Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Teorisi'nin İlanından Sonra Teoriye Gelen Tepkiler

Evrim Teorisi'nin İlanından Sonra Teoriye Gelen Tepkiler
8 dakika
5,080
Evrim Ağacı Akademi: Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi yazı dizisinin 6. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Antik Yunan'da Evrim Teorisi: Evrimin Temellerinin İlk Olarak Yeşerdiği Medeniyete Bir Bakış..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, Charles Robert Darwin 1859 yılında Türlerin Kökeni'ni yayınladığında, ilk baskısının 1250 adet kopyası bir gün içerisinde tükenmiştir. Kitabı alanlar sadece bilim insanları değil, din alimleri, filozoflar, entelektüller ve genel olarak halkın arasından olan kimselerdi. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir şekilde toplumun her köşesine yayılan bilimsel bilgi, pek çok geri bildirimi de beraberinde getirdi.

Bilim insanlarının büyük bir kısmı, keşfi olumlu karşıladı. Bir kısmı, ciddi bir şekilde tepki koyarak Darwin'i "yalancılıkla" itham etti (ve bunların hepsinin kilisiye olan sadakati bilinmektedir). Dindar kesim oldukça ilginç ve farklı tepkiler gösterdiler. Hristiyanlar, adeta ikiye bölündü ve bir kısmı -beklenmedik bir şekilde- Evrim Kuramı'nı heyecanla karşıladılar ve hemen kucakladılar. Kuram'ı, "Tanrı'nın yaratış biçiminin fevkaladeliğini harika bir şekilde ortaya koyan bir yapıt" olarak değerlendirdiler. Diğer kısım Hristiyanlarsa şiddetli bir şekilde Darwin'i "ateistlik ve din düşmanlığı, sapkınlık" ile suçlayarak kınadılar. Halktan da, benzer şekilde, karışık tepkiler geldi.

Tüm Reklamları Kapat

Elbette, bilimsel bir teorinin gerçeklik payıyla ilgili fikir elde etmek için, bilim camiasında nasıl bir yankı uyandırdığına; lehinde ve aleyhinde ne tür argümanlar üretildiğine odaklanmak gerekmektedir. Nihayetinde halkın bir teoriye yaklaşımı, onun gerçeklik payı hakkında bize doğrudan bir bilgi vermemektedir. Yine de yukarıdaki tablo, günümüzdekiyle kıyaslandığında o zamandan bu zamana halk içerisinde pek fazla şeyin değişmezken, az sonra ayrıntısıyla anlatacağımız gibi bilim açısından ne kadar çok şeyin değiştiğini göstermektedir. Bu da bize bilimsel bir eğitimin ve bilimin halkın her kesimine verimli bir şekilde ulaştırılabilmesinin önemini bir kere daha hatırlatmaktadır. Şimdi, bu genel tabloyu biraz daha ayrıntılandıralım:

1850'lere kadar zaten türlerin değişimi gerek Lamarck'ın görüşleri, gerekse de diğer bilim insanlarının düşünceleri ile aralıklarla gündeme gelip, şiddetli tartışmalara sebep olan bir konuydu. 1859 yılında Türlerin Kökeni'nin yayınlanması ise bu tartışmaları hızlı bir şekilde alevlendirdi ve çok geniş kitlelere sıçramasına sebep oldu. Belki de bunun sebebi, Darwin'in ileri sürdüğü -ve haklı olduğu- bir şekilde kuramının biyocoğrafya, anatomi, embriyoloji, fizyoloji, psikoloji, paleontoloji, paleobiyoloji, biyokimya, morfoloji, sosyoloji, viroloji, mikrobiyoloji, tıp ve bilimin daha nice alanındaki pek çok konuya açıklık getirmesidir. Bu sebeple eskiden türlerin kökenini ve varlık sebebini sadece biyologlar tartışırken, Darwin'in kuramı sebebiyle pek çok bilim çevresinden grubun tartışmaya dahil olmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Teorisi'ne ilk tepkiler, Darwin'in en yakın çevresinden gelmiştir. Yayından sadece 15 gün sonra, 9 Aralık 1859'da kitabın incelemesini bitiren Joseph Dalton Hooker kısa bir sürede "döndüğünü" belirtmiştir (dini görüşlerden bilimsel görüşe döndüğünü belirtiyor). 

Joseph Dalton Hooker
Joseph Dalton Hooker

Darwin'in çok uzun süredir kadim bir dostu olan, dinozorların kaşifi ve Londra'daki İngiliz Doğa Tarihi Müzesi'nin kurucusu Richard Owen, önceleri ılımlı yaklaştığı kuramdan, dini inançlarını sebep göstererek hızla uzaklaşmıştır. Darwin ile uzun tartışmalara girmişlerdir ve Darwin'e "Yaratıcı Güç"ü dışarıda bırakmasının bilimsellik dışı olduğunu belirtmiştir. Darwin ise aksini savunduğu için çoğu zaman tartışmaları sert bir şekilde bitmiştir. Owen, çoğu zaman resmi ortamlarda evrim görüşünü sert bir şekilde eleştirmiştir. Darwin ise, onun gönlünü almak için "Doğal Seçilim'i yönlendiren gücün, en nihayetinde tasarlanmış yasalar sonucu oluştuğunu" söylemiştir. Richard Owen, ilerleyen dönemlerde, daha önce de belirttiğimiz gibi Kuram'a genel olarak karşıt bir tavır almış ve sık sık Huxley ile çatışmıştır. Owen ile ilgili çok daha kapsamlı bir analizi buradan okuyabilirsiniz.

Richard Owen
Richard Owen

Charles Lyell, Jeoloji'nin Prensipleri isimli Dünyaca meşhur ve hala büyük öneme sahip kitabın yazarıdır. Beagle yolculuğu süresince Lyell'ın kitabını okuyan Darwin, onun Dünya'nın zamanla değiştiği yönündeki düşüncelerinden son derece etkilenmiştir. Ancak ne yazık ki Lyell, Darwin'in bu görüşün canlılar üzerindeki uygulamasını "kötü niyetli ve sinsice bir yaklaşım" olarak değerlendirmiştir. Gerekçe olarak ise Owen gibi "yaratıcı bir gücün canlılığın oluşumunda etkisi olmadığını söylemenin art niyetli bir davranış olduğunu" ileri sürmüştür. Darwin, bu arkadaşını da kaybetmemek adına "evrimsel süreçteki tüm adımların önceden tasarlandığını, doğanın değişimini en nihayetinde yaratıcı gücün belirlediğini" söylemiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Charles Lyell
Charles Lyell

Evrimin gerçekliğini kabul eden bilim insanlarından ilki, İngiliz anatomist Thomas Henry Huxley'dir. Her ne kadar Huxley, türlerin değişebileceğini Lamarck sebebiyle zaten kabul ediyor olsa da, Darwin'in kuramının açıklama gücü karşısında hayrete düşmüştür. Hatta bir süre, Doğal Seçilim'in türlerin değişimindeki kilit faktör olduğunu kabul etmemiş, şüpheyle yaklaşmıştır. Ancak kısa süre sonra, kitabı ayrıntılı olarak analiz etmesiyle birlikte Darwin'in en güçlü destekçilerinden birisi olmuştur. Huxley, kitabı tam olarak anladıktan sonra "Bunu [Evrim Teorisi'ni] kendim daha önce düşünemediğim için aptal olmalıyım!" sözleriyle şaşkınlığını belirtmiştir.

Huxley, kısa bir sürede Evrim Teorisi'nin öyle güçlü bir savunucusu olmuştur ki, halk arasında ve bilim çevrelerinde Darwin'in Buldogu olarak anılmaya başlanmıştır. Bu unvanın asıl sebebi ise, Darwin'in genel olarak hastalığını bahane ederek insanlarla kuramını tartışmak için toplantılara katılmaktan kaçınması ve Huxley'in onun yerine hemen her toplantıya katılarak, Evrim Kuramı'nı savunmasıdır. Darwin, dini değerleri olumsuz etkilemek suretiyle toplumun bütünlüğünü bozacağından endişe ederek teorisiyle ilgili yüz yüze tartışmalara girmekten hep kaçınmıştır; bunun yerine mektuplar aracılığıyla fikir alışverişinde bulunmayı seçmiştir.

Thomas Henry Huxley
Thomas Henry Huxley

Huxley, Piskopos Samuel Wilberforce ile girdiği evrim tartışmasından zaferle çıkmasıyla bilinir; ancak bunu ilerleyen kısımlarda daha detaylı inceleyeceğiz. Tüm bunlara ek olarak Huxley, bir çeşit bilim grubu olan X Kulübü'nün başındadır ve burada, "doğal teoloji" olarak da bilinen "din-bilimi" yerine, "doğalcılık" dediğimiz ve bilimin yapı taşlarından biri olan naturalizmi getirmek gerektiğini savunmaya başlamıştır. Bu kulübün çabalarının da etkisiyle, 1870'lere gelindiğinde Britanya ve genel olarak İngilizce konuşan ülkelerde Evrim Kuramı geniş bir şekilde yayılmış ve kabul görmeye başlamıştır. Huxley, gittiği her yerde Evrim Teorisi'ni ateşli bir şekilde savunmuş ve sivri zekası, dili ve bilime olan hakimiyeti sayesinde çok ciddi işler başarmıştır. Gittiği konferanslara, Evrim Teorisi'ni açıklayıcı fosiller de götürmüştür ve bu fosillerden biri, günümüzde halen oldukça meşhur olan ve evrimin sembollerinden biri olarak görülen Archaeopteryx'tir.

Darwin'in yakın dostlarından olan fizyolog ve fizikçi William Carpenter da evrimi hızlıca sindirip kabul eden bilim insanlarından biridir. Dini görüşlerden ve Tanrı'nın gücünün bilimin dışarısında tutulmuş olmasından ötürü bir köpek neslinin uygun şartlar altında farklı türlere dönüşebileceği gerçeğini yalanlamanın basit bir şekilde absürt olduğunu söylemiştir. Hatta kendisi, kuramın insan üzerinde de uygulanabileceğini ileri süren ilk kişidir.

İngilizce konuşan ülkelerin aksine, Fransa, Güney Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika'da Evrim'in kabulü ne yazık ki diğer ülkeler kadar hızlı olmamıştır. Buna bir istisna olarak Almanya verilebilir. Meşhur Alman bilim insanları Ernst Haeckel ve August Weismann, evrim görüşüne sıkı sıkıya sarılmış ve sadece kabul etmekle kalmamış, fikre Darwin'den sonra ilk adımlarını attıran bilim insanları da olmuşlardır. Haeckel Evrim Teorisi'ni, Almanya'da yaygın olarak bulunan teolojiye bir başkaldırı aracı olarak kullanmış ve bunda son derece başarılı olmuştur. Kısa sürede Almanya'da morfoloji ve embriyoloji çalışmaları geliştirilmiş ve Dünya çapında ses getiren araştırmalara ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Ernst Haeckel
Ernst Haeckel
August Weismann
August Weismann

Darwin'in Cambridge Üniversitesi'ndeki Jeoloji profesörü olan Adam Sedgwick, Science dergisinin o zamanki yöneticisi olan Richard Owen'a sıklıkla mektup göndererek Darwin'in görüşlerini yermiş ve "amaçsız bir Dünya'da var olmanın anlamını çözemediğini" ve kitabı "zevkten çok acı ile okuduğunu" belirtmiştir. Harvard Üniversitesinden Jeffries Wyman, garip bir şekilde türlerin içerisindeki bireylerde herhangi bir varyasyon göremediğini, misyoner David Livingstone ise Afrika düzlüklerinde herhangi bir "yaşam mücadelesi" göremediğini belirtmiştir. Bu da, kimi zaman insanların akademisyen bile olsa gerçekleri görmekten uzak olabileceklerini bizlere göstermektedir.

Adam Sedgwick
Adam Sedgwick
Jeffries Wyman
Jeffries Wyman
David Livingstone
David Livingstone

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yakın arkadaşı botanikçi Asa Gray, dini görüşlerin kuramla herhangi bir ilişkisi olmadığını açık bir şekilde her platformda savunan kişi olmuş ve Amerika'da kitabın yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Hatta kendi elleriyle Amerika'daki baskılarını yürütmüştür. Darwin, onunla ilgili olarak şöyle demiştir:

Kitabımın asla bu kadar başarılı olacağını tahmin etmemiştim. Asa, benden kitabımın kopyasını basım için göndermemi istediğinde güldüm.
Asa Gray
Asa Gray

Belki de tepkilerden en çok merak edilmesi gerekeni, Darwin'in Trinity College'dan botanik profesörü ve Beagle gemisine İncil'deki Yaratılış'ı ispat etmesi için Darwin'in binmesini sağlayan John Stevens Henslow'un tepkisidir. Ne yazık ki Henslow, çok büyük bir kararsızlık içerisinde kalmıştır ve çok sönük bir tebrik yorumunda bulunmuştur: "Doğru olduğunu düşündüğüm yönde atılmış, iyi niyetli bir çaba" olarak değerlendirmiştir.

John Stevens Henslow
John Stevens Henslow

Uzun lafın kısası, kitabın yayınlanmasından sonra çok farklı çevrelerden, çok farklı tepkiler gelmiştir. Günümüzde ise Evrim Teorisi, bilim insanlarının %95'inden fazlasının kabul ettiği, bilim camiasında en yaygın görüş birliğinin olduğu bilimsel teorilerden birisidir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi yazı dizisinin 6. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Antik Yunan'da Evrim Teorisi: Evrimin Temellerinin İlk Olarak Yeşerdiği Medeniyete Bir Bakış..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
25
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 23
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 8
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Muhteşem! 5
 • Bilim Budur! 4
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/02/2024 04:53:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/243

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kas
Balıklar
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Çalışma
Argüman
Diş Gelişimi
Konuşma
Kuyruksuz Maymun
Hormon
Patojen
Böcek
Mitler
Mikrobiyoloji
Mars
Lazer
Akademi
Kromozom
Dilbilim
Onkoloji
Tümör
Genetik Mühendisliği
Karanlık Madde
Kırmızı
Yüz
Besin Değeri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yeni Yapay Zeka
Yeni Yapay Zeka "Sora", YouTube'un Sonu Olabilir mi?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Büyünün Çalışıp Çalışmadığını Nasıl Anlarsınız?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Evrim Teorisi'nin İlanından Sonra Teoriye Gelen Tepkiler. (7 Eylül 2011). Alındığı Tarih: 21 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/243
Bakırcı, Ç. M. (2011, September 07). Evrim Teorisi'nin İlanından Sonra Teoriye Gelen Tepkiler. Evrim Ağacı. Retrieved February 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/243
Ç. M. Bakırcı. “Evrim Teorisi'nin İlanından Sonra Teoriye Gelen Tepkiler.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 07 Sep. 2011, https://evrimagaci.org/s/243.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Evrim Teorisi'nin İlanından Sonra Teoriye Gelen Tepkiler.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 07, 2011. https://evrimagaci.org/s/243.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close