• Alojenik

  Aynı türe ait olmasına rağmen bireylerin genlerinin farklı olmasına denir. Homo sapiens (modern insan) türünde, tek yumurta ikizleri haricindeki her birey birbiriyle alojeniktir. Kaynak: Merriam Webster

  Devamı...
 • Alelopati

  Bir canlının, salgıladığı kimyasallardan ötürü bir diğeri üzerinde özellikle büyüme, hayatta kalma ve üreme açılarından olumlu veya olumsuz etkilere neden olmasıdır. Genellikle bitkilerde, alglerde, bakterilerde, resiflerde ve mantarlarda görülür. Etkiye neden olan kimyasallara alelokimyasallar denir ve bunlar arasında karbonhidratlar, lipitler, alkaloidler,

  Devamı...
 • Alel Dışlanması

  Heterozigotluk durumunda, bir genin bulunabileceği lokustaki iki alelden yalnızca birinin ifade edilmesi durumudur. İmmoglubulin ve T Hücresi Reseptörleri'ni kodlayan genlerde bu durum görülür. T Hücreleri'nde sadece 1 set TCR geni ifade edilir. Kaynak: Science Direct

  Devamı...
 • Alel

  Kromozom üzerinde belirli bir noktada bulunan, belirli bir genin, bilinen farklı çeşitlerinden (çeşitliliğinden, varyasyonlarından) her birine verilen isimdir. Bir diğer deyişle, bir genin değişik biçimlerine genetikte verilen addır. Genlerde aynı karakteristik özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genlerden her biri aleldir.Kan gruplarını

  Devamı...
 • Allee Etkisi

  Tür içerisindeki bireylerin, türdaşlarının etrafında olmasından kazandığı avantajdır. İlk olarak 1930 yılında Warder Clyde Allee tarafından ileri sürülmüştür.  Örnek: Küçük popülasyonlarda kişi başına düşen doğum oranı, etraftaki türdaşların sayısı arttıkça artar, çünkü çiftleşmek üzere eş bulma şansı

  Devamı...
 • Alg

  Suda yaşayan, genellikle tek hücreli olan ancak çok hücreli de olabilen, tek ya da koloni halinde yaşayan, ökaryotik ve fotosentetik, bir canlı grubudur. Taksonomik konumları tartışmalı olmakla birlikte, genellikle Protistalar Alemi'ne dahil edilirler. Çok hücreli kırmızı algleri (rodofitler), yeşil algleri ve kahverengi

  Devamı...
 • Agnatha

  Latincede "Çenesiz" anlamına gelir. Taksonomide "Çenesiz Balıklar" süpersınıfı için kullanılır. Bu sınıf, omurgalılar içerisindeki en ilkin çenesiz hayvanları içerir. Yaklaşık 530 milyon yıl önce evrimleşmişlerdir ve günümüzde halen bulunan bir sınıftır. Alem: Hayvanlar (Animalia) Şube: Kordalılar (Chordata) Üst

  Devamı...
 • Gelişmiş

  Filogenetik araştırmalarda, bir organizmanın veya karakterin, daha ilkin bir formdan evrimsel ıraksama yoluyla daha farklı bir yapıya değişmesi anlamında kullanılır. Mutlak bir gelişmişlikten bahsedilmemektedir. Kronolojik bir anlam içerir ve önce evrimleşenler ile sonra evrimleşenleri ayırmak için kullanılır. (Eş anlamlısı:

  Devamı...
 • Eklenemez Parçalar

  Kalıtım araştırmalarında genetik materyalin yavruya geçemeyen kısımlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kaynak: Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Adaptif bağışıklık

  Lenf hücrelerinin antijenlere belirli ve uzun süreli tepkilerini anlatmak için kullanılan genel bir terimdir. MHC, T-hücresi alıcıları (TCR), immunoglobulinlerle birlikte rekombinaz aktivitesine sahip enzimlere ihtiyaç duyar. Çenesiz balıklar haricindeki tüm omurgalılarda bulunmaktadır. Kaynak: Evolutionary Analysis by Scott Freeman, Jon Herron

  Devamı...
 • Eklenebilir Parçalar

  Kalıtım araştırmalarında genetik materyalin yavruya geçebilen kısımlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kaynak: Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Başlangıçtan Gen Tahmini

  (İng: "Ab Initio" Gene Prediction) Genlerin fonksiyonuna veya organizmanın genetiğine dair herhangi bir bilgi olmamasına rağmen, belirli genleri tespit etmek için kullanılan bir işlemsel biyoloji tekniğidir. Bu başarılabilmektedir, çünkü eksonlar, intronlar, başlatıcılar (İng: promoter) gibi farklı gen özellikleri, DNA dizilimindeki

  Devamı...
 • Adaptasyon

  Genetik dağılım üzerine uzun süreli etki eden doğal seçilim sonucunda, türlerin çevresel ihtiyaçlara uygun özellikler kazanması veya var olan özelliklerin değişimidir.Yassıbalıkların (bkz: Flatfish) atalarında gözler çift taraflı simetriye uygun olarak gözün iki yanında bulunmaktayken, balıkların nesiller boyunca okyanus tabanlarında ve

  Devamı...
 • Akrosentrik Kromozom

  Kardeş kromatitlerin birbirine bağlandığı sentromer bölgesi, iki uçtan birine daha yakın bir yerde bulunan kromozom türüdür. İnsan türünün 13, 14, 15, 21 ve 22. kromozomları bu şekildedir. p kolu oldukça kısadır ve sentromer uca çok yakındır.

  Devamı...
 • Alfa-sarmal

  Protein yapısında yaygın olarak bulunan ikincil bir üç boyutlu yapıdır. Bu dizilimde aminoasitler her peptit içerisindeki karboksil oksijen moleküllerinin hidrojen bağları ile dengelenmesi sayesinde spiral bir yapıda bulunurlar. Miyoglobin ve homoglobin proteinlerinin %70 civarı alfa sarmal yapısındadır. Kaynak: Science Direct

  Devamı...