Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir? Sosyal Medya Kullanımı İnsan Psikolojisi Nasıl Etkiliyor?

Sosyal Medya Kullanımının Size ve Psikolojinize Ne Kadar Zarar Verdiğinin Farkında mısınız?

Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir? Sosyal Medya Kullanımı İnsan Psikolojisi Nasıl Etkiliyor? The Ladders
19 dakika
6,734
 • Psikoloji
 • Sosyal Medya Araştırmaları
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 24. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Birçok insan, o veya bu şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu kullanım kendi başına zararlı olmamasına ve sosyal medyanın bazen faydalı olmasına karşın, sosyal medyanın stres, anksiyete, yalnızlık ve depresyon dahil olmak üzere birçok sorun ve tehlikeyle ilişkilendirildiğinin de farkında olmak önemlidir.

Sosyal medyanın tehlikelerini anlayarak hem bunlarla başa çıkabilir, hem de başkalarının başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu makale çerçevesinde sosyal medya ile ilişkilendirilen sorunları öğrenecek, bu sorunlara karşı kimlerin hassas olduğunu görecek ve bu sorunlarla mücadele etmek için neler yapabileceğinizi kavrayacaksınız.

Tüm Reklamları Kapat

Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir?

Sosyal medya kullanımı insanların duygusal refahı, mental ve fiziksel sağlıklarına ve hayatlarının birçok alanına yönelik birçok sorunla ilişkilendirilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının şu tür sorunlara sebep olduğunu göstermektedir:

 • Anksiyete[1]
 • Stres[2]
 • Duygusal tükenmişlik[3]
 • Depresyon[4]
 • Kıskançlık[5]
 • Düşük özgüven[6]
 • Düşük uyku kalitesi[7]
 • Sağlık problemleri[2]
 • Sosyal medya bağımlılığı [belirli bir platforma yönelik bağımlılık (ör. Facebook bağımlılığı) olarak da geçebilir][8], [9], [10], [11]
 • Okul gibi önemli sorumluluklarla çatışma ve bu şekilde öğrencilerin notlarını etkileme[12], [13]
 • Kullanıcıların yanlış bilgiye maruz kalması, kişisel veri gizliliğinin ihlâli ve siyasi kutuplaşma[14], [15], [16]
 • Siber zorbalık (İng: "cyberbullying") ve taciz nitelikli takip (İng: "stalking")[17], [18], [19]

Bu sorunlar; Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ve Snapchat gibi birçok farklı sosyal medya platformu kullanıcısında tespit edilmiştir.[20], [21], [22], [23], [24]

Tüm Reklamları Kapat

Bu sorunların bazıları, sadece sosyal medya kullanımı ile kısıtlı değildir; genel bağlamda internet kullanımı ile ilişkilendirilmektedir.[25] Ancak sorunların birçoğu sosyal medyayla ilgilidir ve bir kısmı neredeyse tamamen sosyal medyaya özgü davranışlarla ilişkilendirilmektedir. Bu ilişkilendirilmenin bir örneği, "selfie çekmenin" olumsuz etkileridir. Selfie çekmenin insanların sosyal hassasiyetlerini artırdığı ve kişilerin özgüvenlerini düşürdüğü bilinmektedir.[26]

Son olarak bu makalede atıfta bulunulan çalışmaların yalnızca sosyal medya ile ilişkilendirilen sorunları ele aldığını; bu sorunların sosyal medyadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını net bir şekilde kanıtlamadığını da belirtmek isteriz; ancak konu hakkında belirli durumlarda sosyal medyanın bu sorunlara yol açabildiğini kanıtlayan yeterli araştırma bulunmaktadır ve bu araştırmaların birçoğunda sosyal medyanın bu sorunlara sebep olduğunu varsaymak akıllıcadır.[4], [27]

Ana hatlarıyla ele alındığında sosyal medya kullanımı anksiyete, stres, depresyon, yalnızlık, düşük özgüven gibi zihinsel sorunlar; düşük uyku kalitesi gibi fiziksel sorunlar; yanlış bilgiye maruz kalma ve politik kutuplaşma gibi genel sorunlarla ilişkilendirilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sosyal Medyanın Tehlikelerine Dair Akılda Tutulması Gerekenler

Sosyal medyanın tehlikeleri konusunda akılda tutulması gereken birkaç unsur vardır.

İlk olarak, önceki bölümde de belirtildiği gibi, konu hakkında yapılan araştırmaların büyük bir kısmı korelasyoneldir; yani denekler, sosyal medyayı, ifade edilen sorunları yaşadıkları dönemlerde kullanmıştır. Sosyal medya kullanımı ve sorunların baş göstermesinin bu şekilde denk gelmesi, ikisi arasında nedensel bir ilişki bulunduğu (yani birinin bir diğerine sebep olduğu) anlamına gelmeyebilir.[20], [28] Hatta böyle bir nedensel ilişki varsa bile doğrultusu daima net değildir; yani artmış bir sosyal medya kullanımının mı bu sorunlara sebep olduğu; yoksa bu sorunların mı sosyal medya kullanımını artırdığı; veya ikisinin de birbirini besliyor olup olmadığı bilinememektedir.[29] Bu ilişkilendirme alanında yapılan çalışmalardan birinde depresyon ve sosyal medya konusunda şu sözlere yer verilmiştir:[4]

Verilerimiz kesitsel olduğu için bu ilişkinin yönü net olarak belirlenememektedir.

Depresyondaki bireyler daha fazla sosyal medya kullanma eğiliminde olabilir. Örneğin, öz-değer duygusu azalmış depresif bireyler, doğrulanma (İng: "validation") ihtiyacını sosyal medya tabanlı etkileşimlerle karşılamaya çalışabilir. Bunun bir sonucu olarak da bireyler, internet kullanımlarına yönelik bir suçluluk hissi ve saplantı derecesinde takılma hissedebilir; düşük öz denetim ve olumsuz öz değer hisleri sebebiyle döngüye devam edebilirler. Sosyal medyanın sağladığı yüksek erişilebilirlik ve kontrollü bir ortamda sosyalleşme özelliği nedeniyle depresyon ve anhedoni yaşayan bireyler yüz yüze etkileşimler yerine sosyal medya etkileşimlerini daha fazla tercih edebilir.

Ayrıca, sosyal medyayı daha fazla kullanan bireyler ilerleyen vadede daha ciddi depresyonlar yaşıyor olabilir. Çok sayıda çalışma, sosyal medya kullanımını öznel ruh hali, mutluluk duygusu ve yaşam memnuniyetindeki düşüşlerle ilişkilendirmektedir. Örneğin, aktif iletişim yerine sosyal medya içeriklerinin pasif şekilde tüketilmesi, sosyal sermayemiz ile yaptığımız bağ ve köprü kurma işlemlerinde azalma ile ilişkilendirilmektedir. Bunun bir açıklaması, sosyal medyada akranların son derece idealize edilmiş temsillerine maruz kalmanın kıskançlık duygularını ve başkalarının daha mutlu ve/veya daha başarılı hayatlar sürdüğüne dair çarpıtılmış inanca sebep olması olabilir. Bunun da sonucu olarak bu kıskançlık duygularının zamanla kendini aşağı görme hissine ve depresyona yol açabileceği düşünülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sosyal medyada pek anlamı olmayan faaliyetlerde bulunarak "boşa harcanan zaman" hissinin ruh halini olumsuz yönde etkilemesi de mümkündür. Buna ek olarak, genç bireylerin internette, özellikle de sosyal medyada geçirdikleri sürenin önemli ölçüde artması, bazı araştırmacıların internet bağımlılığının depresyonla yakından ilişkili ayrı bir psikiyatrik durum olarak tanınması çağrısında bulunulmasına yol açmıştır. Bütün bunlarla beraber sosyal medyaya daha fazla maruz kalmanın siber zorbalık riskini artırması ve bunun da depresyon duygularını artırması mümkündür.

İkinci akılda tutulması gereken konu ise konu hakkında yapılan çalışmaların homojen nitelikteki öğrenci örneklemleriyle yapılmış olmasıdır. Bu türde çalışmaların sonuçları, diğer popülasyonları kapsayacak şekilde genişletilemeyebilir.[30]

Üçüncü konu ise alanda yapılan bazı çalışmaların sosyal medyanın bazı belirli sorunlara yol açtığına tezat oluşturan kanıtlar bulgulamış olmasıdır. Örneğin bir çalışmada, sosyal medya ile klinik depresyon arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.[31]

Dördüncü konu da sosyal medyanın tehlikeleri üzerine yapılan bazı çalışmaların metodolojik veya kavramsal kusurlar gibi farklı sebeplerle eleştiriliyor olmasıdır.[32], [33], [34]

Tüm Reklamları Kapat

Son olarak, sosyal medyanın birtakım sorunlarla ilişkilendirildiğine yönelik kayda değer ölçüde kanıt bulunmasına rağmen bu, sosyal medya kullanımının her durumda olumsuz sonuçlara yol açtığı anlamına gelmemektedir. Bu düşünce özellikle sosyal medyanın insanların zihinsel sağlığı üzerinde her zaman negatif bir etki yaratmadığını gösteren ve sosyal medya kullanımının belirli durumlarda faydalı olabileceğini belirten araştırmalarla desteklenmektedir.[35], [36], [37], [38], [39]

fauxels

Sosyal Medyayı Neden Kullanmaya Devam Ediyoruz?

Birçok insan, zararlı olmasına rağmen çeşitli sebeplerle sosyal medya platformlarını kullanmaya devam etmektedir. Bu sebepler kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık göstermektedir.

Sosyal medyanın kullanımına devam edilmesine yönelik dikkat çekici bir sebep, sosyal medyanın zararlı olduğunun farkında olmamaktır. Bunun da ötesinde belirli durumlarda insanlar sosyal medyanın zararlı olduğunu bilmelerine karşın bu zararlara gereken önemi vermemekte ve davranışlarını değiştirmemektedir.

Ancak, birçok insan sosyal medya konusunda psikolojik olarak şartlandırılmıştır; kendileri için kötü olduğunu bildikleri ve bırakmak istedikleri halde kullanımlarına devam etmektedir. Örneğin bir araştırma, insanların Facebook'u kendilerini kötü hissettirmesine rağmen "iyi hissettirecek" beklentisiyle kullanmaya devam ettiklerini göstermektedir.[40]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yaşasın Sırt Çantası : Gezginin El Rehberi

Yaşasın Sırt Çantası : Gezginin El Rehberi

Okan Okumuş

Pek çok insan dünyayı gezmek, kendi gündelik hayatından kopup farklı kültürlerden insanların gündelik hayatlarına dahil olmak, bu sayede ufkunu genişletmek, hatta kendini bulmak ister. Elbette bunun yolu alternatif bir gezi anlayışından geçer, yani turistten ziyade gezgin olmaktır işin püf noktası.

Yaşasın Sırt Çan­tası: Gezginin El Rehberi, dünya üzerinde yeni yerler keşfetmek isteyen ancak bu yolculuğa nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere ayrıntılı bir yol haritası çıkarıyor. Plan­lama, ulaşım, konaklama, bütçe, rehber kitaplar, faydalı internet kaynak­ları, sağlık, güvenlik, yemek, alışveriş, iletişim, festivaller; engellilere, eşcinsellere, çocuklu ailelere özel seyahat öne­rileri; hem çalışıp hem de gezebileceğiniz gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri ve dünyayı tek biletle dolaşabileceğiniz iki rota örneği de dahil pek çok konuda faydalı bilgiler sunuyor.

Bu kitap “yıllardır dokuz-beş çalışmaktan bunalarak biraz olsun boyunbağları­nı gevşetmek isteyenlere, deniz-kum-güneş tatillerine kültürel alternatif­ler arayanlara, bir tur acentesi rehberinin peşine takılıp gezmekten yoru­lanlara, köklerini bir saksı yerine uçsuz bucaksız topraklara salmayı dile­yenlere yol göstermeyi ve ilham vermeyi, dünyayı gezip yeni yerler keşfet­menin sanıldığı kadar zor olmadığı gerçeğini örneklerle ve yaşanmış tecrü­belerle gözler önüne sermeyi amaçlıyor”.

Devamını Göster
₺48.00
Yaşasın Sırt Çantası : Gezginin El Rehberi

Buna ek olarak bazı diğer çalışmalar, sosyal medya kullanımının özellikle sorun yarattığı ders çalışma veya araba sürme gibi bağlamlar da dahil olmak üzere sosyal medya kullanımının "fırsatı kaçırma korkusuyla" (İng: "fear of missing out") ilişkilendirildiğini bulgulamaktadır. Fırsatı kaçırma korkusu özellikle "ait olma hissine" daha yüksek düzeyde ihtiyaç duyan bireylerde özellikle fazladır ve bu kimseler, sosyal medya platformlarını diğer insanlardan daha sık kullanır; dolayısıyla favori platformlarında popüler olmadıklarını hissettiklerinde daha fazla stres yaşarlar.

Son olarak insanları sosyal medya platformlarını kullanmak istemedikleri zamanlarda bile bu platformları kullanmalarına sebep olan çok sayıda durumsal faktör de bulunmaktadır. Örneğin bir kimsenin tüm arkadaşları bir sosyal medya platformunu kullanıyorsa, bu kimse de arkadaşlarının neler yaptığını öğrenmek için bu platformu kullanmak isteyebilir. Sosyal medyanın yüksek erişilebilirliği de benzer bir durumsal faktör oluşturmaktadır. Örneğin bir kimse telefonunu her açtığında bir sosyal medya platformunun ikonunu görüyorsa bu platformu denemek isteyebilir.

Genel bağlamda yaklaşıldığında insanların sosyal medyayı (kendileri için zararlı olmasına rağmen) kullanmak istemeleri için birçok sebep karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepler arasında sosyal medya kullanımına ilişkin risklerin farkında olmamak, kaçırma korkusu gibi psikolojik mekanizmalar ve sosyal medyanın yüksek erişilebilirliği gibi durumsal faktörler yer almaktadır.

Sosyal Medyanın Tehlikelerine Karşı En Korunmasız Gruplar

Sosyal medyayı sorunlu bir şekilde kullanma eğilimini artıran faktörler veya sosyal medya kullanımının bir sonucu olarak doğan sorunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Depresyon[41]
 • Özgüven eksikliği[42]
 • Hayat doyumunun azalması[43]
 • Yüksek düzeyde nevrotiklik[44]
 • Yüksek düzeyde narsisizm[45]
 • Sosyal karşılaştırmalara yönelik zayıflık[46]

Bunlara ek olarak sosyal medyanın bazı belirli tehlikeleri göz önünde bulundurulduğunda insanların zayıflıklarını artıran bazı faktörler göze çarpmaktadır. Örneğin çocuklar arasında gerçekleşen siber zorbalık ele alındığında psikolojik zorluklar, ebeveyn desteğinin eksikliği ve akranlar arasında norm kabul edilen davranışlar gibi faktörler çocukları daha zayıf kılabilmektedir.[47]

Son olarak insanların sosyal medyayı kullanma şekilleri de bu insanları tehlikelere karşı daha açık hale getirebilir. Örneğin sosyal medya platformlarında kendi gerçek benliğini sergilemeyen, çevrimiçi mecrada kendini yeniden yaratmaya çabalayan kimseler sosyal medya kullanımlarında (yalnızlık gibi) daha çok sorunla karşılaşmaktadır.[48]

Benzer şekilde bir araştırma, sosyal medyanın pasif kullanımının (başkaları tarafından üretilen içeriğin tüketilmesi) aktif kullanımına (diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunulması) kıyasla zihinsel sağlık sorunlarıyla daha güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini göstermiştir.[49], [50], [51] Bu ilişkilendirilme de sosyal medyanın pasif kullanımının diğer bazı sorunlar arasında sosyal karşılaştırmaları ve kıskançlığı daha çok tetikleme eğiliminde olmasıyla açıklanmaktadır.[52]

Ana hatlarıyla ele alındığında sosyal medya kullanımının bir sonucu olarak sorun yaşamaya yönelik eğilimle ilişkilendirilen birçok faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler arasında depresyon ve anksiyete gibi altta yatan kimi sorunlar, insanların yalnızca pasif şekilde içerik tüketimi gibi sosyal medyayı kullanma biçimleri vb. yer almaktadır.

Andrea Piacquadio

Sosyal Medyanın Sizi Olumsuz Yönde Etkilediğini Nasıl Bilebilirsiniz?

Bazı durumlarda sosyal medyanın sizi olumsuz yönde etkilediği barizdir. Örneğin sosyal medya kullanımınız sizi mutsuz hissettiriyorsa olumsuz etki açıktır. Olumsuz etkinin bu kadar açık olmadığı durumlarda da sosyal medya kullanımınız ve sosyal medyanın sizi nasıl etkilediği konusunda biraz düşünerek bunun farkına varabilirsiniz. Mesela sosyal medyanın yarattığı sorunları aktif bir şekilde belirlemeye çalışın; örneğin diğer insanların sizden daha başarılı olduğu yanılgısını düşünün ve bu yanılgının sizde nasıl bir endişeye sebep olduğunu fark edin.

Sosyal medyanın sizi nasıl etkilediğinin yanında size herhangi bir şekilde fayda sağlayıp sağlamadığı da önemli bir sorudur. Bu soruyu sorarak sosyal medyanın size sağladığı fayda konusunda daha yüksek bir farkındalığa erişebilir ve bazı durumlarda aktif bir şekilde zarar vermemesine karşın zamanınızı yine de boşa harcadığınızı görebilir; bu zamanı daha verimli ve keyifli başka şeylerle değerlendirebileceğinizi düşünebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Sosyal medyayı nasıl kullandığınızı değerlendirirken konuya ilişkin yapılan bir anket sorularını kendinize sorabilir, geçtiğimiz yıl içinde anket kapsamında yer alan sorunlardan hangilerini deneyimleyip deneyimlemediğinizi görebilir, deneyimlediyseniz etki ölçüsünü belirleyebilirsiniz.[53] Anket soruları şu şekildedir:

 • Üzerine düşünme: Sosyal medya platformlarını tekrar ne zaman kullanabileceğinizden başka hiçbir şey düşünemediğiniz anları sık sık yaşar mısınız?
 • Tolerans: Düzenli aralıklarla sosyal medyada geçirdiğiniz zamanın yeterli olmadığını, daha fazla zaman geçirmek istediğinizi hissediyor musunuz?
 • Yoksunluk: Sosyal medya kullanamadığınızda kendinizi sık sık kötü hisseder misiniz?
 • Azim: Sosyal medyada daha az zaman geçirmeyi deneyip başarılı olamadığınız oldu mu?
 • Boşlama: Sosyal medyaya daha fazla zaman ayırmak istediğiniz için hobi ve spor gibi diğer faaliyetleri boşladığınız oldu mu?
 • Sorun: Diğer insanlarla sosyal medya kullanımız konusunda düzenli olarak tartışır mısınız?
 • Yanıltma: Ailenize, arkadaşlarınıza veya partnerinize sosyal medyada geçirdiğiniz zaman konusunda düzenli olarak yalan söyler misiniz?
 • Kaçış: Sosyal medyayı olumsuz hislerinizden kaçmak için sık sık kullanır mısınız?
 • Çatışma: Ailenizle, arkadaşlarınızla veya partnerinizle sosyal medya kullanımınız konusunda ciddi çatışmalar yaşadınız mı?
Pixabay

Sosyal medya kullanımınız nedeniyle ne kadar çok sorun yaşadıysanız ve bu sorunlar ne kadar ciddiyse, sosyal medya kullanımınız muhtemelen o kadar sorunludur. Ancak, bu anketin sorunlu sosyal medya kullanımının sadece bazı yönlerini ele aldığını, sosyal medyanın yol açabileceği tüm sorunları kapsamadığını, yani özellikle bu sorunları yaşamamış olsanız bile sosyal medya ile sorunlu bir ilişkiniz olabileceğini unutmayın.

Son olarak, sosyal medyanın sizin için sorunlu olup olmadığını kendi kendinize doğru bir şekilde değerlendiremeyebileceğinizi unutmamanız önemlidir. Bu bilgi ışığında durumunuzu değerlendirebileceğiniz öz-uzaklaşma tekniklerini kullanabilir veya görüşlerine güvendiğiniz birine sosyal medya kullanımınız konusunda danışabilir ve fikirlerini alabilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemleri denemenize karşın durumunuzu değerlendirmekte zorlanıyor veya sorunlarınızın ciddi olduğuna yönelik bir şüphe duyuyorsanız örneğin lisanslı bir psikologdan profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Özetle sosyal medyanın sizi olumsuz etkileyip etkilemediğinden emin değilseniz, sosyal medyayı nasıl kullandığınızı ve kullanırken nasıl hissettiğinizi düşünebilir ve olası sorunları tespit etmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca kendinize konuyla ilgili yol gösterici sorular sorabilir, arkadaşınızlarınızdan fikir veya bir profesyonelden yardım alabilirsiniz.

Sosyal Medyanın Tehlikelerinden Nasıl Kaçınırsınız?

Sosyal medyanın tehlikelerinden kaçınmak için iki şey yapabilirsiniz:

 • Sosyal medya kullanımınızı azaltın veya tamamen bırakın. Bunu başarmak için yazılım tabanlı tekniklerle erişiminizi kısıtlayabilir, elektronik aygıtlarınızda sosyal medya uygulamalarının görünürlüğünü azaltabilir (bu uygulamaları ana ekranınızdan kaldırabilir), ve farklı faaliyetlere vb. yönelebilirsiniz.
 • Sosyal medyayı olumlu yönde kullanmaya odaklanın. Örneğin sosyal medyayı pasif bir şekilde bilgi tüketmek yerine önemsediğiniz insanlarla iletişime geçmek için kullanabilirsiniz.

Sosyal Medya Kullanımınızı Azaltın veya Tamamen Bırakın!

Sosyal medya kullanımınızı azaltmaya yönelik birçok yöntem bulunmaktadır.

Bunlardan en basiti sosyal medyayı daha az kullanmak veya tamamen bırakmak yönünde bir karar almaktır. "Daha az kullanmak" sosyal medyada gezinmeye ayırdığınız zamanı azaltmanın yanında kullandığınız platformların ve sosyal medya kullandığınız durumların sayısını azaltmak ve sosyal medyada paylaştığınız gönderilere yönelik kimi kısıtlar olabilir.[54] Bu bazen doğal olarak gerçekleşir ve birçok insan zaman içinde sosyal medya yorgunluğu hissederek sosyal medya kullanımlarına ara verir.[40]

Tüm Reklamları Kapat

İnsanların sosyal medyanın zararlarının farkında olmalarına rağmen kullanımlarına devam etmelerine sebep olan faktörler göz önünde bulundurulduğunda bu yöntemlerin pratiğe dökülmesinin çok da kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda sosyal medya kullanımınızı azaltmak için çeşitli teknikler kullanmanız faydalı olabilir. Bu teknikler aşağıdakileri içerir:

 • Kendiniz için net hedefler belirleyin: İnsanlar genellikle soyut olanlara kıyasla somut olan hedefleri daha iyi takip edebilirler. Yani örneğin "sosyal medyayı daha az kullanmak" gibi belirsiz bir hedef yerine "sosyal medyayı günde 10 dakikadan fazla kullanmamak" gibi daha somut bir hedef daha iyidir.
 • Erişiminizi sınırlamak için yazılım tabanlı çözümler kullanın: Örneğin tercih ettiğiniz sosyal medya sitelerine erişiminizi sınırlayan tarayıcı uzantıları kullanabilir veya ders çalışacağınız, uyuyacağınız vb. zamanlarda çeşitli telefon uygulamalarıyla sosyal medya erişiminizi engelleyebilirsiniz.
 • Sosyal medya görünürlüğünü azaltın: Örneğin telefonunuzda bulunan sosyal medya uygulamalarını ana ekranınızdan kaldırabilir, böylelikle telefonunuzu her açtığınızda bu uygulamaları görmeyebilirsiniz.
 • Sosyal medyaya olan ihtiyacınızı azaltmanın yollarını bulun: Örneğin yaklaşan etkinlikleri kaçırmaya yönelik bir korku duyduğunuz için sosyal medya kullanıyorsanız bir arkadaşınızın bu etkinlikler konusunda sizi bilgilendirmesini isteyebilirsiniz.
 • Alternatif faaliyetler bulun: Örneğin sadece sıkıldığınız için sosyal medyayı kullanmaya devam ettiğinizi fark ederseniz, bu alışkanlığınıza ayırdığınız zamanı sizin için daha anlamlı ve keyifli faaliyetlerle değerlendirmeyi deneyebilirsiniz.
 • Kendinizi sorumlu tutun: Örneğin sosyal medyayı daha az kullanma hedefleriniz hakkında fikirlerine değer verdiğiniz biriyle konuşabilir ve bir hafta süreyle bu hedeflere başarıyla ulaşıp ulaşmadığınızı denetlemesini isteyebilirsiniz.
 • İlerleme kaydettiğiniz için kendinizi ödüllendirin: Örneğin bir ay boyunca sosyal medya kullanmama hedefinize ulaşmayı başarırsanız arkadaşlarınızla keyifli bir etkinliğe giderek kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

Sosyal medyayı bırakma hedefleriniz başlangıçta küçük olabilir. Yani bu sürece "Sosyal medyayı tamamen bırakacağım!" gibi bir iddia ile başlamanız size ağır gelebilir ve herhangi bir ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. Bunun yerine kısa süreliğine sosyal medyaya ayırdığınız zamanı kısıtlayabilir; böylelikle nihai hedefinizi kolaylaştırarak kendinizi motive edebilirsiniz.

Buna ek olarak konuya ilişkin yapılan bazı araştırmalar sosyal medyaya verilen geçici bir aranın dahi uzun vadede sosyal medya kullanımında azalmalar sağladığını göstermektedir.[55] Bu küçük sosyal medya kullanımınıza yönelik küçük hedeflerin dahi uzun vadeli ve başarılı sonuçlara yol açabileceğini anlamına gelmektedir. Ancak bazı insanlar için sosyal medyayı tamamen bırakmanın sosyal medyaya ayırdıkları zamanı azaltmaktan daha kolay olabileceğini unutmamalı ve bunu sosyal medya sorunlarınızı ele alırken göz önünde bulundurmalısınız.

Buna ek olarak yöntem seçiminiz sırasında bulunduğunuz durumu değerlendirmeniz, sosyal medyayı ne zaman, nasıl ve neden kullandığınızı, sizin için sorun oluşturan tarafının ne olduğunu tespit etmeniz faydalı olacaktır.[39] Örneğin bu şekilde sosyal medya kullanımınızın gerçekten sosyal medya kullanmak istediğiniz için değil, basit bir alışkanlıktan ibaret olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer durum buysa sosyal medya kullanımınızı sıfıra indirmek sizin için en iyi çözüm olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Son olarak, ihtiyaç duyuyor veya sizin için faydalı olabileceğini düşünüyorsanız profesyonel yardım almayı düşünmelisiniz. Bu yöntem, özellikle sosyal medya ile ilgili sorunlarınız aşırıya kaçıyorsa ve kendi başınıza üstesinden gelemeyeceğinizi hissediyorsanız faydalı olabilir.

Özetle, sosyal medya kullanımınızı azaltmak veya ortadan kaldırmak için kendinize net ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, erişiminizi sınırlamak için yazılım tabanlı çözümler uygulamak, sosyal medyanın görünürlüğünü azaltmak, ilerleme kaydettiğinizde kendinizi ödüllendirmek ve gerekirse profesyonel yardım almak gibi çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Ayrıca, hangi yöntemleri kullanacağınıza karar verirken içinde bulunduğunuz durumu değerlendirmek ve sosyal medyayı ne zaman, nasıl ve neden kullandığınızı ve bunu sizin için neyin sorunlu hale getirdiğini belirlemek de faydalı olabilir.

Miguel Á. Padriñán

Sosyal Medyayı Olumlu Yönde Kullanın!

Sosyal medya birçok sorunla beraber anılmasına karşın sosyal medyanın insanları olumsuz yönde etkilemek zorunda olmadığını da akılda tutmak önemlidir.[56] Buna ek olarak sosyal medyanın diğer insanlarla ilişki kurmak, sürdürmek ve mevcut ilişkileri güçlendirmeye yönelik potansiyel faydaları da bulunmaktadır.[38], [39], [52], [57], [58] İçinde bulunduğunuz durumu anlayan kimselerle bu türde ilişkiler kurmak yalnızlık hissini azaltmakta yardımcı olabilir.[59] Bütün bunlara ek olarak sosyal medya, eğitim gibi bazı bağlamlarda öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla katılmasını sağlayarak faydalı olabilir.[57], [60]

Bu doğrultuda sosyal medya kullanımının beraberinde getirdiği sorunlardan kaçınmak isterseniz sosyal medya kullanımınızı olumlu şekilde sürdürebilir, veya bu kullanım şeklini sosyal medya kullanımınızı azaltmaya yönelik yöntemlerle birleştirebilirsiniz. Bunu başarmak için de sosyal medyanın sizin için sorun teşkil eden ve faydalı olan taraflarını belirleyip kullanımınızı bu bilgi ışığında düzenlemeyi deneyebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Üzerinde odaklanmanızın faydalı olacağı ve sosyal medyaya yönelik olumlu deneyimlere sebep olduğu bilinen iki önemli unsur şunlardır:

 • Sosyal medyayı "aktif olarak" kullanın. Diğer sosyal medya kullanıcılarıyla anlamlı iletişimde bulunduğunuz aktif bir sosyal medya kullanımı, bilgi ve içerik tüketimi odaklı pasif sosyal medya kullanımına kıyasla daha sağlıklıdır.[29], [52]
 • Sosyal medyayı "özgün şekilde" kullanın. Kendinizi dürüstçe ifade etmeniz anlamına gelen özgün sosyal medya kullanımı, gerçek dışı hayat imgelerinin çizildiği idealize sosyal medya kullanımına kıyasla daha sağlıklıdır.[61]

Buna ek olarak sosyal medyada sorunlu karşılaştırmalardan kaçınma konusunda diğer birçok insanın muhtemelen kendilerinin idealize edilmiş bir versiyonunu sergilediğini akılda tutmak da önemlidir. Bir çalışmada konu hakkında şunlar söylenmektedir:[61]

Sosyal medya, insanların hayatlarının egzotik tatillerden, mükemmel arkadaşlardan ve fotojenik, sağlıklı yemeklerden ibaret olduğunu sergilemeye yönelik bir yapay dünya gibi görünmektedir. Hatta insanların sosyal medyada idealize ettikleri öz temsillerini sürdürmelerine yönelik tutkularını hedefleyen bir sektör dahi doğmuştur. Örneğin sosyal medya kullanıcıları, FaceTune gibi popüler uygulamalar kullanarak ten renklerinden fiziksel özelliklerinin boyutuna kadar birçok şeyi değiştirebilmektedir. Bu "öz ideal perspektifi" çerçevesinde yürütülen kimi araştırmalar sosyal medyada yer alan paylaşımların genellikle idealize edilmiş, abartılmış ve gerçek dışı olduğunu göstermektedir. Yani sosyal medya kullanıcıları çevrimiçi benliklerinin sanal bir küratörü gibi davranmakta; diğer kimselere sundukları içeriği sahnelemekte ve büyük oranda düzenlemelerle paylaşmaktadır.

Yani birçok insan sosyal medyada mükemmel yaşamlar yaşıyor gibi görünse de bunun gerçek olmama, bu insanların kendilerinin idealize veya samimiyetsiz bir halini sergiliyor olma ihtimallerini göz önünde bulundurmalısınız. Bir başka deyişle:

Kendi sahne arkanızı, bir başkasının oyunuyla karşılaştırmayın.

Özet ve Sonuç

 • Sosyal medya kullanımı anksiyete, depresyon, stres, yalnızlık ve düşük öz saygı gibi duygusal ve mental sorunlar, uyku kalitesinin düşmesi gibi fiziksel sorunlar ve yanlış bilgiye maruz kalma ve siyasi kutuplaşma gibi genel sorunlar da dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla ilişkilendirilmektedir.
 • Sosyal medya ile bu sorunlar arasındaki ilişkinin nedensel olup olmadığı, yani birinin diğerine doğrudan neden olup olmadığı ve eğer öyleyse bu ilişkinin ne yönde çalıştığı her zaman net değildir; yine de sosyal medyanın bazı durumlarda bu sorunlardan bazılarına yol açabileceğini varsaymak makul bir varsayımdır.
 • İnsanlar kendileri için zararlı olmasına rağmen sosyal medyayı kullanmaya devam etmektedir; bunun sebepleri arasında sosyal medya kullanımının riskleri konusunda farkındalık eksikliği, kaçırma korkusu gibi psikolojik mekanizmalar ve sosyal medyanın yüksek erişilebilirliği gibi durumsal faktörler yer almaktadır.
 • Sosyal medyanın sizi olumsuz etkileyip etkilemediğinden emin değilseniz, sosyal medyayı nasıl kullandığınızı ve kullanırken nasıl hissettiğinizi düşünerek olası sorunları belirlemeye çalışabilir ya da güvendiğiniz birine akıl danışabilirsiniz.
 • Sosyal medya ile ilişkili sorunlardan kaçınmak için, erişiminizi sınırlamak ve alternatif faaliyetler bulmak gibi yöntemler kullanarak sosyal medya kullanımınızı azaltabilir ve ayrıca sosyal medyayı daha olumlu bir şekilde, örneğin sadece önem verdiğiniz insanlarla iletişim kurmak için kullanmaya çalışabilirsiniz.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 24. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
54
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Üzücü! 2
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/02/2023 08:08:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13066

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Galaksi
Gıda Güvenliği
Sosyal
Hızlı
Ölümden Sonra Yaşam
Stephen Hawking
Evrim Kuramı
Doğa Olayları
Filogenetik
Köpekbalığı
Müfredat
Ortak Ata
Dünya
Sosyal Mesafelendirme
Sürüngen
Evrimsel Biyoloji
Oyun
Evrim Teorisi
Sağlık Bakanlığı
Yumurtalık
Manyetik
Yanlış
Egzersiz
İyi
Entomoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir? Sosyal Medya Kullanımı İnsan Psikolojisi Nasıl Etkiliyor?. (25 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 1 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13066
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Karagözoğlu, . (2022, October 25). Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir? Sosyal Medya Kullanımı İnsan Psikolojisi Nasıl Etkiliyor?. Evrim Ağacı. Retrieved February 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13066
I. Shatz, et al. “Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir? Sosyal Medya Kullanımı İnsan Psikolojisi Nasıl Etkiliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 25 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13066.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Karagözoğlu, . “Sosyal Medyanın Tehlikeleri Nelerdir? Sosyal Medya Kullanımı İnsan Psikolojisi Nasıl Etkiliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 25, 2022. https://evrimagaci.org/s/13066.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.