Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Psikolojik Savunma Mekanizması Nedir? İnsanlar Zihinsel Sağlıklarını Korumak Adına Ne Tür Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kullanır?

Psikolojik Savunma Mekanizması Nedir? İnsanlar Zihinsel Sağlıklarını Korumak Adına Ne Tür Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kullanır? iStockphoto
16 dakika
24,575
Evrim Ağacı Akademi: Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Yazı Dizisi

Bu yazı, Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Psikanalitik Teori Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Psikolojik savunma mekanizmaları (İng: "psychological defence mechanisms", Alm: "Abwehrmechanismen"), zihinsel olarak başa çıkılamayacak durumlarda, iç çatışmalara karşı gösterilen bilinçaltı psikolojik tepkilerdir. Genellikle kabul edilemez duygu ve düşüncelerin varlığında ortaya çıkan içsel kaygının bastırılması için farkında olmadan kullanılan stratejilerdir. Genellikle manipülasyon veya reddetme yoluyla bireyin kendini gerçeklerden ve o gerçeklerle birlikte gelen kaygı, korku ve endişelerden uzaklaştırmayı hedefler.

Savunma mekanizmaları, doğaları gereği kötü değildir. Bu mekanizmalar, insanların zorluklarla başa çıkmasında ve rahatsız edici duygulardan korunmasında önemli bir rol oynarlar. Ancak kullanım koşullarına ve sıklığına bağlı olarak olumsuz sonuçlara da sebep olabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Savunma Mekanizmaları Fikrinin Ortaya Çıkışı

Savunma mekanizmaları fikrinin ortaya çıkışı Sigmund Freud'un kişilik kuramına dayanmaktadır. Bilindiği üzere Freud kişiliğin id, ego ve süperego olarak bilinen üç unsurdan oluştuğunu savunmuştur:

 • İd; temel ihtiyaçları, dürtüleri, arzuları barındırır ve haz ilkesi tarafından yönlendirilir.
 • Ego, kişiliğin gerçeklikle başa çıkmasını sağlar. İd'in taleplerini kontrol ederek gerçekçi yollarla tatmin etmeye çalışır.
 • Süperego ise hayatımız boyunca toplumdan ve özellikle ebeveynlerimizden öğrendiğimiz kuralları (ahlaki standartlar) barındırır.

Freud'un teorisine göre id ve süperego arasında çıkan çatışma kaygıya sebep olmaktadır. Ego, ortaya çıkan bu kaygıyı azaltmak için çeşitli stratejiler uygulamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Freud, başlangıçta savunma mekanizmalarının ortaya çıkmasına sebep olan tehditlerin, ego ile çelişen arzular olduğunu savundu (örneğin ahlaki olarak uygun olmayacak birine karşı cinsel ilgi duymak gibi). Daha sonra odağını benliğin savunmasına kaydırarak, teorisini geliştirdi. Özellikle benlik saygısını tehdit eden durumlar karşısında insanların zihinsel stratejiler geliştireceğini öne sürdü.

Freud'un teorileri, kızı Anna Freud tarafından geliştirildi. Anna Freud'un tanımına göre savunma mekanizmaları, ego tarafından içsel stresi azaltmak için kullanılan bilinçsiz stratejilerdir. Anna Freud, babasının çalışmalarında gördüğü savunma mekanizmalarını analiz ederek bu konudaki ilk tanımlayıcı kitap olan Ego ve Savunma Mekanizmaları'nda (The Ego and the Mechanisms of Defence) yer verdi.

Freud'un teorilerinin birçoğu ampirik olarak doğrulanmasa da psikolojinin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamış ve savunma mekanizmaları bugün hala keşfedilmeye devam eden kalıcı bir kavram olmuştur. Freud’un ardından birçok teorisyen ve araştırma bu konu üzerinde yeni fikirler geliştirmiştir. Leon Festinger'in bilişsel uyumsuzluk kuramı (İng: "cognitive dissonance") ve Carl Rogers'ın savunma mekanizması olarak tanımladığı yadsıma (İng: "denial") ve algısal çarpıtma (İng: "perceptual distortion") örnek olarak verilebilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Savunma Mekanizmalarını Neden Kullanırız?

Tüm canlılar gibi insanlar da karşılan tehlikelere karşı korunmak ve en önemlisi hayatta kalmak için belirli stratejiler geliştirmiştir. Bunun en basit örneği bağışıklık sistemidir. İnsanlar da dahil tüm hayvan türleri hayatta kalmayı tehdit edebilecek tehlikelerle karşılaştığında "kaç veya savaş tepkisi" gibi otomatik olarak gösterilen psikolojik tepkiler verebilir. Bu bakımdan savunma mekanizmalarının benlik ve kimlik kavramlarını korumak, diğer canlılarla uyum yakalayarak hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz stratejiler olduğunu söyleyebiliriz.

Günlük hayatın içerisinde birçok beklenmedik ve zorlu durumla karşılaşabiliriz. İd veya süperegodan kaynaklanan çok fazla talep endişe veya suçluluk gibi duygular oluşturabilir. Savunma mekanizmaları sayesinde bu olumsuz duyguları en aza indirgeyerek daha iyi hissedebilir ve yaşamaya devam edebiliriz. Özellikle travmatik durumlar ve olası sonuçları düşünüldüğünde bilinçli olsun veya olmasın aslında savunma mekanizmalarının bizi hayatta tutan stratejiler olduğunu fark edebiliriz. Cinsel istismara uğrayan, anksiyete veya depresyon gibi sorunlarla mücadele eden kişiler genellikle bu sürecin üstesinden gelmek için savunma mekanizmalarını kullanırlar.

Savunma mekanizmaları geliştirmek oldukça doğal ve normaldir. Bu mekanizmalar kişinin yaşadığı olumsuz durumları potansiyel olarak hafifletebilir. Ancak orantısız ya da sık kullanımın da kişilerin hayatına oldukça zarar verebileceğini hatırlatmak gerekir.

ShutterStock

Savunma Mekanizması Türleri

Savunma mekanizmaları ilk olarak Anna Freud tarafından tanımlanmıştır. Fakat daha sonra farklı teorisyenler tarafından çeşitli savunma türleri eklenerek oldukça genişletilmiştir.

Savunma mekanizmaları bazen ne denli faydalı oldukları dikkate alınarak ilkel (en az etkili) ve olgun savunmalar (en etkili) olarak sınıflandırılabilir. İlkel savunma mekanizmaları, gelişimin ilk aşamalarında ortaya çıkan bilinçsiz ve kasıtsız tepkilerdir. Genellikle çocukluk dönemlerinde kaygıyı bastırmanın ideal yöntemi olarak kullanılır. Ancak yaşamın ilerleyen dönemlerinde etkileri oldukça az olabilir, hatta olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Olgun savunma mekanizmaları ise yapıcı ve bilinçli kararlardır. Kabullenilmesi zor duygu ve düşüncelerin reddetmek yerine daha az tehdit edici biçimlerde ele alınarak kabul edilmesini içerir. Fedakarlık gibi daha yapıcı davranışların zor veya stresli durumlarda bir savunma mekanizması olarak gerçekleştirildiği görülebilir.

Şimdi gelin bu savunma mekanizmalarını daha yakından tanıyalım.

Görseli okumak için en içteki halkalardan başlayarak, savunma gerektiren bir duyguyu seçmeniz gerekiyor. Sonrasında, bir dış halkaya geçerek, en içteki duygunun kapsadığı birincil savunmalardan (genelde 4-6 arası) birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin, seçtiğiniz duygu "utanç" ise, seçebileceğiniz birincil savunmalar "gerileme", "bedenselleştirme", "bastırma", "baskılama" grubundan biri olacaktır. Burada yapacağınız seçime bağlı olarak, seçebileceğiniz karakter rolleri belirlenmektedir. Örneğin, seçtiğiniz "bastırma" ise, rolünüz "ailenin kurtarıcısı" olacaktır ve bu sizi bir dış halkada "mükemmeliyetçi" ve "planlama" karışımı yapmaktadır ki bu da sizi en dış halkada "katı" kategorisine sokmaktadır. Bunların her birinin ne anlama geldiğini, bir alttaki açıklamalar sınıfından okuyabilirsiniz
Görseli okumak için en içteki halkalardan başlayarak, savunma gerektiren bir duyguyu seçmeniz gerekiyor. Sonrasında, bir dış halkaya geçerek, en içteki duygunun kapsadığı birincil savunmalardan (genelde 4-6 arası) birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin, seçtiğiniz duygu "utanç" ise, seçebileceğiniz birincil savunmalar "gerileme", "bedenselleştirme", "bastırma", "baskılama" grubundan biri olacaktır. Burada yapacağınız seçime bağlı olarak, seçebileceğiniz karakter rolleri belirlenmektedir. Örneğin, seçtiğiniz "bastırma" ise, rolünüz "ailenin kurtarıcısı" olacaktır ve bu sizi bir dış halkada "mükemmeliyetçi" ve "planlama" karışımı yapmaktadır ki bu da sizi en dış halkada "katı" kategorisine sokmaktadır. Bunların her birinin ne anlama geldiğini, bir alttaki açıklamalar sınıfından okuyabilirsiniz
Information Is Beautiful

Vaillant'ın Savunma Mekanizması Kategorizasyonu

Psikiyatrist George Eman Vaillant savunma mekanizmalarını ani streslerin etkilerini azaltan bilinçsiz homeostatik mekanizmalar olarak tanımlamıştır. Ayrıca savunma mekanizmalarını patolojik, olgunlaşmamış, nevrotik ve olgun savunmalar olmak üzere 4 sınıfa ayırmıştır:

 1. Seviye I: Psikotik inkar ve sanrısal yansıtmayı kapsayan patolojik savunmalardır.
 2. Seviye II: Fantezi, yansıtma, pasif saldırganlık ve dışavurmayı içeren olgunlaşmamış savunmalardır.
 3. Seviye III: Entelektüelleşme, tepki oluşumu, ayrışma, yer değiştirme ve bastırmayı içeren nevrotik savunmalardır.
 4. Seviye IV: Mizah, yüceltme, bastırma, fedakarlık ve beklentiyi içeren olgun savunmalardır.

Aşağıda yer vereceğimiz savunma mekanizmaları, Anna Freud tarafından tanımlanmıştır ve diğer savunma mekanizmalarına göre insanlar tarafından en yaygın kullanılan savunma mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar, Vaillant'ın kategorizasyonuna göre düzenlenmiştir. Her bir kategori içinde burada verilenden fazlası olduğu unutulmamalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Seviye 1: Patolojik Savunmalar

İnkar (Denial)

İnkar veya yadsıma, en çok kullanılan savunma mekanizmalarından biridir. Herkes tarafından kabul edilen bariz bir gerçeğin kişi tarafından kabul edilemediği durumlar için kullanılır. Genellikle bu savunma mekanizmasını kullanan kişiler olumsuz olay ve düşüncelerin varlığını reddederek yokmuş gibi davranabilir. Bu üzücü veya stresli durumlarla baş etmektense onlar hakkında konuşmayı reddedebilir.

Örneğin, eşinin kendisine karşı sadakatsiz olduğunu bilen bir kişi, bunun vereceği acı duygulardan kaçınmak için eşiyle yüzleşmek yerine bilmiyormuş gibi davranabilir. Çok sık görülen başka bir örnek ise alkol veya uyuşturucu bağımlılarının davranışlarının yıkıcı etkilerini reddetmesidir. Hatta bu olumsuzlukları görmemek için başka alanlardaki başarılarından bahsedebilirler.

İnkar mekanizması hakkında daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Çarpıtma (Distortion)

Çarpıtma (veya modern terimiyle "bilişsel çarpıtma"), depresyon ve anksiyete gibi psikopatolojik durumların başlamasında veya devam etmesinde rol oynayan abartılı veya irrasyonel bir düşünce kalıbıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
İrrasyonel

Stuart Sutherland’ın İngiltere’de külte dönüşmüş ve yıllardır çok satanlar listesinde bulunan etkileyici kitabı İrrasyonel, pek çok psikoloji deneyinden ve gündelik yaşamdan çoğu zaman sizi şaşkınlığa sürükleyecek örnekler sunarak, irrasyonelliğin yaygınlığını ve olağanlığını gözler önüne seriyor. Yanlış gözlem, uyum gösterme ihtiyacı, yersiz tutarlılık, kanıtları gözardı etmek, hatalı neden sonuç ilişkileri kurmak ya da aşırı özgüven gibi bizi irrasyonel kararlara sürükleyen sebepleri ortaya koyuyor ve Pearl Harbor bombardımanından şampuan reklamlarına kadar pek çok farklı olayı inceleyerek, “içimizdeki düşmanın” nelere neden olabileceğini gösteriyor.
“…Hangisi daha muhtemel: Mavi gözlü annenin kızının mavi gözlü olması mı, yoksa mavi gözlü kızın annesinin mavi gözlü olması mı? Sigara içmek akciğer kanseri riskini on, ölümcül kalp hastalığı riskini ise iki kat artırıyorsa akciğer kanserinden ölen tiryakilerin sayısı kalp hastalığı sonucu ölen tiryakilerden daha mı çok? Bir işi iyi yaptıkları için insanları ödüllendirmek faydalı mı? Bir psikoloji deneyi için, birine öldürücü olabilecek şoklar vermeyi kabul eder miydiniz? Dönme dolaba binmek mi yoksa bisiklet sürmek mi daha tehlikeli?

Kitabın isminden dolayı tetikte değilseniz, bu sorulara verdiğiniz yanıtlardan bazıları muhtemelen irrasyonel. Dahası, tüm soruları yanıtladıysanız kesinlikle irrasyonelsiniz, çünkü kimisinde yanıt vermeye yetecek kadar bilgi yok. Mutlaka bir yargıya varma ihtiyacı ise irrasyonelliğin sık rastlanan sebeplerinden biri…” (giriş bölümünden)

“İnanılmaz sürükleyici ve fevkalade iyi yazılmış” Richard Dawkins

“Ürkütücü, yer yer komik ama kesinlikle büyüleyici” Oliver Sacks

“Bu kitabı almalısınız, her evde bir tane bulunmalı. Dahası, uygarlığımızın gelişimi adına otel odalarının başucu çekmecelerine bu kitabı koymalılar.” Nicholas Lezard, The Guardian

“…kitabı neredeyse bir solukta okudum ve kendi kendime de, ‘Neden bunu satın alır almaz okumadım’ diye kızdım.” İsmet Berkan, Radikal

“Baştan sona canlı, eğlenceli ve etkileyici” British Journal of Psychiatry

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺130.00
İrrasyonel

Bilişsel çarpıtmalar, bireylerin gerçeği yanlış algılamalarına neden olan düşüncelerdir. Aaron Beck'in bilişsel modeline göre, bazen olumsuz şemalar (veya şemalar) olarak adlandırılan ve gerçekliğe olumsuz bir bakışla karakterize edilen duygudurum, duygusal işlev bozukluğu ve öznel iyi oluş belirtilerinde olumsuz bir faktör olarak da görülür. Daha spesifik olaraksa, olumsuz düşünme kalıpları, daha da olumsuz duygu ve düşünceleri pekiştirir. Zor koşullar altında, bu çarpık düşünceler, dünyaya genel olarak olumsuz bir bakış açısına ve depresif veya endişeli bir zihinsel duruma katkıda bulunabilir. Umutsuzluk teorisine ve Beck'in teorisine göre, insanların deneyimlerine yükledikleri anlam veya yorum, depresyona girip girmeyeceklerini ve şiddetli, tekrarlayan veya uzun süreli depresyon atakları yaşayıp yaşamayacaklarını önemli ölçüde etkiler.

Bilişsel çarpıtmalara meydan okumak ve değiştirmek, bilişsel davranışçı terapinin (CBT) önemli bir unsurudur.

Bölme (Splitting)

Bölme, “siyah-beyaz düşünme” olarak da bilinen algılanan bir şeyin olumlu ve olumsuz yönlerinin bir arada bir bütün olarak algılanması yerine tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak algılanmasıdır. Bilineceği gibi her deneyim, davranış veya düşünce bütünüyle iyi veya kötü değildir. Ama insanlar için karşılaşılan her şeyin tüm ayrıntılarıyla ele alınması stresli olacağından bunun yerine gruplandırarak algılama eğiliminde olabilirler.

Genellikle bu savunma mekanizması çocuklarda daha sık gözlemlenir. Çocuk tarafından kişilerin olumlu ve olumsuz davranışları tek bir bireyde birleştirilmek yerine iki ayrı birey tarafından yapıldığı düşünülebilir. Açıklamak gerekirse, bebekler doğduğundan itibaren annesiyle oldukça yoğun bir bağ kurar. Fakat bebek yemeğini yemediğinde ya da altını pislettiğinde annesinin ona kızmasını izah edemez. Bu yüzden annesini iki ayrı kişiye bölebilir. İyi anne ile bir araya geldiğinde kendini iyi ve önemli hissederken, kötü anne geldiğinde kendini değersiz hissedebilir.

Seviye 2: Olgunlaşmamış Savunmalar

Dışavurma (Acting out)

Kişinin, bilinçsiz olarak sahip olduğu bir arzunun ya da dürtünün, eylemlerinde doğrudan kendini göstermesidir. Kişi, söz konusu arzu ya da dürtünün sebep olduğu duygulardan bihaberdir ve dolayısıyla ekspresif davranışlarını yönlendirdiğini fark etmez.

Savunma mekanizmaları ve öz kontrol psikolojisinde "eyleme dökme" olarak da bilinen "dışavurma", kötü veya anti-sosyal olarak kabul edilen bir eylemin sergilenmesidir. Genel olarak bu davranış, kişinin kendine veya başkalarına zarar verir. Bu kavram; cinsel bağımlılık tedavisi, psikoterapi, kriminoloji ve ebeveynlik alanlarında kullanılmaktadır.

Gerçekleştirilen eylem, bir bağımlılığın dürtülerini takip edebilir (örneğin içki içmek, uyuşturucu almak veya hırsızlık yapmak). Ayrıca dikkat çekmek için (genellikle bilinçsizce veya yarı bilinçli olarak) tasarlanmış bir araç olabilir (örneğin, öfke nöbeti geçirmek veya rastgele davranışlar sergilemek gibi). Dışavurma, söz konusu duygulara daha yapıcı tepkilerin gelişmesini engelleyebilir.

Hipokondriyazis (Hypochondriasis)

Hipokondriyazis, tıbbi olarak geçerli herhangi bir semptom olmamasına rağmen, ciddi bir hastalığa sahip olma konusunda irrasyonel bir korku veya inanç beslemektir. Herhangi bir semptom gösterseler bile hipokondriyak hastalar, semptomların işaret ettiği patolojiyle uyumsuz ve orantısız bir endişe ve korku sergilerler.

Hipokondriyazis, bireylerin kendi vücutlarına yönelik algılarını bozan, zayıflatıcı bir durumdur. Sağlık kaygısı çeken insanlar genellikle gereksiz tıbbi testler talep ederler ve tıbbi hizmetleri aşırı kullanırlar. Bu tür hastaları yönetmek de oldukça zordur. Çok yakın zamana kadar, hipokondriyazis veya hastalık fobisi için yararlı olan, ampirik olarak desteklenen bir tedavi yoktu; ancak modern tıp sayesinde bu hastalıkla da başa çıkılabilmeye başlandı.

Nosofobi ve hipokondriyazis hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Pasif-Agresif Davranış (Passive-Aggressive Behavior)

Pasif-agresif davranış, bir başka kişiyle direkt olarak iletişim kurmak yerine, ona karşı pasif bir düşmanlık modeli sergilemeyle karakterize edilir. Gelenek ve kültürün belli bir davranışı sergilemeyi gerektirdiği durumlarda herhangi bir eyleme geçmemek, örneğin romantik partnerin sorusuna kasten cevap vermemek veya belli bir buluşmaya bilerek geç kalmak, tipik birer pasif-agresif stratejileridir. Bu tür davranışlara maruz kalanlar, öfke veya kafa karışıklığı deneyimleyebilirler ve kendilerinin algıladığı ile pasif-agresif davranışı sergileyen tarafın söyledikleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle kaygı yaşayabilirler.

Yansıtma (Projection)

Yansıtma (projeksiyon), kişinin sahip olduğu kabul edilemez duygu ve düşünceleri başka birine atfetmesidir. Dışa doğru yer değiştirme olarak da bilinir. Yansıtılanlar genellikle cinsel fanteziler ya da saldırgan olabilecek tutumlardır.

Örneğin, kişi mantıklı sebepleri olmamasına rağmen biri hakkında olumsuz düşüncelere sahip olabilir. Süperego tarafından bu düşünceler kabul edilemez olarak algılandığında kişi bu düşünceleri karşısındaki yansıtır ve onun kendisinden hoşlanmadığına inanabilir.

Şizoid Fantezi (Schizoid Fantasy)

Psikolojide fantezi, insanın hayal gücü yetisinin aracılık ettiği ve canlı zihinsel imgeler aracılığıyla belirli arzuların ifade edilmesiyle karakterize edilen, geniş bir zihinsel deneyimler dizisidir. Fanteziler, kesinlikle imkansız olan senaryolarla ilişkilidir. Örneğin gün boyunca kendisinin başarılı, zengin ve popüler olduğunu hayal edip de bu yönde hiçbir çaba sarf etmeyen kişilerin fantezi kurduğu söylenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Fantezi miktarı, karmaşıklığı ve fantezi dünyasında geçirilen zamanın artması, psikolojik problemlere işaret edebilir. Örneğin şizoid kişiliğe sahip kişiler, kendilerine gerçeklikten kopuk, bireysel bir dünya inşa ederler. Bu kişiler, gerçek dünyada karşılaştıkları zorluklar ve güçlüklerle mücadele etmek yerine, fantezilere gömülmeyi tercih edebilirler.

Seviye 3: Nevrotik Savunmalar

Yer Değiştirme (Displacement)

Bu savunma mekanizması, kişinin dürtülerini istediği şekilde yansıtmadığında ortaya çıkar. Saldırgan dürtü yedek bir hedefe -genellikle daha güçsüz bir hedefe- yönlendirilmesini ifade eder.

Örneğin, iş yerinde patronunun kendisine olan yaklaşımından dolayı öfkelenen biri bu öfkesini eşine, çocuğuna veya köpeğine yansıtabilir. Burada olan şey, bilinçaltının bu öfkeyi patronuna yansıtmasının olumsuz sonuçlara sebep olacağına, fakat daha az tehdit oluşturabilecek birine veya nesneye yansıtmanın daha az sorun yaratacağına inanmasıdır.

Entelektüelleştirme (Intellectualization)

Kişinin kaygı oluşturacak olaylar karşısında rahatsız edici duygulardan kaçınmasını ve olayın yalnızca akıl ve mantık yönünden ele alınmasını sağlayan savunma mekanizmasıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Örneğin, ölümcül bir hastalığa yakalanan biri kaygıdan uzaklaşmak için duygularını göstermek yerine dikkatini hastalık hakkında bilgi edinmeye çevirebilir. Benzer şekilde sevdiği birinin vefat haberini alan biri yoğun keder duygularını engellemek için cenaze töreni gibi işleri düzenlemeye odaklanabilir.

Ters Tepki Oluşturma (Reaction Formation)

Ters tepki oluşturma, adından da anlaşılacağı üzere kabul edilemez duygu veya düşüncelerin tam tersi şekilde yansıtılarak kaygının azaltılmasını sağlayan bir savunma mekanizmasıdır. Anna Freud tarafından “tersine inanmak” şeklinde de adlandırılmıştır.

Örneğin aslında çocuk sahibi olmayı çok istememiş bir kadın, çevresindekileri çok iyi bir anne olduğuna ikna etmek için aşırı istekli davranabilir. Burada dikkat edilmesi gereken yansıtılan tutumun aşırı olumlu olmasıdır. Genellikle gösterişçilik ya da takıntı olarak görülebilecek abartılı davranışlar gösterilerek gerçek duygu ve düşüncelerin gizlenmesi sağlanır.

Bastırma (Repression)

Bastırma, rahatsız edici veya acı verici olayların bilinçli farkındalığın dışına itilmesidir. Ancak bu, anıların tümüyle kaybolduğu anlamına gelmez. Hatta bastırılan anılar kişinin davranışlarını veya ilişkilerini etkileyebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Örneğin geçmişte ebeveynleri tarafından istismar edilen bir kişi, bu anılarını bastırabilir. Bu olay gelecekti davranışlarını doğrudan etkilese bile yetişkinliğinde bu anıdan habersiz olabilir. Ebeveynlerinin onun için her zaman olumlu duygular beslediği konusunda ısrar edebilir.

Anna Freud bu savunma mekanizmasını “güdümlü unutma” olarak da adlandırmıştır. Bastırılmış anılar bilinçaltı yollarla, rüya veya bilinçaltını dışa vuran dil sürçmeleri (“Freud sürçmeleri” veya “parapraksis”) vasıtasıyla açığa çıkabilir.

Regresyon (Regression)

Regresyon (Gerileme), kaygılı durumlarda veya kendini tehdit altında hisseden bir kişinin daha erken bir gelişim aşamasına döndüğü savunma mekanizmasıdır. Regresyon yetişkinlerde de görülse de genellikle küçük çocuklarda gözlemlenmektedir.

Örneğin travmatik durumlar karşısında çocukların parmak emme gibi daha erken gelişim aşamalarındaki davranışları sergileyebilir, hatta tekrar yatağını ıslatmaya başlayabilir. Benzer şekilde yetişkinlerde de yüksek stres altında olunan dönemlerde daha çocuksu davranışlar görülebilir. Sorumluluklarına rağmen güne başlamayı veya yataktan çıkmayı reddederek daha güvenli bir alana yönelebilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Rasyonalizasyon (Rationalization)

Rasyonalizasyon veya Aklileştirme, kişinin kabul edilmesi güç duygu veya düşüncelerin daha kabul edilebilir bir hale getirmek için durumun gerçek nedenlerinden kaçınarak açıklanmasıdır. Rasyonalizasyon yalnızca içsel kaygıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda benlik kavramını da koruyabilir.

Örneğin, işyerinde terfi almayı düşünen bir kişi, bu durum gerçekleşmediğinde terfi için zaten büyük bir arzusu olmadığını söyleyebilir. “Kedi uzanamadığı ciğere mundar der” sözü bu durumu oldukça iyi özetler.

Seviye 4: Olgun Savunmalar

Süblimasyon (Sublimation)

Süblimasyon veya Yüceltme, kabul edilemez duygu ve düşüncelerin sosyal olarak daha kabul edilebilir formlara dönüştürülmesini sağlayan bir savunma mekanizmasıdır. Genellikle saldırgan veya sorunlu dürtüler bu mekanizma ile olumlu alternatiflere saptırılarak dürtülerin harekete geçirilmesi sağlanır.

Örneğin, bastırılmış öfke veya hayal kırıklığı hisseden bir kişi futbol, boks gibi sporlar yaparak duygularını duşa vurabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Freud’a göre süblimasyon, insanların sosyal olarak kabul edilebilir olmalarını sağlayan bir olgunluk işaretiydi ve uygar yaşamın temel taşıydı. Ona göre sanat ve bilim yüceltilmiş cinselliği ifade ediyordu. Pek çok sanatçı veya müzisyen aslında mutsuz bir hayat yaşıyordu ve kendilerini bu yolla ifade ediyordu.

Bu yüzden süblimasyon genellikle olgun savunma mekanizmalarından biri sayılır.

Ödünleme (Compensation)

Kişinin bir alandaki başarısızlığını telafi etmek için başka alanlarda başarılı olmak için odaklanmasıdır. Herkesin her alanda başarılı veya yetenekli olamayacağı gerçeğini kabullenmek gerçekçi olduğu gibi zayıflıkların farkındalığı sebebiyle belirli durumlarda özgüvenin korunmasına da yardımcı olabilir.

Ödünlemeye örnek vermek gerekirse, futbolda basketboldan daha fazla başarı gösteren birinin vaktinin çok daha fazlasını futbol oynamak için ayırması söylenebilir. Benzer bir başka örnek, derslerinde başarısız olan bir öğrencinin spor faaliyetlerini daha fazla önemsemesidir.

Tüm Reklamları Kapat

Mizah (Humor)

Savunma mekanizması olarak kullanılan mizah, kaygının azaltılması için durumun ironik yönlerine dikkat çekilmesini ifade eder. Mizah, genellikle en üst düzey savunma mekanizmalarından biri olarak kabul edilir.

Cenaze törenlerinde kişinin hayatında yaşanmış komik bir olayı anlatması verilebilecek örneklerden biridir.

Dikkat Dağıtma (Distraction)

Kişinin kaygı oluşturabilecek duygu, düşünce veya deneyimlerin üstesinden gelmeye hazır olana kadar dikkatini daha az stresli şeylere yöneltmesidir. Kötü bir gün geçiren birinin evine döndüğünde komedi filmi izlemesi bu konuda verilebilecek örneklerden biridir.

Fedakarlık (Altruism)

Fedakarlık, başka insanlara yardımcı olarak kişisel tatmin geliştiren davranışlardır. Örneğin madde bağımlılığından yeni kurtulan bir kişi, ortaya çıkan uyuşturucu isteğini bastırmak için kendisiyle aynı süreçte olan diğer insanlara yardım etmeye yönelebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Savunma mekanizmaları oldukça yaygın ve doğaldır. Günlük yaşamın içinde genellikle farkına varmasak da dikkat edilirse basit olaylarda dahi kullanıldığı görülebilir. Belirli olaylar karşısında karşımızdaki kişinin "inkar" ettiğini söylediğimizde ya da daha depresif durumlarda kişinin eski alışkanlıklarına döndüğünü gördüğümüzde bizzat “gerileme”den bahsetmesek dahi aslında bunların hepsi savunma mekanizmalarına ait tepkilerdir.

Savunma mekanizmalarının nihai amaçları anlık kaygıyı azaltmak ve insanın devam etmesini sağlamaktır. İnsanlar olarak travmatik veya şok etkisi yaratacak olaylar karşısında bu mekanizmaları geliştirmiyor olsaydık var oluşumuz için çok daha kötü senaryolar oluşabilirdi.

Elbette her savunma mekanizmasının tümüyle iyi olduğunu da söylemeyiz. Özellikle birçok psikolojik tepki kısa vadede işe yarıyor olsa da sonradan kişinin gerçeklerden uzaklaşmasına ve ikili ilişkilerinin zarar görmesine sebep olabilir.

Daha fazla soruna sebep olmadıkları için olgun savunma mekanizmaları uzun vadede daha etkilidir. Özellikle ilkel savunma mekanizmalarının sık kullanımı ileride bir ruh sağlığı uzmanına danışmayı gerektirebilir. Bu yüzden savunma mekanizmalarını anlamak ve günlük hayattaki duygusal tepkilerinizin kontrolünü sağlamak uzun vadede hayatınıza büyük faydalar sağlayacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Yazı Dizisi

Bu yazı, Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori yazı dizisinin 4. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Psikanalitik Teori Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
57
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 26
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 14
 • Muhteşem! 11
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • İnanılmaz 7
 • Umut Verici! 5
 • Bilim Budur! 4
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/12/2023 22:48:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12151

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Antik
Spor
Meyve
Görüş
Gen İfadesi
Parçacık
Travma
Köpek
Nüfus
Mitler
Koronavirüs
Hastalık Kataloğu
Doku
Bilgi
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Şiddet
Neandertal
Diş
Devir
Hamile
Uluslararası Uzay İstasyonu
Genler
Teknoloji
Çocuklar İçin Bilim
Doğa Yasaları
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Lisede Öğretilen
Lisede Öğretilen "Mendel Genetiği" TAMAMEN Hatalı mı?
Bir Canlı ÖLÜMSÜZ Olabilir mi?
Bir Canlı ÖLÜMSÜZ Olabilir mi?
Alerji: Neden Hâlâ Alerjiler Var ve Neden Giderek Kötüleşiyorlar?
Alerji: Neden Hâlâ Alerjiler Var ve Neden Giderek Kötüleşiyorlar?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Kocabey, et al. Psikolojik Savunma Mekanizması Nedir? İnsanlar Zihinsel Sağlıklarını Korumak Adına Ne Tür Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kullanır?. (25 Temmuz 2022). Alındığı Tarih: 7 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12151
Kocabey, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, July 25). Psikolojik Savunma Mekanizması Nedir? İnsanlar Zihinsel Sağlıklarını Korumak Adına Ne Tür Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kullanır?. Evrim Ağacı. Retrieved December 07, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12151
E. Kocabey, et al. “Psikolojik Savunma Mekanizması Nedir? İnsanlar Zihinsel Sağlıklarını Korumak Adına Ne Tür Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kullanır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 25 Jul. 2022, https://evrimagaci.org/s/12151.
Kocabey, Enes. Bakırcı, Çağrı Mert. “Psikolojik Savunma Mekanizması Nedir? İnsanlar Zihinsel Sağlıklarını Korumak Adına Ne Tür Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kullanır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 25, 2022. https://evrimagaci.org/s/12151.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close