Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Motamot Etkisi: İnsanlar, Anlattıklarınızın Detaylarından Çok Özünü Hatırlıyor; Bunu Lehinize Kullanmayı Öğrenin!

Motamot Etkisi: İnsanlar, Anlattıklarınızın Detaylarından Çok Özünü Hatırlıyor; Bunu Lehinize Kullanmayı Öğrenin! Effectiviology
7 dakika
1,233
 • Bilişsel Dilbilim
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 19. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Motamot etkisi; insanların, bilginin özünü, bilginin "tam biçimi"ne göre (yani bilginin sunulma şekli ve içerdiği küçük ayrıntılara göre) daha iyi hatırlamalarına neden olan bilişsel bir önyargıdır. Örneğin bir kişi, uzun bir metin okuduğunda, muhtemelen metnin nasıl ifade edildiğini değil, metnin ana mesajını daha iyi hatırlayacaktır.

Motamot etkisinin izah edilmesi birçok bağlamda oldukça faydalıdır. Bu nedenle, bu makalede motamot etkisi ve onu neden deneyimlediğimiz hakkında daha çok şey öğreneceğiz ve bundan mümkün olduğunca etkili bir şekilde nasıl yararlanabileceğimizi göreceğiz.

Tüm Reklamları Kapat

Motamot Etkiye Örnekler

Motamot etkisi için dikkate değer bir örnek, insanların okudukları metni daha sonra hatırlarken bu metnin tam olarak nasıl ifade edildiğinden çok bu metnin ana mesajını hatırlamaya eğilimli olmalarıdır.[1] Örneğin aşağıdaki cümleye bir bakalım:

Alice ve Bob, büyük bir markette çeşitli tezgahlara heyecanlı gözlerle bakarak yavaş tempoyla yürüdüler.

Bu cümleyi yalnızca bir kez okuduktan sonra insanlara ne hatırladıklarını sorduğumuzda cümlenin özünü içeren fakat tüm küçük ayrıntıları içermeyen aşağıdaki gibi bir cümle ortaya çıkması muhtemeldir.

Tüm Reklamları Kapat

Alice ve Bob, tezgahlara heyecanla bakarak markette dolaştılar.

Motamot etkisine bir başka örnek ise, bir kişiye bir sürü bilgi içeren bir grafik gösterdiğinizde, grafiğin tam anlamından ziyade, grafiğin iletmek istediği genel kavramı hatırlama olasılığının daha fazla olmasıdır. Bu, aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

Solda, kişilere gösterilen grafik ve detaylar görülmektedir. Sağdaysa insanların hatırladıkları görülmektedir.
Solda, kişilere gösterilen grafik ve detaylar görülmektedir. Sağdaysa insanların hatırladıkları görülmektedir.
Effectiviology

Motamot etkisinden pazarlama bağlamında sık sık bahsedilir. Mesela bu etki, sıklıkla insanlara belirli bir hizmet ya da ürün hakkında bilgi gösterildiğinde, onların tam ayrıntılardan ziyade, bilginin genel içeriğini hatırlamaya eğilimli oldukları gerçeğini vurgulamak ve açıklamak için kullanılır. Örneğin fiyat söz konusu olduğunda, insanlar, tam fiyatı hatırlamak yerine, genellikle ürünün ucuz mu pahalı mı olduğunu yahut yaklaşık ne kadar olduğunu hatırlamaya meyillidirler.

İnsanlar Neden Motamot Etkisini Deneyimliyor?

Genelde konuyla alakalı çalışmalar, insanları birbirleriyle ilişkili ama iki ayrı hafıza işlem şekline ayırıyor:[2], [3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Öz hafıza; bilginin vermek istediği mesaja odaklanır.
 • Motamot hafıza; bilginin daha yüzeysel kısımlarına odaklanır.

Bu iki hafıza tipi ayrı kodlama ve alma işlemine sahiptir.[4] Buna göre insanların genelde motamot etkisini deneyimlemelerinin sebebi, öz hafızasının motamot hafızadan çok daha verimli kodlanmasıdır.[1]

Bu durum, genel olarak öz bilginin insanlara gösterilen bilgilerin hem en önemli hem de en az ayrıntılı kısımlarını temsil etmesine bağlanabilir. Bu da onu hem daha arzu edilir hem de hatırlanması daha kolay hale getirir. Örneğin insanlar bilgiyi hatırladıklarında otomatik olarak hem en anlamlı hem de en az ayrıntılı kısmı hatırlamayı tercih ederler.[2] Bu da onların öz bilgiyi içeren kısmı hatırlamayı tercih ettikleri anlamına gelir.

Motamot Etkisindeki Değişkenlik

Motamot etkisinin tüm durumlarda gerçekleşmesinin garanti olmadığını, onları etkileyip etkilemediğinin yanı sıra insanları etkileme derecesinin bir dizi faktöre bağlı olarak değiştiğini belirtmek gerekir.[4] Bu faktörler, örneğin; bireysel tercihler, doğuştan gelen yetenekler, önceki deneyimler ve söz konusu malzemenin türü ile bireyin bu malzemeyle etkileşime girerken belirlediği hedefler olabilir.

Bu, genel eğilimin öz bilgiyi daha kolay hatırlama yönünde olduğu anlamına gelir; fakat insanların bilginin biçimini anlamında daha iyi ezberleyebilecekleri durumlar da vardır.

Örneğin; birinden yabancı dildeki bir metin gibi tam olarak anlamadığı bir bilgiyi ezberlemesini istersek, bu durumda o kişi bilgiyi kelimesi kelimesine ezberleyebilir; fakat gerçekte ne anlama geldiğini hatırlayamaz. Bu, mesela motamot dilbilimsel bilginin kodlanmasının, bilişsel bakış açısıyla anlamsız kelime dizilerinin kodlanmasına benzer olduğu gerçeğinde çok açıktır.

Tüm Reklamları Kapat

Motamot Etkisi Nasıl Fark Edilir?

Motamot Etkisinin Sizi Nasıl Etkilediğini Anlayın!

Motamot etkisinin hafızanıza ve düşünme biçiminiz üzerine faydalı olabileceği iki ana yöntem vardır.

İlk olarak; motamot etkisinden yararlanmak, size birtakım bilgilerle ilgili daha doğru tahminler yapmanız konusunda, bilgiyi hatırlamanız ve ona göre davranmanız konusunda yardımcı olacaktır. Örnek verecek olursak, bir sunum dinliyorsanız, bu yöntem, muhtemelen sonradan unutacağınız küçük ama önemli detayları not almanızı sağlayabilir.

Ek olarak, motamot etkisini anlamak daha verimli bir şekilde öğrenmenizi sağlayabilir. Spesifik olarak konuyla ilgili araştırmalar, bilginin özünü ezberlemeye odaklandığımız bir öz stratejisi benimsemenin biçimini kelimesi kelimesine tekrarlayarak bilgiyi ezberlemeye odaklandığımız ezberci bir stratejiyi benimsemekten daha iyi sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir.[5]

Not: Öz stratejisi ve ezberci strateji arasındaki ayrım, öğrenmenizi kolaylaştırabilecek bir başka konsept olan "bilgi inşası" ve "bilgi anlatımı" arasındaki ayrımla benzerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Motamot Etkisinin Başkalarını Nasıl Etkilediğini Anlayın!

Motamot etkisinin diğer insanların hafızalarını ve düşünüşlerini etkileme biçiminden yararlanabileceğiniz birçok yöntem bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi; motamot etkisi, bilgilerinizi, söylemek istediklerinizin ana noktasını aktarmanızı sağlayacak şekilde sunmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; bir sunum hazırlıyorsanız bu, insanların unutma olasılığı yüksek olan küçük ve önemsiz ayrıntıları tanımlamanıza ve önemli olan iletinize daha fazla odaklanılmasını sağlamak için onları sunumdan kaldırmanıza yol açabilir.

Benzer şekilde, motamot etkisi sunumunuzu insanları ikinci plandaki ayrıntılara kıyasla söylemek istediğiniz şeyin özüne odaklanmalarını teşvik eder. Bu, hem mesajın özünü vurgulayarak ya da birkaç kez tekrar ederek dolaylı yoldan, hem de insanlara küçük detaylardan ziyade mesajın özüne odaklanmalarını istediğinizi açıkça söyleyerek yapılabilir.

Ek olarak motamot etkisinin bilinmesi, insanların küçük ama önemli ayrıntıları hatırlamasını sağlayacak şekilde sunmanıza yardımcı olabilir. Mesela bir ders veriyorsanız ve küçük görünen ancak dinleyicilerin hatırlaması bakımından önemli bir detaydan bahsediyorsanız, onu, sunduğunuz şeyin özü olmamasına rağmen dinleyicilerin aklında kalmasını sağlayacak biçimde vurgulayabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Arzunun Sınırları

Arzunun Sınırları

Kötü Yasalar, İyi Seks ve Değişen Kimliklerin Yüzyıllık Tarihi

Eric Berkowitz

 • Sekse dair teamüllerimiz nasıl değişti ve seks hukukunu nasıl etkiledi?
 • Neyin yasal, neyin yasak olduğunu belirleyen insan kendi hayatını bu yolla nasıl düzenledi?

Gazeteci, yazar, hukukçu Eric Berkowitz seks hukuku ve seksin politik çıkarlar doğrultusunda yönetilmesi bahsine bir önceki kitabı Seks ve Ceza’da bıraktığı yerden, yirminci yüzyıldan devam ediyor.

Arzunun Sınırları’nda seksin aile, iktidar, ırkçılık, sömürgeleştirme, cinsiyet ve kimlik mefhumlarıyla ikircikli ilişkisini yirminci yüzyıldan çarpıcı örnekler eşliğinde nüktedan bir dille aktaran Berkowitz, “cinsel devrim”, mağduru korumaktan uzak tecavüz yasaları, eşcinsel hakları mücadelesi, modern psikiyatrinin hukuk üzerindeki etkisi, insan ticareti ve sanal seks haberleri üzerinden bu ilişkinin izini günümüze kadar sürüyor.

“Bu kitabın her bölümü farklı bir dizi yasayı ele alıyor ancak her biri, toplum tarafından kabul edilebilir cinsel davranışlar bütününe dayanarak güçlünün güçsüzün bedeni üzerinde kurduğu iktidara sesleniyor. Cahil dindar gruplar tarafından ‘kurtarıldıktan’ sonra üzerine kilit vurulup istismar edilen fahişeleri, Nazi döneminde Alman sevgilisi olduğu için ‘üstün ırkı kirlettiği’ gerekçesiyle öldürülen Yahudileri, beyazlarla cinsel ilişkiye girdiği için linç edilen Afrikalı Amerikalıları, akıl hastanelerinde lobotomi ‘tedavisi’ gören eşcinselleri, ‘uçkuru gevşek’ olduğu için zorla kısırlaştırılan siyah genç kadınları, oyun arkadaşlarıyla deneysel keşifte bulunduğu için tehlikeli seks suçlusu yaftası yapıştırılan küçücük çocukları, cinsel içerikli kısa mesaj paylaşmaktan çocuk pornocusu diye hapse atılan ergenleri kapsıyor. Seks suçlusu olmak çoğu zaman yanlış yerde veya yanlış zamanda yakalanmak, yanlış sınıf ya da ırkın mensubu olmak, hayatlarımızdan geçmekte olan bir ahlak vesvesesine ters düşmek talihsizliğinden ibaret.”

Devamını Göster
₺102.00
Arzunun Sınırları

Yine benzer şekilde, bunu, insanlara sunduğunuz şeyi onların esas formunda hatırlamalarını sağlamak için kullanabilirsiniz. Örneğin; insanlar için hatırlanması önemli belli bir tanımın yanlış anlaşılmasını önlemek adına bu gerçekleşebilir. Buna benzer teknikleri kullanarak mesela tekrarlama yoluyla ya da açıkça ikinci plandaki bilgiye dikkat çekerek öz bilginin vurgulanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca insanların küçük ama önemli bilgileri daha kolay hatırlamasına yardımcı olacak kafiye kullanmak gibi çeşitli diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz.

Son olarak motamot etkisini anlamak işinizi önceliklendirmenize yardımcı olarak daha verimli olmanıza da yardımcı olabilir. Örneğin belli bir sunum için küçük bir detayı elde etmek sizin için zor olacaksa ve sununun özü için önemli değilse insanların o detayı hatırlama olasılığı düşük olduğundan ondan vazgeçmeye karar verebilirsiniz.

Motamot Etkisini Açıklamak Hakkında Uyarılar

Motamot etkisini kullanırken, etkisi konusunda bir çeşitlilik olduğunu akılda tutmak gerekir. Temel olarak bu, motamot etkisinin insanları farklı durumlarda farklı şekillerde etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Örneğin öğrencilere ders veriyorsanız bazı öğrenciler görece çok miktarda motamot bilgiyi kolayca akıllarında tutabilirken bazıları temel bilgilerin dışında hiçbir şey hatırlamayabilir.

Yine de bu çeşitliliğe rağmen insanların çoğu durumda bilginin esas formuna nazaran özünü daha kolay hatırlamalarını beklemek normaldir.

Ek olarak; bilgiyi sunarken küçük detaylara ne kadar odaklanacağımızı seçmeye sıra geldiğinde eklemeniz gereken detayların düzeyi, bağlama ve hedef kitleye bağlıdır. Örneğin bir akademisyenseniz, araştırmalarınızı meslekten olmayan insanlara sunmanıza göre alanınızdaki diğer akademisyenlere sunarken genellikle daha detaylı analizler içeren formuyla sunmayı tercih edersiniz.

Yine de her iki durumda da genelde insanların takip edebileceği daha basit açıklamalarla başlamak ve daha sonra, eğer gerekliyse, daha fazla detay ekleyerek devam etmek en iyisidir. Çok fazla detayla sunuma başlamak kitlenin dikkatinin dağılmasına yol açar.

Son olarak, birçok durumda hiç kimse sizin ilgilendiğiniz kadar sunumunuzdaki bilgilerle ilgilenmeyeceğini unutmayın. Bu şu anlama gelir: Size önemli gelen küçük bir detay bile çoğu durumda hiç kimse onları hatırlamayacaktır ve atlamanızı umursamayacaktır.

Özet ve Sonuçlar

 • Motamot etkisi, insanların bilginin özünü bilginin biçiminden daha iyi hatırlamalarına neden olan bilişsel bir önyargıdır.
 • Örneğin; insanlar uzun bir metin okuduklarında metnin nasıl ifade edildiğinden çok ana mesajı hatırlamaya eğilimlidirler.
 • İnsanlar bilginin asıl anlamına daha çok odaklanan motamot hafızasından daha verimli bir şekilde bilgiyi kodlayan öz hafızası nedeniyle motamot etkisini deneyimlerler. Çünkü insanlar mümkün olduğunca en az detaylı ve en anlamlı bilgiyi hatırlamayı tercih ederler.
 • Motamot etkisini anlamak, hatırlamanız muhtemel olan bilgileri doğru tahmin etmenize, bilgiyi öğrenme yolunu geliştirmenize ve anlamanıza yardımcı olur.
 • Motamot etkisinin başkalarını nasıl etkilediğini bilmek, onların muhtemelen hangi bilgileri hatırlayacağını tahmin etmenize ve böylece sunum şeklinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
22
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Güldürdü 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b J. Poppenk, et al. (2008). Why Is The Meaning Of A Sentence Better Remembered Than Its Form? An Fmri Study On The Role Of Novelty-Encoding Processes. Wiley, sf: 909-918. doi: 10.1002/hipo.20453. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b D. A. Broniatowski, et al. Gist And Verbatim In Narrative Memory. (5 Ekim 2013). Alındığı Tarih: 5 Ekim 2022. Alındığı Yer: drops.dagstuhl.de doi: 10.4230/OASIcs.CMN.2013.43. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. J. Brainerd, et al. (2002). Fuzzy-Trace Theory: Dual Processes In Memory, Reasoning, And Cognitive Neuroscience. JAI, sf: 41-100. doi: 10.1016/S0065-2407(02)80062-3. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b S. H. Bookbinder, et al. (2016). Emotionally Negative Pictures Enhance Gist Memory.. American Psychological Association (APA), sf: 102-119. doi: 10.1037/emo0000171. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ H. Noice. (2007). Effects Of Rote Versus Gist Strategy On The Verbatim Retention Of Theatrical Scripts. Wiley, sf: 75-84. doi: 10.1002/acp.2350070108. | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 19. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/12/2022 23:00:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12568

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Doğa Yasası
Sosyal
Müzik
Sahte
Cinsiyet
Yanlış
Biyokimya
Wuhan Koronavirüsü
Astronomi
Evrimsel Biyoloji
Çeşitlilik
Manyetik
Su Ayısı
Karanlık Madde
Obezite
Kimya Tarihi
Lgbt
Tedavi
Avcı
Göğüs Hastalığı
Doğru
Savunma
Önlem
Nasa
Atmosfer
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Motamot Etkisi: İnsanlar, Anlattıklarınızın Detaylarından Çok Özünü Hatırlıyor; Bunu Lehinize Kullanmayı Öğrenin!. (5 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 7 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12568
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Üzücek, . (2022, October 05). Motamot Etkisi: İnsanlar, Anlattıklarınızın Detaylarından Çok Özünü Hatırlıyor; Bunu Lehinize Kullanmayı Öğrenin!. Evrim Ağacı. Retrieved December 07, 2022. from https://evrimagaci.org/s/12568
I. Shatz, et al. “Motamot Etkisi: İnsanlar, Anlattıklarınızın Detaylarından Çok Özünü Hatırlıyor; Bunu Lehinize Kullanmayı Öğrenin!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 05 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/12568.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Üzücek, . “Motamot Etkisi: İnsanlar, Anlattıklarınızın Detaylarından Çok Özünü Hatırlıyor; Bunu Lehinize Kullanmayı Öğrenin!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 05, 2022. https://evrimagaci.org/s/12568.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.