Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Aspartam Nedir? Dünyanın En Yaygın Tatlandırıcısı Kansere Neden Oluyor mu?

Aspartam Gibi Tatlandırıcıların "Muhtemelen Kanserojen" Olduğu İlan Edildi; ama Bu, Muhtemelen Düşündüğünüz Anlama Gelmiyor!

Aspartam Nedir? Dünyanın En Yaygın Tatlandırıcısı Kansere Neden Oluyor mu? Mashed
Aspartam
13 dakika
7,555
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 4 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Yapay tatlandırıcılar, şekerin verdiği tatlılığı sağlamak amacıyla birçok gıda ürününe eklenen bileşiklerdir. Şekerden daha fazla tatlılık sağlarlar ve çoğunlukla kalori içermezler. Bu nedenle diyet ürünlerinde de sıklıkla tercih edilirler. Sağlıklı tatlandırıcıların sahip olması gereken özellikler arasında tatlandırıcı özelliğinin yüksek olması, enerji vermemesi (kalorisiz olması) ve kan şekerini yükseltmemesi bulunmaktadır.

Yapay tatlandırıcılar iyi birer alternatif olarak görülse de uzun süreli ve yüksek dozda tüketimleri sağlık için zararlı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırmalarını yürüten birimi olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC), en yaygın kullanılan yapay tatlandırıcılardan biri olan aspartamı 2023 yılının temmuz ayında "İnsanlar için olası kanserojen" ilan etmesi beklenmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Yapay Tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar besinlere şekerli tat veren maddelerdir. Enerji verenler ve vermeyenler olarak sınıflandırılabilirler. Enerji veren tatlandırıcılar karbonhidrat içerirler ve kalori sağlarlar. Tatlandırıcılar çoğunlukla kalori içermedikleri için genel olarak diyet ürünlerinde, alkolsüz asitli içeceklerde, unlu mamullerde, konserve besinlerde, pudinglerde, yoğurtlarda ve benzer paketli gıdalarda kullanılmaktadırlar.

Yapay tatlandırıcıların tatlılık dereceleri kıyaslanırken sofra şekeri olarak bilinen bir disakkarit olan sakkaroz (sükroz) referans alınır. Yapay tatlandırıcıların tatlılık derecesi sakkarozdan ortalama 2-3 kat daha fazladır. Besinlerde kullanımı güvenli olan tatlandırıcılar arasında aspartam, asesülfam-k, neotam, sakkarin, sükraloz ve siklamat bulunmaktadır.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Aspartam

1965 yılında Searle ve Schlatter tarafından keşfedilen aspartam (E951), sentetik olarak L-dipeptid ve L-aspartik asidin reaksiyona girmesiyle oluşturulan fenilalanin metil esterdir. 1981 yılında güvenlik ve toksisitesinin değerlendirilmesiyle birlikte ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından kullanımı onaylanmıştır.[2]

Günümüzde günde 3000-5000 ton arasında üretilmektedir ve en yaygın kullanılan yapay tatlandırıcılardan biridir. Verdiği enerji gram başına 4 kaloridir ve kan şekerini yükseltmemektedir. Tatlılık derecesi sükrozdan 200 kat daha yüksektir. Tatlı karışımlarında, paketli yiyeceklerde, diyet ürünlerde, alkolsüz asitli içeceklerde, çiğnenebilir multi-vitamin tabletlerde, kahvaltılık tahıl ürünlerinde ve daha birçok farklı üründe kullanılmaktadır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi aspartamın günlük kilogram başına alınması gereken miktarını (ADI) 40 mg/kg/gün olarak belirlerken, FDA 50 mg/kg/gün olarak belirlemiştir.[3]

Tatlandırıcı tablet.
Tatlandırıcı tablet.
Nutrisense

Aspartam yiyecek ve içeceklerle alındıktan sonra esteraz ve peptidazların (enzim çeşitleri) etkisiyle gastro-intestinal kanalda hidrolize edilir ve emilir. Sindirimi sonucu bağırsak mukozasından emilebilen metanol (%10), aspartik asit (%40) ve fenilalanin (%50) oluşur. Bu üç metabolit, yiyeceklerden alınan doğal formlarıyla aynıdır. Aspartam sindirim sisteminde tamamen metabolize edilir, bu nedenle güvenlik değerlendirmesi yapılırken metabolitlerinin de (metanol, aspartik asit ve fenilalanin) metabolizması incelenmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aspartamın metaboliti olan metanol, portal dolaşıma katılır ve kemirgenlerde katalaz peroksidaz, primat ve insanlarda ise alkol dehidrogenaz enzimleriyle formaldehite metabolize olur. Formaldehit ise formaldehit dehidrogenaz enzimiyle formik aside okside olur. Formik asit, idrar ve solunum yolu ile vücuttan atılır.[4]

Yüksek dozlarda alınan metanolün metanol toksisitesine yol açabileceği bilinmektedir. Fakat aspartamdan alınan metanol diyet ile alınan miktarla karşılaştırıldığında çok daha düşüktür.

Diğer bir metabolit olan aspartik asit gerekli yolaklardan geçtikten sonra amino asit havuzuna girmektedir. Diğer aminoasitlere çevrilebilmekte ve nörotransmiter madde olarak kullanılabilmektedir. Aspartatın yüksek dozlarda tüketimi sinir sistemi için risk oluşturabilir. Fakat çeşitli çalışmalar insanlarda aspartam içeren ürünlerin tüketilmesiyle kandaki aspartat seviyelerinin yükseltilmesinin mümkün olmadığını göstermiştir.[5]

Üçüncü metabolit olan fenilalanin, sindirim sisteminde emilir ve portal dolaşıma katılarak karaciğere gider. Karaciğerde hidroksilaz enziminin yardımıyla tirozine dönüştürülür. Tirozin ise dopamin, norepinefrin ve epinefrin gibi hormonların yapısına katılır.

Aspartamın Kanser ile İlişkisi

Aspartam, yaygın olarak güvenilir kabul edilmesine rağmen yapılan çalışmalarda kansere, Tip 2 Diyabete ve sinir hasarlarına neden olabileceği bildirilmiştir. Yüksek doz aspartam tüketimi baş ağrısı, depresyon, artrit ve diyabet gibi tıbbi durumların şiddetlenmesiyle ilişkilendirilmiştir.[6] Aspartama uzun süre maruz kalan sıçanlarda lösemi ve lenfoma görüldüğü bildirilmiştir.[7]

Tüm Reklamları Kapat

1997 yılında, aspartamın güvenliğine dair artan endişeler dolayısıyla İtalya'da bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olan Ramazzini Enstitüsü, aspartamın kanser ile ilişkisi hakkında büyük ölçekli bir çalışma başlatmıştır. Çalışmalardan elde edilen bulgular, aspartamın kemirgenlerde birçok organda kötü huylu tümör görülme oranını arttırdığını göstermiştir. Kötü huylu tümör görülme oranının aspartama maruz kalınan doz ile orantılı olarak arttığı bildirilmiştir.[8]

Geçen yıl yayınlanan ve Fransa'da 100.000 kişiyle yapılan çalışmanın sonuçlarına göre ise aspartamın düşük düzeylerde tüketiminde (erkeklerde <5.06 mg/gün, kadınlarda 15.39 mg/gün) tüm kanser türlerinin risklerinde artış görülmüştür. Sebep olduğu durumlar arasında ise ağırlık artışı, inflamasyon, anjiyogenez, DNA hasarı ve apoptoz (hücre ölümü) inhibisyonu bildirilmiştir.[9]

Aspartam
Aspartam
Dr. Axe

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser üzerine çalışan birimi IARC'nin 14 Temmuz 2023'te yayınlayacağı resmî açıklamada 1300 çalışmanın değerlendirilmesi sonrası aspartamın risk değerlendirmesi güncellenmektedir ve aspartamın artık kanserojen olma ihtimali bulunan maddeler (Grup 2B) arasında yer alması beklenmektedir. Aynı kategoride yer alan diğer maddeler arasında kahvede bulunan kafeik asit, aloe vera, nikel gibi maddeler de bulunmaktadır.[10]

IARC'nin 14 Temmuz 2023'te yayınlayacağı rapor doğrultusunda aspartam ile ilgili yeni güncellemeler yapılacağı düşünülmektedir. Aspartamın kanser ile ilişkisiyle alakalı yeterli düzeyde kanıt olup olmadığı tartışmalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Temel Sorun: Eldeki Kanıtlar Aspartamın Kansere Neden Olmadığını Gösteriyor!

Geçmiş yıllarda aspartam ve diğer yapay tatlandırıcıları inceleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların ezici çoğunluğu, aspartamın kanser riski potansiyeli konusunda fazlasıyla güven vericidir.[11]

Aslına bakarsanız, yüz binlerce insanı kapsayan akademik çalışmalara baktığınızda, aspartam veya diğer tatlandırıcılar ile çok çeşitli kanser türleri arasında hiçbir bağlantı bulamayan çok sayıda epidemiyolojik çalışma bulmak mümkündür. Örneğin:

 • 2012'de yapılan, Hemşirelerin Sağlık Çalışması ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması adlı iki büyük kohortu bir araya getiren ve toplamda 100.000'den fazla kişiyi kapsayan bir çalışmada, aspartamlı diyet içecek tüketimi ile non-Hodgkin lenfoma, miyelom veya lösemi arasında hiçbir ilişki bulunamadı.[12]
 • Aynı katılımcı gruplarını inceleyen bir diğer çalışmada, küçük bir alt grup haricinde aspartam tüketimiyle pankreas kanseri riski arasında hiçbir ilişki bulunamadı.[13]
 • 2014'te yayınlanan bir başka makalede, daha da fazla katılımcı incelendi ve her gün diyet içecek içen kişilerde bile kanser riskinde herhangi bir artış olmadığını bulundu.[14]
 • Çok yakın tarihli bir vaka kontrol çalışması, bir dizi başka kansere ve özellikle aspartam tüketimine baktı ve genel olarak daha fazla aspartam alan kişilerde risk artışı gözlemlenmediğini buldu.[15]
 • Toksikolojik literatürün gözden geçirilmesini de içeren epidemiyolojik çalışmaların yakın tarihli bir sistematik incelemesi, buraya kadar bahsettiğimiz kanıtları özetleyen nitelikteydi: Bir düzineden fazla büyük çalışma, aspartam veya diğer tatlandırıcıların kanser riskini artırdığına dair çok az kanıt olduğunu gösteriyor.[16]

Aslına bakarsanız, 2022'de yayınlanan ve aspartam alımı ile kanser arasında makul derecede tutarlı bir ilişki bulan tek bir makale bulmak mümkün; ancak o bile güçlü bir bağlantı göstermeyi başaramadı.[9]

Elbette aspartam literatürü henüz tamamlanmış değildir. Tüm bu çalışmaların sorunları vardır ve bu konuyla ilgili onlarca yıllık araştırmaya rağmen gözden kaçırdığımız bir bağlantı olması tamamen mümkündür. Bir şeyin kansere ne zaman neden olabileceğini belirlemek nispeten kolaydır, ancak muhtemelen olmadığını göstermek çok büyük bir çaba gerektirir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Fang Ailesi

Şayet Caleb ve Camille Fang gibi hayatınızı performans sanatına adamışsanız, ve yapıtlarınız gerçekliği çarpıtmak üstüne kurulmuşsa, konu ebeveynliğe geldiğinde kimse sizden harikalar beklememeli. İnanmazsanız Buster ile Annie Fang’e sorun. Onlar kendilerini bildi bileli (istemeden) anne babalarının zirzop yapıtlarında rol aldılar. Ama sonra büyüdüler, önce anne babalarının yarattığı garip dünyanın ötesine adım attıkları yaşa, ardından o dünyada tutunamayıp, kurdukları yaşamların başlarına yıkıldığı yaşa geldiler. Biri sancılı bir yazar, diğeri Hollywood’da umut veren bir aktris olan iki kardeş, büyüdükleri eve dönmekten başka çare göremediler. Ancak anne babaları onlarla ilgilenemeyecek kadar meşguldü; “başyapıtımız” dedikleri son bir performansı hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı. Çok geçmeden hırslar çarpıştı ve her bir Fang üyesi çok önemli bir kararın eşiğine geldi: Önemli olan aile miydi, yoksa sanat mı?

Kevin Wilson‘ın pek çok yayın organı tarafından “yılın en iyileri” seçkisine dahil edilen ve yakında sinemaya uyarlanacak romanı FANG AİLESİ, sürekli çatışan ama birbirini sevmekten asla vazgeçmeyen tuhaf bir ailenin eşsiz hikayesi.

Devamını Göster
₺135.00
Fang Ailesi

IARC Sınıflandırması Fazlasıyla Yanıltıcı!

Daha önceden kırmızı etin kanserle ilişkisi üzerine olan bir yazımızda da anlattığımız gibi, IARC, 2 açıdan meşhurdur: İlki, haşere ilaçlarından güneş ışığına kadar kansere neden olan unsurları dikkatlice analiz etmek ve bunlarla ilgili riskleri ilan etmek. İkincisi... Bu alandaki harika bulgularını yayınlama konusunda berbat olmaları...

Organizasyon, her şeyi 5 kategoriden birine sokmaya çalışmaktadır. En üst grup (Grup 1), kanserojen olduğu kesin olan unsurları barındırır. Sigara içmek, asbestos, alkol ve işlenmiş et, bunun örnekleridir. Diğer iki grup (Grup 2A - Yüksek Olasılıkla Kanserojen ve Grup 2B - Bir İhtimal Kanserojen), kanser ile unsur arasındaki ilişki daha az belirgin olanlar içindir. Grup 3 ise, veri yetersizliği nedeniyle kategorize edilemeyen unsurlar içindir.

Sorun şu: Bu kategorizasyonlar, veri gücüne bağlı olarak yapılmaktadır; risk derecesine göre değil! Dolayısıyla biri kanser riskini 3-5 kat arttıran, bir diğeri sadece "bir gıdım" arttıran iki farklı risk faktörü aynı kategoriye girebilir.

Örneğin yukarıda bahsettiğimiz, aspartam ve kanser arasında bir ilişki bulan çalışmalardan birini ele alalım: Bu makalede araştırmacılar, 2009-2021 yılları arasında izlenen 100.000'den fazla kişiyi içeren Nutri-Net insan kohortunu inceledi ve daha fazla aspartam aldığını bildirenlerin kansere yakalanma olasılığının hiç olmayanlara göre daha yüksek olup olmadığını kontrol etti. Ortalama olarak, hiç aspartam almayan kişilerin bu dönemde 1000'de 31 oranında kansere yakalandığını buldular. Aspartam alımı "daha yüksek" olan insanlar için kanser riski 1000'de 33 idi. Başka bir deyişle, hiç aspartam almamaktan on yıl boyunca düzenli olarak içmeye geçmek, kanser riskini %0,2 artırdı. Bu, nereden bakarsanız bakın aşırı küçük bir risk. Araştırmada bulunan ve yanıltıcı olabilecek potansiyel tüm faktörleri ve buradaki %0.2'lik artışın nedensel bir ilişki olma ihtimalinin düşük olduğu gerçeğini göz ardı etsek bile, bu, ortalama bir birey için hala anlamsız bir risk. Nüfus sağlığı çalışanları için anlamlı olabilir, ancak o durumda bile muhtemelen üzerinde durmaya değmez.

Anlayacağınız, IARC sınıflandırmasında bir unsur, diğerinden çok daha fazla çeşitte kansere neden olmasına, çok daha geniş bir popülasyonu etkilemesine, daha güçlü kanserlere neden olmasına rağmen diğeriyle aynı kategoriye sokulabilir. Yani bir şeylerin kansere neden olabilecek olması, o şeylerin her birinin eşit derecede kanser riski doğurduğu anlamına gelmez! Bir unsur, kanser riskinizi göz ardı edilebilecek bir miktar arttırabilir. Bir diğer unsur, aynı kanser riskini kat kat arttırabilir. Ancak bunların her ikisi de, kanser riskini arttırdığı ve biz bunu bildiğimiz için, aynı kategoriye sokulur.

Bir diğer deyişle, bu kategorizasyonlar bir şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermemektedir! Sadece, bir şeyin tehlikeli olduğundan ne kadar emin olduğumuzu göstermektedir. Ancak 2015 yılında çıkan et-kanser ilişkisi haberlerinde veya şimdi aspartam konusunda öyle bir dil kullanılmaktadır ki her şeyi kökünden değiştiren bu önemli ayrım tamamiyle göz ardı edilmiştir. Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan Qi Sun ise konuyla ilgili şöyle sölylüyor:

Aspartamın kanserojen olup olmadığını kesin olarak söylemek için kanıtların yetersiz olduğunu düşünüyorum.

Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak: Aspartam vs. Şeker

Burada sık atlanan bir diğer problem de, aspartamın insan diyetinden çıkardığı alternatiftir: şeker. Aspartamın sağlığınız için kötü olabileceğine dair çok belirsiz bazı kanıtlar olsa da, aşırı yağlanmanın (çok fazla vücut yağı) daha kötü olduğuna dair güçlü ve tutarlı kanıtlar vardır. Su içmek, tabii ki birçok yönden muhtemelen yapabileceğiniz en iyi şeydir; ancak şekerle tatlandırılmış ve aspartamla tatlandırılmış arasında seçim yapmak çok daha kolaydır: Aspartam, şekere göre çok daha güvenlidir!

Hayvanlar ve Dozlar: İnsanlar İçin Anlamsız Sonuçlar!

"Muhtemelen kanserojen" sınıflandırması, risk katmanlarının en düşük olanıdır ve aspartamın derecelendirmesi, bazı organlarda kanser riskinin arttığını öne süren hayvan çalışmalarından elde edilen sınırlı kanıtlara dayanmaktadır, ancak insan çalışmalarından elde edilen net bir kanıt yoktur.

IARC, hayvan çalışmalarında kullanılan aspartam düzeylerinin, insanların tükettiği düzeylerden çok daha yüksek olduğunu kaydetmiştir. Unutmayın, bir şeyin hayvanlara zarar vermesi, insanlara da aynı zararı verdiği anlamına gelmez. Ayrıca, bu hayvanlara verilen aspartam seviyeleri, insanların gerçekçi bir şekilde tüketeceği aspartam miktarından kat kat daha yüksektir.

Ne Kadar Aspartam Zararlı?

Çok sayıda bilimsel kuruluş, aspartamın maruz kalacağımız seviyelerde insan tüketimi için güvenli olduğu sonucuna varmıştır. Aspartam için FDA tarafından kabul edilen günlük alım miktarı (ADI), vücut ağırlığının kilogramı başına 50 miligramdır. ADI seviyeleri tutucu bir şekilde belirlenir ve bu eşik, sağlık riski oluşturabilecek seviyenin çok ama çok altındadır. 

Tüm Reklamları Kapat

ADI seviyesi, 65 kilogramlık birinin günde 3.250 mg aspartam tükettiğini varsayar. Kıyaslama olması için bu, günde 16-50 kutu diyet soda içmek veya 93 paket aspartam tüketmek anlamına gelir. Yani bu kadar tüketim yapsanız bile muhtemelen kansere yakalanmazdınız (tabii ki bu kadar çok gazlı içecek tüketimi önermiyoruz)!

IARC Kategorilerini Anlamak...

Grup 1, "insanlar için kanserojen" olan unsurlardır. Bu, söz konusu unsurların insanlarda kansere neden olma potansiyeli olduğuna dair yeterince kanıtımız olduğu anlamına gelir. Ancak haberlere taşırken doğru anlatımların yapılmaması, söz konusu unsurların risk faktörlerinin göz ardı edilmesine ve örneğin sigara içmek veya işlenmiş et yemenin kesinlikle kansere neden olacağının ispatlandığını düşünmeye neden olmaktadır.

Benzer şekilde, Grup 2A "insanlar için yüksek ihtimalle karsinojen" olan unsurları barındırır. Bunun kaba tercümesi, "söz konusu unsurların kansere neden olabileceğine dair bazı kanıtların olduğu, ancak bunlardan emin olamadığımız"dır. Yine, "ihtimal" sözcüğü bireysel risk faktörleriyle ilgilidir; ancak kategorizasyonun bireylerle hiçbir alakası yoktur.

Grup 2B, "insanlar için bir ihtimal karsinojen" olan unsurları barındırır ve muhtemelen en kafa karıştırıcı olan budur. "Bir ihtimal" ne demektir? Bir şeyin gerçek olmadığını ispatlamak aşırı zordur. Tam olarak bu nedenle Grup 4, yani "insanlar için muhtemelen karsinojen değil" kategorisinde IARC tarafından incelenen yüzlerce unsurdan sadece 1 tanesi bulunmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Dolayısıyla, pratik olarak Grup 2B, IARC tarafından incelenen unsurlar için devasa bir çöplük gibidir. Ne ispatlanabilen, ne de ispatlanamayan maddeler ve unsurları barındıran bir gruptur. Yani... Neredeyse tüm unsurları! Fazlasıyla şişirilmiş bir kategoridir. Özünde, epidemiyolojik bir çöplükten başka bir şey değildir. Ancak bunu bilmeyen ve bu konuda bilgisi olmayan birine, "elektrik telleri bir ihtimal kanserojendir" demeyi bir deneyin ve bundan ne anladığını bir sorun! 

Merak edenler için, artık aspartamla aynı kategoride bulunan bazı ürünler şunlar:

 • Hindistan cevizi yağı içeren sabunlar,
 • Aloe vera,
 • Turşu,
 • Talk tozu,
 • Tekstil endüstrisinde çalışmak,
 • Nikel.

Bu, IARC'ın Sebep Olduğu İlk Kaos Değil!

Daha da beteri, kanserle ilişkili riskleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadan (veya görselleştirmeye başvurmadan) faktörleri kategorilere sıkıştırmak, insanların onlarla ilgili "benzer benzere benzer" ilkesi çerçevesinde düşünmesine neden olmaktadır. Bu da, Guardian gibi devasa medya kuruluşlarının hatalı başlıklar atmasıyla sonuçlanmaktadır. Örneğin: "Dünya Sağlık Örgütü: İşlenmiş Et, Kansere Neden Olmak Konusunda Sigara İçmekle Aynı Kategoride!"

Bu kafa karışıklığı yeni değil. Tekrar tekrar başımıza geliyor. IARC cep telefonlarını, Round-Up haşere ilacını ve dizel dumanlarını kategorize ettiğinde de yaşanmıştı. Ve yine de, hiçbir şey değişmiyor. Aslında bu özünde bir sorun değil; ancak IARC bu kategorilerle ilgili her seferinde basın açıklamalarında bulunuyor.

Tüm Reklamları Kapat

Yapılan İşi Düzgün Yapmak Mümkün!

Aslına bakarsanız bu bilgiyi doğru düzgün aktarmak zor değil: Örneğin CRUK'un mutlak risklere, arka plan bilgisine, basit dile ve anlaşılır görsellere başvurduğu harika açıklamasına bir göz atın! Her ne kadar bu kategorizasyon kararı, ayrıca yapılan bir Soru-Cevap seansı ile birlikte gelmiş olsa da, eğer ki kategorizasyon sisteminiz bu kadar esrarlıysa (öyle ki, bunu netleştirmek için 5 sayfalık bir ek dökümana ihtiyaç duyuyorsanız), belki de sisteminizi gözden geçirmenin ve halka nasıl ilan ettiğiniz konusunda düzenlemelere gitmenin vakti gelmiştir.

O zamana kadar, önümüzde olan klasik bir fildişi kule mantığından ibarettir: Bir grup akademisyen bir odaya kapanırlar, Dünya'ya açıklamalarda bulunurlar ve her seferinde bu açıklamaları takip eden kaosa kulaklarını tıkarlar.

Dünya Sağlık Örgütü, her ne kadar oldukça başarılı bir ekip olsa da, sadece kırmızı et tüketimi konusunda değil, akupunktur gibi sahtebilim türlerine zamanında platform sağlamış olması bakımından da bilim camiasından tepki görmüştür. Her ne kadar yaptıklarını iyi niyetlerle yaptıklarını düşünmek istesek de, bulgularını raporlama biçimi kabul edilemezdir.

Belki de bilim organizasyonlarının "insanlar için kafa karıştırıcı" diye yeni bir kategorizasyon şeması yaratmasının vakti gelmiştir...

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
49
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • İnanılmaz 7
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Reuters | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/12/2023 11:35:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15051

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Tüy
Sosyal Mesafelendirme
İfade
Canlı Cansız
Tarih
Antik
Dalga
Atom
İspat
Stres
Uçuş
Ufo
Evrenin Genişlemesi
Damar
Patojen
Bilim Felsefesi
Felsefe
Oyun Teorisi
Bilim
Gezegen
İnsanın Evrimi
Mistik
Mantar
Uzay Aracı
Eczacılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Satranç Oynayarak Günde 6000 Kalori Yakmak Mümkün mü?
Satranç Oynayarak Günde 6000 Kalori Yakmak Mümkün mü?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
J. Rigby, et al. Aspartam Nedir? Dünyanın En Yaygın Tatlandırıcısı Kansere Neden Oluyor mu?. (12 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 9 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15051
Rigby, J., Bakkal, L. Z., Alparslan, E., Bakırcı, . (2023, July 12). Aspartam Nedir? Dünyanın En Yaygın Tatlandırıcısı Kansere Neden Oluyor mu?. Evrim Ağacı. Retrieved December 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15051
J. Rigby, et al. “Aspartam Nedir? Dünyanın En Yaygın Tatlandırıcısı Kansere Neden Oluyor mu?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 12 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/15051.
Rigby, Jennifer. Bakkal, Leman Zeynep. Alparslan, Eda. Bakırcı, . “Aspartam Nedir? Dünyanın En Yaygın Tatlandırıcısı Kansere Neden Oluyor mu?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, July 12, 2023. https://evrimagaci.org/s/15051.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close