Özel Görelilik Teorisi'nin Fiziksel Altyapısını Denklemlere Boğulmadan Anlayın!

Özel Görelilik Teorisi'nin Fiziksel Altyapısını Denklemlere Boğulmadan Anlayın!
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
10 dakika
11,196 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Evrim Ağacı Akademi: Fizik: Newton'dan Kuantuma Yazı Dizisi

Bu yazı, Fizik: Newton'dan Kuantuma yazı dizisinin 18. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Fizik Ne İşe Yarar: Sofra Tuzundan Atmosferin Yapısına..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Özel Görelilik Teorisi bugüne kadar birçok farklı şekilde anlatıldı; hatta biz de Evrim Ağacı'nda çok kapsamlı bir şekilde ele aldık ancak çoğu zaman konu, ya ister istemez karmaşık denklemlere geliyor ya da çok yüzeysel kalıyor, dolayısıyla Özel Görelilik Teorisi'nin tam olarak neyi anlattığı ve neleri izah etmemizi mümkün kıldığı konusu havada kalabiliyor. Bu yazımızda, denklemlere fazla saplanmaksızın, Özel Görelilik Teorisi'nin özünü anlatmaya çalışacağız.

1. Niçin Einstein’ın uzay-zamanı var da Newton’un sadece uzayı var?

Einstein’ın uzay zaman lafını duyup da lisede gördüğü fiziği anımsayan herhangi birinin kendisine soracağı ilk soru şu olacaktır: Newton fiziğinde de hem uzay hem zaman kullanıyoruz, o zaman neden sadece Einstein fiziğinde uzay-zaman diyoruz? Aynı soruyu şu tarzda da şekillendirebiliriz: Zaman kavramı Newton fiziğinde de vardı, niçin Newton fiziğinde uzay 3 boyutlu fakat Einstein fiziğinde uzay dört boyutlu diye duyuyoruz?

Öncelikle boyut nedir? Bir matematikçi söylediklerimi duyunca saçını başını yolabilir fakat bir fizikçi için kabaca bir parametrenin boyut olabilmesi için onu diğer boyutlarla birbirine dönüştürebiliyor olmamız gerekiyor.

Reklamı Kapat

Bununla ne demek istiyorum? Örneğin, içinde bulunduğumuz fiziksel uzayı üç parametre ile ifade edeyim: ileri, sağ, ve yukarı. Her birimiz, herhangi bir nesnenin kendisine göre konumunu bu üç parametreyle ifade edebilir. Eğer bu parametreleri i, s, ve y ile ifade edecek olursam bir koordinat düzlemi oluşturmuş olurum: 5 metre ilerimdeki bir masanın bana göre konumu {i = 5, s = 0, y = 0}, ya da kısaca (5,0,0) olacaktır; 1 metre aşağımdaki halının konumu da (0,0,−1).

İşin "civcivli" kısmı şimdi başlıyor: Bir fizikçi olarak bu üç parametreye üç boyut dememin sebebi, bunların birbirine dönüşebiliyor olması! Örneğin 90 derece sola dönersem masanın konumu artık (5,0,0) değil (0,5,0) olacak. Eğer sırt üstü yatar konuma geçersem de halı artık (0,0,−1)’de değil (−1,0,0)’da.

Newton fiziğinde uzayımızda bu sekilde en fazla üç parametre var, onlar da yukarıda saydığım üç uzayımsı boyut! Zaman hiçbir sekilde bu boyutlara dönüşmüyor, bu boyutlar da zamana dönüşmüyor; bu sebeple Newton’un 3 boyutlu bir uzayı ve bir de zamanı var, 4 boyutlu uzay-zamanı yok!

2. Einstein uzay-zamanını nasıl inşa edebiliriz?

Sıfırdan, sadece mantığımızı ve bazı basitleştirmeleri kullanarak Einstein’ın uzayı uzay-zamana nasıl çevirdiğini görebiliriz. Yeterince matematik bilen biri bunu matematiğin güzelliğini takdir ederek de görebilir ama biz detaya girmeden geometri ile çıkarmaya çalışalım. Bu sebeple de işi kolaylaştırmak için boyutlarımızı düşürelim!

Bir boyutlu bir Newton fiziği düşünelim: Örneğin sadece ileri geri gidebiliyoruz. Yukarıda 5 metre ilerimizde olan masayı şimdi (5) ile ifade edebiliriz, fakat başka boyutumuz olmadığı için bunun girebileceği tek dönüşüm bizim hareket etmemizle olacaktır: İki metre ileri yürürsem masanın konumu artık (3).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Elbette zamanımız da var, fakat zamanımız bu tek boyuta karışmıyor. Grafiksel olarak durumu şöyle gösterebiliriz:

Grafiğimizde, uzayımızdaki değişiklikleri Δx ile, zamanımızdaki değişiklikleri de Δt ile gösteriyoruz, birimleri farklı olduğu için de birimi eşitlemesi için zamanı c dediğimiz bir katsayı ile çarpıyoruz.

Burada farklı olası gözlemciler kırmızı çizgiyi oluşturuyorlar, bu gözlemcilerden herhangi birinin orijin ile yaptığı açının tanjantı da bize hızı, yani v’yi veriyor: tan(atan(v/c)) = v/c = Δx/cΔt. Burada iki şey dikkatimizi çekmeli:

• Hangi hızla giderse gitsin, bütün gözlemciler için zamanın akış hızı, Δt, aynı: Zaman uzaya karışmıyor!

Reklamı Kapat

• Açı, atan(v∕c), -90 derece ile 90 derece arasındaki bütün değerleri alabildiği için, hız v −∞ ile ∞ arasındaki bütün değerleri alabilir: Eksiyi görünce heyecanlanmayın, geriye doğru gidiyor anlamına geliyor sadece!

Şimdi, iki adımda bunu Einstein fiziğine çevirmeye çalışalım.

2.1 Varsayım: Zaman ve Uzay Eşdeğer Olmalı!

Tarihsel gelişimini ve matematiksel gereksinimleri bir kenara koyuyoruz, ve sadece estetiği konuşturuyoruz: Zaman ve uzay denklemlerde eşdeğer olmalı!

"Peki neden?" diye soran birine açıklamak için sebepler sunulabilir fakat biz basite kaçıp bunu varsayım olarak alıyoruz. Bu varsayımda yukarıdaki grafik nasıl değişmeli?

Reklamı Kapat

Yatay ve dikey eksenler yer değiştirdiğinde, olası gözlemcileri bağlayan kırmızı çizgi değişmemeli. O çizgi fiziksel olan gözlemcilerin uzaya ve zamana göre dağılımını veriyor, eğer uzay ve zaman eşdeğerse, simetrik bir dağılım olmalı!

Her zaman olduğu yerde duran bir gözlemci olacaktır, fiziksel olarak hareketsiz durma hakkımız var! Demek ki kırmızı çizgi v = 0 değerini almalı, yani yatay ekseni kesmeli.

Simetriden dolayı dikey ekseni de kesmeli!

Δx ↔ −Δx değişimdeki grafik değişmemeli. Bunun anlamı şu: Ben uzayımda ha ileri yöne x demişim, ha geri yöne x demişim, fiziksel sonuçlar benim hangisine Δx dediğimden etkilenmemeli!

Görebiliriz ki yukarıdaki koşulları sağlayan en basit grafik aşağıdaki gibi oluyor:

Zamanın ve uzayın eşdeğer olması gerektiğini söylemek bize pahalıya patladı: Nasıl ki Δx eksi olabiliyor, Δt de eksi olabilmeli!

Agora Bilim Pazarı
Humanoloji

İrlanda’nın en ilgi çekici biliminsanı Profesör Luke O’Neill’ın yaşama ve biz insanların harikulade varoluşuna dair 20 yakıcı soruya verdiği yanıtları keşfedin!

Kendine özgü zekasının eşliğinde bizleri yüzyıllara ve galaksilere yayılan inanılmaz bir serüvene taşıyan Profesör Luke O’Neill, her şeyin nasıl başladığını, nasıl son bulacağını ve bu başlangıçla son arasındaki her şeyi açıklıyor. Luke’un yaşama dair doymak bilmez merakı, yaşamla ölüm arasındaki bu nihai serüvene katılan okurlara çok şey katacak.

Büyüleyici pek çok olgunun yanı sıra, nasıl bu denli akıllandığımızın, mağara adamıyla sevişmenin niçin iyi bir fikir olduğunun ardında yatan bilimi, insanın aşkını bulmasının bilimini, niçin dinlerin peşinden gittiğimizi ve robotların nasıl gündelik yaşamımızın bir parçası haline geleceğini keşfedeceksiniz.

Humanoloji, bizlerin büyük bir evrende minnacık bir zerreden ibaret olduğumuzun mütevazı bir hatırlatıcısı – o halde, arkanıza yaslanın ve maceraya bırakın kendinizi!

“Yerküredeki 4.2 milyar yıllık hayatı açıklarken aynı zamanda beni güldürmeyi başaran adam – adam düpedüz dahi!”

Devamını Göster
₺33.00 ₺55.00
Humanoloji

Fiziksel dünyamız yukarıdaki gibi olsaydı ne olurdu peki?

 1. Zaman herkese göre aynı akmazdı! Hatta zamanın akış hızı, doğrudan gözlemcinin hızıyla ilişkili olurdu, üstelik duran gözlemciler hareket eden gözlemcilerin zamanının daha hızlı aktığını görürlerdi! Ne kastettiğimi biraz açayım. Örneğin, ben duran bir gözlemci olayım, benim için v = 0. Siz okuyucularımız da v = (√3)*c/2 hızıyla gidiyor olun (yani açınız 60 derece). Grafikten de görüldüğü gibi, ben sizin birim zamanınızı cΔt∕2 olarak göreceğim, yani benim birim zamanımın yarısı kadar. Bu durumda da, bende bir saniye geçerken sizde iki saniye geçiyor olacak!
 2. Zamanın geriye doğru aktığını gören gözlemciler olurdu! Aslında grafikte durum net. Ben Δt’nin pozitif olduğu yerdeki bir gözlemci olayım, siz de negatif olduğu yerdeki bir gözlemci olun. İkimiz de bir Evrim Ağacı videosu izliyor olalım. Ben videonun başından izlemeye başlarken siz sonundan izlemeye başlıyor olacaksınız. Fakat bir gözlemci diğerinden üstün değildir, bu yüzden birimizin videonun başı diğerinin sonu diye tanımlaması geçerli değil: Demek ki böyle bir evrende olayları zamana göre sıralayamayız, zamansal sıralama kavramı olmadığı için de nedensellikten bahsedemeyiz!

2.2 Varsayım: Yaşadığımız Evrende Nedensellik Olmalı!

Bazılarımız bunu fazladan bir varsayım olarak almamızı gereksiz bulabilir: Sonuçta kuantum mekaniğinin etkilerini ihmal ettiğimiz bütün düzeylerde nedenselliğin geçerli olduğunu görüyoruz. Biz yine de bunu varsayım olarak alalım ve not düşelim: Kuantum fiziği devreye girdiğinde işler karışıyor, fakat bu yazımızda sadece klasik fiziğin iki parçasını, Newton ve Einstein bakış açılarını kıyasladığımız için kuantum dünyasını ihmal edeceğiz!

Şimdi işimize bakalım, ve kendimize soralım: Yukarıda neyi yanlış yaptık?

Kısa cevap: Hiç bir şeyi yanlış yapmadık. Gerçekten de, yukarıdaki sonucu üç varsayım altında türettik:

 1. Evrende durgun, v = 0 olan bir gözlemci vardır.
 2. Uzay ve zaman simetriktir: Grafikte Δx ↔ cΔt simetrisi olmalı.
 3. Uzay izotropiktir: Grafikte Δx ↔−Δx simetrisi olmalı.

Uzun cevap: Yanlış bir şey yapmamış olsak da, çember grafiğimiz bu şartları sağlayan tek grafik değil, sadece en basiti. Örneğin yukarıdaki yamuk grafiğimiz de bu şartların hepsini sağlamaktadır, fakat aynı sıkıntılardan dolayı bunun evreninde de nedensellikten bahsedemeyiz.

Mantıken görüyoruz ki, tek bir çizgi olduğu sürece, simetri koşullarından dolayı illaki −Δt olan bölgeye de gideceğiz, ve evrenimizde nedenselliği yitireceğiz. Demek ki grafiğimiz tek parça çizgiden oluşmamalı!

2.3 Einstein’ın Uzay Zamanı

Yukarıda hem istenilen özellikleri sağlayıp hem nedensel olan bir grafiğin farklı parçalardan oluşması gerektiğini bulduk. İstediklerimizi toparlarsak:

Reklamı Kapat

 1. Durgun gözlemci olacaksa, grafiğin bir parçası cΔt eksenini kesmeli.
 2. Δx ↔ cΔt simetrisi varsa, Δx eksenini kesen bir grafik de olmalı.
 3. Δx ↔−Δx simetrisinden dolayı, −cΔt ve −Δx eksenlerini kesen grafikler de olmalı.
 4. Bu dört grafik birbiriyle kesişmemeli (Kesişirse birinden diğerine geçerek Δt’nin farklı işaretinin olduğu iki bölgeyi birbirine bağlayabiliriz.)
 5. Fazladan bir parça olacaksa simetrilere uygun olmalı ve eksen kesmemeli: Bu koşullara uyan bir tek Δx = ±cΔt doğruları var.

Sonuç: Yukarıdaki koşulları sağlayan dağılım aşağıdaki gibi bir halde olmalıdır.

Bu grafik bize neler söylüyor?

 1. 1. Hızlarının alabileceği değerlere göre, gözlemciler farklı kategorilere ayrılır:
 2. Kırmızı çizgideki cisimler hangi gözlemciye göre bakılırsa bakılsın sadece atan(v∕c) = 45o → v = c hızıyla hareket edebilirler.
 3. Mavi çizgideki cisimlerin hızlarının büyüklüğü c ile ∞ arasında herhangi bir değer alabilir. Fakat en az c hızıyla gittikleri için böyle bir cismin duran bir gözlemcisi asla bulunamaz. Üstelik çizgi hem Δt > 0 hem de Δt < 0 değerlerini aldığı için, böyle bir cisim bir gözlemciye göre zamanda ileri giderken, başka bir gözlemciye göre zamanda geri gider.
 4. Yeşil ve sarı bölgedeki cisimlerin hızları c ile −c arasında herhangi bir değer alabilir, fakat c’den fazla hızlanamazlar. Yeşil bölge için zaman ileri doğru akar, fakat sarı bölge için geriye doğru akar.
 5. Biz kendi evrenimizde durgun halde olan, v = 0, gözlemciler olduğunu bildiğimiz için, bizim evrenimiz ya yeşil ya da sarı bölgeye karşılık geliyor. Zamanın da ileri doğru aktığını kabul edince de, bizim yeşil çizgi üzerinde yaşadığımız ortaya çıkıyor.
 6. Yeşil bölgede yaşadığımız için c’den daha hızlı gidemeyiz, ve c’den hızlı bilgi iletimi gözlemleyemeyiz.
 7. Hız arttıkça, Δt’nin arttığını görüyoruz: Bize göre hızla yanımızdan geçen cisimlerin bir birim zamanı bizim birden daha çok birim zamanımıza denk geliyor: Hareketli cisimler bize göre yavaşlıyor.

3. Peki biz şimdi ne yapmış olduk?

3.1 Ne varsaydık, ne bulduk?

Fizik topluma indirilirken yapılan hataların başında aslında basit olan şeylerin karmaşıklaştırılarak anlatılması geliyor, bir de konunun asıl hedeften soyutlanarak anlatılması. Bir çok forumda Einstein’ın göreliliği yüzünden zamanda geriye gidemiyormuşuz, bu Einstein’ın teorisinin bir sonucuymuş gibi aktarılıyor. Bu eksik ve hatta hatalı bir anlatım şeklidir: Teori zamanda geriye gitmeye izin versin vermesin, biz nedenselliği korumak için zaten zamanda geriye gidilmeyen bir teori arıyoruz!

Konumuza dönersek, hangi varsayımları yaptığımıza bir daha bakalım:

 1. Zamana ve uzaysal boyutlara eşit davranalım.
 2. Hızı sıfır olabilen bir cisim olsun.
 3. Uzayda sağa sol, sola sağ dedim diye fizik değişmesin (uzay izotropik olsun).
 4. Bulduğumuz sonuç nedenselliği bozmasın: Ben bu yazıyı yazdıktan sonra birinin bunu okuduğunu gözlemliyorsam, başka biri o kişi okuduktan sonra benim yazıyı yazdığımı görmesin!

Sadece bunları varsaymak bize şu sonuçları getirdi:

 1. Bizim ulaşabileceğimiz bir hız sınırı var, c, ve bu sınırdan daha hızlı gidemeyiz, daha hızlı bilgi aktaramayız.
 2. Bize göre hareket eden cisimlerin zamanlarının yavaşladığını gözlemleriz.
 3. Makroskopik nesneler olarak bizler olmasak da, teorik olarak sabit c hızında giden cisimler olabilir, ve bu cisimler her gözlemciye göre aynı hızda giderler: Durduk yere teorik olarak fotonu keşfettik!

Yukarıdaki sonuçları bulduk fakat yeşil çizginin nasıl bir fonksiyon olduğunu matematiksel olarak bulamadık (aslında hiç böyle bir işleme girmedik de). İspatlayabiliriz ki, uzayın homojen olduğunu varsayarak (yani ha buradan fiziği inceleyeyim, ha 50 metre ileriden inceleyeyim bir şey değişmez diyebiliyorsak), fonksiyonun nasıl olması gerektiğini de çıkarabiliyoruz: Bütün Özel Görelilik, uzayın simetrilerinden ve fiziksel argümanlardan çıkarılabiliyor! c’nin ne olması gerektiğine de deneylere bakarak karar verebiliriz.

Reklamı Kapat

3.2 Böyle olmak zorunda mı?

Tarihsel olarak bakacak olursak, özel görelilik yukarıdaki estetik ve simetri argümanlarından ziyade ışığın davranışını açıklamak için geliştirilmiştir. Asıl varsayım ışığın her gözlemciye göre sabit hızda olmasıdır; geriye kalanlar oradan türemiştir:

 • Varsayım: Işık hızı her gözlemciye göre sabit olmalıdır.
 • Matematiksel Sonuç: Bunu sağlayacak matematiksel durumda, ışık hızından hızlı gidenler ışık hızından daha düşük bir hızda gidemez, benzer şekilde daha yavaş gidenler de ışık hızını geçemez.
 • Gözlem: Biz daha yavaş gidiyoruz, demek ki ışık hızını geçemeyiz.
 • Nedensellik varsayımı: Işık hızından hızlı gidenler nedenselliği bozuyor: Demek ki bizim haricimizde de ışık hızından hızlı giden parçacık, nesne, sistem olamaz.

4. Kaynak

Yukarıda herhangi bir formül ya da bilgi kullanmadık, daha ziyade mantık ve estetik arzusuyla ilerledik. Bu konunun doğrudan bu tarz tartışıldığı basit bir kaynak bilmiyorum, yine de ilgilenenler için kullandığımız diyagramlara Minkowski diyagramları deniyor; örneğin Rindler, "Special Relativity" adlı kitabında bu diyagramlardan bahsediyor.

Çemberi parçalayarak oluşturduğumuz son şekil hyperbolic geometry olarak geçiyor: Eğer gerçek sayı boyutlarla değil de karmaşık sayı boyutlarla çalışsaydık bu parçaların da bir bütün olarak incelenebileceğini görürdük. Detaylarını merak eden internetten bolca kaynağa ulaşabilir, fakat Penrose’un "Road to Reality" adlı kitabından bakmalarını tavsiye ederim. 

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 6
 • Bilim Budur! 5
 • Tebrikler! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Korkutucu! 2
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
Evrim Ağacı Akademi: Fizik: Newton'dan Kuantuma Yazı Dizisi

Bu yazı, Fizik: Newton'dan Kuantuma yazı dizisinin 18. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Fizik Ne İşe Yarar: Sofra Tuzundan Atmosferin Yapısına..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/11/2021 23:30:26 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/4741

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Oyun
Protein
Eğilim
Epigenetik
Göz
Köpek
Atmosfer
Karanlık Enerji
Arı
Evrim
Ses Kaydı
Teknoloji
Coğrafya
Factchecking
Yörünge
Transkripsiyon
Canlılık
Büyük
Göğüs
Radyasyon
Şempanzeler
Balıklar
Yayılım
Şempanze
Olasılık
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et