Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? WebMD
Johnny Depp ile girdiği davada tanık olarak yer alan psikolog Shannon Curry, Amber Heard'ün histrionik kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti.
16 dakika
2,928
 • Klinik Psikoloji
 • Psikiyatri
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Histrionik Kişilik Bozukluğu
 • Türkçe Adı Histrionik Kişilik Bozukluğu
 • İngilizce Adı Histrionic Personality Disorder
 • OrphaNet

Histrionik Kişilik Bozukluğu, dramatik bir kişilik bozukluğu olarak bilinen, abartılı bir duygusallık ve dikkat arayan davranışlar örüntüsü ile ayırt edilen psikiyatrik bir bozukluktur. Histrionik Kişilik Bozukluğu, kişilik bozukluklarının "B Kümesi" içinde sınıflandırılır. B Kümesi kişilik bozuklukları genellikle dramatik, heyecan verici, düzensiz veya uçarı olarak tanımlanır. Spesifik olarak, Histrionik Kişilik Bozukluğu olan insanlar tipik olarak çapkin, baştan çıkarıcı, çekici, manipülatif, dürtüsel ve canlı olarak karakterize edilir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalar, başkalarının dikkatini çekmek için uygunsuz şekilde baştan çıkarıcı veya kışkırtıcı davranarak fiziksel görünümlerini kullanırlar. Kendilerini yönetme duygusundan yoksundurlar ve kolayca telkin edilebilirler ve çoğu zaman başkalarının dikkatini çekmek için itaatkâr davranabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun tanısı klinik kriterlere göre konulur. Tedavi seçenekleri psikoterapiyi içerir. Tahmini yaygınlık genel popülasyonun %2'sinden azdır. Kadınlarda daha sık teşhis edilir; ancak bu bulgu, verilerin elde edildiği klinik ortamlarda kadınlar arasında yalnızca daha yüksek bir prevalansı yansıtıyor olabilir. Bazı çalışmalarda kadın ve erkeklerde yaygınlık benzer olduğu görülmüştür.

Belirti ve Semptomlar

Histrionik Kişilik Bozukluğu teşhisi konan kişiler dramatik olabilir. Sıklıkla kendi kişisel durumlarını gerçekçi bir şekilde görmekte başarısız olurlar, bunun yerine zorluklarını dramatize eder ve abartırlar. Bu bozukluğu olan hastalar, hızla değişen duygulara sahiptir ve başkalarının duygularını tanımada başarısız olabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Edu.Lat

Duyguları başkalarına yüzeysel veya abartılı görünebilir. Bu bozukluk dışa dönüklük, hayal kırıklığı veya gecikmiş tatmin için daha düşük tolerans ve yeni deneyimlere açıklık ile ilişkilidir. Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler, kendinden çok az şüphe duyabilir ve genellikle benmerkezci görünebilir.

Dikkat ve İlgi İhtiyacı

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler, sürekli olarak ilgi odağı olmaya çalışırlar ve olmadıklarında genellikle depresyona girerler. Genellikle canlı, dramatik, coşkulu ve çapkındırlar ve bazen yeni tanıdıkları cezbederler. Bu bozukluğu olan kişiler, yalnızca potansiyel romantik çıkarlarla değil, iş ve okul da dahil olmak üzere birçok bağlamda genellikle uygunsuz şekilde baştan çıkarıcı ve kışkırtıcı şekilde giyinir ve hareket eder. Görünüşleriyle başkalarını etkilemek isterler ve bu nedenle genellikle nasıl göründükleriyle meşgul olurlar.

Cognitive Therapy Nyc

Araştırmalar aynı zamanda Histrionik Kişilik Bozukluğu olanların sosyal onay ve güvence için daha fazla arzuya sahip olduklarını ve sürekli olarak bunu arayacaklarını ve bu da histrionik kişileri sosyal medya bağımlılığına karşı daha savunmasız hale getirdiğini göstermiştir. Bu bozukluğu olan kişiler genellikle eleştiriye veya onaylanmaya karşı aşırı hassasiyet gösterirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İlgi odağı olabilecekleri durumlardan zevk alabilirler ve insanlar kendilerine dikkat etmediğinde kendilerini rahatsız hissedebilirler. Bu bozukluğu olan kişilerin, başkalarının dikkatini çekmek için gösterişli giysiler giymesi, vücut değişikliklerini denemesi ve sahte tıbbi durumlara (hasta numarası yapmak gibi) sahip olması yaygındır.

Mientras Tanto En Mexico

Uygunsuz bir şekilde cinsel açıdan kışkırtıcı veya sömürücü davranışlar sergileyebilirler. Seksting (cinsel içerikli mesajlaşma) ve teşhirci davranış da bu durumdaki kişilerin bazen sergiledikleri davranışlardır. Histrionik özelliklere veya kişilik bozukluğuna sahip bazı insanlar, yaşlandıkça baştan çıkarma tekniklerini daha anne veya baba tarzına dönüştürür. Dikkat çekme istekleri karşılanmadığında semptomlarının şiddetini artırabilirler. Özellikle saygı duydukları kişiler tarafından kolayca manipüle edilebilirler.

Duygularla İlgili Sorunlar

Duygular hızlı bir şekilde kapatılıp açılabilir ve bu nedenle başkalarına sığ görünebilir. Aynı zamanda, duygular genellikle abartılı bir şekilde ifade edilir. Bu bozukluğu olan insanlar, güçlü fikirlerini ifade ederek, ancak fikirlerini destekleyecek çok az gerçek veya ayrıntıyla dramatik bir şekilde konuşurlar. Duygusal veya cinsel yakınlığa ulaşmak zor olabilir. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan bir rol oynayabilir (örneğin bir kurban rolü). Partnerlerine çok bağımlı hale gelirken, baştan çıkarıcılık veya duygusal manipülasyonlar kullanarak partnerlerini kontrol etmeye çalışabilirler.

Diğer Özellikler

Histrionik Kişilik Bozukluğu bir kişinin sosyal ve romantik ilişkilerini ve ayrıca kayıplar ve başarısızlıklarla başa çıkma yeteneklerini de etkileyebilir. Romantik (veya diğer yakın kişisel) ilişkiler sona erdiğinde klinik depresyon için tedavi isteyebilirler. Bozukluğu olan kişiler, özellikle tüm sorunlarını çözebileceklerini düşündükleri otorite figürlerine fazla güvenme eğilimindedirler. Bu insanlar genellikle ilişkilerinin olduğundan daha yakın olduğuna inanırlar.

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler yenilik ister ve kolayca sıkılırlar. Bu nedenle sık sık iş ve arkadaş değiştirebilirler. Ödül beklemek zorunda kaldıklarında kolayca hüsrana uğrarlar, bu nedenle eylemleri genellikle anında tatmin elde etmekle motive edilir. Hayal kırıklığıyla yüzleşmek yerine geri çekilmeyi tercih edebilirler. Yenilik ve heyecan duyma eğiliminde olduklarından kendilerini riskli durumlara sokabilirler. Bu faktörlerin tümü klinik depresyon geliştirme riskinin artmasına neden olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Alkol Kullanım Bozukluğu veya Opioid kullanım bozukluğu gibi madde bozukluklarının tümü Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalarda yaygındır. Ayrıca intihar, vücut dismorfisi ve boşanma riski daha yüksektir.

Bu özelliklerine rağmen kendi kişiliklerinden gurur duyabilirler ve herhangi bir değişikliği tehdit olarak görüp değişmeye isteksiz olabilirler. Hatta kişisel başarısızlıkları veya hayal kırıklıkları için başkalarını suçlayabilirler.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Histrionik Kişilik Bozukluğu'na açıkça neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte, kökeninde çok faktörlü bir bozukluk olması muhtemeldir. Doğrudan nedenler kesin olmasa da, çeşitli teoriler ve çalışmalar, nörokimyasal, genetik, psikanalitik veya çevresel nitelikte birden fazla olası neden olduğunu öne sürmektedir.

Bir hipotez, çocuklukta yaşanan travmanın bir sonucu olarak Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun gelişebileceğini savunur. Çocuklar, çevreleriyle eninde sonunda kişilik bozukluğuna yol açabilecek şekillerde başa çıkarak travmalarına dayanabilirler. Çocukluktaki kişilik bozuklukları, travmatik bir durumla ya da travmatik çevreyle başa çıkmak için bir adaptasyon olarak ortaya çıkabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ebeveynlik tarzları, Histrionik Kişilik Bozukluğu geliştirme olasılığını da etkileyebilir. Sınırları olmayan ebeveynlik, aşırı hoşgörülü veya tutarsız, çocukları histrionik kişilik bozukluğu geliştirmeye yatkın hale getirebilir. Ayrıca, dramatik, düzensiz, değişken veya uygunsuz cinsel davranışlarda rol model olan ebeveynler, çocuklarını bu kişilik bozukluğunu geliştirme açısından yüksek risk altına sokar.

Birçok psikiyatrik bozuklukta olduğu gibi, ailede kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalık veya Madde Kullanım Bozukluğu öyküsü olması, Histrionik Kişilik Bozukluğu için bir risk faktörüdür.

Nörokimyasal/Fizyolojik Faktörler

Araştırmalar, nörotransmiterlerin işlevi ile Histrionik Kişilik Bozukluğu gibi Küme B kişilik bozuklukları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Histrionik Kişilik Bozukluğu teşhisi konan bireyler, nörotransmitter norepinefrinin sentezinden, depolanmasından ve salınmasından sorumlu olan oldukça duyarlı bir noradrenerjik sisteme sahiptir. Yüksek düzeyde norepinefrin kaygıya yatkınlığa, bağımlılığa ve yüksek sosyalliğe yol açar.

Genetik Faktörler

İkiz çalışmaları, genetik mi yoksa çevre mi tartışmasını yıkmaya yardımcı olmuştur. Oslo Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bir ikiz çalışma, genetik ve Küme B kişilik bozuklukları arasında bir ilişki kurmaya çalıştı. Araştırmacılar, 92 monozigotik ve 129 dizigotik olmak üzere 221 ikizden oluşan bir test örneğiyle, deneklerle DSM-III-R Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmeyi (SCID-II) kullanarak görüştüler ve Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun kalıtsal olduğuna dair 0.67'lik bir korelasyon olduğu sonucuna vardılar.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi Kapitalizm, Doğa ve Gezegenin Geleceği Hakkında Bir Rehber

Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi

Kapitalizm, Doğa ve Gezegenin Geleceği Hakkında Bir Rehber

Raj Patel ve Jason W. Moore

Yarım binyıllık sömürgeci kapitalizmin anatomisi sayılabilecek bu çalışma, apaçık ortada durduğundan olsa gerek, çoğunlukla önemsemediğimiz doğa, para, emek, bakım, gıda, enerji ve yaşamın ucuzlatılmasıyla kapitalizmin insanlarla yaşam ağı arasındaki ilişkileri nasıl kontrol ettiğinin izini sürüyor.

İlk kapitalist ürün şekerin üretiminden kapitalist sınırların genişlemesine uzanan süreçte doğa-toplum, kadın-erkek ikiliğinin, sömürgeciliğin, ırkçılığın, yerli mücadelelerinin, savaşların, krizlerin, isyanların bu yedi ucuz şeyle ve birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini irdeleyen, günümüzün krizlerini ele alan özgün bir neoliberal ekonomi eleştirisi Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi bugün bulunduğumuz yere nasıl geldiğimizin ve daha adil, sürdürülebilir bir medeniyet için nasıl ilerlememiz gerektiğinin ufuk açıcı bir anlatısı.

Çoğu insan için gezegenin sonunu hayal etmek kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha kolay.

Ucuzluk derken ne anlatmak istediğimize gelelim: Kapitalizmin krizlerini geçici olarak çözerek kapitalizmle yaşam ağı arasındaki ilişkileri yöneten bir dizi stratejidir. Ucuz, düşük maliyetle aynı şey olmasa da maliyetlerin düşmesinde etkilidir. Ucuz, çalışmanın herhangi bir biçimini –insan ve hayvan, botanik ve jeolojik– mümkün en asgari bedelle seferber eden bir strateji, bir uygulama, bir şiddettir. Kapitalizmin bu adlandırılmamış yaşam kurma ilişkilerini üretim ve tüketim döngülerine dönüştürdüğü ve bu ilişkilerin olabildiğince düşük fiyatlarla hayata geçtiği süreç hakkında konuşmak için ucuzu kullanıyoruz.”

Devamını Göster
₺65.00
Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi Kapitalizm, Doğa ve Gezegenin Geleceği Hakkında Bir Rehber

Psikanalitik Teori

Bilimsel kanıtlarla desteklenmediği için eleştirilmesine rağmen, psikanalitik teoriler, bir veya her iki ebeveynin (özellikle de annenin) otoriter veya mesafeli tutumlarını ve çocuğun asla tam olarak karşılayamayacağı beklentilere dayanan koşullu sevgiyi suçlar. Freud, psikanalizi kullanarak, şehvetin hastanın koşulsuz sevme ve bilişsel olarak olgunluğa erişme yeteneğinden yoksun olduğunun bir yansıması olduğuna ve bu tür hastaların genel olarak duygusal olarak sığ olduğuna inanıyordu.

Aşık olamama nedeninin, çocuklukta yakın bir akrabanın ölümü ya da birinin ebeveynlerinin boşanması gibi yanlış bir ilişki olduğu izlenimi uyandıran travmatik bir deneyimden kaynaklanabileceğine inanıyordu. Yakın bir arkadaşın veya aile üyesinin ayrılmasının (terk edilme veya ölüm yoluyla) bir veya daha fazla travmatik olaya maruz kalması, kişinin diğer insanlara karşı gerçek ve sevgi dolu bağlar kurmasını engeller.

Histrionik Kişilik Bozukluğu ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Başka bir teori, Histrionik Kişilik Bozukluğu ile Antisosyal Kişilik Bozukluğu arasında olası bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Araştırmalar, Histrionik Kişilik Bozukluğu teşhisi konan hastaların %67'sinin Antisosyal Kişilik Bozukluğu'na benzer kriterleri karşıladığını bulmuştur; bu, her iki bozukluğun da aynı altta yatan nedene sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Bazı aile öyküsü çalışmaları, Borderline ve Antisosyal Kişilik Bozuklukları'nın yanı sıra Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun ailelerde görülme eğiliminde olduğunu bulmuştur, ancak ne kadarının genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı açık değildir. Her iki örnek de yatkınlığın neden bazı insanlara Histrionik Kişilik Bozukluğu teşhisi konulduğu konusunda bir faktör olabileceğini düşündürmektedir, ancak bozukluğun herhangi bir biyolojik bileşikten etkilenip etkilenmediği veya genetik olarak kalıtsal olup olmadığı hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu bozukluğun varsa biyolojik kaynaklarını belirlemek için çok az araştırma yapılmıştır.

Teşhis Yöntemleri

Kişinin görünümü, davranışı ve öyküsü ile birlikte psikolojik bir değerlendirme genellikle tanı koymak için yeterlidir. Bu teşhisi doğrulamak için herhangi bir test yoktur. Kriterler subjektif olduğundan, bazı kişilere yanlış teşhis konulabilir.

DSM-5

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının 5. baskısı, Histrionik Kişilik Bozukluğu'nu (Küme B'de), "aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, erken yetişkinlik döneminde başlayan ve çeşitli bağlamlarda ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgi aramanın yaygın bir örüntüsü" olarak tanımlar:

 • İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur,
 • Başkalarıyla etkileşim genellikle uygunsuz cinsel olarak baştan çıkarıcı veya kışkırtıcı davranışlarla karakterize edilir,
 • Duyguların hızla değişen ve yüzeysel ifadesini gösterir,
 • Dikkati kendine çekmek için sürekli olarak fiziksel görünümü kullanır,
 • Aşırı izlenimci (gösterici) ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma tarzına sahip,
 • Kendini acındırma, teatrallik ve abartılı duygu ifadesi sergiler,
 • Telkin edilebilir, yani başkalarından veya koşullardan kolayca etkilenir,
 • İlişkilerin gerçekte olduğundan daha samimi olduğunu düşünür.

DSM 5, herhangi bir özel kişilik bozukluğu tanısının aynı zamanda bir dizi genel kişilik bozukluğu ölçütünü karşılamasını gerektirir.

ICD-10

Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD-10'u, Histrionik Kişilik Bozukluğu'nu aşağıdakilerle karakterize eder:

 • Sığ ve kararsız duygulanım,
 • Kendini acındırma,
 • Teatrallik,
 • Duyguların abartılı ifadesi,
 • Telkin edilebilirlik,
 • Benmerkezcilik,
 • Kendini beğenmişlik,
 • Başkalarını önemsememek,
 • Duyguları kolayca incinebilir,
 • Sürekli takdir, heyecan ve ilgi arayışı.

DSM-5'te olduğu gibi herhangi bir kişilik bozukluğu tanısının aynı zamanda bir dizi genel kişilik bozukluğu ölçütünü karşılaması gerekir.

Komorbidite

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan çoğu hasta başka zihinsel bozukluklara da sahiptir. Komorbid durumlar şunları içerir:

Tüm Reklamları Kapat

Millon'un Alt Türleri

Theodore Millon, Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun altı alt tipini tanımlamıştır. Herhangi bir bireysel histrionik, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını sergileyebilir:

 • Yatıştırıcı Histrionik (bağımlı ve zorlayıcı özellikler dahil): Sorunları yatıştırmaya, onarmaya, düzeltmeye, yumuşatmaya çalışır. Farklılıkları çözme, boyun eğme, taviz verme yoluyla huyları yumuşatma becerisine sahiptir. Övgü için kendini feda eder. Yatıştırılamaz olanı sonuçsuzca yatıştırır.
 • Canlı (Neşeli) Histrionik (hipomanik ve muhtemelen narsisistik özellikler dahil): Güçlü, çekici, şen şakrak, canlı, hevesli, küstah ve dürtüseldir. Anlık neşe ve eğlenceli maceralar arar. Hareketli, enerjik ve coşkuludur.
The Conversation
 • Çalkantılı Histrionik (negatif özellikler dahil): Hiddetli, tutkulu, kolayca gerilen, periyodik olarak öfkelenen, çalkantılı, ele avuca sığmaz ve dürtüseldir. Kaprisli, şikayetçi ve somurtkandır.
 • Samimiyetsiz Histrionik (antisosyal özellikler dahil): Samimiyetsiz, iki yüzlü, dolap çeviren, kurnaz, entrikacı, hain (sadakatsiz) ve benmerkezcidir.
 • Dramatik Histrionik (saf model varyantı): Taklitçi, tavırlı, sahte ve duruşları (postür) göz alıcı ve dikkat çekicidir. Kendini imajını pazarlar (öne çıkarır). Sahnede gibi dramatik davranır, arzu edilen pozları simüle eder.
 • Çocuksu Histrionik (borderline özelikler dahil): Kararsız, gergin, değişken duygular, çocuksu histeri ve yeni ortaya çıkan somurtma, talepkar,

Ayırıcı Tanı

Histrionik Kişilik Bozuklukları, karakteristik özelliklere göre diğer kişilik bozukluklarından ayırt edilebilir:

 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu: Narsisistik Kişilik Bozukluğu olan hastalar da ilgi isterler, ancak Histrionik Kişilik Bozukluğu olanlardan farklı olarak, onun tarafından beğenildiğini veya yükseltildiğini hissetmek isterler; Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalar, gördükleri ilgi konusunda o kadar seçici değildirler ve sevimli ya da aptal olarak görülmelerine aldırış etmezler.
 • Borderline Kişilik Bozukluğu: Borderline Kişilik Bozukluğu olan hastalar kendilerini kötü olarak görür, yoğun ve derin duygular yaşarlar; Histrionik Kişilik Bozukluğu olanlar, başkalarının tepkilerine bağımlılıkları zayıf benlik saygısından kaynaklansa da, kendilerini kötü olarak görmezler.
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Histrionik Kişilik Bozukluğu olanlar gibi Bağımlı Kişilik Bozukluğu olan hastalar, başkalarına yakın olmaya çalışırlar, ancak daha endişeli, çekingen ve itaatkardırlar (çünkü reddedilmekten endişe duyarlar); Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalar daha az çekingen ve daha gösterişlidir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu için ayırıcı tanı ayrıca Somatik Semptom Bozukluğu ve Hastalık Anksiyetesi Bozukluğu'nu da içerir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Histrionik Kişilik Bozukluğu için tercih edilen tedavi psikoterapidir. Destekleyici psikoterapi, Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalar için önerilen bir tedavi yöntemidir, çünkü bu yaklaşımın cesaretlendirici, güven verici ve tehdit edici olmadığı bulunmuştur. Destekleyici psikoterapi, dikkatli ve sempatik dinleme yoluyla duygusal sıkıntıyı azaltmayı, benlik saygısını geliştirmeyi ve hastanın başa çıkma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Tüm Reklamları Kapat

Psikodinamik psikoterapi (içgörü odaklı terapi olarak da adlandırılır), Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastaların tedavisinde başarılı bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır. Bu terapinin amacı, hastanın duygusal olgunlaşmanın önceki aşamalarında gözden kaçırmış olabileceği önemli gelişimsel kilometre taşlarını entegre ederek hastanın işlevsiz kişiliğinin bir yönünü değiştirmektir. Psikodinamik psikoterapi, hastaların kendilerini ve davranışlarını daha iyi anlamaları için altta yatan bilinçdışı çatışmaları çözmeyi amaçlar.

Hastalar, başkalarıyla daha iyi iletişimi teşvik etmek için daha uyumlu bir eylem veya davranış için aşırı dramatik konuşmayı değiştirmeye teşvik edilir. Psikodinamik psikoterapi yoluyla hastalar, aşırı cinsel, dikkat arayan davranışların uyumsuz olduğunu kabul etmeyi öğrenir ve benlik saygısını geliştirmek için yeni, daha sağlıklı yollar keşfeder.

Grup terapisi ve aile terapisi, Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun tedavisinde birinci basamak yöntem olarak genellikle önerilmez. Histrionik Kişilik Bozukluğu olan insanlar, bir grup ortamında terapötik hedeflerden dikkati dağıtabilecek ilgi odağı olmayı arzulama eğilimindedir. Ek olarak, bu bozukluğu olan kişiler, aynı anda terapiye katılan gruplara veya aile üyelerine samimiyetsiz görünen sığ duygular sergileyebilir.

Histrionik hastalar terapistleriyle uygunsuz cinsel ilişkiye girebilirler; bu nedenle, hastalarla kesin sınırlar koymak çok önemlidir. Rol modeli ve iddialı yaklaşımlar, çatışmaları en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Kişilik bozukluklarının tedavisinde altın standart psikoterapi iken, histrionik kişilik bozukluğu olan hastalar derinden semptomatik olabilir. Hastalar sıklıkla duygudurum dalgalanmalarına, öfkeye, ağlamaya, kaygıya ve depresyona maruz kaldıkları afektif düzensizlik yaşayabilirler.

Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun tedavisi için FDA onaylı ilaçlar bulunmamakla birlikte, afektif düzensizlik antidepresanlar, duygudurum düzenleyiciler ve antipsikotiklerle tedavi edilebilir. Desipramin, fluoksetin, amitriptilin ve fluvoksamin gibi antidepresanların etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kanıtlanmış terapötik faydaları olan duygudurum düzenleyiciler arasında lamotrijin, karbamazepin, topiramat, valproat ve lityum bulunur.

Araştırmalar, risperidon, aripiprazol, olanzapin ve haloperidol gibi antipsikotiklerin afektif düzensizliğin tedavisinde yararlı olduğunu göstermiştir. Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalar, dürtü kontrolü ve davranışlarının düzenlenmesi ile mücadele edebilir. Klinik deneyler, duygudurum düzenleyicilerin özellikle bu semptomları hedefleyebileceğini göstermiştir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun kesin tedavisi (İng: "cure") bulunmamakla birlikte, Histrionik Kişilik Bozukluğu'na sahip birçok kişinin faydalı ve üretken hayatları olabilir. Terapiye katılan hastalar, durumları hakkında içgörü kazandıkça ve sosyal ve mesleki olarak daha optimal işlev gördükçe daha iyi sonuçlara sahip olma eğilimindedirler. Bununla birlikte, şiddetli Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler, işte ve sosyal veya romantik ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Komplikasyonlar

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler, genel popülasyondan daha yüksek depresyon geliştirme riski altındadır. Ek olarak, Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler, esrar kullanım bozukluğu ve alkol kullanım bozukluğu gibi madde kullanım bozuklukları geliştirme riski altındadır.

Ayrıca somatizasyon bozukluğu, panik atak ve konversiyon bozukluklarına eğilimlidirler. Dikkat arama davranışı, onlara sık sık intihar tehditleri ve jestleri göstermelerine neden olabilir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Genel popülasyonun yaklaşık %9'u en az bir kişilik bozukluğuna sahipken, genel popülasyonda Histrionik Kişilik Bozukluğu prevalansı yaklaşık %2 ila 3 arasındadır. İnsanların birden fazla kişilik bozukluğuna sahip olmaları mümkündür. Kadınların histrionik kişilik bozukluğu tanısı alma olasılığı erkeklere göre dört kat daha fazladır.

Bununla birlikte, araştırmalar, cinsel ilericiliğin kadınlar için sosyal olarak daha az kabul edilebilir olması nedeniyle, kadınların erkeklere kıyasla bu bozukluğa aşırı derecede teşhis edilebileceğini göstermektedir. Ayrıca, erkeklerin semptomlarını bildirme olasılığı daha düşük olabilir ve bu nedenle yetersiz teşhis edilebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Histrionik kişilik bozukluğu ego-sintonik olma eğilimindedir, yani bu bozukluğu olan insanlar tipik olarak davranışlarını normal olarak görür ve bir sorunun varlığını tanımlada zorlanırlar. Bu içgörü eksikliği, davranış kalıpları ilişkilere, işe veya kişilerarası sıhhate önemli ölçüde müdahale ettikten sonra, yaşamın ilerleyen zamanlarına kadar bu kişilik bozukluğunun eksik teşhisine katkıda bulunabilir.

Önlem Yöntemleri

Diğer psikiyatrik bozukluklarda olduğu gibi, hasta eğitimi, Histrionik Kişilik Bozukluğu'nu başarılı bir şekilde yönetmenin çok önemli bir bileşenidir. Histrionik Kişilik Bozukluğu teşhisi konan hastalar, içgörü kazanmak ve nihayetinde bir miktar kontrol kazanmak için kişiliklerinin uyumsuz özelliklerini anlamaktan fayda sağlayacaktır.

Hastalar, Histrionik Kişilik Bozukluğu'nun kalıcı bir tedavisinin olmadığı bilgisini almalıdır; bununla birlikte, semptomları iyileştirmek için ilaçlar kullanılabilir. Duygudurum semptomları yaşam olaylarıyla ilişkili olabilir ve ruh halleri yaşam olaylarıyla bağlantılı olarak iniş ve çıkışlara eğilimlidir. Bununla birlikte, hasta ruh halindeki değişiklikler veya duygusal krizler yaşadığında ilaçlar değiştirilmemelidir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan hastalar, ilacın etkili olup olmadığını belirlemek için ilaçlar üzerinde daha uzun denemeler gerektirebilir. Psikiyatrik ilaçların erken sonlandırılması, yeterli ilaç denemelerine izin vermemektedir. Ayrıca, psikoterapinin, özellikle destekleyici psikoterapi veya psikodinamik psikoterapi olmak üzere, tedavinin hayati bir unsuru olduğunun vurgulanması gerekir.

Etimoloji

Histrionik terimi, "aktör ve oyuncu" anlamın gelen Latince histriō kelimesi ve "-ile ilgili" anlamına gelen -icus son ekinin birleşiminden oluşur.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
18
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/12/2022 22:45:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12521

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Doğa Yasası
Sosyal
Müzik
Sahte
Cinsiyet
Yanlış
Biyokimya
Wuhan Koronavirüsü
Astronomi
Evrimsel Biyoloji
Çeşitlilik
Manyetik
Su Ayısı
Karanlık Madde
Obezite
Kimya Tarihi
Lgbt
Tedavi
Avcı
Göğüs Hastalığı
Doğru
Savunma
Önlem
Nasa
Atmosfer
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. (5 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 7 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12521
Albayrak, B., Bakırcı, Ç. M. (2022, October 05). Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 07, 2022. from https://evrimagaci.org/s/12521
B. Albayrak, et al. “Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 05 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/12521.
Albayrak, Burak. Bakırcı, Çağrı Mert. “Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 05, 2022. https://evrimagaci.org/s/12521.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.