Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cosmic Microwave Background Radiation ya da Kısaca CMB) Nedir?

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cosmic Microwave Background Radiation ya da Kısaca CMB) Nedir? ESA
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
12 dakika
4,591
 • Fiziksel Kozmoloji

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (veya Kozmik Mikrodalga Artalan Işıması, İng: "Cosmic Microwave Background Radiation" veya kısaca "CMB" veya "CMBR"), Büyük Patlama'dan 380.000 yıl kadar önce serbest kalan ve günümüze kadar ulaşmayı başaran, dolayısıyla Büyük Patlama ve Evren'in kökenleri hakkında çok önemli bilgiler barındıran kozmolojik bir olgudur. Terim içindeki her bir sözcük önemlidir:

 • Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması "kozmik" olarak adlandırılır, çünkü Evren'in Evren'de belli bir yerde olan bir ışıma değildir; daha ziyade, Evren'in gözleyebildiğimiz (ve büyük ihtimalle, gözleyemediğimiz) her yerini doldurur.
 • Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması "mikrodalga" olarak bilinir, çünkü aslen birçok frekansta ışınım yapsa da en belirgin olduğu frekans 160.4 Gigahertz düzeyindedir ve bu, ışık spektrumunda "mikrodalga" olarak bilinen aralığa denk gelir.
 • Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması bir "arka plan" (veya "art alan") ışımasıdır, çünkü Evren'deki diğer bütün ısı ve radyasyon kaynaklarını hesaba katıp, "simsiyah" olan bir uzay boşluğunun sıcaklığını ölçecek olsanız, ortalama 2.7 Kelvin düzeyinde bir sıcaklık ölçersiniz; yani bu ışıma, Evren'i oluşturan uzay-zaman dokusunun kendisinden kaynaklanır, bir "arka plan gürültüsü" gibidir.
 • Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması bir "ışıma"dır, çünkü bildiğimiz anlamıyla elektromanyetik bir radyasyondan söz etmekteyiz.

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması, Evren'in 13.82 milyar yıl kadar önce, Büyük Patlama adını verdiğimiz olayla başladığını gösteren en önemli kanıttır; öyle ki, 1965 yılında yanlışlıkla keşfedilmiş olmasına rağmen, Amerikalı astronomlar Arno Penzias ve Robert Wilson'a 1978 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandırmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması Nedir?

Yukarıda, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın temel bir tanımını verdik; ancak bu ışımanın tam olarak ne olduğu ve neden kaynaklandığını izah etmedik. Şimdi, buna bir bakalım.

Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra Evren, şu anda bizim gözleyebildiğimiz Gözlenebilir Evren'den bile çok ama çok daha büyük (Gözlenebilir Evren'imizden muhtemelen yüzlerce kat büyüklükte) bir boyuta ulaşmıştı. Bunun sebebi, kozmik enflasyon (kozmik şişme) olayıydı: Evren, 1 saniyeden çok ama çok daha kısa bir süre içinde, tahminlere göre sadece 10-37 saniye içinde 1078 oranında büyümüştü.[1] Buna bağlı olarak Evren, muazzam bir düzenliliğe sahipti; yani hemen her noktasındaki enerji yoğunluğu, ortalamada 10.000'de 1 düzeyinde aynıydı.

Bu Reklamı Kapat

Buna karşılık Evren, bu evrede aşırı sıcaktı: Büyük Patlama'dan 1 saniye kadar sonra Evren'in yaklaşık 1032 Kelvin sıcaklığa sahip olduğu düşünülüyor.[2] Ayrıca Evren, sıcak olduğu kadar yoğundu da: Bu dönemde Evren'in radyasyon, madde ve antimadde yoğunluğu, günümüzdeki bir uranyum çekirdeğinden trilyonlarca kere trilyonlarca kat daha yoğundu. Tüm bunlar olurken Evren, kozmik enflasyon dönemindeki kadar hızlı olmasa da, müthiş bir hızla genişlemeye ve soğumaya devam ediyordu.

Evren, genişleyip soğudukça, artık madde-antimadde çiftleri oluşamaz hale geldi ve dengesiz yapıda olan madde-antimadde çiftleri birbirlerini yok etmeye başladılar. Bu yok etme süreci, bilinmeyen bir nedenle, maddenin ufacık da olsa üstün gelmesiyle sonuçlandı. Günümüzde Evren'de antimaddeden ziyade madde görmemizin nedeni bu.

Sıcaklıklar yüksekken, atomların oluşması çok zordu; çünkü Evren hala aşırı enerjikti ve atom çekirdeği etrafındaki elektronları çekirdekten koparmak çok kolaydı. Elektronlar, atomlar etrafında bir bulut içinde yüzüyorlardı ve bu nedenle Evren, Büyük Patlama'dan 10-6 saniye sonrasından itibaren, "plazma" halindeydi. Bunun ilginç bir sonucu, o dönemde oluşan fotonların özgürce hareket etmekte zorlanmasıydı: Çünkü oluşan fotonlar, çok uzağa gidemeden bir diğer atoma veya elektrona çarpıyorlardı, sonra bir başka yöne doğru fırlıyorlardı ve o yönde de pek ilerleyemeden bir başka atom veya elektron yollarını kesiyordu. Buna Thomson Saçılımı veya daha yüksek enerji seviyelerinde olduğunda Compton Saçılımı denmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu dönemde Evren'e dışarıdan bakacak biri, onu tamamen veya neredeyse tamamen opak olarak görürdü; çünkü fotonların gözüne ulaşması mümkün olmazdı. Benzer şekilde, eğer bir kişi bu noktada Evren'in içinde etrafına bakacak olsa, sadece birkaç ışık yılı uzağı görebilirdi (bu, kulağa çok gelse de, kozmolojik ölçekte bir hiçtir), çünkü daha uzak yerlerden ışığın gözüne ulaşması pek mümkün olmazdı.

Ancak sıcaklıklar düştükçe, Büyük Patlama'dan sadece 3-4 dakika kadar sonra (bu, kulağa kısa geliyor olabilir ama Büyük Patlama kozmolojisi için bir ömre bedeldir) nükleer füzyon mümkün oldu ve protonlarla nötronlar bir araya gelerek daha ağır elementleri oluşturmaya başladılar. Bu süreçte elektronlar, nihayet serbest halden çıkarak atomlara dâhil olmaya başladılar ve fotonlar da daha rahat bir şekilde hareket edebilmeye başladılar. Hepsi değil, sadece en yüksek enerjili fotonlar bunu yapabilmeye başladılar. İşte bu noktada, Büyük Patlama üzerinden 379.000 yıl geçmişti ve sıcaklıklar, 3.000 Kelvin civarına düşmüştü.[3]

Bu noktaya kadar fark etmiş olabileceğiniz gibi bu olay, Evren'de sadece bir noktada yaşanmadı, her noktada, aynı anda (veya çok benzer zamanlarda) yaşandı. Ve bu yaşandığında, fotonlar Evren'de her yöne doğru çok daha özgür bir şekilde hareket edebilmeye başladılar (Evren, transparan hale gelmeye başladı). Bugün Evren'de nereye bakarsak bakalım gördüğümüz art alan ışıması, işte bu anda uzay-zamana saçılan ışıktan kalan enerjidir.

Bu ışıma, ilk etapta "mikrodalga" düzeyinde değildi; tam tersine, kızılötesi frekansında ve şimdikine göre oldukça yüksek enerjili bir dalgaydı. Eğer bu dönemde uzaya bakacak olsaydınız, bu dalgaları kırmızımsı bir şekilde görebilirdiniz bile! O dönemde Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın sıcaklığı 2.940 Kelvin civarındaydı. Ancak Evren genişledikçe bu ışıma "kırmızıya kaymaya" başladı ve sıcaklığı 2.725 Kelvin dolaylarına kadar düştü. Bu, Evren içerisinde olabilecek en düşük sıcaklık olan mutlak sıfır sıcaklığının (yani 0 Kelvin sıcaklığının) sadece birkaç derece üstündedir.

İşte bugün, bu radyasyonu uzayın neresine bakarsak bakalım görüp, haritalandırdığımızda, karşımıza şu şekilde bir harita çıkmaktadır:

Bu Reklamı Kapat

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
ESA

Bu haritanın ortalama sıcaklığı 2.725 Kelvin'e karşılık gelmektedir ve kırmızı noktalar bu ortalamadan daha sıcak olan yerleri, mavi noktalar ise bu ortalamadan daha soğuk yerleri göstermektedir. Ancak bu dağılım ve renkler sizi yanıltmasın: Haritadaki en kırmızı (en sıcak) nokta, ortalamanın sadece 0.00003 Kelvin üzerindedir ve 2.72503 Kelvin dolaylarındadır. Haritadaki en mavi (en soğuk) nokta, ortalamanın sadece 0.00003 Kelvin altındadır ve 2.72497 Kelvin dolaylarındadır. Yani Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın sıcaklık dağılımı 2.725 ±0.00003 Kelvin olarak ölçülmektedir. Daha güncel hesaplamalar, termal kara cisim spektrumu olarak bilinen bu sıcaklık dağılımını 2.72548 ±0.00057 Kelvin olarak belirlemektedir.[4]

Bu dalgalanma, çok küçük olmasına rağmen önemlidir; çünkü az önce sözünü ettiğimiz kozmik enflasyonu tarif eden Enflasyon Teorisi, kusursuz düzenlilikten bir miktar sapmayı hâlihazırda öngörmekteydi ve bu öngörünün doğru çıktığını görmekteyiz - ki bu, Büyük Patlama Kozmolojisi'ne büyük katkılar sağlamaktadır. İkincisi, bu dalgalanmalar olmasaydı, daha büyük yapılı sistemler (yıldızlar, galaksiler, gruplar, kümeler ve filamentler) oluşamazdı. Bir diğer deyişle, kusursuz bir düzenlilikten sapılmamış olsaydı, Evren'imiz bugün gözüktüğü gibi var olamazdı.

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması Nerede?

Aslında bunu yukarıda anlatmıştık, ancak çok net anlaşılması için, tekrar vurgulamakta fayda görüyoruz: Yukarıda gördüğünüz haritanın kimi zaman "Evren'in sınırını gösterdiği" gibi anlatımlar görebilirsiniz. Buradan yola çıkarak, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın Evren'in sınırında var olan bir ışıma olduğu iddia edilebilir. Bunlar, teknik olarak doğru değildir.

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması, Büyük Patlama'dan sonraki yaklaşık 400.000 yıllık sürenin 100.000 yıl kadarlık bir süresi boyunca Evren'in her yanında oluşan ve yayılan radyasyondur. Dolayısıyla bu radyasyon, Evren'in sınırında veya herhangi bir diğer noktasında olan bir olay değildir. Tıpkı Büyük Patlama'nın Evren'in herhangi bir yerinde yaşanmamış olması, her yerinde yaşanmış olması gibi...

Bu Reklamı Kapat

Haritada gösterilenin, Evren'in kendisinin değil ama, Gözlenebilir Evren'in sınırındaki Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın fotoğrafı olduğu doğrudur. Ancak bu, sadece orada Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması olduğu anlamına gelmemektedir. Sadece astronomlar, fiziksel sınırlar (ışık hızının izin verdiği sınırlar) dahilinde görebileceğimiz en uzak noktadaki Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'na bakarak, Evren'in ilk anlarından kalma ışımanın niteliklerini öğrenmekteler ve bu sayede Büyük Patlama hakkında bilgi alabilmekteler.

Bir diğer deyişle, bu harita çok yavaş bir şekilde de olsa, durmaksızın değişmektedir; çünkü Evren'imiz genişlemeye ve yaşlanmaya devam etmektedir. Örneğin bundan 70 milyon yıl önce dinozorlar medeniyet inşa edip teleskoplar yapabilselerdi, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nı bugünkünden birkaç miliKelvin daha sıcak ve oldukça farklı dağılmış halde bulurlardı.

Yani Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması, bakabileceğiniz her yerde, gidebileceğiniz her mesafede bulunan bir radyasyondur. Öyle ki, televizyonların ve radyoların algıladığı "gürültünün" (mesela tüplü televizyonlardaki karlı ekranların) %1 kadarı Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'na ait sinyallerdir; kalan %99 ise insanlığın ürettiği diğer sinyallerin gürültüsüdür.

Evren'deki başka bir noktadan gözlem yapan gözlemciler, tamamen farklı dağılmış ve hatta bir miktar farklı sıcaklıkta olabilecek Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması göreceklerdir. Eğer yüz milyonlarca yıl boyunca, sürekli olarak bu ışımanın görüntüsünü kaydedecek olsaydık, yukarıdaki gibi tek bir kare elde etmekle kalmazdık, bir video filmi oluşturabilirdik ve bu video, Evren'imizin nasıl evrimleştiğini bize doğrudan gösterebilirdi.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
"Our Only Home: Tek Evimiz Dünya" Bilim Tişörtü

Dünya, bizim tek evimiz! Onu korumalı, kollamalı, anlamalıyız.

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Renk Bilgileri: Tişört şu etapta tek renk ve beyaz olarak üretilebilmektedir.
 2. Beden Bilgileri: Tişört şu etapta tek boyut ve Large olarak üretilebilmektedir. Tişörtlerle ilgili beden bilgisi almak ve ölçüleri öğrenmek için buraya tıklayınız.
 3. Cinsiyet Bilgileri: Tişört her iki cinsiyet için ortak olarak (“Unisex”) tasarlanmıştır.
 4. Kargo Bilgileri: Kargo ücretsizdir. Bu ürün sipariş alındıktan sonraki 7-15 gün içinde postalanacaktır. Kargo yöntemimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.
 5. Tasarım Bilgileri: Bu ürün Keremcan Gümüştaş tarafından tasarlanmıştır.
 6. Kumaş Bilgileri: Bu ürün %100 pamukludur.
 7. Yıkama/Ütü Bilgileri: Tişörtler üzerindeki görsellerin korunması için tişörtlerin ters yüz edilerek yıkanması ve ütülenmesi tavsiye edilir.
 8. İade/Değişiklik Bilgileri: Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
Devamını Göster
₺49.99

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması Nasıl Keşfedildi?

Amerikalı kozmolog Ralph Apher, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın varlığını ilk olarak 1948 yılında, Robert Herman ve George Gamow ile kozmoloji araştırmaları yaparken tahmin etti. Aslında araştırmaları, bu tür bir ışıma ile ilgili değildi; daha ziyade Büyük Patlama'dan sonraki nükleosentez, yani en hafif hidrojen izotopu harici helyum ve lityum gibi atomların oluşumu üzerine araştırma yapıyorlardı.[5]

1965 yılında Bell Telefon Firması'nda araştırmalar yapan Arno Penzias ve Robert Wilson, bir radyo alıcısı üzerinde çalışıyorlardı. Ancak ürettikleri alıcı, tuhaf bir sinyal yakalıyordu ve ikili, bu sinyalin kaynağını tespit edememişti. Sinyalin kaynağını tespit etmek için ellerinden geleni yaptılar ama nereye bakarlarsa baksınlar alıcıları illâ bu sinyali yakalamaya devam ediyordu.

Onlara paralel olarak, Stanford Üniversitesi'nden Robert Dicke liderliğindeki bir diğer ekip de Ralph Apher'in öngörüsünü sınamak adına Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nı arıyorlardı. Penzias ve Wilson'ın alıcısının tespit ettiği sinyali duydukları anda, bu sinyalin aranan Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması olduğunu anladı.

İki ekip de hızla işbirliği yaparak, 1965 yılında Astrophysical Journal dergisinde iki makale yayınladılar: Penzias ve Wilson, tespit ettikleri sinyali tarif ettiler. Dicke'in ekibi ise bunun, kozmoloji için önemini anlattı. Bundan 13 sene sonra, 1978 yılında Penzias ve Wilson, keşiflerinden ötürü Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüler.

Keşiften sonra yapılması gereken en önemli şey, bu sinyali haritalandırmak ve bu ışımadaki dalgalanmaları isabetli bir şekilde belirlemekti. Sovyetler Birliği'nin Prognoz 9 uydusu RELIKT-1 görevi, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın sıcaklık farklarının ne düzeyde olduğunu oldukça net bir şekilde belirlemeyi başardı. Sinyali haritalandırmak NASA'nın Kozmik Arkaplan Kaşifi (İng: "Cosmic Background Explorer" ya da kısaca "COBE") aracı, 1989 yılında uzaya gönderildi ve 1993 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Bu araç, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın "Evren'in bebeklik fotoğrafı" adı verilen ilk fotoğrafını oluşturmayı başardı.[6]

COBE tarafından çekilen Evren'in bebeklik fotoğrafı
COBE tarafından çekilen Evren'in bebeklik fotoğrafı
NASA

Bu fotoğraf bile öylesine önemliydi ki, NASA Goddard Uzay Üssü'nden araştırmacı John Mather ve Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden George Smoot'a COBE üzerindeki çalışmalarından ötürü 2006 Nobel Fizik Ödülü verildi.

2001 yılında uzaya gönderilen Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondası (İng: "Wilkinson Microwave Anisotropy Probe" veya kısaca "WMAP") ise 2003 yılında çok daha yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf oluşturmayı başardı.

WMAP tarafından çekilen Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
WMAP tarafından çekilen Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
NASA

WMAP tarafından yapılan ölçümler sayesinde Evren'in yaşının 13.7 milyar yıl olduğu anlaşıldı (sonradan bu sayı 13.82 milyar yıla kadar çekildi).[7] Ayrıca WMAP sayesinde, o zamana kadar bilinen en eski yıldızların, Büyük Patlama'dan sadece 200 milyon yıl sonrasından itibaren parlamaya başladığı keşfedildi.

Bilim insanları, WMAP'tan elde edilen bu sonuçları, Evren'in çok erken (Büyük Patlama'dan sonraki saniyenin trilyonda biri kadar süre içinde olan) şişme aşamalarını, Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonraki atom yoğunluğu, topaklık (İng: "lumpiness") ve Evren'in diğer özelliklerini daha keskin bir şekilde çalışmakta kullandılar.[8] Birçok önemli kozmolojik parametreyi daha net bir şekilde belirleyebildiler.[9] Ayrıca, gökyüzünün her iki yarım küresindeki ortalama sıcaklıklarda garip bir asimetri ve beklenenden daha büyük bir "soğuk nokta" gördüler. WMAP ekibi, yaptıkları çalışmalar nedeniyel 2018 Temel Fizikte Atılım Ödülü'ne layık görüldü.

Bu, sanılandan çok daha erkendi! Ancak WMAP'ın 2010 yılında veri toplamayı sonlandırması sonucu, 2013 yılında, Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck Uzay Teleskobu verileri yayınlandı ve Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın şimdiye kadarki en yüksek hassasiyete sahip fotoğrafını ortaya koydu:

Bu Reklamı Kapat

Planck Uzay Teleskobu tarafından çekilen Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
Planck Uzay Teleskobu tarafından çekilen Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması
ESA

Bilim insanları, bu veriler sayesinde başka bir gizemi ortaya çıkardılar: Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'ndaki büyük açısal ölçeklerdeki dalgalanmalar, tahminlerle uyuşmuyordu. Planck, ayrıca WMAP'in asimetri ve soğuk nokta açısından gördüklerini doğruladı. Planck'ın 2018'deki son verileri (görev, 2009 ve 2013 arasında yapıldı), karanlık madde ve karanlık enerjinin, yani Evren'in hızlanarak genişlediği ve galaksilerin olması gerekenden hızlı döndüğü gerçekleri ardında arkasında yatan gizemli kuvvetlerin var olduğuna dair daha fazla kanıt toplamamızı sağladı.[10]

Bu noktadan sonra yapılan daha güncel araştırmalar, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın farklı yönlerini incelemeye çalıştı. Bunlardan biri, 2002'de Antarktika tabanlı Derece Açısal Ölçekli İnterferometre tarafından keşfedilen E-modları ve B-modları olarak adlandırılan polarizasyon türlerini belirlemektir. B-modları, E-modlarının ilk olarak 2013'te Güney Kutbu Teleskobu tarafından keşfedilmiş olan kütleçekimsel merceklemesinden ve ilk olarak 2016'da Gelişmiş Lazer İnterferometre Yerçekimi Dalga Gözlemevi veya LIGO kullanılarak gözlemlenen kütleçekimi dalgalarından üretilebilir.[11] 2014 yılında Antarktika merkezli BICEP2 cihazının, kütleçekimi dalgalarının B modlarını bulduğu düşünüldü; ancak sonradan yapılan daha fazla gözlem (Planck'ın çalışmaları dahil), bu sonuçların kozmik tozdan kaynaklandığını gösterdi.

Sonuç

Sonuç olarak Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması, Büyük Patlama'nın en önemli kanıtlarından ve Evren'e dair en temel niteliklerden biri olması dolayısıyla modern kozmoloji için büyük bir öneme sahiptir. Şöyle düşünün: Geliştirilecek herhangi bir kozmolojik model, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nı, tüm niteliklerini ve dağılımını başarıyla izah edebilmelidir. Eğer bu dağılımı veya niteliği tanımlamayan veya açıklayamayan bir model geliştirilecek olursa, bu modelin gerçek olmadığını kolaylıkla belirlememiz mümkün olmaktadır. Dolayısıyla Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması'nın tüm sırlarını henüz çözememiş olsak da bu ışımanın var olduğunu bilmek ve özelliklerini haritalandırabilmiş olmak, kozmolojinin ilerleyişi açısından son derece önemlidir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 19
 • Merak Uyandırıcı! 11
 • Muhteşem! 9
 • Tebrikler! 8
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 4
 • Umut Verici! 2
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ A. Guth. (1998). The Inflationary Universe: The Quest For A New Theory Of Cosmic Origins. ISBN: 9780201328400. Yayınevi: Basic Books.
 • ^ Las Cumbres Observatory. The Early Universe. Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: Las Cumbres Observatory | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Hayden Planetarium. Microwave (Wmap) All-Sky Survey. (1 Ocak 2003). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: Hayden Planetarium | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. J. Fixsen. (2009). The Temperature Of The Cosmic Microwave Background. The Astrophysical Journal, sf: 916. doi: 10.1088/0004-637X/707/2/916. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Williams. What Is The Cosmic Microwave Background?. (8 Eylül 2018). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: Universe Today | Arşiv Bağlantısı
 • ^ NASA. Cobe Satellite Marks 20Th Anniversary. (17 Kasım 2009). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ NASA. First Year Results On The Oldest Light In The Universe. Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ NASA. Three Year Results On The Oldest Light In The Universe. (16 Mart 2006). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ NASA. Wmap Produces New Results. Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Wall. Observations Of The Early Universe Reaffirm The Existence Of Dark Matter And Dark Energy. (18 Temmuz 2018). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: Space.com | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. Howell. Cosmic Microwave Background: Remnant Of The Big Bang. (24 Ağustos 2018). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: Space.com | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2022 21:26:56 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10508

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Karanlık Madde
İletişim
Sanat
Karanlık
Ateş
Uzay
Biyoçeşitlilik
Nükleer Enerji
Dünya
Pandemik
Yatay Gen Transferi
Hız
Tarım
Kozmoloji
Video
Sperm
Anksiyete
Sars Virüsü
Oksijen
Bilgi
Uçak
Element
Hastalık
Allah
Büyük Patlama
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et