Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Darwinizm'den Bilimsel Ayrılış Bildirisi: Evrim, Bilim İnsanları Arasında Kabul Görüyor mu?

Discovery Institute ve Steve Projesi, Evrimin Bilimdeki Kabulüne Dair Neler Söylüyor?

Darwinizm'den Bilimsel Ayrılış Bildirisi: Evrim, Bilim İnsanları Arasında Kabul Görüyor mu? Lateral Magazine
12 dakika
13,375
 • Evrimsel Biyoloji
 • Akıllı Tasarım
Evrim Ağacı Akademi: Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar yazı dizisinin 6. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Kızım Sana Söylüyorum Gelinim Sen Anla: Alabama Eyaleti Eğitim Müdürlüğü'ne..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Bilim insanları arasında evrimin kabul edilme oranı nedir dersiniz?

Bu konu, evrimin özellikle halk arasında tartışmalı olup, bilimsel camiada hiçbir temel tartışmanın artık bulunmayışından ötürü birçok araştırmanın konusu olmuştur. Sonuç ise açıktır: Bilim insanları arasında %97'ye, biyologlar arasında ise %99'u aşan oranlarda evrim kabul görmektedir. Konuyla ilgili tüm çalışmalara buradanburadanburadanburadanburadanburadanburadanburadan ve benzerlerinden ulaşabilirsiniz. Ancak bir tanesini inceleyelim:

Bu Reklamı Kapat

Bilim insanlarının %97'si, insan ve diğer canlıların evrimleştiğini düşünmektedir. Halkınsa sadece %61'i bunu düşünmektedir. Bilim insanlarının %87'si tamamen doğal yollarla olan evrimi kabul ederken, halkın sadece %32'si bunu kabul etmektedir.
Bilim insanlarının %97'si, insan ve diğer canlıların evrimleştiğini düşünmektedir. Halkınsa sadece %61'i bunu düşünmektedir. Bilim insanlarının %87'si tamamen doğal yollarla olan evrimi kabul ederken, halkın sadece %32'si bunu kabul etmektedir.
Pew Araştırma Merkezi

Şunu çok iyi anlamak gerekiyor ki, bilimde bir teori, sırf çeşitli inançları çürütüyor veya onları destekliyor diye bilim insanları tarafından kabul görüp, reddedilmez. Bilimsel teoriler, şahsi inançlarla olan ilişkilerinden ötürü değil, bilimsel değerlerinden ötürü kabul görür veya reddedilirler. Elbette ki tekil bilim insanlarının tekil görüşleri, çeşitli bilimsel teorilere yakınlıklarını veya uzaklıklarını etkileyebilir. Ancak bilim camiasının profesyonel ortak görüşü (konsensüs) söz konusu olduğunda, şahsi inançların bilimsel gerçeklerin kabulü üzerindeki etkisi önemsenmeyecek kadar azdır.

Evrim Teorisi de, diğer bilimsel teoriler gibi, din ile olan ilişkisinden ötürü değil, somut bir gerçeği ortaya koyduğu için kabul edilmektedir. Ne var ki, buradaki yazımızda da detaylıca izah ettiğimiz gibi, bilim camiasının Evrim Teorisi'ni kabul etmesi hiç de aceleyle veya kolay olmamıştır. Tam tersine, son derece ateşli ve çok sayıda üst düzey bilim insanını barındıran kavgalara ve anlaşmazlıklara sebep oldu. Bunun bir kısmı kişisel çekememezlikler ve şahsi inançlara dayalı nedenlerle olduğu gibi, büyük çoğunluğu bilim camiasının genel şüpheci ve sorgulayıcı tavrının etkisinden kaynaklandı.

Bu Reklamı Kapat

Dünya'nın en önde gelen bilim cemiyetlerinden olan AAAS üyesi bilim insanlarının %98'i insan ve tüm canlıların evrimleştiğini, %2'si var oluşun başından beri var olduğunu düşünmektedir. ABD halkının ise sadece %66'sı, bilim insanları arasında böyle bir görüş birliği olduğundan haberdarken (görüş birliği olduğunu düşünürken), %29'u bilim insanları arasında evrim konusunda anlaşmazlık olduğunu sanmaktadır. Ayrıca ABD halkının %35'i doğal evrimi kabul etmekte, %24'ü bir süpergüç denetimindeki evrimi kabul etmekteyken, %5'i evrimin geçerliliğinden emin değildir ve %31'i evrimin var olmadığını, canlılığın başından beri değişmediğini düşünmektedir.
Dünya'nın en önde gelen bilim cemiyetlerinden olan AAAS üyesi bilim insanlarının %98'i insan ve tüm canlıların evrimleştiğini, %2'si var oluşun başından beri var olduğunu düşünmektedir. ABD halkının ise sadece %66'sı, bilim insanları arasında böyle bir görüş birliği olduğundan haberdarken (görüş birliği olduğunu düşünürken), %29'u bilim insanları arasında evrim konusunda anlaşmazlık olduğunu sanmaktadır. Ayrıca ABD halkının %35'i doğal evrimi kabul etmekte, %24'ü bir süpergüç denetimindeki evrimi kabul etmekteyken, %5'i evrimin geçerliliğinden emin değildir ve %31'i evrimin var olmadığını, canlılığın başından beri değişmediğini düşünmektedir.
Pew Research

Ne var ki bu kavgaların hiçbiri, mesleği profesyonel bir şekilde gerçekleri araştırmak ve ortaya koymak olan bilim insanlarının nihayetinde evrimi bir doğa yasası, Evrim Teorisi'ni ise bu yasanın en güçlü açıklaması olarak görmesi önünde bir engel teşkil etmedi. Evrimin somut bir gerçeklik olduğu anlaşıldıktan sonra, Evrim Teorisi'nin bu yasayı ne kadar güçlü bir şekilde izah edebildiği çok geçmeden anlaşıldı. Günümüzde de, evrimin bilim insanları arasındaki kabulü %90'ın üzerinde, biyologlar arasındaki kabulü ise %99'un üzerindedirYani evrimin bir gerçek olması konusunda bilim insanları arasında dikkate değer hiçbir tartışma bulunmamaktadır.

Örneğin Evrim Kuramı, akademik camiada ve üniversitelerde neredeyse evrensel bir düzeyde kabul görmekte ve ABD'den Avrupa'ya, hatta İran'a kadar tüm ülkelerin en önde gelen üniversitelerinde akademik araştırma düzeyinde çalışılmakta ve okutulmaktadır okutulmaktadır. Tüm ülkelerin en önde gelen bilimsel akademik kurumları, evrimin tartışması olmayan bir bilimsel gerçek olduğuna ve okullarda hiçbir inanç etkisi altında kalmaksızın okutulması gerektiğine dair imzalarını atan bildiriler yayınlamışlardır.

Evrimin alternatifiymiş gibi gösterilmeye çalışılan yaratılışçılık ve akıllı tasarım konusunda da bilim insanları çok net bir tavra sahiptir. Ülkemizden çıkan Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da dahil olmak üzere, onlarca Nobel Ödüllü bilim insanı evrimi kabul ettiklerini açıkça ilan etmektedirler ve yaratılış veya akıllı tasarım gibi akımların evrime alternatif olmadığını vurgulamaktadırlar. Ekim 2005'te, sadece Avustralya'da görev yapan 70.000 bilim insanı, inançlara bağlı olarak geliştirilen yaratılışçılık ve akıllı tasarım gibi düşüncelerin bilimsel olmadığını ve kesinlikle bilim olarak öğretilmemesinin gerektiğini savunduklarını söyledikleri bir metne imza atmışlardır. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

1986 yılında 72 Nobel ödüllü bilim insanı, 17 eyalet akademisi ve 7 bilim cemiyeti yaratılışçılığın Amerikan okullarında öğretilmesine yönelik açılan davada, yaratılışın bir bilim olamayacağını izah ettikleri bir metin yayınlamış ve mahkemeye sunmuşlardır. Benzer şekilde, Dünya çapında 130.000 bilim insanının, 262 bilim cemiyetinin ve toplamda 10 milyondan fazla bireyin üye olduğu Amerikan Bilimin İlerleyişi Cemiyeti de evrimin bir doğa yasası olduğunu ve yaratılışçılık ile akıllı tasarımın birer bilim olarak sunulamayacağını ilan ettikleri birçok belge yayınlamışlardır. Dünya çapında prestije sahip Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi de evrimi anlatan, verileri ortaya koyan ve akıllı tasarım ile yaratılışçılığın bilim olmadığını ilan eden birçok kitap yayınlamıştır.

Buna rağmen, çeşitli bilim dışı akımlara gönül vermiş olan kurumlar, evrimin halk arasındaki kabulünün altını oymak için yalanlar uydurmakta veya zayıf istatistiklerin arkasına saklanarak iddialarına destek aramaktadırlar. Tüm akademik ve popüler çalışmalara rağmen, doğal yollarla olan evrimsel değişim fikrinden rahatsız olan kişi ve kurumlar, halk arasında "Evrim Kuramı'nı reddeden bilim insanlarının sayısı çoğunluktadır, çok az bilim adamı Evrim Kuramı'nı desteklemektedir." yalanını yaymaya çalışmaktadırlar.

Bunun bir örneğini, 2001 yılında "Darwinizm'den Ayrılış Bildirisi" adı altında başlatılan bir imza kampanyası ile görmekteyiz. Bunun detaylarına geleceğiz; ancak tersten başlayalım. Öncelikle, bu imza kampanyasına "karşıt" olarak başlatılan, evrimin bilimsel camiadaki kabul edilirliğini göstermeye çalışan parodi bir deneye bakalım:

Steve Projesi: Evrimin Bilim Camiasındaki Kabul Oranı

Amerika'nın eğitim ve bilim konusunda en önde gelen kurumlarından biri olan Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi, Steve Projesi adı altında bir parodi deney yürütmektedir. Bunun neden "parodi" olduğuna az sonra geleceğiz. Öncelikle Steve Projesi isimli bu parodi deneyi biraz daha yakından tanıyalım ve isminin neden "Steve Projesi" olduğunu anlamakla başlayalım:

Neden "Steve"?

Bir isim olarak "Steve", Amerika'da en yaygın olan 74. erkek ismidir (Kaynak: Steve İsmi). Yani "ortalama" bir kullanım sıklığına sahip olduğu söylenebilir. İşte bu yüzden de deneyde bu isim seçilmiştir (aynı zamanda Stephen, Stephanie, Steven gibi türevleri de hesaba katılmıştır). Ayrıca büyük evrimsel biyolog Stephen Jay Gould'un anısına da bu ismin kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

İstatistiki olarak, Steve ismine sahip bütün insanların (bilim insanları haricindekiler de dahil) sayısı, toplam Amerikan popülasyonun %0.25'ini oluşturmaktadır. Buna, Stephen, Stevie, Stephanie gibi türevlerini de eklersek, bu ancak %1 civarlarına ulaşmaktadır.

Steve Projesi'nin Evrim Bildirisi

Steve Projesi'nin yaptığı şuydu: Deneyde, sadece Amerika'da yaşayan ve sadece Steve ismindeki -ve türevlerindeki- bilim insanlarının katılabileceği bir bildiri hazırlandı. Bildiride şunlar yazmaktadır:

Evrim Kuramı; son derece sağlam kanıtlarla desteklenen, bir bilim olan Biyoloji açısından bütünleştirici nitelikteki, varlığını destekleyen sayısız veri bulunan, tüm canlıların ortak bir atadan geldiğini gösteren bilimsel geçerliliğe sahip bir kuramdır. Her ne kadar Evrim Kuramı'nın nasıl ve ne yöntemlerle işlediği konusunda hala münazaralar varsa da; Evrim'in varlığı ya da Doğal Seçilim'in doğadaki gerçekliği konusunda geçerli hiçbir tartışma bulunmamaktadır. Tamamen bir sahte-bilim (pseudoscience) olan Akıllı Tasarım ve benzerlerinin okulların müfredatında bulunması bilimsel olarak uygunsuzdur ve pedagojik olarak sorumsuzluktur.

İmza metnine ve siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiriye İmza Atan Steveler

Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi, sadece Steve ismindeki bilim insanlarının bu dilekçenin altına imza atmak isteyip istemediğini sınamıştır. Steve ismindeki bilim insanlarından:

Bu Reklamı Kapat

 • 26 Şubat 2003 itibariyle 100 kişi,
 • 16 Mart 2003 itibariyle 220 kişi,
 • 3 Mayıs 2003 itibariyle 290 kişi,
 • 26 Aralık 2003 itibariyle 410 kişi,
 • 18 Şubat 2005 itibariyle 543 kişi,
 • 12 Eylül 2005 itibariyle 600 kişi,
 • 16 Şubat 2006 itibariyle 700 kişi,
 • 24 Nisan 2007 itibariyle 800 kişi,
 • 16 Şubat 2009 itibariyle 1000 kişi,
 • 16 Şubat 2012 itibariyle 1190 kişi,
 • 07 Nisan 2012 itibariyle 1200 kişi,
 • 15 Ocak 2014 itibariyle 1300 kişi,
 • 14 Eylül 2016 itibariyle 1398 kişi,
 • 30 Haziran 2017 itibariyle 1417 kişi,
 • 11 Eylül 2017 itibariyle 1418 kişi,
 • 18 Aralık 2017 itibariyle 1421 kişi,
 • 8 Mayıs 2018 itibariyle 1427 kişi,
 • 17 Aralık 2018 itibariyle 1434 kişi,
 • 31 Ekim 2019 itibariyle 1442 kişi,

bu dilekçenin altına imzasını atmıştır.

İmzalayan Stevelerin güncel listesi ve isimleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Steve ismi ve türevindekiler, popülasyonun %1'i olduğu için, toplamda sadece Amerika'da istatistiki olarak 143.700 bilim insanının Evrim Teorisi'ni desteklediği düşünülebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 itibariyle bilim ve mühendislik alanlarında doktora sahibi 1 milyon civarında insan bulunmaktadır. Bunların 378.865'i tam zamanlı profesör unvanına sahiptir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Hoş Geldin - İlk İki Yaşın Sihri

Hayatın ilk yılları sevgiyi büyütmek içindir. Diğer her şey bundan sonra gelir. O sizin çocuğunuz. Sizin mucizeniz. Şimdi kollarınızın arasındaki bu varlık bir gün kendi ayakları üzerinde yürüyecek… O güne kadar birlikte bir ritim yakalamalı, beraber olmaktan mutlu olacağınız bir aile yaratmalı, çocuğunuzun kabul gördüğü ve ihtiyaç duyduğu her an dönebileceğini bildiği bir alan inşa etmelisiniz: Bir yuva.

Ünlü psikolog ve aile terapisti Hedvig Montgomery, 23 dilde yayımlanıp büyük beğeni toplayan Anne Baba Sihri serisinin ikinci kitabında bebeklik dönemine, o büyülü ve fırtınalı 24 aya odaklanıyor. Bebeği nasıl uyutacağımız, ağladığında nasıl sakinleştireceğimiz, emzirme, dil becerisi, bakıcılı hayat gibi anne babanın karşılaşması muhtemel gündelik sorunlar ve önemli eşikler için anlaşılır ve somut çözümler öneren Montgomery, aynı zamanda çocuğumuzla aramızdaki o eşsiz bağı nasıl kuracağımızı, duyguların ve sevginin kökenine inmenin inceliklerini, geçmişimize dair unuttuğumuz her şeyi çocuğumuzla birlikte hatırlamayı, hayat boyu ona eşlik edecek güven duygusunu kazandırmanın yollarını anlatıyor.

Devamını Göster
₺46.00
Hoş Geldin - İlk İki Yaşın Sihri

Madalyonun Öteki Yüzü: Keşif Enstitüsü ve Akıllı Tasarımcılar

Steve Projesi, Hristiyan köktendinciliğini savunan Discovery Institute (Keşif Enstitüsü) tarafından 2001 yılında başlatılan bir imza kampanyasına cevaben yapılmış bir parodi deneydir. Keşif Enstitüsü'nün bildirisi, PBS televizyon kanalı tarafından yayınlanan Evrim belgeseline bir tepki olarak hazırlanmıştır. Keşif Enstitüsü, bildirinin amacının "Darwinistler tarafından Darwinizm'e karşı olan hiçbir bilim insanı olmadığına dair ileri sürülen uyduruk iddianın çürütülmesi için, Darwinizm'e karşı 100 bilim insanı bulma amacıyla" yapıldığı belirtilmiştir.

Hiçbir isim kısıtı bulunmayan ve akademik bir unvana sahip herkesin imza atabildiği bildiriye gelen imzalar şu şekilde gelişmiştir:

 • İlk birkaç ayda sadece 7 imza toplanabilmiştir.
 • 2004 yılında 300 kişi,
 • 2005 yılında 400 kişi,
 • 2006 yılında 600 kişi,
 • 2007 yılında 700 kişi,
 • 2011 yılında 760 kişi,
 • 2019 yılında 1043 kişi.

Tam listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu süreçte, 2006 yılı itibariyle Keşif Enstitüsü bildiriyi ABD-dışı bilim insanlarına da açmıştır. Böylece, Steve Projesi'nin aksine, Akıllı Tasarımcıların bildirisinde tüm Dünya'dan imza toplanmaya başlanmıştır. Toplanan 1000 civarı imza, Dünya'daki bütün akademik camianın %0.023'üne denk gelmektedir.

Görülebileceği gibi, 143.000 kişiye karşılık gelen Steve Projesi imzacılığına karşı, bütün Dünya'dan "evrimi reddeden" sadece 1000 civarında akademisyen bulunabilmiştir Bu sonuçlar, Prof. Dr. Brian Alters'ın şuradan okuyabileceğiniz raporu tarafından da doğrulamaktadır: Dr. Alters'a göre Amerikalı bilim insanlarının sadece %1'i evrimi reddetmektedir. Diğer bazı kaynaklar ise (şuradan ve buradan okuyabilirsiniz) tüm bilim insanlarının sadece %5-10 arasının evrimi reddettiğini göstermektedir. Ancak bu sayı ne olursa olsun, hiçbir zaman çoğunluk olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır.

Ama iş, bununla da bitmiyor!

Keşif Enstitüsü'nün Sahtekarlığı

Keşif Enstitüsü, bu imzaları bir yalanın arkasına sığınarak yapmaktadır. Nasıl mı? Şöyle: Enstitü, imzalanması için gönderdiği bildiride aynen şunları yazar:

Rastgele mutasyonların ve doğal seçilimin yaşamın karmaşıklığına sebep olabileceği konusunda şüpheciyiz. Darwinsel teorinin dikkatle incelenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu ifadeye biz, Evrim Ağacı olarak ikinci defa düşünmeden imzamızı atarız. Enstitünün art niyetini bilmeyen her bilim insanı atar!

Bu ifade, "Evrime karşıyım." demek değildir! İfade, bilimsel bir kurama şüphe ile yaklaşılması gerektiğine katılıp katıldığımızı ölçmeye yöneliktir. Yani muğlaktır. Zaten bilimde her şeye şüphe ile yaklaşırız. Tabii ki Evrim Kuramı'na da şüphe ile yaklaşmalıyız!

Ancak Evrim Kuramı'na kişisel inançlarla yaklaşmak ile, şüphe ile yaklaşmak arasında oldukça büyük bir fark vardır. Keşif Enstitüsü'nün ayırmayı başaramadığı budur. Amaç, köktendinci ideolojiyi genele dikte etmek olduğunda, bu kişilerin bilimsel bir teoriye "şüphe ile yaklaşma" talebi anlamsız olmaktadır. Şüphe ile yaklaşılması gereken şeylerin başında, Keşif Enstitüsü gibi kurumların amaç ve emelleri gelmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Kaldı ki, bildirideki ifadenin kendisi bilimsel olarak doğru bile değildir. Bildirinin ilk cümlesinde sözü geçen mekanizmalar, evrimin sadece küçücük bir kısmıdır: Rastgele mutasyonlar ve Doğal Seçilim, evrimin bugüne kadar tanımlanmış onlarca mekanizmasından sadece ikisidir. Evrimsel biyologlar, türlerin değişimini ve karmaşıklığını açıklamak için bu iki mekanizmadan çok daha fazlasını kullanırlar. Dolayısıyla elbette ki bu ikisi canlılığın çeşitliliğinden sorumlu değildir, çok ama çok daha fazlası vardır.

Evrim Ağacı'ndan Bildiri Önerisi

Kısaca imzalanması için gönderdikleri metin, daha fazla imza alabilmek adına yumuşatılmış bir metindir. Çünkü kendileri de "Biz Evrim'i kabul etmiyoruz." şeklinde bir ifadeye hiçbir aklı başında bilim insanının katılmayacağını bilirler. Bu sebeple, imza sayısını şişirmek adına böyle basit insanların başvuracağı oyunlara başvurmaktadırlar.

Dolayısıyla, Evrim Ağacı olarak Keşif Enstitüsü'ne öneri bir bildiri metni hazırladık. Eğer hayat felsefelerine ve iddialarına güveniyorlarsa, kendi gerçek görüşlerini yansıtan şu bildiriye imza kampanyası başlatsınlar:

Biz, evrimin bir doğa yasası olduğunu düşünmemekteyiz. Evrim, şayet kütleçekimi gibi bir doğa yasası ise, mutlaka muktedir bir güç tarafından yönlendirilmek zorundadır. Türler, ortak atalardan evrimleşerek var olmamışlardır. Ya bir süpergüç tarafından özel olarak tasarlanmışlardır ya da sözünü ettiğimiz bu güç tarafından bilinçli bir şekilde yönlendirilen yasalarla, belli bir tasarım fikri çerçevesinde var edilmişlerdir. Dolayısıyla Charles Darwin ve diğer bilim insanları tarafından öne sürülen Evrim Teorisi hatalıdır, bilimsel bir teori değildir ve yaşamın karmaşıklığını dikkate değer bir şekilde açıklama gücünden yoksundur. Bu sebeple evrimin okullardaki bilim derslerinde okutulması, bilim dışı bir tavırdır ve derhal kaldırılmalıdır. Bunun yerine, okullardaki bilim derslerinde evrim değil, kutsal kitaplardan ve dini inançlardan gelen verilerle de ispatlanabilecek olan Akıllı Tasarım öğretilmelidir. Eğer bu yapılmayacaksa, evrimin alternatifi, akademik kaynaklara dayanan bilimsel bir teori olarak Akıllı Tasarım da öğretilmelidir.

Bunu imzaya açsınlar; bakalım aslen savundukları iddialarına katılan kaç bilim insanı çıkacak...

Bu Reklamı Kapat

Sonuç

Tüm bu tantanadan da göreceğimiz üzere, akademide evrimin kabul edilirliği had safhadadır. Her geçen gün kolektif bilgimize eklenen yeni bilgiler, evrimin akademideki açıklayıcı gücünü arttırmakta, onu kabul eden bilim insanlarının sayısını da katlayarak arttırmaktadır.

Ancak şu çok iyi anlaşılmalıdır: Bilimsel çalışmalarda gerçeklere kimin listesinin daha uzun olduğu ile karar verilmez! Bu tarz bir argümana, argumentum ad populum, yani Çoğunluğa Başvurma Safsatası denmektedir. Çoğunluğun doğru varsaydığı şey, doğru olmak zorunda değildir!

Evrimin bilim camiasındaki genel geçer kabulünün yegâne nedeni, evrimsel biyoloji alanında üretilen kanıt, bulgu ve ispatların bilimsel şüpheciliğe sahip olan hemen herkesi fazlasıyla tatmin edici boyutta olmasıdır. Alanda uzman isimlerin Evrim Teorisi'ni çoktan terk etmemiş olma nedenleri, 1.5 asırdır süren çabalarına rağmen onu çürütebilecek hiçbir veriyle karşılaşmamış olmaları; tam tersine, her çürütmeye çalıştıklarında, Evrim Teorisi'nin daha da fazla ispatlandığını görmeleri olmuştur.

Evrim Teorisi'nin çürütülmesi halinde, bunu ilk ilan edecek olanlar yine evrimsel biyologlar olacaktır. İlan yöntemleri "Ha ha nasıl da çökerttik!" diye değil; akademinin kendi çalışma prensipleri ışığında, bulguların bilim camiasına duyurulması ve bunun üzerine ek çalışmalar yapan bilim insanlarının sonuçları doğrulaması veya yanlışlaması yoluyla olacaktır. Şayet bu gerçekleşirse, bizler de dahil tüm bilim insanları bu bulguları da paylaşmaktan ve bilimsel pozisyonlarımızı bu yeni bilgiler ışığında güncellemekten onur duyacağız.

O gün, bilim karşıtları haklı olmayacaklar; çünkü güncel itirazları bilimsel temele değil, şahsi inançların genele dayatılması arzusuna dayanmaktadır. O gün olacak olan, bilim insanlarının gerçeğe bir adım daha fazla yaklaşması olacak. Yani bu, bilim karşıtlarının değil, yine bilimin zaferi olacak.

doi: 10.47023/ea.bilim.28

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 50
 • Muhteşem! 20
 • Bilim Budur! 15
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Umut Verici! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Evrim Ağacı Akademi: Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar yazı dizisinin 6. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Kızım Sana Söylüyorum Gelinim Sen Anla: Alabama Eyaleti Eğitim Müdürlüğü'ne..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/05/2022 10:37:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/28

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Allah
Basınç
Vücut
Homo Sapiens
2019-Ncov
Kalori
Primat
Hız
Asteroid
Mikoloji
Doğa Yasası
Tohum
Kanser
Bilimkurgu
Böcek Bilimi
Rna
Kalıtım
Gaz
Mitler Ve Gerçekler
İnsan Sağlığı
Ağaç
Dünya Dışı Yaşam
Kertenkele
Sinek
Analiz
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et