Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!

Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!
6 dakika
2,751
Evrim Ağacı Akademi: Fobiler Yazı Dizisi

Bu yazı, Fobiler yazı dizisinin 9. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Fobi Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkar ve Nasıl Tedavi Edilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Dijitalleşme ile birlikte internet ve teknolojik cihazlar gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiş, teknoloji ve internetin kontrolsüz kullanımı sonucunda çeşitli teknoloji kaynaklı patolojiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Cep telefonsuz kalma korkusu olan nomofobi ve internetsiz kalma korkusu olan netlessfobi bu kapsamda örnek verilebilir.

Nomofobinin ve netlessfobinin oldukça yeni kavramlar olmaları, belirtileri ve tanı kriterleri açısından geliştirilmeye açık olduklarını gösterirken, her iki durumun da sürekli çevrimiçi kalma dürtüsü ile ortaya çıkması internet bağımlılığı kaynaklı ortaya çıktıkları savını desteklemektedir.[1], [2], [3], [4], [5]

Tüm Reklamları Kapat

Nomofobi Nedir?

Nomofobi, "No Mobile Phone Phobia" (Cep Telefonsuzluk Fobisi) sözcüklerinin kısaltılmış halinden türeyen, bilgisayar ve cep telefonu gibi sanal olarak iletişime geçilebilen cihazların yokluğunda duyulan kaygı ve endişe durumunu ifade etmektedir. Kişiler online iletişime geçtikleri cep telefonlarının yokluğu halinde halinde terleme, huzursuzluk, solunum yolunda düzensizlik gibi farklı belirtiler de göstermektedir. Nomofobik bireylerde telefon olmadığı zaman görülen psikolojik ve fizyolojik belirtilerin yanı sıra cep telefonuna sahipken de telefonsuz kalma korkusu yaşanmaktadır.[3], [4]

Kavramsal olarak ilk defa 2008 yılında İngiltere Postanesi'nin cep telefonu kullanıcılarının endişe düzeylerini belirlemek için yaptığı araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar üzerinden ortaya çıkmıştır. Ayrıyeten nomofobisi olan bireylerin telefonları yanında olmadığı takdirde de kendilerini yetersiz ve hissetmelerinden kaynaklı olarak stres gösterdikleri bilinmektedir. Nomofobisi olan bir bireyin telefon yanındayken de sık sık telefonunu kontrol etme ihtiyacı hissettiği ifade edilebilir.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Netlessfobi Nedir?

Netlessfobi, "Being Netless fobia" (İnternetsiz Kalma Fobisi) olarak tanımlanan bir kavramdır.[2], [4] Bireyler, internetin olmadığı yerlerde bulunmaktan kaçınma davranışı gösterirler ve bu durumun en önemli belirleyicisi de internetin uzun süre kullanımından yoksun kalmaktan dolayı ortaya çıkmasıdır. Netlessfobik bireyler, internetin olmayacağı düşüncesinden dolayı endişe duydukları için sosyalleşmekten kaçınabilmektedir. Netlessfobik biri için internete bağlanabilen tüm cihazlar önemlidir: Tablet, bilgisayar, akıllı telefon, şarj aletleri vb. her daim yanlarında taşıdıkları cihazlardır.

Bu durum için en önemli etkenlerden birisi sürekli internette bağlı kalma ihtiyacı duymak ve sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol ederek iletişimde kalıyormuş hissini yakalamaktır. Netlessfobik bireyler, günün her saati internette bağlı ve çevrimiçi olmaları bakımından interneti uzun süre kullanmaktadır. Bu neden dolayısıyla internet bağımlılığı netlessfobiyi tetikleyen önemli bir etken olarak ifade edilebilir.[5], [3]

Nomofobi ve Netlessfobi Belirtileri

Genel adıyla cep telefonsuz kalmaktan korkmak olarak tanımlanan nomofobinin belirtileri içerisinde en önemlisi, bu patolojiyi gösteren bireylerin günün tamamı içerisinde cep telefonlarını açık halde tutmaları ve her birkaç dakikada bir telefonlarını kontrol etmeleri olduğu ifade edilebilir. Bunun yanında, cep telefonunun şarjının bitme ihtimaline karşı bir veya daha fazla şarj aletini sürekli yanında taşımak, bir veya birden fazla cep telefonuna sahip olmak, cep telefonunun kaybedileceğine dair korkular taşımak ve bu nedenden dolayı huzursuzluk hissetmek gibi belirtiler de nomofobisi olan bireylerde görülebilmektedir.[6]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Buna ilaveten cep telefonu kullanımının yasak olduğu uçak, sinema salonu, tiyatro vb. alanlara girmekten kaçınmak veya bu alanlara girerken kaygı hissetmek ve telefonun şarjının biteceğine dair düşük pil uyarısı ile karşılaşınca panik atağa yakın bir telaş duygusuna kapılmak gibi belirtiler de sayılabilir. Cep telefonunu ekranına mesaj veya bildirim gelip gelmediğinin sürekli kontrol edilmesi, gün içinde sürekli cep telefonunun açık tutulması, cep telefonu için fazlaca harcamalar yapılması ve sosyal iletişimin çoğunlukla cep telefonu üzerinden gerçekleştirilmesi nomofobiye neden olan belirtiler arasındadır.[6], [7], [8], [3]

İnternetsiz kalma korkusu olarak bilinen netlessfobinin belirtilerinin başında ise internetin olmadığı ortamlara girmekten kaçınmak ve internet bağlantısı yapılabilen en az 3 teknolojik cihazları yanından ayırmamak gelmektedir. Bunun yanında, netlessfobisi olan bireylerin internetsiz ortamlarda endişeli ve sıkılmış hissetmeleri bir diğer önemli belirtidir. İnternetin yokluğunda psikolojik ve fizyolojik bir bakım tepkimelerin ortaya çıkması, sürekli çevrimiçi ve aktif kalma isteği görülmesinin yanında aynı anda birden fazla teknolojik cihazla internete bağlanmak ve sosyalleşmek için tercih edilen mekanlarda muhakkak Wi-Fi olmasına dikkat etmek gibi belirtiler de netlessfobisi olan bireylerde görülebilir. Diğer belirtiler arasında günde 8 saatten fazla internette aktif olmak, internetin yokluğunda hayatın durduğunu hissetmek, internetin yokluğunda sosyal mecralarda takip edilen insanlardan ayrı kalınacağını düşünmek, sosyal medya hesaplarına gelen her türlü bildiriden zevk almak gibi örnekler de mevcuttur.[6], [4], [3], [1]

Unsplash

Nomofobi ve Netlessfobinin Tanı Kriterleri

Nomofobi, Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre özgül fobi kriterleri içerisinde değerlendirilmekte ve DSM-5'te henüz yer almamaktadır. Literatürde çoğunlukla internet bağımlılığı ile birlikte değerlendirildiği görülmektedir.

Nomofobinin tanı kriterleri açısından önerilen savlar arasında anksiyete, obsesiflik, panik atak ve dürtü kontrol bozukluğu gibi örnekler sayılabilir.[9] Özellikle ayrılık anksiyetesi olarak bilinen bebek ve bağlandığı nesne arasında gelişen ilişkide bebeğin bağlanma nesnesinden uzak kaldığında deneyimlenen duygunun nomofobiye yol açabileceği de tanı kriterleri için önerilmektedir. Bu bağlamda yetişkinlerin de önemli gördükleri insanlara ve kendi kimliklerini yansıttığını düşündükleri nesnelere karşı bağlanabilecekleri ve bunların yokluğunda da ayrılık anksiyetesi yaşayabilecekleri fikrinin nomofobi tanı kriterleri içerisinde yer alabileceği ifade edilmektedir.

En genel olarak nomofobisi olan bir kişinin cep telefonuna karşı bir bağımlılık geliştirmesinden dolayı cep telefonundan yoksun kaldığında tekrar cep telefonuna ulaşabilme yollarını arıyorsa durumun bağımlılık kriterleri ile birlikte değerlendirilebileceğini göstermektedir.[9]

Tüm Reklamları Kapat

Netlessfobi, oldukça yeni bir kavram olması ve ilgili araştırmaların yeni yeni artmaya başlaması dolayısıyla kesin tanı kriterlerine sahip değildir. Bireylerin internetsiz kalma korkusundan dolayı psikolojik, ekonomik ve sosyal yaşamlarında neler yaşadıklarını çeşitli araştırmalar sonucunda objektif olarak çözümleyebilmek tanı kriterlerinin oluşturulabilmesi için önemlidir.[2] Özellikle sosyal ortamın ve iş yaşamının internette geçirilen vakit nedeniyle sekteye uğraması netlessfobinin de internet bağımlılığı kriterleri ile birlikte ele alınabilecek bir konu olduğunu göstermektedir.[5]

İnternet Bağımlılığı Nomofobi ve Netlessfobiyi Tetikleyebilir!

İnternet bağımlılığı, bireylerin interneti kullanırken kontrolsüz davranmaları olarak tanımlanabilir. İnternet bağımlılığı olan bir bireyde, internetten uzak kalamama, internette geçirdiği vakitten habersiz olma, internet ile ilgili dürtüsel davranışlar ve çeşitli obsesyonlar geliştirme gibi belirtiler görüldüğü bilinmektedir.[5]

İnternet bağımlılığı için tanı ölçütleri arasında, interneti aşırı ve sürekli kullanma, planlanan süreden daha fazla internette vakit geçirme, interneti kullanırken kontrolü kaybetme, internetin yokluğunda saldırgan ve sinirli bir ruh halinde olma gibi kriterler vardır. Aynı zamanda internet bağımlılığı ile birlikte depresyon, sosyal izolasyon ve yalnızlık, akademik başarıda düşüş, iş hayatında problemler vb. belirtilerin de ortaya çıktığı bilinmektedir.[3], [5]

En nihayetinde cep telefonsuz kalma korkusu olan nomofobi ve internetsiz kalma korkusu olan netlessfobinin internet bağımlılığı kriterleri ile tanımlanabileceği ifade edilebilir. Nomofobisi olan bireylerin, cep telefonunu sürekli yanlarında taşıyarak ve sürekli kontrol ederek internetten uzak kalamama belirtisi gösterdikleri anlaşılabilir. Aynı şekilde netlessfobisi olan bireylerin internetin olmadığı ortamlara girmek istememe veya gittiği mekanlarda Wi-Fi olmasına özen gösterme gibi davranış belirtileri göstermesi internet ile ilgili obsesif düşüncelerde olduklarını gösterebilir.[3], [1], [5]

Tüm Reklamları Kapat

Esasında nomofobi ve netlessfobinin dijital ortamlarda sürekli çevrimiçi iletişimi tercih etme belirtisi göstermeleri bakımından benzerlikleri olduğu görülmekte ve internet bağımlılığının her iki patolojik durum için de geçerli olabileceğinin yapılan çeşitli araştırmalarda ifade edildiği görülse de geçerlilik düzeyi yüksek sonuçlar elde edebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç

Teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte internet ve teknolojik cihazların bireylerin yaşamlarındaki oynadıkları rol sosyal yaşam içerisinde kalıcı gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Cep telefonundan ayrı kalmaktan korkmak olarak tanımlanan nomofobi ve internetsiz kalma korkusu olarak tanımlanan netlessfobi dijitalleşmenin ortaya çıkardığı patolojiler olarak tanımlanabilir. Bu patolojilerin, interneti kullanırken kontrolsüz davranma olarak tanımlanan internet bağımlılığı belirtilerine yakın bir yerde konumlandığı ifade edilebilir. Nomofobi ve netlessfobinin ikisi için de çevrimiçi iletişimin sosyal iletişime nazaran daha ön planda olduğu bilindiği için internet ile ilgili dürtüsel davranış ve obsesyonların bu iki durumu da etkilediği kanısına varmak mümkün olabilmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Fobiler Yazı Dizisi

Bu yazı, Fobiler yazı dizisinin 9. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Fobi Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkar ve Nasıl Tedavi Edilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
12
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Korkutucu! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/03/2024 07:28:23 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11030

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Entomoloji
Nadir
Hızlı
Sıcaklık
Newton
Şehir Hastanesi
Üreme
Kas
Bilinç
Kimya Tarihi
Astronot
Renk
Teşhis
Araştırma
Nörobilim
Diş Hastalıkları
Hayvan Davranışları
Meyve
Hücre
Cansız
Evrimsel Tarih
Çevre
Hindistan
Primatlar
Gaz
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Süper Askerler: İnsanlar, Diğer Maymunlar ile Çiftleşebilir mi?
Süper Askerler: İnsanlar, Diğer Maymunlar ile Çiftleşebilir mi?
Kargalar 200 Yıl Yaşıyor Olabilir mi?
Kargalar 200 Yıl Yaşıyor Olabilir mi?
Piyango Nasıl Kazanılır? (GARANTİLİ)
Piyango Nasıl Kazanılır? (GARANTİLİ)
Kendi Kendine Konuşanlar Deli mi?
Kendi Kendine Konuşanlar Deli mi?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Aydın, et al. Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!. (30 Eylül 2021). Alındığı Tarih: 4 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11030
Aydın, D., Bakırcı, Ç. M. (2021, September 30). Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!. Evrim Ağacı. Retrieved March 04, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11030
D. Aydın, et al. “Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 30 Sep. 2021, https://evrimagaci.org/s/11030.
Aydın, Dilara. Bakırcı, Çağrı Mert. “Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 30, 2021. https://evrimagaci.org/s/11030.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close