Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Çevre Dostu Diyetler Sağlığa Yararlı mıdır? Sürdürülebilir Diyet Modelleri Nelerdir?

Çevre Dostu Diyetler Sağlığa Yararlı mıdır? Sürdürülebilir Diyet Modelleri Nelerdir? Pexels
7 dakika
478
Tüm Reklamları Kapat

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tanımına göre iklim değişikliği; doğal olayların ve insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak iklimde zaman içinde meydana gelen değişikliklerdir. İklim değişikliği, 20. yüzyılın ortalarından itibaren büyük bir hız kazanmıştır. Küresel iklim değişikliğindeki bu hızlanma CO2, CH4 ve O3 gibi sera gazlarının artışından etkilenmiştir. İnsan faaliyetleri devam ettikçe CO2 salınımı ve gezegenin sıcaklığı artmaya devam edecektir. Sıcaklık artışının önüne geçilmezse bu yüzyılın sonunda sanayi öncesi dönemdeki sıcaklıklara göre 5°C ve üzeri sıcaklık artışı beklenmektedir. Ancak sera gazı emisyonlarının önüne geçecek müdahaleler ile sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2°C'lik bir artış ile sınırlandırılması mümkündür.[1]

Beslenme şeklimiz, CO2 emisyonlarını etkileyen önemli faktörlerdendir. Dolayısıyla sağlıklı beslenme kılavuzları, hastalık riskini azaltmanın yanında CO2 emisyonlarını en az düzeyde etkileyecek ve aynı zamanda sürdürülebilirliği destekleyecek diyetleri araştırmaktadır. Bu yazımızda çevre dostu diyetleri, bu diyetlerin insan sağlığına etkilerini ve uygulanabilirliğini inceleyeceğiz.

Tüm Reklamları Kapat

Sürdürülebilir Beslenme

Sürdürülebilir beslenme, besinlerin üretimden tüketime kadar geçen tüm aşamalarında gezegen üzerinde oluşturduğu zararlı etkiyi en aza indirmeyi, besin israfını azaltmayı ve hastalık riskini en aza indirgemeyi ve obeziteyi önlemeyi amaçlar.[2]

Bir besinin karbon ayak izi besinin üretim, taşıma, depolama, paketleme, hazırlama ve tüketim aşamasındaki toplam sera gazı emisyonlarından oluşur. Farklı sera gazları arasında karşılaştırmayı kolaylaştırmak için CO2 eşdeğeri (CO2eq) terimi kullanılmıştır. Genel olarak, bitkisel ürünler ile beslenmenin karbon ayak izine etkisi hayvansal ürünlere kıyasla daha düşüktür.[3] Bununla birlikte, besin gruplarının karbon ayak izi kendi içinde değişiklik göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, çeşitli besinlerin CO2eq değerleri şöyle saptanmıştır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Hayvansal besinler: Geviş getiren hayvanların (sığır, kuzu) etleri en yüksek karbon ayak izine sahiptir. Bunu takiben sırasıyla; balık ve diğer deniz ürünleri, kümes hayvanları, domuz eti, yumurta, süt ve süt ürünleri ve tereyağının karbon ayak izi bitkisel besinlere kıyasla çok daha yüksektir.
 • Bitkisel besinler: Sırasıyla sebzeler, tropik meyveler, ılıman meyveler, pirinç, buğday, nişastalı kökler, mısır, baklagiller gibi bitkisel besinlerin karbon emisyonlarının hayvansal besinlere kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir.[2]

Tüketilen hayvanın beslenme şekli de sera gazı emisyonlarını ve etin besin ögesi içeriğini etkiler. Örneğin tahılla beslenen sığırın eti, otla beslenene göre daha düşük vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Ayrıca, geviş getiren hayvanların ekin için uygun olmayan arazilerde sürdürülebilir bir şekilde otlatılması ve ürün artıklarıyla beslenmesi ile elde edilen süt ve et ürünleri gıda güvenliği ve diyet kalitesini artırarak sağlıklı besin döngüsü yoluyla çevresel faydalar sağlayabilir.[4]

University of Arizona

Sürdürülebilir beslenme genel olarak protein alımının kabuklu yemişler, baklagiller, tam tahıllar gibi bitkisel kaynaklı besinlerden oluşmasını ve daha az kırmızı et ve işlenmiş besin tüketimini teşvik eder. Buradaki amaç, çevreye olumsuz etkisi yüksek olan protein kaynaklarının daha düşük etkili olanlar ile değiştirilmesidir. Ayrıca, yerel ve mevsiminde yetiştirilmiş meyve ve sebze tüketimini, besin atığının azaltılmasını, sürdürülebilir tarım uygulamalarını içerir.

Sürdürülebilir Diyet Modelleri

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tanımına göre sürdürülebilir diyetler; çevreye olumsuz etkisi düşük ve beslenme açısından yeterli, aynı zamanda doğal kaynakları ve insan kaynaklarını optimize eden ve besin kaynaklarını koruyan diyetlerdir. Bununla birlikte, su gereksinimleri ve arazi kullanımları dikkate alınarak sera gazı emisyonlarını en az düzeyde etkileyecek çevresel diyetleri belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmış ve genel olarak bitki bazlı diyetlerin hayvansal diyetlere kıyasla daha çevre dostu olduğu görülmüştür.[5]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Vejetaryen Diyet

Vejetaryen diyetler genel olarak bitki temelli diyetlerdir. Vejetaryen diyetler tahıllar, sebze ve meyveler, şekerler ve sıvı yağlardan oluşur. Protein kaynağı olarak baklagiller gibi bitki bazlı proteinler tüketilir. Bu diyetler hayvansal besinlerden kaçınma düzeylerine göre farklı isimlerle sınıflandırılmaktadır:[6]

 • Lakto vejetaryen: Klasik vejetaryen beslenmeye ek olarak süt ve süt ürünleri tüketilir.
 • Ovo vejetaryen: Klasik vejetaryen beslenmeye ek olarak yumurta tüketilir.
 • Lakto-ovo vejetaryen: Süt ve süt ürünleri ile yumurta diyete eklenmiştir.
 • Pesketaryen: Klasik vejetaryen beslenmeye ek olarak balık ve diğer deniz ürünleri tüketilir.
 • Fleksetaryen: Genel olarak bitki bazlı beslenilmesine rağmen zaman zaman bazı et ürünlerini tüketilmektedir.
 • Vegan: Süt, yumurta, bal, et dahil olmak üzere hiçbir hayvansal ürün tüketilmemektedir. Bu beslenme türü, tamamen bitkisel besinleri esas alır.

Omnivor beslenme biçiminden lakto-ovo vejetaryen veya vegan diyetlere geçişin çevresel sürdürülebilirlikte artış ile ilişkili olduğu görülmüştür. Omnivor bir diyete kıyasla vegan ve lakto-ovo vejetaryen diyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları sırasıyla yaklaşık %50 ve %35 daha düşüktür.[6] Özetle, vegan ve vejetaryen diyetlerin en iyi karbon ayak izi profili gösterdiği ve sera gazı emisyonu açısından daha sürdürülebilir olduğu gösterilmiştir.[5]

Vejetaryen diyetlerle beslenen kişilerin uzun vadede Tip-2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin omnivor beslenenlere göre daha düşük olduğu bilinmektedir.[7] Ayrıca vegan ve vejetaryen diyetlerin kanser insidansında azalma ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.[8] Vejetaryen diyetlerin ağırlık kaybını destekleyebileceği bilinmektedir. Ancak, diyetin patates kızartması gibi daha az sağlıklı bitkisel kaynakları yoğun bir şekilde içermesi ağırlık artışı ile ilişkili olabilir. Bu noktada diyetin sağlıklı bitkisel kaynaklardan oluşması önemlidir.[9]

Vejetaryenliğin sağlık açısından etkilerine dair bu yazımızı da okuyabilirsiniz.

Akdeniz Diyeti

Akdeniz diyeti, 1960'lı yıllarda Akdeniz bölgesinde yaşayan yerli halkın geleneksel beslenme alışkanlıklarını yansıtan bir diyet modelidir.[5] Bu diyet tam tahıllar, baklagiller, taze sebze ve meyveler, bol miktarda zeytinyağı, ılımlı düzeyde et ve süt ürünleri ve ılımlı düzeyde alkol (özelikle polifenollerden zengin olduğu bilinen kırmızı şarap) tüketimi ile karakterizedir.[10] Akdeniz diyeti, UNESCO tarafından kültürel miras olarak tanıtılmıştır ve sürdürülebilir diyetlerin tüm bileşenlerini içermesi ile FAO tarafından örnek bir sürdürülebilir diyet modeli olarak gösterilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Akdeniz diyeti, yüksek sebze ve düşük et tüketimi sayesinde çevre dostu diyet türlerindendir. Ayrıca yapılan birçok çalışma, Akdeniz diyetinin kanser ve kardiyovasküler hastalık riskinde azalma ve bilişsel sağlığı geliştirme ile ilişkili olduğunu göstermiştir.[10] Bir Akdeniz ülkesi olan ülkemizde de Akdeniz diyeti, yerel ve kültürel uygunluğu ile hem sağlığa faydaları hem de çevresel olarak sürdürülebilir oluşu nedeniyle Türkiye için Beslenme Rehberi (TÜBER 2022) tarafından önerilmektedir.

Ayrıca akdeniz diyetinin bilişsel fonksiyonlara etkileri hakkında bilgi edinmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

DASH Diyeti

"Hipertansiyonu Durdurmak İçin Diyet Yaklaşımları" kısaca DASH diyeti, bir grup araştırmacı tarafından yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla oluşturulmuş ve daha sonra uygulama alanları yaygınlaşmış bir diyet türüdür. Tam tahıllar, yağsız veya az yağlı süt ürünleri, meyveler, sebzeler, kümes hayvanları, balık ve fındık tüketimi ile karakterizedir.[11]

Sınırlı doymuş yağ alımı sayesinde klasik batı tipi bir diyete kıyasla sera gazı emisyonlarını daha düşük düzeyde etkiler. Ayrıca kan basıncı kontrol etmede, insülin direnci ve hiperlipidemiyi iyileştirmede ve aşırı kilo ve obezite ile mücadelede etkili olduğu gösterilmiştir.[11]

Tüm Reklamları Kapat

İskandinav Diyeti

2004 yılında etik besin üretimi felsefesi ile yola çıkarak oluşturulmuştur. 2012 yılında yapılan son güncellemesi ile topluma özgü sağlıklı beslenme önerileri ve çevreye zararsız sürdürülebilir bir İskandinav bölgesi oluşturmak amaçlanmıştır. Tahıllar, kabuklu yemişler, süt ürünleri, balıklar, meyveler gibi besinlerden zengin beslenme ile karakterizedir. Toplumu yerel üretime teşvik eder.[12] Çoğunlukla bitkisel kaynaklı besinlerden oluşması ile çevresel etkisi düşük diyet modellerine bir örnektir.[5] İskandinav diyetinin kardiyovasküler hastalık riski belirteçlerinde azalma, kolorektal kanser ve obezite riskinde azalma ve özellikle çocuklarda sağlıklı ağırlık kazanımı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.[13]

Gezegensel Sağlık Diyeti

Gezegensel Sağlık Diyeti, birçok başka amacın yanında iklim değişikliğinin etkilerini de azaltmayı amaçlayan bir diyettir. Bu projenin amacı, beslenme biçimlerimizin Dünya üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve Dünya nüfusunu eşit bir şekilde beslemektir. Bu diyet de bahsedilen diğer diyetler gibi kırmızı et başta olmak üzere et tüketiminin sınırlanmasını önerir.

Sonuç

Bu beslenme modelleri, daha çevre dostu diyetlerin mutlaka daha sağlıklı olduğu anlamına gelmese de hem çevre hem de insan sağlığını destekleyecek birçok beslenme alternatifi sunmaktadır. Yani, bireysel olarak çevre dostu beslenme için çok katı bir vegan diyete uyum sağlamak yerine karbon ayak izi daha fazla olan besinleri daha düşük olanlar ile değiştirmek de küresel düzeyde küçük ama faydalı bir adım olacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
21
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/09/2023 20:00:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15021

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Uygulama
Böcek
Coronavirus
Hava
Evrim Kuramı
Kimyasal
Gezegen
Tıp
Maske
Hominid
Mavi
Nükleik Asit
Arkeoloji
Astrobiyoloji
Diş
Adaptasyon
Isı
Kanser Tedavisi
Kuyruksuz Maymun
Mucize
Stres
Meteor
Saç
Kafatası
Canlılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Evinizde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (CERN) İnşa Edin!
Evinizde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (CERN) İnşa Edin!
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
BEST OF EVRİM AĞACI SHORTS 2022 🎉
BEST OF EVRİM AĞACI SHORTS 2022 🎉
Şeker İnsanı Hiperaktif Yapar mı?
Şeker İnsanı Hiperaktif Yapar mı?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Ömür, et al. Çevre Dostu Diyetler Sağlığa Yararlı mıdır? Sürdürülebilir Diyet Modelleri Nelerdir?. (6 Ağustos 2023). Alındığı Tarih: 26 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15021
Ömür, S., Alparslan, E. (2023, August 06). Çevre Dostu Diyetler Sağlığa Yararlı mıdır? Sürdürülebilir Diyet Modelleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved September 26, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15021
S. Ömür, et al. “Çevre Dostu Diyetler Sağlığa Yararlı mıdır? Sürdürülebilir Diyet Modelleri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 06 Aug. 2023, https://evrimagaci.org/s/15021.
Ömür, Sena. Alparslan, Eda. “Çevre Dostu Diyetler Sağlığa Yararlı mıdır? Sürdürülebilir Diyet Modelleri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, August 06, 2023. https://evrimagaci.org/s/15021.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close