Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Nesnelerin İnterneti ve Geleceğin Şehirleri: Akıllı Şehirler Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Şehir Yaşamı, Modern Teknoloji Sayesinde Daha Rahat Hale Gelebilir!

Nesnelerin İnterneti ve Geleceğin Şehirleri: Akıllı Şehirler Hayatımızda Neleri Değiştirecek? Akıllı şehir
Akıllı şehirlerde akıllı binalar ve araçlar
11 dakika
2,464

Akıllı şehirler; nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile veri toplayarak, kaynaklarla hizmetleri verimli bir şekilde yönetmek üzere, bu verilerden elde edilen bilgileri kullanırlar. Böylelikle şehirlerde yaşayan insanların, kendilerine sunulan kaliteli hizmetlerle hayat şartları kolaylaşır. Aynı zamanda; operasyonel verimliliği artırmak, bilgiyi kamuoyu ile paylaşmak ve hem devlet hizmetlerinin kalitesini hem de vatandaşların refahını artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) de kullanırlar.

Akıllı bir şehrin hedefi; akıllı teknolojiler ve veri analizi kullanarak vatandaşları için yaşam kalitesini iyileştirirken, şehir işlevlerini optimize etmek ve ekonomik büyümeyi artırmaktır. Bir şehrin akıllılığını belirlemek için birkaç ana özellik kullanılır. Bu özellikler şunları içerir:

Bu Reklamı Kapat

 • Teknoloji tabanlı bir altyapı
 • Çevresel girişimler
 • Yüksek işlevli bir toplu taşıma sistemi
 • Kaliteli kentsel planlama anlayışı

Akıllı Şehir Teknolojileri

Akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT) cihazları, yazılım çözümleri, kullanıcı arayüzleri (UI) ve iletişim ağlarının bir kombinasyonunu kullanırlar. Nesnelerin interneti yani ‘IoT’ (İng: "Internet of Things"), iletişim kurabilen ve veri alışverişi yapabilen araçlar, sensörler veya ev aletleri gibi bağlı cihazlardan oluşan bir ağdır. IoT sensörleri ve cihazları tarafından toplanan ve iletilen veriler bulutta veya sunucularda depolanır. Bu cihazların bağlantısı ve veri analizi, fiziksel ve dijital şehir öğelerinin bir arada toplanmasını kolaylaştırır, böylece hem kamu hem de özel sektör verimliliğini arttırır, ekonomik faydalar sağlar ve vatandaşların yaşamlarını iyileştirir. IoT cihazları aynı zamanda, ‘Edge computing’ olarak adlandırılan işleme yeteneklerine sahiptir. Bu hesaplama paradigması, iletişim ağı üzerinden sadece en önemli ve ilgili bilgilerin iletilmesini sağlar.

Bilgisayar sistemi içindeki ağ trafiğinin korunması, izlenmesi ve kontrolü için bir güvenlik duvarı güvenlik sistemi de gereklidir. Güvenlik duvarları, IoT şebekesine veya şehir verilerine yetkisiz erişimi önleyerek akıllı bir şehir ağı içinde sürekli olarak iletilen verilerin güvenli olmasını sağlar.

Bu Reklamı Kapat

Diğer akıllı şehir teknolojileri şunları içerir:

 • Uygulama programlama arayüzleri (API'ler)
 • Yapay zeka (AI)
 • Bulut bilişim
 • Gösterge tabloları
 • Makine öğrenimi (ML)
 • Makineden makineye (M2M)
 • Örgüsel ağ yapısı (Mesh network)

Akıllı Şehirlerin Özellikleri

Otomasyon, makine öğrenimi ve IoT gibi yükselen trendler, akıllı şehirlerin insanlar tarafından da benimsenmesini sağlıyor.

Teorik olarak, şehir yönetiminin herhangi bir alanı akıllı şehir sistemine dahil edilebilir. Örneğin, sürücülerin büyük ve kalabalık şehirlerde, uzun süre dolaşmadan; uygun park yerlerini bulmalarına yardımcı olacak akıllı parkmetreler, aynı zamanda dijital ödemeyi de mümkün kılacak akıllı sayaçlar kolaylıkla şehirlerde uygulanabilir. Ayrıca ulaşım alanında, trafik ışıklarını izlemek ve analiz etmek için akıllı trafik yönetimi, sokak ışıklarını optimize etmek ve günün saatine veya yoğun saat programlarına göre yolların çok fazla tıkanmasını önlemek için kullanılır. Akıllı toplu taşıma, akıllı şehirlerin bir başka yönüdür. Akıllı transit şirketleri, hizmetleri koordine edebilir ve sürücülerin ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak karşılayabilir, böylelikle verimliliği ve sürücü memnuniyetini artırabilir. Yolculuk paylaşımı da akıllı bir şehirde yaygın servislerdendir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Enerji tasarrufu ve verimliliği akıllı şehirlerin ana odak noktalarıdır. Akıllı sensörler kullanılarak akıllı sokak lambaları; yollarda otomobil veya yaya olmadığında karararak tasarrufa katkıda bulunabilir. Akıllı şebeke teknolojisi; bakımı ve planlamayı iyileştirmek, talep üzerine güç sağlamak ve enerji kesintilerini izlemek için kullanılabilir.

Akıllı şehir uygulamaları aynı zamanda; atık ve hijyen yönetimi, akıllı su teknolojisi ile iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel riskleri izlemeyi ve ele almayı da amaçlıyor.

Akıllı şehir teknolojisi, yüksek suç alanlarının izlenmesinden sensörlerle acil durum hazırlığının geliştirilmesine kadar kamu güvenliğini artırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Örneğin, akıllı sensörler; kuraklık, sel, toprak kayması veya kasırga öncesi bir erken uyarı sistemi ile gerekli önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı olabilir.

Akıllı binalar da genellikle akıllı şehir projesinin bir parçasıdır. Sensörler, binalardaki aşınma ve yıpranmayı tespit edebilir ve onarım gerektiğinde yetkilileri bilgilendirebilir. Sensörler ayrıca su şebekesindeki ve diğer boru sistemlerindeki sızıntıları tespit etmek için de kullanılabilir, bu da maliyetleri azaltmaya ve kamu çalışanlarının verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca akıllı şehir teknolojileri; iş yaratma, enerji verimliliği, alan yönetimi ve tüketiciler için daha taze ürünler de dahil olmak üzere kentsel üretim ve kentsel çiftçiliğe de verimlilik getirir.

Şehirlerdeki nüfus artmaya devam ettikçe, bu kentsel alanların altyapı ve varlıklarını daha verimli kullanarak artan nüfusa uyum sağlaması gerekmektedir. Akıllı şehir uygulamaları bu gelişmeleri sağlayabilir, şehir operasyonlarını ilerletebilir ve bölge sakinleri arasında yaşam kalitesini artırabilir.

Bu Reklamı Kapat

Akıllı şehir uygulamaları, şehirlerin mevcut altyapılarından yeni değerler bulmasını ve yaratmasını sağlar. İyileştirmeler, hükümetlerin ve vatandaşların paradan tasarruf etmesine yardımcı olarak yeni gelir akışlarını ve operasyonel verimliliği kolaylaştıracaktır.

Belediye sistemleri ‘Akıllı sistemler’ haline geldikçe, şehirlerde kullanılan araç sayısının da azalması bekleniyor. Otonom araçlar veya kendi kendine giden arabalar, bir nüfusun araç sahibi olma gerekliliği konusundaki bakış açısını, potansiyel olarak değiştirebilir. Otonom araçların benimsenmesinin sivillerin sahip olduğu araç miktarını azaltacağı, böylece sokaktaki araç sayısını azaltacağı ve zararlı gaz emisyonunu daha da azaltacağı düşünülmektedir.

Belediye sistemlerinin; şehirlerdeki nüfus artmaya devam ettikçe, bu kentsel alanların altyapı ve varlıklarını daha verimli kullanarak, artan nüfusa uyum sağlaması gerekmektedir. Akıllı şehir uygulamaları bu gelişmeleri sağlayabilir, şehir operasyonlarını ilerletebilir ve bölge sakinleri arasında yaşam kalitesini artırabilir.

Akıllı şehir uygulamaları, şehirlerin mevcut altyapılarından yeni değerler bulmasını ve yaratmasını sağlar. İyileştirmeler, hükümetlerin ve vatandaşların paradan tasarruf etmesine yardımcı olarak yeni gelir akışlarını ve operasyonel verimliliği kolaylaştıracaktır.

Bu Reklamı Kapat

Ayrıca, şehirlerdeki akıllı, güvenli ve sağlıklı binalar, özellikle günümüzde COVID-19 salgını sebebiyle, sağlık ve ekonomi açısından kritik öneme sahiptir. Belediyeler, teknoloji şirketleri ile birlikte; bina ve tesis sahipleri, uygun sağlık odaklı sensörler ile iç mekanların sağlık ve verimliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunabilirler.

Akıllı Bir Şehir Nasıl Çalışır?

Akıllı şehirler; yaşam kalitesini artırma ve ekonomik büyüme sağlama gibi hedeflere ulaşmak için, IoT (nesnelerin interneti) cihazları ve diğer teknoloji ağlarından yararlanırlar.

Başarılı akıllı şehirlerin izlediği en önemli dört adım şunlardır:

 • Bilgi toplama - Şehirdeki akıllı sensörler gerçek zamanlı veri toplar.
 • Analiz - Akıllı algılayıcılar tarafından toplanan veriler, anlamlı bilgiler elde etmek için değerlendirilir.
 • İletişim - Analiz aşamasında toplanan bilgiler, güçlü iletişim ağları aracılığıyla otoritelere iletilir.
 • Faaliyet – Şehirler; çözüm üretmek, operasyonları ve varlık yönetimini optimize etmek ve konut sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için verilerden alınan bilgileri kullanırlar.

Akıllı Şehirlerin Sürdürülebilirliğini Artırmak

Kentleşmenin önümüzdeki yıllarda daha da artması beklendiğinden, sürdürülebilirlik akıllı şehirlerin bir başka önemli yönüdür. Birleşmiş Milletler’in son araştırmaları, Dünya nüfusunun yaklaşık % 55'inin kentsel alanda veya şehirde yaşadığını göstermektedir. Bu rakamın önümüzdeki yıllar boyunca % 68 artacağı öngörülüyor. Akıllı teknoloji, gelecek yıllarda kentlerin büyümeyi sürdürmesine, kentsel alanlarda vatandaşların refahının ve hükümet çalışmalarının verimliliğinin de artmasına yardımcı olacak.

Bu Reklamı Kapat

Şehirlerin ekolojik sistemi, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu oluşan emisyonlarla, oldukça olumsuz etkileniyor. Akıllı şehir teknolojileri bu zararlı etkileri hafifletebilecek.

Elektrikli toplu taşıma sistemine geçiş yapmak, sadece yakıt emisyonlarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda şehirde yoğun elektrik kullanım saatlerinde, pilleri şarj etmenin etkisini en aza indirgemek için şehrin elektrik gücü altyapısıyla yakın çalışma avantajı da yaratabilecek. Ayrıca, uygun bir koordinasyonla, elektrikli araçlar hizmette olmadıklarında, şehrin elektrik şebekesinin frekansını düzenlemek için de kullanılabilecek.

Belediyeler daha akıllı hale geldikçe, şehirlerde kullanılan araç sayısının da azalması bekleniyor. Otonom araçlar veya kendi kendine giden arabalar, bir nüfusun araba sahibi olma gerekliliği konusundaki bakış açısını, potansiyel olarak değiştirebilir. Otonom araçların benimsenmesinin, halkın sahip olduğu araç miktarını azaltacağı, böylece sokaktaki araç sayısının da azalacağı ve zararlı gaz emisyonunu daha da kontrollü olacağı düşünülmektedir.

Akıllı Şehirlerle İlgili Kaygılar

Akıllı şehir girişimleri, hizmet vermeyi amaçladıkları şu kişileri hedeflemelidir; yani şehir sakinlerini, iş insanlarını ve ziyaretçileri. Şehir otoriteleri, sadece uygulanmakta olan akıllı şehir teknolojilerinin yararları konusunda farkındalık yaratmakla kalmamalı, aynı zamanda vatandaşlarına açık, demokratikleşmiş verilerin kullanımını teşvik etmelidir. İnsanlar akıllı teknolojiler hakkında ne kadar bilgili olurlarsa, getirebileceği faydaların farkına varırlar ve katılım olasılıkları daha yükselir.

Kamu ve özel sektör ile şehir sakinleri arasındaki yakın ilişki; şehre ve topluma olumlu katkıda bulunacak, katılım sağlayacak ve yetkilendirilecek akıllı bir vatandaş yaratmanın anahtarıdır. Akıllı şehir projeleri, genellikle açık bir veri portalı veya mobil uygulama aracılığıyla, verileri şeffaf bir şekilde vatandaşların kullanımına sunma planlarını içermelidir. Bu sayede, konut sakinleri, verilerle etkileşime girer ve ne için kullandıklarını daha iyi kavrayabilirler. Akıllı bir şehir uygulaması sayesinde sakinler, evlerinin enerji tüketimini görüntüleme, fatura ödeme ve uygun toplu taşıma bulma gibi kişisel işlerini tamamlayabilirler.

Akıllı şehirlere karşıt görüşte olanlar; vatandaşların günlük verilerinin, saldırı veya kötüye kullanım riskine maruz kalmasından endişe duyuyorlar. Şehir yöneticilerinin, veri gizliliğine ve güvenliğine çok önem vermeleri gerekiyor. Ayrıca, sensörlerin ve kameraların varlığı, bir gizlilik veya devlet gözetimi istilası olarak algılanabilir. Bunu önlemek için toplanan akıllı şehir verileri, gizliliği koruma amacı ile anonimleştirilmeli ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgi olmamalıdır.

Akıllı şehirlerin karşılaştığı en büyük kaygı verici durumlardan biri de bağlantı sorunudur. Şehre dağılmış binlerce hatta milyonlarca IoT cihazı, sağlam bir bağlantı olmadan, kullanılamaz hale gelebilir ve akıllı şehir işlevini kaybedebilir!

Ayrıca, toplu taşıma, trafik yönetimi, kamu güvenliği, su ve atık yönetimi, elektrik ve doğal gaz arzı gibi hizmetler şehirler büyüdükçe yönetmesi ve kontrolü güçleşebilir. Bu sistemler, düzgün çalıştıklarından emin olmak için sürekli olarak korunmalı ve test edilmelidir.

Akıllı şehirlerin eksik olduğu bir diğer konu, kültürel alandadır. Bir bölgenin kültürel özü çoğu zaman sakinleri en çok çeken şeydir; bu sensörle programlanamayan veya teknoloji ile kontrol edilemeyen bir konudur. Bu nedenle, akıllı şehirler sakinlerine, özgünlük, farklılık ve aidiyet hissi kazandıramadıkları durumlarda etkilerini yitirebilirler.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'daki Neom ve Arizona'daki Buckeye gibi çölde inşa edilen, sıfırdan yaratılan akıllı şehirler, yerleşik bir nüfusa sahip değildir. Bu akıllı şehirlerin, gelecekte güvenli bir ortam sağlamak için, geçmiş başarıları da yoktur. Neom ve Buckeye gibi şehirler tasarlandıklarından sonra, su arzının sürdürülebilirliği problemi hala bir soru işareti olarak durmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Neden Akıllı Şehirlere İhtiyacımız Var?

Akıllı bir şehrin ana amacı, şehirde ikamet eden kişilere yüksek bir yaşam kalitesi sunacak bir şehir ortamı yaratırken, bir yandan da genel ekonomik büyümeyi sürdürebilmektir. Dolayısıyla akıllı şehirlerin önemli bir avantajı, daha az altyapı ve maliyet ile vatandaşlarına daha fazla hizmet ulaştırabilme yeteneğidir.

Şehirlerin nüfusu artmaya devam ettikçe, bu şehir alanlarının daha fazla kişiyi barındırabilecek şekilde altyapı ve varlıklarını daha verimli bir şekilde kullanabilmesi gerekir. Akıllı şehir uygulamaları, bu tür geliştirmelerin yapılmasını, şehir faaliyetlerinin ve vatandaşların yaşam kalitesinin artmasını mümkün kılar.

Akıllı şehir uygulamaları, halihazırda var olan altyapıyı kullanarak yeni değerlerin keşfedilmesini ve yeni değerler yaratılmasını da mümkün kılar. Bu sayede yeni gelir yöntemleri yaratılabilir, operasyonel verimlilik arttırılabilir ve bu, hem devletlerin hem de vatandaşların daha fazla para biriktirmesini sağlar.

Dünya’daki Akıllı Şehir Örnekleri

Dünyadaki birçok şehir akıllı teknolojileri uygulamaya başlamış olsa da, birkaçı kalkınmada en ileri olanı olarak öne çıkıyor. Bu şehirler:

Bu Reklamı Kapat

 • Kansas City, Missouri
 • San Diego, California
 • Columbus, Ohio
 • New York, New York
 • Toronto Kanada
 • Singapur
 • Viyana, Avusturya
 • Barselona, İspanya
 • Tokyo, Japonya
 • Reykjavik, İzlanda
 • Londra, İngiltere
 • Melbourne, Avustralya
 • Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
 • Hong Kong, Çin

Yeni akıllı şehir projelerinin çoğu Orta Doğu ve Çin'de yoğunlaşıyor, ancak 2018'de Reykjavik ve Toronto, dünyanın en akıllı şehirlerinden bazıları olarak Tokyo ve Singapur ile birlikte listelendi.

Genellikle akıllı şehirlerin altın standardı olarak kabul edilen Singapur şehir devleti, kamusal alanların temizliğini, kalabalık yoğunluğunu ve yerel olarak kayıtlı araçların hareketini izlemek için sensörler ve IoT özellikli kameralar kullanıyor. Akıllı teknolojiler, şirketlerin ve sakinlerin enerji kullanımını, atık üretimini ve su kullanımını gerçek zamanlı olarak izlemelerine yardımcı oluyor. Singapur aynı zamanda tam boyutlu robotik otobüsler de dahil olmak üzere otonom araçları ve yaşlıların sağlığını ve refahını sağlamak için yaşlı bir izleme sistemini test ediyor.

Kansas City'nin akıllı şehir girişimi, akıllı sokak lambaları, etkileşimli kiosklar ve şehrin iki kilometrelik tramvay rotası boyunca, 50'den fazla ücretsiz halka açık Wi-Fi hizmetini içeriyor. Mevcut park yerleri, trafik akışı ve yaya noktaları, şehrin veri görselleştirme uygulaması aracılığıyla herkesin erişimine açık bulunuyor.

San Diego, trafiği ve park etmeyi optimize etmek ve sakinleri için kamu güvenliğini, çevre bilincini ve genel yaşam koşullarını artırmak için 2017'nin başında 3.200 akıllı sensör kurdu. Elektrikli araç kullanımını güçlendirmek için güneş enerjisinden elektrikli şarj istasyonları mevcut ve bağlı kameralar trafiğin izlenmesine ve suçun tam olarak tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Bu Reklamı Kapat

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de akıllı şehir teknolojisi; trafik yönlendirme, otopark, altyapı planlama ve ulaşım için kullanılmakta. Şehir ayrıca akıllı sağlık hizmetlerinin yanı sıra akıllı binalar, akıllı araçlar, akıllı eğitim ve akıllı turizmi de kullanıyor.

Barselona, İspanya, akıllı ulaşım sistemi ve akıllı otobüs sistemleri yanında sıcaklık, kirlilik ve gürültüyü izlemek, ayrıca nem ve yağmur seviyelerini izlemek için sensörler kullanıyor.

Akıllı şehirlerin yaygınlaşmasıyla; özellikle kalabalık yerlerde yaşam standartları iyileşmekle beraber, şehir yaşamındaki zaman sorunu da ortadan kalkacaktır. Daha nitelikli ve yaşanabilir şehirlerin varlığıyla, birçok karmaşa önlenmiş, oldukça fazla enerji ve zaman tasarrufu sağlanmış olacaktır.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 6
 • Umut Verici! 5
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/09/2022 03:54:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9024

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Sıcaklık
Biyografi
Doğa Gözlemleri
Obezite
Toplumsal Cinsiyet
Sağlık Bilimleri
Test
Carl Sagan
Sürüngen
İfade
Yumurta
Uzay
Tahmin
Elektrik
Maske
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Kozmoloji
Depresyon
Orman
Nükleer Enerji
Çin
Antibiyotik
Mit
Süt
Diş Hekimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.