Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!

Telefonsuz Kalma Fobisi (Nomofobi) ve İnternetsiz Kalma Korkusu (Netlessfobi), İnternet Bağımlılığından Kaynaklanıyor Olabilir!
6 dakika
1,299
 • Kişilik Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji

Dijitalleşme ile birlikte internet ve teknolojik cihazlar gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiş, teknoloji ve internetin kontrolsüz kullanımı sonucunda çeşitli teknoloji kaynaklı patolojiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Cep telefonsuz kalma korkusu olan nomofobi ve internetsiz kalma korkusu olan netlessfobi bu kapsamda örnek verilebilir.

Nomofobinin ve netlessfobinin oldukça yeni kavramlar olmaları, belirtileri ve tanı kriterleri açısından geliştirilmeye açık olduklarını gösterirken, her iki durumun da sürekli çevrimiçi kalma dürtüsü ile ortaya çıkması internet bağımlılığı kaynaklı ortaya çıktıkları savını desteklemektedir.[1], [2], [3], [4], [5]

Bu Reklamı Kapat

Nomofobi Nedir?

Nomofobi, "No Mobile Phone Phobia" (Cep Telefonsuzluk Fobisi) sözcüklerinin kısaltılmış halinden türeyen, bilgisayar ve cep telefonu gibi sanal olarak iletişime geçilebilen cihazların yokluğunda duyulan kaygı ve endişe durumunu ifade etmektedir. Kişiler online iletişime geçtikleri cep telefonlarının yokluğu halinde halinde terleme, huzursuzluk, solunum yolunda düzensizlik gibi farklı belirtiler de göstermektedir. Nomofobik bireylerde telefon olmadığı zaman görülen psikolojik ve fizyolojik belirtilerin yanı sıra cep telefonuna sahipken de telefonsuz kalma korkusu yaşanmaktadır.[3], [4]

Kavramsal olarak ilk defa 2008 yılında İngiltere Postanesi'nin cep telefonu kullanıcılarının endişe düzeylerini belirlemek için yaptığı araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar üzerinden ortaya çıkmıştır. Ayrıyeten nomofobisi olan bireylerin telefonları yanında olmadığı takdirde de kendilerini yetersiz ve hissetmelerinden kaynaklı olarak stres gösterdikleri bilinmektedir. Nomofobisi olan bir bireyin telefon yanındayken de sık sık telefonunu kontrol etme ihtiyacı hissettiği ifade edilebilir.[1]

Bu Reklamı Kapat

Netlessfobi Nedir?

Netlessfobi, "Being Netless fobia" (İnternetsiz Kalma Fobisi) olarak tanımlanan bir kavramdır.[2], [4] Bireyler, internetin olmadığı yerlerde bulunmaktan kaçınma davranışı gösterirler ve bu durumun en önemli belirleyicisi de internetin uzun süre kullanımından yoksun kalmaktan dolayı ortaya çıkmasıdır. Netlessfobik bireyler, internetin olmayacağı düşüncesinden dolayı endişe duydukları için sosyalleşmekten kaçınabilmektedir. Netlessfobik biri için internete bağlanabilen tüm cihazlar önemlidir: Tablet, bilgisayar, akıllı telefon, şarj aletleri vb. her daim yanlarında taşıdıkları cihazlardır.

Bu durum için en önemli etkenlerden birisi sürekli internette bağlı kalma ihtiyacı duymak ve sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol ederek iletişimde kalıyormuş hissini yakalamaktır. Netlessfobik bireyler, günün her saati internette bağlı ve çevrimiçi olmaları bakımından interneti uzun süre kullanmaktadır. Bu neden dolayısıyla internet bağımlılığı netlessfobiyi tetikleyen önemli bir etken olarak ifade edilebilir.[5], [3]

Nomofobi ve Netlessfobi Belirtileri

Genel adıyla cep telefonsuz kalmaktan korkmak olarak tanımlanan nomofobinin belirtileri içerisinde en önemlisi, bu patolojiyi gösteren bireylerin günün tamamı içerisinde cep telefonlarını açık halde tutmaları ve her birkaç dakikada bir telefonlarını kontrol etmeleri olduğu ifade edilebilir. Bunun yanında, cep telefonunun şarjının bitme ihtimaline karşı bir veya daha fazla şarj aletini sürekli yanında taşımak, bir veya birden fazla cep telefonuna sahip olmak, cep telefonunun kaybedileceğine dair korkular taşımak ve bu nedenden dolayı huzursuzluk hissetmek gibi belirtiler de nomofobisi olan bireylerde görülebilmektedir.[6]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Buna ilaveten cep telefonu kullanımının yasak olduğu uçak, sinema salonu, tiyatro vb. alanlara girmekten kaçınmak veya bu alanlara girerken kaygı hissetmek ve telefonun şarjının biteceğine dair düşük pil uyarısı ile karşılaşınca panik atağa yakın bir telaş duygusuna kapılmak gibi belirtiler de sayılabilir. Cep telefonunu ekranına mesaj veya bildirim gelip gelmediğinin sürekli kontrol edilmesi, gün içinde sürekli cep telefonunun açık tutulması, cep telefonu için fazlaca harcamalar yapılması ve sosyal iletişimin çoğunlukla cep telefonu üzerinden gerçekleştirilmesi nomofobiye neden olan belirtiler arasındadır.[6], [7], [8], [3]

İnternetsiz kalma korkusu olarak bilinen netlessfobinin belirtilerinin başında ise internetin olmadığı ortamlara girmekten kaçınmak ve internet bağlantısı yapılabilen en az 3 teknolojik cihazları yanından ayırmamak gelmektedir. Bunun yanında, netlessfobisi olan bireylerin internetsiz ortamlarda endişeli ve sıkılmış hissetmeleri bir diğer önemli belirtidir. İnternetin yokluğunda psikolojik ve fizyolojik bir bakım tepkimelerin ortaya çıkması, sürekli çevrimiçi ve aktif kalma isteği görülmesinin yanında aynı anda birden fazla teknolojik cihazla internete bağlanmak ve sosyalleşmek için tercih edilen mekanlarda muhakkak Wi-Fi olmasına dikkat etmek gibi belirtiler de netlessfobisi olan bireylerde görülebilir. Diğer belirtiler arasında günde 8 saatten fazla internette aktif olmak, internetin yokluğunda hayatın durduğunu hissetmek, internetin yokluğunda sosyal mecralarda takip edilen insanlardan ayrı kalınacağını düşünmek, sosyal medya hesaplarına gelen her türlü bildiriden zevk almak gibi örnekler de mevcuttur.[6], [4], [3], [1]

Unsplash

Nomofobi ve Netlessfobinin Tanı Kriterleri

Nomofobi, Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre özgül fobi kriterleri içerisinde değerlendirilmekte ve DSM-5'te henüz yer almamaktadır. Literatürde çoğunlukla internet bağımlılığı ile birlikte değerlendirildiği görülmektedir.

Nomofobinin tanı kriterleri açısından önerilen savlar arasında anksiyete, obsesiflik, panik atak ve dürtü kontrol bozukluğu gibi örnekler sayılabilir.[9] Özellikle ayrılık anksiyetesi olarak bilinen bebek ve bağlandığı nesne arasında gelişen ilişkide bebeğin bağlanma nesnesinden uzak kaldığında deneyimlenen duygunun nomofobiye yol açabileceği de tanı kriterleri için önerilmektedir. Bu bağlamda yetişkinlerin de önemli gördükleri insanlara ve kendi kimliklerini yansıttığını düşündükleri nesnelere karşı bağlanabilecekleri ve bunların yokluğunda da ayrılık anksiyetesi yaşayabilecekleri fikrinin nomofobi tanı kriterleri içerisinde yer alabileceği ifade edilmektedir.

En genel olarak nomofobisi olan bir kişinin cep telefonuna karşı bir bağımlılık geliştirmesinden dolayı cep telefonundan yoksun kaldığında tekrar cep telefonuna ulaşabilme yollarını arıyorsa durumun bağımlılık kriterleri ile birlikte değerlendirilebileceğini göstermektedir.[9]

Bu Reklamı Kapat

Netlessfobi, oldukça yeni bir kavram olması ve ilgili araştırmaların yeni yeni artmaya başlaması dolayısıyla kesin tanı kriterlerine sahip değildir. Bireylerin internetsiz kalma korkusundan dolayı psikolojik, ekonomik ve sosyal yaşamlarında neler yaşadıklarını çeşitli araştırmalar sonucunda objektif olarak çözümleyebilmek tanı kriterlerinin oluşturulabilmesi için önemlidir.[2] Özellikle sosyal ortamın ve iş yaşamının internette geçirilen vakit nedeniyle sekteye uğraması netlessfobinin de internet bağımlılığı kriterleri ile birlikte ele alınabilecek bir konu olduğunu göstermektedir.[5]

İnternet Bağımlılığı Nomofobi ve Netlessfobiyi Tetikleyebilir!

İnternet bağımlılığı, bireylerin interneti kullanırken kontrolsüz davranmaları olarak tanımlanabilir. İnternet bağımlılığı olan bir bireyde, internetten uzak kalamama, internette geçirdiği vakitten habersiz olma, internet ile ilgili dürtüsel davranışlar ve çeşitli obsesyonlar geliştirme gibi belirtiler görüldüğü bilinmektedir.[5]

İnternet bağımlılığı için tanı ölçütleri arasında, interneti aşırı ve sürekli kullanma, planlanan süreden daha fazla internette vakit geçirme, interneti kullanırken kontrolü kaybetme, internetin yokluğunda saldırgan ve sinirli bir ruh halinde olma gibi kriterler vardır. Aynı zamanda internet bağımlılığı ile birlikte depresyon, sosyal izolasyon ve yalnızlık, akademik başarıda düşüş, iş hayatında problemler vb. belirtilerin de ortaya çıktığı bilinmektedir.[3], [5]

En nihayetinde cep telefonsuz kalma korkusu olan nomofobi ve internetsiz kalma korkusu olan netlessfobinin internet bağımlılığı kriterleri ile tanımlanabileceği ifade edilebilir. Nomofobisi olan bireylerin, cep telefonunu sürekli yanlarında taşıyarak ve sürekli kontrol ederek internetten uzak kalamama belirtisi gösterdikleri anlaşılabilir. Aynı şekilde netlessfobisi olan bireylerin internetin olmadığı ortamlara girmek istememe veya gittiği mekanlarda Wi-Fi olmasına özen gösterme gibi davranış belirtileri göstermesi internet ile ilgili obsesif düşüncelerde olduklarını gösterebilir.[3], [1], [5]

Bu Reklamı Kapat

Esasında nomofobi ve netlessfobinin dijital ortamlarda sürekli çevrimiçi iletişimi tercih etme belirtisi göstermeleri bakımından benzerlikleri olduğu görülmekte ve internet bağımlılığının her iki patolojik durum için de geçerli olabileceğinin yapılan çeşitli araştırmalarda ifade edildiği görülse de geçerlilik düzeyi yüksek sonuçlar elde edebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç

Teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte internet ve teknolojik cihazların bireylerin yaşamlarındaki oynadıkları rol sosyal yaşam içerisinde kalıcı gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Cep telefonundan ayrı kalmaktan korkmak olarak tanımlanan nomofobi ve internetsiz kalma korkusu olarak tanımlanan netlessfobi dijitalleşmenin ortaya çıkardığı patolojiler olarak tanımlanabilir. Bu patolojilerin, interneti kullanırken kontrolsüz davranma olarak tanımlanan internet bağımlılığı belirtilerine yakın bir yerde konumlandığı ifade edilebilir. Nomofobi ve netlessfobinin ikisi için de çevrimiçi iletişimin sosyal iletişime nazaran daha ön planda olduğu bilindiği için internet ile ilgili dürtüsel davranış ve obsesyonların bu iki durumu da etkilediği kanısına varmak mümkün olabilmektedir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Korkutucu! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/05/2022 18:58:01 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11030

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Albert Einstein
Ahlak
Nörobiyoloji
Evrim Ağacı Duyurusu
Besin Değeri
Yüzey
Onkoloji
Felsefe
Türlerin Kökeni
Sıvı
Ağız
Dinozorlar
Kertenkele
Ergen
Sinir Sistemi
Hastalık Yayılımı
Transkripsiyon
Yemek
Oyun
Hayvanlar Alemi
Evrimsel Psikoloji
Ölüm
Alan
Besin
Kadın Doğum
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et