Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Cımbızlama Safsatası ve Alıntı (Söz) Madenciliği: İnsanlar, Kaynaklarını Art Niyetli Şekilde Seçerek Sizi Nasıl Kandırıyor?

Cımbızlama Safsatası ve Alıntı (Söz) Madenciliği: İnsanlar, Kaynaklarını Art Niyetli Şekilde Seçerek Sizi Nasıl Kandırıyor? East Bay Times
Cımbızlama safsatası, İngilizcede "kiraz toplama safsatası" olarak da bilinmektedir.
10 dakika
5,816
 • Şüphecilik (Skeptisizm)
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 9. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Cımbızlama safsatası (İng: "cherry-picking"), "kanıtları bastırma" veya "eksik kanıt yanılgısı" olarak da bilinir ve belirli bir görüşü savunan bir kişinin, o görüşü destekleyen kanıtları kabul edip (veya ön plana çıkarıp), kendi görüşünü zayıflatan veya çürüten kanıtları görmezden gelmesi, reddetmesi veya ikinci plana atması durumudur.

Mutlaka tanıklık etmiş olacağınız üzere, insanlar arasındaki en yaygın ve en yanlış kanılardan biri, haklı olmanın önemidir. Haklı olmanın güzel hissettirdiği veya bir yanlışınızı keşfetmenin can sıkıcı olduğu doğrudur; ancak bunu sadece "yenme ve yenilme" düzleminde düşünürseniz, asla gelişemezsiniz. Hatanızın keşfedilmesi ve düzeltilmesi, sizi gerçeğe bir o kadar yaklaştıracaktır, daha iyi ve bilge yapacaktır. Çünkü aksi takdirde, eğer hatalarımızı kabullenmeyi bilmezsek ve veri ışığında görüş değiştirmek yerine, görüşlerimiz ışığında veri bulmaya çalışırsak, cımbızlama safsatasına düşmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Bu tür bir "haklı olma zorunluluğu" algısı, kişilerin sorunu olduğu kadar, toplumun ve eğitimin de bir sorunudur... Sadece "doğru" cevabı ödüllendirmek, düşünmeye teşvik etmemek, düşünme biçimlerine önem vermemek ve toplumsal olarak fikir değiştirmenin acizane görülüyor olması, insanların fikirlerine saplantılı bir bağımlılık geliştirmesine neden olur. Bir fikre aşırı bağlılık fanatizmi doğurur. Fanatizm ise yalanı, çarpıtmayı, gerçekleri kabullenmemeyi ve birçok diğer tehlikeli sonucu...

Düşüncelerimizin saplantılı olup olmadığını tespit etmenin en iyi yolu, karşımızdaki kişi veya bilimsel literatür bize ters şeyler söylediğinde, fikirlerimizi değiştirip değiştirmediğimize bakmaktır. Veri ve kanıt karşısında fikirleri değiştirebilmenin bir erdem olduğunu kabullendiğimiz zaman, hem giderek artan bir hızla medeniyet seviyelerini atlamayı başaracağız, hem de birbirimizle çok daha açık iletişim kanalları kurmayı başaracağız. Zira biri size ters bir şeyler söylerken, aklınıza gelen ilk şey "Ne yaparım da bu kişiyi haksız çıkarırım?" ise, iletişiminizde ve hayata bakış açınızda ciddi bir sorun var demektir.

Bu Reklamı Kapat

Cımbızlama Safsatasına Örnekler

Safsatanın genel formülasyonu şu şekildedir:

 1. Kanıt A ve Kanıt B keşfedilmiştir.
 2. Kanıt A, X kişisinin iddiasını desteklemektedir.
 3. Kanıt B, X kişisinin iddiasını zayıflatmaktadır/çürütmektedir.
 4. X kişisi, sadece A Kanıtı'nı ileri sürerek haklı olduğunu iddia eder.

"Kiraz Toplama Safsatası" İsmi Nereden Geliyor?

Cımbızlama safsatasının İngilizcedeki adı olan "kiraz toplama", aslında konuyu oldukça güzel bir şekilde izah etmektedir: Bir meyveyi toplarken, özellikle olgunlaşmış olanları seçer, henüz olgunlaşmamış veya çürük olanları eleriz. Bu sayede elimizdeki sepette hep en sağlıklı meyveler olur. Eğer bunu gidip de birine gösterip, "Bak, bizim bahçede hiç kötü meyve olmaz; hepsi kusursuzdur, bakın bu da ispatı!" dersek, "kiraz seçme safsatasına" düşmüş oluruz; çünkü elimizdeki örneklem zaten yanlı olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan cımbızlama safsatası ile taraflı örnekleme mantık safsatası yakın kuzendir diyebiliriz.

Anekdotal Kanıtlar ve Anekdotal Anlatımlar

Ancak çoğu durumda safsata bu kadar karmaşık değildir; aslına bakarsanız cımbızlama safsatasının en tehlikeli olduğu zamanlar, en sıradan şekillerde kullanıldığındadır. Bunun en yaygın örneği, anekdotal anlatımlarda karşımıza çıkar. "Benim başıma X geldi. Demek ki X çok yaygın." gibi bir yaklaşım, aceleci genelleme safsatasına ek olarak, X'in yaygınlığı ile ilgili objektif kanıtların tamamını görmezden gelip, sadece kendi deneyimimizi cımbızladığımızda karşımıza çıkar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İşte tam da bu nedenle, sizin başınıza gelenler, bir arkadaşınızdan/akrabanızdan/tanıdığınızdan duyduklarınız, gerçekliğe dair genellemeler yapabilmemiz için yeterli değildir. Doğaya yönelik gözlemlerin kontrollü şartlar altında veya eğitimli bir şekilde yapılması gerekir. Bu yapılmayacaksa bile, uzmanların da inceleyebilmesi için, gözlediğimiz olguya dair çok net veriler toplamamız gerekir (yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar çekmek gibi). Sadece "Ben duydum.", "Ben gördüm.", "Kaynıma olmuş." gibi kulaktan dolma anlatımların bilimsel bir geçerliliği yoktur.

CV, Özgeçmiş ve Sosyal Medya Profilleri

Cımbızlama safsatasının en "normalleşmiş" örneklerinden birisi, bireylerin kendilerine ait CV/özgeçmiş hazırlaması olayıdır. Düşünecek olursanız bir CV/özgeçmiş içerisine yazılan şeyler, bir kişinin başarıları ve karakteriyle ilgili cımbızla seçilmiş başarılardan ibarettir. Halbuki işe alım sürecinin amacı, sadece belirli başarılara ulaşmış kişileri belirlemek değil, o iş için en uygun özelliklere sahip adayı belirlemektir; ancak hepimizin negatif tarafları ve başarısızlıkları da vardır. Bunları CV/özgeçmişimize yazmayız, yani sadece cımbızlanmış veriden yola çıkarak kendimizle ilgili bir profil yaratırız.

Aynı durum, sosyal medya profillerimiz için de geçerlidir. Buradaki durum 2 katmanlıdır: Profilimize yazdığımız ve kendimizi tanımlamakta kullandığımız şeyler, her zaman olumlu taraflarımıza odaklanır (özellikle de LinkedIn gibi profesyonelleri öne çıkaran sosyal medya araçlarını düşünün). Halbuki sadece bunlar, kim olduğumuzu tanımlayamaz. Elbette burada sosyal medya veya CV gibi unsurların amacı sorgulanabilir; "sonuçta kişinin olumlu taraflarının bir özetinin hedeflendiği" savunulabilir. Ama ne olursa olsun, bu gibi araçlarda sunulan bilginin cımbızlanmış olduğu gerçeği değişmemektedir.

Aynı durum (ve yukarıda sosyal medya ile ilgili olarak söz ettiğimiz 2 durumdan ikincisi), sosyal medya platformlarında kendimizle ilgili sadece pozitif duyguları yansıtan paylaşımlar yapmamızdır. Yani genellikle mutlu, başarılı, keyifli, heyecanlı olduğumuz zamanlara ait fotoğrafları ve videoları paylaşırız; üzüntülü, stresli, başarısız olduğumuz zamanlara ait fotoğraf ve videoları çok daha seyrek paylaşmaya meyilliyizdir. Bu nedenle dışarıdan bakan biri, bizi çok mutlu veya çok başarılı olarak görebilir; halbuki kendimizi ve hayatımızı tanımlayan kanıtları/olayları cımbızlamaktayız; dolayısıyla sadece bu bilgilerden yola çıkarak, kendimize ait tam bir resim çizmemiz imkansızdır.

Satılmış Uzman Safsatası

Cımbızlama safsatasının en yaygın görüldüğü bir başka alan, bilimsel gerçekler hoşa gitmediğinde ileri sürülen "O uzmanlar satılmış." iddiasıdır. Bireyler, akademik literatürün kendi yanlarında olmasını isterler; ancak bu, her zaman mümkün olmaz. Eğer literatür bize tamamen karşıysa, kişinin fikirlerini değiştirmesi gerekir. Eğer literatürde belirsizlik varsa, kişinin fikirlerini yumuşatması gerekir. Veri karşısında görüş değiştirmek bunu gerektirir.

Bu Reklamı Kapat

Bunun yerine birçok durumda insanlar, konsensüsün tam olarak oluşmadığı durumlarda, kendilerini destekleyen sonuçlara ulaşmış uzmanları "gerçek" veya "uzman" olarak alıp, kendilerini çürüten veya iddialarını zayıflatan sonuçlara ulaşmış uzmanları "satılmış" veya "sahte" olarak yaftalarlar. Böylece literatürde cımbızlama yapmış olurlar.

Bu hataya en sık düşenler, sahtebilimcilerdir. Sahtebilim savunucuları, tanım gereği, gerçek olmayan bir iddiayı savunmaktadırlar. Bunu halka pazarlayabilmek için, bilimin kendi yanlarında olduğunu söylemeleri gerekir; ancak eğer bilim gerçekten sahtebilimcilerin iddialarını destekliyor olsaydı, savundukları saha "sahtebilim" değil, "bilim" olurdu. Bu durumun oluşabilmesinin iki yolu vardır: Sahtebilim savunucuları %100 yalan söylüyor olabilir (gerçekte olanın tam tersini savunuyor olabilirler) veya bilim camiasında bir belirsizlik olabilir ve sahtebilimciler, bu belirsizliğin bir tarafını mutlak gerçekmiş gibi sunuyor olabilirler. İlk durumda cımbızlama değil, düpedüz yalancılık yapmaktadırlar; ancak ikinci durumda yoğun bir şekilde cımbızlama yaptıklarını görmekteyiz.

Evrim Karşıtlığı ve Alıntı (Söz) Madenciliği

Sahtebilim dahilinde yapılan cımbızlamalardan söz ederken, evrim karşıtlarının cımbızlama furyasından söz etmemek hata olurdu. Hatalı olduğunu kesin olarak bildiğimiz "yoktan birdenbire var oluş" fikrini savunarak, evrimi çürütmeye çalışan kişi ve kurumlar, bunu akademik olarak yapamayacakları için (yani yukarıda anlattığımız gibi, yalan söylemek zorunda oldukları için), spesifik makaleleri cımbızlamak yerine, kitap sözlerini veya bilim insanlarının seminerlerde söylediklerini cımbızlayarak, bilim insanlarının da evrime şüphe duyduğunu veya evrimi kabul etmediklerini halka pazarlamaya çalışırlar. Buna alıntı (söz) madenciliği adı da verilir; çünkü art niyetli evrim karşıtları, bilim insanlarının genel görüşlerine odaklanmak yerine, çarpıtılmaya müsait cümlelerini bulup, onları ileri sürerek pozisyonlarını savunmaya çalışırlar. Bunun bazı örneklerini buradan, buradan, buradan ve buradan görebilirsiniz. Aşağıdaki video da baştan sona cımbızlama safsatalarıyla doludur. Halbuki bilim insanları arasında evrimin gerçekliği konusunda hiçbir soru işareti yoktur.

İklim Değişimi İnkârcılığı

İklim değişimi konusundaki inkârcılık (bu yazının yazıldığı sıralar itibariyle) Türkiye'ye çok daha az yansımış olsa da, özellikle de Batılı ülkelerde bu konuda yaratılan karşıtlığın önemli bir bölümü, evrim karşıtlığı ile benzer ve hatta paraleldir. Çoğu durumda Dünya'nın insanlar için olabilecek en iyi şekilde yaratıldığı fikri, evrim veya küresel ısınma gibi uzun vadede baştan sona dönüştürücü güçlerin kabullenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle iklim değişimi karşıtları, eldeki akademik veriler içerisinden sadece kendi görüşlerini destekleyenleri cımbızlamakta, iklimbilim uzmanları arasındaki %100'e yakın görüş birliğini hiçe saymaktadırlar.

Bu Reklamı Kapat

Örneğin bu grafikte, sadece kırmızı renkli kısma odaklanarak Dünya'nın ortalama sıcaklığının o kadar da değişmediğini iddia edebilirsiniz. Fakat Endüstri Devrimi'nden bu yana yaşanan toplam değişime baktığınızda, gidişat tartışmasızdır. Verinin bir kısmına odaklanmanız, veriyi cımbızladığınızı gösterir.
Örneğin bu grafikte, sadece kırmızı renkli kısma odaklanarak Dünya'nın ortalama sıcaklığının o kadar da değişmediğini iddia edebilirsiniz. Fakat Endüstri Devrimi'nden bu yana yaşanan toplam değişime baktığınızda, gidişat tartışmasızdır. Verinin bir kısmına odaklanmanız, veriyi cımbızladığınızı gösterir.
Wikimedia

Politika ve Politikacılar

Elbette cımbızlama safsatasının yuva yaptığı yerlerden birisi politikadır. Politikacılar, tabanlarını memnun etmek adına bir gerçeğin sadece işlerine gelen taraflarına odaklanırlar, diğer taraflarını reddederler. Benzer şekilde, kendi uygulamalarının veya geçmişlerinin sadece pozitif algı yaratacak taraflarına odaklanıp, diğer taraflarını reddedebilirler. Örneğin, bir politikacının tabanının şunlara önem verdiğini düşünelim:

 • Hayırsever olmak,
 • Dindar olmak,
 • Hayvansever olmak.

Ve aynı tabanın, şunlardan nefret ettiğini düşünelim:

 • Evlilik-dışı seks yapmak,
 • Alkol tüketmek,
 • Uyuşturucu tüketimi ve teşviki.

Bu kişi, kendisiyle ilgili şöyle bir iddiada bulunabilir:

Vatandaşlarım! Beni seçmelisiniz, çünkü ben gelirimin %50'sini ihtiyacı olanlara bağışlıyorum, her Cuma namazımı kılıyorum ve her haftasonu hayvan barınaklarında gönüllü olarak çalışıyorum!

Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama bu kişinin 7 gün 24 saat içerisinde yaptıklarına baktığınızda, gelirinin %50'sini dağıttığını; ancak bağıştan kastının, seks karşılığı fahişelere para vermek olduğunu keşfettiniz. Her Cuma günü namaz kıldığını; ama namazdan sonra sarhoş olana kadar alkol tükettiğini keşfettiniz. Hayvan barınaklarında çalıştığını; ama hayvanların telef edilmesine izin veren yasaları onayladığını keşfettiniz.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
İnsan Sonrası (Rosi Braidotti)

Tüm gezegenimizin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyen günümüz piyasa ekonomisi, sadece öteki türlerin değil yaşayan her şeyin kontrolünden ve metalaştırılmasından kâr sağlayan, insanla diğer türler -tohumlar, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler- arasındaki kategorik ayrımları bulanıklaştıran bir melezleştirme süreci olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan sonrası kuramı, “insanın sahnesi” olarak bilinen biyogenetik çağda, insanın evrende bütün bir yaşamı etkileme gücüne sahip jeolojik bir kuvvet haline geldiği bu tarihi anda, insan için temel ortak referansın ne olduğunu yeniden düşünmemize yardımcı üretken bir araçtır. Ayrıca evrensel ölçekte, hem insan hem insan olmayan faillerle etkileşimimizin temel ilkelerini yeniden düşünmemize de yardımcı olacaktır.

“Yaşamsal materyalizmin bir kolu olan insan sonrası kuramı, insanmerkezciliğin kibrine ve insanın aşkın bir kategori olarak ‘istisna addedilmesine’ karşı çıkar. Bunun yerine, zoe’nin veya insan olmayan vasıflarıyla yaşamın üretken ve içkin kuvvetiyle ittifak içerisindedir. Bu da eleştirel düşünmeyi bir yana bırakalım, düşünmenin bile ne anlama geldiğine dair ortak anlayışımızın değişmesini gerektirir.”

“Braidotti’nin bu çalışması gelecekte çağımızın asıl felsefi sorununun ne olduğu tartışılırken temel bir kaynak sayılacak.”

Paul Gilroy, King’s College London

“Hümanizm ve hümanizm sonrası meselesi, feminist felsefeden edebiyat kuramına ve sömürgecilik sonrası araştırmalara kadar pek çok şekilde ele alınmıştır. Rosi Braidotti’nin bu son çalışması, önümüzde uzanan zor kararların bir kısmı için bizlere aklı selim bir uyarıda bulunurken, feminizm, tekno-bilimlerin iç yapısı ve politik akımların zaman zaman çatışmalar da doğurarak nasıl kesiştiklerini gösteriyor.”

Peter Galison, Harvard Üniversitesi

Bu kampanya, Kolektif Kitap tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.

Devamını Göster
₺42.00
İnsan Sonrası (Rosi Braidotti)

Bunların herhangi biri mutlak olarak iyi veya kötüdür demiyoruz; buradaki tartışmanın konusu bu değil. Önemli olan, kişinin beyanında kendisiyle ilgili bilgilerin cımbızlanmış olduğu gerçeğini fark etmektir. Burada verdiğimiz farazi bir örnek olsa da, aktüel politikadan daha isabetli örnekleri tespit etmeyi size bırakıyoruz.

Sonuç

Cımbızlama safsatası, sadece hataya düşmenin ötesine geçerek, çoğu durumda kasten yalan söylememizi gerektiren bir mantık safsatasıdır. Bu bakımdan, haklı çıkma arzusunun bir saplantıya dönüştüğünde ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermektedir. Dahası, gerçeğe ulaşma yolculuğumuzda bizi sekteye uğratmaktadır.

Bu nedenle, her tartışmadan zaferle çıkma arzusu yerine; dinlemeyi, okumayı, düşünmeyi becerebilirsek, bize ters gelen fikirlere karşıt ama iyi düşünülmüş, araştırılmış cevaplar üretebilirsek ve bu işlem sonucunda karşı tarafın haklılığını kabul edebilmenin ve görüşlerimizi değiştirebilmenin yüce bir erdem olduğunu anlayabilirsek, gerçeğe çok daha fazla yaklaşırız ve cımbızlama safsatası gibi hatalara düşmek zorunda kalmayız.

Dolayısıyla bir dahaki sefere birisiyle tartışırken, lütfen durun, dinleyin, düşünün ve hemen cevap vermeye çalışmayın. Düşünme süresi istemek, "Bilmiyorum, daha fazla araştırma yapmam gerek..." demek zavallılık değil, erdemdir. Ama ne yaparsanız yapın, lütfen akademik kaynakları veya bilimsel verileri cımbızlayarak, bilimsel konsensüsü veya genel yargıyı aktarmak yerine, ucuz numaralarla kendi görüşlerinizi desteklemeye çalışmayın.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 33
 • Bilim Budur! 4
 • Umut Verici! 3
 • Güldürdü 2
 • Grrr... *@$# 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • B. Bennett. Cherry Picking. Alındığı Tarih: 13 Mart 2021. Alındığı Yer: Logically Fallacious | Arşiv Bağlantısı
 • B. Goldacre. (2008). Bad Science. ISBN: 9780007283194.
 • S. O. Hansson. (2017). Science Denial As A Form Of Pseudoscience. Studies in History and Philosophy of Science Part A, sf: 39-47. doi: 10.1016/j.shpsa.2017.05.002. | Arşiv Bağlantısı
 • H. Ruchlis. (1990). Clear Thinking. ISBN: 9780879755942. Yayınevi: Prometheus Books.
 • M. E. Shabo. (2012). Techniques Of Propaganda And Persuasion. ISBN: 9781580498746. Yayınevi: Prestwick House, Inc.
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 9. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 02:09:32 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/4293

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Eczacılık
Diş Sorunları
Jeoloji
Kara Delik
Organ
Yumurtalık
Kuyrukluyıldız
Lgbt
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Obstetrik
Gerçek
Genetik
Doğum
Onkoloji
Editör Seçkisi
Koruma
Acı
Yangın
Genel Halk
Kamuflaj
Zehirli Mantar
Entropi
Diş
Yüksek
Beslenme Davranışları
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.