Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Anoreksiya

Anoreksiya
8 dakika
72,257
Tüm Reklamları Kapat
Anorexia nervosa
 • Türkçe Adı Anoreksiya (Anorexia)
 • İngilizce Adı Anorexia
 • Latince Adı Anorexia nervosa
 • OrphaNet 36297

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Anoreksiya, tanım olarak, kilo almaktan aşırı korkma sonucu oluşan yeme bozukluğudur. Buna düzensiz yemek sınırlandırmaları ve beynin vücudu çarpık bir biçimde algılaması da dahildir. Yukarıda değindiğimiz gibi çoğunlukla dişilerde görülen bu hastalık, aşırı kilo kaybına ve bunun sonucunda vücudun işlevini yitirmesine neden olur.

Hastalık öncelikle istekle başlamaktadır. Bireyler, kilo almamak için aşırı az beslenmeyi tercih ederler. Bu süreçte, beyin besin azlığından etkilenerek sorunlar yaşamaya başlar. Birey, ne kadar zayıf olursa olsun kendisini kilolu olarak algılamaya başlar. Yani beynin algısı bozulmaktadır (algısal önyargılar devreye girmektedir). Bunun sonucunda aşırı sık tartılma, ölçülme ve aynada kontrol etme davranışları gelişir. Tam bir "modern çağ" hastalığı olan anoreksiyanın genelde 13-17 yaşlar arasında başlaması da tesadüf değildir. Hatta teknolojinin ilerlemesi ve insanlardaki "mükemmel vücut" merakının artması, anoreksiyanın başlama yaşını son on yılda 9-12 arasına kadar çekmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Anoreksiya hastaları açlık hissederler; ancak kilo almamak için yemek yememeleri gerektiğini düşünürler. Bu yüzden ya çok az yemek yerler ya da hiç yemezler. Ortalama bir anoreksiya hastasının başlangıçtaki günlük kalori alımı 600-800 kaloridir. Normalde bunun ortalama 1400-1800 olması gerekir (kişiden kişiye değişmekle birlikte). Açlığın devamlı olması, ghrelin isimli açlık hormonunun vücutta aşırı fazla bulunmasına neden olur. Ancak bu hormona ve beyinde yarattığı baskıya rağmen birey inatla yiyecekte uzak durur, açlığını görmezden gelir ve yemek yemez. Bunun sonucunda beyinde hasar oluşmaya başlar ve psikolojik sorunlar görülür.

İnsanlığı epidemik olarak tehdit eden obezitenin suratına sırıtan bir tezatlık gibi gözüken bu zihinsel hastalık, yaygın olarak gelişmiş ülkelerde görülüyor. Çünkü anoreksiya bir "yiyememe hastalığı"ndan çok bir "yememe hastalığı" olarak karşımıza çıkıyor. Yani yiyecek bulamamak değil bu hastalığın nedeni, yiyecek bulunmasına rağmen yemeyi reddetmekten kaynaklanıyor.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Semptomlar

Anoreksiya hastalarında kabaca aşağıdaki belirtiler gözlenir:

 • Kendi yaşının ve cinsiyetinin uygun vücut kitle endeksinde kalmayı reddetme,
 • Amenore: 3 defa arka arkaya adet görmeme,
 • En ufak kilo alımından bile korkma ve buna karşı aşırı önlem alma,
 • Belirgin ve aşırı kilo kaybı,
 • Lanugo: yüz ve vücutta yumuşak, ince kılların oluşumu,
 • Zayıf olmaya rağmen zayıflama diyeti yapma merakı,
 • Kendini zayıf olmaya rağmen kilolu, aşırı kilolu ve hatta obez görme,
 • Depresyon,
 • Yalnızlık,
 • Tükürük bezlerinde şişme,
 • Kıl kaybı,
 • Yorgunluk.

Liste böyle uzayıp gidiyor. Bundan çok daha fazlası da var; ancak bunlar temel olanları... Bunlara bağlı olarak gelişim bozuklukları, ergenlik sorunları, kemik kaybı, kalp hastalıkları, aritmi, diğer sinirsel bozukluklar ve sonunda ölüm gelmektedir.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Henüz nedenleri tam olarak bilinmeyen bu hastalık hakkında birçok farklı görüş bulunmaktadır. Kimi zaman bireyin kendiyle ilgili görüşleri anoreksiyayı tetiklemekteyken, kimi çalışmada kilolu bir bireyin sıradan bir kilo kaybının "beğenilmesi" sonucu bir abartıya dönüşmesiyle de anoreksiyanın geliştiği görülmüştür. Benzer şekilde parazitik bir hastalık sonucu kilo kaybının da zamanla anoreksiyaya dönüştüğü bilinmektedir. Kısaca ana etmen olarak "ilk kilo kaybı" ve bundan sonra gelen abartılı kilo kaybı isteği anoreksiyanın başlatıcı sebebi olarak görülmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunun haricinde yapılan araştırmalarda birçok genetik ve hormonal etken de tespit edilmiştir. Örneğin yapılan bazı çalışmalar, anoreksiyanın %56-84 oranında kalıtsal olabileceğini göstermektedir. Başka çalışmalar tam 43 gende görülen 128 farklı çok biçimliliğin anoreksiyayla ilişkisini tespit etmiştir. Bu genlere bağlı olarak hücresel reseptörler ve hormonal salgılar etkilenmekte ve anoreksiya görülme riski artmaktadır. 

Biyolojik nedenlerden başka bir diğer önemli etken, sosyokültürel yapıdır. Arkadaşlar arasındaki baskılar, modaya uyma merakı, aidiyet duygusunun pekiştirilmesi isteği gibi dürtüler anoreksiyayı tetikleyen önemli unsurlar olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda dişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimallerinin erkeklerden 10 kat fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca medyadaki görüntülerin ve "mükemmel vücut" reklamlarının da anoreksiya hastalığında artışa neden olduğu bilinmektedir.

Teşhis Yöntemleri

Hastalık, genellikle hekimlerin hastada abartılı kilo kaybı takıntısı olması ve aşırı kilo kaybı gözlemesiyle teşhis edilir. Fiziksel bir incelem sonrasında hastadan kan alınarak elektrolit ve protein seviyeleri kontrol edilir. İdrar testi de yapılabilir. Bunlar sonrasında, psikolojik analiz yapılır ve hastanın beslenme ile ilgili fikirleri, görüşleri, takıntıları öğrenilir. Gerekirse X-ışını taraması yoluyla kemikl yoğunluğu incelenir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Malesef anoreksiyanın net bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Birçok farklı şekilde tedavi çalışmaları sürdürülmektedir. Çünkü tedavi, kişiden kişiye farklı başarılar göstermektedir; zira bu hastalık, diğer hastalıklardan biraz farklı olarak kişinin isteklerinde bitmektedir. Ne var ki fizyolojik ve psikolojik olarak hasar gören beyin, sağlıklı kararlar alınmasına engel olmaktadır. 

Tedavi amacıyla doktorlar hastalara zorla yemek yedirmeye çalışmaktadırlar. Çoğu zaman hastalar bunu reddetmekte, yediklerini kusmakta ve hastaneyi terk etmek istediklerini belirtmektedirler. Bu durumda damar yoluyla besleme yapılabilmektedir; ancak bunun etkisi normal diyete göre oldukça zayıftır. Yemeyi başaran hastalarda kalori alımı günlük 1200'den başlatılarak giderek arttırılır ve kaybedilen kilolar geri alınmaya çalışılır.

Tüm Reklamları Kapat

Tedavi sırasında olanzapin gibi ilaçlara da başvurulmaktadır. Bu ilaçların iştah arttırıcı etkisi sayesinde beslenmenin düzene bindirilmesi hedeflenmektedir.

Ancak tedavinin en önemli evresi terapidir. Bilişsel davranış terapisi, kabullenme ve adama terapisi, aile terapisi gibi yöntemlerle hasta eski haline döndürülmeye çalışılır. 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, hastalığın geri dönme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden bireyler, kendilerini oldukları gibi kabullenmeli ve bilim insanlarınca konulan sağlıklılık kriterlerini abartmamaya önem göstermelidirler. Çünkü anoreksiya gibi hastalıklar sinsice gelirler ve fark etmeden insanı ölüme kadar götürebilirler. Özellikle algılar da etkilendiği için, çoğu zaman hastalar içinde bulundukları durumu sağlıklı olarak analiz edemezler. Bu yüzden çevrenizde de bu şekilde takıntıları olanlar varsa acilen uyarınız ve hemen doktor yardımı almalarını sağlamaya çalışınız.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Anoreksiya, yakalanmadan durdurulması gereken bir hastalık, çünkü tedavisi çok zorlu ve çok uzun: tedavi görenlerin %30'u hastalığa yeniden yakalanıyor, tedavi süresi 57-79 ay arasında değişiyor ve tamamen kurtulabilenlerin oranı %76 civarında. Hatta 10-15 yıl boyunca uygulanan tedavilerde bile hastalığın geri dönebildiği gözlenmiştir. Ne kadar tedavi uygulanırsa uygulansın hastaların asla eski hayatlarına dönemediği de biliniyor. Kısaca anoreksiya, uzak durulması gereken, son derece tehlikeli bir hastalık!

Tüm Reklamları Kapat

Görselde gördüğünüz iki kişi, aynı insan. Son zamanlarda internet haberlerinde sıklıkla gezinen Yunan gazeteci Nana Karagiannis Annita. Gazetecilikte güzelliği ile ses getirdikten sonra mankenliğe başlayan Annita, kısa sürede "daha zayıf olarak daha güzel olabileceğini" düşünerek anoreksiya bataklığına sürüklenmiştir. Hastalık onu görseldeki hale getirmiştir.
Görselde gördüğünüz iki kişi, aynı insan. Son zamanlarda internet haberlerinde sıklıkla gezinen Yunan gazeteci Nana Karagiannis Annita. Gazetecilikte güzelliği ile ses getirdikten sonra mankenliğe başlayan Annita, kısa sürede "daha zayıf olarak daha güzel olabileceğini" düşünerek anoreksiya bataklığına sürüklenmiştir. Hastalık onu görseldeki hale getirmiştir.

Hastalık için "ölümcül" kelimesini kullandık, çünkü ölüm oranları son derece yüksek: 9282 katılımcı üzerinde yapılan araştırmada, hastalığın bu deneklerin ortalaması olarak 1.7 sene içerisinde sonuca vardığı gözlenmiştir (elbette bu bir ortalamadır, 1.7 senenin altında sonuç görülebileceği gibi, 1.7 senenin üzerinde de sonuç gözlenebilir).

Hastalık, sanılanın aksine her zaman kronik ve ölümcül olmak zorunda değil; birçok hastanın tedavi sonucu iyileştiği gözlenmiştir. Buna rağmen, bu deneklerde yapılan araştırmaya göre ortalama 1.7 sene sonunda anoreksiyaya yakalanan her 100 hastadan 5 ila 20 tanesi ölüyor. Üstelik bu ölümün nedeni yemek yememenin neden olduğu bedensel ve ek zihinsel sorunlar! Bu sorunlar arasında kalp krizleri, kalp yetmezliği ve intihar da bulunuyor.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Bilimsel adı anorexia nervosa olan bu hastalık, Dünya'nın gelişmiş ülkelerindeki kadınların %0.3'ü ila %1'i arasını, erkeklerin ise %1'i civarını tehdit ediyor. Vakaların %40'ı 15-19 yaş arasındaki dişiler. Tüm vakaların ise %70 civarı kadınlardan oluşuyor.

Önlem Yöntemleri

Hastalığa yakalanmamak için yapılabilecek ne varsa burada anlatabilirsiniz. İnsanların dikkat etmeleri gerekenlerden veya akademik çalışmalar ışığında faydası görülen davranışlardan burada bahsedebilirsiniz.

Etimoloji

Hastalığın bilimsel adı olan anorexia nervosa, Yunancada "iştah" anlamına gelen orexis ile, kelimeye zıtlık katan "an" önekinin birleşiminden türetilmiştir. Yani "iştahsızlık" anlamına gelmektedir. "nervosa" ise Yunancada "gergin" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hastalığın tam adı, "gergin bir şekilde iştahsızlık" anlamına gelir.

Anoreksiya ile İlgili İstatistikler

 1. Dünya üzerindeki her 200 kadından 1 tanesinin anoreksiya hastası olduğu düşünülmektedir.
 2. Bir diğer araştırmaya göre sadece Amerika'da toplam 7-8 milyon dişide ve 1 milyon erkekte anoreksiya hastalığı görülmektedir.
 3. Anoreksiyanın en yaygın sebeplerinden biri olarak depresyon görülmektedir. Depresyon kimi durumda bir sebep, kimi zamansa bir sonuç olmaktadır. Anoreksiyaya yakalananların %75'inde depresyon bir neden olarak belirlenmiştir.
 4. Anoreksiyaya yakalanan her 10 kişiden sadece 1 tanesi tedavi görmektedir.
 5. ABD'deki 15-24 yaş arası dişilerde anoreksiyadan ölme riski, diğer tüm ölüm sebeplerinin riskleri toplamından 12 kat daha yüksektir.
 6. Anoreksiya hastalarının %85'i 20 yaşına ulaşmadan teşhis edilmektedir.
 7. Anoreksiyaya yakalananların önemli bir kısmı ömrü boyunca bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmaktadır; ancak 8. profesyonel destek ile bu çok daha kolay olabilmektedir.
 8. Erkekler bu hastalıktan korunmamaktadır. Bir erkeğin anoreksiya olma ihtimali %3 olarak verilmektedir.
 9. Yapılan bir araştırmaya göre anoreksiya hastalarının %5-10 arası, hastalığa yakalandıktan sonra 10 sene içerisinde ölmektedir. %18-20'si hastalık oluşumundan sonra 20 sene içerisinde ölmektedir. Hastaların sadece %30-40 kadarı tamamen iyileşebilmektedir.
 10. Anoreksiya ergenler arasındaki en yaygın 3. kronik hastalıktır.
 11. Anoreksiyayı en çok tetikleyen nedenlerden biri de manken vücutlarına erişme merakıdır. Ortalama bir Amerikalı dişi manken, manken olmayan Amerikalı kadınların %98'inden daha zayıftır.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
16
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Korkutucu! 10
 • Üzücü! 4
 • Tebrikler! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/11/2023 18:46:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1226

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Makine
Bilim Tarihi
Mitler
Homo Sapiens
Hücre
Köpekgil
Hız
İntihar
Nötron
Darwin
Psikoloji
Bilim İnsanı
Nobel Ödülü
Makina Mühendisliği
Kadın Doğum
Olumsuz
Botanik
Kanıt
Genler
Bilim Felsefesi
Optik
Modern
Karar Verme
Süt
Asit
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
Cep Telefonları Yerinizi Nereden Biliyor da Sizi Arayabiliyor?
Cep Telefonları Yerinizi Nereden Biliyor da Sizi Arayabiliyor?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Anoreksiya. (13 Mayıs 2013). Alındığı Tarih: 29 Kasım 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1226
Bakırcı, Ç. M. (2013, May 13). Anoreksiya. Evrim Ağacı. Retrieved November 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/1226
Ç. M. Bakırcı. “Anoreksiya.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 13 May. 2013, https://evrimagaci.org/s/1226.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Anoreksiya.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 13, 2013. https://evrimagaci.org/s/1226.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close