Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Şüphe Safsatası Nedir? Sahtebilimciler, Şüpheciliği Bilim İnkârcılığı Yapmakta Nasıl Kullanıyorlar?

"İnanamıyorum, Dolayısıyla Gerçek Olamaz!" Lafı Neden Geçerli Bir Argüman Değildir?

Şüphe Safsatası Nedir? Sahtebilimciler, Şüpheciliği Bilim İnkârcılığı Yapmakta Nasıl Kullanıyorlar? Effectiviology
9 dakika
2,098
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 43. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Şüphe safsatası, bir şeyin doğru olduğuna inanılmanın güç olması dolayısıyla o şeyin yanlış olduğunu düşünme yanılgısıdır. Şüphe safsatasına düşen bir kişi, örneğin bilimsel bir teorinin nasıl çalıştığını veya neden doğru olduğunu anlayamıyor olması nedeniyle o teorinin yanlış olması gerektiğini savunabilir.

İnsanlar genelde şüphe safsatısını kendilerinin hâlihazırda katılmadığı, bilimsel olarak geçerli teorileri çürütmeye çalışmak ya da bilimsel hiçbir temeli olmayan, sahtebilimsel teorileri desteklemek amacıyla kullanırlar; bu yüzden bu yanılgıyı anlamak önemlidir.[1], [2] Bu bakımdan, bu yazıda şüphe safsatası hakkında daha fazla bilgi edinecek ve kullanıldığında nasıl bir karşılık verebileceğinizi öğreneceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Şüphe Safsatası Nedir?

Şüphe safsatası, genelde şu iki biçimden birinde görülür:

 • "X nasıl doğru olabilir bilemiyorum/anlayamıyorum. Bu yüzden X yanlış olmalı."
 • "X nasıl yanlış olabilir bilemiyorum/anlayamıyorum. Bu yüzden X doğru olmalı."

Bu tür bir düşünce yanıltıcı olabilir; çünkü bir kişinin bir şeyin doğru olduğuna inanamaması o şeyin yanlış olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde birinin bir şeyin yanlış olduğuna inanamaması o şeyin doğru olduğu anlamına da gelmez.

Tüm Reklamları Kapat

Biçimsel bir perspektiften bakacak olursak, şüphe safsatasının temel yapısı şu şekilde açıklanabilir:

 • Öncül 1: X önermesinin doğruluğunu açıklayamam ya da hayal edemem.
 • Öncül 2: Belli bir önermenin doğruluğunu açıklayamıyor veya hayal edemiyorsam, yanlış olmalıdır.
 • Sonuç: X önermesi yanlıştır.

Benzer bir yapı, belli bir önermenin doğru olduğunun tartışılması için de kullanılabilir. Bu durumda da kişi, önermenin yanlışlığını açıklayamadığını veya hayal edemediğini söyler.

Şüphe safsatası kullanıldığında, genelde öncül 1 açık bir şekilde vurgulanır. Bu öncül, eğer konuşmacı önermenin doğruluğunu dürüst bir şekilde anlamakta güçlü çektiğini belirtiyorsa geçerli bir ifade sayılabilir. Fakat bu doğru olsa bile, önermenin doğru olduğunu gösteren net bir kanıt gereklidir; çünkü bu önerme, gerçeğin ne olduğundan ziyade, konuşmacının ne bildiğine bağlıdır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir diğer taraftan öncül 2 ise genelde üstü kapalı bir şekilde ima edilir ve mantıksal olarak da hatalıdır; çünkü konuşmacının önermenin doğru ya da yanlış olduğunu düşünmesi, gerçek hayatta o önerme kesinlikle doğru ya da yanlış olduğu anlamına gelmez.

Bu sebeple, sonucu destekleyen öncülün sorunlu olmasından dolayı, şüphe safsatası, daima mantıksal bütünlük bakımından kusurludur. Bu da demektir ki şüphe safsatası, informel bir mantık hatasıdır ve bu yüzden sonucun doğru olup olmadığı güvenilir değildir.

Bir şeyden şüphe duymanın ve bunu tartışmanın bir parçası olarak kullanmanın kabul edilebilir olduğunu unutmayın. Sorun, kuşkunun tercih edilen açıklamayı kesinlikle doğru olduğunu gösterdiğini sanılmasıyla ortaya çıkar. Bu durum, özellikle de kuşku savunulamadığında ya da bir kanıtla desteklenemediğinde sorun yaratır; fakat savunulabildiğinde bile tercih edilen açıklamanın kesinlikle doğru olduğunu varsaymak yanlış olur.

Not: Şüphe safsatası, bazen "kişisel şüphe safsatası", "kişisel şüphe çekimi", "kişisel şüphe yanılgısı" ve "şüpheden kaynaklanan argüman" olarak da geçebilmektedir.

Şüphe Safsatası Örnekleri

En basit şüphe safsatası örneği olarak "Bu hikayenin yanlış olabileceğine inanmıyorum, bu yüzden doğru olmalıdır." cümlesi verilebilir. Ayrıca, şüphe safsatası, bilimsel bir teoriyi çürütme ve itibarsızlaştırma girişimindeki bir sürü durumla çeşitlendirilebilir.[3] Örneğin:

Tüm Reklamları Kapat

İnsanların tek hücreli organizmalardan evrimleşmiş olabileceğine inanmıyorum, bana mantıklı gelmiyor. Evrim teorisinin doğru olmasına imkan yok.

Örnekte de gördüğünüz üzere insanların şüphe safsatasını kullanması, teorinin gerçekten açıklaması olmaması ya da inanması imkansız olmasından ziyade, bazen bir konuyu yanlış anlamalarından ya da bilgilerinin eksik olmasından kaynaklanabilir. Bu da ortada tartışılan şeyin geçerli bir açıklaması olmasına rağmen insanların sık sık bu yanılgıya düşebileceğinin göstergesidir.

Dahası, eğer tartışılan açıklamanın yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, insanlar kişisel kuşkularını hatalı bir tutumda kullanarak, tartışılan konuya sık sık alternatif bir açıklama da getirirler. Şu örneğe bakalım:

Aşılar, çocuklar için nasıl güvenli olabilir anlamıyorum, ciddi şekilde tehlikeli olmalılar. Doktorların bu kadar aşı baskısı yapmasının tek sebebi, büyük ilaç firmalarından ödeme alıyor olmaları.

Son olarak, başka bir şüphe safsatası örneği ise bu yanılgının önemli bir alt türüdür ve ilahi yanılgıyla bağlantı içindedir. İlahı yanılgı, bir durumun tanrısal bir müdahale ya da doğaüstü güçler tarafından gerçekleştirildiğinin varsayıldığı durumdur. İnsanlar genelde başka türlü nasıl açıklayacaklarını bilmediklerinden ya da durumun öyle olmadığını düşünemediklerinden bu yanılgıya başvururlar. Örneğin:

Evrim kavramının doğru olması mümkün değil, hiç mantıklı gelmiyor. Yaratılışçılık, var oluşumuzu çok daha iyi açıklıyor.

Not: Örneklerden de görüldüğü üzere, şüphe safsatası sık sık cehalet safsatası bağlantı içindedir.[4] Cehalete başvurma safsatası, genelde, aksi yöndeki kanıtların yetersizliğinden ötürü bir argümanı yanlışlama veya doğru kabul etme hatasıdır.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Şüphe Safsatasına Nasıl Karşıt Tepki Verilir?

Şüphe safsatasına karşılık vermek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

İlk olarak bu tür bir mantığın neden hatalı olduğunu açıklamalısınız. Bunu yapmak için de şüphe safsatasının sorunlu öncüllerine ve bir şeyin doğru olduğuna inanmamanın o şeyin yanlış olduğunu kanıtlamayacağına (ya da tam tersine) değinmelisiniz. Ayrıca, size sunulan bir argümanda düşülen şüphe safsatasında böyle bir varsayımda bulunmanın neden sorunlu olduğunu belirtebilir ya da ilgili karşıt örneklerle bu düşünce şeklinin sorunlarını gösterebilirsiniz.

İkinci olarak, karşınızdaki kişiden böyle düşünmesinin altında yatan mantığı açıklamasını isteyebilirsiniz. Bunu, iddialarını desteklemelerini, neden kuşkulu olduklarını açıklamalarını ve bunun onların gözünde onaylayanın ne olduğunu isteyerek yapabilirsiniz. Ayrıca, tartışılan konuya alternatif bir açıklamada bulunurlarsa, bu alternatif açıklamayı destekleyecek bir kanıt sunmalarını isteyebilirsiniz. Bunu yaparken gereksiz bir şekilde agresif olmanıza gerek yok. Çoğu zaman böyle bir durumda karşıdaki kişiyi dinlemeye istekli bir şekilde görünmek, tartışmayı daha verimli bir hale getirecektir. Çünkü bu, onları tartışmaya katılmak için daha istekli ve mantıklarının düzeltilmesine daha açık bir hale getirecektir.

Son olarak, onların inançlarının yanlış olduğuna dair kanıt sunabilirsiniz. Örneğin, eğer biri, belirli bir bilimsel teoriyi anlamadığı için şüphe safsatasına düşüyorsa, onlara bu teorinin nasıl çalıştığını ve teoriyi destekleyen bir kanıtı gösterebilirsiniz. Bunu yaparken örneği olabildiğince basit tutmalısınız; çünkü fazla karmaşık açıklamalar etkisiz olabilir, hatta ters etki bile yaratabilir. Bu, aynı zamanda, şüphe safsatası gibi bir mantığın neden kusurlu olduğunu açıklamaya çalışırken kullanılan tekniklerde de geçerlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Fiziğin Ötesinde Bir Dünya: Yaşamın Ortaya Çıkışı ve Evrimi

Yaşam nasıl başladı? Yaşamın evrimi, fiziktekine benzer yasalarla açıklanabilir mi? Santa Fe Enstitüsü’nde karmaşık sistemler araştırmacısı olarak yaptığı çalışmalarındaki fikirleri ilerleten Stuart Kauffman son kitabında karmaşık kimyası olan bir ortamdan moleküler çoğalmaya, metabolizma ile erken ön-hücrelere ve tanıdığımız yaşama olan evrime ilişkin fizik yasalarının sağlayabileceğinin ötesinde bir açıklama sunuyor.

 • Çevirmen: Murat Havzalı
 • Yayın Tarihi: 24.09.2020
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 139
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
 • Boyut: 13.5 x 21 cm
 • ISBN: 9786058023192
Devamını Göster
₺55.00
Fiziğin Ötesinde Bir Dünya: Yaşamın Ortaya Çıkışı ve Evrimi

Fakat unutmayın ki genelde ispat yükü, şüphe safsatasına düşen kişinin omuzlarındadır. Bir olguyu açıklayamıyorsanız, hatta bilim bile henüz bunu açıklamayı bilmiyorsa, bu, şüphe safsatasını kullanan kişinin illâ haklı olduğu anlamına gelmez ve yanılgılarını mantıksal olarak sağlamlaştırmaz.

Son olarak, şüphe safsatasına karşı tepki verirken, argümanı kullanan kişinin mantıksal olarak hatalı olmasına rağmen haklı olmasının da mümkün olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü bir argüman ne kadar zayıf olursa olsun, hâlâ doğru sonuçları olabilir. Bu sonuçlar, hatalı öncüllere ve genel olarak hatalı bir argümantasyona dayalı olsa bile! Birisi sırf şüphe safsatası ya da başka mantıksal hatası olan argümanlar kullandı diye savlarını yanlışlamak da hatalıdır ve bundan kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, şüphe safsatasına karşıt tepki vermek için bu mantığın neden hatalı olduğunu açıklayabilir, karşınızdakinden fikrini açıklamasını isteyebilir ve bu inancın yanlış olduğuna dair kanıt sunabilirsiniz. Ama bunu yaparken, karmaşık açıklamalardan kaçınmalısınız.

Kasıtlı ve Kasıtsız Şüphe Safsatası

Şüphe safsatasına karşı çıkılacağı zaman, bunu kullanan insanların bu argümanı kullandıklarının ve bunun hatalı olduğunun farkında olmadıklarını unutmamak gerekir.

Bu yüzden Hanlon'un Usturası prensibini benimseyip, karşınızdaki kişinin şüphe safsatası kullanmasının istemsizce olduğunu varsaymalısınız (tabii mantıksal ölçüleri aşmadan). Bu tutumla insanlara yaklaşmak, verimli bir tartışmada bulunmak için faydalı olacaktır. Bu da karşınızdaki kişinin sizin dediklerinize daha ilgili olmasını sağlayacaktır. Ayrıca şüphe safsatasını bu şekilde değerlendirmek, tartışmayı izleyen başka insanlar varsa daha da faydalı olacaktır; çünkü bu, konuyu, açık ve dostane bir tutumla tartışmaya hevesli olduğunuzu gösterecektir.

Aynı zamanda, insanların bazen mantık hatasının farkında olmalarına rağmen şüphe safsatasını bilerek kullandığını da unutmamak gerekir. Bazı durumlarda bu argümanı kullanan kişilerin ne derseniz deyin, fikirlerini değiştirmedikleri de görülmüştür.

Böyle durumlarda bazen tartışmayı bırakmak daha makul olabilir; çünkü karşınızdakinin fikrini değiştirebilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Yine de bazen bu duruma rağmen tartışmaya devam etmenize değebilir. Örneğin, başka insanlar tartışmayı izliyorsa, sizin bakış açınızı dinlemeye açık insanlar olabilir.

Kendiniz Şüphe Safsatasını Kullanmaktan Nasıl Kaçınabilirsiniz?

Kendiniz şüphe safsatasından kaçınmak için bu hatalı düşünme biçimini tanımalısınız. Böylece, bunu kullanmak üzere olduğunuz ya da çoktan kullandığınız durumlarda bunu fark edebilirsiniz. Özellikle, mantığınızın şu argümanlardan birini ya da bir çeşidini temel aldığınız durumlarda temkinli olmalısınız:

 • "X nasıl doğru olabilir bilmiyorum; bu yüzden, X yanlış olmalı."
 • "X nasıl yanlış olabilir bilmiyorum; bu yüzden, X doğru olmalı."

Şüpheye düştüğünüzde, düşünce sürecinizi yavaşlatmaya çalışın ve argümanınızın ana hatlarını net bir şekilde çıkararak, öncüllerinizin ve yargınızın ne olduğunu tespit edin. Bir şeyin doğru veya yanlış olması gerektiğine inanmak için şüphenizi kullandığınızı fark ederseniz, şüphe safsatası kullanıyorsunuz demektir ve bu da kurduğunuz mantığı düzeltmeniz gerektiği anlamına gelir.

Ek olarak, şunu unutmayın ki şüphenizi desteklemek için gerekçe ve kanıt sağlamak faydalı olabilse de, bu durumda mantık hatasından kaçınmanın asıl yolu, şüpheniz, kanıtmış gibi davranmaktan kaçınmaktır.

Sonuç olarak, şüphe safsatasına düşmemek için, düşünme biçiminize aşina olmanız ve bu argümana yatkın olduğunuz durumları saptayabiliyor olmanız gerekir. Bunu yaparken de argümanınızın bir taslağını çıkarıp, öncüllerinizi ve yargınızı anlamalısınız.

Özet ve Sonuç

 • Şüphe safsatası, bir kişinin bir şeyin doğru olmadığını düşündüğünde yanlış olduğu kanısına vardığı (ya da tam tersi) bir mantık hatasıdır.
 • Örneğin, şüphe safsatasını kullanan birisi bilimsel bir teorinin doğruluğundan emin olunamadığından yanlış olması gerektiği sonucuna varabilir.
 • Bu tür bir düşünme yöntemi hatalıdır; çünkü birinin bir şeye inanmada güçlük çekmesi, o şeyin yanlış olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde birinin bir şeyin yanlış olduğuna inanmada güçlük çekmesi de o şeyin doğru olması gerektiği anlamına gelmez.
 • Şüphe safsatasına karşı tepki vermek için bu tür bir düşüncenin neden hatalı olduğunu açıklayabilir, karşınızdakinden fikrini temellendirmesini isteyebilir ve tartışılan konunun yanlışlığına dair kanıt sunabilirsiniz. Ama bunu yaparken karmaşık açıklamalardan kaçınmalısınız.
 • Şüphe safsatasına kendiniz düşmekten kaçınmak için, kendi düşünce biçiminize aşina olmalı ve buna yatkın olduğunuz durumları saptayabiliyor olmalısınız. Bunu yaparken de argümanınızın taslağını çıkarıp öncüllerinizi ve yargınızı anlamanız faydalı olacaktır.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 43. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
41
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2023 04:34:05 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11401

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Molekül
Çeşitlilik
Hayatta Kalma
Pandemik
İhtiyoloji
Sürüngen
Evrim Kuramı
Mit
Einstein
Yaşamın Başlangıcı
Uluslararası Uzay İstasyonu
İklim
Hava
Hızlı
Yeşil
Elektrik
Yanlış
Şiddet
Homeostasis
Jeoloji
Orman
Matematik
Yeme
Viral
Beslenme Davranışı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Şüphe Safsatası Nedir? Sahtebilimciler, Şüpheciliği Bilim İnkârcılığı Yapmakta Nasıl Kullanıyorlar?. (6 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 3 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11401
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Yeşilova, . (2022, February 06). Şüphe Safsatası Nedir? Sahtebilimciler, Şüpheciliği Bilim İnkârcılığı Yapmakta Nasıl Kullanıyorlar?. Evrim Ağacı. Retrieved December 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11401
I. Shatz, et al. “Şüphe Safsatası Nedir? Sahtebilimciler, Şüpheciliği Bilim İnkârcılığı Yapmakta Nasıl Kullanıyorlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 06 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11401.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Yeşilova, . “Şüphe Safsatası Nedir? Sahtebilimciler, Şüpheciliği Bilim İnkârcılığı Yapmakta Nasıl Kullanıyorlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 06, 2022. https://evrimagaci.org/s/11401.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close