“Cehaleti kabul etmek bilgeliktir.”
Ashley Montagu