Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Utanç Nedir? Neden Utanç Duyuyoruz?

Utanç Nedir? Neden Utanç Duyuyoruz? The Dalí Museum
Salvador Dali'nin "Archeological Reminiscence of Millet's Angelus" isimli eseri.
12 dakika
2,357
Tüm Reklamları Kapat

Utanç; onur kırıcı, ahlaka uymayan veya uygunsuz algılanan bir davranış sergilemiş olmaktan doğan mahcubiyet veya küçük düşme duygusudur. Utanç deneyimleyen kişiler genelde utandıkları şeyi gizlemeye çalışırlar. Utanç duygusu kronikleştiğindeyse kişi kendisini derinden ve temelde kusurlu hissedebilir. Kişinin kendi deneyimlediği utanç duygusunu fark etmesi genelde zordur.

Negatif bir duygu olan utancın kökeni, tür olarak hayatta kalışımızda oynadığı role dayanır. Utanç olmasaydı kültürel normlara ve yasaya uyma ihtiyacı hissetmezdik ve sosyal bir tür olmamıza olanak sağlayan davranışları sergilemezdik.[1] Çünkü insanlar kabul görmek isterler ve utanç, bu noktada bizi kontrol altında tutan evrimsel bir araçtır.

Tüm Reklamları Kapat

Utanç Duygusu Ne Zaman Zarar Verici Hâle Gelir?

Utanç duygusu fazla içselleştirilip kişinin kendisine ve tüm benliğine yönelik sert eleştiriler yöneltmesine yol açtığı zaman zarar verici hâle gelir. İçinizdeki bu eleştirel ses size kötü bir insan olduğunuzu, değersiz ve önemsiz olduğunuzu söyleyebilir. Fakat deneyimlenen bu yoğun utanç duygusu, değeriniz veya yanlış yaptığınızı düşündüğünüz davranış açısından nadiren bilgi vericidir.

Utanca benzer diğer duygularsa mahcubiyet, küçük düşme ve suçluluktur. Utancı daha iyi anlayabilmek için bu duyguların arasındaki ince farkları ayırt edebilmek önemlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Utancın Belirtileri

Utanç duygusu deneyimleyip deneyimlemediğinizi merak ediyorsanız Psikiyatrist Peter Breggin'in Guilt, Shame and Anxiety isimli kitabında değindiği ve aşağıda yer alan zarar verici ve engelleyici utanç tepkilerine göz atabilirsiniz:[2]

 • Diğerlerinin hakkınızda ne düşündüğü ile ilgili kaygılanmak ve bu konuda hassas olmak,
 • Değerinizin bilinmediğini, kullanıldığınızı veya diğerlerinin sizden faydalandığını hissetmek,
 • Reddedilmiş, pişman, yetersiz ve etkisiz hissetmek,
 • Yüz kızarması deneyimlemek veya uygunsuz veya aptal görünmekten korkmak,
 • Size saygılı davranılmadığını düşünmek ve bu konuda endişe duymak veya son sözü söylemeyi istemek,
 • Kendiniz gibi olamadığınızı ve kimliğinizi kaybettiğinizi hissetmek ve mahcup olma korkusuyla gerçek duygu ve düşüncelerinizi paylaşamamak,
 • Başarısız olma korkusunun ahlakdışı veya onur kırıcı bir şey yapmaktan daha ağır basması ve mükemmeliyetçilik,
 • Aykırı, dışlanmış veya farklı hissetmek veya başkalarına şüpheyle yaklaşmak ve onlara güvenememek,
 • Çekingen davranış göstermek ve içine kapanarak insanlardan uzaklaşmak, saklanıp göze çarpmamaya çalışmak ve ilgi odağı olmayı istememek.

Utanç hissedildiğinde sergilenen bazı davranışlarsa şunlardır:

 • Göz teması kurmak yerine yere bakmak,
 • Başın genelde aşağı eğik durması, kambur durmak,
 • Donmuş ve hareket edemiyormuş gibi hissetmek,
 • Spontane davranamamak,
 • Konuşurken kekelemek veya aşırı yumuşak ve düşük bir ses tonuyla konuşmak,
 • Benliğini diğerlerinden gizlemek,
 • Utanç ve mahcubiyet hissedildiğinde ağlamak.

Utanç Davranışlarının Dört Kategorisi

Oxford University Press tarafından basılmış Shame isimli akademik kitapta, yazarlar utanca eşlik eden dört farklı tepki ve davranış tanımlamıştır:[3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 1. Sıcak Tepki: Utanmış veya savunmaya geçmiş hissedildiğinde sergilenen davranışlardır. Örnek olarak öfke patlamaları veya dikkati kendisinden uzaklaştırma amacıyla karşıdakine saldırıya geçme davranışı verilebilir. Sıcak tepki genelde dürtüsel ve fevridir.
 2. Utançla Başa Çıkmak veya Utancı Gizlemek için Ortaya Çıkan Davranışlar: Kendini küçültüp ufaltmak, ilgi odağı olmaktan kaçınmak veya duygu ve düşünceleri paylaşmamayı içerir. Kendini bu şekilde gizlemek bir kendini koruma yöntemidir.
 3. Utanç Hissetmekten Kaçınmak veya Utancın Fark Edilmesini Önlemeye Yönelik Güvenlik Davranışları: Bu kategorideki davranışlar özür dileme, ağlama veya çatışmadan kaçınma olabilir. Duygusallık gösterme ve çatışmadan kaçınma eğilimine sahip kişiler, güvenlik davranışlarını daha fazla uygulayabilir.
 4. Utancı Onarmaya Yönelik Davranışlar: Kendini rahatlatmaya yönelik yapılan şeyleri ve diğerlerinden özür dilemeyi içerir. Örneğin önemli bir yıldönümü unutulduğunda kişi kendisine kafasının çok dolu olduğunu söyleyip üzüntüsünü diğer kişiye bazı jestlerle ifade edebilir.

Utancın Türleri

Yukarıda bahsedilen dört genel kategoriye ek olarak başka utanç türleri de bulunmaktadır. Aşağıda bazı örnekler yer almaktadır.

 • Anlık Utanç: Anlık utanç, genelde sosyal bir ortamda bir hata yaptığınızda hissettiğiniz geçici utanç duygusunu ifade eder. Genellikle hızlıca geçer ve hayatınızı etkileyecek problemlere yol açmaz. Hatta diğerlerinden gelen geribildirimlere olan dikkatinizi arttırarak faydalı bir işlev göstermiş olur.[4]
 • Kronik Utanç: Kronik utanç hep sizinledir ve yeterince iyi olmadığınızı hissetmenize neden olur. Bu tür bir utanç duygusu işlevselliğinizi ve ruh sağlığınızı kötü yönde etkiler.
 • Küçük Düşme: Küçük düşme, utancın en yoğun formlarından biridir ve bir şey hakkında yoğun mahcubiyet ve utanç duyduğumuz zaman hissedilir. Bu duygu çoğunlukla başkalarının önünde bir şeyler yaşandığında ortaya çıkar.
 • Yenilgi: Başarısızlık ve yenilgi yaşadığımızda utanç duygusu deneyimlenebilir. Örneğin kazanmayı beklediğiniz bir maçı kaybettiğinizde bu kayıptan ötürü utanç hissedebilirsiniz. Veya işinizde terfi almadığınızda da utanç hissedebilirsiniz.
 • Yabancıların Etrafında Utanç: Yabancıların etrafında utanç, sizde bir sorun olduğunu keşfedecekleri kaygısından kaynaklanır. Bu tür utanç sosyal kaygı bozukluğunda yaygındır ve bazı araştırmaların bulgularına göre Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), sosyal kaygı semptomlarını utanç eğilimini düşürerek azaltır.[5]
 • Diğerlerinin Önünde Utanç: Diğerlerinin önünde utanma, bir kişinin diğer insanların önünde utandığı zaman deneyimlediği utanç türüne denir. Utancın bu türü küçük düşmekle ilişkilidir.
 • Performans Utancı: Kişinin kendi performansına yönelik aşırı öz bilince sahip olması başka bir utanç türüdür. Çoğunlukla topluluk önünde konuşurken veya müzikal ya da atletik performans sergilerken deneyimlenir. Bazı araştırmacılarsa performans utancının hem performansı sergileyen kişiyi hem de diğerlerini etkileyen dönüştürücü bir güç olabileceğini iddia etmektedir.[6]
 • Benliğe Yönelik Utanç: Değersiz ve aşağılık bir birey olduğunuzu hissetmek benliğe yönelik utanca yol açabilir. Bu, utancın kronik bir türüdür ve uzun süreli etkileri vardır.
 • Karşılıksız Aşk: Utancın bu türü karşılıksız bir aşk yaşıyor olmaktan doğar. Bu durumda kişi, diğeri için yeterince iyi olmadığını ve ona layık olmadığını hisseder.
 • İstenmeyen Deneyim: İnsan içinde küçük düşmek istenmeyen bir deneyimdir ve utancın bir başka türüdür. Topluluk içinde bir hata yapmak ve bununla yüzleştirilmek örnek olarak verilebilir.
 • Hayal Kırıklığı veya Başarısızlık: Beklentilerinizin altında kaldığınızda veya başarısız olduğunuzda bunlardan doğan bir utanç deneyimleyebilirsiniz. Utancın bu türü yenilgi sonrası deneyimlenen utançla yakından ilişkilidir.
 • Dışlanma: Bir grup tarafından dışlandığınızı ve beğenilmediğinizi hissettiğinizde veya o gruba ait hissetmediğinizde dışlanmaya yönelik utanç deneyimleyebilirsiniz. Bu tür utanç aynı zamanda sosyal kaygıda yaygın olarak görülür. Dışlanma ve utanç, sosyal damgalanma ve kilo önyargısı nedeniyle obeziteye sahip kişilerde sıklıkla birlikte görülür.[7]
 • İçselleştirilmiş Utanç: İçselleştirilmiş utanç, utancın içe doğru yönlendirilmiş şeklidir. Örneğin çocukluk çağında istismara uğramış bireyler bu istismarla ilişkili olarak utanç veya değersizlik hisleri yaşayabilir.
 • Toksik Utanç: Kişinin kendisiyle ilgili bir şeylerin derinden yanlış ve kusurlu olduğu inancına sahip olması açısından içselleştirilmiş utançla benzerlik gösterir. Toksik utanç, gelip geçici bir duygu olmaktan ziyade kişinin kimliğinin bir parçası hâline gelir. Toksik utanç deneyimleyen kişiler asıl duygularını gizlemek amacıyla benliklerini dışarıya mükemmel olarak yansıtabilirler.
 • Sağlıklı Utanç: Ve tabii ki sağlıklı utanç da vardır. Utanç, alçakgönüllülük göstermenizi, kendinize gülebilmenizi ve mütevazı olmanızı sağladığında veya kişisel sınırlarınız konusunda bilgi verici olduğunda sağlıklıdır. Utanma duygumuz olmasaydı davranışlarımızın diğer insanlar üzerindeki etkilerini anlamakta zorluk yaşayabilirdik.

Utancın Nedenleri

Peki utanca neler neden olur? Farklı utanç türlerinin farklı potansiyel kökenleri olabilir. Bunların bazıları daha geçiciyken bazılarının kökenleri çocukluk çağında olabilir. Bazen ruh sağlığına ilişkin endişeler de kişinin kendine yönelik utanç duymasına yol açabilir.

Utancın bazı potansiyel nedenleri şunlardır:

 • Çocukluk çağı travma veya ihmal yaşantısı,
 • Benliğe yönelik eleştiri veya yargılama içeren herhangi bir psikolojik bozukluk (Örn. sosyal kaygı bozukluğu),
 • Kendinize koyduğunuz yüksek standartlara erişememek,
 • Kusurlarınızın ve yetersizliklerinizin ortaya çıkıp görüleceğine dair kaygı duymak.
 • Zorbalığa uğramış olmak,
 • Beklentileri karşılayamamak veya başarısızlık deneyimlemek,
 • Diğerleri tarafından reddedilmek veya bir ilişkinin kötüye gitmesi.

Utanç tepkisinin normal ve doğal olduğu unutulmamalıdır. Fakat bu duygu sık ve yoğun şekilde deneyimlendiği zaman bir problem haline gelir.

Utancın Etkileri

Utanç duygusu kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Aşağıda utanç duygusunun sebep olabileceği durumların bazı örnekleri yer almaktadır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Kusurlu veya sizinle ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmenize neden olabilir.
 • Özellikle damgalanmayla ilgili olduğunda sosyal içe kapanmaya yol açabilir.[8]
 • Bağımlılık geliştirmenize neden olabilir. (Örn. alkol, madde, alışveriş ve seks bağımlılığı)
 • Savunmacı bir tutum takınıp diğerlerini utandırmanıza neden olabilir.
 • Zorbalığa uğradıysanız sizin de başkalarına zorbalık yapmanıza yol açabilir.
 • Değersiz olduğunuz inancını gizlemek amacıyla ego şişmesine neden olabilir. (Örn. narsisistik kişilik bozukluğu)
 • Fiziksel sağlık problemlerine neden olabilir.
 • Depresyon ve üzüntüyle ilişkilidir.
 • Yalnızlık, tükenmişlik ve boşluk duygusu hissedebilirsiniz.
 • Öz saygıda düşüşe yol açabilir.
 • Diğerlerine güvenmeyi zorlaştırabilir.
 • Psikoterapiye gitmenizi veya yargılanıyormuşsunuz gibi hissetmeyi bırakmanızı zorlaştırabilir.
 • Utanç duygusunu örtmek için mükemmeliyetçiliğe veya başarıya aşırı önem vermenize sebep olabilir.
 • İnsanları memnun etmeye fazla odaklanmanıza yol açabilir.
 • Yanlış bir şey söyleme korkusuyla hiç konuşmamanıza neden olabilir.
 • Katı diyetler uygulama, aşırı çalışma, aşırı temizlik yapma veya genel olarak aşırı yüksek standartlara sahip olma gibi kompulsif ve ölçüsüz davranışlara yol açabilir.

Utancın ortaya çıkardığı davranışlar kısır döngülere sebep olabilir. Utandığınız zaman sergilediğiniz davranışlar, sizi daha da utanır hâle getirebilir. Bu davranışlar kendi başlarına da zarar verici olabilir ve fiziksel veya ruhsal sağlık problemlerine yol açabilir.

Utanç ve Ruh Sağlığı

Araştırmalar, utanç eğilimi ve psikolojik problemler arasındaki ilişkiyi sıklıkla göstermiştir.[9] Utançla ilişkili ruh sağlığı problemleri aşağıdakileri içerebilir:

Utanç ve Suçluluk

Nasıl daha az utanç deneyimleneceğine geçmeden önce utanç ve suçluluk arasındaki farktan bahsetmek gerekir. Utanç genellikle suçlulukla karıştırılıyor olsa da aslında bu iki duygu birbirinden farklıdır.

Suçluluk genelde yaptığınız bir şeyle alakalıdır. Yaptığınız bir yanlışla veya kötü hissettiğiniz bir davranışla ilişkilidir. Utanç ise karakteriniz veya birey olarak kendinize dair kabul edilemez olduğunu düşündüğünüz şeylerle ilgilidir. Utanç, yanlış bir şey yapmakla ilgili değildir. Bir şekilde yeterince iyi olmadığınızı düşündüğünüzde hissettiğiniz duygudur. Suçluluk yapılan yanlış eylemlerle ilgiliyken, utanç bir birey olarak "yanlış" olmakla ilgilidir.

Tüm Reklamları Kapat

Psikoloji literatüründe utanç, başarısızlıktan ve başarısızlığın sonuçlarından kaçınmakla ilişkiliyken suçluluk, kendinizi affetmek, geliştirmek ve gönül alıp yanlışı telafi etmekle ilişkilidir.[10] Utanç duygunuzu suçluluktan ayırt etmek, daha az utanç hissetmek için atabileceğiniz ilk adımdır.

Utançla Başa Çıkmak

Utancı azaltmanın üç ana adımı vardır. İlk adım utanç duygusundan kaçınmak yerine duygunun keşfedilmesidir. İkinci olarak utanç duygusu benimsenmelidir ve son olarak utanç duygusunu kabullenmek hedeflenir. Her adımı detaylıca inceleyelim.

Utancın Keşfedilmesi

Utancı aşmanın ilk adımı onu anlamaktan geçer. Utancı olduğu gibi görüp anlamadan bu duygunun geçmesini beklemek gerçekçi değildir. Utancın kökenlerine dair anlayış kazanmanın ve bugün aldığınız kararları nasıl etkilediğini anlamanın, utancın hayatınız üzerindeki etkisini azaltmada rolü büyüktür.

Utancı fark etmenin bir yolu, farklı durumlarda uyanan duygularınıza dikkat etmektir. Ne zaman utanç hissediyorsunuz? Utanç hissettiğinizde nasıl tepkiler veriyorsunuz ve genel olarak hisleriniz nasıl farklılaşıyor?

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Pisagor Evimizin Her Şeyi

Nicolas Cage’in oynadığı film sayısı ile havuzlarda boğulan insan sayısı arasındaki ilinti ne olabilir?

Matematikten yararlanarak hız sınırı cezalarına itiraz edebilir miyiz?

Binlerce yıl önce Mezopotamya halkları rakamları icat etmişti: O zamandan beri matematiği tutabilene aşk olsun! Sevsek de korksak da –ya da “Ben sözelciyim,” diyerek konuyu geçiştirsek de– artık gündelik hayatta kullandığımız pek çok şeyin arkasında matematik var. Peki ama kahve makinenizden telefonunuzdaki uygulamalara, hemen her araç gerecin sizin adınıza her şeyi hesapladığı bu yeni dünyada matematikten anlamınıza gerçekten gerek var mı?

Pisagor Evimizin Her Şeyi’nde Stefan Buijsman, felsefe, psikoloji ve tarihi birleştirerek okuyucuyu matematiğin harikalar diyarına götürüyor. Matematikten habersiz gelişmiş topluluklardan insanların doğuştan gelen becerilerine (Bebekler sayabilir mi?), şansın hesaplanabilirliğinden çağın teknolojilerinin ardındaki sayısal dünyaya kadar uzanan Buijsman, neden yeni bir lisandan önce matematikten anlamayı seçmemiz gerektiğini, aksi takdirde başkalarının matematiğiyle (algoritmalar, kampanyalar, anketler, yalan haberler) aldatılmaya ne kadar açık olduğumuzu ortaya koyuyor.

Pisagor Evimizin Her Şeyi, henüz on sekiz yaşındayken yüksek lisansını, yirmi yaşındayken doktorasını tamamlamış bir dâhiden, sayılar ve matematikle ilgili düşüncelerimizi kökünden değiştiren bir rehber.

“Buijsman’ın, matematiğin esas kıymetinin gerçekliği basitleştirmesinde saklı olduğunu anlatan, büyük bir teorisi var.”

Devamını Göster
₺120.00
Pisagor Evimizin Her Şeyi

Emin olamıyorsanız utanç duygunuzla ilgili bir günlük tutmayı deneyebilirsiniz. Özel olarak geçmişinizde utanç hissettiğiniz veya bugün duyduğunuz utancı etkilediğini düşündüğünüz anıları yazabilirsiniz. Aklınıza gelen tüm düşünceleri, hissettiklerinizi ve vermiş olduğunuz tepkileri yazmayı denemelisiniz.

Sonrasında geçmişinizde hissettiğiniz utancın bugün hissettiğiniz utançla nasıl ilişkili olabileceğini düşünün ve aralarında bağlantı kurmaya çalışın. Bu geçmiş olaylar size kendinizle ilgili ne öğretti? Utancınızın benliğiniz üzerine bir gölge gibi düşmesini, ancak onu su yüzüne çıkararak önleyebilirsiniz.

Utancı Benimsemek

Utancı fark edip tanımladıktan sonraki adım utancı benimsemektir. Mantığa ters gelse de utanç duygusunu iyileştirmek için bu duyguya yakından bakmak ve duyguyu iç dünyanızdan alıp gün yüzüne çıkarmak önemlidir. Bu süreçte savunmacı bir tutum takınıp duvarlar örmeniz normaldir. Bu sebeple kendinize sevgi, şefkat ve kabulle yaklaşmanız ve çevrenizi de size aynı şekilde yaklaşan insanlarla kuşatmanız önem arz eder. Ait hissedeceğiniz ve sizi koşulsuz sevecek güvenli bir ortam ve gruba ihtiyacınız olacaktır.

Eğer böyle bir çevreniz yoksa arkadaşlarınızdan, ailenizden veya destek gruplarından destek arayabilirsiniz. Bunu yaparken utanç hissettiğinizde kendinize göstereceğiniz sevgi koşulsuz olmasına, kendinize ve diğerlerine karşı dürüst olmaya, utanç duygusundan kaçınmak yerine güvende hissettiğiniz bir ortamda utanç duygunuz hakkında konuşmaya ve hislerinizi paylaşmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca çektiğiniz acının normalleştirilmesine ve geçerlileştirilmesine izin vererek utanç duygunuza dair bir bakış açısı edinebilirsiniz.

Bu bahsedilenleri yalnız yapmaktan rahatsızlık duyuyorsanız bir psikoterapistle görüşmeyi düşünebilirsiniz.

Utancı Kabullenmek

Bu süreçten geçerken benliğinize dair inanış ve tutumlarınızı gözden geçirmeniz önemlidir. Yanlış ve kusurlu olduğunuza dair eski inanışlarınızı reddetme ve bırakma vakti gelmiştir. Bu inanışı olduğunuz gibi sevilebilir ve kabul görür olduğunuz gerçeğiyle değiştirebilirsiniz.

Bu değişen inanışla aynı zamanda hata yapabileceğinizi ve bunun normal olduğunu da kabul etmiş olursunuz. Kendinize bir mentor veya partner bulup kabul ve özellikle öncelik belirleme ve karar verme üzerine birlikte çalışabilirsiniz.

İyileşme yolculuğunuz ne kadar size özel olsa da bu yolu sizi anlayan biriyle yürümek size büyük yarar sağlayabilir.

Uzun Vadede Utancın Üstesinden Gelmek

Utanç kompleks bir duygudur ve birden çok tetikleyicisi ve nedeni olabilir. Utancın üstesinden gelebilmek için bunlara kabul ve ilgiliyle yaklaşmak gereklidir.

Utancınızın türüne bağlı olarak duygularınızı bir uzmanla paylaşmak, onları yalnız başınıza çözmeye çalışmaktan daha kolay olabilir. Aynı zamanda ruh sağlığınız konusunda endişeleriniz varsa görüşeceğiniz ruh sağlığı uzmanı size bu konularda da destek sağlayacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Utanç, birey olarak kim olduğunuzla ilgili değildir. Daha ziyade benliğinizle, karakterinizin belirli kısımlarıyla ve size nasıl davranıldığıyla (ve dolayısıyla bu davranışın kendinizle ilgili nasıl hissetmenize yol açtığıyla) ilgili içsel bir deneyimdir.

Kendinize olan bakışınız, utanç tarafından belirlenmeye devam etmek zorunda değildir. Utancı anlayıp kabullenmeyi seçebilir, böylece utancı geride bırakıp ilerleyebilirsiniz. Örneğin çocukluğunuzda yalnız bırakılıp terk edildiyseniz ebeveyniniz sizinle kalmak istemedi diye utanç duyabilirsiniz. Bu durumda utanca tutunmaktansa utancı anlayıp kaybolmasına izin vermek daha iyidir.

Utancınız, karakterinizin belirli bir kısmı veya diğerlerinin sizde eleştirdiği bir özelliğinizle ilgiliyse muhtemelen yüksek dozda öz sevgiye ihtiyacınız vardır. Ancak değerli bir birey olmak için kendinizi veya karakterinizi değiştirmenize gerek yoktur. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğiniz zaman utancınız azalacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
26
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Muhteşem! 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Cibich, et al. (2016). Moving Beyond “Shame Is Bad”: How A Functional Emotion Can Become Problematic. Social and Personality Psychology Compass, sf: 471-483. doi: 10.1111/spc3.12263. | Arşiv Bağlantısı
 • P. R. Breggin. (2014). Guilt, Shame, And Anxiety: Understanding And Overcoming Negative Emotions. ISBN: 9781616141493.
 • ^ P. Gilbert, et al. (1998). Shame: Interpersonal Behavior, Psychopathology, And Culture.. ISBN: 0195114809. Yayınevi: Oxford University Press.
 • ^ V.R. LeBlanc, et al. (2019). The Relationship Between Emotions And Learning In Simulation-Based Education. Simulation in Healthcare. doi: 10.1097/SIH.0000000000000379. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ H. Wang, et al. (2020). The Effect Of Shame On Patients With Social Anxiety Disorder In Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy: Randomized Controlled Trial. JMIR Mental Health. doi: 10.2196/15797. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ T. F. DeFrantz, et al. (2016). The Economy Of Shame Or Why Dance Cannot Fail (Chapter), In Choreography And Corporeality: Relay In Motion (New World Choreographies). sf: 155-172.
 • ^ S. Westermann, et al. (2015). Social Exclusion And Shame In Obesity. Eating Behaviors, sf: 74-76. doi: 10.1016/j.eatbeh.2015.01.001. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. V. Schibalski, et al. (2017). Stigma-Related Stress, Shame And Avoidant Coping Reactions Among Members Of The General Population With Elevated Symptom Levels. Comprehensive Psychiatry, sf: 224-230. doi: 10.1016/j.comppsych.2017.02.001. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Psychological Association (APA). Shame. Alındığı Tarih: 16 Temmuz 2023. Alındığı Yer: APA Dictionary of Psychology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Woodyatt, et al. (2017). Understanding Shame And Guild (Chapter) In Handbook Of The Psychology Of Self-Forgiveness. ISBN: 9783319605746. sf: 17-28.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/09/2023 06:06:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15107

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Cinsellik
Kütle
Risk
Kan
Kedi
Kimya Tarihi
Paleontoloji
Nöron
Sinir Hücresi
Yüz
Yavru
Türlerin Kökeni
İspat
Hastalıkların Tedavisi
Şeker
Teyit
Sürüngen
Doku
Uterus
Ekonomi
Savunma
Doğa Yasaları
Karar Verme
Haber
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Cuncic, et al. Utanç Nedir? Neden Utanç Duyuyoruz?. (28 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 30 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15107
Cuncic, A., Öziç, B., Alparslan, E. (2023, July 28). Utanç Nedir? Neden Utanç Duyuyoruz?. Evrim Ağacı. Retrieved September 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15107
A. Cuncic, et al. “Utanç Nedir? Neden Utanç Duyuyoruz?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Beste Öziç, Evrim Ağacı, 28 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/15107.
Cuncic, Arlin. Öziç, Beste. Alparslan, Eda. “Utanç Nedir? Neden Utanç Duyuyoruz?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Beste Öziç. Evrim Ağacı, July 28, 2023. https://evrimagaci.org/s/15107.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close