Evrim Ağacı Bilim Terimleri Sözlüğü

 • Radyometrik tarihlendirme: Radyoaktif elementlerin bozunumuna dayalı olarak kayaların oluştukları tarihlerin kesin olarak belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Rastgele eşleşme: Canlıların eşlerini herhangi bir tercih gözetmeksizin seçmesidir. Hardy-Weinberg kuralının varsayımlarından biridir.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200444/http://www.nature.com/hdy/journal/v33/n2/abs/hdy197489a.htmlhttp://rspb.royalsocietypublishing.org/content/143/910/103.short
 • Rastlantısal olmayan çiftleşme: Eş seçiminin bir ya da birden fazla karaktere bağlı olduğu; bu özelliklerinde eş seçilimini iyi ya da kötü yönde etkilemesi durumu. Evrimin bir mekanizmasıdır.Palomar.edu
 • Rayetiya Epoku: Günümüzden 208.500.000 ile 201.300.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Rhaetian.html
 • Regl/Menstürasyon: Rahimin döllenmiş yumurtaya hazırlanmak için her ay oluşturduğu iç katmanının (endometrium), döllenme olmaması halinde kanama şeklinde dökülmesidir. Kadınların ilk gençlik yıllarından menopoza kadar 50…
 • Regürjitasyon: Genellikle sindirilmemiş gıda veya kan varlığı ile karakterize edilen ve ağız, yutak ya da yemek borusu yoluyla gerçekleşen madde atımı.
 • Rejenerasyon: Bir organizmanın zarar gören ya da kaybolan bir bölümünün yeniden büyümesi, meydana gelmesidir. Bitkilerde çok yaygındır. Tüm hayvanlarda da bir miktar rejenerasyon yeteneği vardır. Süngerlerde geniş…
 • Rekabetçi dışlanım ilkesi: Bu ilke Gause yasası olarak da bilinir. Diğer ekolojik faktörlerin sabit ve değişmez olması durumunda aynı kaynaklar için rekabet eden iki türün bir arada olamayacağını belirten bir…
 • Reklam Körlüğü: Reklam körlüğü; insaların bilerek ya da bilmeyerek girdikleri internet sitelerindeki reklam, ya da rekalm benzeri bilgileri görmezden gelmesi durumudur. Rice.eduKardelen Canan Ergin 
 • Rekombinasyon: Mayoz bölünme sırasında kromozomun homolog çifti arasında görülen genetik materyal değişimidir.http://www.sciencedaily.com/articles/g/genetic_recombination.htm
 • Rekombinasyon oranı: Birbiriyle bağlantılı iki lokus arasında, mayoz sırasında meydana gelen çaprazlanma (crossing-over) sıklığıdır. "r" ile gösterilir ve 0 ile 0.5 arasında değerler alır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman,…
 • Rekombinaz: Genetik çeşitlenme reaksiyonlarını katalizleyen enzimlerdir.http://europepmc.org/abstract/MED/3484682/reload=0;jsessionid=QCfyxF6tc1dmunbNnpCN.12http://europepmc.org/abstract/MED/8278807
 • Renk körlüğü: Bazı belli renkleri normal insanların gördüğü şekilde görememe durumu. Bu görme bozukluğunda en sık rastlanan durum X genine bağlı genetik olarak kalıtılan kırmızı-yeşil renk körlüğüdür.Palomar
 • Replikon: DNA sentezinde tek seferde kopyalanan genetik materyalin birimi olarak tanımlanır. Bakterilerin çoğunda kromozomun tamamı replikondur. Ökaryotlarda kromozom yüzlerce replikondan oluşur. Ökaryotların oldukça…
 • Resesif ölümcül alel: Homozigot durumda ölümcül olan alel.Farelerde sarı tüye neden olan alel;Sarı tüy farelerde mutasyon eseri oluşur. Gri x Gri --> %100 GriSarı x Gri --> 2/3 Sarı, 1/3 GriGri x Sarı --> 1/2…
 • Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP): Restriksiyon (kısaltma) görevli belli endonükleaz enzimlerinin (EcoRI, PstI, BglII gibi) DNA parçalarını oluşturması ile belirlenen genetik bir çok çeşitlilik. Homolog DNA dizilerindeki bu farklılık,…
 • Retrotranspozon: RNA aracılığıyla yer değiştirebilen ve ters transkriptaz enziminin genetik kodlarına sahip yer değiştirebilir elemanlardır (transpozonlardır). Retrovirüsler ile evrimsel olarak yakın akrabadırlar.Evolutionary…
 • Retrovirüs: Genomu ters transkripsiyon yoluyla DNA üretebilecek olan RNA virüsleridir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Riboflavin: Riboflavin deyimi vitamin yapısında bulunan "riboz" ve flavin" gruplarından gelmektedir. B2 vitamini olarak da bilinir. Bitkiler bu vitamini sentez edebilir. Genç bitkilerde yaşlılara oranla daha…
 • Ribozim: Kendi kendinin üretilmesi tepkimesini katalize eden bir RNA molekülüdür. Canlılığın başlangıcındaki ilk genetik materyal ya da ona oldukça yakın olduğu düşünülmektedir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman,…
 • Ribozom: mRNA translasyonunun, yani protein sentezinin, gerçekleştiği küçük bir sitoplazmik organel. Serbest halde, birbirinden ayrı iki alt birim şeklinde bulunur. Alt birimlerin birleşmesi ve protein sentezinin…
 • Ribozomal RNA: Ökaryotik hücrelerde bulunan 4 RNA çeşidinden biri. Oldukça düşük bir mutasyon hızına sahiptir. Bu nedenle, alem ya da şube düzeyindeki filogenetik analizlerde kullanışlıdır. Ribozom yapısı, proteinlerin…
 • RNA: Bir cins nükleik asit. Hücrelerin çekirdeği be sitoplazmasında bulunur. DNA'nın aksine RNA tek zincirlidir. Palomar.edu
 • RNA girişimi: mRNA’nın RNA’ya tepki veren susturma düzeneği (RTVSD) tarafından tanınmasına dayalı olarak enzimlerce kesilmesi. RTVSD içinde bulunan ve hedef mRNA dizisindeki bir kısma karşılık gelen kısa bir RNA kalıbı…
 • RNA Polimeraz: DNA'yı şablon alarak bir RNA molekülünü transkribe eden bir enzim. Substrat olarak ribonükleotid trifosfatlar (rNTP) kullanır. RNA molekülünün 3' ucuna her seferinde bir nükleotid ekleyerek…
 • Roadyan Epoku: Günümüzden yaklaşık olarak 272.300.000 ile 268.800.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir. Bu zaman aralığı, çok önemli değişimler göstermemekle birlikte, farklı kaynaklarda biraz daha…
 • Rupelyan Epoku: Günümüzden 33.900.000 ile 28.400.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Rupelian.html
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Çocuklar, büyük müzisyenlere ve aktörlere hayranlık duydukları gibi büyük bilim insanlarına da hayranlık duyduklarında medeniyet bir sonraki seviyeye sıçramış olacaktır!”
Brian Greene
Geri Bildirim Gönder