Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Bilişsel Önyargı Nedir? Bilişsel Önyargıların Farkına Varmak Neden Önemlidir?

Bilişsel Önyargılarınız Sizi Her Gün Nasıl Aldatıyor?

Bilişsel Önyargı Nedir? Bilişsel Önyargıların Farkına Varmak Neden Önemlidir? Enterpreneur
23 dakika
4,974
 • Klinik Psikoloji
 • Bilişsel (Kognitif) Psikoloji
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 30. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Bilişsel önyargılar, bilişsel sistemimizin çalışma sistemine bağlı olarak ortaya çıkan sistematik rasyonellikten sapma şemalarıdır. Bilgiyi arama, değerlendirme, yorumlama, yargılama, kullanma ve hatırlamada ayrıca aldığımız kararlarda irrasyonel olmamıza sebep olurlar.

Örneğin çok bilinen Şeffaflık İllüzyonu Önyargısı, kendi içimizde yaşadığımız duygu ve düşüncelerimizin başkalarına olduğundan daha net göründüğünü sanmamıza sebep olur. Bu önyargıya kapılırız, çünkü başka insanların bizi nasıl gördüğünü anlamaya çalıştığımızda, kendi bakış açımızdan uzaklaşmakta zorlanırız. Bu nedenle de kendi içimizde deneyimlediğimiz duyguların dışarıdan da aynı şekilde deneyimlendiğini zannederiz. Halbuki bu, çoğu zaman mümkün değildir.

Bu Reklamı Kapat

Bilişsel önyargılar; anılarımızı nasıl oluşturduğumuzu, inançlarımızı nasıl şekillendirdiğimizi, insanlarla ilişkilerimizi nasıl kurduğumuzu, kısacası hayatımızın her alanını etkiler. Bunu yaparken geçmiş bir olayın küçük bir detayını unutmak gibi küçük sorunlar yaratabilecekleri gibi hayatınızı kurtaracak bir tedaviyi geri çevirmenize sebep olarak çok daha büyük sorunlara da yol açabilirler.

Bilişsel önyargılar, kendimizde ve başkalarında yaygın ve güçlü bir etki yaratabildiğinden anlaşılmaları önemlidir. Bu yüzden bu makalede, bilişsel önyargıları tanıyacak, bizi neden etkilediklerini anlayacak, farklı çeşitlerini görecek ve etkilerini azaltmak için neler yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

Bu Reklamı Kapat

Not: Konuyla ilgili olan bir diğer kavram, "safsata" sözcüğüdür. "Safsata" veya "mantık safsatası" (İng. "logical fallacy"), bir düşünceyi ortaya koyarken ya da anlamaya çalışırken yapılan yanlış çıkarsamaların tamamıdır. Safsatalar, ilk anda geçerli ve ikna edici gibi gözüken ancak yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. Konuyla ilgili bütüncül bir perspektif için buradaki yazı dizimizi okuyabilirsiniz. Bu konuya aşağıda tekrar döneceğiz.

Bilişsel Önyargı Örnekleri Nelerdir? Nasıl Kategorize Edilirler?

Farklı bilişsel önyargıları sınıflandırmak için birden çok kriter kullanılmaktadır ve bu iş için herkesin onayladığı bir yöntem yoktur.[1], [2] Yine de, genelde etkiledikleri yargılama ve karar verme süreçlerinin genel yönüne göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmaya göre bilişsel önyargı türleri şunlardır:

 1. Hesaplama Önyargıları: Bu önyargılar, değer veya olasılık gibi şeyleri hesaplama şeklimizi etkilerler.
 2. Kumarbaz Yanılgısı insanların bir şey belirli bir zaman aralığında normalden fazla yaşanıyorsa aynı şeyin gelecekte normalden daha az yaşanacığını sanmalarına neden olan bir bilişsel önyargıdır. Bu yanılgının ortaya çıkma sebebi insanların rastgele olaylardan oluşan kısa bir dizinin aynı tür olaylardan oluşan daha uzun bir diziyi temsil etmesi gerektiğine inanmalarıdır.[3] Örneğin bir parayı 50 kere fırlatınca, 30 kere üst üste yazı gelmesi durumunda, 31. tahminin yüksek olasılıkla tura gelmesini beklememiz gibidir, oysa her fırlatışta olasılık %50'dir. Uzun süre para kaybettiğimizde, nihayet para kazanmaya başlayacağımızı; uzun süredir mutlu olduğumuz için mutlaka mutsuzluğa neden olacak bir olayın yaşanacağını düşünmemiz de bundandır.
 3. Sıfır Toplamlı Düşünme Önyargısı: Bu önyargı, insanların öyle olmadığı halde birilerinin kazancının diğerlerinin kaybı anlamına geldiğini düşünmelerine sebep olur. Örneğin insanlar kısıtlı olduklarını düşündükleri ancak aslen sınırsız ve ulaşılabilir bir kaynak için rekabete girişebilirler.[4]
 4. Batık Maliyet Yanılgısı: Bireylerin, geçmişte harcadıkları zaman, emek veya yatırdıkları para sebebiyle objektif olarak hatalı veya yanlış bir yatırımı veya davranışı sürdürmekte ısrarcı olmaları durumudur. Örneğin bir girişim denemesine 2 yılınızı harcadığınız için, tüm yatırımcılar sizi reddetmiş olmasına ve fikriniz çalışmıyor olmasına rağmen sırf 2 yılınızı harcadığınız için o girişimde ısrarcı olmanız bundandır.
 5. Bilgi Önyargıları: Bilgiyi elde etme ve işleme sürecimizi etkileyen önyargılardır. Mesela Zıtlık Etkisi bir şeyi başka bir şeyle kıyasladığımızda zıtlıklarını abartarak o şeye dair algımızı çarpıtan bir bilişsel önyargıdır. Bu önyargıya kapılmamızın sebebi bilgiyi değerlendirirken alakasız ve zararlı bile olsa karşılaştırmalar yapmamızdır.
 6. Temel Atıf Hatası: Temel Atıf Hatası, insanların başkalarının davranışları üzerinde çevresel etkenlerin etkisini küçümseyip davranışların karakterden kaynaklanma oranını abartmalarına sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Örneğin sinirli birini gören insan gördüğü kişinin genel olarak sinirli biri olduğunu düşünebilir; oysa gördükleri kişinin, mesela kaba biri yüzünden anlık bir sinire kapılmış olması muhtemeldir.
 7. Onay Önyargısı: Yalnızca kendi fikirlerimizi destekleyen bilgileri dinleme eğilimindeyiz ve bu fark etmediğimiz önyargımız yüzünden, objektif bir tartışmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Türkçede "algıda seçicilik"ten bahsederken, genellikle bu önyargıdan söz etmiş oluyoruz.
 8. Kör Nokta İllüzyonu: Kendi bilişsel önyargılarınızı görmenizi engelleyen önyargınız da, başlı başına bir önyargıdır. Başka insanların önyargılarını daha kolay görürüz.
 9. İnanç Önyargıları: İnançlarımızı oluşturma ve değiştirme şeklimizi etkileyen önyargılardır. Genel olarak, Eeer bir sonuç mevcut inançlarınızı destekliyorsa, onu destekleyen her şeyi rasyonelleştirmeye meyilli olursunuz. Başka bir deyişle, yeni bilgilere isteyerek bakmak yerine, aslında sorgulamadan kendi fikirlerimizi savunmaya hazırız.
 10. Yanlış Fikir Birliği Etkisi: İnsanların inanç, değer, nitelik ve davranışlarının başkalarıyla paylaşılma derecesini abartmalarına neden olan bir bilişsel önyargıdır. Temelde insanların başkalarının da kendi yaptıkları gibi düşündüğünü ve hareket ettiklerini sanmalarına neden olur.[5], [6]
 11. Adil Dünya Yanılgısı: Adil bir Dünya'nın var olduğunu düşünmektir: "İyiler iyilik görür, kötüler kötülük; her insan yaşaması gerektiğini yaşar." Elbette dünyanın adaletsiz olduğunu düşünmek rahatsız edici, ama bu gerçeği anladığınızda, insanlar ve durumlar hakkında daha doğru yargılarda bulunacaksınız.
 12. Başka bir bilişsel önyargı da Kontrol İllüzyonu'dur. Şansın, bizim becerimizden daha büyük rol oynadığı durumlarda bile, sonucu kontrol edebileceğimiz yanılgısına sebep olur. Örneğin ne kadar çaba harcarsak harcayalım başarısız olması muhtemel riskli bir iş girişiminde başarılı olma şansımızı gözümüzde büyütmemize yol açar.[7], [8]
 13. Hafıza Önyargıları: Anılarımızı nasıl oluşturduğumuzu, sakladığımızı ve hatırladığımızı etkileyen önyargılardır. Örneğin Toz Pembe Hatırlama Önyargısı insanların geçmiş olayları olduklarından daha güzel hatırlamalarına neden olan bir bilişsel önyargıdır. İnsanların geçmiş olayların olumsuz ve nötr yönlerini unutma eğiliminden ve bu eğilimden dolayı geçmişin daha güzel hatırlanmasından kaynaklanır.[9], [10]
 14. Kafiye Etkisi: Bu önyargı, belirli bir ritme sahip ifadelerin, içermeyenlere göre daha çok hatırlanmasına, tekrarlanmasına ve daha inandırıcı bulunmasına sebep olur.[11], [12] Örneğin "Sakla samanı gelir zamanı." atasözü, bir "atasözü" olmasının ötesinde kafiyeli bir cümledir de. Bu cümlenin hatırlanması, "Sonradan ihtiyacın olabileceği için sakla." gibi bir cümleden çok daha uzun süre, çok daha kolay bir şekilde hatırlanabilecektir.
 15. Sosyal Önyargılar: Sosyal algılarımızı ve davranışlarımızı etkileyen önyargılardır.
 16. Sahne Işığı Etkisi: İnsanların diğerleri tarafından olduğundan daha fazla izlendiklerini ve fark edildiklerini sanmalarına sebep olan bir önyargıdır. İnsanlar her şeyi doğal olarak kendi açılarından gördüklerinden başkalarının gözünden nasıl göründüklerini anlamakta zorlanırlar, bu durum da Sahne Işığı Etkisine yol açar.[13]
 17. Hale Etkisi: Bir kişi veya nesne hakkında bir alandaki izlenimimizin diğer alanlardaki izlenimimizi etkilemesine neden olan bir etkidir. Birinin fiziksel anlamda çekici olduğunu düşünüyorsak bu kişinin çekici bulmadıklarımıza göre daha bilgili ve daha iyi karakterli olduğu yanılgısına yol açar.[14], [15]
 18. Dış Grubun Homojenliği Önyargısı: İnsanların içinde bulunmadıkları bir grubun üyelerinin birbirlerine kendi bulundukları grubun üyelerinin benzerliğine göre daha fazla benzediklerini düşünmelerine sebep olur (bununla ilgili daha fazla bilgiyi Sosyal Kimlik Teorisi ile ilgili yazımızdan alabilirsiniz). Bu önyargının sebebi insanların kendi bulundukları grubun üyelerine daha çok dikkat etmesidir çünkü kendi grup üyeleriyle olan iletişim daha önemli olarak algılanır.[16]

Bazı önyargıların birden fazla süreci etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. Örneğin Sürü Psikolojisi insanların bir şeyi başkaları yaptığı için yapmalarına sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Bir Sosyal Önyargı'dır ancak insanların inançları veya hafızaları gibi birçok alanda etki gösterebilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sıcak ve Soğuk Bilişsel Önyargılar

Bilişsel önyargılar bazen sıcak veya soğuk olarak sınıflandırılırlar:[17]

 1. Sıcak Önyargılar olumlu bir benlik algısına sahip olma arzusu gibi duygusal kaygılarla motive edilen bilişsel önyargılardır.
 2. Kendine Hizmet Eden Yanlılık: İnsanların olumlu davranışlarını ve başarılarını kendilerine atfederek üstlenip yenilgilerini ve olumsuz davranışlarını durumun getirdiği koşulllara bağlayarak sorumluluklarını redddetmelerine sebep olan bir bilişsel önyargıdır.[18], [19] Bu durumun asıl sebebi insanların özgüvenlerini yükseltme ihtiyacıdır ve bu önyargı çeşitli duygu durumlarından yüksek seviyede etkilenir.[19]
 3. Soğuk Önyargılar ise bilişsel kapasitemizin sınırlamaları gibi duygusal olmayan sebeplerle ortaya çıkan önyargılardır.
 4. Teleskop Etkisi: İnsanların geçmiş olayları olduklarından daha yakında, yakın zamanda yaşananları ise daha uzun zaman önce yaşanmış gibi hatırlamalarına sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Bu önyargı hafızamızın çalışma şekline bağlı olarak ortaya çıkar ve genelde duygusal durumlardan etkilenmez.[20]

Yukarıda da anlatıldığı üzere, sıcak önyargıların soğuk önyargılardan farkı duygular tarafından yönetilmeleridir. Ancak bu ayrım mükemmel değildir çünkü yaygın veya özel koşullar altında bir önyargının soğuk mu sıcak mı olduğuna karar vermek zor olabilir.[17]

Örneğin Sonradan Anlama Önyargısı insanların geçmiş bir olayın sonucunun tahmin edilebilirliğini abartmalarına sebep olan bir bilişsel önyargıdır.[21] Bu önyargı, birinin ne olacağını tahmin edebilecek kadar zeki olduğuna inanmak istemesi gibi "sıcak" nedenlerle ortaya çıkabilir. Ancak birinin geçmişe bakarken şu anki bilgilerini görmezden gelememesi gibi "soğuk" nedenlerle de bu önyargı oluşabilir.

Yine de bazı sınırlamalarına rağmen sıcak/soğuk ayrımı bir önyargının net bir şekilde "sıcak" veya "soğuk" olduğu bazı durumlarda işimize yarar.

Son olarak bilişsel önyargılar bazı belirli alanlarda özellikle görülür:

Bu Reklamı Kapat

 • Girişimcilik konusunda, bilişsel önyargılar girişimcilerin işleri hakkında gereğinden fazla rahat ve iyimser olmalarına sebep olabilir.[22]
 • Tıp alanında ise doktorların durumlarına göre alışılmış olmayan belirtiler gösteren hastaları yanlış teşhis etmelerine yol açabilir.[23]

Bu liste, gerçekte olanın son derece kısaltılmış bir versiyonudur ve sadece bir fikir vermesi ve bazı örnekler sunması amacıyla verilmiştir. Gerçekte bugüne kadar onlarca diğer bilişsel önyargı tanımlanmıştır.

Bilişsel Önyargı Kodeksi

Bilişsel Önyargı Kodeksi, ortadaki beynimizin sık sık yaptığı mantık hatalarını, önyargıları ve safsataların olduğu bir infografik haritadır.

Cognitive Bias Codex, yani Bilişsel Önyargı Kodeksi adlı çalışma. Bazı terimlerin tam Türkçe karşılığını bulamadığımız için anlaşılır olabilmesi açısından çevirdik.
Cognitive Bias Codex, yani Bilişsel Önyargı Kodeksi adlı çalışma. Bazı terimlerin tam Türkçe karşılığını bulamadığımız için anlaşılır olabilmesi açısından çevirdik.
Buster Benson / Çeviren: Ali A. Turunç

Nobel Ödüllü Daniel Kahneman şöyle diyor:

Hepimiz, kendimizi olduğumuzdan çok daha rasyonel olarak atfediyoruz. Ve verdiğimiz her kararın arkasında güzel sebepler olduğunu düşünüyoruz. Tam tersi durumlarda bile buna inanıyoruz. Aslında biz sadece sebeplere inanıyoruz, çünkü kararımızı çoktan verdik.

Kimler Bilişsel Önyargılara Kapılır?

Bilişsel önyargılar, temel bilişsel sistemimizin çalışma şekline bağlı olarak ortaya çıktığından profesyonel psikologlar dahil herkes, az ya da çok bilişsel önyargılara kapılır.[24] Bunun da ötesinde sadece insanlarda değil arı, domuz ve köpek gibi hayvanlarda da gözlenirler.[25], [26], [27]

Bu Reklamı Kapat

Yaş ve kültür gibi çeşitli arkaplan etkenleri hani önyargının kimi ne dereceye kadar etkilediğini değiştirebilir.[28] Bu da herkesin deneyiminin birbirinden farklı olmasına yol açar.

Ancak bu arka plan etkenleri ile bilişsel önyargılar arasındaki bağ karmaşıktır. Örneğin "genel bilişsel yetenek" insanların belirli önyargıları yaşama ihtimalleri ile ilgili bir şeydir ama tüm önyargıları kapsamaz. Dahası, önyargıların görülme olasılığıyla bilişsel yeteneğin ilişkili olduğu durumlarda bile bu bağın kuvveti bahsedilen önyargının hangisi olduğu ile ilgilidir.[29], [30], [31]

Neden Bilişsel Önyargılara Kapılıyoruz?

Tüm bilişsel önyargılar için geçerli tek bir neden yoktur. Yine de araştırmalar, bilişsel önyargıların öncelikle hatalı sezgilere veya sorunlu analitik muhakemeye bağlı olduğunu ileri sürüyor. Bu sorunlar ise psikolojik anlamda rahatsızlığı önlemek amacıyla halihazırda var olan inançları sürdürmek veya fazla miktarda bilgiyi hızlıca işlemekti zorluk olabilir.

Bilişsel önyargıların açıklamalarından çoğu, özellikle iki ana bilişsel sistem kullandığımızı öne süren İkili Sistem Teorisi'ne odaklanmaktadır:[32], [33]

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Güzel Dediniz Bay Feynman – Bir Dâhiden Alıntılar

“‘Bilmeden nasıl yaşayabiliyorsun?’ diye soranlar çıkar arada. Ne demek istediklerini hiç anlamamışımdır. Ben her zaman bilmeden yaşarım. Orası kolay. Benim asıl bilmek istediğim, nasıl bilir hale geldiğimiz.”
Bilime ve bilmeye dair muazzam bir tutku ve bu tutkuyu elle tutulabilir hale getiren bir anlatma becerisi: Nobel Fizik Ödülü sahibi Richard Feynman’ı benzersiz yapan buydu. Bünyesini sarmış merakın, dinleyen herkese bulaşmasını sağlayan bir ifade yeteneği.
GÜZEL DEDİNİZ BAY FEYNMAN, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden birinin sadece bilime dair değil, sanattan çocukluğa, doğadan hayal gücüne, dinden politikaya pek çok alandaki zekâ ve mizah yüklü sözlerini bir araya topluyor. Kızı Michelle Feynman tarafından derlenen ve giriş yazılarını ünlü fizikçi Brian Cox ile çellist Yo-Yo Ma’nın kaleme aldığı bu kitap, bir dâhinin dünyaya benzersiz bakış biçimini ortaya koyan küçük bir hazine sandığı.
“Dünya, titreşen şeylerin oluşturduğu dinamik bir keşmekeştir.”

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺65.00
Güzel Dediniz Bay Feynman – Bir Dâhiden Alıntılar

 • Sistem 1: Sezgisel işlemlerden sorumlu, diğerine göre daha hızlı, otomatik ve çaba gerektirmeden çalışan sistemdir. Bu sistemde işler paralel yürür, yani bu sistemde aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirmek mümkündür. Ayrıca duyguların büyük oranda etkisinde kalır. Yaptığımız bir şakaya gülünmesinden duyduğumuz memnuniyet, Sistem 1'in ürünüdür.
 • Sistem 2: Bu sistem ise bilinçli akıl yürütmeden sorumludur. Diğerine göre daha yavaş, kontrollü ve çalışması çaba gerektiren bir sistemdir. Bu sistemdeki işlemler ise seri yürür, yani bir anda sadece bir işlem yapılabilir. Diğerine göre duygulardan daha bağımsızdır. Karmaşık bir denklemi çözmeye çalışırken Sistem 2'yi kullanırız.

Bu çerçevede bilişsel önyargıların yaygın nedenlerinden biri analitik muhakeme (Sistem 2) gereken durumlarda, sezgilere (Sistem 1) güvenilmesidir. Bunun sebebi, sezgilerin daha hızlı ve kullanımının daha kolay olması olabilir. Sezgilere güvenmek birçok konuda analitik muhakemeye güvenmek kadar iyi ve hatta daha iyi sonuçlar verebilir, bu yüzden de insanlar sezgiye uygun bir durum olmasa bile bu yolu seçebilirler.[34] Örneğin bir deneyde üniversite öğrencilerine basit bir soru sorulmuştu:[35]

Bir kalem ve bir silgi toplamda 1.10 TL tutuyor. Kalemin fiyatı silginin fiyatından 1 TL fazla olduğuna göre silginin fiyatı nedir?

Bu soruyu duyan öğrencilerin bir çoğu "10 kuruş" cevabını vermeye yöneliksezgisel bir eğilim hissetti.[35] Çünkü toplam olan 1.10 TL doğal olarak 1 TL ve 10 kuruşa bölünüyordu, bu yüzden de "10 kuruş" mantıklı bir cevap gibi gelmişti. Sorun şu ki, öğrencilerin yarısı yanlış cevap vermelerine neden olan bu sezgiye kapıldılar. Doğru cevap kalemin 1.05 TL silginin ise 0.05 TL olmasıydı.

Burada yaşanan şey birçok insanın Sistem 1' i kullanarak sezgisel değerlendirmeler yapması ve doğruya yakın bir cevap bulmasıydı. Doğruya yakın bir cevap bulmak da yaklaşık sonuç gerektiren bazı durumlar için yeterince iyidir. Bazı insanlarsa bu sezgisel değerlendirmeden sonra Sistem 2'yi kullanarak ilk cevabın yanlış olduğunu fark etti ve doğru cevabı hesapladı. Kalanlar ise ya Sistem 2'yi hiç kullanmadılar ya da yanlış kullandılar, böylece Sistem 1'in cevabına güvendiler.

Genel olarak, İkili Sistem Teorisine göre bilişsel önyargılar iki ana sebepten ortaya çıkar:[32]

 1. Sistem 1 hatalı bir sezgi üretir ve Sistem 2 bunu düzeltemez. Bunun sebebi Sistem 2'nin devreye girmemesi veya Sistem 1'i kontrol etmede başarısız olması olabilir.
 2. Sistem 2 doğru analitik muhakeme yapamaz.

Bu sorunlar psikolojik olarak rahatsızlığa yol açacağından haksız olduğunuzu öğrenmek istememek gibi birçok sebebe bağlanabilir.

Örneğin Onaylama Önyargıları insanların halihazırda var olan inançlarına uygun olan bilgileri aramalarına, desteklemelerine ve bilgileri inanmak istedikleri gibi yorumlamalarına sebep olur. Bu önyargı insanlar önemli bir bilgiyi inançlarını sarsacağı şüphesiyle sezgisel olarak (Sistem 1) düşünmeden elediklerinde ortaya çıkabilir. Benzer olarak insanlar bilgiyi derinlemesine analiz edip (Sistem 2) inançlarına uymayan kısımları gözardı ettiğinde de önyargı oluşabilir.

Önyargıdan hangi sistemin sorumlu olduğuna dair kararsızlık yaşandığını göz önünde bulundurun. Örneğin bazı araştırmacılar sistemlerden çok ikili süreçleri veya akıl yürütmenin daha ileri seviyelerini neden olarak gösterirler.[32] Dahası, bazı araştırmacılar da "gürültülü bilgi işleme" gibi farklı mekanizmaların bazı belirli bilişsel önyargıların altında yatan neden olabileceğini öne sürüyor.[36]

Bunlara rağmen bu teorilerin birçok ortak noktası var, bu da özellikle bilişsel önyargılaı pratik bir bakış açısından anlamak isteyenler için bir çerçeve oluşturuyor.[32], [37]

Sınırlı Rasyonellik, Yeterince Tatmin Edicilik ve Bilişsel Kısayollar

Konuyla ilgili 3 ilişkili kavramı ise şu şekilde tanımlamak mümkündür:

 • Sınırlı Rasyonellik: Sınırlı rasyonellik, yargılama ve karar verme yetilerimizin bilişsel sistemimizin sınırlarıyla kısıtlandığını ve işlenecek bilginin türüne ve işlenecek süreye bağlı olduğunu öne süren bir fikirdir.[38] Yani bir sorunu çözmeye çalışırken, bilişsel sistemimiz mükemmel işlese veya düşünecek daha fazla zamanımız olsa ulaşacağımız sonuçtan farklı sonuçlar buluyoruz.[39] Bilişsel önyargılar da sınırlı rasyonelliğimizin göze çarpan bir niteliğidir.
 • Yeterince Tatmin Edicilik: Yeterlilik ve tatmin ediciliğin bir birleşimi olan bu kavram eldeki şartlar altında yargılamadan mükemmel kararlar yerine yeterince iyi kararlar verme isteğini temsil eder.[40], [41] Bu yüzden mutlak en iyiyi bulma tercihi olan "maksimizasyon" kavramının zıttıdır. Yeterince tatmin edicilik, bizi bazı bilişsel önyargılara sürükleyebilir.
 • Bilişsel Kısayollar: Bu kısayollar, bilgi değerlendirme ve karar almayı kolaylaştırıp hızlandırır. Örneğin bize bir sepette kaç elma olduğu sorulduğunda elmaları tek tek saymak yerine bilişsel bir kısayola başvurarak 4 elmanın ne kadar yer kapladığını tahmin edip sepetin kaç elma alacağını tahmin edebiliriz. Bilişsel kısayollar öncelikle Sistem 1 ile bağdaştırılır ve yeterince tatmin ediciliğin bir formu olarak görülür ve birçok bilişsel önyargının temelinde yatar. Bu önyargılara Ulaşılabilirlik Kısayolu veya Temsil Edilebilirlik Kısayolu örnek verilebilir.

Bilişsel Sistemlerimiz Hakkında Ek Bilgi

Bilişsel sistemimizi anlamak için bilişsel önyargılar bağlamında bize yardımcı olabilecek iki konsept daha vardır.

Bu Reklamı Kapat

Birincisi, herhangi bir anda hangi Sistemin işleyişe geçeceği, kişinin becerilerine veya koşullara bağlı olarak değişebilir. Örneğin deneyimli sürücüler direksiyondayken konuşabilirler. Bunu mümkün kılan, Sistem 2'nin aynı anda iki farklı işlemi yapması mümkün olmadığından, sürme işleminin onlar için sezgisel olmasıdır. Yine de deneyimli sürücüler bile tüm dikkatlerini vermeleri gereken zorlu yollarda sürüş yaparken konuşmakta zorlanırlar.

İkincisi, ele geçen bilgiyi algılama yeteneğimizi belirleyen algılama sistemimiz diğer iki sistemden (Sistem 1 ve Sistem 2) ayrı olarak düşünülür. Sistem 1 ile algı sistemimiz arasında her ikisi de otomatik ve paralel çalıştığından benzerlikler bulunsa da bazı önemli farklar da vardır:[35]

 • Algılamamız daha nötraldir. Sistem 1 duygulardan daha çok etkilenir.
 • Algılama sadece direkt uyaranlara tepki verir. Sistem 1 ise düşünceler vb. tarafından uyarılabilir.
 • Algımız algılanan temsillerle sınırlıdır, Sistem 1 ise soyut temsiller üretebilir.
 • Algımız, sadece şu anda karşılaştığımız uyarılara tepki verir, Sistem 1 ayrıca geçmiş veya gelecekle ilgili bilgilerle de ilgilenebilir.

Algı sistemimiz sezgisel izlenimler oluşturmak için Sistem 1'e giden bilgileri kullanır.[35] Sonra bu izlenimler bilinçli yargılar oluşturmak için Sistem 2'de kasıtlı akıl yürütmelere maruz kalırlar.

Bilişsel Önyargıları Azaltma Yöntemleri

Bilişsel Önyargıların Sorunu

Buraya kadar anlattığımız gibi, bilişsel önyargılar düşüncelerimizi çarpıtarak yanlış yargılara varmamıza veya kötü kararlar vermemize sebep olduğundan sorunlar yaratabilir.

Bu Reklamı Kapat

Mesela Deve Kuşu Etkisi insanların hoşlarına gitmeyeceğini düşündükleri bilgileri görmezden gelmelerine sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Bu da tıbbi durumunuzu düzeltmek için ne yapmanız gerektiği gibi önemli bir bilgiyi görmezden gelmenize sebep olabilir.[42] Bu nedenle Deve Kuşu Etkisini azaltabilmek önemlidir çünkü böylece başka türlü gözardı edeceğiniz önemli bir bilgiyi elde edebilirsiniz.

Yani önyargılarınızı azaltmayı öğrenmek birçok durumda işinize yarayabilir ve hem kendinizin hem de başkalarının daha net düşünmesine yardımcı olmanızı sağlayabilir.

Bilişsel Önyargıları Azaltmak ve Önlemek

Daha önce gördüğümüz gibi bilişsel önyargılar bilişsel sistemimizdeki iki hatadan dolayı ortaya çıkabilir:

 • Sistem 1' in (sezgisel sistemimizin) doğru sezgiler üretememesi ve Sistem 2'nin (analitik sistemimizin) Sistem 1'i yönetmekte veya devre dışı bırakmakta başarısız olması.
 • Sistem 2'nin doğru muhakeme yapamaması.

Bunlara dayanarak bilişsel önyargıları azaltmak için yapabileceğimiz iki şey var:[43]

Bu Reklamı Kapat

 • Sistem 1' in sağlıklı sezgiler üretmesine yardım etmek: Bunu yapmanın birçok yolu var. Örneğin kısa vadede sezgilerin üretildiği ortamı iyileştirebilir , uzun vadede ise Sistem 1'i geliştirecek geri bildirimlerle sezgi üretim sürecini daha iyi hale getirebilirsiniz.
 • Sistem 2'nin doğru muhakeme yapmasını ve Sistem 1'i yönetmesini sağlamak: Bunun için de birçok yol var, mesela karar verme sürecini yavaşlatabilir veya karar verdiğiniz ortamı iyileştirebilirsiniz.

Bilişsel önyargıları azaltmada kullanılan en yaygın yöntem ise Önyargı Azaltma Tekniklerini kullanmaktır. Bu tekniklerin çoğu düşünce sisteminizin farkındalığı ve anlaşılması anlamına gelen üstbiliş etrafında şekillenir. Üstbiliş de genelde bilinçli bir çabayla oluştuğundan bu teknikler öncelikle Sistem 2'nin geliştirilmesini gerektirir.[44]

Bazı Önyargı Azaltma Teknikleri diğerlerine göre basit ve evrenseldir, önyargılar hakkında bilgilerinizi artırıp gereken yerde bunları hatırlamak gibi. Bazı teknikler ise daha özeldir, örneğin psikolojik olarak kendinden uzaklaşmak insanların hayatlarındaki olayları değerlendirirken veya başkalarının perspektifinden bakmaya çalışırken kendi bakış açılarına çok fazla güvenmelerine neden olan Benmerkezci Önyargıyı azaltmada etkilidir.

Önyargı Azaltma Tekniklerinin etkinliği, üzerinde kullanıldıkları bilişsel önyargılara bağlıdır. Örneğin insanların bir yargıya varırken ulaştıkları ilk bilgiye diğerlerinden daha fazla güvenmelerine neden olan Çıpalama Etkisi'ni düşünelim. İlk bilgiyle sonrakilerin bariz bir karşılaştırması sonucu oluşan bir Çıpalama Etkisi için teknikler çok daha az etkili olacaktır. Yani kişiden açıkça bir karşılaştırma yapması istenirse önyargıyı azaltmak çok daha zor olacaktır.[45]

Özetle, bu bölümde önyargı azaltmanın temel prensiplerini anlatıldı. Kendinizin ve başkalarının bilişsel önyargılarını nasıl azaltabileceğinizi öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

Bilişsel Önyargılar Her Zaman Kötü Değildir!

Bilişsel Önyargılar, irrasyonellik örnekleri olsalar da bizi her zaman olumsuz etkilemezler. Aksine, düşünce süreçlerimizi olumlu etkileyebilir ve en iyi kararı vermemize yardımcı olabilirler de.

Örneğin Karamsarlık Önyargısı insanların kötü olayların yaşanma olasılığını olduğundan daha fazla ve iyi olayların yaşanma olasılığını olduğundan daha az görmelerine sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Özellikle de gelecek olayların kötü sonuçlanacağı yanılgısına sebep olur.

Bu önyargı, insanların sonucun her türlü kötü olacağını düşünerek çaba harcamasına engel olmak gibi kötü bir etki yaratabilir. Ancak, insanların türlü zorluklarla karşılaşacaklarını düşünüp geleceğe iyi hazırlanmalarını da sağlayabilir.[46]

Bunun da ötesinde bilişsel önyargıların çoğu kullanışlı kısayollar olarak da hizmet ederler. İnsanların karmaşık problemleri basitleştirmelerini ve daha hızlı karar vermelerini sağlayabilirler. Bu kısayollar her zaman en iyi kararı verdirmese de çoğu zaman işe yarar bir karar alınmasını sağlarlar.[47]

Bu Reklamı Kapat

Son olarak, bilişsel önyargılar birçok durumda yararlı olabilirler. Bireysel bir bakış açısından, önyargılar belirsizlik söz konusu olan durumlarda en iyi kararın verilmesini sağlayabilir.[48] Benzer olarak bir grup açısından bakarsak insanları birbirlerine yardım etmeleri için teşvik ederler. [49]

Özetle, bilişsel önyargılar insanları çeşitli şekillerde olumsuz etkileyebilse de bazı durumlarda iyi etki de gösterebilirler. Bireysel olarak insanların geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamaları veya gruplar için iş birliğini teşvik etmeleri olumlu etkilerine örneklerdir. Bu nedenle bilişsel önyargılar, evrimsel olarak bazen uyum bozan kusurlardansa uyum sağlamamıza yardımcı olan özellikler olarak görülürler.[50]

Bu yüzden de bazen bilişsel önyargıların duruma dair izleniminizi çarpıtsa bile en iyi kararı almanızı sağlayabileceğini bilmek önemlidir. Aynı zamanda bilişsel önyargıların farkında olmak da oldukça önemlidir çünkü böylece sizi nasıl etkilediklerini ve etkilerini azaltmanın yararlı olup olmayacağını anlayabilirsiniz.

Not: Bilişsel önyargıların potensiyelini tartışırken bazı araştırmacılar "bilişsel önyargılar" ve "sonuç önyargıları" ayrımını yaparlar. Bilişsel önyargılar "dünyanın yanlış bir görüntüsü", sonuç önyargıları ise "rasyonel davranıştan sapma"lardır. Bu ayrıma göre bilişsel önyargılar rasyonel bir sonuç üretebilir veya sonuç önyargılarına sebep olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Bilişsel Önyargılar ile Mantık Hataları Arasındaki Farklar

Bilişsel önyargılar ve mantık hataları birbirlerine benzer görünseler de iki farklı şeyi temsil ederler:

 • Bilişsel önyargılar, bilişteki sistematik hatalardır ve bu yüzden psikolojik kavramlardır.
 • Mantık hataları, hatalı yargılama kalıpları içerirler ve bu nedenle felsefi kavramlardır.

Bilişsel önyargılar, özellikle de kişinin sezgilerinden kaynaklananlar düşünmenin ilk basamaklarında ortaya çıkarlar ve birçok mantık hatasına neden olabilirler.

Örneğin Doğaya Başvurma Safsatası, bir şeyin doğal olduğu için iyi veya doğal olmadığı için kötü olduğunun düşünülmesine yol açan bir mantık hatasıdır. Bu hata, bazı durumlarda insanların doğal buldukları şeyi içgüdüsel olarak tercih etmelerine sebep olan belirli önyargılardan kaynaklanıyor olabilir.

Dahası, bazı durumlarda, özellikle retorik amaçlar için kullanılan mantık hataları kendilerini güçlendirmek adına bazı bilişsel önyargılardan faydalanabilir.

Bu Reklamı Kapat

Belli bir olayın uç bir sonuca varan bir olaylar zincirine yol açacağını veya bir durumda nasıl davranıyorsak daha farklı bir durumda da öyle davranmamız gerektiğini savunan Kaygan Zemin Argümanları'nı düşünelim. Bu argümanları kullanan biri mantık hatasıyla ulaşılan sonucu gerçekte olduğundan daha olası göstermek için karşıdakinin Karamsarlık Önyargısı'na hitap edebilir.

Yine de bu, mantık hatalarının kullanımı her zaman ilgili bilişsel önyargılarla ilişkilidir demek değildir. Mesela saldırı odağı yapmak için karşıt bir görüşü çarpıtan Korkuluk (Saman Adam) Argümanlarını düşünelim. Bu argümanlar karşıdaki bazı bilişsel önyargıları sebebiyle yanlış anlaşıldığı için kullanılabildiği gibi tamamen bilinçli ve ne yaptığının farkında olarak, hiçbir bilişsel önyargıya kapılmadan ve hatta başkalarını bu önyargılara sürüklemek için kullanılmaları da mümkündür.

Özetle, bilişsel önyargılarla mantık hataları arasındaki temel ayrım birinin psikolojik diğerinin ise felsefi bir kavram olmasıdır. Önyargılar bilişle ilgili psikolojik kavramlarken hatalar yargılamayla ilgili felsefi kavramlardır. Bilişsel önyargılar, mesela bir önyargı bizi bir mantık hatasına yönelttiğinde veya bir mantık hatasının retorik etkinliğinin altında yatan bilişsel önyargıya bağlı olduğu durumlarda bazı belirli mantık hatalarıyla ilişkilendirilebilir.

Not: Mantık hataları, genelde hatalı argümantasyonlar yerine hatalı muhakeme şemaları olarak tanımlanırlar. "Argümantasyon" terimi burada mantık hatalarının bilişsel önyargılardan farklı bir akıl yürütme türüyle alakalı olduğunu göstermek için kullanılmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Bilişsel Önyargıların Tarihi

Bilişsel önyargılar, insanları ve hayvanları evrimin ilk aşamalarından beri etkilese de kavram olarak 1970'lerde Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından yazılan konu üzerindeki yazılarda ortaya atıldı ve yaygınlaştı. Bu ilk yazı genel olarak sistemarik irrasyonellik ve özel olarak bilişsel önyargılar kavramıyla ilgilenen bu yazılar arasında şunlar da vardı:

 • Öznel Olasılık: Temsiliyet Kararı.[51]
 • Ulaşılabilirlik: Sıklık ve Olasılık Yargılamada Bir Kısayol[52]
 • Belirsizliğin Altındaki Yargılama: Kısayollar ve Önyargılar[47]

İlk iki yazı Kahneman ve Tversky' nin oluşturduğu çerçeve içinde kısayolları tanımladı. 1974'te yayınlanan yazı ise konu üstünde en çok alıntı yapılan makale oldu ve bugün bildiğimiz haliyle bilişsel önyargıları tanıttı.

Kahneman, 1996'da ölen Tversky ile ortak çalışması için 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.[53]

Bilişsel önyargıların tarihi ile ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız Kahneman' ın konu üstündeki ünlü kitabı Hızlı ve Yavaş Düşünme'yi okumalısınız.[54] Konuyla ilgiliyseniz, Kahneman ve Tversky'nin hakkında yazılmış The Undoing Project: A Friendship That Changed Our Minds adlı kitabı veya kitabın The New Yorker'da yayınlanmış eleştirisini de okuyabilirsiniz.[55], [56]

Bu Reklamı Kapat

Özet ve Sonuç

 • Bilişsel önyargılar, sistematik rasyonellikten sapma şemalarıdır. Bilişsel sistemimizin çalışma şeklinden ötürü ortaya çıkarlar.
 • Bilişsel önyargılar; bilgiyi arama, değerlendirme, yorumlama, yargılama, kullanma ve hatırlama ve ayrıca karar vermede mantıksız davranmamıza neden olur.
 • Yaş ve kültür gibi çeşitli faktörler insanların bilişsel önyargıları nasıl deneyimlediğini etkileyebilir. Profesyonel psikologlar dahil herkes az ya da çok bilişsel önyargılara kapılır.
 • Bilişsel önyargılara kapılma nedenimizle ilgili birçok teori öne sürülmüş olsa da göze çarpan biri İkili Sistem Teorisi'dir. Bu teori bilişsel önyargıların genel olarak analitik sistemimizin düzeltemediği hatalı sezgiler veya doğru gitmeyen bir akıl yürütmeden kaynaklandığını savunur.
 • Bilişsel önyargılar düşünme ve karar verme süreçlerimizde sorun çıkarabilir ancak çeşitli yollarla azaltılmaları veya önlenmeleri mümkündür. Bu yollardan en çok göze çarpanı ilgili Önyargı Azaltma Teknikleri'dir.

Bu konuda daha çok okumak ve bilişsel önyargılar kavramı hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız konu hakkındaki en iyi kitap kavramı tanımlayarak Nobel ödülü kazanan Daniel Kahneman' ın "Hızlı ve Yavaş Düşünme" adlı kitabıdır.[54]

Ek olarak önerilen iki kitap da Akıldışı Ama Öngörülebilir ve Hatasız Düşünme Sanatı adlı kitaplardır. Bu kitaplar yaygın önyargıları ve insanların gösterdiği irrasyonellik şemalarını öğrenmenize yardımcı olacaktır.[57], [58]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 2
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 30. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/08/2022 05:17:51 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10873

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Türkiye
Yaşam
Dinozorlar
Kimyasal Evrim
Kadın
Bilgisayar
Epidemik
Nöron Hücresi
Sinir
Şehir Hastanesi
Mucize
Doğa
Ahlak
Hormon
Kuantum Fiziği
Beyaz
Ses Kaydı
Robot
Habercilik
Sinir Hücresi
Aşılar
Gelişim
İngiltere
Anatomi
Albert Einstein
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.