Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Geri Tepme Etkisi: İnsanlar, İnançlarıyla Çelişen Gerçekler Karşısında Gerçekleri Kabul Etmek Yerine Neden İnançlarına Daha Sıkı Sarılıyor?

Geri Tepme Etkisi: İnsanlar, İnançlarıyla Çelişen Gerçekler Karşısında Gerçekleri Kabul Etmek Yerine Neden İnançlarına Daha Sıkı Sarılıyor? Effectiviology
İçinde kum bulunan masadaki bir bardağın parçalanma anı.
8 dakika
3,776
 • Bilişsel (Kognitif) Psikoloji
 • Sosyal Psikoloji
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 47. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Tamamen mantıklı bir dünyada, inançlarına karşı gelen bir kanıtla karşılaşan insanlar önce bu kanıtı değerlendirir, sonra da inançlarını bu gerçek ışığında gözden geçirip fikirlerini değiştirirlerdi. Fakat bu, gerçek dünyada pek gerçekleşmez.

Bunun yerine insanlar, inançlarından şüphe duymalarını gerektiren bir kanıtla karşılaşınca genelde bu kanıtı reddederek asıl fikirlerine olan desteklerini güçlendirir. Bu olgu, adı geri tepme etkisi olan bilişsel bir önyargıdan dolayı gerçekleşiyor.

Tüm Reklamları Kapat

Başkalarının fikrini değiştirme yeteneğinizin yanı sıra sizin de bilgileri mantıksal bir biçimde işleme yeteneğinizi de etkilediği için geri tepme etkisinin anlaşılması oldukça önemlidir. Dolayısıyla da bu makalede, geri tepme etkisini öğrenecek, insanları neden ve ne zaman etkilediğini anlayacak ve etkisini yatıştırmak için ne yapabileceğinizi göreceksiniz.

Geri Tepme Etkisi Nedir?

Geri tepme etkisi, görüşleriyle uyuşmayan bir kanıt gören insanların o kanıtı reddedip asıl görüşlerine olan desteklerini artırmasına neden olan bilişsel bir önyargıdır.[1] Yani aslında geri tepme etkisi, insanlara yanlış olduklarını gösteren kanıtları sunmanın etkisiz olduğu, ve hatta bunun sonunda asıl fikirlerini daha da fazla desteklemelerine bile yol açarak bir geri tepme oluşturabileceği anlamına gelir.[2], [3], [4]

Tüm Reklamları Kapat

Yani geri tepme etkisi, onay önyargısının bir alt türüdür.[5] Onay önyargısı, insanların inançlarıyla çelişen bilgileri reddetmesi ya da o bilgiyi bahsi geçen inançları onaylayacak bir biçimde yorumlaması anlamına gelen bilişsel bir önyargıdır.

Geri Tepme Etkisi Örnekleri

Aşağıdaki senaryoların incelendiği bilimsel araştırmalarda geri tepme etkisi ile karşılaşılmıştır:

 • Oy tercihlerini inceleyen bir araştırma, insanlara onayladıkları politik adayla ilgili olumsuz bir bilginin gösterilmesinin o adaya olan desteği arttırdığını gösterdi.[6]
 • Politikayla iç içe olan konulardaki yanılgıları inceleyen bir araştırma, insanlara konudaki görüşleri ile çelişen gerçek bilgilerin verilmesinin çoğu zaman insanların asıl yanılgılarına daha şiddetli inanmalarına sebep olduğunu gösterdi.[7]
 • Ebeveynlerin çocuklarını aşılatma niyetlerini inceleyen bir araştırma, çocukların aşılanmasının neden en doğru karar olduğunu gösteren bilgilerin aşı karşıtı ebeveynlerle paylaşılmasının bazen aşı ile otizm arasında bir bağa inanılmasını daha olası kıldığını gösterdi.[8]
 • İnsanların gribe karşı aşı olma niyetlerini inceleyen bir araştırma, aşının tehlikeli olduğunu düşünen insanlara bu söylenceleri çürüten bilgiler verilmesinin sıklıkla aşı olma niyetlerinin azalmasıyla sonuçlandığını gösterdi.[9]

Sonuç olarak geri tepme etkisi, çok farklı alanlardan insanları etkileyebilen bir olaydır. Bu olayın çeşitli sözdebilim inançlarına verilen yaygın destek üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olması, bu inançları çürütme girişimlerinin neden genelde etkisiz kaldığını açıklıyor. Tabii ki de geri tepme etkisi, yukarıda gördüğümüz üzere her türlü görüşe sahip insanı etkileyebiliyor.[10]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnsanlar Geri Tepme Etkisinden Neden Etkilenir?

İnsanlar, halihazırda sahip oldukları inançlarla çelişen bilgilerle karşılaştıklarında geçtikleri süreçten dolayı geri tepme etkisinden etkilenir.

Esasen, inançlarının herhangi bir biçimde yanlış olduğuna işaret eden bir bilgiyle karşılaşan insanlar, tehdit altında hisseder ve sonuç olarak da kişide çeşitli olumsuz duygular uyanır.[3] Bu, özellikle de inançları benlik algıları için oldukça kritik ise, yani kişinin kimliği ile ideolojisinin çok önemli bir kısmını yansıtıyorsa olasıdır.

Bu hissedilen olumsuz duygular, insanların karşılaştıkları düzeltici bilgiyi kabul edebilme yeteneğini kötü yönde etkiler, çünkü bu bilgiyi düzgünce işlemeyi reddetme olasılığı ile bu bilgiyi dikkate almama yollarını bulmaya çalışma olasılığı artar.

İnsanların genelde düzeltici bilgileri dikkate almama ve reddetmeye çalışmaları, bazen geri tepme etkisini yaşamalarının nedeni olabilir. Özellikle de düzeltici bilginin reddedilme çabaları sırasında insanların ilk önce savlarında kullanabilecekleri, halihazırda ellerinde bulunan bilgileri hatırlamaya çalışması, bu bilgiyi akıllarında güçlendirmelerine yol açıp dolayısıyla da görüşlerine olan desteklerini artırabilir.

Dahası, eğer bireyler istenmeyen bilgilere yeterince şiddetli karşı gelirlerse duruşlarını destekleyen daha çok sav bulurlar. Bu da bakış açılarını doğrulayan kanıt sayısının, istenmeyen bilgi sunulmadan öncekine kıyasla daha fazla olduğuna inanmalarına sebep olur. Sonuçta da bu, asıl görüşlerini eskisinden daha da fazla desteklemelerine yol açar.

Tüm Reklamları Kapat

Geri Tepme Etkisi Nasıl Azaltılır?

Diğerlerinin Geri Tepme Etkisini Azaltmak

Geri tepme etkisinin bilişsel bir önyargı olması, buna karşılık vermek için genel önyargıdan arındırma tekniklerini (İng: "debiasing techniques") kullanabilirsiniz demektir.[11] Örneğin basit açıklamalar kullanıp bilgiyi sunma şeklinizi değiştirerek insanlarda bu önyargının farkındalığını artırmak bu stratejiler arasındadır.[12]

Mesela bir araştırma, insanların federal refah programları üzerine olan görüşlerini inceledi.[13] Araştırmacılar, insanların büyük bir çoğunluğunun bu programların doğası ve kapsamı hakkında bir hayli yanlış bilgilendirilmiş olup içlerinde an az bilgili olanların da bilgilerine en çok güvenenler olduğunu keşfetti.

Hatta araştırmacılar, insanlara bu refah programları hakkında gerçeklerin sunulmasının, kişilerin görüşlerini değiştirmede pek bir etkisi olmadığını da keşfetti. Fakat bir devam çalışmasında, araştırmacılar gerçekleri sunma yöntemlerinde ince değişiklikler yapılması sonucunda insanların yeni kanıta daha olumlu tepki verdiğini gözlemledi.

Bu devamda insanlardan önce refaha ayrılan ulusal bütçenin yüzdesini tahmin etmeleri istendi. Sonra da refahın bütçe yüzdesinin kaç olması gerektiğine inandıkları soruldu.

Tüm Reklamları Kapat

Bu soruların peş peşe sorulması, insanları kendi gerçeklik algıları ile refaha harcanan bütçenin gerçekte ne kadar olduğu onlara söylenmeden önce tercih ettikleri harcamayı karşılaştırmaya itti. Bu da demek oluyordu ki katılımcıların çoğu refaha harcanan miktarın yalnızca düşündüklerinden daha az olduğunu değil, aynı zamanda da ayrılması gerektiğine inandıkları miktardan da az olduğu bilgisini hazmetmek zorundaydı.

Eğer insanlar edindikleri bilgileri en başından mantığa uygun bir biçimde işleseydi, bu karşılaştırmanın doğal olarak yapılmış olması gerekirdi. Bunu gerçekte başarmalarının tek yolu ise onlara açıkça refaha ne kadar harcanması gerektiğini düşündüklerini sormak oldu. Buna bağlı olarak katılımcılar, düzeltici bilgiye yalnızca bu öncül soru sorulduğu zaman olumlu tepki verdi, çünkü bu soru, yanlış oldukları gerçeğini özümseyip kabul etmelerini sağladı.

Yani birisiyle o kişinin fikirlerini değiştirmek amacıyla konuşurken geri tepme etkisinden kaçınmak istiyorsanız şunu unutmayın: bilgiyi sunma biçiminiz, sunduğunuz bilgi kadar önemlidir. Bu bakımdan da yeni bilgiyi zıtlaşmayan, insanları gerçekleri özümsemeye davet edip ulaşmalarını istediğiniz sonuca kendilerinin ulaşmasını sağlayan bir tavırla sunmanız gerekiyor.

Ayrıca ana fikrinizin iyice anlaşılmasını istiyorsanız, diğer kişiye ne kadar sapmış olursa olsunlar "yanlış" görüşe sahip olduğu için saldırmanın işe yarama şansının pek iyi olmadığı da aklınızda bulunsun. Bu tür bir tavır, karşınızdaki kişiyi büyük olasılıkla savunma moduna sokacaktır ki bu durumda da yeni kanıtları kabul etmeye yatkın olmazlar. Bu çok önemli bir nokta, çünkü insanlar sizi kaba ya da saldırgan olarak algılarlarsa, mantıklı ve sağlam temelli olsa bile argümanınızın geçerliliğine şüphe etmeye daha meyilli olurlar.[14]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Resimli Başyapıtlar: Körler Ülkesi

Resimli Başyapıtlar: Körler Ülkesi

H.G. Wells

And Dağları’nın vahşi çorak topraklarında insanların dünyasından elini eteğini çekmiş bir vadi uzanır. Ancak korkunç boğazlar ve buz kaplı bir geçit aşıldıktan sonra ulaşılabilen Körler Ülkesi’dir burası. Vadiyi on yedi gün boyunca karanlığa gömecek bir yanardağ patlamasının ardından, vakti zamanında İspanyol zulmünden kaçarak vadiye sığınmış ve körlük belasıyla cebelleşen insanların dünyayla bağlantısı kopmuştur. Körlüğe derman bulmak için köyden ayrılmış ve koca dünyada mahsur kalmış bir adamın anlattıklarıyla bir efsane olarak varlığını sürdürür Körler Ülkesi. Ta ki Nunez adında genç bir dağcı elim bir kazayla vadide hapsoluncaya kadar…

H. G. Wells’in bu meşhur öyküsüne İspanyol çizer Elena Ferrándiz’in muhteşem resimleri eşlik ediyor.

“… ‘AnnVeronica’, ‘Zaman Makinesi’, ‘Körler Ülkesi’… bunlar Wells’in çağdaşlarının üretebileceğinden çok daha iyi hikâyeler.” Vladimir Nabokov

“Wells’i yüzyılın başında keşfettiğime çok üzgünüm. Keşke o baş döndüren, kimi zaman da dehşetli mutluluğu hissetmek için onu bugün keşfedebilseydim.” Jorge Luis Borges

Devamını Göster
₺45.00
Resimli Başyapıtlar: Körler Ülkesi

Kendi İnançlarınızda Geri Tepme Etkisini Azaltmak

Bu önyargıyı anlayışınız sayesinde, başka kişilerin yaşadığı geri tepme etkisini azaltmanın yanı sıra kendi başınıza gelenin de şiddetini düşürebilirsiniz. Bunu başarabilmek için yeni bilgileri nasıl hazmettiğinize eleştirel bir gözle bakabilmeniz gerekir. Böylece daha mantıklı düşünüp daha iyi kararlar verebilirsiniz.

Öz geri tepme etkinizi azaltmanın temel yolu, etkisinin farkında olarak inançlarınızla çelişen bir bilgiyle karşılaşınca verdiğiniz tepkiyi değiştirmektir.

Özellikle, bu tarz bir bilgiyle karşılaşınca direkt görmezden gelmemeli ya da hemen neden yanlış olduğunu açıklamaya çalışmamalısınız. Bunun yerine ilk önce farklı bir açıdan bakmayı denemeli ve olayı kendi içinde, konu üzerine olan görüşlerinizle karşılaştırmadan incelemeye çalışmalısınız.

Bunların haricinde bu önyargıdan kaçınmak için hem yukarıda bahsedilen metotları hem de başka önyargıdan arındırma tekniklerini de kullanabilirsiniz.[11] Bu teknikler öncelikle yeni bilgilere sezgisel olarak tepki vermeniz yerine sizin onları bilinçli, mantıklı bir tavırla işlemenizi sağlamaya odaklanır. Bu şekilde de yeni bilgiye hak ettiği şansı vereceğiniz garantiye alınır.

Geri Tepme Etkisi Hakkında Uyarılar

Geri tepme etkisinin bilgi hazmedilmede önemli bir rolü olması, herkesi her an etkiliyor anlamına gelmez. Çalışmalar, insanların düşünce sürecinin etkilenmediği durumların da olduğunu gösteriyor.[15], [16]

Tabii bu gözlem, konudaki diğer buluntularla çakışmak zorunda değil; çünkü geri tepme etkisinin varlığını destekleyen çalışmalar bile yüksek değişkenliği ile çeşitli faktörlere bağlılığını kanıtlar.

Dahası, geri tepme etkisinin hangi zamanlarda birinin düşünce sürecine dahil olacağının öngörülmesi zor olduğu için de çoğunlukla bu durumla karşılaşılacağı var sayılarak bilgi sunma açısından ona göre davranılması öneriliyor.

Sonuç olarak, geri tepme etkisi kişileri etkileyebilecek olsa da aslında her durumda da gözlenmez. Bunun insanların başına gelip gelmemesi farklı etkenlere dayanmaktadır, ve bunun da tahmini güç olduğundan genelde tedbirli olup bu önyargının olası varlığını göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz.

Alakalı Bilişsel Önyargılar

Bazen dünya görüşü geri tepme etkisi olarak da adlandırılabilen geri tepme etkisine ek olarak iki tane daha geri tepme etkisi bulunmaktadır. Bunlar da sahip olunan görüşlere karşı gelen kanıtlarla karşılaşılması durumunda belli bir görüşe olan desteğin güçlendirilmesine neden olur:

 • Abartı geri tepme etkisi. Abartı geri tepme etkisi, karmaşık bir açıklama ile karşılaşan insanların bunu, daha basit bir alternatif adına reddetmesine ve bazen de görüşlerini o basit alternatifte sağlamlaştırmalarına neden olan bir bilişsel önyargıdır. Mesela bu, basit bir söylencenin aşırı teknik ve bilimsel bir retti sunulan insanların söylenceye olan desteğini artırabilir.[12]
 • Aşinalık geri tepme etkisi. Aşinalık geri tepme etkisi, insanların yanlış bilgilendirmeleri daha iyi hatırlamasına, ve hatta iddiayı çürüten düzeltici bilgi gösterildikten sonra da yanlış bilgiye daha fazla maruz kaldıkları için o yanlışı doğru olarak hatırlamasına yol açan bir bilişsel önyargıdır. Mesela bu, bir iddiayı çürütme çabasıyla her karşılaşıldığında kişinin belirli bir yanlış bilgiye olan desteklerini artırabilir.[16]
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 47. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
16
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 20
 • Muhteşem! 10
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Bilim Budur! 4
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 2
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ I. Shatz. Cognitive Biases: What They Are And How They Affect People. Alındığı Tarih: 30 Haziran 2021. Alındığı Yer: Effectiviology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Nyhan, et al. (2010). When Corrections Fail: The Persistence Of Political Misperceptions. Political Behavior, sf: 303-330. doi: 10.1007/s11109-010-9112-2. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b G. J. Trevors, et al. (2016). Identity And Epistemic Emotions During Knowledge Revision: A Potential Account For The Backfire Effect. Discourse Processes, sf: 339-370. doi: 10.1080/0163853X.2015.1136507. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. Schwarz, et al. (2007). Metacognitive Experiences And The Intricacies Of Setting People Straight: Implications For Debiasing And Public Information Campaigns. Academic Press, sf: 127-161. doi: 10.1016/S0065-2601(06)39003-X. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ I. Shatz. The Confirmation Bias: Why People See What They Want To See. Alındığı Tarih: 30 Haziran 2021. Alındığı Yer: Effectiviology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. P. Redlawsk. (2015). Hot Cognition Or Cool Consideration? Testing The Effects Of Motivated Reasoning On Political Decision Making. The Journal of Politics, sf: 1021-1044. doi: 10.1111/1468-2508.00161. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Nyhan, et al. (2010). When Corrections Fail: The Persistence Of Political Misperceptions. Political Behavior, sf: 303-330. doi: 10.1007/s11109-010-9112-2. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Nyhan, et al. (2014). Effective Messages In Vaccine Promotion: A Randomized Trial. Pediatrics, sf: e835-e842. doi: 10.1542/peds.2013-2365. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Nyhan, et al. (2015). Does Correcting Myths About The Flu Vaccine Work? An Experimental Evaluation Of The Effects Of Corrective Information. Vaccine, sf: 459-464. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.11.017. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ U. K. H. Ecker. (2017). Why Rebuttals May Not Work: The Psychology Of Misinformation*. Media Asia, sf: 79-87. doi: 10.1080/01296612.2017.1384145. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b I. Shatz. Debiasing: How To Reduce Cognitive Biases In Yourself And In Others – Effectiviology. Alındığı Tarih: 30 Haziran 2021. Alındığı Yer: Effectiviology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b I. Shatz. The Overkill Backfire Effect: On The Danger Of Presenting Too Much Evidence. Alındığı Tarih: 30 Haziran 2021. Alındığı Yer: Effectiviology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. H. Kuklinski, et al. (2015). Misinformation And The Currency Of Democratic Citizenship. The Journal of Politics, sf: 790-816. doi: 10.1111/0022-3816.00033. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. R. Popan, et al. (2019). Testing The Effects Of Incivility During Internet Political Discussion On Perceptions Of Rational Argument And Evaluations Of A Political Outgroup. Computers in Human Behavior, sf: 123-132. doi: 10.1016/j.chb.2019.02.017. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ T. Wood, et al. (2019). The Elusive Backfire Effect: Mass Attitudes’ Steadfast Factual Adherence. Political Behavior, sf: 135-163. doi: 10.1007/s11109-018-9443-y. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b I. Shatz. The Familiarity Backfire Effect: Why Debunking A Myth Can Make People Believe It. Alındığı Tarih: 1 Temmuz 2021. Alındığı Yer: Effectiviology | Arşiv Bağlantısı
 • M. Gilens. (2001). Political Ignorance And Collective Policy Preferences. American Political Science Review, sf: 379-396. doi: 10.1017/S0003055401002222. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/02/2023 19:37:36 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10649

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Galaksi
Gıda Güvenliği
Sosyal
Hızlı
Ölümden Sonra Yaşam
Stephen Hawking
Evrim Kuramı
Doğa Olayları
Filogenetik
Köpekbalığı
Müfredat
Ortak Ata
Dünya
Sosyal Mesafelendirme
Sürüngen
Evrimsel Biyoloji
Oyun
Evrim Teorisi
Sağlık Bakanlığı
Yumurtalık
Manyetik
Yanlış
Egzersiz
İyi
Entomoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Geri Tepme Etkisi: İnsanlar, İnançlarıyla Çelişen Gerçekler Karşısında Gerçekleri Kabul Etmek Yerine Neden İnançlarına Daha Sıkı Sarılıyor?. (3 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 1 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10649
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Gür, . (2021, July 03). Geri Tepme Etkisi: İnsanlar, İnançlarıyla Çelişen Gerçekler Karşısında Gerçekleri Kabul Etmek Yerine Neden İnançlarına Daha Sıkı Sarılıyor?. Evrim Ağacı. Retrieved February 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10649
I. Shatz, et al. “Geri Tepme Etkisi: İnsanlar, İnançlarıyla Çelişen Gerçekler Karşısında Gerçekleri Kabul Etmek Yerine Neden İnançlarına Daha Sıkı Sarılıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 03 Jul. 2021, https://evrimagaci.org/s/10649.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Gür, . “Geri Tepme Etkisi: İnsanlar, İnançlarıyla Çelişen Gerçekler Karşısında Gerçekleri Kabul Etmek Yerine Neden İnançlarına Daha Sıkı Sarılıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 03, 2021. https://evrimagaci.org/s/10649.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.