Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?
10 dakika
38,727
Tüm Reklamları Kapat
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Türkçe Adı Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • İngilizce Adı Narcissistic Personality Disorder
 • DSM 301.81

Narsisizm, herkesin bir dereceye kadar gösterdiği bir kişilik özelliğidir. Hemen her özellik gibi bu da bir skalada görülür. Özünde, aşırı olmayan bir narsisizm sağlıklıdır. Ancak aşırıya kaçan her özellik gibi narsisizmin de aşırısı patolojiktir. Narsisistik Kişilik Bozukluğuna sahip kişiler çok yüksek seviyede narsisizm gösterirler. Narsisistik Kişilik Bozukluğu, tanılanabilir bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bu ikisi birbiriyle sıklıkla karıştırılsa ve Narsisitik Kişilik Bozukluğu'ndan "Narsisizm" veya "Narsisizm" adıyla bahsedilse de Narsisizm ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu farklı şeylerdir. Bu makale, Narsisizm değil Narsisistik Kişilik Bozukluğu üzerinedir.[1]

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Birkaç kişilik bozukluğundan biri olan Narsisistik Kişilik Bozukluğu, insanların kendilerine aşırı önem atfetmelerine, dikkat ve hayranlığa duyulan yüksek seviyede ihtiyaca, fantezide veya davranışta büyüklük duygusuna, sorunlu ilişkilere ve empati eksikliğine yol açan bir zihinsel bozukluktur. Bu hastalığa sahip kişiler aşırı düzeyde benlik önemine sahiptirler. Ancak bu aşırı öz güvenli maskenin altında en küçük eleştirilerden etkilenen kırılgan bir öz güven yatar. Narsisistik Kişilik Bozukluğu, "B Kümesi"ne mensup bir kişilik bozukluğudur.[2]

Tüm Reklamları Kapat

Narsisitik Kişilik Bozukluğu; iş, okul, ilişkiler ve mali işler gibi hayatın birçok alanında sorunlara yol açabilir. Narsisistik Kişilik Bozukluğuna sahip kişiler, hak ettiklerine inandıkları özel ilgi ve hayranlığı görmediklerinde hayal kırıklığına uğrayabilir veya mutsuz olabilirler. İlişkilerinden tatmin olmayabilecekleri gibi başkaları bu kişinin etrafında bulunmaktan hoşlanmayabilir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğuna neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Kişilik gelişiminde veya diğer zihinsel rahatsızlıklarda olduğu gibi bu bozukluğun nedenleri de muhtemelen karmaşıktır. Narsisitik Kişilik Bozukluğu, şunlarla ilişkilendirilebilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Çevre: Ebeveyn - çocuk ilişkisinde, çocuğun maruz kalması uygun olmayan aşırı hayranlık veya aşırı eleştiri.
 • Genetik: Kalıtsal karakterler.
 • Nörobiyoloji: Beyinle davranışlar ve düşünme arasındaki bağlantı.

Belirti ve Semptomlar

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun belirti ve semptomları ve bunların gözlenme sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Bu bozukluğa sahip kişiler:

 • Kendilerine abartılı seviyede önem atfedebilirler.
 • Sürekli ve aşırı bir hayranlık beklentisinde olabilir, bu konuda hak iddia edebilirler.
 • Bir konuda elde ettikleri başarılar olmasa bile üstünlüklerinin kabul edilmesini talep edebilirler.
 • Yeteneklerini ve başarılarını abartabilirler.
 • Başarı, güç, görkem, güzellik veya ruh eşleriyle ilgili fanteziler kurabilirler.
 • Üstün olduklarına ve sadece kendi seviyelerinde insanlarla etkileşim kurabileceklerine inanabilirler.
 • Diyalogları domine edebilir, kendilerinden aşağıda gördükleri insanları küçümseyebilir ve aşağılayabilirler.
 • Her isteklerinin yerine getirilmesini veya beklentilerine sorgusuz sualsiz uyulmasını bekleyebilirler.
 • İstediklerine ulaşmak için başkalarını kullanabilirler. Kendi hedeflerini başarabilmek için diğer insanları kullanırken, bu insanlara çok az empati veya ilgi gösterirler.
 • Başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını fark etmekte zorluk çekebilirler. Duyarlılık ve diğer insanlar için sevecenlik duygularından yoksundurlar.
 • Başkalarını kıskanabilir, başkalarının onları kıskandığına inanabilirler.
 • Her şeyin en iyisine sahip olmak isteyebilirler, en iyi araba veya en iyi ofis gibi.
 • Kibirli ve kendini beğenmiş davranabilir; mağrur, küstah veya gösterişçi kişiler olarak tanınabilirler.
 • İkna etme ve cezbetmede çok yetenekli olabilirler.[3]
 • Gelecekte ülkesine veya insanlığa yapacaklarını düşündükleri üstün katkıdan dolayı ev işleri, insanlarla ilişkiler gibi can sıkıcı şeylerden muaf olmaları gerektiğini düşünebilirler.[3]

Ayrıca, Narsisistik Kişilik Bozukluğu'na sahip kişiler, eleştiri olarak algıladıkları herhangi bir şeyle baş edemeyebilirler. Dahası:

 • Özel muamele görmediklerinde sabırsızlanabilir veya öfkelenebilirler, abartılmış bir şekilde muhteşem olduklarını düşündükleri için odak noktası olmadıkları takdirde kendilerini rahat hissetmezler.
 • İnsanlarla ilişkilerinde belirgin problemler gözlenebilir ve kolayca hafife alınmış hissedebilirler.
 • Kendilerini üstün göstermek için insanlara öfke veya küçümsemeyle yaklaşabilir, insanları aşağılayabilirler.
 • Duygu ve davranışlarını kontrol etmekte zorluk çekebilirler.
 • Stresle başa çıkmada ve yeniliklere ayak uydurmada majör problemlerle karşılaşabilirler.
 • Mükemmel olmadıkları için depresif veya karamsar hissedebilirler.
 • Gizli güvensizlik, utanç, savunmasızlık ve aşağılanmışlık hislerine sahip olabilirler.
 • Diğer başarılı insanlarla yarış halindedirler ve kendi beklentilerine ulaşamadıklarında üzüntü hissedebilirler.

Teşhis Yöntemleri

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun bazı özellikleri diğer kişilik bozukluklarında görülenlere benzer olabilir. Ayrıca bir kişinin aynı zamanda birden fazla kişilik bozukluğuyla teşhis edilmesi de mümkündür. Bu durum, Narsisitik Kişilik Bozukluğunun teşhisini daha zor hale getirebilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Narsisitik Kişilik Bozukluğu'nun teşhisi tipik olarak şunlara dayanır:

 • Belirti ve semptomlar.
 • Semptomlara sebep olan fiziksel bir rahatsızlık olup olmadığını görmek için fiziksel muayene.
 • Formların doldurulmasını da içerebilen geniş bir psikolojik muayene.
 • Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınladığı Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı'ndaki (DSM-5) kriterler.

Komplikasyonlar

Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve bu bozukluğun etkisiyle orataya çıkabilecek başka bozuklukların ortaya çıkarabileceği komplikasyonlar şunlardır:

 • İlişkilerde zorluk.
 • İş veya okulla ilgili sorunlar.
 • Depresyon ve anksiyete.
 • Fiziksel sağlık problemleri .
 • Uyuşturucu veya alkol kötüye kullanımı.
 • İntihara meyilli düşünce veya davranışlar.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun tedavi yöntemi konuşma terapisidir (psikoterapi). Başka ruh sağlığı bozukluklarınız varsa ilaç tedavisi de kullanılabilir.

Psikoterapi

Narsisitik Kişilik Bozukluğu'nun tedavisi, "konuşma terapisi" olarak da bilinen psikoterapi etrafında şekillenir. Temel olarak, psikodinamik veya bilişsel-davranışcı terapiyle tedavi edilmektedir. Psikoterapi;

 • Başkalarıyla daha iyi ilişki kurmayı öğreterek insanlarla ilişkilerinizi daha samimi, cazip ve zevk verici hale getirebilir.
 • Duygularınızı, sizi rekabete sürükleyen, başkalarına güvenmemenize sebep olan ve belki de kendinizi ve başkalarını küçümsemenize nelerin sebep olduğunu öğrenmenizi sağlayabilir.

Tedavinin amacı, kişinin diğer insanlara yönelik empati ve şefkat göstermesi için yardımcı olmaktır. Ayrıca sorumluluk kabul edebilmenizi ve aşağıdakileri başarabilmenizi amaçlar:

Tüm Reklamları Kapat

 • Gerçek kişisel ilişkiler kurmak ve sürdürmek, iş aradaşlarıyla işbirliği yapabilmek.
 • Yenilgiyi ve eleştiriyi kaldırabilmek adına yetkinliğinizi ve potansiyelinizi doğru şekilde algılayıp kabullenmek.
 • Duygularınızı anlama ve kontrol etme yeteneğinizi geliştirmek.
 • Öz güveninize bağlı sorunların etkilerini anlamak ve tolere edebilmek.
 • Ulaşılamaz hedefler ve ideal koşullar beklemekten vazgeçmek, neyin yapılabilir olduğunu ve sizin neleri yapabileceğinizi anlamak.

Terapi, stresli zamanlarda veya kriz zamanlarında size yardımcı olmak içinse kısa vadeli veya hedeflerinize ulaşmaya yardım etmek için süreğen bir süreç şeklinde yapılabilir. Terapiye ailenizi veya sizin için önemli kişileri dahil etmek sıklıkla fayda gösterir.

İlaç Tedavisi

Özellikle Narsisistik Kişilik Bozukluğunun tedavisinde kullanılan belirli bir ilaç yoktur. Ancak, depresyon, anksiyete veya başka bozuklukların semptomlarını gösteriyorsanız antidepresanlar veya antianksietikler doktor kontrolünde faydalı olabilir.

Not: Bu tedavilerle eş zamanlı olarak, danışanı depresyon için de tedavi etmek gerekli olabilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Narsisistik Kişilik Bozukluğunu, birçok kişilik bozukluğu gibi genellikle ömür boyu sürer. Ancak, birçok hasta uygun tedaviyle ilerleme gösterir. Ayrıca; araştırmalara göre elde edilen yeni başarılar, dengeli ilişkiler ve kontrol edilebilir düzeyde hayal kırıklıkları zaman içinde önemli düzeyde iyileşme sağlayabiliyor.[4], [5]

Tüm Reklamları Kapat

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Narsisistik Kişilik Bozukluğu, erkeklerde kadınlardan daha çok görülür, bozukluğa sahip bireylerin yaklaşık %75'i erkektir. ABD'de toplumun %0.5'inde yani yaklaşık 200 kişiden birinde bu bozukluk gözlenir. Araştırmalarda ırksal veya etnik faktörlerin etkisi gözlenmemiştir. İlk yetişkinlikte ortaya çıkan bu bozukluk, ilerleyen yaşlarda kötüleşebilir.[4]

Risk Faktörleri

Narsisistik Kişilik Bozukluğu, erkeklerde kadınlardan daha çok görülmekle birlikte çoğunlukla ergenlikte veya ilk yetişkinlikte başlar. Bazı çocuklar bu bozukluğun özelliklerini gösterse de davranışları yaşlarına göre normal olabilir ve bu durum ileride Narsisistik Kişilik Bozukluğu geliştirecekleri anlamına gelmez.

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun sebebi bilinmese de bazı araştırmacılar biyolojik olarak savunmasız çocuklarda aşırı korumacı veya ihmalkâr ebeveynliğin bozukluğun gelişmesinde etkisi olabileceğini belirtiyor. Ayrıca genetik ve nörobiyoloji de bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir.

Önlem Yöntemleri

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun sebebi bilinmediğinden bu durumu önlemenin de bilinen bir yolu yok. Ancak yine de aşağıdakilerin yardımı olabilir:

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kötü Tavsiye

Bilim kendi adına konuşmaz. Bilim insanları, kafa karıştırıcı olabilecek konulardaki içgörülerini halkın ihtiyaç duyduğu şekilde ifade edemezler. Ünlüler, taraftarlar, lobiciler ve arkalarındaki fon sağlayıcıları, bilim insanlarının basit yanıtlar verme konusundaki isteksizliklerinden yararlanıp medyayı yanıltan yanlış iddialarda bulunurlar ve bu sahte bilgi saldırısının ortasında insanların kafası kendileri için neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda daha da fazla karışır. Kötü Tavsiye’de Paul A. Offit, yanlış bilgiyle mücadelede yapılması ve yapılmaması gerekenlere dair edindiği bilgeliği okurla paylaşıyor.

Offit bu kitabında bilim ve sahte bilim konularını ele alınken sadece kurnaz şarlatanların ve onların “mucizevi” tedavilerinin tetiklediği fikirleri değil aynı zamanda Holokost ve iklim değişikliğinin inkârı gibi yıpratıcı, tehlikeli ideolojileri de tartışıyor. Kötü Tavsiye bilime yönelik politik saldırılardaki artıştan rahatsız olan okurlar için kesinlikle eşsiz bir kılavuz niteliğinde. “Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüşü tartışan kusursuz bir örnek.” –Publishers Weekly “Kötü Tavsiye bilimsel konularda kamuoyunu yanlış yönlendiren ayrıntıları akıcı ve mizahi bir üslupla okurvcxva sunuyor.” –Washington Post

Devamını Göster
₺55.00
Kötü Tavsiye

 • Çocukluktaki ruh sağlığı problemleri için mümkün olan en kısa sürede yardım alın.
 • Çatışmalar veya duygusal rahatsızlıklarla baş edebilmenin veya sağlıklı iletişim kurmanın yollarını öğrenmek için aile terapisine katılın.
 • Ebeveynlik derslerine katılın ve gerekliyse terapist veya sosyal güvenlik çalışanlarından yardım alın.

Etimoloji

Narsisizmin Antik Yunana uzanan bir geçmişi olsa da Roman şiirinde geçen adıyla ünlenmiştir. Narcissus'a Batı Edebiyatındaki ilk atıf Narcis, yani nergis çiçeğine dayanır. Yunan Şair Homeros, genç kadın Persephone'i yoldan çıkarıp cehenneme sürükleyen şeyin nergis çiçeğinin baştan çıkarıcı güzelliği olduğunu söyler.[6]

Narcissus'un mitolojik bir karakter olarak tanıtıldığı hikaye çok daha ünlüdür. Hikayede Tanrılar tarafından cezalandırılan Narcissus bir gün sudaki yansımasına aşık olur ve yansımasının başından ayrılamayarak orada ölür. Ölümünden sonra cesedini bulamayan halk, Narcissus'un öldüğü yerde ilk kez gördükleri su çiçeğine "Narcis", yani "nergis" adını verir.[7]

Caravaggio'nun Narcissus adlı tablosu.
Caravaggio'nun Narcissus adlı tablosu.
Wikipedia

Psikopatolojik kavramları tanımlarken mitolojiden yararlanan Freud, Narsisizm terimini 1914 tarihli "Narsisizm Üzerine" adlı kitabında psikiyatri literatürüne kazandırdı.[8], [9]

Ne Zaman Yardım Almalısınız?

Narsisistik Kişilik Bozukluğuna sahip bireyler, kendilerinde bir sorun olmadığını düşündüklerinden tıbbi yardım arayışıda olmayabilirler. Yardım alıyorlarsa, bunun muhtemel sebebi Narsisistik Bozukluk değil depresyon, alkol/uyuşturucu bağımlılığı veya bir başka ruhsal bozukluktur. Benliğe yönelik algılanabilecek hakaretlerden dolayı tedaviyi kabul etmek ve sürdürmek hastalara zor gelebilir.

Eğer kişilik özelliklerinizin Narsisistik Bozuklukla uyuştuğu kanaatindeyseniz bir doktora ulaşmayı düşünebilirsiniz. Uygun tedaviyi almak hayatınızı çok daha cazip ve tatmin edici hale getirebilir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğuyla Yaşamak

Tedavi konusunda kendinizi savunma ihtiyacı hissedebilir veya tedavinin gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ayrıca hastalığın doğası gereği terapinin zamanınıza ve çabanıza değmeyeceği fikrine sahip olabilir, terapiyi bırakma niyetinde olabilirsiniz. Ancak,

 • Açık fikirli olun. Tedavinizin size sağlayacağı yararlara odaklanın.
 • Tedavi planınıza sadık kalın. Planlamış terapilere katılın ve ilaçlarınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın. Tüm bunların size zor gelebileceğini ve bazı aksaklıklar olabileceğini unutmayın.
 • Varsa alkol/uyuşturucu bağımlılığı veya diğer mental rahatsızlıklarınız için tedavi alın. Bağımlılıklar, stres, kaygı ve depresyon birbirini besleyerek sizi duygusal acı veya sağlıksız davranışlardan oluşan bir döngüye sokabilir.
 • Amacınıza odaklanın. Hedefinizi aklınızda tutarak, zarar görmüş ilişkilerinizi düzeltebileceğinizi hatırlatarak ve hayattan daha fazla zevk alabileceğinizi düşünerek kendinizi motive edin.

Paul Vakası

Daha önce bahsedilen teşhis yöntemlerinden DSM-5 kriterlerinde, Narsisistik Kişilik Bozukluğu için 9 kriter bulunur. Birisinin bozukluğa sahip sayılması için bu kriterlerden en az 5'ini sağlaması gereklidir. Paul, 9 kriterin hepsini karşıladığından prototipik bir vaka kabul edildi.

Paul, efsanedeki Narcissus kadar güzel veya onun kadar kibirli olmasa da dikkat çekiyor ve analize muhtaç görünüyordu. Kibri, ailesi ve öğretmenlerinin de dikkatini çekmişti. İçi kendisiyle doluydu ve diğerlerinden daha özel olduğunu hissediyordu. Yaşıtlarından üstün olduğunu söylüyor ve bu sebepten dolayı kendisine hayranlık duyulmasını istiyordu. Fakat, Paul’un fiziksel görünüşü yaşıtları ile benzerdi, mental fonksiyonları ise yaşına göre ortalama düzeydeydi. Tek sorun düşüncelerindeydi. Paul'un hak iddiaları ve istismarlarına empati eksikliği eşlik ediyordu. Bu empati eksikliği babasına karşı da belirgindi. Kırılgan bir öz saygıya sahipti ve kendisine olan kini en sonunda intihar etmesine neden oldu.

İntiharının nedenine dair bir yaklaşım da Paul'un soğuk kibrinin altında bir boşluk, bir küçüklük duygusuna sahip olmasıydı. Bu küçüklük duygusu ve zayıf özgüveni, kendini başkalarından ayrı tutarak "aşağılanmaktan" kaçınmasına sebep oldu; böylece güvende olacaktı. Ancak sonunda bu sahte güvenlik sonunu getirdi.[8]

Çocuklar ve Narsisizm

Çocuklar ben-merkezci olarak kabul edilirler. Fakat, çocuklar büyüdükçe sosyalleşme süreci onlara diğer insanlara ilgi ve empati duymayı öğretir. Yani, Narsisistik Kişilik Bozukluğunun gelişmesi bir bakıma sosyalleşme sürecinin başarısız olması sonucundan kaynaklanır. Bu bozukluk ayrıca, ebeveynlerin empatik yansıtmada başarısız olmalarından da kaynaklanabilir. Yetişkinlik döneminde, bu bireyler asla bulunamayacak olan mükemmel eşlerini arayıp duracaklardır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
70
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 43
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 17
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • Muhteşem! 5
 • İnanılmaz 5
 • Üzücü! 5
 • Grrr... *@$# 4
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ C. M. Wilding. Narcissism Is A Spectrum, And Pretty Much Everyone Is On It. (14 Kasım 2018). Alındığı Tarih: 5 Ocak 2022. Alındığı Yer: Business Insider | Arşiv Bağlantısı
 • ^  Mayo Clinic. Personality Disorders - Symptoms And Causes. Alındığı Tarih: 6 Ocak 2022. Alındığı Yer:   | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b S. Vaknin. Analysis: Narcissism In The Boardroom-Ii. (21 Ekim 2002). Alındığı Tarih: 15 Şubat 2020. Alındığı Yer: UPI | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b emedicine.medscape.com. Narcissistic Personality Disorder: Practice Essentials, Background, Pathophysiology And Etiology. Alındığı Tarih: 5 Ocak 2022. Alındığı Yer: emedicine.medscape.com | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Journal of Psychiatry. (2006). Changes In Pathological Narcissism. American Journal of Psychiatry, sf: 253-257. doi: 10.1176/ajp.152.2.253. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Psychology Today. A Brief History Of Narcissism. Alındığı Tarih: 5 Ocak 2022. Alındığı Yer: Psychology Today | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Encyclopedia Britannica. Narcissus | Definition & Myth. Alındığı Tarih: 5 Ocak 2022. Alındığı Yer: Encyclopedia Britannica | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b R. Saari. Paul's Case: A Narcissistic Personality Disorder. (1 Temmuz 1997). Alındığı Tarih: 15 Şubat 2020. Alındığı Yer: Gale Academic Onefile | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Freud. (2018). Narsisizm Üzerine. ISBN: 9789753854528. Yayınevi: Oda Yayınları.
 • D. H. Barlow. (2001). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. ISBN: 978-0534581497. Yayınevi: Wadsworth Publishing.
 • S. Vaknin. Analysis: Narcissism In The Boardroom-I. (18 Ekim 2002). Alındığı Tarih: 15 Şubat 2020. Alındığı Yer: UPI | Arşiv Bağlantısı
 • Mayo Clinic. Narcissistic Personality Disorder - Symptoms And Causes. Alındığı Tarih: 7 Ocak 2022. Alındığı Yer:   | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/11/2023 07:57:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1764

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Su
İlaç
Doğal Seçilim
Nöronlar
Klinik Mikrobiyoloji
Vaka
Entomoloji
Balık Çeşitliliği
Doğa Yasası
Yer
Beslenme
Uterus
Deney
Yeşil
Damar
Tüyler
Venüs
Olumsuz
Odontoloji
Böcek
Kuantum Fiziği
Bağırsak
Regülasyon
Kuş
Cinsiyet
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Sokrates Demokrasiden Neden Nefret Etti?
Sokrates Demokrasiden Neden Nefret Etti?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Alparslan, et al. Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?. (7 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 30 Kasım 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1764
Alparslan, E., Bakırcı, Ç. M., Gürcan, . (2022, January 07). Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved November 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/1764
E. Alparslan, et al. “Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 07 Jan. 2022, https://evrimagaci.org/s/1764.
Alparslan, Eda. Bakırcı, Çağrı Mert. Gürcan, . “Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir? Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 07, 2022. https://evrimagaci.org/s/1764.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close