Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Cinsellik ve Romantizmi Dijitale Taşıyan Tinder; Dijital Stalk, Sexting, Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İlişkilerine Yol Açabilir mi?

Cinsellik ve Romantizmi Dijitale Taşıyan Tinder; Dijital Stalk, Sexting, Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İlişkilerine Yol Açabilir mi? TechCrunch
Tinder Gold.
6 dakika
4,009
Podcast
10:19
Şafak Tok
Seslendiren
21
 • İndir
 • Dış Sitelerde Paylaş
Tüm Reklamları Kapat

Aşk, toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılıklar gösterse de evrensel olarak beyin kimyasını benzer şekillerde etkilediği çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Bireylerin duygu, düşünce ve davranış örüntülerini kültürel normlara göre değiştiren aşk, deneyimlendiği zaman bireysel farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir. Aşka dair yapılan her tanımlama kendi içerisinde belirli öznellikler ve sınırlılıklar taşıdığı ve uzmanların da bunu kabul ettiği gerçeğini göz önüne alarak, henüz aşkın tanımlanması evresinde dahi bazı sıkıntılar olduğu söylenebilir.

Aşkı yaşamanın bazı örüntüler ile birlikte ortaya çıktığı, çeşitli etnografik ve psikolojik teoriler üzerinden anlaşılabilmektedir. Bunlar; en genel olarak, içtenlik, sevgi, hoşlanma, tutku, bağlılık, aidiyet, arzu, cinsellik, karşılıklılık gibi olumlu şekillerde tezahür edebilirken; nefret, yıkım, acı, hüsran, kaygı, yalnızlık, karşılıksızlık ve saplantı gibi olumsuz şekillerde de tezahür edilebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Üçgen Aşk Kuramı ve Aşk Tipolojileri

Bu noktada, psikolog Sternberg’in Üçgen Aşk Teorisi'nden bahsetmek gerekirse aşk; yakınlık, tutku ve bağlılıktan oluşan bir kavramdır. Bir ilişkide tarafların birbiri ile kurduğu iletişimin iyicil olması, birbirlerini tanımaları ve anlaşabilmeleri o ilişkideki yakınlığı göstermektedir. Yakınlığın ardından tarafların birbirlerini fiziksel olarak çekici bulmaları ve doyum veren bir cinsel yaşantıya sahip olmaları, o ilişkinin tutku boyutunu anlatır. Ardından, yakınlığın ve tutkunun her iki tarafı da memnun edecek şekilde uyumlu ilerlemesi, ilişkideki bağlılığı ortaya çıkarır ve tarafların kendilerini içinde bulundukları aşkın en duygulu noktasına bırakmalarını sağlar.[4]

Bu üç temel durum aşkın bütünleşmiş bir aşk olduğunu gösterse de Sternberg, bu üç etkenin nadiren bir arada gözlenebildiğini söylemektedir.[7] Teorisyene göre bunlardan herhangi iki tanesi çoğu zaman daha baskın gelmekte ve bu durum, aşkta farklı tipolojiler olduğunu göstermektedir. Kendi içerisinde tanımlanışı bile değişken olan ve bireylerin anlam dünyalarında kültürel farklılıklarında dahi akışkanlaşabilen aşk, böylelikle kavramsal açıdan şaibeler yaratabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

O halde günümüz dünyasında, teknolojinin baskın hale gelmesi ile iletişimin sosyal ağ sitelerine taşınması gibi durumların aşkın dijital patolojilerini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Özellikle konum tabanlı bir uygulama olan Tinder’ın bireylerin sanal ortamda tanışıp yakınlık kurmasına yol açması ve bireyleri fiziksel olarak bir araya getirmeye aracılık yapması bakımından bu konudaki rolüne değinmek önemlidir.

Sağa Kaydırmalı Romantizm: Tinder

Tinder, 2012 yılında kurulmuş olan, konum tabanlı özelliği olan bir dijital arkadaşlık uygulamasıdır. Kadınlar ve erkekleri günlük yaşamda buluşturabilme amacı taşıyan heteroseksüel piyasaya hizmet eden bir uygulama olduğu düşünülmektedir. Tinder’da eşleşmeler coğrafi konuma bağlı olarak gerçekleşmekte ve kullanıcılar yakınlardaki kişileri görebilmek için konum ayarlarını değiştirebilmektedir.[3]

Fakat uygulamayı kullanan birçok kullanıcının uygulamaya arkadaşlık kurmaktan öte anlamlar bahşetmiş olmaları, "amacına uygun kullanımın" dışına çıkıldığını göstermektedir. Tinder bünyesindeki birçok heteroseksüel bireyin uygulamayı cinsellik, romantik ilişkiler ve kısa süreli etkinlikler için kullandıkları bilinmektedir. Bu durum, uygulama içerisinde "amacına uygun kullanıyorum" jargonunu ortaya çıkarmış ve bireylerin ilişki kurma beklentilerine göre uygulama içerisinde aradıkları profillere ulaşabilmelerini sağlamıştır. Uygulamayı geliştirenler, Tinder’ın cinsellik içeren herhangi bir amacının olmadığını belirterek, yakın çevredeki insanlarla iletişim kurmaya yönelik bir uygulama olduğunu söyleseler de uygulama, kültürel olarak her bölgede farklı kullanılmaktadır. Örneğin Türkiye’de Tinder’ın çoğunlukla cinsellik, yasaklı madde kullanımı için arkadaş arayışı, günlük sosyal etkinliklere katılma, romantik ilişki kurma amacıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Özellikle heteroseksüel kadın ve erkekler, yakınlık kurabilmek için gereken zamanı, dijital bir uygulama kullanarak kısaltabilmektedir. Böylelikle Tinder, yakınlık, tutku ve bağlılıktan oluşan Aşk Üçgeni Teorisi'ne göre yakınlığın başlangıcı olması bakımından günümüz dünyasında insanları bir araya getiren bir aracıya dönüşmektedir. Velhasıl aşkın kültürel, toplumsal ve bireysel anlamının değişken olduğunu ve tanımlamaların yetersiz kaldığını günümüz romantik ilişkilerinin dijital uygulamalar üzerinden anlam kazanıyor oluşundan anlamak mümkündür. Günümüz dijital dünyasında ilişkilerin bir ihtiyaç olarak dijital uygulamalar üzerinden belirli bir kitleyi hedef alarak (heteroseksüel) sunulması ve bireylerin anlık duygularına hitap etmesi bakımından aşkın daha çok "yakınlık kurma arayışı" ile anıldığını göstermektedir.

Sternberg’in belirttiği gibi bir aşkta her daim yakınlık, tutku ve bağlılık unsuru bir ara görülmemektedir. Buna atfen günümüz ilişkileri kapsamında Tinder’da tanışıp isteğe bağlı olarak fiziksel mekanlarda bir araya gelen insanların genelde yakınlık ihtiyacının daha fazla olduğu söylenebilmekte ve kısa süreli birliktelikler ile doyuma ulaşma arzularının uygulama tarafından "sağa ve sola kaydırma" ile canlı tutulması örneği, cinselliğin ön planda olduğunu göstermedir.

Bireyselleşme ve yalnızlığın yoğun yaşandığı günümüz dünyasında uygulamanın bireyleri bir araya getirme noktasında sağladığı "tanıdık hissetme-bilindik kılma" avantajının olduğu söylenebilse de yine dijital bir uygulama olması bakımından yarattığı dezavantajlar mevcuttur.

Tinder Kullanmak Dijital Problemlere Yol Açabilir!

Tinder örneğinde görüldüğü gibi bireyler, dijital bir ortamda birbirlerini sağa kaydırma özelliği ile beğenip eşleşebilmekte ve isteğe bağlı olarak fiziki ortamda bir araya gelebilmektedir. Fakat dijital mecralarda bireyler kimliklerini olduğundan farklı gösterebildiği için, ilişkiler sağlıksız bir nitelik kazanabilmektedir.

Bu duruma örnek olarak, birine karşı duyulan merak sonucunda kişiyi sosyal medya veya farklı sanal ortamlarda rahatsız edici şekilde izini belli etmeden takip etme durumu olan dijital stalklama verilebilir. Tinder’da eşleşen bireyler, birbirlerini gerçek hayatta merak edebilmekte ve bu durum taraflardan birisinin ötekine karşı takıntı geliştirmesiyle kişinin bulunduğu lokasyonu, işini, okulunu veya sosyal medya hesaplarını gizlice stalklamasına yol açabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sexting, bireylerin yalnızlığı giderme, ilgi arayışı, cinselliğe kolay ulaşma ve fiziksel cinselliği planlama durumlarından kaynaklanan sanal ortamlarda cinsel içerikli mesajlaşmalarını ifade etmektedir. Bu durum, iki kişinin karşılıklı rızasıyla ortaya çıkan bir mesele gibi görünse de kişilerin birbirine karşı olumsuz olarak kullanabilecekleri verilerin saklanmasına neden olmaktadır. Hatta Tinder’ı kötü amaçlı cinsellik için kullanan kişilerin sexting yöntemiyle karşı tarafı açık fotoğraf gönderme ve cinsel içerikli mesajlaşma için manipüle edici davranışlar ile zorlaması siber zorbalığa yol açmaktadır. Özel mesajlarının ifşa, şantaj ve manipülasyon ile ortaya çıkacağını düşünen kişi böylelikle ilişki kurma amacıyla tanıştığı kişiden gördüğü zorbalık sonucunda siber mağduriyet yaşamaktadır.

Siber zorbalığın ve siber mağduriyetin çoğunlukla ortaokul, lise ve üniversite dönemindeki bireylerde görüldüğü yapılan araştırmalarda ortaya konmuş olsa da bireylerin arkadaşlık veya romantik ilişki kurma amacıyla kullandığı Tinder gibi uygulamalarda görülebileceğinin aşikar olduğu söylenebilir.

Özellikle geleneksel zorbalıkta "zorba", tanıdık birisi olabilirken; siber zorbalık, anonim gerçekleşmektedir. Sosyal ortamlarda bireylerin birbirlerine yönelik davranışlarının denetlemez ve kontrol edilemez olması, dijital zorbalığı geleneksel zorbalığa göre daha kabul edilebilir hale getirmektedir. Nitekim, dijital bağlamlarda cinsel içerikli mesajlaşmaların dijital verilerin kayıt altına alındığı ve kopyalanıp çoğaltılabildiği gerçeği göz önüne alındığında, oldukça tehlikeli bir zorba ve mağdur ilişkisini ortaya çıkaracağını söylemek mümkündür.

Sonuç

Sonuç olarak dijital çağda aşk, romantizm ve flört ilişkilerinin Tinder gibi coğrafi konum tabanlı uygulamalar ışığında kolaylaştığı görülmektedir. Dijital bağlamda kurulan iletişim ile, aşkta, bağlılıktan çok yakınlık ihtiyacının karşılanması ön planda tutularak beğeni, zevk ve ilgiye göre seçimler yapılmaktadır. Bu durum, kısa süreli cinsel birliktelik isteği, romantik ilişki talebi, sosyal etkinliklere katılma ve farklı arayışlara girmeye neden olmaktadır.

Sosyal ağ uygulamalarının ve internetin denetlenemez olmasından kaynaklı yakınlık kurma arayışında olan bir bireyin bir ötekine verdiği bilgilerin kötüye kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Başlangıçta ilişki kurmak için pek çok avantajı bulunan Tinder gibi uygulamalar cazip gelse de uzun vadede tarafların birbirlerine karşı dijital stalklama, sexting, siber zorbalık ve siber mağduriyet kavramlarını hatırlatacak durumlar yaşatmalarına neden olabileceğine dikkat etmek gerekmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
17
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Muhteşem! 2
 • Üzücü! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/03/2024 03:37:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10916

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kromozom
Kanser
Diş Hastalıkları
Gıda
Beslenme
Robot
Karar Verme
Virüsler
Meyve
Mistisizm
Teknoloji
Beslenme Bilimi
Evrim Ağacı Duyurusu
Taksonomi
Çağ
Hayatta Kalma
Öğrenme
Kimyasal Bağ
Burun
Bilgi
Einstein
Besin Değeri
Sars Mers
Seçilim
Virüs
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Kendi Başınızayken Boğulursanız Ne Yapmalısınız?
Kendi Başınızayken Boğulursanız Ne Yapmalısınız?
"Last of Us", Sandığımızdan Gerçek Olabilir mi?
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Mikrodalga Fırın, Yemekleri Nasıl Isıtır?
Mikrodalga Fırın, Yemekleri Nasıl Isıtır?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Aydın, et al. Cinsellik ve Romantizmi Dijitale Taşıyan Tinder; Dijital Stalk, Sexting, Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İlişkilerine Yol Açabilir mi?. (7 Eylül 2021). Alındığı Tarih: 1 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10916
Aydın, D., Bakırcı, Ç. M. (2021, September 07). Cinsellik ve Romantizmi Dijitale Taşıyan Tinder; Dijital Stalk, Sexting, Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İlişkilerine Yol Açabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved March 01, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10916
D. Aydın, et al. “Cinsellik ve Romantizmi Dijitale Taşıyan Tinder; Dijital Stalk, Sexting, Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İlişkilerine Yol Açabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 07 Sep. 2021, https://evrimagaci.org/s/10916.
Aydın, Dilara. Bakırcı, Çağrı Mert. “Cinsellik ve Romantizmi Dijitale Taşıyan Tinder; Dijital Stalk, Sexting, Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İlişkilerine Yol Açabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 07, 2021. https://evrimagaci.org/s/10916.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close