Evrim Ağacı
Reklamı Kapat

Bu Yaşam Görüşünde İhtişam Var!

Bu Yaşam Görüşünde İhtişam Var! Charles Darwin
Reklamı Kapat

Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım ve detaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veya derlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonunda gösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Bu yazı, Evrim Ağacı Tavsiyeleri yazı dizisinin 3. yazısıdır. Dizinin ilk yazısına gitmek için buraya, dizideki tüm yazıları görmek için buraya tıklayınız. Yazı dizileri, EA Akademi'nin bir parçasıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

Bu yaşam görüşünde ihtişam var!

Kurulduğumuz günden bu yana, bu motto/slogan ile yola çıktık ve halen bu mottoyu kullanmaya devam ediyoruz. Bunun anlamını merak edenler için, izah edelim:

Evrim Kuramı'nın "babası" olarak bilinen ve birçok mekanizmasını, birçok araştırmacının yapamayacağı kapsam ve isabetlilikle ortaya koymayı başaran, 24 Kasım 1859 yılında basılan kitabı Türlerin Kökeni ile Evrim Kuramı'nı tüm dünyaya ilan eden Charles Robert Darwin, kitabını şu sözlerle bitirmekteydi:

"Çeşitli bitkilerle kaplı, çalılıklarında kuşların ötüştüğü, türlü böceklerin uçuştuğu; nemli toprağında tırtılların, solucanların süründüğü bir yamaca bakıp, birbirinden böylesine farklı, ve birbirine böylesine karmaşık bir tarzda bağımlı ve ustalıkla yapılmış bütün o canlı biçimlerin, çevremizde etkilerini sürdüreduran yasaların ürünleri olduğunu düşünmek ilginçtir. Bu yasalar -geniş bir anlamda- Üreme ve Büyüme; Soyaçekim (hemen hemen üremenin kapsamında kalır); yaşam koşullarının ve parçalarının kullanılıp kullanılmamasının doğrudan ve dolaylı etkilerinin sonucu olan değişkenliktir; üreme öylesine hızlıdır ki Yaşama Savaşına yol açar; ve bunun sonucu Iranın Iraksamasını ve az gelişmiş biçimlerin tükenmesini zorunlu kılan Doğal Seçmedir. Böylece, doğanın savaşından, açlıktan ve ölümden, düşünebildiğimiz en yüce ereğe, daha yukarı hayvanların oluşmasına varılır. Bir ya da birkaç biçimde başlayan yaşamı böyle anlayan ve bu gezegen çekimin değişmez yasasına göre dönüp dururken, böylesine basit bir başlangıçtan en güzel, en olağanüstü biçimlerin evrimleşmiş ve evrimleşmekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten ihtişam vardır."  (Türlerin Kökeni, 1. Baskı Taslağı'ndan çeviri)

"Darwin Correspondence Project" isimli bir bilim projesi, Darwin'in ömrü boyunca yazdığı 20.000'e yakın mektup ve sayısız belgeyi derleyerek, hayatını tam olarak ortaya çıkarmışlardır. Bu araştırmalardan net bir şekilde görülmektedir ki, Darwin, kitabına şahsi inançları dahil etmeyeceğine kendini ikna etmiş olsa da, çevresel baskılara dayanamayarak kitabının birkaç noktasına, ilerideki baskılarında, insanların Evrim Kuramı sebebiyle büyük oranda yanlışlanan şahsi inançlarını teselli edecek ve kuram ile inançların el ele gidebileceğini ima edecek bazı söz ve cümleler eklemiştir. Bunlardan birisi de, son cümlesini hedeflemektedir. Cümle, şu şekilde basılmıştır:

"Bir ya da birkaç forma üflenmiş yaşamı böyle anlayan ve bu gezegen çekimin değişmez yasasına göre dönüp dururken, böylesine basit bir başlangıçtan en güzel, en olağanüstü biçimlerin evrimleşmiş ve evrimleşmekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten ihtişam vardır."

Dikkatli okunursa görülebileceği gibi, yaşamın "başlaması" yerine "üflenmesi" şeklinde bir tabire geçerek, bir dış gücün canlılığı başlatmış olabileceğine göndermede bulunmuştur. Öte yandan, bunu zekice bir hamle olarak görmek gerekir. Çünkü Evrim Kuramı, ortaya ilk atıldığında, canlılığın başlangıcına yönelik hiçbir argüman geliştirmiyordu. Üstelik Darwin, günümüz köktenci ateistleri veya katı bilim uygulayıcıları gibi, zorla, kuvvetle, inatla gerçekleri diğer insanlara göstermeyi istemiyordu. Darwin, "Din, toplumları bir arada tutan bir harçtır." diyerek inançların sosyolojik öneminin farkına vardığını göstermiş, gerçek olmadığını bilse de, insanların inançlarının onlar için ne kadar kıymetli olduğunu anlamıştır. Bu inançlara saygıyla yaklaşmıştır. Tüm bunların sebebi, kendisinin de bir rahip olmak isteyecek kadar koyu bir dindarlıkla yola çıkıp, bilimin ışığında çok yavaş, çok sancılı bir şekilde gerçeklerle yüzleşmiş olmasıdır. Yani insanların Evrim Kuramı ile, doğa gerçekleri ile, toz pembe dünyalarının bir hayal olduğuyla yüzleşilmelerinin ne kadar zor olduğunu kendisi de deneyimlemiştir ve çok iyi anlamaktadır. Ancak gerçeklerle yüzleşmek ne kadar zor olursa olsun, değişime inatla, ne kadar karşı konulursa konulsun, gerçek gerçektir ve kişilerin isteklerine, keyiflerine ve inançlarına göre değişmez. Darwin, bunu da çok iyi biliyordu. Bu sebeple gerçekleri söyledi; ancak biraz yumuşatarak belirtti.

Türlerin Kökeni'nin orijinal baskısının 490. sayfasında geçen bu son cümlenin, şu şekilde bittiğini görüyoruz:

"(...) olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten ihtişam vardır."

Bunu daha iyi anlamak için, cümlenin orjinaline bir bakalım:

"There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to a fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved."

Darwin, çok net bir şekilde, bu cümlenin ilk kısmında, şunları söylemektedir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu yaşam görüşünde ihtişam/görkem/yücelik vardır.

Sonrasında da, bunu açıklamaktadır. Kimi insanlar, bu çevirinin doğru olmadığını, çevirinin şu şekilde yapılması gerektiğini söylerler:

Yaşama bu şekilde bakan biri, ihtişam/görkem/yücelik görecektir.

Bunun, bu şekilde zoraki bir biçimde çevrilmesinin nedeni, Darwin'in insanlara anlatmak istediğini yumuşak bir biçimde anlatmasının nedenleriyle birebir aynıdır. Çünkü savunma, şu şekilde gelmektedir:

Evrim bir yaşam görüşü değildir. Evrim bir doğa gerçeğidir. Evrim Kuramı ise, bu gerçeği izah eden bilimsel teorinin ismidir. Dolayısıyla, buna bir yaşam görüşü olarak yaklaşmak, bilimde buna şahsi bir inançmış gibi yaklaşıldığının sanılmasına neden olacaktır.

Hayır, asla! İnsanlar, eğer ki cümleleri, teorileri, bilimsel verileri anlamadan konuşuyorlar ve düşünüyorlarsa, siz ne yaparsanız yapın yanlış anlayacaklardır. Biz burada, ne olduğunu net bir şekilde izah edeceğiz:

Evrim Kuramı'nın kendisi bir "yaşam görüşü" değildir, bir "bilimsel kuram"dır. Evrimin kendisi bir "yaşam görüşü" değildir, bir "doğa yasası"dır. Ancak bu kuramı ve doğa gerçeğini anlamanın bize kazandırdıkları, bir yaşam görüşüdür. 

Bu yaşam görüşü nedir? Bize kattıkları nelerdir? Bundaki ihtişam nedir? 

İlk olarak, insanlığın Evrim Kuramı'ndan önce insanlığa ve doğaya nasıl baktığının anlaşılması gerekmektedir: İnsanlık, bin yıllar boyunca kendisini Tanrılar, Melekler ve Şeytanlar ile hayvanlar, bitkiler ve cansız alem arasındaki "üstün varlık" olarak görmüş, diğer tüm canlıları kendisinden alt seviyede, zavallı ve aşağılık olarak görmüştür. Kendisinin düşünebiliyor olmasını doğadaki tek düşünme yetisi olarak görmüş, bu bilimdışı yanılgısı, kendisinin kibrinin ve acınası yanılgılarının artmasına neden olmuştur.

Öte yandan Evrim Kuramı'yla birlikte yükselen yaşam görüşü, insanın diğer canlılarla tamamen aynı olduğunu anlamamızı sağlamıştır. Her canlı türünün kendisine has özellikleri olduğunu, bir hayvan türü olarak insanın da kendisine has özelliğin zekası ve düşünebilme yetisi olduğu fark edilmiştir. Bunun öneminin anlaşılmasıyla birlikte, üstünlük iddiamızdan vazgeçerek, eşitliğe yönelmeyi başardık ve halen de başarıyoruz. Bu kuramı ve doğa yasasını bilmeyen, anlamayan, anlamak istemeyen kişiler, inatla ve kibirle kendi üstünlüklerini iddia etmeyi sürdürmekte ve çağın gerisinde kalmaktadırlar.

Evrim Kuramı'nın anlaşılmasıyla, diğer tüm canlılarla ortak ataları paylaştığımızı anladık. Böylece sadece kendi "dedelerimize" duyduğumuz saygı anlayışı, değişti ve artık canlılığın atalarına yönelik bir saygı ve onları anlama merakına dönüştü. Çünkü bizi "biz" yapan, insanı "insan" yapan, dedelerimizin aldığı topraklar, kurulan ve yıkılan medeniyetler, savaşlar, barışlar ve diğer tarihimiz olmadığını; bundan çok daha eskisinin, günümüzde yaşayan veya çoktan yok olmuş akraba türlerle paylaştığımız ilkin atalarımız ve bunların doğada verdikleri mücadelenin olduğunu gördük, anladık. Bunlar, bizim yaşama ve türlere olan bakış açımızı, yaşam görüşümüzü değiştirdi.

Yani kısaca, Evrim Kuramı sayesinde, önceden sahip olduğumuz bencil, sığ, insan-merkezli görüş değişerek türlerin tamamını içeren, derin, kapsamlı bir görüşe doğru evrimleşti. İşte Darwin'in bahsettiği yaşam görüşü ve bu görüşteki ihtişam, budur.

Dolayısıyla, Evrim Ağacı olarak bizim ve aynı zamanda Darwin'in de bahsettiği "yaşam görüşü", Evrim Kuramı veya evrimin kendisi değil, bu bilimsel teori ve gerçeklerin insan yaşantısına, insan algısına kattıklarıdır. 

Çevirinin Analizi

Zaten semantik olarak incelendiğinde de, çeviride herhangi bir hata olmadığı, çevirinin, yazara sadık kalarak yapılmasının mecburiyetinden ötürü doğruluğu anlaşılacaktır:

"There is grandeur in this view of life."

sözü ile, şu sözü kıyaslayalım:

"There is a car in this side of the street."

İkincisini nasıl ki "Sokağın bu kenarında bir araba var." diye çeviriyorsak ama "Sokağın bu kenarına geçtiğinizde bir araba göreceksiniz." gibi ya da bir başka şekilde çevirmiyorsak, ilk sözü de "Bu yaşam görüşünde ihtişam var." olarak çevirmemiz son derece doğal ve isabetlidir.

Eğer o şekilde bir çeviri gerekecek olsaydı, cümle şu şekilde kurulmalıydı:

"This view of life involves grandeur." ya da "You will see a grandeur, when you view the life in this way." ve benzeri. Dolayısıyla çeviride bir hata olduğunu hiç düşünmüyoruz. Kişilerin bu cümleyi yumuşatma ihtiyacını, yanlış anlaşılmadan doğan zorlama bir ihtiyaca bağlıyoruz.

Kimi zaman, "ihtişam" kelimesinin de eleştirildiğini, "görkem" ya da "yücelik" olarak çevrilmesi gerektiğini iddia edenleri de görüyoruz. Doğrudur, tam Türkçe olarak kullanılacaksa, bu iki kelime tercih edilebilir. Ancak biz, başından beri Arapça olan "ihtişam" kelimesini kullandık ve artık dilimize söz bu şekilde yerleşti. Ayrıca, sözün orjinalindeki "grandeur" kelimesi de, Viktoryen Dönem İngilizcesinden gelen bir kelimedir ve kökenleri 16. yüzyıla kadar gitmektedir. Bu eskiliği ve derin kökeni vurgulamak adına, eski bir kelimenin tercih edilmesi, bizde orjinaline biraz daha fazla sadık kalma hissini uyandırmaktadır. Bunu, affınıza sığınarak, sözün sahibine ufak bir saygı duruşu olarak görmenizi isteyeceğiz.

Sonuç

Cümleyi her nasıl çevirmek isterseniz isteyin, önemli olan cümlenin ardında yatanları anlamaktır. 

Ve sanıyoruz ki, tartışmasız bir şekilde, bu kuramı anlayan ve algılayan herkesin yaşamı, yaşam görüşü, yaşam algısı, yaşamdan aldığı tat, ihtişamlı, görkemli ve belki yüce olarak nitelendirilebilecek bir şekilde değişmiştir.

Bizce, bu yaşam görüşünde gerçekten de ihtişam var!

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • C. Darwin. (2009). Türlerin Kökeni. Yayınevi: Evrensel Basım Yayın.
 • C. Darwin. (1859). On The Origin Of Species. Yayınevi: John Murray Publishers.
 • S. Freeman, et al. (2009). Evolutionary Analysis. Yayınevi: Pearson.
 • Darwin Correspondence Project. Darwin Correspondence Project. (29 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 29 Aralık 2019. Alındığı Yer: Darwin Correspondence Project | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/09/2020 15:04:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/348

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Instagram
Makale
Kozmoloji
Bakteriler
Covid-19
Doğru
Diş Hekimliği
Hormon
2019-Ncov
Göz
Hamile
Olasılık
Mutasyon
Küresel Isınma
Ribozim
Kedigiller
Bilim
Sosyal
Bağışıklık Sistemi
Dna
Safsata
Epidemik
Evrim Ağacı
Lgbt
Obstetrik
Maymun
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Deneyim zorlu bir öğretmendir: Önce sınavı verir, sonra dersi.”
Vernon Sanders Law
Geri Bildirim Gönder