Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Herkes Bir Anda Vejetaryen Olmaya Karar Verseydi Neler Olurdu?

Herkes Bir Anda Vejetaryen Olmaya Karar Verseydi Neler Olurdu? Vegetarian Nation
7 dakika
16,496
Tüm Reklamları Kapat

Muhtemelen ya siz, ya da tanıdıklarınızdan birisi vejetaryendir. Yani bu kişiler ya hiç hayvan ve hayvan ürünü yemezler, ya da hiç et yemezler ama yumurta gibi hayvan ürünlerini tüketirler. Peki, şöyle sıradışı bir senaryo üzerinde kafa yoracak olsak, neler olurdu: Ya Dünya üzerindeki herkes, bir anda vejetaryen olsaydı ve et yemeyi tamamen bıraksaydı? Yaşamlarımız ve gezegenimiz üzerinde ne tip etkileri olurdu?

Vejetaryenlik, günümüzde son derece nadir olarak görülen bir beslenme biçimidir. ABD'nin sadece %1.9-3.4 arası, Kuzey Amerika'daki insanların sadece %4-5 arası vejetaryendir. İneklerin kutsal sayıldığı ve et tüketiminin en az olduğu Hindistan'da bile vejetaryenlerin oranı %30'un üzerine çıkamamaktadır. Çin'de bu oran %4-5, Finlandiya'da %2-3, Fransa'da %3-5, İsveç'te %10, Rusya'da %3-4, Almanya'da %6-9, Hollanda'da %4.5, Norveç'te %2 civarındadır. 2018 yılında Dünya'nın %25'inin vejetaryen, vegan veya yarı-vejetaryen olduğu düşünülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Anlayacağınız, insanların ezici bir çoğunluğu halen et tüketmektedir. Bu aşırı yüksek talebi karşılamak içinse bol miktarda hayvan üretilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak gezegenimizde şu anda 20 milyar civarında tavuk, 1.5 milyar civarında inek, 1 milyardan fazla koyun ve 1 milyardan birazcık az sayıda domuz bulunmaktadır. 

Eğer ki tüm Dünya bir anda vejetaryen olmaya kalksaydı ve hiç kimse et yemeyecek olsaydı, çok hızlı bir şekilde bu hayvanlar ölmeye başlardı. Çünkü talep olmayacağından söz konusu hayvanların kesimi ve satışı yapılamazdı; çiftçiler bu hayvanlardan para elde edemedikleri için onlara bakamazlardı ve besi hayvancılığı amacıyla evcilleştirilmiş hayvanlar vahşi hayatta kendi başlarına kalamayacakları için kısa sürede ölürlerdi. Yani ani bir vejetaryen geçişi, ironik bir şekilde kitlesel bir hayvan katliamıyla sonuçlanırdı. Elbette ki, herkesin bir anda vejetaryenliğe geçmesi söz konusu olmayacağından, bu senaryo neyse ki muhtemelen asla yaşanmayacak.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak yine ironik bir biçimde, bu kadar fazla sayıda hayvanın bir anda yok olması, gezegenimiz ve vejetaryenlik için son derece faydalı bazı sonuçlara neden olurdu. Gelin bunlara hızlıca bir bakış atalım:

Besi Hayvanlarının Tamamının Ölmesi Nasıl Faydalar Sağlardı?

Öncelikle, söz konusu besi hayvanlarının yok oluşu, gezegenimizde inanılmaz geniş tarım alanlarının açılmasını mümkün kılardı. Sayı vermemiz gerekirse, şu anda insanlığın hayvan yetiştirdiği yüzey alanı 33 milyon kilometrekare civarındadır. Yani kabaca, Afrika kıtasının tamamı kadar! Üstelik bu sayıya, söz konusu besi hayvanlarını besleme amacıyla yetiştirilen bitkilerin kapladığı alan dahil bile değildir! 

Ne var ki bu boşalan alanın işlevsel kalabilmesi için, çok ciddi bir insan müdahalesi gerekmektedir. Çünkü hayvanların hızlı yok oluşu, bu hayvanlardan geriye kalan toprakların hızla çoraklaşmasına ve çölleşmesine neden olacaktır. İnsanlar, bu toprakları kurtarmak adına bol miktarda besin takviyesinde bulunmalı ve toprağı zenginleştirmelidir. Ancak ola ki insanlık olarak hayvanlardan geri kalan bu alanları düzgün besleyebilirsek, bunların en azından bir kısmı orijinal durumları olan çimlik alanlara ve hatta ormanlara dönüşebilir! 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunun da sıradışı bir faydası olurdu: Küresel iklim değişikliği ile mücadele... İnsanlık olarak tarım ve hayvancılık amaçlarıyla katlettiğimiz ormanlar, atmosferik karbondioksit birikiminin arkasında yatan en önemli sebeplerden birisidir. Çünkü yeterince yeşil alan olmaksızın fotosentez oranları düşecek, bu da atmosferde karbondioksit birikimine neden olacaktır. Üstelik daha önceki birden fazla yazımızda anlattığımız gibi, geviş getiren besi hayvanlarımız yellenme, geğirme ve dışkılama suretiyle de aşırı miktarda metan gazını atmosfere salmaktadırlar.

Metan, küresel iklim değişikliğine neden olmak bakımından karbondioksitten 25 kat kadar daha tehlikeli bir gazdır. Yani besi hayvanlarımız ağaçlık alanları öldürmekle kalmaz; aynı zamanda saldıkları gazlarla da iklim değişikliğine sebep olurlar. Hem de bu gazların miktarı öylesine fazladır ki, besi hayvanlarımız tek başlarına küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının %15'ini üretirler!

Bu miktarın fazlalığını anlayabilmeniz için şunu söyleyelim: Besi hayvanlarımızın saldıkları sera gazları, gezegen üzerindeki bütün arabaların, uçakların ve trenlerin saldığı toplam sera gazlarından daha fazladır! İşte bu nedenle birçok bilim insanı, vejetaryenliğe geçiş veya en azından et tüketimini azaltmanın küresel ısınma ile mücadelede en etkili yöntemlerden biri olabileceğini ileri sürmektedirler.

Herkesin bir anda vejetaryenliğe geçmesinin bir diğer önemli etkisi de su tüketimi üzerinde olacaktır. Günümüzdeki tatlı su tüketiminin %70'i tarım için kullanılmaktadır. Ancak bunun önemli bir bölümü et üretimi için harcanmaktadır. Örneğin, 1 kilogram biftek eti üretmek için 15.000 litre, domuz eti için 6.000 litre, tavuk eti içinse 4.000 litre su kullanılmaktadır. Buna karşılık 1 kilogram tahıl ürünü için 1.600 litre, meyveler için 900 litre ve bahçe bitkileri için 300 litre su kullanılmaktadır. 

Elbette şu belirtilmelidir ki 1 kilogram et içerisindeki besin ve kalori miktarı, aynı miktardaki meyveye göre çok, çok ama çok fazladır! Dolayısıyla günlük enerji ihtiyacınızı tatmin etmek için yemeniz gereken et miktarı, meyve miktarından çok daha azdır. Ne var ki, eğer ki kalori başına düşen enerji miktarı ile kullanılabilir enerji açılarından değerlendirecek olursanız, biftek için gereken su miktarı halen meyvelerden 5 kat, sebzelerden 7 kat, tahıllardan 20 kat fazladır.

Tüm Reklamları Kapat

Hele ki vejetaryenliğin, katı olarak uygulanmadığında bile genel olarak sağlığa ve uzun ömre katkı sağladığı düşünülecek olursa, avantajları çok daha iyi anlaşılabilir.

Hepimiz Vejetaryen Olmalı mıyız?

O zaman harika! Hepimiz vejetaryen olalım, değil mi? 

Maalesef, hiçbir konu gibi bu konu da tek taraflı değil. Vejetaryenliğin de olumsuz tarafları bulunuyor.

Vejetaryenliğe geçmemiz dolayısıyla hayvan stoklarının yitirilmesi, birçok ikincil ürünün de piyasadan silinmesi anlamına gelecektir. Örneğin, fahiş fiyatlara satılan deri ürünleri piyasadan kalkacak ve sadece sahte deri kalacaktır. Ayrıca kozmetik, mum ve deterjan gibi ürünlerde kullanılan hayvan yağları da ortadan kalkacaktır. Elbette ki bu ürünlerin "hayvan ürünü kullanmayan" versiyonları vardır; ancak bunların talebi karşılayabilmesi için yine ağaçların kesilmesi ve bu ağaçların yerine, söz konusu ürünlerin içerisinde kullanılan soya gibi bitkilerin ekilmesi gerekecektir. Yani vaziyet, hayvanların alan kaplamasına benzer olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu konuda belki de en büyük tehlike, günümüzde her 7 insandan birinin, yani toplamda 1 milyardan fazla insanın hayatını besi hayvancılığından kazanıyor olduğu gerçeğidir. Bunların birçoğu, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerdir. Eğer ki besi hayvanlarına olan talebi bir anda sıfıra indirecek olursak, bu kişilerin pratik olarak tamamı işsiz kalacak, birçok ülkenin gelişimi dikkate değer miktarda aksayacaktır. Elbette ki, bu içşilerin bir kısmı bitkisel ürünler yetiştirecek şekilde yeni iş imkanları bulabilirler. 

Vejetaryenlikle ilgili bir diğer sıkıntı, insan doğasından ve biyolojiden kaynaklanmaktadır. İnsan, hepçil bir hayvan türüdür: Yani et de, ot da yiyebilecek şekilde özelleşmiştir. Bu nedenle vejetaryenliğe geçtiğinde psikolojik olarak rahatladığını söyleyen birçok insan olduğu gibi, et tüketmeyi bırakmanın anlam veremedikleri bir strese, paniğe, rahatsızlığa neden olduğunu belirten kişiler de bulunmaktadır. Zaten bu sebeple modern zamanlarda vejetaryenliği seçen her 5 kişiden 4'ü (%84'ü) et tüketimine geri dönmektedir. Bu nedenle vejetaryenliğe bir anda geçmek, bu geçişin plansız ve programsız olarak yapılması, vejetaryenliğe geçişin amacının tekil sebeplere bağlanması, genellikle başarısızlık ile sonuçlanmaktadır.

Bu gerçeklik, vejetaryenliğin Dünya genelindeki gidişatıyla da örtüşmektedir. Dünya'daki vejetaryenlerin genel popülasyona oranı, artmak yerine, azalmaktadır. Bunun sebebi, her ne kadar gelişmiş batılı ülkelerde vejetaryenlerin sayısında göreceli bir artış olsa da, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ekonomik kalkınma yaşandıkça et tüketimi de artmaktadır. Buna bağlı olarak bazı ülkelerdeki kısmî artış dengelenmekte, hatta tersine çevrilmektedir.

Uzun lafın kısası, daha parlak bir gelecek istiyorsak, bunu tekil çözümlerde aramak hata olacaktır. Dünya'nın geleceği, çok yönlü çabalara bağlı bulunmaktadır. Herkes vejetaryen olduğunda, Dünya'nın daha iyi bir yer olacağını garanti etmemiz mümkün değildir. Fakat eldeki veriler göstermektedir ki, eğer ki bireyler en azından et tüketimini azaltacak olurlarsa, Dünya'ya kademeli olarak artan miktarlarda katkı sağlamamız mümkün olabilecektir. Yani birdenbire et tüketmeyi bırakmanız şart değil; ancak miktarca azaltmak, hem size, hem de doğaya faydalı olabilir gibi gözükmektedir.

Zaten eğer ki daha ot-temelli bir diyete geçişi, daha uzun zaman dilimlerine yayarak, daha yavaş yapacak olursak, bu yazımızda ele aldığımız sorunların büyük bir kısmı kademeli olarak gerçekleşeceğinden etkisiz hale gelebilecektir. Bu durumda vejetaryenliğin veya ot-temelli hepçil diyetin gezegenimize faydaları daha net bir şekilde etkisini gösterebilecektir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
42
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 55
 • Umut Verici! 21
 • Muhteşem! 16
 • Bilim Budur! 14
 • Merak Uyandırıcı! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • İnanılmaz 6
 • Üzücü! 4
 • Grrr... *@$# 4
 • Güldürdü 3
 • İğrenç! 3
 • Korkutucu! 2
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: ASAP Science | Arşiv Bağlantısı
 • H. Hoag. Humans Are Becoming More Carnivorous. (2 Aralık 2013). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • S. Bonhommeau, et al. (2013). Eating Up The World’s Food Web And The Human Trophic Level. PNAS, sf: 20617-20620. | Arşiv Bağlantısı
 • E. Stehfes, et al. (2009). Climate Benefits Of Changing Diet. Climatic Change, sf: 83-102. | Arşiv Bağlantısı
 • L. V. Anderson. What If Everyone In The World Became A Vegetarian?. (1 Mayıs 2014). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: Slate | Arşiv Bağlantısı
 • J. Foley, et al. The Future Of Food. (23 Temmuz 2019). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
 • Institute for Water Education. The Green, Blue And Grey Water Footpring Of Farm Animals And Animal Products. (1 Aralık 2010). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: UNESCO | Arşiv Bağlantısı
 • EPA. Global Greenhouse Gas Emissions Data. (13 Nisan 2017). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: EPA | Arşiv Bağlantısı
 • FAO. Tackling Climate Change Through Livestock. (12 Ekim 2014). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: FAO | Arşiv Bağlantısı
 • FAO. Livestock's Long Shadow. (1 Ocak 2006). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: FAO | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Vegetarianism By Country. (19 Temmuz 2019). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2019. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/02/2024 21:10:18 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/4697

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Dışkı
Astrofotoğrafçılık
Konuşma
Bebek
Köpekgil
Diş
Gerçek
Sars-Cov-2
Şüphecilik
Antik
Mühendislik
Elektrokimya
Rna
Dişler
Nanoteknoloji
Kanıt
Botanik
Kütleçekimi
Entomoloji
Bilim Felsefesi
Hastalık Yayılımı
Kurbağa
Küresel Isınma
Balık Çeşitliliği
Yangın
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Herkes Bir Anda Vejetaryen Olmaya Karar Verseydi Neler Olurdu?. (17 Kasım 2016). Alındığı Tarih: 23 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/4697
Bakırcı, Ç. M. (2016, November 17). Herkes Bir Anda Vejetaryen Olmaya Karar Verseydi Neler Olurdu?. Evrim Ağacı. Retrieved February 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/4697
Ç. M. Bakırcı. “Herkes Bir Anda Vejetaryen Olmaya Karar Verseydi Neler Olurdu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Nov. 2016, https://evrimagaci.org/s/4697.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Herkes Bir Anda Vejetaryen Olmaya Karar Verseydi Neler Olurdu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 17, 2016. https://evrimagaci.org/s/4697.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close