Siyanobakteri

Yazdır

Tek hücreli, fotosentetik prokaryot. Mavi-yeşil alg olarak da isimlendirilir. Klorofil a içerir, ancak kloroplast içermez. 

Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

0 Yorum