Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Yenilik Safsatası: Daha Yeni Olan Bir Şey Neden İllâ Daha İyi Olmak Zorunda Değildir?

Yenilik Safsatası: Daha Yeni Olan Bir Şey Neden İllâ Daha İyi Olmak Zorunda Değildir? Medium
9 dakika
2,734
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 28. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Podcast
13:42
İbrahim Uzun
Seslendiren
Bionluk Logo sponsorluğunda seslendirildi.
37
 • İndir
Tüm Reklamları Kapat

Yeninin iyi olduğu yanılgısı, bir şeyin sırf yeni olduğu için, diğerlerinden daha iyi veya daha üstün olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan mantıksal bir yanılgıdır.

Örneğin, yeninin iyi olduğu yanılgısına düşen bir birey, bir ünlünün önerdiği yeni bir egzersiz programının, sadece yeni olduğu için alışılagelmiş diğer alternatif programlardan daha iyi olduğunu ileri sürebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu düşünce insanların düşüncelerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar ve kullanımında ikna etme amacı güdülmesi yönüyle bu kavramı anlamak önemlidir. Bu makalede, yeninin iyi olduğu yanılgısı hakkında daha çok bilgi edinecek, bu yanılgıyla nasıl etkili bir şekilde baş edebileceğinizi öğreneceksiniz.

Yeninin İyi Olduğu Yanılgısı Örnekleri

Tıbbi Ürünler

Yeninin iyi olduğu yanılgısının örnekleri birçok farklı alanda karşımıza çıkar.[1] Bir örnek vermek gerekirse, sağlık sektöründe yeni tedavilerin etkinlik ve risk faktörleri açısından halihazırda var olan mevcut alternatiflerden daha kalitesiz olmasına rağmen, yeni ilaçların ve tıbbi cihazların bu sektörde hızla benimsenmesine yönelik yapılan baskılar yeninin iyi olduğu yanılgısının sonuçlarından biridir.[2], [3] Buna ek olarak, yeni üretilen çözüm yollarının mevcut çözüm yollarına kıyasla genelde daha düşük kalitede olmalarına rağmen, nanoteknoloji tabanlı çözümlerin çeşitli alanlarda benimsenmesine yönelik yapılan baskılar da benzer bir yeninin iyi olduğu yanılgısı örneğidir.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Bu tarz bağlamlarda yeninin iyi olduğu yanılgısı, insanları hangi ilacı kullanmaları gerektiği gibi daha kişisel olan tercihlerinden, mevzuatlara ilişkin değişikliklere gidilmesi gerekip gerekmediği gibi bir ülkeyi tümüyle etkileyebilecek geniş çapta politik kararlara kadar birçok karar aşamasında etkiler.

Moda Diyetler ve Kilo Kaybı

Bu yanılgının var olduğu ileri gelen bağlamlardan biri de, kilo vermede "büyülü" bir çözüm vadeden, hızlı bir şekilde ancak sağlıksızca kilo kaybını hedefleyen; bilimin geçersiz saydığı ve neredeyse her zaman beraberinde potansiyel tehlikeler getiren, kilo vermede eski ve daha çok kabul görmüş çözüm yollarından daha iyi olmayan "moda diyet"lerdir.[5], [6] Moda diyetin savunucuları diğer etmenlerin yanı sıra bu diyetin özellikle ne kadar yeni bir diyet olduğunu ve yakın zamanda geliştirildiğini vurgular ve kısa bir süre sonra bu diyetin yerini yeni bir diyet alana kadar insanları buna teşvik etme eğilimindedir.

Reklamcılık

Genellikle buna benzer diğer insan grupları da yine benzer yollarla ikna amacı güderek yeninin iyi olduğu yanılgısından faydalanırlar. Örneğin, reklamcılık sektöründe ürünlerin yeni olmasının onları özü gereği daha iyi yaptığı dolaylı veya direkt olarak öne sürülür ve insanları söz konusu ürünleri satın almaya ikna etmek adına yeninin iyi olduğu yanılgısına başvurulur. Bu bağlamda yeninin iyi olduğu yanılgısının nasıl göründüğüne dair aşağıdaki örneğe göz atalım:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Reklam: "Bu eski soruna yeni bir çözümle yanıt veren, yeni geliştirilmiş ürünümüzü satın alın."

Buradaki reklamda, yeni çözümün etkinliğine veya diğer faydalarına değil, yeni oluşuna odaklanılır; ancak bu yenilik, mevcut alternatiflerden mutlaka daha iyi olduğu anlamına gelmez.

Not: Buna benzer başka bir kavram ise "kronolojik züppelik"tir; bu durum, bir kişinin daha sonraki dönemlerde var olan bilimsel, kültürel ve felsefi kavramların önceki dönemlerden mutlaka üstün olduğunu varsaymasıyla kendini gösteren, mantıksal bir yanılgıdır. Bu yanılgı, "yenilenmiş ve daha iyi gerekçelendirilmiş olan, toplumda giderek artan bilgiler; kendiliğinden ve sürekli bir şekilde modası geçmiş ve kanıtlanmamış fikirlerin yerine geçer; böylelikle, eski fikirler yalnızca eski oldukları için yanlış veya bağıntısız fikirlere dönüşür" kanısına dayanmaktadır.[7]

Yeninin İyi Olduğu Yanılgısını Kavramak

Yeninin iyi olduğu yanılgısı, informel bir mantıksal hatadır; çünkü önermenin kendisi, yani "yeni"nin muhakkak "daha iyi" anlamına geldiği varsayımı problematiktir.

Pratikte, yeninin iyi olduğu yanılgısı genel hatlarıyla iki ana argüman içerir:

 • "Yeni" olarak algılanan veya resmedilen şeyleri abartmak. Örneğin: "Kilo vermeye çalışıyorsanız, diyetteki son trendleri takip etmelisiniz; onlar her zaman en işe yarayanlardır."
 • "Eski" olarak algılanan veya resmedilen şeyleri küçümsemek. Örneğin: "Kilo vermeye çalışıyorsanız, eski usul yöntemleri uygulamamalısınız; onlar asla en son ortaya çıkan yöntemler kadar iyi değildir."

Ayrıca, yeni ve eski şeylerin doğrudan karşılaştırıldığı birçok durumda, yeninin iyi olduğu yanılgısı, bu iki argümanı da aynı anda içerir. Örneğin: "Kilo vermeye çalışıyorsanız, diyetteki son trendleri takip ettiğinizden emin olun; işe yaramayan eski yöntemleri değil, bulabileceğiniz en modern diyetleri uygulamak isteyeceksinizdir."

Tüm Reklamları Kapat

Bununla birlikte, eski yaklaşımların tamamen başarısız olduğu ve yeni bir yaklaşımı denemenin hiçbir riski olmadığı gibi bazı durumlarda yeniliğin aslında özünde avantajlı olabileceğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, bu akıl yürütme biçimi, yalnızca insanların yeni olan bir şeyin neden yararlı olduğunu açıklamaksızın argümanlarını söz konusu olgunun yeni oluşuna dayandırdıkları zaman yanlış bir yanılgı olarak nitelendirilebilir.

Son olarak, belirli bir şeyin lehine karşı yapılan bir görüşün yeniliğin iyi olduğu yanılgısıyla yapılması, o görüşü her koşulda yanlış yapmaz; yani, söz konusu yeni şey aslında eski alternatifinden daha iyi bir alternatif olabilir. Bunun aksini varsaymak ise "yanılgı yanılgısı" olarak bilinen ve yaygın bir düşünce modeli olan farklı bir yanılgıdır.

Not: Yeninin iyi olduğu yanılgısı aynı zamanda argumentum ad novitatem gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.

İnsanlar Neden Yeninin İyi Olduğu Yanılgısına Kapılır ve Bunu Uygular?

Yeninin iyi olduğu yanılgısı, insanlar tarafından çeşitli nedenlerle ve genellikle farkında olunmayarak uygulanır. Bu nedenler iki ana kategoriye ayrılabilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • "Sıcak", duygusal motivasyonlar. Örneğin, yaygın bir duygusal motivasyon olarak insanlar kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmeye ve harekete geçebiliyor olmaya ihtiyacı duyar; bu durum, eski çözümlerin işe yaramadığı zamanlarda ihtiyaçları olan şeyin yeni bir çözüm olduğunu düşünmelerine yol açabilmektedir.
 • "Soğuk", akılcı motivasyonlar. Örneğin, yaygın bir akılcı motivasyon olarak, insanlar genellikle onlara yeni şeylerin eski olanlardan daha çok gelişme eğiliminde olduğunu düşündüren geçmiş deneyimlerine güvenme eğilimindedir.

İnsanlar yeninin iyi olduğu yanılgısında kasıtlı olmayarak bulunduklarında, argümanlarını karşılarındaki kişilere daha ikna edici kılmak adına genellikle bu motivasyonlardan yararlanırlar. Bir örnek olarak, henüz kanıtlanmamış bir tıbbi tedavinin satışını yapabilmek adına yeninin iyi olduğu yanılgısına başvuran biri, insanların şimdiye kadar tedavi edilemeyen kronik bir hastalıklarının üstesinden bu tedavinin geleceğini öne sürerek onların boş yere ümitlenmesine neden olabilir.

Yeninin İyi Olduğu Yanılgısıyla Baş Etme Yöntemleri

Yeninin iyi olduğu yanılgısıyla baş etmenin başlıca yolu, bu yanılgının içerdiği düşünce biçimine, yani "yeni"nin muhakkak "daha iyi" anlamına geldiği düşüncesine dikkat çekmek ve bu tür bir düşünce biçiminin neden problematik olduğunu izah etmektir.

Bunu başarmak için ise bu yanılgıya başvuran kişiye genel hatlarıyla argümanının yalnızca savunduğu şeyin yeni olduğu gerçeğine dayandığını; savunduğu şeyin yeni oluşunun nasıl bir faydası olduğunu, hatta yeni ve iyi olması arasında gerçekten bir bağıntı olup olmadığını gerekçelendirmediklerine dikkat çekerek başlamalısınız.

Bir sonraki adımda ise karşınızdaki kişiden neden yeniliğin bu durumda faydalı olduğunu ve yeni olan bir şeyin iyi olacağı bağlantısına hangi sebeple inandığını açıklamasını veya savunduğu şeyi farklı bir şekilde izah etmek için halihazırda sunduğu argümandan farklı bir argüman öne sürmesini ve kendisinin haklı olduğunu gerekçelendirmesini istemelisiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Bodum French Press Caffettiera 1 Lt Siyah 8 Cup

BODUM FRENCH PRESS CAFFETTİERA 1 LT SİYAH 8 CUP
Bodum Caffettiera French Press, dünyanın dört bir yanındaki kahve uzmanları tarafından beğeni ile kullanılan, ikonik bir modeldir.
Kolay ve hızlıca demleme, çevreye duyarlı bir sistem, saf bir kahve deneyimi yaşamanız için gerekli tüm modern tekniklere sahip ikonik ve retro bir tarz…
Isıya dayanıklı Borosilikat cam en sevdiğiniz kahvenizin tadını bozmaz yada değiştirmezken, Java Modeline göre etrafını çevreleyen şık metal detay çerçevesi ona asortik bir hava katar. Kulp kısmı Java modeli gibi kaliteli plastikten imal edilmiştir.
Paslanmaz çelikten yapılmış press mekanizması, kahvenin üste çıkmasını önler ve mükemmel bir süzme sağlar.
Pek çok kahve demleme metoduna göre daha çevre dostudur. Plastik kapsüller yada filtre kağıdı gerekmez. Ayrıca bitki çayları demlemenize de olanak sağlar. Kolayca yıkanabilir.
Bodum Caffettiera French Press Kullanımı:
Bodum Caffettiera 8 Cup 1 LT cam haznesi ile ortalama 8 fincan kahve demleyebilir.
Öncelikle French Press’inize bir miktar sıcak su koyarak çalkalayın ve suyu dökün. Böylelikle cam sürahiniz sıcak bir demlemeye hazır olacağı gibi, demleme için beklediğiniz süre de kahvenin daha az ısı kaybetmesini sağlarsınız.
İri öğütülmüş 50 gr kahveyi sürahiye ekleyin.
92 ile 96 santigratlık 750 ml sıcak suyu (* Kaynayan suyu 20&25 saniye soğutarak elde edin) kahvenize yavaşça ekleyin.
Plastik yada tahta bir karıştırıcı ile kahvenizi yavaşça daireler çizerek karıştırın. *Kahveniz taze ise üstte kremanın oluştuğunu göreceksiniz.
Sonra piston yukarıda olacak şekilde kapağı sürahiye yerleştirin. * Kapağın ızgarasını çevirip kapatarak ısı kaybını önlemeyi unutmayın.
4 dakika demlenme süresinden sonra, tepede ki pistonu usulca aşağı yönde indirin. Sona geldiğinizde, kapağın ızgarasını çevirip açmayı unutmayın. Kahveniz servise hazır.

Devamını Göster
₺1,016.93
Bodum French Press Caffettiera 1 Lt Siyah 8 Cup

Yalnızca ona bunun yanlış olduğunu göstermek yerine, onun düşünce biçimini açıklamasını talep etmek, genellikle daha verimli bir tartışmanın gerçekleşmesine kapı aralar; çünkü bu durum karşınızdaki kişinin söylediklerinin sizin tarafınızdan önemsendiğini anlamasını sağlar ve böylelikle bu kişi, düşünce biçiminde var olan hatayı özümseyebilir. Üstelik bazı durumlarda, bunu uygulayarak karşınızdaki kişinin aslında başından beri haklı olduğunu, yalnızca argümanını yeterince özenli ifade etmediğini fark edebilirsiniz.

Eğer karşınızdaki kişi sizin yeninin iyi olduğu yanılgısını belirtmenize rağmen argümanını gerekçelendiremiyorsa, bu durum onun düşünce biçiminin büyük olasılıkla yanlış olduğu anlamına gelir ve böyle bir durumda bunun yanlış olduğunu karşınızdaki kişiye ifade etmeye odaklanabilirsiniz. Bunun için ise karşınızdaki kişinin bir şeyin yeni olması ve iyi olması arasında herhangi bir bağıntı olmadığını veya yeni olan şeylerin mutlaka daha iyi olduğu varsayımının neden yanlış olduğunu kavramasına yardımcı olmalısınız.

Bu tür bir düşüncenin neden yanlış olduğu konusunda karşınızdaki kişiyi aydınlatmanın iyi bir yolu, ona karşıt örnekler sunmaktır. Örneğin, genel olarak yeni çıkan tıbbi çözümlerin etkinlikleri ve yan etkileri hakkında yeterli düzeyde kanıt toplanana dek nispeten riskli olarak görüldüğü gerçeğinden bahsedebilirsiniz.[2]

Verdiğiniz örnekler ele alıyor olduğunuz tartışmanın konusuyla ne kadar alakalıysa, genellikle bir o kadar etkili olacaktır. Çünkü örnekler ne kadar yakınsa, karşınızdaki kişinin aradaki benzerlikleri fark etmesi o kadar kolaylaşacaktır. Örneğin, bir moda diyeti tartışıyor olduğunuz durumda, denenen fakat başarısız olan bir başka moda diyeti örnek göstermek, konuyla ilişiksiz bir teknolojik akımla ilgili bir örnek vermekten daha faydalı olacaktır.

Not: Yeninin iyi olduğu yanılgısıyla baş ederken faydalı olacak 2 ilke vardır. Bunlardan ilki, birinin ifadesini yorumlarken, o ifadenin mümkün olan en iyi yorumunun konuşmacının iletmek istediği yorum olduğunun varsayılmasını gerektiren "iyi niyet ilkesi"dir. İkinci ilke ise, aksini düşünmek için kuvvetli bir neden olmadıkça, yeninin iyi olduğu yanılgısına başvuran kişinin bunu farkında olmaksızın yaptığını varsaymamız gerektiğini ileri süren Hanlon'un Usturası'dır.

Yeninin İyi Olduğu Yanılgısından Nasıl Kaçınılır?

Bir konuda karar aşamasındayken veya konuyu başkalarıyla tartışırken, sizin de yeninin iyi olduğu yanılgısında bulunabileceğiniz gerçeğini unutmamak önemlidir.

Yeninin iyi olduğu yanılgısında bulunup bulunmadığınızı tespit etmek için, yenilik kavramından söz ettiğiniz durumlara dikkat kesilin ve bir şeyi savunurken onun yeni oluşunun iyi olmasıyla herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını veya bu durumun herhangi bir fayda sağlayıp sağlamadığını açıklamaksızın onu yalnızca yeni olması nedeniyle savunuyor olma ihtimalinizi sorgulayın. Ardından bakış açınızı gerekçelendirmeye çalışın; eğer yapamıyorsanız, yenilik kavramını bir argüman olarak sunmama konusunda çaba gösterin ve düşünce biçiminizi yenilik kavramı olmaksızın tekrar değerlendirin.

Bazen bu aşamada, durumu yeninin iyi olduğu yanılgısında bulunan bir başkasıymış gibi ele almak fayda sağlayabilir. Örneğin, yenilik kavramı hakkında ne düşündüğünüz ile ilgili kendinize aktif olarak sorular sorabilir veya konuyla ilişkili karşıt örnekleri belirleyerek bunların argümanınız ile ilgili olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Özet ve sonuçlar

 • Yeninin iyi olduğu yanılgısı, bir şeyin sırf yeni olduğu için, diğerlerinden daha iyi veya daha üstün olduğu düşünülerek ortaya çıkan, mantıksal bir yanılgıdır.
 • Örneğin, yeninin iyi olduğu yanılgısında bulunan bir birey, bir ünlünün önerdiği yeni bir egzersiz programının sadece yeni olduğu için alışılagelmiş diğer alternatif programlardan daha iyi olduğunu ileri sürebilir.
 • Bir şeyin yeni oluşu ile ele alınan olgu arasında bir ilişki olabilir ve bazı durumlarda yenilik avantajlı da olabilir; ancak yeniliğin her zaman faydalı olduğunu ileri sürmek yanlıştır.
 • Yeninin iyi olduğu yanılgısıyla baş etmenin başlıca yolu, bu yanılgının içerdiği düşünce biçimine, yani "yeni"nin muhakkak "daha iyi" anlamına geldiği düşüncesine dikkat çekmek ve bu tür bir düşünce biçiminin neden problematik olduğunu izah etmektir.
 • Yeninin iyi olduğu yanılgısıyla baş ederken, yeni bir şeyin mutlaka daha iyi olmayabileceğini gösteren konuyla ilişkili karşıt örnekler vermek ve bu yanılgıda bulunan kişiden düşüncesinin gerekçelerini doğrulamasını istemek genellikle faydalı olabilir.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 28. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
29
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/12/2023 06:46:11 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11411

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Oksijen
Tutarlılık
Astrobiyoloji
Factchecking
Tümör
Uluslararası Uzay İstasyonu
Davranış
İnternet
Makina Mühendisliği
Primatlar
Etoloji
Yıl
Hasta
Periyodik Cetvel
Çocuklar
Çeviri
Biyoteknoloji
Endokrin Sistemi
Obstetrik
Stres
Hücreler
Çevre
Komplo
Dünya Dışı Yaşam
Kütleçekimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Gombe Şempanze Savaşı:
Gombe Şempanze Savaşı: "Maymunlar Cehennemi" Gerçek Oldu!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Denizdeki GERÇEK Tehlikelere Hazır mısın?
Denizdeki GERÇEK Tehlikelere Hazır mısın?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Yenilik Safsatası: Daha Yeni Olan Bir Şey Neden İllâ Daha İyi Olmak Zorunda Değildir?. (2 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 8 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11411
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Karakoyun, . (2022, February 02). Yenilik Safsatası: Daha Yeni Olan Bir Şey Neden İllâ Daha İyi Olmak Zorunda Değildir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 08, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11411
I. Shatz, et al. “Yenilik Safsatası: Daha Yeni Olan Bir Şey Neden İllâ Daha İyi Olmak Zorunda Değildir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 02 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11411.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Karakoyun, . “Yenilik Safsatası: Daha Yeni Olan Bir Şey Neden İllâ Daha İyi Olmak Zorunda Değildir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 02, 2022. https://evrimagaci.org/s/11411.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close