Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Holistik (Bütüncül) Tıp Nedir? Ne Kadarı Yalan, Ne Kadarı Doğru?

Holistik (Bütüncül) Tıp Nedir? Ne Kadarı Yalan, Ne Kadarı Doğru?
7 dakika
8,077
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Holistik tıp; günümüzde test edilmemiş olan veya yapılan testler sonucu geçersiz olduğu gösterilmiş alternatif tıp uygulamalarından biri olmaya daha yakın bir konumdadır. Ancak birçok alternatif tıp uygulamasında olduğu gibi, tanımdaki nüansa bağlı olarak diğer alternatif tıp uygulamalarından ayırmak, modern tıpla örtüştürmek ve dolayısıyla geçerli bir uygulama olarak yansıtmak mümkündür. Bunu anlayabilmek için, holistik tıbbın ne olduğunu tanımlamakta fayda vardır.

Holistik tıp konseptinde esas olan, bir hastayı yalnızca fiziksel özelliklerini ele alarak değil; duygusal, ailevi ve toplumsal bağlamda bir bütün olarak incelemek ve tedavi etmektir. Dolayısıyla holistik tıp, hastaları, hastanenin bir ucundan girip diğer ucundan çıkan duygusuz makineler olarak görmememiz gerektiğini, onların fiziksel semptomlarının ötesinde insanlar olduklarını hatırlamamız gerektiğini söyleyen bir yaklaşım olarak tanımlanacaksa, modern tıp açısından herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Çünkü modern tıp da bu görüşle hemfikirdir.

Tüm Reklamları Kapat

Ne yazık ki holistik tıpla uğraşan kişiler, nadiren holistik tıbbı bu "masum" ve "dürüst" düzeyde bırakmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren birçoklarına göre modern tıp, hastaları fiziksel semptomları ötesinde görmemektedir ve hatta bu tür daha genel bir bakışı reddetmektedir. İşte sorun burada başlar; çünkü bu şekilde tanımlandığında holistik tıp, bir sahtebilim türü hâline gelmektedir; nitekim modern tıp çerçevesindeki hasta bakımında da holistik anlayışın benimsenmesinin hastaya yarar sağlayacağı genel olarak tüm sağlık profesyonellerince zaten kabul edilmektedir. Yani konvansiyonel tıp esaslarını uygulayan hekimler de hâlihazırda bu anlayışı kendi tedavi protokollerine bir biçimde yansıtma eğilimindedir.

Holistik tıp konusunda ön planda olan isimlere ve iddialarına baktığımızda, önemli bir bölümünün bu tıbbın bir parçası olmak yerine, tıbbın karşısında veya sözde "alternatifi" olan, sahte ve yanıltıcı argümanları pazarladığını görmekteyiz. Örneğin tamamlayıcı tıpla ilgilenen bazıları, bu bütüncül anlayışın yalnızca kendileri tarafından benimsendiğini ve hatta "modern tıp" doktorlarının bu tür düşüncelere karşı olduğunu iddia etmektedir. Bu hekimler, genellikle kendilerini "Bütüncül Tıp Uzmanı" olarak tanıtırlar ve konvansiyonel tıbbın bütüncül anlayıştan uzak olduğunu sık sık vurgular, her fırsatta bu iddiayı destekleyecek örnekler sunmaya çalışırlar. Böylece kendilerinin, diğer doktorlardan farklı ve özel olduğunu, onların yapamayacağı şeyleri yapabileceklerini imâ veya iddia etmiş olurlar. Bu, doğru değildir.

Tüm Reklamları Kapat

Bütüncül Tıpçıların "Özel Olma" İddiası

Bütüncül tıp eğitimi veren kuruluşlar tanıtımlarında sürekli modern tıbbın bütüncül tıptan çok uzak bir bakış açısına sahip olduğu iddiasını ön plana çıkarmaktadır. Buna ek olarak, holistik tıp ile ilgilenen kişiler, homeopati veya akupunktur gibi uğraşlara da sahip olmaya meyilli oldukları için, holistik tıp uygulamasını özellikle vurgulayan kişilerin sahtebilimleri destekleme ihtimali de daha yüksektir.

Örneğin İngiltere’deki Homeopati Okulu, "Neden Bizden Eğitim Almalısınız?" başlıklı tanıtım yazısında modern tıbbın mental, duygusal ve fiziksel sağlık arasında bir ilişki olduğunu kabul ettiğinden, ancak orada baskın olan anlayışın insan vücudunu kısımlara ayırıp her birini ayrı ayrı tanılar altında tedavi etmek olduğundan bahsederek, konvansiyonel tıbbın bütüncül tıp ilkeleriyle çeliştiği mesajını vermektedir. Aynı şekilde İngiliz Akupunktur Akreditasyon Kurulu da kendi web sitesinde tamamlayıcı tıbbın bütüncül bir anlayışla, ruh ve bedeni bir olarak görüp tedavi etme çabası içinde olduğunu, fakat modern tıbbın bu gerçeği henüz "keşfedemediğini" belirtmiştir.

Bu gibi örnekler tamamlayıcı tıpla ilgilenen sağlık profesyonellerinin konvansiyonel tıbbın holistik görüşü bütünüyle reddetmediğini kabul etmekle birlikte; bütüncül sağlık ilkelerini tam anlamıyla yalnızca kendilerinin benimsedikleri algısını oluşturmaya çalıştığını göstermektedir. Bu tür yaklaşımlar, holistik tıpla uğraşanların özel yeteneklere veya tekniklere sahip olduğu izlenimini yaratmaktadır. Holistik tıpla uğraşan kişilerin özel hiçbir yeteneği olmadığı gibi, modern tıbbın tekniklerinin ötesinde, işe yaradığı gösterilebilmiş hiçbir uygulaması yoktur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Holistik Tıpçılar, İddia Ettikleri Gibi "Bütüncül" Değiller!

Her ne kadar holistik tıpçılar, konvansiyonel tıbbın ötesinde bir bütüncüllük anlayışına sahip olduklarını iddia etseler de, çoğu zaman uygulamalarının bütüncül olmaktan çok uzak olduğu, hatta modern tıptan bile daha az bütüncül oldukları görülmektedir. Örneğin holistik tıpçıların sıklıkla başvurduğu ve çalışmadığı bilimsel olarak ispatlanmış olan homeopati sözde-tedavileri (örneğin bir "homeopati preparatı"), sizin var olan tüm sağlık sorunlarınıza çözüm olacağını, çünkü sizi "bütüncül bir sağlığa" kavuşturacağını iddia eder. Bunun "holistik" olan hiçbir tarafı yoktur: Bu tek preparatla vücudunuzun ayrı bölgelerindeki, tamamen farklı mekanizmalar ve farklı faktörler sonucu oluşmuş rahatsızlıkların giderilmesini beklemek ne kadar gerçekçi olacaktır?

Bu bakımdan düşünülecek olursa, asıl holistik tıp, modern tıptır ("konvansiyonel tıp"). Konvansiyonel tıp, bütüncül anlayışı reddetmez; tam tersine, modern tıp zaten bütüncül bir sağlık halini hedefler. Konvansiyonel tıp; birçok farklı branştan, birçok farklı sağlık profesyoneli ve bilim insanının iş birliği ile konuyu farklı açılardan ele alarak ortaya koydukları ortak "bütüncül" sonucu değerlendirir.

Örneğin, hepatit B enfeksiyonunu ele alalım. Hepatit B’den korunma, hastalığın tanısı ve tedavisi için yürütülen bilimsel çalışmalarda immünoloji, viroloji ve hepatoloji uzmanlarının ortak çalışması gerekir. Bu uzmanlar birbirinden çok farklı alanlarda çok farklı prensiplere göre çalışmakla birlikte, hiçbiri bahsedilen bütüncül anlayışı reddetmez, çünkü asıl amaç hastayı genel bir sağlık haline kavuşturmaktır. Hastanın yaşam şartları, beslenmesi, psikolojisi her aşamada ayrı ayrı göz önünde bulundurulur. Bu detayların tümüne hâkim olmak, bilim insanları açısından enfeksiyonun bulaş riskini azaltmak için de oldukça önemlidir. Yani tek bir hastanın da değil, toplumdaki bireylerin tümünün sağlığı için çalışılmaktadır. Birbirinden bağımsız çalışmalar aslında her zaman tek bir bütüncül amaç için yürütülmektedir.

İşin Özü: Doğaüstünü Doğadan Ayrı Tutmak...

Konvansiyonel tıp ile "alternatif tıp" anlayışının bütüncül yaklaşım açısından ayrı durduğu nokta, gerçekte tam olarak şurasıdır: Konvansiyonel tıp, "insanın içindeki ruhsal enerji", "Qi gücü" gibi kavramları esas alan bir anlayış benimsemez, kanıta dayalı olmayan bu tip inançlarla ilgilenmez. Bunların hiçbir bilimsel temeli olmadığını kabul edecek olursak, bu tarz görüşlere "tamamlayıcı" değil, "alternatif" tıbbın ileri sürdüğü görüşler diyebiliriz.

Alternatif tıp bilimsel değildir. Tıbbın alternatifi yoktur. Eğer bir şey bilimsel ise, yani bağımsız olarak tekrar edilebilen kanıtlara dayanıyorsa, test edilebilir (ve edilmiş) argümanlara dayanıyorsa, zaten modern tıbbın parçası olacaktır. Bunun haricinde kalan uygulamalar, modern tıp alternatif uygulamaları reddettiği için değil, bu uygulamalar çalışmadığı için modern tıbbın parçası değildir. Bunları alıp, "alternatif tıp" adı altında uygulamak, alternatif bir tedavi uygulamak anlamına gelmez; çalışmadığı bilinen (veya çalıştığı gösterilememiş olan) sözde-tedavilerle hastaları denek haline getirmek demektir.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Özetle, tıpta bütüncül sağlık anlayışını benimsemekte hiçbir sorun yoktur. Asıl sorun, bazı hekimlerin modern tıbbın bütüncül anlayışla çeliştiğini iddia etmeleri, bütüncül anlayışın yalnızca alternatif tıp uygulamaları ile sağlanabileceğini iddia ederek ilgi çekmeye çalışmasıdır. Gerçek ise bunun tam aksidir.

Sağlık sorunlarınız giderilmediği sürece bahsedilen genel iyilik haline de ulaşamazsınız. Fakat örneğin retina hastalıklarında uzmanlaşmış bir göz hekimi, retinanızda meydana gelecek bir sorunun ve çözümünün detaylarını en iyi bilecek, dolayısıyla bu hastalığın sizin hem fiziksel hem de ruhsal durumunuzu nasıl etkileyeceğini tüm açılardan değerlendirerek tedavinizi planlayacak ve sizi sağlığınıza kavuşturacak en doğru kişidir. Bu kişinin ilk etapta sizin psikolojinizi sorgulamıyor olması, psikolojinizi umursamıyor olmasından değil, psikolojik sorunlarınızın önemli bir kısmının retinanızdaki sorundan ötürü görememenizden kaynaklandığını varsaymasıdır. Bu hastalığı tedavi edebilecek yegâne kişi, göz doktorudur. Eğer bu tedavi sonrasında da yaşam standardınızın yükselmediğini görecek olursa, kendisi her şeyi biliyormuş gibi davranmak yerine, sizi psikoloji konusunda uzman bir hekime (veya bir psikologa) yönlendirecektir. Holistik tıpçılar, tıbbın bütün dallarında uzman olmamalarına rağmen, böyleymiş gibi davranmaktadırlar ve hasta iyiliğini tehlikeye atarak Hipokrat Yemini'ni ihlâl etmektedirler.

Son olarak, yazımızın başında da vurguladığımız gibi, tamamlayıcı tıpla ilgilenen tüm hekimler bu yanlış algıyı destekliyor demek haksızlık olur. Ülkemizde ve dünyada işini oldukça düzgün ve etik bir biçimde yapan, bu alandaki bilgi birikimi ile öne çıkan son saygı duyulası birçok hekim mevcuttur. Ancak "hasta" tarafında olan bizler, sırf daha "egzotik" diye, kolaylıkla alternatif tıbba kayabilen "holistik tıp" gibi uygulamaları talep etmezsek, hekimler de özellikle bunu vurgulamak zorunda kalmayacaktır; çünkü anlattığımız gibi, hastayı bir bütün olarak incelemek zaten konvansiyonel tıbbın bir parçasıdır. Halktan holistik tıp yönünde talepler geldikçe, hekimler de onların endişelerini dindirebilmek adına bu uygulamaları vurgulamak zorunda kalmaktadır. Holistik tıptan bahsetmeyen bir hekimin de sizi tedavi etmek için elinden geleni en iyi şekilde yapacağını, bunu yapmazsa da nedeni "holistik tıp" uygulamıyor olması değil, mesleğinin gereklerini tatmin edici düzeyde icra etmeyen azınlıkta olmasıdır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
11
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • E. Ernst, et al. (2018). More Harm Than Good? The Moral Maze Of Complementary And Alternative Medicine. ISBN: 9783319699417. Yayınevi: Springer. sf: 110-113.
 • R. Shapiro. (2010). Suckers: How Alternative Medicine Makes Fools Of Us All. ISBN: 9781409059165. Yayınevi: Vintage Digital.
 • D. Bombardieri, et al. (2016). Convergence Between Orthodox And Alternative Medicine: A Theoretical Elaboration And Empirical Test:. Health:, sf: 479-494. doi: 10.1177/136345930000400404. | Arşiv Bağlantısı
 • J. T. Shuval, et al. (2012). Complementary And Alternative Health Care In Israel. Israel Journal of Health Policy Research, sf: 1-12. doi: 10.1186/2045-4015-1-7. | Arşiv Bağlantısı
 • D. H. Freedman. The Triumph Of New-Age Medicine. (7 Haziran 2011). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2021. Alındığı Yer: The Atlantic | Arşiv Bağlantısı
 • S. Barrett, et al. (2012). Consumer Health: A Guide To Intelligent Decisions. ISBN: 9780078028489. Yayınevi: McGraw-Hill Education.
 • M. Angell, et al. (2009). Alternative Medicine — The Risks Of Untested And Unregulated Remedies. Massachusetts Medical Society, sf: 839-841. doi: 10.1056/NEJM199809173391210. | Arşiv Bağlantısı
 • R. Dawkins. (2003). A Devil's Chaplain: Reflections On Hope, Lies, Science, And Love. ISBN: 9780618335404. Yayınevi: Houghton Mifflin Harcourt.
 • P. B. Fontanarosa, et al. (1998). Alternative Medicine Meets Science. JAMA, sf: 1618-1619. doi: 10.1001/jama.280.18.1618. | Arşiv Bağlantısı
 • P. A. Offit. (2013). Do You Believe In Magic?: The Sense And Nonsense Of Alternative Medicine. ISBN: 9780062223005. Yayınevi: Harper.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/12/2023 17:39:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11046

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Entomoloji
Sosyal Medya
Parçacık
Evrim Ağacı Duyurusu
Renk
Doku
Vejetaryen
Ses
İnsanlık
Argüman
Bakteri
Örümcek
Siyah
Sanat
Ateş
Çocuklar İçin Bilim
Oksijen
Karanlık Madde
Çeviri
Çevre
Uçma
Biliş
Çin
Bebek Doğumu
Kadın Sağlığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
%50 Yağmur İhtimali Ne Demek?
%50 Yağmur İhtimali Ne Demek?
Gombe Şempanze Savaşı:
Gombe Şempanze Savaşı: "Maymunlar Cehennemi" Gerçek Oldu!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Ersoy, et al. Holistik (Bütüncül) Tıp Nedir? Ne Kadarı Yalan, Ne Kadarı Doğru?. (12 Ekim 2021). Alındığı Tarih: 5 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11046
Ersoy, E., Bakırcı, Ç. M. (2021, October 12). Holistik (Bütüncül) Tıp Nedir? Ne Kadarı Yalan, Ne Kadarı Doğru?. Evrim Ağacı. Retrieved December 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11046
E. Ersoy, et al. “Holistik (Bütüncül) Tıp Nedir? Ne Kadarı Yalan, Ne Kadarı Doğru?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 12 Oct. 2021, https://evrimagaci.org/s/11046.
Ersoy, Ezgi. Bakırcı, Çağrı Mert. “Holistik (Bütüncül) Tıp Nedir? Ne Kadarı Yalan, Ne Kadarı Doğru?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 12, 2021. https://evrimagaci.org/s/11046.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close