Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? The Mighty
14 dakika
7,964
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 • Türkçe Adı Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 • İngilizce Adı Schizotypal Personality Disorder
 • ICD F21
 • Diğer İsimleri Şizotipal Bozukluk

Şizotipal kişilik bozukluğu (veya kısaca şizotipal bozukluk), zihinsel ve davranışsal bir bozukluktur. DSM sınıflandırması, bozukluğu özellikle düşünce bozukluğu, paranoya, karakteristik bir sosyal kaygı biçimi, derealizasyon, geçici psikoz ve geleneksel olmayan inançlarla karakterize bir kişilik bozukluğu olarak tanımlar. Şizotipal Kişilik Bozukluğu, "garip veya eksantrik" küme olarak da bilinen bir A kümesi kişilik bozukluğu olarak sınıflandırılır.

Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişiler, öncelikle diğer insanların kendileri hakkında olumsuz düşünce ve görüşlere sahip oldukları inancı nedeniyle, diğer insanlarla sosyal bağlantı kurma ve sürdürme konusunda belirgin bir rahatsızlık hissederler. Tuhaf konuşma tarzları ve sosyal olarak beklenmedik giyim tarzları da karakteristiktir. Şizotipal insanlar konuşmalarda garip tepkiler verebilir, cevap vermeyebilir veya kendi kendine konuşabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Astrology Psychic Reading

Sıklıkla, durumları "tuhaf" veya onlar için "olağandışı bir anlam ifade eden şeyler" olarak yorumlarlar; paranormal ve batıl inançlar yaygındır. Şizotipal insanlar genellikle düşüncelerinin ve davranışlarının bir "bozukluk" olduğu önermesine katılmazlar ve bunun yerine depresyon veya anksiyete için tıbbi yardım ararlar.

Şizotipal kişilik bozukluğu, genel popülasyonun yaklaşık %3'ünde görülür ve erkeklerde daha sık teşhis edilir.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Semptomlar

Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun belirtileri üç ana bileşeni içerir:

 1. Birincisi, kişide ciddi rahatsızlığa neden olabilecek yakın ilişkiler kurma kapasitesinin azalmasıdır.
 2. İkincisi, kişinin düşünmesinde veya olayları algılamasına çarpıtmalar yaşamasıdır.
 3. Üçüncüsü ise eksantrik davranış sergilemesidir.

Genç insanlarda, Şizotipal Kişilik Bozukluğu ilk olarak dikkat sorunları, sosyal kaygı veya tek başına oynamaya veya çalışmaya ilgi olarak ortaya çıkabilir. Çocuklar, sosyal kaygıyı daha da artırabilecek alay edilme veya zorbalıkla mücadele edebilirler.

Genel olarak, Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun semptomları aşağıdakileri içerir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Garip düşünce ve davranışlar,
 • Olağan dışı inançlar,
 • Sosyal ortamlarda rahatsızlık,
 • Duygu eksikliği veya uygunsuz duygusal tepkiler,
 • Belirsiz veya tutarsız konuşma,
 • Yakın arkadaş eksikliği,
 • Aşırı sosyal kaygı,
 • Paranoya.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan insanlar yalnız yaşam sürme eğilimindedir. Yoğun bir sosyal kaygı nedeniyle ilişki kurmakta zorlanabilirler. Sosyal ortamlardaki rahatsızlıkları için başkalarını suçlayabilirler.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerde semptomlar genellikle psikotik değildir. Halüsinasyonlar, sanrılar ve gerçeklikle temas kaybı psikozun ayırt edici özellikleridir. Fakat, Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerin genellikle referans sanrıları (İng: "delusions of reference") vardır. Referans sanrıları, bir bireyin zararsız olaylar veya sadece tesadüfler yaşadığı ve bunların güçlü kişisel öneme sahip olduğuna inanmasıdır. Genellikle olumsuz ve düşmanca bir şekilde, "kişinin dünyada algıladığı her şeyin kendi kaderiyle ilgili olduğu fikri"dir.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Şizotipal Kişilik Bozukluğu'na belirli bir faktör neden olmaz. Etiyolojisinin biyolojik ve çevresel faktörlerin bir birleşimi olduğu düşünülmektedir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bireyi bu bozukluğu geliştirmeye daha yatkın hale getirebilecek bir dizi risk faktörü vardır:

 • Ailede şizofreni bozuklukları veya diğer zihinsel sağlık koşulları öyküsü,
 • Beyin travması dahil beyin arızası,
 • İstismar veya ihmal dahil çocukluk deneyimleri,
 • Kişiden daha soğuk veya kopuk bir ebeveyn figürüne sahip olmak,
 • Doğumdan önce veya doğum sırasında yaralanma veya hastalık,
 • Psikotik kırılmalar veya sanrı dönemleri öyküsü,
 • Beyin yapıdaki veya kimyadaki anormallikler.

Genetik Faktörler

Şizotipal Kişilik Bozukluğu, yaygın olarak şizofreninin karakteristik beyin temelli anormalliklerinin çoğunu paylaştığı için "şizofreni spektrumu" bozukluğu olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle, etiyolojisinin öncelikle biyolojik olduğu düşünülmektedir. Şizofrenili bireylerin akrabalarında şizotipal kişilik bozukluğu oranları, diğer ruhsal hastalığı olan kişilerin akrabalarına veya ruhsal hastalığı olmayan kişilere göre çok daha yüksektir.

Teknik olarak ifade etmek gerekirse, şizotipal kişilik bozukluğu, genetikçilerin şizofreni patogenezinde rol oynayan genlerin ailesel veya genetik aktarımını izlemesine yardımcı olan "genişletilmiş bir fenotip" olarak da düşünülebilir. Ancak Şizotipal Kişilik Bozukluğunun özellikle duygudurum bozuklukları ve depresyonla genetik bir bağlantısı da vardır. Şizotipal özelliklere dayalı şizofreni tahmini, Şizotipal Kişilik Bozukluğu için genetik riski yüksek olan bireyler için daha yüksek doğruluğa sahiptir.

Tüm Reklamları Kapat

Şizotipal Kişilik Bozukluğunun Kalıtılabilirliği

İlk çalışmalar, Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun, şizotipal probandların akrabaları arasında, A Kümesi olmayan kişilik bozukluğu olan ailelere kıyasla daha yaygın olduğunu ortaya koymuştur. İkiz çalışmaları, Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun hem ailesel-genetik hem de benzersiz çevresel faktörler tarafından belirlendiğine dair kanıt sağlamıştır.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun, farklı etyopatojenik yollarla ilişkili 3 farklı fenotipik sınıfta ortaya çıkabileceği de gözlemlenmiştir. Belirgin bir genetik katkı, son derece yüksek düzeyde tuhaf görünüm/davranış, sınırlı duygulanım/uzaklık ve yakın arkadaş eksikliği sergileyen fenotipik bir Şizotipal Kişilik Bozukluğu sınıfıyla ilişkilendirildi. Yüksek düzeyde büyüsel düşünce ve algısal rahatsızlıklarla işaretlenmiş ikinci bir Şizotipal Kişilik Bozukluğu sınıfı da ailesel-genetik ve benzersiz çevresel etkiler tarafından belirlendi. Fakat üçüncü bir Şizotipal Kişilik Bozukluğu sınıfı, orta derecede yüksek referans sanrıları, sosyal kaygı ve şüphecilik, ancak düşük seviyelerde garip davranış, garip konuşma ve kısıtlı duygudan oluşan, kalıtsallık göstermedi, aksine tamamen benzersiz çevresel etkiler tarafından belirlendiği ortaya çıktı.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun kategorik tanısına ek olarak, klinik olmayan popülasyonlarda psikometrik şizotipinin ve ilişkili boyutların kalıtsallığı incelenmiştir. Bu raporlar, genetik ve benzersiz çevresel etkiler tarafından belirlenen çeşitli şizotip ölçütlerine/boyutlarına özgü ve ortak olan sorumluluk faktörlerinin olduğunu göstermiştir.

Sosyal ve Çevresel Faktörler

Ortak kardeş deneyimlerinden farklı olan benzersiz çevresel faktörlerin Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun ve boyutlarının gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. Ebeveynlik tarzları, erken ayrılık, travma/kötü muamele geçmişinin (özellikle erken çocukluk ihmali) şizotipal özelliklerin gelişmesine yol açabileceğini gösteren kanıtlar vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Bordermail

İhmal veya istismar, travma veya çocuklukta aile işlev bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu geliştirme riskini artırabilir. Ayrıca doğum öncesi çevredeki hakaretlerin Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun gelişimi üzerinde etkisi olabileceğini gösteren kanıtlar da vardır. Zamanla, çocuklar sosyal ipuçlarını yorumlamayı ve uygun şekilde yanıt vermeyi öğrenirler, ancak bilinmeyen nedenlerle bu süreç bu bozukluğu olan kişiler için iyi çalışmaz.

Şizotipal Kişilik Bozuklukları, bu bozukluklara biyolojik yatkınlığın bir göstergesi olarak hizmet edebilecek çeşitli derecelerde yaygın bir dikkat bozukluğu ile karakterize edilir. Bunun nedeni, bilgi almakta güçlük çeken bir kişinin, kaliteli etkileşim için kişilerarası ipuçlarının ve özenli iletişimin gerekli olduğu karmaşık sosyal durumlarda zorlanmasıdır. Bu, sonunda bireyin çoğu sosyal etkileşimden çekilmesine ve dolayısıyla asosyalliğe yol açabilir.

Teşhis Yöntemleri

Tarama

Şizotipal kişilik için çeşitli tarama (İng: "assessment") yöntemleri vardır. Şizotipal Kişilik Anketi (SPQ), bir öz bildirim değerlendirmesi kullanarak Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun aşağıdaki dokuz özelliğini ölçer:

 • Referans Sanrıları/Fikirleri,
 • Aşırı Sosyal Kaygı,
 • Tuhaf İnançlar veya Büyüsel Düşünme,
 • Olağandışı Algısal Deneyimler,
 • Garip veya Eksantrik Davranış,
 • Yakın Arkadaş Olmaması,
 • Garip Konuşma,
 • Kısıtlanmış Duygu,
 • Şüphe.
Everyday Bravery Counseling

Bir çalışma, tüm SPQ puanlarının ilk %10'unda puan alan katılımcıların %55'ine klinik olarak Şizotipal Kişilik Bozukluğu teşhisi konduğunu buldu. Psikoz geliştirme riskini kişisel bildirimler yoluyla ölçen yöntem Wisconsin Şizotipi Ölçeği'dir (WSS). WSS, şizotipal kişilik özelliklerini Algısal Sapma, Büyülü Fikir, Gözden Geçirilmiş Sosyal Anhedonia ve Fiziksel Anhedonia için 4 ölçeğe ayırır. SPQ ve WSS'nin karşılaştırılması, bu önlemlerin Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun tarama amaçları için dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Karmaşıklık: Karmaşık Sistemlere Kısa Bir Giriş

Stephen Hawking “Karmaşıklık, 21. yüzyılın bilimidir,” demişti. Kuş sürülerinin hareketlerinden internete, çevresel sürdürülebilirlikten piyasa düzenlemelerine kadar doğrusal olmayan karmaşık sistemlerin incelenmesi ve anlaşılması geride kalan 30 yıl içerisinde son derece etkili olmuştur. Bu “Kısa Giriş”te, alandaki önde gelen isimlerden olan John H. Holland, karmaşıklığın kilit bileşenlerini ve kavramsal çerçevesini tanıtıyor.

 • Çevirmen: Ozan Karakaş
 • Yayın Tarihi: 10.09.2020
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 100
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
 • Boyut: 13.5 x 21 cm
 • ISBN: 9786050640908
Devamını Göster
₺76.00
Karmaşıklık: Karmaşık Sistemlere Kısa Bir Giriş

DSM-5

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nu "erken yetişkinlik döneminde başlayan ve çeşitli bağlamlarda ortaya çıkan, yakın ilişkilerde akut rahatsızlık ve yakın ilişkilerde azalma kapasitesinin yanı sıra bilişsel veya algısal çarpıklıklar ve tuhaf davranış biçimleriyle kendini gösteren, yaygın sosyal ve kişilerarası yetersizlik örüntüsü" olarak tanımlar.

DSM-5'e göre, Şizotipal Kişilik Bozukluğu tanısı için aşağıda belirtilen 9 kriterden en az beşi mevcut olmalıdır:

 • Referans sanrıları (referans fikirleri),
 • Davranışı etkileyen ve altkültürel normlarla tutarsız olan garip inançlar veya büyülü düşünce (örn. batıl inanç, basiret inancı, telepati veya “altıncı his”, tuhaf fanteziler veya meşguliyetler),
 • Bedensel yanılsamalar da dahil olmak üzere anormal algısal deneyimler,
 • Garip düşünme ve konuşma (örneğin, belirsiz, koşullu, mecazi, aşırı ayrıntılı veya basmakalıp),
 • Şüphecilik veya paranoyak düşünce,
 • Uygunsuz veya kısıtlı duygulanım,
 • Garip davranış veya görünüm,
 • Yakın arkadaş eksikliği,
 • Aşinalık ile azalmayan ve benlik hakkında olumsuz yargılardan ziyade paranoyak korkularla ilişkili olma eğiliminde olan aşırı sosyal kaygı,

Bu belirtiler yalnızca benzer belirtilere sahip bir bozukluğun (şizofreni veya otizm spektrum bozukluğu gibi) seyri sırasında ortaya çıkmamalıdır.

ICD-10

Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nu DSM-5'te olduğu gibi bir kişilik bozuluğu olarak değil, klinik bir bozukluk olarak sınıflandırır ve Şizotipal Bozukluk adını kullanır.

ICD-10 bozukluğu, "herhangi bir aşamada kesin ve karakteristik şizofrenik anomaliler ortaya çıkmamış olsa da, şizofrenide görülenlere benzeyen eksantrik davranış ve düşünce ve duygulanım anomalileri ile karakterize bir bozukluk" olarak tanımlar. Baskın veya tipik bir rahatsızlık yoktur, ancak aşağıdakilerden herhangi biri mevcut olabilir:

 • Uygunsuz veya kısıtlanmış duygulanım (kişi soğuk ve mesafeli görünür),
 • Tuhaf, eksantrik veya garip davranış veya görünüm,
 • Başkalarıyla zayıf ilişki ve sosyal olarak geri çekilme eğilimi,
 • Davranışları etkileyen ve altkültürel normlarla tutarsız olan tuhaf inançlar veya büyüsel düşünce,
 • Şüphe veya paranoyak fikirler,
 • İç direnci olmayan takıntılı ruminasyonlar (aynı konu üzerinde tekrar tekrar düşünme),
 • Somatosensoriyel (bedensel) veya diğer yanılsamalar, duyarsızlaşma veya derealizasyon dahil olmak üzere olağandışı algısal deneyimler,
 • Garip konuşmalarla veya başka şekillerde, büyük bir tutarsızlık olmadan kendini gösteren belirsiz, dolaylı, mecazi, aşırı ayrıntılı veya basmakalıp düşünme,
 • Yoğun illüzyonlar, işitsel veya diğer halüsinasyonlar ve sanrı benzeri fikirlerle birlikte, genellikle harici bir kışkırtma olmaksızın ortaya çıkan, ara sıra geçici yarı psikotik ataklar.

Bozukluk, yoğunluk dalgalanmalarıyla kronik bir seyir izler ve bazen açık şizofreniye dönüşür. Kesin bir başlangıç ​​yoktur, evrimi ve seyri genellikle bir kişilik bozukluğununki ile aynıdır. Şizofreni hastalarıyla ilişkili bireylerde daha yaygındır ve şizofreninin genetik spektrumunun bir parçası olduğuna inanılmaktadır.

Teşhis Yönergeleri

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Basit Şizofreniden, Şizoid Kişilik Bozukluğu ya da Paranoid Kişilik Bozukluğu'ndan veya (bahsedildiği gibi muhtemelen) Otizm Spektrum Bozukluklarından kesin olarak ayrılmamıştır. Bu nedenle, tanılama tablosu genel kullanım için önerilmez. Terim kullanılıyorsa, yukarıda sıralanan tipik özelliklerin üç veya dördünün en az iki yıl boyunca sürekli veya dönemsel olarak mevcut olması gerekir. Birey, şizofreni kriterlerini hiçbir zaman karşılamamış olmalıdır. Birinci derece akrabada şizofreni öyküsü olması tanıya ek ağırlık verir, ancak ön koşul değildir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun (klinik olmayan popülasyonlardaki şizotipinin yanı sıra) sürekli olarak çok boyutlu bir yapı olduğu gösterilmiştir. Tüm çalışmalar uyum içinde olmasa da, Şizotipal Kişilik Bozukluğu analizleri en tutarlı şekilde 3 faktörlü bir çözüm ortaya koymuştur:

 • Bilişsel-Algısal Faktör(garip inançlar, algısal rahatsızlıklar, referans fikirleri ve paranoya/şüphecilik),
 • Kişilerarası Faktör(yakın arkadaş eksikliği, sosyal kaygı, +/- kısıtlı duygulanım),
 • Düzensiz/Gariplik Faktörü (tuhaf konuşma/düşünce, tuhaf davranış, +/- sınırlı duygulanım).

Kişilerarası veya Tuhaflık faktörüne "kısıtlı/uygun olmayan duygulanım"ın atanması, değerlendirmenin klinik olmayan popülasyonlarda öz bildirim yoluyla mı yoksa Şizotipal Kişilik Bozukluğu veya kişilik bozukluğu olan hastalarla yarı yapılandırılmış görümeyle mi yapıldığına bağlı görünüyor. aşağıdakiler tarafından yapılıp yapılmadığına bağlı gibi görünmektedir.

Alt Türler

Theodore Millon, şizotipal kişiliğin iki alt tipini önerir. Şizotipal kişilik bozukluğu olan herhangi bir birey, aşağıdaki biraz farklı alt tiplerden birini sergileyebilir. (Millon'un tek saf bir varyanta sahip kişiliğin nadir olduğuna, bunun yerine bir ana varyantın bir veya daha fazla ikincil varyantla karışımı olduğuna inandığı unutulmamalıdır.)

Tüm Reklamları Kapat

 • Sıkıcı Şizotipal: Şizoid, depresif ve bağımlı özellikleri içeren, pasif-bağımsız modelin yapısal bir abartısı. Kişilik özellikleri arasında gariplik ve yokluk (var olmama) duygusu; açıkça sıkıcılık, durgunluk ve ifadesizlik; içsel olarak mülayimlik, kayıtsızlık ve duyarsızlık; belirsiz, muğlak ve yüzeysel düşünceler bulunur.
 • Ürkek Şizotipal: Kaçınmacı ve olumsuz özellikleri içeren, aktif-bağımsız modelin yapısal bir abartısı. Kişilik özellikleri arasında ihtiyatla endişelilik, dikkatlilik, şüphecilik, aşırı duyarlılık; kendine ve başkalarına yabancılaşma; kendi düşüncelerini kasıtlı olarak engelleme, tersine çevirme veya diskalifiye etme (menetme) bulunur.

Komorbiditeler

Şizotipal Kişilik Bozukluğu sıklıkla majör depresif bozukluk, distimi ve sosyal fobi ile birlikte görülür. Ayrıca, bazen Şizotipal Kişilik Bozukluğu obsesif-kompulsif bozuklukla (OKB) birlikte ortaya çıkabilir ve varlığının tedavi sonucunu olumsuz etkilediği görülmektedir. Klinik olarak OKB tanısı konan bazı kişilerin, şizotipal OKB olarak adlandırılabilecek duruma yol açan birçok şizotipal kişilik özelliğine sahip olduğu bulunmuştur. Uygun tedavi olmadan, büyülü düşünme ve paranoid düşünce gibi Şizotipal Kişilik Bozukluğu eğilimleri, bir bireyde OKB semptomlarını kötüleştirebilir. Bipolar bozuklukla da bir ilişki olabilir. Gilles de la Tourette sendromu olan kişiler genellikle bazı şizotipal özelliklere sahip olabilirler.

Diğer kişilik bozuklukları ile komorbidite açısından, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, diğer iki 'Küme A' koşulu olan şizoid ve paranoid kişilik bozukluğu ile yüksek komorbiditeye sahiptir. Ayrıca borderline kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozukluğu ile de önemli komorbiditeye sahiptir.

Bazı şizotipal insanlar şizofreni geliştirmeye devam eder, ancak çoğu değildir. Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan bireylerin çok geniş bir yelpazedeki nöropsikolojik testlerde şizofreni hastalarına benzer puanlar aldığını gösteren düzinelerce çalışma vardır. Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan hastalardaki bilişsel eksiklikler, şizofreni hastalarındakilere çok benzer, ancak nicel olarak daha hafiftir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Şizotipal kişilik bozukluğu tedavisi genellikle psikoterapi ve ilaç kombinasyonunu içerir. Psikoterapi, Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerin bir terapistle güvene dayalı bir ilişki kurarak başkalarına güvenmeye aşlamasına ve baş etme becerilerini öğrenmesine yardımcı olabilir. Psikoterapi şunları içerebilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Bilişsel-Davranışçı Terapi: Olumsuz düşünce kalıplarını belirleyerek, bunlara meydan okumayı öğrenmeye; belirli sosyal becerileri öğrenmeye ve sorunlu davranışları değiştirmeye yardımcı olabilir.
 • Destekleyici Terapi: Teşvik sunarak, uyum sağlama becerilerini geliştirmek için yardımcı olabilir.

FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından özel olarak şizotipal kişilik bozukluğu tedavisi için onaylanmış herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, doktorlar depresyon veya anksiyete gibi belirli semptomları hafifletmeye veya azaltmaya yardımcı olmak için bir antidepresan reçete edebilir. Bazı ilaçlar düşünmede esnekliği artırmaya yardımcı olabilir.

Psikoterapi

Theodore Millon'a göre şizotipal kişilik bozukluğu, tanımlanması en kolay, ancak psikoterapi ile tedavisi en zor olan kişilik bozukluklarından biridir. Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişiler genellikle kendilerini eksantrik veya uyumsuz olarak görürler; sosyal uyumsuzluklarını bir problem olarak görme dereceleri, bunun psikiyatride bir problem olarak görülme derecesinden farklıdır. Artan aşinalık ve yakınlık genellikle kaygı ve rahatsızlık düzeylerini artırdığından, Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerle yakınlık kurmak zordur.

New Life Centers

Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişiler için grup terapisi, yalnızca grup iyi yapılandırılmış ve destekleyiciyse önerilir. Aksi takdirde, gevşek ve yüzeysel düşüncelere yol açabilir. Paranoid semptomları baskın olan şizotipal hastalar için destek özellikle önemlidir, çünkü yüksek düzeyde yapılandırılmış gruplarda bile çok fazla zorluk yaşayacaklardır.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Şizotipal kişilik bozukluğu, yaşam boyu tedavi gerektiren kronik bir durumdur. Tedavi edilmediği takdirde, Şizotipal Kişilik Bozukluğunun prognozu genellikle kötüdür. Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerde aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer zihinsel sağlık koşullarına sahip olmak çok yaygındır:

Tüm Reklamları Kapat

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

ABD'de Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nun yaşam boyu yaygınlığının yakın zamanda (2018) %4'ün biraz altında olduğu ve erkeklerde (%4,2) kadınlardan (%3,7) biraz daha yüksek oranlarda olduğu tahmin edilmektedir. Şizotipal Kişilik Bozukluğu olasılığı siyah kadınlarda, düşük gelirlilerde ve ayrılmış, boşanmış veya dul kişilerde daha yüksekti; ve Asyalı erkeklerde Şizotipal Kişilik Bozukluğu olasılığı daha düşüktü.

Sosyodemografik parametreler ve komorbiditeler için düzeltme yapıldıktan sonra, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Bipolar I ve II Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu ile önemli ölçüde ilişkiliydi. Ek olarak, sosyodemografik parametreler ve Eksen I ve II komorbiditeleri için düzeltme yapıldıktan sonra bile, Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan hastalar, bu bozukluğu olmayanlara göre önemli ölçüde daha fazla yeti yitimine sahipti.

Önlem Yöntemleri

Şizotipal Kişilik Bozukluğu'nu önlemenin bilinen bir yolu yoktur. Yukarıda belirtilen risk faktörlerinden (bkz. Hastalıkla İlişkili Risk Faktörleri) kaçınmak faydalı olabilir.

Etimoloji

"Şizotip" terimi ilk olarak Sandor Rado tarafından 1956'da "şizofrenik fenotip"in kısaltması olarak kullanılmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
29
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Şizotipal kişilik bozukluğu; düşünce bozukluğu, paranoya ve sosyal kaygı gibi belirtilerle kendini gösteren zihinsel ve davranışsal bir bozukluktur.

DSM sınıflandırmasına göre şizotipal kişilik bozukluğu, "garip veya eksantrik" kişilik bozukluklarını içeren A kümesine aittir.

Bu bozukluğun belirtileri arasında garip düşünce ve davranışlar, olağan dışı inançlar, sosyal ortamlarda rahatsızlık ve paranoya bulunur.

Şizotipal kişilik bozukluğu, genel popülasyonun yaklaşık %3'ünde görülür ve erkeklerde daha sık teşhis edilir.

Bu bozukluğun etiyolojisi, biyolojik ve çevresel faktörlerin bir birleşimine bağlanmaktadır. Ailede şizofreni, beyin travması, çocuklukta yaşanan travmalar risk faktörleri arasındadır.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/12/2023 01:03:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12512

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Beslenme Davranışları
Tercih
Doğal Seçilim
Hukuk
Süpernova
Yeni Doğan
Mantık
Normal Doğum
Radyasyon
Koronavirüs
Goril
Bilim Tarihi
Vaka
Algı
Ses
Süt
Savaş
Fare
Uzay Aracı
Optik
Metabolizma
Kitap
Akciğer
İstatistik
Spor
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Deadpool Gibi Ölümsüz Olmak Mümkün mü?
Deadpool Gibi Ölümsüz Olmak Mümkün mü?
Plazma Küresi Nasıl Elektrik Saçıyor?
Plazma Küresi Nasıl Elektrik Saçıyor?
4000 Liraya Milyar Dolarlık Genom Diziledik! | Öğrenebildiklerimiz İnanılmaz!
4000 Liraya Milyar Dolarlık Genom Diziledik! | Öğrenebildiklerimiz İnanılmaz!
Megalodon Dişi, Sandığınızdan ÇOK DAHA Büyüktü!
Megalodon Dişi, Sandığınızdan ÇOK DAHA Büyüktü!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. (5 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 9 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12512
Albayrak, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, October 05). Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12512
B. Albayrak, et al. “Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 05 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/12512.
Albayrak, Burak. Bakırcı, Çağrı Mert. “Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 05, 2022. https://evrimagaci.org/s/12512.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close