Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bilim Nasıl Çalışır, Bilimsel Süreç Nasıl İşler? Bilimsel ve Akademik Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?

Bilim Nasıl Çalışır, Bilimsel Süreç Nasıl İşler? Bilimsel ve Akademik Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?
23 dakika
18,639
 • Akademi Dünyası
 • Bilim Felsefesi
Evrim Ağacı Akademi: Bilim Nedir? Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilim Nedir? yazı dizisinin 8. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Bilim Nedir? Bilimin Temel Özellikleri Nelerdir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Akademik makaleler, bilim insanlarının yaptıkları araştırmaların arka plan bilgisini, yöntemlerini, sonuçlarını, analiz ve yorumlarını paylaştıkları, alanında uzman diğer bilim insanlarının ve hakemli dergi editörlerinin denetiminden geçerek yayınlanan resmi belgelerdir.

Akademik makalelerden bahsederken, teoride olması gerekenle pratikte olanlar birbiriyle birebir uyuşmayabilir ve ortaya "akademinin problemleri" olarak bilinen bazı sorunlar çıkar. Burada anlatacaklarımız, büyük oranda kağıt üzerinde işlemesi gereken süreci yansıtmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Akademik camiada bulunanlar veya o basamaklardan geçmiş olanlar, insanlığın inşa ettiği bütün sistemlerde olduğu gibi bu sistemlerde de bazı sıkıntılar, problemler, eksikler ve hatalar olduğunu bilecektir. Buna rağmen, ilk etapta bilimsel bir makale yayınının ideal olarak hangi süreçlerden geçeceğini öğrenmek, bilim okuryazarlığını geliştirmek açısından önemlidir. İdeal olanı anlamak, pratikteki sorunların çözümü yolunda adımlar atmamızın da önünü açacaktır.

Bilimle ilgilenen veya bilim üreten kişiler, insanlığın ürettiği güvenilir bilgilerin ezici çoğunluğunun akademik makale yayınlarından geldiğinden de haberdar olacaktır. Ancak akademik süreçlerden haberdar olanların yakınen bileceği üzere, insanlığın bilimsel bilgi birikimini ilerletmek hiç kolay bir iş değildir. Bu zorlukların başında, akademik bir makaleyi, alanında saygın bir hakemli dergide (jurnalde) başarıyla yayınlatabilmek gelmektedir. Bu meşakkatli süreci daha yakından tanımak, bilimin neden bu kadar güvenilir olduğunu ve evrim karşıtlığı gibi akımların neden bilim dışı olduğunu anlamak açısından önemlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?

Öncelikle şunu söylemekte fayda var: Teknik olarak, herhangi bir insan, herhangi bir akademik dergide yayın yapabilir. Bunun için bir unvan veya statü aranmamaktadır; bu da bilimin herkesin katkısına açık doğasının bir yansımasıdır. Yani bu yazının okurları olarak sizler de, eğitim durumunuzdan bağımsız olarak akademik bir dergide yayın yapabilirsiniz.

Buna rağmen, elbette akademik bir makale yazmanın belirli zorlukları vardır ve bu zorlukları aşmanın ana yolu, yayın yapacağınız alanda lisansüstü düzeyde eğitim görmektir. Çünkü bu tür bir eğitim almaksızın bilime katkı sağlama çabası, çoğu zaman sorunlu bir bilim algısına ve "bilime katkı" algısına yol açmaktadır. Ayrıca "dışarıdan bilim" yapma çabası, bazı ek zorlukları da beraberinde getirmektedir. Gelin bunlara bir bakış atalım.

Genel Yorumlar ve Şahsi Görüşler, Bilimsel Bulgu Değildir!

İlk olarak, akademik makale ile bir popüler bilim yazısı veya felsefi bir blog yazısı köklü bir şekilde farklıdır. Akademik bir makalede, bilimsel bir mesele hakkında çok daha derin bir araştırma, akademik altyapı ve analiz yeteneği gerekmekte; sahaya özgün bir veri, bulgu veya gözlem katkısı yapılması beklenmektedir. Belirli bir alanda, çok spesifik bir bilgi ekleme amacı gütmeyen yazılar; örneğin halihazırda yapılmış bilimsel işler hakkındaki genel yorumları veya bir sahanın "iç dünyamızda yarattıklarını" yüzeysel bir şekilde, genellikle felsefi veya kişisel gelişim tarzı açılardan incelemek, neredeyse hiçbir zaman bilimsel bir makale yayını olarak kabul edilmeyecektir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu tür "genel görüş" yazıları, hakemli dergilerde Editöre Mektuplar gibi kısımlarda yayınlanabilirler (bunlar da kimi zaman "akademik makale" olarak sayılmaktadır; ancak yapısal olarak araştırma makalelerinden ciddi anlamda farklıdırlar). Fakat unutulmamalıdır ki saygın bir bilim dergisinin editörleri, her önüne gelenin genel fikirlerini yayınlamaktan uzak duracak, alanda belirli bir saygınlığa erişmiş, belli bir birikimi ve analiz gücü olan kişilerin yorumlarını yayınlamayı seçecektir. Bunun haricinde kalan herkes, bir sahada yeni bir bulguyu, deneyi, deney sonuçlarını veya araştırma verilerini yayınlayan çalışmalar yapmak zorundadır.

Elbette bu, bilimsel araştırmaların sonuçlarında hiçbir görüş bildirimi veya yorum olmadığı anlamına gelmez. Belli bir sahaya akademik düzeydeki çalışmalarıyla katkı sağlamış bilim insanları, bu yazının ilerleyen kısımlarında da göreceğimiz gibi, bulgularını yorumlamak ve değerlendirmekle mükelleftir. Bilim insanları, içinde bulundukları bilimsel paradigmanın perspektifinden (veya bulguları bu perspektifi değiştiriyorsa, yeni yarattıkları perspektif ve eski perspektiften) bulgularını yorumlayacak, verilerinin genel bilimsel çerçevenin neresine oturduğuna veya bize neler öğrettiğine yönelik kanaatini bildireceklerdir.

Tabii ki bu yorumları da, araştırmalarının geri kalanı gibi eleştiriye açık olacaktır; bunu birazdan daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu karşılıklı eleştiri ve sorgulamaya dayalı süreç, bilimsel ilerleyişin en önemli parçalarından birisidir ve eğer bilim insanları sonuçlarının anlamını yorumlamayacak, sadece bir veri deposu gibi davranacak olsalardı, insanlık olarak veriden bilgiye ulaşmamız imkansız olurdu.

Fakat eldeki veriyi yorumlayabilmek, o alandaki çalışmaların bütününe (en azından geneline) hakim olmayı, o zamana kadar biriken verilerin çizdiği genel çerçeveden haberdar olmayı ve bulgularınızın bu çerçeveyi nasıl değiştirdiğini (veya o çerçevenin neresine oturduğunu) analiz edebilmeyi gerektirmektedir.

Tüm bu nedenlerle, genel halk arasında "makale yazmak" dendiğinde akla gelen deneme tarzında içerikler, neredeyse hiçbir zaman bilimsel bir katkı sağlayamamaktadır. Bilimin herhangi bir sahasına bu noktaya kadar dikkate değer bir katkı sunmamış olan kişilerin veri analizi yapması veya bilimde yer etmiş konsensüs (ortak görüş) veya genel paradigmaları değiştirme çabası, çoğunlukla hüsranla veya hatalı yorumlarla sonuçlanacaktır - ki bu, birazdan tekrardan değineceğimiz Dunning-Kruger Etkisi ile de öngörülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Laboratuvar Ekipmanlarına ve Bilimsel Kaynaklara Erişim

Dışarıdan bilim üretmeye çalışmanın pratikte getirdiği bir diğer büyük zorluk, laboratuvar ekipmanlarına erişimdir.

Günümüzde yenilikçi bilimsel çalışmalar, belirli bir ekipman altyapısı olmaksızın nadiren başarılabilmektedir. Kimi zaman halka açık verilerin analizi veya daha ucuz yöntemlerle toplanan verilerin incelenmesi yoluyla daha "ucuza" bilimsel sonuçlara ulaşmak mümkün olsa da, çoğu akademik çalışmanın arkasında güçlü bir akademik kadro ve bu kadroyu bir araya getiren kapsamlı laboratuvar ekipmanları ve bilimsel kaynaklar bulunur. Bu kaynaklar, bilgisayarlar gibi daha "sıradan" ürünler olabileceği gibi, spesifik deneyleri mümkün kılan milyonlarca dolar değerindeki deney düzenekleri, süperbilgisayarlar gibi disiplinler arası çabanın ürünleri veya kütüphaneler-arası kitap ve makale ağlarına erişim gibi üst düzey ayrıcalıklar da olabilir.

Dolayısıyla bir üniversite veya araştırma kurumunda bilimsel çalışmalar yürütmenin birçok avantajı olacaktır ve dışarıdan tüm bu kaynakları sıfırdan yaratmak oldukça masraflı ve zor olacaktır. Bunu yapmaksızın bilim üretmek ise imkansız değilse bile ona çok yakındır denebilir.

Spesifik Alanlara Katkı

Bir diğer önemli mesele, bilime katkı sağlanacak alanların tespiti noktasındadır. Kimi zaman popüler bilim kitapları okuyan ve kendilerini bir alanda donanımlı gören (ama o sahada henüz akademik eğitim görmemiş) insanlar, o alanda büyük atılımlar yaratacak fikirleri olduğunu düşünmeye meyillidirler. Bu his, çok nadiren gerçekten büyük atılımları yapacak kişilerden gelse de, neredeyse her zaman Dunning-Kruger Etkisi olarak bilinen bir sahte özgüvenin ürünüdür. Kısaca özetleyecek olursak bu, bir sahada yeterince donanımı ve arka planı olmayan kişilerin, o sahaya yönelik bilgileri ve algıları hakkında gerçekçi olmayan düzeyde bir özgüvene sahip olması demektir.

Tüm Reklamları Kapat

Belli bir sahada akademik eğitim görmek, o sahanın bugüne kadar ne kadar derin ve detaylı bir bilimsel temele eriştiğini görmeyi sağlayacak, bu sayede "Dünya'yı değiştirecek keşiflerin" çok daha azınlıkta olduğu, bilimin daha ziyade "Dünya'yı değiştirme yolunda atılacak ufacık adımların tespiti" üzerine yoğunlaştığı görülecektir. Bu, ilk etapta kulağa heves kırıcı gelse de, insanlığın ürettiği en kaliteli beyinlerin vaktini gerçekçi olmayan hayallerle boşa harcamamak, onların ömürleri içerisinde doğru alanlarda atılımlar peşinde koşmalarını sağlayabilmek önemlidir. Akademik çevre, lisansüstü eğitim gören öğrencileri doğru yönlere yönlendirerek, bilimin ilerleyişine hız katmaktadır.

Tüm bu şartlar sağlandığında (veya kendi imkanlarınızla bu zorlukları aşmayı başardığınızda), artık belli bir sahada çalışmalar yürütmeye ve veriler toplamaya başlayabilirsiniz demektir. Belirli konularda keşifler yapmayı tetikleyecek hipotezleri sınamak adına toplanacak veriler, sonrasında bilimsel ve istatistiki yöntemlerle işlenecek ve ortaya belli bir gerçek çıkacaktır.

En azından umulan budur... Çoğu durumda olansa, üst üste başarısız olan deneyler, anlamsız sonuçlar, beklenmedik bulgulardır. Bilim insanları, tüm bu olumsuzluklardan kaçmak yerine, onların üzerine giderek çeşitli gerçekleri keşfetmeyi, çeşitli bulgulara ulaşmayı veya ellerindeki bulguları açıklayacak çeşitli teorileri inşa etmeyi başarırlar.

O noktadan sonrası, bunu Dünya'ya ilan etmektir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Sherlock Holmes - Korku Vadisi

“Korku Vadisi’ne gittim ben…
Ve henüz oradan çıkmış değilim.”
“Tehlike var!” Sherlock Holmes’un şifresini çözdüğü uyarı mesajı, Birlstone Malikânesi’nde yaşayan ve çalışma odasında meçhul biri ya da birileri tarafından feci şekilde öldürülen Amerikan beyefendisi John Douglas’ı kurtaramayacak kadar geç gelir. John Douglas kimdi, alyansı niye parmağında değildi ve kayıp halterin hayati önemi ne?

İngiltere’nin çizgi roman dünyasındaki önemli temsilcilerinden Ian Edginton ve I.N.J. Culbard tarafından uyarlanan bu dört Arthur Conan Doyle klasiğinden sonuncusu Korku Vadisi Kutlukhan Kutlu çevirisiyle karşınızda.

“Conan Doyle’un başyapıtını özel kılan hiçbir şeyi kaçırmayan bu dört ciltlik çizgi roman uyarlaması için gerçekten mükemmel bir son.”
–Forbidden Planet

Devamını Göster
₺58.00
Sherlock Holmes - Korku Vadisi

Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?

Bilimsel Araştırmaya Ön Hazırlık

Bilimsel bir araştırma yapabilmek için, o araştırmayı mümkün kılacak bir ön hazırlık aşamasından geçilmelidir. Bir üniversite veya araştırma merkezinde çalışmanın avantajı, en azından bu ön hazırlık aşamasının kurumlarca (ve kurum çalışanlarınca) durmaksızın yapılıyor ve sürdürülüyor olmasıdır. Buna bağlı olarak, belirli mekanizmalar daha hızlı çalışabilmekte ve bilim üretimi hızlandırılabilmektedir.

Bunu anlayabilmek için, bu ön hazırlığın neleri içerdiğine bir bakış atmakta fayda var.

Fon Başvuruları

Yukarıda da tartışığımız gibi, bilimsel çalışmalar genellikle ciddi maddi kaynaklara ihtiyaç duymaktadır ve bu maddi kaynaklar yoktan var olmamaktadır. Her ne kadar araştırma laboratuvarlarının ve üniversitelerin belli kaynaklara erişimi olsa da, bir akademik çalışmanın yapılabilmesi için maddi kaynakların elde edilmesi gerekir.

Dolayısıyla veri toplama aşamasından bile önce, ne tür bir çalışma yapılacağı, nelerin test edileceği, ne tür sonuçlar beklendiği, bunların bilime ve topluma ne tür faydalar sağlayacağı gibi konularda fon başvurusu hazırlamak gerekmektedir. Bu başvurular, bilimsel araştırmalara fon ayıran devlet kurumlarına ve özel kurumlara hitaben yazılır ve son derece yoğun bir rekabet ortamına sahiptir. Bilimsel araştırma fikirlerinin çok azı fon almaya layık görülür, dolayısıyla bilim insanlarının fikirlerinin çok küçük bir kısmı gerçek araştırmalara dönüşür.

Veri Toplama

Eğer elimizde belli bir maddi kaynak varsa, çalışmayı hayata geçirip, veriler toplayabiliriz. Gerçekten de, akademik makaleye dönüşen araştırmaların çoğunda, belirli bir hipotezi test etmeye yönelik olarak toplanmış veriler vardır - ki bu verilerin toplanma biçimleri (yani bilimsel araştırma yöntemleri), apayrı bir yazıyı hak edecek kadar derin ve detaylı bir konudur.

Laboratuvar Çalışmaları

Benzer şekilde, bir araştırma için veri toplamak kendiliğinden olan bir süreç değildir. Bilim insanlarının (veya doktora öğrencileri gibi bilim insanı adaylarının) özverili çalışmalarını gerektirir. Bu çalışmaların sistematik bir şekilde yürütülebilmesi için, deneylerin yürütüleceği laboratuvarların belirli prosedürleri takip etmesi gerekir. Bu prosedürler, üniversiteler ve laboratuvar sorumluları tarafından belirlenir ve veri toplama aşaması bu kurallara riayet ederek sürdürülür.

Deney Tasarımı

Bu çerçevede, ne tür bir deneysel çalışma yapılacağının tasarımı da büyük öneme sahiptir. Çünkü deney tasarımı, ne tür verilerin elde edileceğini ve dolayısıyla bilimsel çalışmanın bulgularını doğrudan etkileyecektir.

İstatistiki Analizler

Benzer şekilde, veriler bir kez toplandıktan sonra hangi istatistiki analizlerden geçirilecekleri, dolayısıyla bilimsel olarak ne kadar anlamlı olduklarının nasıl anlaşılacağı da belirlenmelidir. Bu aşama, genellikle istatistik alanında uzman kişilerin katkılarıyla yapılır. Eldeki ham veriyi doğru bir şekilde yorumlamamızı sağlayacak çok sayıda istatistiki yöntem tanımlanmıştır ve bunların doğru olanlarının, doğru şekilde uygulanması büyük öneme sahiptir. Aksi takdirde eldeki verileri hatalı yorumlayabilir ve yanlış sonuçlara varabiliriz.

Ek Detaylar

Elbette bilimsel bir araştırma, en nihayetinde sosyal bir çabanın ürünüdür. Dolayısıyla genellikle tek bir kişinin çabalarıyla değil, bir laboratuvar liderinin denetimindeki daha ufak bir araştırma ekibinin çabalarıyla mümkün olur. Bu nedenle bu ekip arkadaşlarının düzenli olarak toplantılar yapması, son toplantıdan bu yana elde edilen bulguları diğerleriyle paylaşması, onların eleştirileri çerçevesinde araştırma doğrultularını gözden geçirmesi ve sürekli doğru yönde ilerlediklerinden emin olmaları gerekir.

Bu nedenle, bilimsel uğraşların bir de oldukça toplumsal bir boyutu da vardır ve bu boyut anlaşılmadan, bilimin değerini tam olarak anlamak mümkün değildir. Bu toplumsal boyut, bilimin iç güvenilirlik mekanizmalarını mümkün kılar ve tek bir kişinin absürt iddiaları bilim olarak pazarlamasının önüne geçilmesini sağlar.

Tüm Reklamları Kapat

Bir Makalenin Anatomisi

Görülebileceği üzere, bir makalenin yazılma aşamasına gelene kadar yapılması gereken bol miktarda ön çalışma vardır. Ancak tüm bu zorlu süreçleri aşarak toplanan veriler, makale yazmadan önce düzgünce derlenir ve bulguları en etkili şekilde yansıtacak olan grafiklere ve tablolara dökülür. Bu grafik ve tablolar, araştırmacılara bulgularıyla ilgili genel bir fikir verecektir. Böylece daha fazla veri toplanmasına gerek olup olmadığı, hipotezin (veya boş hipotezin) çürütülüp çürütülmediği gibi bilgiler edinilebilmektedir. Buna göre sonraki adımlar belirlenmektedir.

Giriş (Bağlam, Arka Plan, Literatür Taraması)

Diyelim ki elimizdeki veriler yeterli ve artık bilim camiasına ilan edebileceğimiz yeni bir keşfimiz var. Ancak bilimde hiçbir keşif vakum ortamında olmaz. Her zaman, kendinizden önce gelen bilim insanlarının bulguları üzerine bir şeyler koyarsınız. Dolayısıyla yazacağımız makalenin "Giriş" kısmında o zamana kadar araştırmacıların o sahada ne araştırmalar yaptığı ve bizim bulgularımızın bu arka plan araştırmaları içindeki yeri anlatılır. Böylece bizim çalışmamızın nasıl bir bağlamda gerçekleştirildiği anlaşılabilir.

Çoğu zaman bu kısımda yapılan, katkı koyulacak sahayı çok sayıda makaleden süzülmüş bilgilerle özetlemektir. Bu, kimi zaman sayfalar boyunca ve çok derin bir şekilde yapılabileceği gibi, kimi zaman çok daha kısa ve özet şeklinde yapılabilir. Buna, literatür taraması da denmektedir. Bu, öylesine önemli bir çalışmadır ki, yeterince oturmuş, derin sahalarda neler olup bittiğini incelemek ve bulguları özetlemek için literatür taramaları başlı başına bir makale olarak yayınlanabilir.

Her halükarda makalelerin giriş kısımları, bir sahaya dair genel bilgiler edinmek için en faydalı kısımlardan birisidir.

Tüm Reklamları Kapat

Metotlar (Yöntemler)

Sonra, çalışmamızda kullandığımız bütün metotlar ve deneysel düzenekler, detaylıca izah edilir. Böylece diğer araştırmacıların ne yöntemlere başvurduğumuzu net olarak bilmesi, hatta tekrar ederek sonuçlarımızı sınaması mümkün olur. Az önce de söz ettiğimiz gibi, hangi sahada hangi araştırma yöntemlerinin kullanılacağı konusu büyük öneme sahiptir. Bazı araştırmacıların yegane görevi, diğer bilim insanları için güvenilir araştırma metotları ve deney düzenekleri geliştirmektir. Kimi zaman bilim insanları, kendilerinden önce gelenlerin deney düzeneklerini tekrar ederler, ama kimi zaman da kendilerinden bir şeyler katarak o düzenekleri geliştirirler veya yepyeni düzenekler inşa ederler. Bu nedenle, makalelerin metotlar kısmı, bir çalışmanın tam olarak ne şartlar altında ve nasıl yapıldığını anlamak açısından büyük öneme sahiptir. Zayıf bir çalışma, genellikle metodolojik hatalardan dolayı eleştiri alır ve çürütülür. Bu nedenle metotlarımızın, bulgularımızı üretmekte kullanılabilir olduğundan ve elde ettiğimiz bulguların da güvenilir olduğundan emin olmamız gerekir. Bu konudaki eminlik düzeyimizi, makalemizin metotlar kısmında ilan ederiz.

Sonuçlar

Daha sonra, "Sonuçlar" kısmı gelir. Bu, deneylerimizde kullandığımız metotlar sayesinde elde ettiğimiz sonuçlarımızı ilan ettiğimiz kısımdır. Bu kısımda, makaleye başlamadan önce oluşturduğumuz grafikleri ve tablolar koyarız ve bunların neler anlattığını objektif bir şekilde ilan ederiz. Yani bilimsel gözlem, olgu ve keşiflerimizi bilim camiasına ilan ettiğimiz kısım burasıdır. Burayı inşa ederken, çalışmamızı en iyi şekilde yansıtacağını düşündüğümüz ek veri görselleştirmelerini de yapmakta fayda vardır. Genel bir kural olarak, şu hatırlanabilir: "İyi bir makale, sadece görselleri incelenerek ne anlattığı (neler bulduğu) tam olarak anlaşılabilir olan makaledir." Elbette bunu yapabilmek için, sahayı çok yakından tanımak gerekir - ki başta yaptığımız akademik altyapı tartışması da bundan kaynaklanıyordu.

Tartışma

En son olarak, makalemizin "Tartışma" kısmında, Sonuçlar kısmında ortaya koyduğumuz bulgularımızın ne anlama geldiğini, yani "neden" ve "nasıl" o şekilde olduğunu düşündüğümüzü açıklarız. Hipotezlerimiz ve teorilerimizden bahsettiğimiz, kendi analiz ve tespitlerimizi bilim insanlarına duyurduğumuz kısım burasıdır.

En son olaraksa, tüm bu araştırmadan çıkardığımız sonuçları ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsak ne tarz konuları araştırmamız gerektiğini yazar, diğer bilim insanlarına ve okurlara yol gösteririz.

Tüm Reklamları Kapat

Ek Kısımlar

Makalelerde kimi zaman ham verilerin yayınlanması, analizlere yönelik ek bilgilerin verilmesi, çeşitli amaçlarla kullanılan bilgisayar kodlarının yayınlanması gibi amaçlarla ek kısımlar da bulunabilir.

Ayrıca tabii ki, akademik bir makalenin olmazsa olmazı olan referanslar (kaynakça) kısmı da, saha hakkında bir bibliyografya görevi görerek, alanda daha derin bilgiler edinmek için bakmanız gereken kaynaklara sizi yönlendirebilir.

Ayrıca makalelerde çıkar çatışması olup olmadığı, hangi yazarın makaleye ne katkılar sağladığı, çalışmaya katkı sağlayan ama yazar olmayan kişilere teşekkürler, yazarların kısa öz geçmişleri, araştırmanın hangi kurumlarca fonlandığı gibi bilgiler de bu ek kısımlara dahil edilebilir.

Bir makalenin anatomisini daha detaylı olarak buradaki yazımızdan, bir makalenin nasıl okunması gerektiğini ise buradaki yazımızdan okuyabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Makalenin Yayınlanması

Bir makale, akademik bir dergiye gönderilmeden önce, genellikle onlarca defa revizyondan geçer. Yazarlar, makalelerini tekrar tekrar okuyarak hataları tespit eder, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak eksik taraflarını bulur ve bunları geliştirmeye çalışırlar. Ayrıca makale yazım sürecinde elde edilen veriler, makalenin çeşitli kısımlarının güncellenmesini gerektirebilir, bunlar uygun bir şekilde yapılır.

Herkes makalenin son halinden yeterince tatmin olduğunda, bu makaleler alanında saygın dergilere yayınlanmak üzere gönderilirler. Tabii yazarların hangi dergilere göndermek istediklerine yönelik bir fikirleri vardır; dolayısıyla makalelerini, o dergilerin yazım ve görsellik kriterlerine göre düzenlerler. Her derginin kendince kurallar vardır ve her bir makale, o dergiye gönderilmeden önce o kurallara göre düzenlenmeli ve yeniden düzenlenmelidir.

Dergi Saygınlığı

Bir derginin saygınlığını birçok faktör belirler: Belli bir alanda yayınladığı makaleler bilime nasıl katkılar sağlamış? Bugüne kadar yayınladıkları makaleler, diğer araştırmalarda ne sıklıkta kullanılmış, yani atıf almış mı? Bu atıfların ne kadarı, araştırmacıların kendi eski makalelerine yaptıkları atıflar, ne kadarı orijinal atıflar? Dergi, yayınladığı makaleleri ne sıklıkla geri çekmek zorunda kalmış?

Tüm bunları ölçen bazı istatistiki sayı ve değerler vardır ve buna göre dergiler yıllar geçtikçe saygınlık kazanırlar. Tabii ki alanın uzman isimlerinin daha sıklıkla yayın yapmak istedikleri dergiler de prestij kazanır.

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca yağmacı dergiler olarak bilinen, sahte veya düşük kaliteli araştırmaları yayınlayarak maddi çıkar elde etmeye çalışan dergilerden de uzak durulmalıdır. Sahtebilim ve kötü bilim yayınlarının büyük bir kısmı, bu tarz maddi kaygılar güden yağmacı dergilerde yayınlanmaktadır.

Dolayısıyla kaliteli bir bilim okuryazarlığı, bu dergileri saygın dergilerden ayırt edebilmeyi de içermelidir. Neyse ki saygın dergileri dizileyen güvenilir PubMed ve Scopus gibi güvenilir devlet kurumları ve özel iştirakler bulunmaktadır. Bu dizinlerde yer alan dergilere endeksli dergi denmektedir ve güvenilir dizinlere dahil edilmeyen dergilerden uzak durulmalıdır.

Hakem Denetimi

Anlaşılacağı üzere, saygın bir akademik bir dergide yayın yapmak çok zordur. Çünkü birçok diğer yayın organının aksine, akademik dergilerde akran/meslektaş değerlendirmesi veya hakem denetimi denen bir süreç bulunur. Bir akademik makaleyi, piyasaya sürdüğünüz yeni bir kitaptan (genelde) ayıran en önemli fark budur.

Bir makalenin ilk denetimi, derginin o alana atanmış ve sizin makalenizi gözden geçiren dergi editörünce veya yardımcı editörünce yapılır. Editörler, kendilerine gönderilen akademik makalelerin temel bilimsel kurallara uyup uymadığına, dergi için uygun olup olmadığına, bariz bir şekilde göze çarpan hataları olup olmadığına bakarlar. Buna bağlı olarak, başvurudan kısa bir süre sonra ret kararı alabilirsiniz. Örneğin Science gibi üst düzey dergilere gönderilen makalelerin %80 kadarı, daha bu aşamada elenir!

Tüm Reklamları Kapat

Editör denetiminden geçmeyi başaran bir makale, alanında uzman diğer akademisyenlere gönderilir. Genelde 2-3 kişiden, kimi zamansa 4-5 kişiden oluşan bu uzmanlara, hakem denir. Bazı dergilerde makalenizi denetlemesi için birkaç hakem önerebilecek olsanız da, makalenizi hangi hakemlerin değerlendireceği derginin editörlerince belirlenir ve isimleri gizli tutulur (size söylenmez). Hatta birçok dergi, sizin makalenizi de bu hakemlere isimsiz olarak verir; böylece hakemlerle olan tanışıklığınız ve hakemlerin cinsiyet, etnik köken, vb. ön yargıları engellenmiş olur. Bu uygulamaya, tıpkı bilimsel deneylerde de olduğu gibi, çifte kör denmektedir.

Bu hakemler, makalenizi dikkatlice okuyup, didik didik ederler. Eksiklerini açığa çıkarırlar, genellikle son derece ağır ve sert bir şekilde eleştirirler, yayınlanması önünde engel teşkil edebilecek bütün problemleri dizerler. Makalenizi neredeyse cümle cümle analiz eder, her bir grafik ve tabloyu ele alıp, olası hataları, anlatım eksikliklerini, verilerle desteklenmeyen argümanları belirtirler. Bu hataların listesi bazen sayfalarca sürebilir!

Akademik bir dergiye gönderilen makalelerin çok azı olduğu gibi basılır; neredeyse hepsi belli miktarda düzenleme talebiyle yazara geri gönderilir. Makalenizle ilgili karar, şu 4 ana başlıktan biri altına düşecektir:

 1. Kabul: Neredeyse hiçbir makale, gönderildiği ilk haliyle kabul edilmez. Bunun gerçekleşme ihtimali pratik olarak sıfırdır. Bu da bilimsel sürecin titizliğinin bir yansımasıdır.
 2. Ufak Düzenlemeler Gerekiyor: Grafiklerde renk seçimi, verilerin sunuluş yöntemi, biçimsel düzenlemeler, bazı diğer konulara da değinilmesi gibi taleplerle makale size geri gönderilir; ancak bu cevabı alan bir makalenin büyük oranda kabul edildiği söylenebilir.
 3. Büyük Değişimler Gerekiyor: Deney düzeneğinde belirli hataların tespit edilmesi, çeşitli alanlarda daha fazla veri toplanması gerekmesi, bazı bulguların daha kapsamlı analiz edilmesi gibi daha köklü değişimler gerektiğini belirtmektedir. Bu makaleler, genellikle "kibar" bir dille reddedilir ve başka bir dergiye göndermenin daha faydalı olabileceği söylenir. Kimi zamansa makalenin düzeltilmesi halinde dergi tarafından tekrar değerlendirmeye alınabileceği söylenebilir. Ama bu durumdaki bir makalenin daha işi var demektir.
 4. Ret: Eğer hatalar ve düzeltme gereksinimi çok fazlaysa, makalelerin bir kısmı doğrudan doğruya reddedilir.

Genellikle hakemlerin çoğunluğunun kararı, editörün de nihai kararını belirler. Hakemlerin çoğu kabul edilmesinden yana oy kullanırsa, editörün de bu yönde karar belirtmesi olasıdır. Ancak editörler, her zaman hakemlerin kararını es geçebilirler ve kendilerince bir karara varabilirler.

Tüm Reklamları Kapat

Ama ne karar verilirse verilsin, yazarlara düzenleme veya ret gerekçeleri sunulur. Böylece makalenin yazarı olan bilim insanları bu eksikler üzerinde çalışır, araştırmalarını gözden geçirip eleştiriler ışığında güncellerler ve yeniden yayınlamaya çalışırlar. Ama bu süreç öylesine sancılıdır ki, çoğu zaman aylar, kimi zaman yıllar alabilir! Her bir basamakta, akıl almaz miktarda sıkıntı, sorun ve eleştiri ile yüzleşirler. Ortalama bir makale, en az 2 defa hakem denetiminden geçer.

Tüm bu basamaklardan geçen araştırmalar, nihayetinde güvenilir, saygın ve hakemli akademik makale dergilerinde bilim camiasına ilan edilir. İşin "ilginç" tarafı, bilim insanlarının yayınlanan makalelerinden hiçbir gelir elde etmemesi, tam tersine, kimi durumda makaleyi yayınlatabilmek için dergi firmalarına para ödemek zorunda kalmalarıdır! Bu, bir yandan akademik dürüstlüğü sağlarken, diğer yandan burada da bir uzantısını tartıştığımız gibi etik diğer sorunlara yol açar.

Gerçek Akademik Sınav, Yayın Sonrasında Başlar!

Eğer buraya kadarki sancılı sürecin, bilimsel yayın sürecinin tamamı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Asıl sınav, bu noktada başlar. Şimdi eleştirme sırası, sadece hakemlerde değil, bilim camiasının geri kalanındadır. Artık makaleniz "görücüye çıkmıştır"; alanda uzman herkesin eleştirilerine açık hale gelmiştir.

Ama bu eleştiriler de bağırıp çağırma ile, insanları karalama ile, yalan söylemekle, inat ile, itham etmek ile olmaz. Dergi editörlerine mektuplar yazılarak yayınlanmış bir makalenin neden eksik veya hatalı olabileceği anlatılabilir. Bir makalenin yöntemleri bağımsız bir laboratuvar tarafından tekrar edilerek aynı sonuçların elde edilip edilemediğine bakılabilir. Edilmiyorsa, yazılacak yeni makalede bu önceki araştırmaların eksikleri ilan edilir. Yani yayınlanmış makaleleri çürütme veya eleştirme işi de bilimsel metodolojiyi takip ederek, sistemli bir şekilde yapılır.

Tüm Reklamları Kapat

Tüm bunlar sonucunda, ileri sürülen hipotezlerin ve teorilerin bazıları kısmen ya da tamamen çürür ve elenir. Bilimin tüm bu eleştirilerine direnebilen, yüzlerce araştırmacı tarafından durmaksızın denenmesine rağmen çürütülemeyen hipotezlerse güçlenmeye ve gelişmeye devam eder. Bunlar zaman içindeki yeni keşifler ve hipotezlerle birleştirilir, varsa aralarındaki boşluklar doldurulur ve böylece daha da kapsamlı ve güçlü teoriler inşa edilir.

Bilim, Bu Yüzden Güvenilirdir!

İşte bilim, kendi kendini düzeltme mekanizması sayesinde bugüne kadar insanlar tarafından geliştirilmiş en güçlü gerçeği ortaya çıkarma aracı haline gelmiştir. Gözlemsiz, deneysiz, sistemsiz bir bilim hayal edilemez. Akademik çalışmaları takip etmeden, diğer akademisyenlerle bilimsel bir düzlemde fikir alışverişi yapmadan, makale yayınlamadan, akademik eleştirileri dinleyip, buna göre yöntemlerimizi düzeltip geliştirmeden bilim üretilemez.

Evrim Karşıtlarının En Temel Hatası: Bilimsizlik!

Bunu fark etmek, evrim karşıtları gibi bilim dışı akımların bilim camiasında neden dikkate alınmadığını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Evrim karşıtları, bilimin metodolojisini takip etmemektedirler. Bu nedenle de Evrim Teorisi'ni çürütme hayallerinin gerçekleşmesi imkansızdır. Savundukları argümanları destekleyecek hiçbir veri yoktur. Hiçbir gözlem yoktur. İleri sürebildikleri hiçbir hipotez, hiçbir teori yoktur. Bunları bilimsel olarak destekleyebilecekleri hiçbir akademik yayın, makale veya akran denetiminden geçmiş saygın bir araştırma yoktur. Yani bilimsel anlamda hiçbir şey ortaya koyamamaktadırlar.

Evrim Teorisi belki bir gün değişecek, gelişecek, bambaşka bir hal alacaktır. Hatta kim bilir, belki bir gün çürütülecektir! Ama Richard Dawkins'in de tüm bunları özetleyen net cümlesinde söylediği gibi:

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Teorisi bir gün çürütülecek olursa, bunu yapacak olan da bir bilim insanı olacaktır, bir aptal değil.

Üstelik bilimin metodolojisini anlamak, Evrim Teorisi'ni çürütmenin ne anlama geldiğini de daha iyi anlamanızı sağlamaktadır: Bir teoriyi çürütecekseniz, o teorinin bugüne kadar izah ettiği her veriyi aynı başarıyla izah edebilen, üstüne bir de o teoriyi çürütmeyi başaran yeni verileri de izah edebilen yeni bir bilimsel teori inşa etmeniz gerekmektedir. Evrim karşıtları tarafından ileri sürülen bilim dışı argümanlar, bu temel kriteri sağlama becerisinden yoksundur.

Sonuç

Sonuç olarak, bilimin nasıl çalıştığını ve ne kadar sancılı bir süreç olduğunu anlamak, hem bilim üreticileri ve anlatıcılarının başından geçenleri daha iyi anlayıp, onlara saygı duymamızı sağlar; hem de bizlerin daha iyi birer eleştirmen, daha iyi birer düşünür, daha iyi birer insan olmamızın önünü açar.

Eğer biri size evrimi çürüttüğünü iddia ediyorsa (veya herhangi bir diğer konuda bilim dışı bir iddiada bulunuyorsa), onlara bu yazımızı gösterin ve iddialarını akademik makale olarak yayınlamalarını veya saygın dergilerde yayınlanmış makalelerle desteklemelerini isteyin.

Eğer herhangi bir makaleye işaret edebilecek olurlarsa, bu makalelerin hangi dergilerde yayınladıklarına bakın. Bu dergilerin bilim camiasında ne kadar kabul gördüğünü araştırın. Makalede ileri sürdükleri verileri, kullandıkları yöntemleri, vardıkları sonuçları eleştirel bir şekilde inceleyin; yani makaleyi onlarla birlikte satır satır okuyun. Bilimin nasıl üretildiğiyle ilgili olarak, yukarıdaki basamakları hatırlayın ve o basamakları bir bilim insanı gibi takip edin.

Tüm Reklamları Kapat

Eğer hiçbir makale üretemiyorlarsa veya bilimsel metodolojiye değer vermiyorlarsa, onlara doğru düzgün bilim yapmalarını tembihleyin ve zaman kaybetmeyin. Çünkü amacı gerçeğe ulaşmak değil de, algı yönetmek olan tek bir kişiye harcayacağınız zamanda, öğrenmeye meraklı, pırıl pırıl yüzlerce genci bilimle tanıştırabileceğinizi unutmayın.

Eğer faydalı olacağını düşünüyorsanız, bu kişilere şahsi fikirlerini bilime alternatif olarak pazarlamak yerine, bilim insanlarının ortak görüşlerini yansıtan yayınlar yapmalarını tembihleyin. Çünkü eğer yukarıdaki adımları takip ederek bilimsel anlamda bir ürün ortaya koyamıyorsak, sadece ve sadece bilimsel gerçekleri, yani akademik araştırmalarla yayınlanabilmiş sonuçları halka duyurmakla mükellefiz demektir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
65
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 23
 • Bilim Budur! 12
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Muhteşem! 5
 • İnanılmaz 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Umut Verici! 3
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Evrim Ağacı Akademi: Bilim Nedir? Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilim Nedir? yazı dizisinin 8. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Bilim Nedir? Bilimin Temel Özellikleri Nelerdir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/12/2022 09:07:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8919

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Tüy
Nükleer Enerji
Elektrik
Element
Rna
Hormon
Astronot
Canlı
Bilim Felsefesi
Nükleer
İnfografik
Nörobiyoloji
Ekonomi
Evrim Ağacı Duyurusu
Çocuklar İçin Bilim
Kadın Sağlığı
Bilgi Felsefesi
Nöron
Transkripsiyon
Şeker
Test
Cinsellik
Atmosfer
Teknoloji
Yüzey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Bilim Nasıl Çalışır, Bilimsel Süreç Nasıl İşler? Bilimsel ve Akademik Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?. (21 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 1 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8919
Bakırcı, Ç. M. (2020, June 21). Bilim Nasıl Çalışır, Bilimsel Süreç Nasıl İşler? Bilimsel ve Akademik Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 01, 2022. from https://evrimagaci.org/s/8919
Ç. M. Bakırcı. “Bilim Nasıl Çalışır, Bilimsel Süreç Nasıl İşler? Bilimsel ve Akademik Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 21 Jun. 2020, https://evrimagaci.org/s/8919.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Bilim Nasıl Çalışır, Bilimsel Süreç Nasıl İşler? Bilimsel ve Akademik Bir Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır? Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 21, 2020. https://evrimagaci.org/s/8919.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.