Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Doğrulama Önyargısı (Onaylama Yanlılığı): İnsanlar Neden Görmek İstediklerini Görürler?

Doğrulama Önyargısı (Onaylama Yanlılığı): İnsanlar Neden Görmek İstediklerini Görürler? Sprouts Schools
18 dakika
4,402
 • Bilişsel (Kognitif) Psikoloji
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 41. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Doğrulama Önyargısı (veya Onaylama Yanlılığı, İng: "Confirmation Bias"), insanların bilgiyi mevcut inançlarını destekleyecek şekilde aramalarına, yorumlamalarına ve hatırlamalarına sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Örneğin kişi belirli bir konuda yüklü miktarda bilgiyle karşılaştığında Doğrulama Önyargısı nedeniyle sadece inançlarını destekleyen bilgileri hatırlayabilir.

Doğrulama Önyargısı, hayatın birçok alanında insanların düşünme ve karar verme süreçlerini etkilediğinden anlaşılması önemlidir. Bu yüzden aşağıdaki makalede Doğrulama Önyargısının ne olduğunu öğrenecek, kendinizde ve başkalarında etkisini nasıl azaltabileceğinizi göreceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Doğrulama Önyargısı İnsanları Nasıl Etkiler?

Doğrulama Önyargısı, insanların inançlarıyla çelişen bilgileri görmezden gelme eğilimi gibi bazı hatalı düşünce şemaları oluşturur.[1], [2], [3] Bunu çeşitli önyargılı bilişsel süreçler aracılığıyla gerçekleştirir:

 • Bilgiyi Ararken Önyargı: Doğrulama Önyargısı, insanların mevcut düşüncelerine uyan bilgileri özellikle aramalarına ve düşüncelerini desteklemeyen bilgileri göz ardı etmelerine sebep olur.
 • Bilgiyi Seçerken Önyargı: Doğrulama Önyargısı insanların eldeki bilgilerden düşüncelerine uyanlara daha çok ağırlık vermesine ve düşüncelerini desteklemeyen bilgilerin daha az dikkat etmesine neden olur.
 • Bilgiyi Yorumlarken Önyargı: Doğrulama Önyargısı insanların bilgiler düşüncelerinin aksini ima etse bile bu bilgileri düşüncelerine uyacak şekilde yorumlamalarına yol açar.
 • Bilgiyi Hatırlamada Önyargı: Doğrulama Önyargısı, insanların düşüncelerini destekleyen bilgileri hatırlarken düşünceleriyle çelişen bilgileri unutmalarına, destekleyen bilgileri olduklarından daha destekleyiciymiş veya çelişen bilgileri aslında destekleyiciymiş gibi hatırlamalarına sebep olur.

Not: İlgili bir kavram da algıda seçiciliktir. Kişinin sadece iddiasını destekleyen kanıtlara odaklanmasına, iddiasına zıt kanıtları yok saymasına sebep olur. Birçok insan, Doğrulama Önyargısından ötürü Algıda Seçicilik yapar. Ancak kişinin ne yaptığının farkında olduğu ve önyargıdan etkilenmeden Algıda Seçicilik yaptığı durumlar da mevcuttur.

Tüm Reklamları Kapat

Doğrulama Önyargısına Örnekler

Bir inancının doğruluğunu kontrol etmek için internette araştırma yaparken inancının yanlış olduğunu gösteren tüm kaynakları görmezden gelen bir kişi, Doğrulama Önyargısına kapılmıştır. Benzer olarak, yeni tanıştığı birine dair bir görüş oluşturup daha sonra bu kişinin her hareketini görüşünü haklı çıkaracak şekilde yorumlayan kişi de bir örnektir.

Ayrıca çeşitli alanlarda Doğrulama Önyargısına örnekler verilebilir:

 • Doğrulama Önyargısı, insanların siyasal bilgileri yorumlama şeklini etkileyebilir. Örneğin insanlar kendi politik görüşlerini destekleyen içeriklerle görüşlerine karşı olanlardan daha çok zaman harcarlar.[4]
 • İnsanların sözdebilime bakış açılarını etkileyebilir. Sözdebilimsel teorilere inanan insanlar bu teorilerin yanlışlığını ispatlayan bilgileri görmezden gelme eğilimindedir.[5], [6], [7]
 • Ekonomik yatırım kararlarını etkileyebilir. Örneğin yatırımcılar belli hisse senetlerinin değerlerine ilişkin görüşlerini destekleyen bilgilere daha çok güvenirler.[8]
 • Bilim insanlarının araştırmalarını etkileyebilir. Mesela bilim insanları bilgileri hipotezlerini destekleyecek şekilde analiz edip yorumlayarak Doğrulama Önyargısına kapılırlar.[9], [10]
 • Sağlık çalışanlarının hastalarına koydukları tanıları etkileyebilir. Örneğin doktorlar ilk teşhislerini onaylayacak belirtiler arayıp teşhisi yanlış çıkarabilecek belirtileri görmezden gelerek Doğrulama Önyargısı gösterebilirler.[11], [12]

Ek olarak, 17. yüzyıldaki cadı avlarında kanıtların çoğunlukla yanlış yorumlanmasına dair şu söz de Doğrulama Önyargısına işaret eder:[13]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnsanlar bir teori oluşturmak veya desteklemek istediklerinde gerçekleri nasıl da çarpıtırlar!

Buna benzer olarak insanların Doğrulama Önyargısına kapıldığı başka bir durum da şudur:[14]

(...) Yeni edindiğimiz bilgi, inançlarımıza uyuyorsa bu bilginin esaslı ve kullanışlı olduğunu düşünürüz: "Tam da dediğim gibi!" Oysa yeni bilgi inançlarımıza uymuyorsa bilgiyi önyargılı veya aptalca buluruz: "Ne saçma bir argüman!"

Bilginin mevcut düşünceyle uyumu öyle önemlidir ki insanlar karşıt bir kanıtla karşılaştıklarında kanıtı çarpıtmanın veya görmezden gelmenin bir yolunu bulurlar. Böylece mevcut inançlarını devam ettirebilir ve hatta güçlendirebilirler.

Kısacası, Doğrulama Önyargısının örnekleri birçok alanda görülebilir. Bu örnekler önyargının insanları hangi farklı şekillerde etkileyebileceğini gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca önyargının tamamen rasyonel düşündüğü varsayılan profesyoneller de dahil birçok insanı etkilediğini fark edeceksiniz.

İnsanlar Neden Doğrulama Önyargısına Kapılır?

Doğrulama Önyargısı genelde iki bilişsel mekanizmayla ilişkilendirilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Çatışma Önleme, haksız olduğunuzu öğrenmekten kaçınmak.
 • Destek Arayışı, haklı olduğunu öğrenme arzusu.

Bu mekanizmaların ikisi de insanların aynı anda iki veya daha fazla çelişen inanca sahip olduğunda yaşadıkları psikolojik huzursuzluk olan bilişsel uyumsuzluğu en aza indirme isteklerinden kaynaklanır.[15], [16], [17]

Çatışma Önleme örneğin insanların inançlarına uymayan bilgiyi görmezden gelmelerini sağlayarak bilişsel uyumsuzluğu önleyebilir, çünkü bilgiyi kabullenmek kişide huzursuzluk yaratacaktır. Öte yandan Destek Arayışı, insanları inançlarını destekleyen bilgileri bulmalarına iterek çelişkili bilgileri bulmanın yaratacağı bilişsel uyumsuzluktan kaçınma sağlayabilir.

Çatışma Önleme ve Destek Arayışı tek başlarına birer sorun sayılmazlar. Sorun, insanlar bunları kontrol altında tutamadığında ortaya çıkar. Yani, haklı olmayı istemek kabul edilebilirken bu isteğin bilgiyi işleme ve karar verme sürecini yönlendirmesine izin vermek sorun yaratacaktır.

Dahası, hipotezlerimizi test etme yöntemlerimizdeki hatalar nedeniyle de Doğrulama Önyargısına kapılabiliriz. Örneğin genelde insanlar bir fenomeni açıklamaya çalışırken tek bir hipoteze odaklanıp diğer hipotezleri ihmal ederler.[2] Bu ihmal, odaklandıkları hipotezi doğru çıkarmak için hevesli olmasalar bile gerçekleşir. Tek hipoteze odaklanmak, insanların hipotezin doğruluğunu test etmek yerine doğru olduğunu varsayıp hipotezi ispatlamaya girişmelerine neden olabilir. Bu varsayım da elde ettikleri bilginin ilk hipotezin yanlışlığını ispatladığını veya alternatif hipotezlerden birini desteklediğini gözden kaçırmalarına sebep olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Buna bir örnek daha mantıklı olabilecek alternatif teşhisleri düşünmeden hastasına koyduğu ilk teşhisi doğrulamaya odaklanan bir doktor olabilir.

Bu durum hipotezi savunmak için duygusal bir motivasyon olmadığı durumlarda bile Doğrulama Önyargısının görülebileceğini gösteriyor.[18] Bu da kişinin duygusal sebeplerden dolayı önyargıya kapıldığı Motive Doğrulama Önyargısı durumunun tam tersi.

Son olarak, Doğrulama Önyargısının bazı başka sebeplerden de kaynaklanabileceğini belirtmek gerekir. Örneğin Motive Doğrulama Önyargısının görülmesinde ek bir neden de beynin bazen duygusal akıl yürütme sürecini düzenleyen veya bu süreçle bağlantılı sinirsel aktiviteleri baskılamasıdır.[19] Bu baskılama insanların bilgiyi yorumlarken mantıkları yerine duygularını kullanmalarına neden olur.

Genel olarak, Doğrulama Önyargısının ilk sebebi insanların psikolojik huzursuzluğu önlemek istemesidir. Spesifik olarak bu istek, insanların haksız olduklarını görmekten kaçınma durumu olan Çatışmayı Önleme ve haklılığını görme arzusu olan Destek Arayışı mekanizmalarıyla ilişkilendirilir. Dahası, insanların tek bir hipotezi ispatlamaya odaklanıp diğer hipotezleri görmezden gelmesi gibi hipotezi test etmedeki hatalar veya başka çeşitli sebeplerden ötürü de Doğrulama Önyargısı görülebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yeni Gerçekçilik Manifestosu

“Hatalarımızdan ders alırız ya da en azından başkaları ders alır. Hakikate veda ederek, ‘İktidar’a karşılıksız bir armağan vermekle kalmaz, büyük ölçüde insanın yanılsama ve büyüye karşı elindeki yegâne özgürleşme şansından –yani gerçekçilikten– vazgeçmiş oluruz.”

Kıta felsefesi geleneği içinde gerçekçiliğe dönüş çağrısını ilk yapanlardan İtalyan felsefeci Maurizio Ferraris’in bu çalışması postmodernizmin özgürleştirici amaçlarla çıktığı yolun bugün içinde bulunduğumuz itaat düzenine nasıl vardığını Nietzsche’den Heidegger’e, Foucault, Lyotard, Feyerabend’den Derrida’ya uzanan bir hatta ele alıyor.

Kitap bir postmodernizm eleştirisi ortaya koymakla birlikte postmodernizmin ideolojik sonuçlarından yararlanan; gerçek dünyanın reality show’a, eleştirinin dedikoduya, umudun endişeye, kesinliğin belirsizliğe ve inkârın genel bir tavra dönüştüğü hakikat sonrası çağdan beslenen popülizmin felsefi temellerini de gösteriyor ve çıkış yolu için ne pozitivizme ne postmodernizme yaslanan bir eleştirel felsefeyi yeniden gündeme getirme amacı taşıyor. Ferraris için yeni gerçekçilik eleştirel bir yön değişiminin adı, bununla toplumsal gerçekliği somut bir analiz ve dönüşüm zeminine dönüştürebilmek adına maskenin ardında başka maskeler aramak yerine örtüyü kaldırmayı öneriyor. Aslında bu çağda işe koşabileceğimiz felsefenin imkânlarını sorguluyor.

Devamını Göster
₺52.00
Yeni Gerçekçilik Manifestosu

Not: İnsanların Doğrulama Önyargısı nedeniyle sergilediği bazı davranışlar Seçici Pozlama örnekleri olarak da yorumlanabilir.[17] Seçici Pozlama, insanların sadece mevcut inanç ve kararlarını destekleyen bilgilerle ilgilenip bunlarla çelişenleri yok saymalarıdır.[20] [21]

Çatışma Önleme ile Destek Arayışının Ayrımı

Doğrulama Önyargısının altında yatan nedenleri bulmaya çalışırken Çatışma Önleme ile Destek Arayışını ayırt edebilmek faydalı olacaktır.

Bu iki fenomen birbiriyle ilgili ve ikisi de bilişsel uyumsuzluğu önlemeye odaklı olsa da her zaman bağlantılı olmayabilir, her zaman birlikte görülmeyebilirler.[16] Yani birisi inançlarına uymayan bir bilgiden kaçınıyorsa bu aynı zamanda kişinin inançlarına uygun bir bilgi aradığı anlamına gelmez. Benzer olarak bir kişi inançlarına uyan bilgi arayışındaysa bile inançlarına uymayan bilgileri görmezden geleceğini varsayamayız.

Dahası, insanların onaylayıcı bilgiyle çelişen bilgiye verdikleri tepki bilişsel açıdan farklıdır.[22], [23] Kişinin inançlarını doğrulayan bilgilere maruz kalması basitçe kişinin haklı olduğunu düşünmesine sebep olur, bu yüzden de bilişsel uyumsuzluğu azaltmaya az da olsa yardımcı olur. Buna karşın inançlarıyla ters düşen bilgilerle karşılaşan kişi daha güçlü bir duygusal tepki verecektir, bu da bilişsel uyumsuzluğun azaltılması çabasını diğerine göre daha çok etkileyebilir, üstelik bu etki daha büyüktür.

Ayrıca inançlarla çelişen bilgilerle karşılaşınca oluşan bilişsel uyumsuzluğu giderebilmek amacıyla kişiler, bilgiyi geçersiz kılmanın yollarını ararlar. Bu çabaya inançlarla uyumlu bilgileri işlerken gerek yoktur.

Kısaca, Çatışma Önleme ve Destek Arayışı Doğrulama Önyargısına sebep olan birbirine benzer fenomenlerdir. Birbirlerinden farklıdırlar çünkü insanları farklı şekilde etkilerler ve birbirlerinden bağımsız gözlenebilirler.

Doğrulama Önyargısını Azaltmak ve Önlemek

Buraya kadar Doğrulama Önyargısının ne olduğunu, insanları neden ve nasıl etkilediğini gördük. Yaygınlığından ve olası olumsuz etkilerinden ötürü bu önyargıyı nasıl önleyebileceğinizi veya en azından nasıl azaltabileceğinizi bilmek önemlidir.

Bu yüzden, bu bölümde önce başkalarındaki Doğrulama Önyargısını nasıl azaltabileceğinizi, daha sonra ise bu önyargıyı kendinizde azaltmak için neler yapabileceğinizi göreceksiniz.

Başkalarında Doğrulama Önyargısını Azaltmak

Başkalarında gördüğünüz Doğrulama Önyargısını azaltmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Bu yöntemlerin çoğu önyargının altında yatan asıl sebep olan bilişsel mekanizmaları etkisiz hale getirme etrafında şekilleniyor.[24], [25]

Yani bu metotlar genel olarak inanca uygun bilgilere odaklanma ve bu bilgileri başka bilgilere tercih etme veya çelişkili bilgiyi önleme veya reddetme eğilimini azaltmaya çalışır. Aynı zamanda kişiyi uygun bir muhameye teşvik ederler.

Tüm Reklamları Kapat

Burada, başkalarında önyargıyı azaltmak için yapabileceklerinizi sıraladık:

 • Doğrulama Önyargısının ne olduğunu, neden deneyimlediğimizi, bizi nasıl etkilediğini, neden sorun oluşturabileceğini gerekirse örnekler vererek açıklayın. Bu fenomeni daha iyi anlamak insanlara bu önyargının kendilerini ne zaman ve nasıl etkilediğini göstererek bu önyargıyı önlemek, etkisine karşı durmak, daha etkin mücadele etmek için daha motive olmalarını sağlar. Bazı durumlarda kişinin tam olarak nasıl önyargıya kapıldığını göstermenin de işe yarayabileceğini aklınızda bulundurun.
 • Mevcut bir inancı desteklemeyi değil doğru cevabı bulmayı amaç edinmelerini sağlayın. Örneğin biriyle bir konuda tartıştığınızı ve karşıdakinin haksız olduğuna emin olduğunuzu düşünün. Karşıdakiyle hararetli bir tartışmaya girmek kişinin savunmaya geçmesine ve her ne kanıt gösterirseniz gösterin ilk inancına bağlı kalması gerektiğini düşünmesine neden olabilir. Buna karşın, amacınızın sadece doğru cevabı bulmak olduğunu belirtip arkadaşça davranırsanız karşıdakinin sunduğunuz kanıtları değerlendirmeye alma ihtimalini artırabilirsiniz. Bu durumda, karşıdakinin tartışmaya fikrinizi ispatlamak için giriştiğiniz bir çatışma yerine beraber çıktığınız bir doğruyu arama yolculuğu olarak bakmasını sağlamalısınız. Buradaki kritik nokta, ortak bir yolculukta ikinizin de "kazanan" olabilmesidir. Oysa çatışma durumunda sadece bir kişi kazanabilir, bu da çoğunlukla karşıdakinin "kaybeden" olmama adına Doğrulama Önyargısına sarılmasına neden olacaktır.
 • Haksız olduğunu anlamanın verdiği huzursuzluğu ve ortaya çıkaracağı sorunları en aza indirin. Genelde, haksız çıkmak ne kadar sorunlu ve rahatsız ediciyse kişi ilk inancına o kadar bağlı kalacak, Doğrulama Önyargısına o kadar çok kapılacaktır. Haksız çıkmayı daha az rahatsız edici ve daha az problematik hale getirmek için yeni şeyler öğrenmenin değerini vurgulamak veya yanlış çıkan inançlara sahip kişilerle alay edilmesini önlemek gibi birkaç yol var.
 • Duygularının eylemlerini yönetmesine izin vermemelerini sağlayın. Çatışma Önleme ve Destek Aramanın oldukça normal olduğunu ancak bu duyguların bilgi işleme ve karar verme süreçlerini etkilemesine izin vermenin sorun yaratabileceğini anlatın. Örneğin bir bilgiyle karşılaşmayı önlemek istiyorsunuz çünkü bu bilgi haksız olduğunuz anlamına gelebilir. Önemli olan bunu fark etmek ve bilgiyi görmeyi seçmektir.
 • İnsanları bilgileri etkin bir şekilde düşünmeye teşvik edin. Bilgiyi derince ve anlamlandırarak değerlendirmek Doğrulama Önyargısını önlemeye yardımcı olacaktır. Çünkü yüzeysel bir değerlendirme insanları mantıklı bir akıl yürütmedense önyargılı düşüncelere güvenmeye yönlendirebilir. İnsanların eldeki bilgiyi uygun şekilde düşündüklerine emin olmak için kullanabilecekleri çeşitli yollar var.[26] Bilgiyi düşünmek için yeterince zaman ayırmak veya dikkat dağıtmayacak bir ortamda düşünmek bu yollar arasında sayılabilir.
 • İnsanları çok erken hipotez oluşturmaktan alıkoyun. Kişi bir hipotez oluşturduğunda genellikle hipotezi test etmek ve olası diğer hipotezleri gözden geçirmek yerine ilk hipotezi doğru çıkarmaya çalışır.[27] Bu yüzden insanları ilk hipotezlerini oluşturmadan önce mümkün olduğunca çok bilgiyi gözden geçirmeye teşvik etmek önyargıyı önlemeye yardımcı olabilir.
 • Karşıdakinden akıl yürütme sürecini açıklamasını isteyin. Örneğin hangi düşünceyi desteklediklerini ve bu tutum için nedenlerinin ne olduğunu anlatmalarını rica edebilirsiniz. Böylece kişinin tutumunun bilgiye dayanmadığını fark etmesi gibi bazı hataları görmesine yardımcı olabilirsiniz.
 • Hipotezlerinin neden yanlış olabileceğini sorun. Bu, hipotezlerini normalde kullanmayacakları bir bakış açısıyla test etmelerini sağlar. Böylece inançlarıyla çelişen bilgileri kabul etmelerini ve içselleştirmelerini kolaylaştırabilirsiniz.
 • Alternatif hipotezlerin neler olabileceğini ve bu hipotezlerin neden doğru olabileceğini sorun. Hipotezlerinin neden yanlış olduğunu sormak gibi bu da kişinin normalde yapacağından daha düzgün bir muhakeme yapmasını sağlayabilir. Bunu yaparken sınırlı sayıda alternatif hipoteze odaklanmak çok fazla hipotezi düşünmekten daha iyi sonuç verecektir.

Farklı teknikler, farklı durumlarda Doğrulama Önyargısını azaltmada daha etkili olabilir. Çoğu zaman durumun ve kişinin özelliklerini göz önünde bulundurarak birkaç tekniği birlikte kullanmak en iyi seçenektir.

Dahası, Doğrulama Önyargısını azaltmaya odaklanan yukarıdaki tekniklere ek olarak genel Önyargı Azaltma Tekniklerini kullanarak da bu önyargıyı önleyebilirsiniz. Bu tekniklere muhakeme sürecini yavaşlatmak, karar verme süreci için en uygun ortamı yaratmak ve karar verme sürecini standardize etmek örnek verilebilir.

Genel olarak, başkalarında Doğrulama Önyargısını azaltmak için genellikle önyargıya sebep olan bilişsel mekanizmaları etkisiz hale getirmeye odaklanan Önyargı Azaltma Tekniklerini kullanabilirsiniz. Bu tekniklerden birkaçı karşıdakinin bu önyargının farkına varmasını sağlamak, tartışmalarda inancı savunmaktan çok doğruyu bulmayı amaçlamak, haksız çıkmanın yaratacağı huzursuzluğu en aza indirmek, etkin bir muhakemeyi teşvik etmek ve insanlara hipotezlerinin neden yanlış olabileceğini veya alternatif hipotezlerin neler olabileceğini sormaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Kendinizde Doğrulama Önyargısını Azaltmak

Kendinizde gözlemlediğiniz Doğrulama Önyargısını azaltmak için başkalarında kullandığınız tekniklere benzer teknikler kullanabilirsiniz:

 • Önyargıyı nerede ve nasıl deneyimleyebileceğinizi düşünün.
 • Önyargıya dair farkındalık geliştirin, ilgili durumlarda kendinize önyargıya kapılıp kapılmadığınızı sorun.
 • Önyargının sizin için ne gibi olumsuz sonuçlar yaratabileceğini düşünün.
 • İnancınızı haklı çıkarmaya değil doğru cevabı bulmaya odaklanın.
 • Haksız çıktığınızda kötü hissetmemeye çalışın, örneğin ileride kullanabileceğiniz yeni bir bilgi edindiğinizi düşünün.
 • Duygularınızın bilgi işleme sürecinizi yönetmesine izin vermeyin, özellikle de Doğrulama Önyargısı veya inançlarınızla çelişen bilgileri önleme konusunda.
 • Bilgileri değerlendirirken yeterince zaman ve çaba harcayın.
 • Hipotez oluşturmak için acele etmeyin. Öncelikle bilgileri değerlendirin.
 • Muhakemenizi netleştirin. Örneğin bir konudaki duruşunuzu ve bu duruşun nedenlerini açıkça belirtin.
 • Hipotezinizin yanlış olma ihtimalini göz önünde bulundurun.
 • Alternatif hipotezleri ve bunların neden doğru olabileceğini düşünün.

Bu tekniklerin çoğu aynı zamanda karşıt görüşleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır, bu da kendi iddianızı açıklarken ve başkalarının bakış açısını değerlendirirken kolaylık sağlar.

Ek olarak, karar verme sürecinizi standartlaştırma veya bilgiyi değerlendirmek için uygun koşulları yaratma gibi genel önyargı azaltma tekniklerini de kullanabilirsiniz.

Dahası, başkalarında olduğu gibi kendinizde de bir teknik diğerinden daha yararlı olabilir. Bunu göz önünde bulundurmalı, içinde bulunduğunuz durumda en etkili olacak yaklaşımı bulmaya çalışmalısınız.

Tüm Reklamları Kapat

Son olarak, önyargı azaltmanın kendinizde diğerlerinden daha kolay olacağını aklınızda bulundurun. Çünkü diğer insanlar sizin kullandığınız tekniklere sizin kadar açık olmayacaktır. Ancak aynı zamanda kendinizdeki önyargıları azaltmak daha zor da olabilir. Bunun nedeni kendi hatalarımızı görmekte ve önyargıya, özellikle de Doğrulama Önyargısına kapıldığımızı fark etmekte daha çok zorlanmamızdır.

Genel olarak, kendinizde Doğrulama Önyargısını azaltmak için başkalarında kullandıklarınıza benzer teknikler kullanabilirsiniz. Bu teknikler arasında önyargıya dair farkındalık geliştirmek ve tetikte olmak, haklı çıkmak yerine doğruyu bulmaya odaklanmak, muhakemenizi netleştirmek, hipotezinizin neden yanlış olabileceğini düşünmek ve alternatif hipotezleri gözden geçirmek vardır.

Ek Bilgi

İlgili Bilişsel Önyargılar

Doğrulama Önyargısıyla yakından ilişkili birçok bilişsel önyargı mevcuttur. Ya benzer şemalar veya akıl yürütme biçimleri içerdiklerinden ya da Doğrulama Önyargısından kaynaklandıklarından bağlantılı kabul edilirler.

Örneğin Geri Tepme Etkisi, inançlarının yanlışlığını kanıtlayan bilgilerle karşılaşan kişilerin kanıtları reddedip inançlarına daha sıkı sıkıya bağlanmalarına neden olan bir bilişsel önyargıdır. Bu önyargı insanların örneğin hakkında olumsuz şeyler duydukları bir siyasiye daha çok destek vermelerine sebep olabilir.[28] Veya bir bilginin bilimsel olarak yanlışlığını vurgulayan bilgilerle karşılaşmak kişilerin o bilgiye dair inançlarını pekiştirebilir.[29] Geri Tepme Etkisi Doğrulama Önyargısıyla yakından ilişkilidir, çünkü her ikisinde de inancın doğruluğunu kanıtlamak adına inançla çelişen bilgi reddedilir.

Tüm Reklamları Kapat

Doğrulama Önyargısıyla yakından ilgili bir başka önyargı da Hale Etkisi'dir. Hale Etkisi, insanların başkaları hakkında bir konudaki görüşlerinin aynı kişi hakkında başka konulardaki görüşlerini de etkilemesine neden olan bir bilişsel önyargıdır. Bu önyargı, kişilerin fiziksel olarak çekici buldukları birinin kişiliğinin de ilginç olduğunu düşünmelerine veya çekici buldukları birinin yazdığı bir makaleye daha yüksek puanlar vermelerine neden olabilir.[30], [31] Hale Etkisi, Doğrulama Önyargısıyla yakından bağlantılıdır, çünkü her ikisi de insanların birine dair ilk izlenimlerini onaylamak için önyargılı bir yaklaşım benimsemelerine neden olur.

Doğrulama Önyargısının Kökeni ve Tarihi

"Doğrulama Önyargısı" terimi ilk kez 1997'de Clifford R. Mynatt, Michael E. Doherty ve Ryan D. Tweney tarafından Quarterly Journal of Experimental Psychology' de yayımlanan bir makalede kullanıldı.[10] Ancak yazarların da belirttiği gibi Doğrulama Önyargısının daha eski kanıtları psikoloji literatüründe mevcuttur.

Aşağıdaki paragraf, terimin kullanıldığı makalenin bir özeti niteliğindedir. Makalede sunulan çalışmayı ana hatlarıyla açıklar ve ayrıca konu üzerine yapılmış önceki çalışmalardan da bahseder:

Birçok yazar, bilim insanlarının teorileri doğrulamaktan çok yanlışlamaya çalışması gerektiğini savunur.[32] Ancak son zamanlarda yapılan deneysel bir çalışma özellikle soyut konularda bir doğulama önyargısının varlığını öne sürüyor.[33] Basit bir ortamdan sonra bilgisayar kontrollü daha gerçekçi bir ortamda yapılan araştırmada katılımcılar doğa olaylarına sebep olan yasalar hakkında hipotezler ürettiler. Daha sonra katılımcılardan iki seçenekten birini seçmeleri istendi. (1) Hipotezlerini muhtemelen doğrulayacak gözlemler yapabilecekleri veya (2) alternatif hipotezleri test edebilecekleri bir ortam. Alternatif hipotezleri test etmenin seçilmemesi doğrulama önyargısının varlığına güçlü bir kanıttır. Ancak katılımcılar hipotezleriyle açıkça çelişen bilgilerle karşlaştıklarında bu bilgileri yanlış hipotezleri elemek için kullandılar.

Bu makalede ek olarak konu üstündeki başka çalışmalardan da bahsediliyor:

Tüm Reklamları Kapat

Çok sayıda çelişkili bulgu karşısında alternatifler aramaktansa nesnel kanıtların yetersizliğine rağmen ilk teorilerine tutunan bilim insanlarının örnekleri çoktur. Kuhn'un 1970'teki çalışmasına göz atabilirsiniz.[34]

Wason, çıkarımsal akıl yürütme üzerine birtakım deneyler yaptı.[35] Bu deneylerde "P ise Q" önermelerini kullandı, kartların ön yüzünde bir önerme olan P, arka yüzünde ise başka bir önerme olan Q yer alıyordu. Katılımcılara P, "P'nin değili", Q ve "Q'nun değili"ni temsilen dört kart verildi. Katılımcılardan istenen "P ise Q" kuralını doğrulamak için hangi kartların ters çevrilmesi gerektiğini bulmalarıydı. Çoğu katılımcı sadece P kartını veya P ve Q kartlarını çevirdi. Bununla beraber kuralı yanlışlayacak kartlar P ve "Q'nun değili" kartlarıydı, "Q'nun değili" kartının neredeyse hiç seçilmemesi çelişen bilgiden çok doğrulayıcı bilgi arama eğiliminin güçlü bir kanıtıydı. Doğrulayıcı bilgileri seçmeye yönelik bu eğilimin ortadan kaldırılmasının oldukça zor olduğu gösterilmiştir.[33]

Wason, başka bir grup deneyde alternatif hipotezleri değerlendirmede başarısızlığa dair kanıtlar buldu.[36], [37], [38] Katılımcılardan deneyi yapanların belirlediği kuralı belirli bir sayısal örüntü oluşturacak şekilde düzeltmeleri istendi. Doğru kural çok geneldi ve bunun sonucu olarak birçok yanlış kural doğru kuralla aynı örüntüyü üretebilirdi. Katılımcıların çoğu basit kurallara dayanarak örüntüler ürettiler, olumlu geri bildirim aldılar ve doğru kuralı bulduklarını sandılar. Birkaç istisna dışında katılımcıların yapmadığı şey sistematik biçimde kurallar oluşturup bunları eleyerek ilerlemekti. Miller da benzer sonuçlara ulaştı.[39]

Son olarak, Mitroff NASA' dan bilim insanlarıyla yaptığı büyük ölçekli deneysel olmayan çalışmasında grubun birçok üyesinde güçlü bir Doğrulama Önyargısı görüldüğünü raporladı.[40] Mitroff, bilim insanlarının kendilerinin ve meslektaşlarının veriler karşısında inatçılığını birçok kez ifade etmelerini bu sonuca kanıt olarak gösterdi.

Özet ve Sonuç

 • Doğrulama Önyargısı, insanların bilgileri mevcut inançlarını onaylayacak biçimde aramalarına, seçmelerine, yorumlamalarına ve hatırlamalarına sebep olan bir bilişsel önyargıdır.
 • Doğrulama Önyargısı insanları hayatın her alanında etkiler, örneğin insanların destekledikleri siyasi adaya dair olumsuz bilgileri görmezden gelmelerine veya sadece halihazırdaki düşüncelerini destekleyen haberleri okumalarına sebep olabilir.
 • İnsanların Doğrulama Önyargısına kapılmalarının temel sebepleri, kişinin haksız olduğunu anlamaktan kaçınması demek olan Çatışma Önleme ve haklı çıkma arzusu olan Destek Arayışıdır. İnsanların ilk hipoteze bağlı kalması gibi hipotezleri test etmede yapılan hatalar da bu önyargının temel sebeplerinden biridir.
 • Kendinizde ve başkalarına Doğrulama Önyargısını azaltmak için önyargıya sebep olan bilişsel mekanizmaları etkisiz hale getirmeye odaklanan çeşitli teknikleri kullanabilirsiniz.
 • Önyargıya karşı tetikte olmak, haklı çıkmak yerine doğru cevabı aramayı hedef edinmek, bilgiyi analiz ederken yeterince zaman ve çaba harcamak, muhakemeyi net bir şekilde özetlemek, desteklenen hipotezin neden yanlış olabileceğini düşünmek veya alternatif hipotezleri ve bu hipotezlerin neden doğru olabileceğini gözden geçirmek gibi tekniklerle Doğrulama Önyargısını azaltabilirsiniz.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 41. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
25
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Üzücü! 4
 • Bilim Budur! 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 31/03/2023 00:21:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11099

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Amerika Birleşik Devletleri
Doktor
Sanat
Tümör
Çağ
Göz
Kuyruk
Hasta
Biyocoğrafya
Makine
Yaşam
Evrim Ağacı Duyurusu
İmmünoloji
Çevre
Yapay Zeka
Beslenme Davranışları
Hamile
Kadın
Doğal Seçilim
Yemek
İnsanlar
Neandertal
Bağırsak
Radyasyon
Fotosentez
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Doğrulama Önyargısı (Onaylama Yanlılığı): İnsanlar Neden Görmek İstediklerini Görürler?. (31 Ekim 2021). Alındığı Tarih: 31 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11099
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Alparslan, . (2021, October 31). Doğrulama Önyargısı (Onaylama Yanlılığı): İnsanlar Neden Görmek İstediklerini Görürler?. Evrim Ağacı. Retrieved March 31, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11099
I. Shatz, et al. “Doğrulama Önyargısı (Onaylama Yanlılığı): İnsanlar Neden Görmek İstediklerini Görürler?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 31 Oct. 2021, https://evrimagaci.org/s/11099.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Alparslan, . “Doğrulama Önyargısı (Onaylama Yanlılığı): İnsanlar Neden Görmek İstediklerini Görürler?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 31, 2021. https://evrimagaci.org/s/11099.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.