Okazaki Parçacığı

Yazdır

DNA sentezi sırasında şablon olarak kesintili zinciri kullanarak üretilen küçük (<1 kb), kesikli DNA zinciri parçaları. DNA ligazı, kesintisiz bir zincir oluşturması için Okazaki parçalarını birbirine bağlar.

Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

0 Yorum