Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Algıda Seçicilik Nedir? Kendimizi Kandırmak Neden Bu Kadar Kolay?

Algıda Seçicilik Nedir? Kendimizi Kandırmak Neden Bu Kadar Kolay? Pixabay
22 dakika
3,866
 • Bilişsel (Kognitif) Psikoloji
 • Algısal Deneyimler
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Algıda seçicilik, seçici dikkat veya seçici maruz kalma, kişinin görmek istediklerini görüp, duymak istediklerini duyup, diğer örnekleri veya uyaranları görmezden gelmesine dayalı bir bilişsel çarpıtmadır. Daha teknik tanımıyla algıda seçicilik, uyaranların (genel olarak "olan bitenin"), bu uyaranları algılayan kimsenin beklentileri çerçevesinde görülmesine, dinlenilmesine veya odaklanılmasına sebep olan, son derece yaygın bir bilişsel çarpıtmadır. Bu görme, dinleme veya odaklanma eylemi sırasında ilgili uyarandan gelen, arkaplan sesi ve periferal görüşümüz içinde bulunan dikkat dağıtıcı imgeler, önemsiz veya mevcut bilgilerimizle çelişen bilgiler bilinçli veya bilinçdışı bir süreç ile göz ardı edilir.

Gerçekleşmesini beklediğimiz bir şeye odaklanmamızı (veya bu "şeyi" algılamamızı) sağlayan algıda seçicilik, önyargılar, ilgi alanları, arzu ve korkular ile belirlenir ve "gerçeğe", taraflı ve kısmî bir yorum getirir. Algıda seçiciliği belirleyen bir başka faktör ise duygulardır. Duygularımız çerçevesinde gerçek dünya ile hemen hemen aynı bir alternatif senaryo yaratabilir; bu senaryoyu "gerçek" olarak algılayabiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Bunlara karşın algıda seçiciliğin belli başlı faydaları da yok değildir. Bir ortamdaki gereksiz, dikkat dağıtıcı bilgileri filtreleme yoluyla algıda seçicilik, içinde bulunduğumuz çevrenin barındırdığı uyaranları görmezden gelmemizi sağlayarak odaklanmak istediğimiz şeye daha rahat odaklanmamızı mümkün kılmaktadır. Evrim ve antropoloji açısından bakıldığında ise algıda seçiciliğin avlanma riski yaşadığımız durumlarda örüntüler arasındaki farklara dikkatimizi vermemizi sağlayarak türümüzü koruduğu; dolayısıyla pozitif bir seçilim baskısıyla seçildiği düşünülmektedir.

Seçici Dikkat Nedir?

Sizden, aşağıdaki görsele bakıp bize "Burada kaç tane yiyecek var?" sorusunun cevabını vermenizi istersek yazıları okumaksızın ve diğer çizimleri görmeksizin doğrudan yiyeceklere odaklanır; "Kaç tane elektronik aygıt var?" diye sorarsak da yalnızca elektronik aygıtları görürsünüz. "Harfler ve sayılar neyi anlatıyor?" diye sorduğumuzdaysa, az önce odaklandığınız nesneleri görmezden gelip, sadece sayı ve harflere odaklanabilirsiniz. Buna, seçici dikkat denmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

WikiData

Algıda Seçicilik Örnekleri

Sahtebilimde Algıda Seçicilik

Sahtebilim, neredeyse tamamen algıda seçicilik üzerine kurulu safsatalardan oluşmaktadır. Birkaç tanesini örnekleyecek olursak:

Rüya Tabirleri ve Yorumları

Rüyaların "tuttuğu", yani rüyada görülenlerin gerçek hayatta da sonradan deneyimlendiği inancında olan, insanların "tutan" birkaç rüyayı fark etmesi, tutmayan yüzlercesini görmezden gelmesidir. Eğer rüyaların tutma oranı çeteleye dökülecek olursa, şanstan/tesadüften beklenenden daha sık gerçekleşmedikleri görülecektir.

Astroloji ve Astrologların Tahminleri

Astrologların kişilik niteliklerini doğum günü ve saati gibi bilgilerden yola çıkarak bilebileceği inancında olan, astrolog kehanetlerinin tutmadığı yüzlerce vaka "Herhalde yani, ne bekliyorduk ki?" diyerek görmezden gelinmesidir. Uydurdukları onlarca iddiadan bir veya birkaçı tamamen istatistiki (ve dolayısıyla beklendik) nedenlerle tuttuğunda ise, hem "Ben demiştim." diyerek yeniden gündeme getirilmekte, hem de beklentinin aksi yönde bir sonuç çıktığı için toplum ve sosyal medya tarafından popülarize edilmektedir. Eğer astrologların isabetli ve isabetsiz tahminlerinin çetelesi tutulacak olursa, şanstan/tesadüften beklenenden daha sık doğru bilemedikleri görülecektir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Falcılık ve Müneccimlik

Falcıların veya sözde müneccimlerin gelecekte olacakları bilebileceği inancında olan, geleceğe yönelik muğlak ifadelerde bulunulması ve bunların kısmen tuttuğunda bile gizem meraklısı insanlar tarafından "doğru tahmin" olarak yaftalanmasıdır. Ayrıca bu falcı ve müneccimlerin geleceğe yönelik tahminlerinin çetelesi tutulacak olursa, şanstan/tesadüften beklenenden daha sık doğru bilemedikleri görülecektir.

Deprem Tahmincileri

"Deprem tahmincilerinin" belli bir yerde, belli bir günde olacak depremleri bilebileceği inancında olan, deprem tahmincilerinin yüzlerce tahminde bulunup, bunların sadece tutanlarının popülerleştirilmesidir; tutmayan yüzlercesi sosyal medyada görmezden gelinmekte veya hesap sahipleri tarafından bizzat silinmektedir. Depremlerin gerçekleşme ihtimali sadece istatistiki olarak hesaplanabilir; spesifik bir yer, zaman ve büyüklükte olacak depremler bilinemez.

Nümeroloji ve Sayı Fetişizmi

Genel olarak "nümeroloji" adı altında bilinen, belli sayıların Evren'de diğer sayılardan daha önemli, daha anlamlı, daha yaygın olduğu ve/veya bunların bizim yaşantımız üzerinde belli etkileri olduğuna yönelik inançlarda olan, kişinin herhangi bir nedenle ilgi duymaya başladığı sayıları daha sık görüp, diğer sayılar en az onun kadar sık belirmesine rağmen bunları göz ardı etmesidir. Eğer bir çetele tutulacak olursa, o spesifik sayıların istatistiki analizden beklenenden daha sık karşımıza çıkmadığı veya hayatlarımızı etkilemediği görülecektir.

İkiz Telepatisi

İkizlerin telepatik olarak iletişim kurabildiği inancında olan, ikizlerin aynı şeyleri düşündükleri veya aynı şeyleri hissettikleri zaman bunun hemen farkına vamaları ve "Aa nasıl da aynı şeyi düşündük, ee ikiziz de ondan!" demeleridir. Ama geri kalan zamanların ezici çoğunluğunda aynı şeyleri düşünemiyor veya hissedemiyor oldukları gerçeğini hiç fark etmezler ve o vakaları sürekli göz ardı ederler. Eğer bir çetele tutulacak olsa ve ikiz olmayan insanların (arkadaş veya akrabaların) aynı şeyleri aynı anda düşünme sıklığıyla kıyaslanacak olsa, ikizlerin herhangi bir telepatik üstünlüğü olmadığı görülecektir. Bunun tek istisnası, Hogan İkizleri vakasıdır; ancak orada da ikizlerin beyinleri birbirlerine fiziksel olarak bağlıdır.

Süper Yetenek

Belli bir konuda, örneğin gözü kapatarak basket atma veya karşıdakinin ne söyleyeceğini tahmin etme gibi konularda insan-üstü bir başarıya sahip olduğuna inancında olan, kişinin kendini olduğundan daha başarılı gösteren, "başarılı" denemeleri görüp, geriye kalan sayısız başarısız denemeyi görmezden gelmektir. Bu denemelerin çetelesi tutulacak olursa, şanstan/tesadüften beklenenden daha sık başarılı olunmadığı görülecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Bilimde Algıda Seçicilik

Doğrulama Önyargısı

Algıda seçiciliği anlamanın ve fark etmenin önemi bilimsel araştırmalarda da karşımıza çıkmaktadır. Bilimin 1 numaralı kuralı şudur: "Kendini kandırma; çünkü en kolay kandırabileceğin kişi, kendinsin. Dolayısıyla ne yaparsan yap, kendini kandırma!" Ne var ki bu, söylendiği kadar basit bir kural değildir. İnsan beyni, halihazırda doğru olduğuna inandıkları şeyleri destekleyen verileri görmek, geri kalanını görmezden gelmek konusunda çok iyi olan bir makinadır. Bu algıda seçicilik, bilim insanları da dahil tüm insanların hatalı yargılara varmasının bir numaralı sebebidir.

Çoğu durumda bilimde olan, istemsiz bir algıda seçiciliktir. Örneğin bir deneyi yürütürken, istemediğiniz sonuçlar aldığınızda "Ya bu şişeyi şöyle koydum da ondan olmadı, bunu saymayalım." diyebilirsiniz; ama istediğiniz sonuç çıktığında "Hah, tam da olması gerektiği gibi." diyip o veriyi sürece dahil edebilirsiniz (buna doğrulama önyargısı denmektedir). Bunu kasten yapıyorsanız, bu çok kötü bir pratiktir; ama çoğu zaman insani zaafların bir parçası olarak yaşanmaktadır. Örneğin altın oranın doğada gerçekten de sık bulunan, özellikle yerleştirilmiş bir oran olduğu fikri tamamen algıda seçiciliğe dayanmaktadır.

Veri Yanlılığı

Daha spesifik bir örnek olarak, giyotinle idam edilen suçluların kafaları kesildikten sonra bilinçlerinin bir süre daha açık kalıp kalmadığıyla ilgili tartışmalar verilebilir. Bu, kontrollü bir şekilde araştırılamadığı için (yani bir laboratuvara insanları denek olarak toplayıp, giyotinle idam edip, nasıl davrandıklarını gözleyemeyeceğimiz için), tarihsel olarak bilincin açık kaldığına, yani daha ilginç olan şeyin yaşandığına yönelik anlatılar çok daha sık tekrarlanmaktadır ve pekişmektedir. Aslında tersi yönde de çok fazla kanıt mevcuttur; ancak bunlar daha az duyurulduğu için, bir çeşit veri yanlılığı oluşmaktadır. Buna, cımbızlama safsatası da denmektedir.

Sonuçta kesilen bir kafanın tepki vermemesi beklendik bir şeydir, dolayısıyla onu insanlar kulaktan kulağa duyurmazlar. Ama ne zaman bir kafanın kesildikten sonra tepki verdiği iddiası fısıldanır, herkes bu fısıltıyı paylaşarak güçlendirir. Dolayısıyla bu da bir çeşit algıda seçicilik olarak görülebilir. Örneğin 1836 yılında öldürülen katil Lacenaire, giyotin sonrası tepki konusunda denek olmayı kabul etmişti. Ama kafasının kesilmesinden sonra katilden en ufak bir tepki dahi alınamadı. 1879 yılında benzer şekilde idam edilen katil Prunier de, kafasının kesilmesi sonrasında tüm denemelere rağmen en ufak bir tepki vermedi.

Tüm Reklamları Kapat

Plasebo Etkisi

Daha önceden detaylıca anlattığımız plasebo etkisi, algıda seçiciliğin ana örneklerinden biridir. Özetleyecek olursak: İnançlar, algıları değiştirecek kadar güçlü olabilmektedir. Plasebo etkisi, algıda seçiciliğin, spesifik olaraksa seçici bozulma dediğimiz bir algıda seçicilik tipinin ilginç bir örneğidir.

Örneğin bir deneydeki katılımcılara alkollü bir içecek içtikleri söylenirse, aslında kendilerine alkolsüz bir içecek verilmiş olsa dahi kendilerini sarhoş hissedecektirler. Yani sarhoşluk beklentisi, sarhoşluk algısı yaratır. Aynı durum birçok ilaç için de geçerlidir: İnsanlara, bir ilacı aldıklarında kendilerini daha iyi hissedecekleri söylendiğinde, aslında ilaç yerine kendilerine hap görünümlü şeker verilse bile kendilerini daha iyi hissederler.

Burada olan, kişinin kendisini iyi hissetme beklentisi içine girmesi ve bu beklentiyi tatmin eden uyarılara odaklanıp, diğerlerini güçlü bir şekilde görmezden gelmesidir. Bu, işin birinci basamağıdır. Bunu bir süre tekrar ettiğinde, ilginç bir şekilde fizyolojisi de bu beklentiye (ve algıda seçiciliğe) göre değişmektedir; yani "seçici bozulma" yaşanmaktadır. Böylece algıda seçicilik, fiziksel bir değişime sebep olabilmektedir.

Bu nedenle kendinizi hasta hissettiğiniz bir durumda yalnızca doktora gitmeniz bile daha iyi hissetmenize sebep olabilir; zira hastane ve doktorların sizi iyileştireceği beklentisi bile algıda seçicilik mekanizmaları ile seçilip çeşitli etkiler yaratabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Guatemala Natural El Morito Yöresel Kahve 1000 gr.

The Coffee Belt – Guatemala Natural El Morito 1000 grUYARI: Bu ürün, müşterilerimizin tercihine göre özel olarak öğütülerek (veya hiç öğütülmeden) temin edilmektedir; yani müşteri talebine özel olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle lütfen sipariş notlarına talep ettiğiniz öğütme türünü ekleyiniz:

 1. Çekirdek (Öğütme İstemiyorum)
 2. Filtre Kahve Makinesi,
 3. Espresso (Öğütülmüş),
 4. French Press,
 5. Moka Pot,
 6. Hario V60,
 7. Aeropress,
 8. Metal Filtre,
 9. Chemex – Pour Over.

Tercih belirtilmemesi halinde öğütülmemiş çekirdekler gönderilecektir ve tarafınızdan öğütülmesi veya değirmen olan bir yerde öğüttürülmesi gerekecektir.

Devamını Göster
₺453.00
Guatemala Natural El Morito Yöresel Kahve 1000 gr.

Sosyal Yaşamda Algıda Seçicilik

Futbol Maçları, Sonuçları ve Kararlar

İnanç ve beklentinin algı üzerindeki güçlü etkisi birçok algısal çarpıklığa yol açmaktadır. Algısal inkar, gerçeğe uygun olmayan algılarımıza verrdiğimiz bir isimdir.

Bu durum, futbol fanatikleri arasında karşımıza sıkça çıkmaktadır. Örneğin, kıyasıya rekabete giren iki futbol takımı, burunlarının ve bacaklarının kırıldığı, her iki tarafa da hakaretlerin yağdırıldığı korkunç bir maçtan çıkmış olsunlar. Her iki takım da sorumluluktan kaçacaktır ve karşı takımı sportmen olmamakla suçlayacaktır.

Bir çalışmada, bu tip bir maçtan bir süre sonra, oyunculardan oyunun video kaydını izlemeleri istendi. Birebir aynı video kaydını izledikten sonra bile, her iki takım da masumiyetini savunmaya ve diğerini suçlamaya devam etti. Oyuncular, rakip takımın iki kat daha fazla kural ihlali yaptığını iddia etti ve hatta bazı oyuncular, kendi takımlarının maç boyunca tek bir hata bile yapmadığını savundu.

Halbuki bağımsız bir inceleme, her iki takımın da kabaca aynı sayıda faul ve kural ihlali yaptığını gösterdi. İki takım da maçın sorunlarından eşit derecede sorumluydu. Her iki takım da aynı video kaydını gördü, ama kanıtları farklı yorumladı. Yani her iki takım da kendilerinin suçlu olmadığına inandıkları için karşı takımı "saldırgan" olarak algıladılar. Anlaşmazlıklar sadece görüş farklılıklarından ibaret değildi, aynı zamanda algı farklılıklarından kaynaklanıyordu.

Algısal Bozulma

Yanlış algılar, yukarıdaki futbol örneğinde olduğu gibi her zaman gerçekliğin tamamen reddinden kaynaklanmaz. Bazı insanlar, gerçek uyaranlar ile algıladıkları uyaranlar arasında bir uzlaşma sağlayarak yanıt verir. Ama bazı insanlar, algısal bozulma olarak bilinen bir durum yaşarlar ve kimi durumda bir algı oluşturmayı bile başaramazlar.

Örneğin, insanlara "siyah kupa üçlüsü" gibi sahte bir oyun kartı bir anlığına gösterildiğinde, bazıları farklı algılar yaratırlar (unutmayın: kupa kartları her zaman kırmızıdır; dolayısıyla "siyah kupa üçlüsü" diye bir kart yoktur). Bazıları sahte kartın gerçek olduğunda ısrar etti (inkar). Bazıları, gerçek kart ile sahte kartın bir karışımını algıladı (uzlaşma). Diğerlerinin kafası karıştı ve renkten, şekilden ve hatta gerçetke bir oyun kartı görüp görmediklerinden bile emin olamadılar (bozulma).

Çelişkili uyaranlarla karşı karşıya kaldıklarında, insanlar çoğunlukla tanıma ile yanıt verirler. Bir şeyler doğru olmadığında, insanlar doğru olmayan ayrıntıyı tam olarak belirleyemeseler bile genellikle bir şeylerin yanlış olduğunu fark ederler.

Sosyal Medyanın Ta Kendisi

Sosyal medyanın kendisi, büyük oranda algıda seçicilik üzerine kuruludur. Sosyal medya algoritmaları, insanların en kolay dikkatlerini çekecek şekilde tasarlanmış paylaşımları öne çıkarırken, daha akılcı, daha çok emek/düşünce isteyen paylaşımları baskılamaktadır. Sosyal medya firmalarının amacı kâr maksimizasyonu olduğu müddetçe, kişileri sitelerine daha bağımlı kılacak, onların önyargılarını pekiştirecek ve bu sırada en yüksek reklam gösterimini sağlayacak paylaşımları her zaman ön planda tutacaklardır.

Hayvan Davranışı Videoları

Bunun bir örneği, hayvan davranışlarının analiziyle ilgili videolarda karşımıza çıkmaktadır. Hayvanların kendine özgü bilinçleri ve tercihleri olduğu gerçeği, bilimde artık dikkate değer bir tartışma konusu değildir. İnsanın bilinci ve algısı olan tek canlı olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. 

Ancak internette viral olan videoların çoğunda, tek seferlik ilginç bir davranış tesadüfen kameraya yakalamaktadır ve sonrasında popülarize edilmektedir. O davranış diğer kedi sahipleri/severler tarafından daha önce görülmediği için veya kedilere yönelik belirli varsayımlarını pekiştirdiği için, bunlar müthiş bir hızla paylaşılmaktadır. Örneğin bir kedinin çok zekice gibi gözüken bir davranış sergilemesi (mesela karşıdan karşıya geçerken yaya yolunu kullanıyormuş gibi gözükmesi) tesadüfen videoya yakalanacak olursa, internet kullanıcıları bu videoyu çok hızlı bir şekilde yaymaktadır ve bırakın spesifik olarak o kedinin zeki olmasını veya kedilerin "yaya geçidi" kavramını anlayıp anlayamadığını, tüm kedilerin videodaki o davranışı sergileyebilecek kadar zeki olduğu (yani o davranışın kedi zekasının sıradan bir parçası olduğunu) varsayma hatasına düşülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Daha absürt bir örnek bunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir: Örneğin bir kurbağanın kaplumbağaya veya bir kurbağanın yılana bindiğini gösteren videolar görebilirsiniz; ama bu, kurbağaların düzenli olarak diğer hayvanları taşımacılıkta kullandığı veya lojistik algısı olacak kadar zeki türler olduğu anlamına gelmemektedir.

Tabii ki yakalanan anlar bir hayvan türünün daha önce bilinmeyen, direkt olarak zekasından kaynaklanan bir davranışı yakalıyor olabilir; ama tek bir video bunu ispatlamak veya iddia etmek için yeterli değildir. Çoğu durumda algıda seçicilik hatası, sosyal medyanın abartıyı seven doğasıyla birleşerek, bu durumda da bizi yanıltmaktadır.

Forum Sitelerinde ve Trend Başlıklarda Algıda Seçicilik

Bir diğer örnekse, çeşitli sosyal medya sitelerinde "22 Ağustos 2016 günü birçok insanın uyuyamaması" gibi başlıklarla açılan mesaj panolarıdır. Herhangi bir günde, uykuya dalmakta zorlanan milyonlarca, normalde kolay uyurken o gün tesadüfen uyuyamayan yüz binlerce insan olması son derece normaldir. Bu kişiler, popüler ve uğrak sosyal medya sitelerinde bu başlığı gördüklerinde, algıda seçicilikleri tetiklenecek ve onlar da muhabbete dahil olacaklardır; böylece paylaşımın popülaritesi artacaktır. Halbuki gayet normal uyuyan kişiler "Yo, ben rahat uyudum." demediği için (çünkü bu ilginç bir bilgi olmayacağı ve orada belli bir amaçla toplananlara ek bir şey katmayacağı için), sanki genel popülasyonun büyük bir kısmı uyuyamamış gibi bir algı oluşmaktadır. Halbuki uyuyamadığını söyleyen tüm sosyal medya mesajlarını toplasak, o gece Dünya çapında sorunsuz uyumuş olan insanların milyonda biri bile etmeyecektir. Ama rahat uyuyanlar, "22 Ağustos 2016 gecesi rahat uyuyanlar" diye bir başlık açmadığı için, sanki anormal bir durum varmış sanılacaktır. Bu, sosyal medyanın önemsiz şeyleri geri bildirim yoluyla aşırı abartmasının güzel bir örneğidir.

Bilişsel Uyumsuzluk

Bilişsel uyumsuzluk, yeni sahip olunan bir fikir veya inançla çelişen bir veriyle karşılaşıldığında ortaya çıkan algıda seçiciliğin (ve seçici çarpıtmanın) başka bir örneğidir. Bir insanın kök salmış dünya görüşlerine meydan okumak, onların yerleşik bakış açılarına saldırarak zihinsel rahatsızlığa neden olabilir. Çelişkili bilgileri kabul etmek, önceden yanlış şeyi savunduğunu veya yanlış bir şey bildiğini kabul etmek demektir. Özellikle de bir konumu halka açık şekilde savunduktan sonra insanların karşıt bilgileri (gerçek olduğu durumda dahi) kabul etme olasılığı daha düşüktür.

Tüm Reklamları Kapat

Bilişsel uyumsuzlukta karşımıza çıkan seçici algı, duygusal anlamda gurur ile benzerdir. İnsanlar, hoş olmayan ve uygunsuz bilgileri bloke ederken, inançlarını güçlendiren, kabul edilebilir bilgileri seçici olarak algılama eğilimindedir. Bu nedenle, güçlü bir şekilde sahip olunan inançları değiştirmek zor ve rahatsız edicidir (ama imkansız değildir).

Gündelik Yaşamda Algıda Seçicilik

Tabii ki algıda seçicilik her zaman bu tür karmaşık örneklerde karşımıza çıkmaz; çok daha gündelik konularda da algıda seçicilikle karşılaşabiliriz: Örneğin bir meydanda arkadaşınızı beklerken, onun gelebileceği tüm yönleri düşünüp, bir tanesi "gerçek" olduğunda o yönü önceden tahmin ettiğinize odaklanıp, diğer yönlere de eşit ağırlık verdiğiniz gerçeğini göz ardı ettiğinizde de (ve dolayısıyla arkadaşınızın ne yönden geleceğine dair içsel bir öngörüye sahip olduğunuzu sandığınızda da) algıda seçicilik yapmaktasınız.

Algıda seçiciliğin bir başka örneği de seçim yaparken ortaya çıkan önyargılar çerçevesinde görülmektedir. Örneğin bir kimse, bir futbol takımı için oyuncu seçimi sırasında, eşit sayıda kadın ve erkek oyunculardan oluşan bir gruptan seçim yapıyorsa erkek oyuncuların daha iyi futbol oynadığı düşüncesiyle daha fazla erkek oyuncu seçebilir. Bu düşüncenin temelinde beklentilerimiz ve hatalı düşüncelerimizden beslenen, algıda seçicilikten güç alan bir bilişsel önyargı yatmaktadır.

Algıda Seçiciliğin İlacı: Mütevazı Olun!

Tüm bu örneklerden görüleceği üzere, algıda seçicilik, genellikle kişinin kendisini veya kendini ait hissettiği grubu pohpohlayan; diğer insanları veya rakip grupları aşağılayan vakaları cımbızlaması ve geri kalan örnekleri görmezden gelmesine dayanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Algıda seçiciliğin en etkili ilacı, her insanda bu sorunun var olduğunu fark etmek ve mümkün olduğunca, objektif çeteleler tutarak algıların seçici bir şekilde ayıklanmadığından emin olmaktır.

Algıda Seçicilik Neden Evrimleşti?

Bu noktaya kadar, her ne kadar algıda seçiciliğin genellikle olumsuz olan örneklerinden bahsetmiş olsak da, bunların büyük bir kısmının modern yaşantıyla birlikte hayatımıza giren hatalı inançlar olduğuna dikkat çekmek önemlidir. Yaban hayatta yaşayan atalarımız için algıda seçicilik, hayatta kalma ile kalmama arasındaki incecik çizginin ne tarafında kalındığını belirleyebilmekteydi.

Bununla ilgili verilebilecek en klasik örnek, atalarımızın, civardaki çalılarda meydana gelen bir hışırtı duydukları anda veya çalılar arasında göze benzer iki yuvarlak gördükleri anda bunun bir avcı olduğunu varsaymalarıdır. Bu atalarımız, avcıların saldırmasını bekledikleri için, bununla örtüşen uyaranları çok daha hızlı bir şekilde ayırt edebilmiş ve diğer uyaranları görmezden gelmişlerdir. O hışırtı sadece rüzgardan kaynaklanıyor olabilir veya yan yana iki yuvarlak, çalıların arasındaki boşlukların yarattığı bir illüzyon olabilir. Ancak bunun bir yanılgı olduğunu varsaymanın masrafı inanılmaz yüksektir: Eğer yanılıyorsanız, ölüm kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan bunun bir avcıdan kaynaklandığını varsaymanın maliyeti oldukça düşüktür: Belki geçici olarak yer değiştirmeniz gerekir, rahatınız bozulur ama yanılıyorsanız pek bir şey kaybetmemiş olursunuz.

Benzer şekilde, hem vahşi doğada yaşayan atalarımız hem de modern zamanlardaki ebeveynler, bebeklerinin ağlama sesine fazlasıyla duyarlıdırlar ve bu konudaki uyaranları çok hızlı bir şekilde ayırt ederek bu seslere tepki verebilirler. Bu da hayatta kalma mücadelesi bakımından son derece makuldür: Bebeğin ağlaması, büyük ihtimalle bir soruna işaret etmektedir ve ona en hassas olan ebeveynler, en hızlı tepkiyi verebileceklerdir ve kendi genlerini taşıyan yavrularını daha uzun süreler hayatta tutabileceklerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Dolayısıyla vahşi hayatta, ortalamada, algıda seçicilik üzerinde pozitif bir seçilim baskısı olduğu söylenebilir. Günümüzdeki algıda seçicilik yanılgılarının büyük bir kısmı, bu antik içgüdülerin kötüye kullanılması veya hatalı bir şekilde kullanılması sonucunda oluşmaktadır.

Algıda Seçicilik Filtrelerine Yönelik Modeller

Algıda seçiciliğe açıklama getiren iki model bulunmaktadır:

 • Posner modeli. Bu model, mesajın algılanmasını dikkat konusunda değişiklikler, katılım ve dikkat dağılması olmak üzere üç aşamaya ayırır. Model çerçevesinde bir mesaja dikkatimizi verdiğimiz, mesajın sağladığı bilgileri algımız dahilinde işlediğimiz ve ardından dikkatimizi bir başka uyarana kaydırdığımız varsayımı öne sürülmektedir.
 • La Berge modeli. Posner modelinin tamamlayıcısı olan bu modelde de seçim, hazırlık ve sürdürme olmak üzere üç aşama bulunmaktadır. Son aşama olan sürdürme, mesajı algılamak için harcadığımız zamanı konu almaktadır.

Her iki modelde de algılayan zihin, bir süreç tanımlar ve algıda seçiciliği tek bir eylem yerine bu sürecin tamamına uygular.

Pixabay

Nelerden Etkileniyoruz?

Ana hatlarıyla bakıldığında uyaranların doğası ve içsel etkileri olmak üzere iki fenomenin bizi etkilediğini görebiliriz. Uyaranların doğası, belirli uyaranları başkaca uyaranlardan daha yoğun olarak algılamamıza sebep olan duyusal fenomenler anlamına gelir. Bu fenomenler arasında boyut, renk, şekil, hareket, konum veya şaşırma gibi unsurlar bulunur.

Tüm Reklamları Kapat

İçsel etki bağlamında ise beklenti ve motivasyon karşımıza çıkmaktadır. En güçlü algılanan şeyler, genellikle görmeyi zaten beklediğimiz veya ilgimizi çeken şeylerdir. Bu bağlamda görmeyi beklediğimiz veya ilgimizi çeken şeyler, istemsiz olarak dikkatimizi daha aktif bir şekilde harekete geçirir.[2]

Algıda seçicilik mekanizması, bu bağlamda aşağıdaki algı çarpıtmalarına sebep olmaktadır:

 • Seçici maruz kalma: Yalnızca görmek veya duymak istediğimiz şeyi algılama.
 • Seçici dikkat: Uyaranın sağladığı başkaca bilgileri göz ardı ederek yalnızca ilgi çekici taraflarına odaklanma.
 • Algısal savunma: Bizi tehdit eden, saldırgan ve nahoş uyaranları göz ardı etme.

Seçici maruz kalmanın bir örneği romantik ilişkilerde karşımıza çıkmaktadır. Ünlü animasyon dizilerden biri olan Bojack Horseman'ın sözleriyle;

Birine gülpembe gözlüklerle baktığınızda bütün kırmızı bayraklar normal bayrak gibi görünür.

Zira seçici maruz kalma, partnerinizin soru işareti uyandıran davranışlarını görmezden gelerek bir algı çarpıtmasına neden olmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Seçici dikkatin bir örneği ise kalabalık bir ortamda biri adımızı söylediğinde doğrudan dikkatimizi çekmesidir. Bu durumda ortamdaki diğer uyaranlar göz ardı eder ve sadece adınızı duyarsınız.

Algısal savunma ise kültürümüzde Polyannacılık ismiyle bilinen fenomenin temel aldığı çarpıtmadır. Örneğin bir haftadır öksürüyorsanız ve ateşiniz varsa bunu mevsim geçişine bağlayabilir, yediğiniz yiyeceklerin tadını hala alabildiğinizi ve koku duyunuzda bir problem olmadığını düşünebilirsiniz. Öksürüğünüz ve ateşiniz gerçekten mevsim geçişinde yakalandığınız küçük bir hastalık olabilir; buna inanmak isteyebilir, size "Bu covid olabilir!" diye haykıran uyaranları görmezden gelebilirsiniz.

Bu mekanizmalara ek olarak algısal uyanıklık adı verilen bir kavram daha bulunmaktadır. Algısal uyanıklık kavramı ise bir bireyin daha düşük bir algıda seçicilik eşiğine sahip olması durumunda meydana gelir. Bu uyanıklığa sahip bireyler, kendileri için bir anlam ifade eden tüm uyaranların rahatlıkla farkına varabilmektedir.

Algıda Seçicilik: İki Ucu Keskin Kılıç

Algıda seçicilik, içinde bulunduğunuz durumla ilişkili bilgileri filtrelemenizi ve bu yolla uyaran aşırı yüklenmesinden kaçınmanızı sağlayan bir mekanizmadır. Bununla beraber aynı mekanizma birçok değerli bilgiyi kaçırmanıza da sebep olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bir insanın algılayabileceği uyaran miktarı oldukça yüksektir. Örneğin internet ve sosyal medya kullandığınız her gün davranışlarınız üzerinde büyük etkiler yaratan yüzlerce reklamın hedefi haline gelirsiniz. Ancak algıda seçicilik sayesinde, reklam olduğunu fark ettiğiniz paylaşımları anında görmezden gelebilir, reklam olmayan içeriklere odaklanabilirsiniz.

Algıda seçiciliğin rol oynadığı bir başka alan da romantik ilişkilerdir; zira insanlar, romantik ilişkileri kapsamında önemli bilgileri es geçerek ilgi duydukları veya beklentilerine uygun uyaranları algılama eğilimindedir. Aynı mekanizma kendilik algımızın inşasında da objektif olmayı zorlaştırarak rol oynamaktadır.

Bu mekanizmanın bir başka tehlikesi ise rahatsız edici düşünce ve hislerimizle yüzleşmekten kaçınmamızı sağlamasıdır. Algıda seçicilik bağlamında içinde bulunduğumuz verili bir anda yalnızca olumlu hislerimize odaklanarak olumsuz hislerimizi tamamen görmezden gelebiliriz. Bu da zamanla anksiyete, depresyon, çözülmemiş travma gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamıza sebep olabilir.

Araştırmacılar Dearborn ve Simon, algıda seçicilik kavramının büyük şirketlerin yöneticileri üzerindeki etkisini incelemiş; karmaşık uyaranlar ile ilk defa karşılaşıldığında etkilerinin daha derin olduğu sonucuna varmıştır. Patron ve çalışan ilişkisini de inceleyen araştırmacılar, bu alanda ise patronların çalışanlarına dair sahip olduğu olumlu veya olumsuz imgelerin ilgili çalışanın performansına yönelik değerlendirmelerini etkilediğini bulgulamışlardır. Bu örnekler belirli bir şeyi algılamaya yönelik beklentilerimizin o şeyi algılama biçmimizi nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir.

Dolayısıyla, bu yazıya konu edilmiş her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, algılarımızın içinde yaşadığımız ve çalıştığımız dünyayı nasıl yapılandırdığımız ve algıladığımız hususlarında önemli bir rol oynadığı reddedilemez bir gerçektir.

Pixabay

Sonuç

 • Algıda seçicilik, hayatımızın birçok alanını etkileyen oldukça yaygın bir bilişsel çarpıtmadır; algımızı beklentilerimize göre şekillendirir ve gerçekliğin önyargılı ve kısmî bir şekilde algılanmasına, bazen önemli bilgilerin gözümüzden kaçmasına sebep olur.
 • Bu mekanizma kapsamında çarpıtmalar seçici maruz kalma, seçici dikkat ve algısal savunma yollarıyla gerçekleşir.
 • Algıda seçicilik, Posner ve La Berge modeli olmak üzere iki modelle açıklanmaktadır. İki modelde de süreç dikkat, hazırlık ve sürdürme olarak üç parça şeklinde işlenir.
 • Algıda seçicilik, uyaranın doğası ve içsel unsurlar olmak üzere iki etki çerçevesinde belirlenir. Uyaranın doğası boyut, renk, şekil, hareket, konum veya şaşırma gibi etmenleri; içsel unsurlar ise beklenti ve motivasyon kavramlarını içerir.
 • Seçici maruz kalma, seçici dikkat ve algısal savunma mekanizmaları çerçevesinde meydana gelen algıda seçicilik; yalnızca görmek istediğimiz şeyi görme, yalnızca dikkatimizi çeken şeylere odaklanma ve mevcut bilgilerimizle çelişen, bilişsel uyumsuzluk yaratan uyaranları görmezden gelmemize sebep olmaktadır.
 • Algıda seçiciliğin neden evrimleştiğine yönelik bir düşünce, atalarımızın ağaç hışırtıları veya ormanlık alanda gizlenen bir çift göz gibi örüntülere ortalamada daha fazla dikkat ettiğini ve bu bağlamda oluşan pozitif bir seçilim baskısı ile algıda seçicilik mekanizmalarının seçildiği yönündedir. Bu mekanizma, maalesef günümüzde sahtebilim başta olmak üzere birçok alanda suistimal edilmektedir.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
76
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • İnanılmaz 14
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Bilim Budur! 3
 • Muhteşem! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/03/2023 06:11:08 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13588

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Zehirli Mantar
Mühendislik
Öğrenme
Diş Hekimi
Yayılım
Gözlem
Yeni Koronavirüs
Yılan
Bilinç
Mistisizm
Oyun Teorisi
Kimyasal Bağ
Mikoloji
Coğrafya
Uluslararası Uzay İstasyonu
Fosil
Test
Amerika
Kültür
Kadın Doğum
Matematik
Yüksek
Dalga
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Yüzey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı, et al. Algıda Seçicilik Nedir? Kendimizi Kandırmak Neden Bu Kadar Kolay?. (14 Aralık 2022). Alındığı Tarih: 26 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13588
Bakırcı, Ç. M., Karagözoğlu, M. (2022, December 14). Algıda Seçicilik Nedir? Kendimizi Kandırmak Neden Bu Kadar Kolay?. Evrim Ağacı. Retrieved March 26, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13588
Ç. M. Bakırcı, et al. “Algıda Seçicilik Nedir? Kendimizi Kandırmak Neden Bu Kadar Kolay?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 14 Dec. 2022, https://evrimagaci.org/s/13588.
Bakırcı, Çağrı Mert. Karagözoğlu, Mert. “Algıda Seçicilik Nedir? Kendimizi Kandırmak Neden Bu Kadar Kolay?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, December 14, 2022. https://evrimagaci.org/s/13588.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.