Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu? 1 Gün ve 1 Yıl Tam Olarak Ne Kadar Sürer?

Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu? 1 Gün ve 1 Yıl Tam Olarak Ne Kadar Sürer? Mehmet Ergün
Ay Tutulması ve Evreleri. Kullanılan Ekipmanlar: Skywatcher EQ6, Bresser MAK 152, Nikon D850
12 dakika
47,379
 • Tarih

Zamanı ölçmek, insanlar için her zaman, öyle veya böyle, önemli olmuştur: Vahşi yaşamda günün belli saatlerinde olan olayları (örneğin sürü geçişlerini) tespit etmek büyük bir avantajdır. Örneğin zamanı tespit etmeye yönelik girişimlerin en eski kanıtları, Milattan Önce 18.000'lere dayanan, günümüzün Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarında keşfedilmiş bir kemiktir. Bu kemik üzerindeki eşit aralıklı çentikler, Güneş'in gölgesi yardımıyla zamanın ölçülmeye çalıştığına işaret etmektedir.

Tarımla birlikte sadece günlerin değil, aynı zamanda mevsimlerin tespiti büyük önem kazanmıştır. Örneğin 10.000 yıl öncesine ait olan ve İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinden çıkarılan bir diğer örnekte, yere kazılmış olan ve Ay görünümlü 12 çukur, kışdönümü ortasıyla kusursuz bir şekilde hizalanacak şekilde planlanmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Modern hayatta ise toplumların düzeninin neredeyse tamamen zamana bağımlı olduğu söylenebilir. Bütün teknolojinin belkemiği olan internet ve bilgisayarlar, evrensel olarak belirlenen saat standartlarını takip etmektedir. Öyle ki, zaman ölçümünde meydana gelen beklenmedik değişimler (örneğin tarihin "yıl" kısmının 1999'dan 2000 gibi bir sayıya geçmesi), piyasaları etkileyecek kadar büyük paniğe yol açan bilgisayar hatalarına sebep olabilmektedir.

Tüm bunlar, zamanın ne olduğunu ve nasıl ölçüldüğünü anlamayı önemli kılmaktadır. Bu yazımızda, zamanın ne olduğundan ziyade, gündelik yaşamda sıkça kullandığımız "saniye", "dakika", "saat", "gün", "ay" ve "yıl" gibi terimlerin tam olarak ne anlama geldiğini ve nasıl ölçüldüğünü ele alacağız.

Tüm Reklamları Kapat

Zamanın Tarihselliği

1 dakikanın neden 100 değil de 60 saniye olduğunu veya 1 saat içinde neden 100 (veya 173 veya 9575) değil de 60 dakika olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu 60'lık sistem tamamen keyfî olarak belirlenmiştir ve bu şekilde olma nedeni tarihseldir: Bu tercihin temelleri, Sümerler ve Babiller'e kadar gitmektedir. Özellikle Babiller'in matematik ve astronomide kullandığı seksagesimal, yani 60'lık sayı sistemi dolayısıyla zaman birimleri de altmış sayısı ve onun çarpanlarına göre şekillenmiştir. Böylece 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniyeye bölünmüştür.

Ne var ki "saniye", "dakika" ve "saat" kavramları, 16. yüzyılda üretilen ilk mekanik saatlere kadar halk arasında pek kullanılmamaktaydı. Dolayısıyla bu bölümlenmenin hafta ve gün gibi kavramların şekillenmesinde doğrudan bir etkisi olduğunu söylemek zordur.

Gerçekten de, zaman birimlerinin tarihi, saniyeden başlayıp da saat, gün, hafta, ay, yıl diye gidecek şekilde seçilmemiştir. Zamanı takip etmek isteyen atalarımız, Güneş'in gökyüzündeki iki belirişi arasındaki zamanı "gün" olarak belirlemiştir. Gecelerimizi aydınlatan Ay'ın iki hilal evresi arasındaki süreyi ise "ay" olarak belirlemişlerdir. Sonrasında "1 ay" dediğimiz sürenin çok uzun olmasından ötürü, Ay'ın hilal-harici diğer evrelerini de kullanarak "1 hafta" dediğimiz süreyi belirlemişlerdir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kullanılan Ekipmanlar: PENTAX K-1 Mark II, Explore Scientific 127 mm Triplet ED APO Carbon, Skywatcher EQ6
Kullanılan Ekipmanlar: PENTAX K-1 Mark II, Explore Scientific 127 mm Triplet ED APO Carbon, Skywatcher EQ6
Mehmet Ergün

Eğer astronomiyle ilgileniyorsanız, Ay'ın hilal evresi ile yarım göründüğü "ilk dördün" evresi arasında 7 gün olduğunu bilirsiniz. Benzer şekilde, “ilk dördün” ile “dolunay” arasında da 7 gün vardır. Zaten "dördün" sözcüğü de, 1 aylık süre içerisinde 4 adet parça, yani 4 adet "dördün" bulunmasından gelir. Yani Ay'ın evrelerine bakarak 1 haftalık süreyi belirlemek mümkündür.

Böylece 7 adet Gün doğumu bir araya gelerek kabaca 1 dördüne veya haftaya eşit oldu. 4 adet dördün, yani hafta bir araya gelerek 1 ayı oluşturdu.

Peki ya yıl? 12 ayın 1 yıl olarak adlandırılması biraz daha uzun sürdü. Tarihsel olarak insanlar, aydan daha büyük bir zaman birimi kullanmıyordu. Anlayacağınız, "Ben 200 yaşındayım." diyen biri, aslında ayları sayıyordu, yılları değil - ve gerçekte (modern ölçümle) sadece 16 yaşındaydı.

Ancak tarım ve ticaretin gelişmesi, yıllık döngüleri de takip etme zorunluluğunu doğurdu. Böylece Ay üzerine kurulu takvimden uzaklaşılarak, Güneş Takvimi’ne, sonrasındaysa Roma Takvimi ve Julian Takvimi bir dizi ara geçiş takviminden sonra, Gregoryen Takvim’e geçiş yapıldı. Bu takvimde, İsa’nın doğumu 0 yılı olarak kabul alındı ve 1 yıl, 365.2425 güne çekilerek, astronomik harekete daha uyumlu hale getirildi.

Ancak günümüzde bu terimlerin her birini çok daha isabetli bir şekilde tanımlamaktayız. Dolayısıyla gerçek zaman ölçümlerine odaklanacaksak, bu modern tanımları öğrenmemiz gerekmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Saniye Nedir?

Eskiden 1 saniye, 1 günün 86.400'te 1'i olarak tanımlanmaktaydı; çünkü "gün" (yani Dünya'nın kendi etrafındaki 1 tam turu), zamanın temel birimi olarak kabul edilmekteydi. 1 günde 24 saat olduğu, 1 saatte 60 dakika olduğu, 1 dakikada 60 saniye olduğu varsayıldığı için, 1 saniye de 1 günün 24×60×60=8640024\times 60 \times 60=86400'de biri olarak kabul edilmekteydi.

Ayrıca Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşü her zaman eşit sürmediği (Dünya'nın hareketinde hafif pertürbasyonlar olduğu için) ve Dünya, çok yavaş bir şekilde yavaşladığı için, modern zamanlarda "gün" kavramı üzerinden "saniye" kavramının belirlenmesinin yanıltıcı bir ölçüm yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla Uluslararası Birim Sistemi, saniyeyi daha stabil bir unsura göre ölçmeye karar vermiştir: Bir atomun içindeki titreşimlere göre...

Modern tanımıyla 1 saniye, Sezyum-133 (133Cs) atomunun uyarılmamış, temel durumundaki hiper-hassas seviyeler arası geçişte yayılan radyasyonun 9.192.631.770 periyodu için geçen süre olarak tanımlanmaktadır.

Gün Nedir?

Astronomik anlamda 1 gün, Dünya gibi gezegensel bir gök cisminin kendi etrafında 1 tam tur atması için geçen süredir. Ancak bunu ölçmenin birkaç farklı yolu vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Takvim Günü Nedir?

Dünya'da 1 takvim günü (Ephemeris günü) 24 saat olarak kabul edilir; 24 saat ise, Uluslararası Birim Sistemi'nde 86.400 saniye olarak tanımlanır ve bu sayede gün de temel zaman birimi olan saniyeye bağlanmış olur. Eşgüdümlü Evrensel Zaman sisteminde,

Güneş Günü Nedir?

Buna karşılık 1 Güneş günü, Dünya'da Güneş'in öğlen vaktinde yaptığı iki zirve arasında geçen süre olarak tanımlanır (aynı terim, Güneş'in kendi etrafındaki 1 turu için de kullanılmaktadır; ancak bu, başka bir yazının konusu). Ayrıca;

1 Güneş günü 24 saatten 7.9 saniye daha uzundur. Son birkaç on yılda Dünya'da 1 Güneş günü 86,400.002 saniye olarak ölçülmüştür.[1] Bu ölçümle 1 tropik yıl içinde 365.2421875 Güneş günü bulunmaktadır.

Alternatif Gün Ölçümleri

Elbette, farklı kültürlerde 1 gün farklı şekillerde tanımlanmıştır: Örneğin birçok kültürde 1 gün, Güneş'in ufuk noktasında iki kez batışı (veya doğuşu) arasında geçen süredir; ancak bu ölçüm, kişinin bulunduğu coğrafi pozisyona (örneğin enlem ve boylama ve deniz seviyesinden olan yüksekliğe) göre değişmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Mutfak Sırları

“Vücudunuz bir tapınak değil, bir eğlence parkı. Tadını çıkarın…”

“Pazartesileri deniz mahsulü sipariş etme!” Anthony Bourdain’in acımasızca dürüst, bir o kadar da komik bir dille anlattığı hatıralarındaki en masum tavsiyelerden biri bu. Sahil barlarından zirvedeki restoranlara, bulaşıkçılıktan büyük şefliğe, Tokyo’dan Paris’e oradan New York’a, isyanlar ve alevlerle dolu bir mesleğin sunabileceği hemen her şeyi yaşayan Anthony Bourdain, bunları anlatmaya karar verince ortaya Mutfak Sırları çıktı: mutfak kapısının ardına, aşçılık dünyasının karanlık tarafına doğru macera dolu bir yolculuk. Ağzınızı sulandıracak kadar lezzetli, gülmekten karnınızı ağrıtacak kadar eğlenceli.

Mutfak Sırları yayımlanır yayımlanmaz kült bir esere dönüştü ve Bourdain’e aşçılık kariyerinin çok daha ötesinde bir tanınırlık sağladı. Elinizdeki baskı, kendisinin ölümünden önce kitaba elyazısıyla yaptığı küçük eklemeleri, yorumları da içeren özel bir edisyon.

“Bir Stephen King romanından daha sürükleyici.”

Sunday Times

“Onun sesini duyan herkes yeni bir şeyler duyacağını, hayatta tanışamayacağı insanların hikâyesine şahit olacağını biliyordu.”

Elif Key, Cumhuriyet

Devamını Göster
₺84.00
Mutfak Sırları

Bunu daha sabit hâle getirmek isteyen kültürler, daha ziyade Güneş'in yerel meridyenden iki geçişi arasını 1 gün almışlardır; fakat bu da boylama göre (ve kısmen de yılın hangi zamanında olduğunuza göre) değişmektedir. Ama bu ölçüm, size yaklaşık olarak 24 saat ± 30 saniyelik sabit bir gün ölçümü verecektir.

Bir diğer yöntem, gerçek Güneş'i takip etmek yerine, gök ekvatoru (veya gök eşleği) boyunca sabit hızla (ve gerçek Güneş'in ortalama hızıyla) giden ve bu nedenle de "hayali" olan bir Güneş'in gökyüzündeki hareketini takip etmektir. Bu yöntem, yıl boyunca günlerin uzunluğunun değişmesine engel olur.

Yıldız Günü Nedir?

Yukarıda sözü edilen astronomik kusursuzluklar nedeniyle (ve onlara ek olarak, Güneş'in Samanyolu Galaksisi etrafındaki yörüngesi ve Güneş Sistemi içindeki merkezinin de kusursuz olmamasından ötürü), 1 günü daha "evrensel" olarak belirleyecek bir tanım arayışına girilmiştir. Güneş Sistemi'ndeki her bir cisme göre çok daha stabil olan uzak yıldızlar, daha sabit bir referans sistemi sunmuştur.

Kendi etrafında değil de, sabit olduğu varsayılan çok uzak yıldızlara göre Dünya'nın kendi etrafındaki 1 tam turuna yıldız günü denir. 1 yıldız günü 23 saat 59 dakika 4.09 saniyedir; yani takvim gününden 4 dakika kadar daha kısadır. Bu ölçümle, ortalama 1 tropik yıl içinde 366.2422 yıldız günü bulunur. Bir diğer deyişle yıldız günüyle ölçülen tropik yıl içinde, Güneş günüyle olana göre 1 gün fazla bulunur. Aynı ölçüm yöntemiyle, Güneş Sistemi içindeki çeşitli gök cisimlerinin yıldız günü süresi şöyledir:

 • Merkür: 4222.6 saat
 • Venüs: 2802.0 saat
 • Ay: 708.7 saat
 • Mars: 24.7 saat
 • Ceres: 9-9.1 saat
 • Jüpiter: 9.9 saat
 • Satürn: 10.7 saat
 • Uranüs: 17.2 saat
 • Neptün: 16.1 saat
 • Plüton: 153.3 saat

Yıl Nedir?

Astronomik anlamda "yıl" (astronomik yıl), herhangi bir gezegenin (örneğin Dünya'nın), yörüngesinde olduğu gök cisminin (örneğin Güneş'in) etrafında 1 tam tur atması için geçmesi gereken süredir. Daha teknik tabiriyle 1 yıl, gezegensel bir gök cisminin yörünge periyodudur.

Ancak özellikle de Dünya üzerindeki insanlar için tarihsel olarak astronomik yılı yüksek isabetlilikle ölçmek zor olduğundan, astronomik yıla yakınsaması amaçlanan takvim yılı kavramı geliştirilmiştir. Takvimlerimizin ölçtüğü yıl, budur. Buna göre 1 takvim yılı 365 gündür (4 yılda bir, 366 gündür).

Jülyen ve Gregoryen Yıl

Astronomik yılı ölçmenin de birden fazla yolu vardır ve bunlardan en yaygın olanı, okullarda da yaygın olarak öğretilen Jülyen yıl kavramıdır. 1 Jülyen yıl, tam olarak 365.25 gündür (Okullarda "1 yıl 365 gün 6 saattir." olarak öğretilen de budur). 1 Jülyen yıl içinde 31.557.600 saniye vardır.

Jülyen yıl, Jülyen Takvim'in temeli olmuştur; ancakbu takvimin yarattığı problemler dolayısıyla Jülyen Takvim bir süre sonra terk edilmiştir. Jülyen Takvim yerine geliştirilen Gregoryen Takvim'de, 400 yıllık bir döngü içerisinde 1 yıl, tam olarak 365.2425 gün olarak tanımlanmıştır.

Güneş Yılı (Tropik Yıl)

Güneş'in Dünya gibi bir gezegensel gök cisminde gökyüzündeki birebir aynı noktaya iki gelişi arasında geçen süreye tropik yıl (Güneş yılı) denmektedir. Ortalama 1 tropik yıl, 365.24217 ortalama Güneş günüdür ve bu, 365 gün 5 saat 48 dakika 43.5 saniyeye eşittir. Ancak bu, yıldan yıla değişir: Örneğin 2000 yılındaki tropik yıl 365.24219 takvim günü sürmüştür - ki takvim gününün de 86.400 saniye olduğu hatırlanmalıdır.

Yıldız Yılı

Tıpkı yıldız gününde olduğu gibi, Güneş'e göre olan ölçümlerin isabetsizliğinden ötürü uzak yıldızlara göre yıl ölçümünün daha isabetli sonuçlar vereceği fark edilmiştir. Bu nedenle "yıldız yılı" kavramı geliştirilmiştir: 1 yıldız yılı, Dünya'nın uzak yıldızlar perspektifinden Güneş'e göre pozisyonunun aynı noktaya geldiği iki durum arasında geçen süredir. Bir yıldız yılı, ortalamada 365.256363004 gündür (veya 365 gün 6 saat 9 dakika 9.76 saniye).

Tüm Reklamları Kapat

Anomalistik Yıl (Anormal Yıl)

Anormal yıl (veya "anomalistik yıl"), Dünya'nın apsitlerine göre bir devrimi tamamlaması için geçen süredir. "Apsitler", Dünyanın yörüngesinin eliptiktik olmasından kaynaklanır ve elipsin noktalarına denk gelir: Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu yer olan günberi (2020 yılında 5 Ocak'ta 07:48 UT vaktinde) ve Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu günötesidir (2020'de 4 Temmuz'da 11:35 UT vaktinde). Anormal yıl, genellikle günberi geçişleri arasındaki süre olarak tanımlanır. 1 anormal yıl, ortalamada 365.259636 gündür (veya 365 gün 6 saat 13 dk 52.6 saniye).

Drakonik Yıl (Ejderha Yılı)

"Drakonik yıl", "ejderha yılı" veya "tutulma yılı", Güneş'in (Dünya'dan görüldüğü hâliyle) aynı ay düğümüne (Ay'ın yörüngesinin ekliptik ile kesiştiği bir noktaya) göre 1 devrimi tamamlaması için geçen süredir. Drakonik yıl, tutulmalarla ilişkilidir: Bunlar, yalnızca hem Güneş hem de Ay bu düğümlere yakın olduğunda meydana gelir; bu nedenle tutulmalar, her tutulma yılının yarısının civarındaki 1 ay içinde meydana gelir. Bu nedenle, her tutulma yılında iki tutulma mevsimi vardır. Tutulma yılının ortalama süresi 346.620075883 gündür (veya 346 gün 14 saat 52 dakika 54 saat).

Bessel Yılı

Bessel yılı, (hayali) ortalama Güneş'in 280°'lik ekliptik boylamına ulaştığı zaman başlayan tropikal yıldır. Bu, şu anda 1 Ocak'ta veya buna yakın bir tarihte gerçekleşmektedir. Adını 19. yüzyıl Alman astronomu ve matematikçisi Friedrich Bessel'den almaktadır. Mevcut Besselian dönemini (yıl olarak) hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılabilir:

B=190.0+(Ju¨lyen tarihTT−2415020.31352)/365.242198781B = 190.0 + (\text{Jülyen tarih}_{TT} − 2415020.31352) / 365.242198781

Tüm Reklamları Kapat

Denklemdeki "TT" alt simgesi, bu formül için Jülyen tarihinin Karasal Zaman ölçeğini veya onun öncülü efemeris zamanını kullanması gerektiğini belirtir.

Farklı Ölçümlerin Özeti ve Bazı Kıyaslar

Buraya kadar saydığımız (ve detayına girmediğimiz) yıl ölçümlerini özetleyecek olursak:

 • Drakonik Yıl (Tutulma Yılı): 346.62 gün
 • Ay Yılı: 354.37 gün
 • Ortak Yıl: 365 gün
 • Tropik Yıl (Güneş Yılı): 365.24219 gün (değişken, ortalanmış)
 • Gregoryen Yıl: 365.2425 gün (ortalanmış)
 • Jülyen Yıl: 365.25 gün
 • Yıldız Yılı: 365.25636 gün (değişken)
 • Anomalistik Yıl: 365.259636 gün (değişken, ortalanmış)
 • Artık Yıl: 366 gün

Ancak en yaygın olarak kullanılan Gregoryen yıl:

 • 365.2425 gündür.
 • 52.1775 haftadır.
 • 8765.82 saattir.
 • 525949.2 dakikadır.
 • 31556952 saniyedir.

Bu takvimde "ortak yıl":

Tüm Reklamları Kapat

 • 365 gündür.
 • 8760 saattir.
 • 525600 dakikadır.
 • 31536000 saniyedir.

Artık yıl:

 • 366 gündür.
 • 8784 saattir.
 • 527040 dakikadır.
 • 31622400 saniyedir.

400 yılda bir, Gregoryen takvim 146097 gün olur ve bu nedenle tam olarak 20871 hafta çeker.

Farklı yöntemlerin birbirine ne kadar benzer veya farklı olabildiğini görmek adına, 4 farklı ölçüme göre 2000 yılının ne kadar sürdüğü şöyle listelenebilir:

 • Tropik Yıl: 365 gün 5 saat 48 dakika 45 saniye
 • Yıldız Yılı: 365 gün 6 saat 9 dakika 10 saniye
 • Anomalistik Yıl: 365 gün 6 saat 13 dakika 53 saniye
 • Drakonistik Yıl: 346 gün 14 saat 52 dakika 55 saniye

Bunların her biri zaman içerisinde değişen sürelerdir. Dolayısıyla, 2000 yılındaki ölçüme kıyasla bunların ne kadar değiştiği şöyle listelenebilir:

 • 6000 yıl önce:
 • Tropik Yıl: 8 saniye daha kısaydı.
 • Yıldız Yılı: 45 saniye daha kısaydı.
 • Anomalistik Yıl: 15 saniye daha kısaydı.
 • Drakonistik Yıl: 174 saniye daha kısaydı.
 • 4000 yıl önce:
 • Tropik Yıl: 4 saniye daha uzundu.
 • Yıldız Yılı: 19 saniye daha kısaydı.
 • Anomalistik Yıl: 11 saniye daha kısaydı.
 • Drakonistik Yıl: 116 saniye daha kısaydı.
 • 2000 yıl önce:
 • Tropik Yıl: 7 saniye daha uzundu.
 • Yıldız Yılı: 4 saniye daha kısaydı.
 • Anomalistik Yıl: 5 saniye daha kısaydı.
 • Drakonistik Yıl: 57 saniye daha kısaydı.
 • 2000 yıl sonra:
 • Tropik Yıl: 14 saniye daha kısa olacak.
 • Yıldız Yılı: 3 saniye daha kısa olacak.
 • Anomalistik Yıl: 5 saniye daha uzun olacak.
 • Drakonistik Yıl: 54 saniye daha uzun olacak.
 • 4000 yıl sonra:
 • Tropik Yıl: 35 saniye daha kısa olacak.
 • Yıldız Yılı: 12 saniye daha kısa olacak.
 • Anomalistik Yıl: 10 saniye daha uzun olacak.
 • Drakonistik Yıl: 104 saniye daha uzun olacak.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
116
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 28
 • Muhteşem! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 9
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Bilim Budur! 4
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 3
 • Grrr... *@$# 2
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/02/2023 08:30:20 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7715

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Bilgi
Gezegen
Sağlık Bilimleri
Kuyruk
Toprak
Antibiyotik
Teyit
Algoritma
İklim Değişimi
Balina
Bilinç
Analiz
Deri
Diyabet
Coğrafya
Bilimkurgu
Antikor
Bağırsak
Hidrotermal Baca
Maske
Zehirli Mantar
Kuş
Kadın Doğum
Bakteri
Uyku
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu? 1 Gün ve 1 Yıl Tam Olarak Ne Kadar Sürer?. (27 Mart 2019). Alındığı Tarih: 6 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7715
Bakırcı, Ç. M. (2019, March 27). Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu? 1 Gün ve 1 Yıl Tam Olarak Ne Kadar Sürer?. Evrim Ağacı. Retrieved February 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7715
Ç. M. Bakırcı. “Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu? 1 Gün ve 1 Yıl Tam Olarak Ne Kadar Sürer?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 27 Mar. 2019, https://evrimagaci.org/s/7715.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Zamanı Ölçmek: Gün, Hafta, Ay, Yıl Kavramları Nasıl Oluştu? 1 Gün ve 1 Yıl Tam Olarak Ne Kadar Sürer?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 27, 2019. https://evrimagaci.org/s/7715.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.