Evrim Ağacı Bilim Terimleri Sözlüğü

 • Radyometrik tarihlendirme: Radyoaktif elementlerin bozunumuna dayalı olarak kayaların oluştukları tarihlerin kesin olarak belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Rastgele eşleşme: Canlıların eşlerini herhangi bir tercih gözetmeksizin seçmesidir. Hardy-Weinberg kuralının varsayımlarından biridir.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200444/http://www.nature.com/hdy/journal/v33/n2/abs/hdy197489a.htmlhttp://rspb.royalsocietypublishing.org/content/143/910/103.short
 • Rastlantısal olmayan çiftleşme: Eş seçiminin bir ya da birden fazla karaktere bağlı olduğu; bu özelliklerinde eş seçilimini iyi ya da kötü yönde etkilemesi durumu. Evrimin bir mekanizmasıdır.Palomar.edu
 • Rayetiya Epoku: Günümüzden 208.500.000 ile 201.300.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Rhaetian.html
 • Regl/Menstürasyon: Rahimin döllenmiş yumurtaya hazırlanmak için her ay oluşturduğu iç katmanının (endometrium), döllenme olmaması halinde kanama şeklinde dökülmesidir. Kadınların ilk gençlik yıllarından menopoza kadar 50…
 • Regürjitasyon: Genellikle sindirilmemiş gıda veya kan varlığı ile karakterize edilen ve ağız, yutak ya da yemek borusu yoluyla gerçekleşen madde atımı.
 • Rejenerasyon: Bir organizmanın zarar gören ya da kaybolan bir bölümünün yeniden büyümesi, meydana gelmesidir. Bitkilerde çok yaygındır. Tüm hayvanlarda da bir miktar rejenerasyon yeteneği vardır. Süngerlerde geniş…
 • Rekabetçi dışlanım ilkesi: Bu ilke Gause yasası olarak da bilinir. Diğer ekolojik faktörlerin sabit ve değişmez olması durumunda aynı kaynaklar için rekabet eden iki türün bir arada olamayacağını belirten bir…
 • Reklam Körlüğü: Reklam körlüğü; insaların bilerek ya da bilmeyerek girdikleri internet sitelerindeki reklam, ya da rekalm benzeri bilgileri görmezden gelmesi durumudur. Rice.eduKardelen Canan Ergin 
 • Rekombinasyon: Mayoz bölünme sırasında kromozomun homolog çifti arasında görülen genetik materyal değişimidir.http://www.sciencedaily.com/articles/g/genetic_recombination.htm
 • Rekombinasyon oranı: Birbiriyle bağlantılı iki lokus arasında, mayoz sırasında meydana gelen çaprazlanma (crossing-over) sıklığıdır. "r" ile gösterilir ve 0 ile 0.5 arasında değerler alır.Evolutionary Analysis by Scott Freeman,…
 • Rekombinaz: Genetik çeşitlenme reaksiyonlarını katalizleyen enzimlerdir.http://europepmc.org/abstract/MED/3484682/reload=0;jsessionid=QCfyxF6tc1dmunbNnpCN.12http://europepmc.org/abstract/MED/8278807
 • Renk körlüğü: Bazı belli renkleri normal insanların gördüğü şekilde görememe durumu. Bu görme bozukluğunda en sık rastlanan durum X genine bağlı genetik olarak kalıtılan kırmızı-yeşil renk körlüğüdür.Palomar
 • Replikon: DNA sentezinde tek seferde kopyalanan genetik materyalin birimi olarak tanımlanır. Bakterilerin çoğunda kromozomun tamamı replikondur. Ökaryotlarda kromozom yüzlerce replikondan oluşur. Ökaryotların oldukça…
 • Resesif ölümcül alel: Homozigot durumda ölümcül olan alel.Farelerde sarı tüye neden olan alel;Sarı tüy farelerde mutasyon eseri oluşur. Gri x Gri --> %100 GriSarı x Gri --> 2/3 Sarı, 1/3 GriGri x Sarı --> 1/2…
 • Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP): Restriksiyon (kısaltma) görevli belli endonükleaz enzimlerinin (EcoRI, PstI, BglII gibi) DNA parçalarını oluşturması ile belirlenen genetik bir çok çeşitlilik. Homolog DNA dizilerindeki bu farklılık,…
 • Retrotranspozon: RNA aracılığıyla yer değiştirebilen ve ters transkriptaz enziminin genetik kodlarına sahip yer değiştirebilir elemanlardır (transpozonlardır). Retrovirüsler ile evrimsel olarak yakın akrabadırlar.Evolutionary…
 • Retrovirüs: Genomu ters transkripsiyon yoluyla DNA üretebilecek olan RNA virüsleridir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron (2001)
 • Riboflavin: Riboflavin deyimi vitamin yapısında bulunan "riboz" ve flavin" gruplarından gelmektedir. B2 vitamini olarak da bilinir. Bitkiler bu vitamini sentez edebilir. Genç bitkilerde yaşlılara oranla daha…
 • Ribozim: Kendi kendinin üretilmesi tepkimesini katalize eden bir RNA molekülüdür. Canlılığın başlangıcındaki ilk genetik materyal ya da ona oldukça yakın olduğu düşünülmektedir.Evolutionary Analysis by Scott Freeman,…
 • Ribozom: mRNA translasyonunun, yani protein sentezinin, gerçekleştiği küçük bir sitoplazmik organel. Serbest halde, birbirinden ayrı iki alt birim şeklinde bulunur. Alt birimlerin birleşmesi ve protein sentezinin…
 • Ribozomal RNA: Ökaryotik hücrelerde bulunan 4 RNA çeşidinden biri. Oldukça düşük bir mutasyon hızına sahiptir. Bu nedenle, alem ya da şube düzeyindeki filogenetik analizlerde kullanışlıdır. Ribozom yapısı, proteinlerin…
 • RNA: Bir cins nükleik asit. Hücrelerin çekirdeği be sitoplazmasında bulunur. DNA'nın aksine RNA tek zincirlidir. Palomar.edu
 • RNA Polimeraz: DNA'yı şablon alarak bir RNA molekülünü transkribe eden bir enzim. Substrat olarak ribonükleotid trifosfatlar (rNTP) kullanır. RNA molekülünün 3' ucuna her seferinde bir nükleotid ekleyerek…
 • Roadyan Epoku: Günümüzden yaklaşık olarak 272.300.000 ile 268.800.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir. Bu zaman aralığı, çok önemli değişimler göstermemekle birlikte, farklı kaynaklarda biraz daha…
 • Rupelyan Epoku: Günümüzden 33.900.000 ile 28.400.000 yıl öncesi arasını kapsayan jeolojik zaman dilimidir.http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Rupelian.html
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Herkes ölür. Amaç sonsuza kadar yaşamak değildir. Geride, sonsuza kadar yaşayacak bir şey bırakmaktır.”
Chuck Palahniuk
Geri Bildirim Gönder