Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

BAŞÖRTÜSÜ POLİTİK MİDİR?

Spoiler, Evet Öyledir!

BAŞÖRTÜSÜ POLİTİK MİDİR? Atatürk ve yaşlı kadın, 1936
Atatürk Samsun'da bir kadının dertlerini dinliyor.
7 dakika
250
Blog Yazısı
Tüm Reklamları Kapat

Bu başlığı okuyup da birçok kişinin daha okumadan husumet besleyip dikkat bile vermeden geçip gideceğinden eminim. Yine de bu meselenin ülkemizde çok büyük sorunlar oluşturduğunu ve çözülmesinin acil diye sınıflandırdığım bir meseledir. Bu yazımda elimden geldiğince bu meseleye kendi tecrübelerim doğrultusunda anlatmaya çalışacağım. Bu yazımda karşı tarafa daha sağlıklı argümanlar sunmak adına giriş-gelişme-sonuç kısımlarını karışık yazacağım ve tarihsel bölüm dışında yazılan her şey kendi şahsi fikrim ve görüşüm olduğunu hatırlatırım.

“MİLLET UZAYA GİDİYOR BİZ BAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞIYORUZ!” ARGÜMANI NE KADAR MANTIKLI?

Tüm Reklamları Kapat

Çok mantıksız bir argümandır. Bu argümanın demek istediği şey bu uğraşılan işin “gereksiz ya da boş iş” olduğu, asıl gerekli işin bilim ve ilim olduğudur. En önemli işin bilim ve irfan olduğu konusuna katılmakla beraber doğru bir siyaset ya da yönetimin olmadığı bir sistemde bilimin ilerlemeyeceği kanısındayım. Yani şöyle düşünelim çok bilgili bilim adamlarımız var ama kötü bir sayetin olduğu bir ülke olsun. Kötü siyaset demek, kötü ekonomi demektir. Kötü ekonomi demek hakkını alamayan alt ve orta kesim demektir. Bilim adamları ve mühendislerini kaybetmesine ya da bazı yabancı politikaları yüzünden bilimi dışlayan kararları alma ihtimali yükselir. Yani bilimin ilerlemesi ya da uygulanmasının en büyük etmeni siyasetten geçiyor.

Bilimin ilerlemesinin ya da uygulanabilmesinin yönetimle ya da siyasetle doğrudan ilgili olduğunu kabul ettiğimize göre şunu da kabul etmeliyiz: doğru yasalar daha doğru yasalara, yanlış yasalar daha yanlış yasalara evrimleşir. Bu yüzden olabildiğince doğru ve mantıklı kararların kabullenilmesi şarttır. Elbette başka sıkıntılarımız var ülkecek ve önceliğimiz daha büyük sorunlar olmalı bu konuda hemfikiriz. Ama kötü uygulamaları olabildiğince uzak tutmak önemlidir. Yani “millet” zamanında bu tarz kötü yönetimleri ayıkladığı için uzaya çıkabiliyor.

Tüm Reklamları Kapat

Kötü yönetimleri uzak tutmanın önemini kabul ettiğimize göre başörtüsü yasaklanması ya da uygulanmasının hangisinin daha verimli olduğunu düşünelim.

BAŞÖRTÜSÜNÜN TARİHİ VE SOSYAL YAPIDAKİ YERİ

Başörtüsü yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe sahiptir. İlk ortaya çıkış amacı ise toplumsal sınıfları belirginleştirmek amacıyla olmuştur. Antik Sümer’de soylu insanların eşleri ve mabet fahişeleri başörtüsü takarmış. Sonraki dönemlerde ise dul kadınların da takmasına müsaade edilmiştir. Yani ilk ortaya çıkış amacı “soylu insanları belirginleştirmek” olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden herkesin takma hakkı yoktu ayrıca ve izni olmadan başörtüsü takılmasına büyük cezalar veriliyordu. Başörtüsü takan kadınlara büyük saygı duyuluyordu bu dönemde. Pagan dininden çıkıp Müslümanlık-Hristiyanlık-Yahudilik gibi dinlere geçişle birlikte başörtüsü herkesin takabileceği bir sembol haline geldi. Artık “dindarlığın sembolü” olmuştu bu başörtüsü.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Neden başörtüsü takılmalıdır sorusuna ise Kuranı Kerim Ahzab suresinde “incilmemesi ve zarar görmemesi” için başörtüsü gerekiyor demektedir. Ayrıca gene aynı surede kapanmayan kadınlara “cahili devrindeki insan” benzetmesi yapmıştır. Peki, gerçekten başörtüsü kadınları koruyor mu? Elbette hayır. Kapanma oranının zirve yaptığı ülkelerde (Mısır, İran, Arabistan…) kadınlara yapılan taciz ve tecavüz vakaları dünya genelinde başlarda geliyor. Zaten bir kumaş parçasının bir kadını korumasını bekleyemeyiz. Kadını koruyan eğitim seviyesi ve doğru çalışan bir adalet sistemidir.

Türkiye için konuşmamız gerekirse, ilk olarak 23 Nisan 1920 TBMM açılırken Cuma namazı sonrası dua okunmuş, kurban kesilmiş ve ilk TBMM ve Teşkîlât-ı Esâsiye Kanununda “şeriat hükümleri uygulamasını artık TBMM yürütecektir.” İbaesi yer almıştır. O dönemde olabildiğince tepkiyi azaltmak uğruna bu yolu Atatürk tercih etmiştir. Bağımsızlık ve saygınlık kazanır kazanmaz laik bir cumhuriyet kurmak için birçok kanun çıkartmış ve genel olarak çıkartılan kanunlar “milletin inanç özgürlüğü korunma altına almak” üzerinedir. 1924’de hilafet kaldırılmıştır devlet laik bir politika izlemeye başlamıştır. 5 Eylül 1925 2413 sayılı bir kararname ile başörtüsü devlet çalışanları için kaldırılmıştır.

1980 darbesi sonrası çıkan 1984 anayasası ile kadınların üniversitelere (öğretmen-öğrenci) başı açık girmesi zorunluluğu getirilmesiyle 80 ve 90’lı yıllarda büyük eylemlere ve tepkilere sebep oldu. Şunu da dip not olarak geçmek isterim ki 70’li yıllarda AP başa geçince “başörtülüler Arabistan’a gitsin” sözleri çok da probleme sebep olmamış ve Süleyman Demirel halkın büyük desteğini alıyordu o dönemler. Ne zaman muhafazakâr partiler yükselişe geçti o zaman başörtüsü büyük sorunlar oluşturmaya başladı. İnsanlar güç ve para kimin elindeyse onun kanunlarını kabulleniyorlar anlaşılan. Muhafazakâr partiler güç kazandıktan sonra ise 2008 yılında başörtüsü yasağı kaldırıldı.

Geçmişe dair birçok yalan haber ve var olmayan hikayeler uyduruldu. O dönemde başörtüsüne karşı sanki faşistçe bir yaklaşım varmış gibi ve hükümetin sanki gaddarca tavırları olduğuna dair sayısız yalanlar muhafazakar partilerin reklamına dönüştü resmen. Mesela “Medine Bircan” isimli 71 yaşındaki kadının başörtüsü taktığı için hastaneye kabul edilmediği ve bu sebeple öldüğü yalanı TRT’de bile gösterilmiştir. Hâlbuki onun oğlu bile bunun doğru olmadığını söylemiştir. Askeriyede bile başörtüsüne sert yaptırımları olduğu söylenmiş ve yalan haberler yayılmıştır ama çok buralara değinmek istemiyorum.

BAŞÖRTÜSÜ GERÇEKTEN “POLİTİK” MİDİR?

Tüm Reklamları Kapat

Başlık kısmına “evet” yazsam da aslında tam olarak politik değildir. Aslında bakarsan sevgili okurum aklına gelebilecek her şey politik birer malzemedir. Politik malzeme demek hoşuma gitmiyor aslında, politikaya dâhil edilebilir demek daha doğru olur. Mesela günümüzde madalyalara kahramanlık, kumaş parçalarına bayrak(özgürlüğün simgesi), posterlere devrim gibi anlamlar nasıl yükleyebiliyorsak aynı şekilde herhangi bir sembole herhangi bir anlam yükleyebiliriz. Bu yüzden aklınıza gelebilecek her şeye politikaya dâhil edebiliriz.

Bazı partilerin bu konuyu kullandığı ve de seçim vaadi ya da şovu yaptığı da gerçektir(Türkiye baz alınarak yazılmamıştır, dünya genelinden bahsediyorum). Yani dini sembolleri ya da uygulamaları kullanmak ve dini siyasete alet etmek her zaman zayıf yöneticilerin işine gelmiştir. Yani sadece başörtüsü değil bütün din politikacıların kirli işlerine düşebilir. Bu anlamda “başörtüsü ya da dini motifler değil, insanlar politiktir” demek daha doğru olur. Ama bana sorulursa şahsen başörtüsüne politiktir derdim.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMAK DOĞRU MU?

Başörtüsünün sınıfsal farklılıklar neticesinde tarih sahnesine çıktığını, politikaya alet edildiğini kabul edildiğini kabul edildiğine göre en önemli soruya geldik: başörtüsü yasaklanmalı mı?

Tüm Reklamları Kapat

Bu soruya cevap veremden önce şu sorunun cevabını vermek gerekir, bir insan ya da toplumdaki ortalama bir birey cehennemlik gördüğü bir iş arkadaşıyla uyum içinde çalışabilir mi? bunun sorusu aslında bariz şekilde “hayır, anlaşamaz.”. çünkü şöyle bir gerçek vardır ki neredeyse hiçbir dinde hoşgörü yoktur. Kendi dediklerini ve yaptıklarını %100 doğru kabul eder ve karşı tarafı %100 hatalı kabul eder. Kuranı Kerim’i biraz okursanız hoşgörüden ziyade “baskın” olmayı öğütlediğini görürsünüz zaten.

Kişisel tecrübelerim de dindar insanların kendilerinden olmayanı hor göreme eğiliminde oldukları yönünde. Ben ateist olduğumu öğrendikten sonra beni hayatından çıkaran üniversitede arkadaşlarım oldu. Bu arada ben Türkiye’nin en iyi teknik üniversitesinin öğrencisiyim, kıyıda köşede kalmış üniversitelerden birinde değilim. Lisedeyken de aynı şekilde aşırı dindar insanların kendileri gibi olmayan insanlardan uzak durdukları ve soğuk davrandıkları da gerçektir. Şimdi bunlarla ateist bir insanın ya da farklı dinden bir insanın yan yana uyum içinde çalışmasını kimse bekleyemez. Kişisel olarak çok iyi kalpli dindar insanların olduğunu kabul etmekle beraber ikilik çıkarmak için özel uğraş veren insanların da sayısının fazla olduğunun teminatını veririm.

Bu sebeple “din” ile alakalı herhangi bir sembol ya da motif devlet kurumlarında yasaklanması, ama sosyal hayatta kimsenin karışmaması taraftarındayım. Devlet kurumlarındaki kılık kıyafet kanunu ise tamamen çalışma ortamının düzenini sağlamak ve yönetimde laikliğin ve sekülerizmin birinci öncelik olduğu kurallar koymak yöneticilerin birinci önceliği olması gerektiği taraftarındayım. Bu sebeple başörtüsü yasağını doğru ve kabul edilmesi gereken bir yasa olarak görmekteyim.

“İNANÇLARDAKİ GİBİ YAŞAMAZSAK, DAHA SONRA YAŞADIĞIMIZ GİBİ İNANIRIZ” ARGÜMANI

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
The Cricket on The Hearth (Charles Dickens)

The Cricket on the Hearth: A Fairy Tale of Home is a novella by Charles Dickens, published by Bradbury and Evans, and released December 20, 1845 with illustrations by Daniel Maclise, John Leech, Richard Doyle, Clarkson Stanfield and Edwin Henry Landseer. Dickens began writing the book around October 17, 1845 and finished it by December 1st. Like all of Dickens’s Christmas books, it was published in book form, not as a serial. Dickens described the novel as “quiet and domestic […] innocent and pretty.” It is subdivided into chapters called “Chirps”, similar to the “Quarters” of The Chimes or the “Staves” of A Christmas Carol.

In July 1845, Dickens contemplated forming a periodical focusing on the concerns of the home. It was to be called The Cricket, but the plan fell through, and he transformed his idea into a Christmas book in which he abandoned social criticism, current events, and topical themes in favour of simple fantasy and a domestic setting for his hero’s redemption, though some have criticised this notion. The book was released on December 20, 1845 (the title page read “1846”) and sold briskly into the New Year. Seventeen stage productions opened during the Christmas season 1845 with one production receiving Dickens’s approval and opening on the same day as the book’s release. Dickens read the tale four times in public performance.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺42.00
The Cricket on The Hearth (Charles Dickens)

Dinin gerekliliklerini her yerde her zaman yerine getirilmezse, bir süre sonra insanın inançsızlaşacağı argümanını şahsen hatalı bulmaktayım. Bu kanunun amacı insanları dinlerini unutturmak değil, tam tersi dinin görünmeyen sosyal hayattaki yan etkisini olabildiğince azaltmak yönündedir. Bence bir insan her şeyden önce kendi dinin her dönem, kültür ve ortamda tam olarak uygulanamayacağını kabul etmekle işe başlamalı. Yani bazı uygulanması sıkıntılı eylemleri devletin olabildiğince azaltması haktır, özgürlük ihlali değildir. Sosyal anlamda herkesin dinin güvence altına alınmasını ne kadar savunuyorsam, devletin de aynı şekilde herhangi bir dini tutum ya da kuruluşla ilgisini de aynı şekilde yok etmesini savunuyorum.

SONUÇ

Sonuç olarak sürekli reklamı yapılan “başörtüsü yasağı” birtakım haklı sebeplere dayanıyor ya da tamamen hatalı ve istinai olaylara şahit oldum. Elbette bu gördüklerimin hatalı olma ihtimali var. Ama genel olarak “fanatiklik” adı verilen dini tutumu geçmişte olduğu kadar günümüz için de aynı derecede tehlikeli görmekteyim. Bu sebepten dolayı devletin bu düzeni sağlamak ve fanatikliği engellemek adına bazı kısıtlamalar uygulamasını makul buluyorum. Bu yüzden kendi görüşlerim başörtüsünün yasaklanması yönünde. Bunun bir sorun olduğu ve şov yapmak amacıyla kullanan kişilerin sosyal yapıyı çok zora soktular. Bu sebeple bu soruna çözümüm Laikliği tam anlamıyla doğru ve biteviye uygulamaktır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu blog yazısıyla ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İğrenç! 5
 • Tebrikler! 3
 • Grrr... *@$# 2
 • Güldürdü 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 31/05/2023 14:17:18 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13843

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
İnsan Türü
Biyokimya
Cinsiyet
Yumurtalık
Viral Enfeksiyon
Araç
Mikoloji
Büyük Patlama
Veri Bilimi
Yavru
Video
Eğitim
Damar
Obezite
Savaş
Felsefe
Arkeoloji
Entropi
Gıda
Kişilik
Koaservat
Doktor
Film
Moleküler Biyoloji
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Bir Ağrı Hissediyor musunuz?
Bazen Kalbinize Bıçak Saplanmış Gibi Bir Ağrı Hissediyor musunuz?
Bir Diyetin Zırva Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
Bir Diyetin Zırva Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
Yazın Cereyanda (Soğuk Hava Akıntısında) Kalmak Sizi Hasta Eder mi?
Yazın Cereyanda (Soğuk Hava Akıntısında) Kalmak Sizi Hasta Eder mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Mühendis. BAŞÖRTÜSÜ POLİTİK MİDİR?. (19 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 31 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13843
Mühendis, G. (2023, January 19). BAŞÖRTÜSÜ POLİTİK MİDİR?. Evrim Ağacı. Retrieved May 31, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13843
G. Mühendis. “BAŞÖRTÜSÜ POLİTİK MİDİR?.” Edited by . Evrim Ağacı, 19 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13843.
Mühendis, Genç. “BAŞÖRTÜSÜ POLİTİK MİDİR?.” Edited by . Evrim Ağacı, January 19, 2023. https://evrimagaci.org/s/13843.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close