Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Charles Darwin, Türlerin Kökeni'nin Ömrü Boyunca Yaptığı İlk 6 Baskısında Neleri Değiştirdi?

Charles Darwin, Türlerin Kökeni'nin Ömrü Boyunca Yaptığı İlk 6 Baskısında Neleri Değiştirdi?
8 dakika
3,644
Evrim Ağacı Akademi: Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi yazı dizisinin 7. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Antik Yunan'da Evrim Teorisi: Evrimin Temellerinin İlk Olarak Yeşerdiği Medeniyete Bir Bakış..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

1859 yılında Charles Darwin, onlarca yıla yayılan bir süre boyunca doğadan topladığı verileri kendi akıl süzgecinden geçirerek Türlerin Kökeni adı altında yayınladı. Kitap hakkındaki öneri ve fikirlerimizi buradan okuyabilirsiniz.

Ne var ki bu kitap, kısa sürede bilim, din, politika ve sosyoloji çevreleri tarafından çeşitli şekillerde (olumlu ve olumsuz olarak) eleştirilmeye başlandı. Darwin, bu eleştirilere kayıtsız kalacak biri değildi, bu nedenle her birini dikkatle inceledi, on binlercesine mektup yoluyla cevap yazdı, bir kısmını da yerinde bularak kitabında değiştirmelere gitti. Darwin'in bu düzeltme ve geliştirmeleri, ömrü boyunca basılan 6 baskı boyunca devam etti. Günümüzde Türlerin Kökeni dendiğinde akla gelen, bu 6. baskıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu yazıda, bu değişimlerden en göze çarpan 3 tanesine odaklanacağız.

Din Meselesi

Türlerin Kökeni'nin ilk baskısında Darwin, farklı organizmaların ortak bir atadan doğal seçilim yoluyla nasıl var olabildiğini açıklamayı başardı - ki kitabın büyük başarısı da buydu. Buna bağlı olarak Darwin, kendisinden önce hâkim olan, bütün canlıların yüce bir güç tarafından bağımsız olarak yaratıldıkları fikrine mesafeliydi. Bu nedenle de Türlerin Kökeni, var olan bütün canlıların ortak kökenlerini izâh etmesine rağmen, hiçbir yerde Tanrı'dan bahsetmiyordu. Özellikle de kitabın tezini özetleyen son paragrafta Tanrı'nın geçmemesi, dindarları öfkelendirdi:

Tüm Reklamları Kapat

Başlangıçta bir ya da birkaç forma üflenen bir dizi güçle başlayan yaşamı böyle anlayan ve bu gezegen, çekimin değişmez yasasına göre dönüp dururken, böylesine basit bir başlangıçtan, en güzel, en olağanüstü biçimlerin evrimleşmiş ve evrimleşmekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten ihtişam var.

İlk baskıdan kısa bir süre sonra, 1860 yılında yapılan 2. baskıda Darwin, dindarları tatmin etmek adına bu paragrafa 2 kelime ekledi [kalınlaştırma bize ait]:

Başlangıçta bir ya da birkaç forma Tanrı tarafından üflenen bir dizi güçle başlayan yaşamı böyle anlayan ve bu gezegen, çekimin değişmez yasasına göre dönüp dururken, böylesine basit bir başlangıçtan, en güzel, en olağanüstü biçimlerin evrimleşmiş ve evrimleşmekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten ihtişam var.

Darwin bununla da yetinmedi. Kitabın özellikle sonlarına doğru eklediği birkaç cümlede, şu tür fikirlere yer verdi:

Bu kitapta verilen görüşlerin, herhangi birinin dini görüşlerini şoke etmesi için herhangi bir iyi neden göremiyorum.

Hatta bu görüşlerini desteklemek adına, meşhur bir yazar ve dindar olan Charles Kingley'in Türlerin Kökeni hakkındaki görüşleri ardına sığındı:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İlâh'ın, çok çeşitli formlara kendiliğinden dönüşebilecek basit yapılı formları yarattığı fikrinin asaletine zaman içinde alışmayı öğrendim.

Charles Darwin bir ateist değildi; ancak dindar biri de değildi. Buna rağmen teorisinin dindar çevreyi rahatsız etmediğinden emin olmak istiyordu. Bilim ve dini karşı karşıya getirmek istemiyordu. Bu nedenle Evrim Teorisi'ne din açısından gelen eleştirileri de diğer eleştiriler kadar ciddiye alıp, ona göre düzenlemeler yapmaktan geri durmadı. Bu açık ve dürüst tutumu, düşmanları arasında bile yüce bir saygınlığa kavuşmasını sağladı.

Genetik Varyasyonlar ve Kalıtım: Zengin Bir Eleştiri

Kitabının 1861 yılında yapılan 3. baskısında Darwin, teorisinin tarihi arka planını anlattığı bir ön söz ekledi ve 1866 yılındaki baskıda çok ufak tefek düzeltmeler yaptı.

Öte yandan 1869 tarihli 5. baskıda Darwin, teorisi hakkındaki kritik bir eleştiriyi yanıtlandırmak adına bazı önemli eklemeler yaptı. Bu eleştiriler, 1867 tarihinde İskoç mühendis Fleeming Jenkin tarafından North British Review dergisinde dile getirilmişti.[1]

İlk 4 baskıda Darwin, doğal seçilimin 2 tip çeşitlilik üzerine etki ettiğini varsaymıştı: "küçük ve sık varyasyonlar" ile "büyük ve nadir varyasyonlar". Jenkins, doğal seçilim tarafından kayırılan varyasyonların büyük ölçekli çeşitlilikler olması hâlinde, bunların gelecek nesillere aktarılmasının düşük ihtimalli olduğunu savundu. Bu fikri desteklemek için, şu tür bir argümantasyon geliştirdi:

 • Bu "nadir" bireyler, kendilerindeki avantajlı varyasyonu gelecek nesillere aktarabilmek için, etrafta çok daha sık bulunan "nadir olmayan" (ve dolayısıyla o avantajlı varyantı taşımayan) bireylerle çiftleşmek zorunda kalacaktır.
 • Bu kombinasyonun yavrularının büyük bir kısmında söz konusu avantajlı varyant olmayacaktır (Darwin de Jenkin de o dönemde baskın üreme modeli olan ebeveyn karışımı yoluyla olan kalıtıma inanıyordu).
 • Sonuç olarak, avantajlı varyantın gelecek nesillerde bulunma ihtimâli daha düşük olacaktır ve her nesilde bu olasılık biraz daha düşecektir.

Flemin Jenkin'in bu eleştirisi, Darwin'i çalışmasını gözden geçirmeye teşvik etti. Bunun sonucunda Darwin, 5. baskının 4. bölümünde bu "büyük ve nadir varyasyonlara" çok daha az ağırlık vermeye başladı ve odağını "küçük ve sık varyasyonlara" çevirdi - çünkü bileşke kalıtım, bu tür varyasyonların evrimsel kalıtımı konusunda hiçbir engel teşkil etmiyordu. Eğer bu küçük ve sık varyasyonlar popülasyonlar içinde belirebilirse, kendilerini sık sık tekrar edebilirlerdi ve bunları taşıyan bireyler birbirlerini kolayca ayırt edip, birbirleriyle çiftleşebilirlerdi.

Tüm Reklamları Kapat

Bu düzeltme, Darwin'in hâlihazırda savunduğu ve evrimin büyük sıçramalarla değil, küçük değişimlerin uzun vadeli birikimiyle olduğu yönündeki fikrini daha da güçlendirmiş oldu. Bu fikir, günümüzde hâlen genel geçer bir şekilde kabul görmektedir. Tabii ki Darwin'in kalıtım konusundaki hatalı (ama sonucu değiştirmeyen) görüşlerinin yerini, Mendel ve ondan sonra gelenler tarafından geliştirilen modern kalıtım yasaları almıştır.

Doğal Seçilim ve Evrim

Darwin'in Türlerin Kökeni'ne yaptığı en büyük değişim, 1872 tarihli 6. baskıda geldi. Bu baskıda Darwin, kitaba 7. bir bölüm eklemeye karar verdi. Bu bölümde Darwin, zoolog St. George Jackson Mivart'ın "evrimde doğal seçilimin rolü" konusundaki eleştirilerine yanıt verdi.

İlk 5 baskıda Darwin, kanatlar veya gözler gibi karmaşık fonksiyonel yapıların kökeninin basit, hatta tam gelişmemiş yapılardan doğal seçilim yoluyla evrimleştiğini savundu. Mivart, Türlerin Yaratımı başlıklı bir metinde, evrim fikrini kabul etti ama doğal seçilimin evrimin en güçlü mekanizması olduğu fikrine karşı çıktı.[2]

Mivart'ın Darwin'in teorisi hakkındaki derdini ilk bölümün başlığından anlamak mümkündür: "Faydalı Yapıların Başlangıç Aşamalarını Açıklamak Konusunda Doğal Seçilim'in Beceriksizliği" Mivart bu bölümde kanatlar gibi organların doğal seçilim yoluyla başlamasının ne kadar zor olduğunu göstermeye çalıştı. Çünkü Mivart'a göre başlangıç evresindeki bir kanadın uçma konusunda bir işe yaraması mümkün değildir. Aynı şey, göz ve beyin gibi diğer karmaşık yapılar için de geçerlidir. Bugün çürütülmüş bir fikir olan İndirgenemez Karmaşıklık argümanı da benzer bir fikre dayanmaktadır. Mivart'a göre bu yapıların en erken atalardaki versiyonları bile oldukça gelişmiş olmalıydı.

Tüm Reklamları Kapat

Kitabının 6. baskısında Darwin, gözlerin çok basit yapılardan doğal seçilim yoluyla evrimleşebileceği fikrini savunmayı sürdürdü. Ancak kanatlar konusunda (az önce sözünü ettiğimiz 7. bölümde ve 6. baskı için baştan yazdığı 5. bölümde), daha önceki baskılarda pek vurgu yapmadığı bir fikre daha fazla vurgu yapmaya başladı: günümüzde belli bir işleve sahip olarak gördüğümüz yapılar, evrimlerinin en erken evrelerinde tamamen farklı amaçlarla fayda sağlamış ve bu nedenle seçilmiş olabilirler; dolayısıyla başlangıçta çok da gelişmiş olmalarına hiç gerek yoktur (bu gerçeğe bugün "eksaptasyon" veya "ön adaptasyon" adını veriyoruz). Örneğin böcekler veya kuşların "öncül kanatları", uçuştan ziyade vücut ısısını ayarlamaya (termoregülasyon) yarıyor olabilirdi. Ama belli bir boyuta ulaştıktan sonra, aynı zamanda uçmaya da katkı sağlamış olabilirdi.

Zaman içerisinde yapılan çalışmalar ve elde edilen yeni bulgular, Darwin'in haklı olduğunu gösterdi. Örneğin 20. yüzyılda yapılan deneysel çalışmalar, termoregülasyon amaçlı kanatlardan uçuş amaçlı kanatların nasıl evrimleşebileceğini göstermeyi başardı.[3] Daha spesifik olarak bu, organizmaların vücut ve kanat büyüklüğünün artmasıylya açıklanabilmektedir: Organizmalar ve kanatları daha da irileştikçe, bu evrimsel değişim daha da hızlı yaşanabilmektedir.

Gözler için de benzer bir durum olduğunu keşfettik: Bir ahtapotun, kartalın veya insanın karmaşık göz yapısının kökenlerini, öglena gibi çok basit yapılı protistalarda bulunan göz noktalarına kadar takip etmek mümkün. Ayrıca yapılan çalışmalar, doğada en basitten en karmaşığa kadar 40 kadar farklı çeşit göz evrimleştiğini ve bunların hepsinin, doğal seçilim tarafından şekillendirilmiş ortak genetik altyapıları olduğunu gösterdi.[4] Bu ortak genetik ağın temelinde Pax6 gibi genler var ve bu genler, başka genleri aktive ederek, kafadaki belli bir bölgede gözlerin oluşmasını sağlıyor. Bu hayvanlar, gözdeki pigmentlerin sentezini ve genel olarak görme yetisini mümkün kılan ve yaşayan bütün organizmalarda bulunan başka genleri de ortak olarak paylaşmaktadır.

Sonuç

Buraya kadar anlattıklarımızdan görebileceğiniz gibi, Türlerin Kökeni isimli bu şaheserin ikinci ve sonraki baskılarının, kitaba yönelik en önemli eleştiri ve itirazlara yanıt verdiği ve böylece bu süreçte teorinin daha da zenginleştiği açıktır. Bu nedenle, Türlerin Kökeni'nin 1859 yılındaki ilk baskısı değil, 1872 yılındaki altıncı baskısı şu anda net ve en önemli baskıdır. Darwin'in çalışmalarını analiz etmek için temel eser olarak kabul edilen baskı da budur.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Saçmalıklar Çağı

DOĞA, BAY ALLNUT, BU DÜNYAYA AŞMAK

İÇİN GETİRİLDİĞİMİZ ŞEYDİR.”

Katharine Hepburn, Afrika Kraliçesi filminden

Tatminsizlik, tedirginlik, arzu ve kırgınlığın sarhoş edici kokteyliyle huzuru kaçmamış kaç kişi var bugün? Kim daha genç, daha yetenekli, daha saygın, daha tanınmış ve daha çekici olmanın özlemini çekmiyor? Kim daha fazlasını hak ettiğine inanmıyor ve eline daha fazlası geçmediğinde öfkelenmiyor? Başarısızlık artık yeni tabu, ağza alınması yasak bir küfür. Boktan şeylerin başa gelebileceğini çok az kimse kabulleniyor. Trajedilerimiz bile bir anlam taşımalı, “hayırlara vesile” olmalı. İnsanlar ne doğalarından ne de seçimlerinden sorumlular.

Peki nasıl geldik bu noktaya? Michael Foley, en eski metinlerden en son psikoloji araştırmalarına kadar uzanıyor ve bunları popüler kültüre dair gündelik tuhaflıklarla –paket açma videoları, “görülüyorum öyleyse varım” sanrıları, kişisel gelişime bulanmış mutluluk, koleksiyonerliğe bulanmış doyumsuzluk– eşleyerek günümüzün kültürel şartlandırmalarının absürd doğasına ışık tutuyor. Saçmalıklar Çağı bizi, suçu yaşadığımız çağa atıp kendimizi temize çıkarmak yerine, önce kendimizle –ve kendimizi kandırmadaki muazzam kapasitemizle– tanışmaya, böylece tüm bu saçmalığın doğasını anlamaya davet ediyor.

“Modern yaşam tüm şartlandırmalarıyla sizi mutsuzluk ve hayal kırıklığı dolu bir yola sürüklüyor. Bu kitap üstesinden gelmenize yardım edebilir.”

–Guardian

Devamını Göster
₺135.00
Saçmalıklar Çağı

Ayrıca Darwin, bilimsel eleştiriler karşısında teorisini hiçbir zaman değiştirmemiş olsa da, evrim için önemli olan "varyasyon türleri" gibi konularda doğru olanı yaparak, teorisini veri ve gözlem ışığında yeniden uyarladığı da açıktır - ki bilimin yapması gereken de budur: Bilimde gerçekler teorilere uydurulmaz; teoriler, gerçeklere göre gelişir, değişir veya terk edilir.

Anlayacağınız, Darwin'in kendi teorisi de dâhil bütün teoriler, tıpkı organizmaların bazı yapılarının (örneğin gözlerinin veya kanatların) evrimlerinin ilk basamaklarında olduğu gibi, karşılaştıkları problemler karşısında en uyumlu ve doğru olan çözümlere doğru "evrimleşmek" zorundadır. Bu nedenle, tıpkı organizmalarda "evrimi tamamlamak" gibi bir şey olmadığı gibi, teoriler de hiçbir zaman "tamamlanmazlar".

Geride bıraktığımız 2 asırda olduğu gibi, günümüzde de genetikçiler, paleontologlar, moleküler biyologlar, ekologlar ve diğer uzmanlar Darwin'in teorisine ek itirazlar getirmiş, bilim insanları bu itirazları değerlendirerek teoriyi daha da güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Bu kendi kendini düzeltme mekanizması sayesinde Evrim Teorisi, insanlığın geliştirdiği en güçlü bilimsel teorilerden biri hâline gelmeyi başarmıştır. Aynı nedenle bilim de insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrim Teorisi'nin Tarihi ve Evrimi yazı dizisinin 7. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Antik Yunan'da Evrim Teorisi: Evrimin Temellerinin İlk Olarak Yeşerdiği Medeniyete Bir Bakış..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
42
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Bilim Budur! 8
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: BBVA OpenMind | Arşiv Bağlantısı
 • ^ H. Fleeming. (1867). [Review Of] The Origin Of Species. The North British Review, sf: 277-318. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. G. J. Mivart. (1871). On The Genesis Of Species.
 • ^ J. G. Kingsolver, et al. (1985). Aerodynamics, Thermoregulation, And The Evolution Of Insect Wings: Differential Scaling And Evolutionary Change. Evolution, sf: 488-504. doi: 10.1111/j.1558-5646.1985.tb00390.x. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ W. J. Gehring. (2005). New Perspectives On Eye Development And The Evolution Of Eyes And Photoreceptors. Journal of Heredity, sf: 171-184. doi: 10.1093/jhered/esi027. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2023 04:48:53 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11404

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Molekül
Çeşitlilik
Hayatta Kalma
Pandemik
İhtiyoloji
Sürüngen
Evrim Kuramı
Mit
Einstein
Yaşamın Başlangıcı
Uluslararası Uzay İstasyonu
İklim
Hava
Hızlı
Yeşil
Elektrik
Yanlış
Şiddet
Homeostasis
Jeoloji
Orman
Matematik
Yeme
Viral
Beslenme Davranışı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. R. Rejón, et al. Charles Darwin, Türlerin Kökeni'nin Ömrü Boyunca Yaptığı İlk 6 Baskısında Neleri Değiştirdi?. (29 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 3 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11404
Rejón, M. R., Bakırcı, Ç. M. (2022, January 29). Charles Darwin, Türlerin Kökeni'nin Ömrü Boyunca Yaptığı İlk 6 Baskısında Neleri Değiştirdi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11404
M. R. Rejón, et al. “Charles Darwin, Türlerin Kökeni'nin Ömrü Boyunca Yaptığı İlk 6 Baskısında Neleri Değiştirdi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 29 Jan. 2022, https://evrimagaci.org/s/11404.
Rejón, Manuel Ruiz. Bakırcı, Çağrı Mert. “Charles Darwin, Türlerin Kökeni'nin Ömrü Boyunca Yaptığı İlk 6 Baskısında Neleri Değiştirdi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 29, 2022. https://evrimagaci.org/s/11404.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close