Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Tardigradlar ve Seks Davranışları: Su Ayıları Nasıl Seks Yapar?

Tardigradlar ve Seks Davranışları: Su Ayıları Nasıl Seks Yapar?
7 dakika
5,077
 • Omurgasız Anatomisi
 • Mikrobiyoloji

Bugüne kadar size tardigradlar ile ilgili çok sayıda içerik sunduk; fakat hiçbirinde tardigradların çoğalmasını mümkün kılan çiftleşme davranışlarına tam anlamıyla odaklanmadık. Tardigrad arşivimizdeki bu eksiği kapatmak adına, bu yazıda size dünyanın en dayanıklı hayvanının seks davranışlarını anlatacağız.

Tardigrada şubesi, yaklaşık 1500 türü bünyesinde barındıran, mikroskobik boyutlardaki hayvanlardır. Dünyanın her yerinde karşınıza çıkabilecek bu canlı türü ekstrem habitatlara göstermiş olduğu muazzam adaptasyonlar sayesinde popüler bilimin maskotu konumundadır. Bunun en temel sebebi sahip olduğu kriptobiyoz adı verilen çevresel koşulların yaşama elverişsiz olduğu dönemlerdeki korunma durumudur. Öyle ki bu sayede çeşitli yörünge görevlerinde dahi model organizma olarak kullanılmışlardır.

Bu Reklamı Kapat

Daha önceden bahsettiğimiz üzere birbirinden oldukça farklı ekosistemlerde (çöl, buzul, deniz, tatlısu, karasal vb.) bulunabiliyorlar. Tüm bu ekosistemlerde dağılım gösteren tardigradların her birinin ortam şartlarına en iyi uyumu sergileyebilmek adına evrimsel süreçte farklı adaptasyonlar kazandığını ve buna bağlı olarak ekolojik nişlerinin de bu doğrultuda farklılaştığını biliyoruz. Tüm bu değişimler tardigradların üreme davranışları üzerinde de etki gösterip farklı üreme methodlarının evrimleşmesine katkı sağlamıştır.

Briyofitler (karayosunu), yaprak çöpleri ve toprak gibi alanlar tardigradların karasal ekosistemdeki substratları arasında yer alır. Bahsettiğimiz karasal ekosistemdeki substratları ve tatlı su ekosistemini tercih eden tardigradların genellikle partenojenik olarak ürediğini; yani bir yumurtanın sperme ihtiyaç duymadan embriyoya dönüştüğünü biliyoruz. Tıpkı karıncalar ve arılarda olduğu gibi... Aynı şekilde, bu habitatları paylaşan bazı türlerin nadiren kendi kendini dölleyen hermafrodit (bir birey hem erkek hem de kadın cinsel organlarına sahiptir) bireyleri içerdiğini de bilmekteyiz. Denizel tardigrad türlerinde ise bahsettiğimiz habitatların aksine erkek ve dişi ayrımı daha nettir ve genellikle cinsiyetleri değişmez, kalıcıdır.

Bu Reklamı Kapat

Tüm dişi tardigradlar, üreme davranışının (eşeyli ya da eşeysiz) ardından, yumurtalarını ovaryum keselerinde geliştirirler. Gelişmekte olan yumurtaların bırakılabileceği iki yer vardır: Bazı tardigrad türleri yaşadıkları ortamlara serbest bir şekilde yumurtalarını bırakırken, bazı tardigrad türleriyse yumurtalarını exuvium adı verilen içi boş dış iskeletlerinde saklarlar. Şimdi gelin, tardigrad seksiyle ilgili aklınıza takılabilecek sorulara cevaplar arayalım.

Bir exivium içerisine yerleştirilen tardigrad yumurtaları.
Bir exivium içerisine yerleştirilen tardigrad yumurtaları.
Tardigradeportfolio

Tardigrad Seksiyle İlgili Sorular ve Cevaplar

Tardigradların Eşeyli mi Eşeysiz mi Üreyeceğine Ne Karar Veriyor?

Sorunun en net yanıtı, çevre. Yani, evrimsel süreçte istikrarlı bir ortamda yaşayan tardigradlar eşeyli olarak çoğalma eğilimindedir. Bir diğer açıdan dengesiz bir ortamda yaşayan tardigradlar ise aseksüel olarak çoğalma eğilimindedir. Ne demek istiyoruz? Biraz daha açalım.

İstikrarlı bir ortamdan kastettiğimiz şey çevresel koşulların kısa süreler içerisinde çok büyük değişimler geçirmediği alanlardır. Bu tür ortamlara en güzel örnek denizel ekosistemlerdir. Denizel ekosistemlerin büyük oranda değişimi uzun yıllar almaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Dengesiz bir ortamdan kastımız ise, kısa süreli değişimlere açık olabilen ortamlar. Yani dışarıdan gelen herhangi bir etki sayesinde yapısının bozulabileceği ve buna bağlı olarak sahip olduğu canlılığın bundan etkilenebileceği ortamlar. Örnek olarak akarsular veya ormanlar verilebilir. Bir fabrika atığı ile akarsuyun fizikokimyasal parametrelerini altüst edip, canlılığa elverişsiz hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde bir orman yangını, o bölgedeki tüm fauna ve flora elemanlarının yok olmasına veya lokaliteyi terk etmesine sebep olabilir.

Serbest ortama bırakılan Macrobiotidae familyasına ait bir yumurta.
Serbest ortama bırakılan Macrobiotidae familyasına ait bir yumurta.
Akın Karahasan

Haliyle, evrimsel süreçte böylesine stabil olmayan alanlarda yer alan tardigradların kendilerini değişen ortam koşullarına yönelik koruma davranışları geliştirmeleri oldukça kaçınılmazdı. Bu koruma davranışlarından biri kendi kendine üreye bilme mekanizması olmakla beraber tardigradların popüler bilindeki en önemli özelliklerinden biri olan kriptobiyozun da evrimleşmesine katkıda bulundu.

Farklı Cinsiyetteki Tardigradlar Nasıl Ürüyor?

Tardigrad türlerinde çiftleşme davranışı nadiren gözlemlenmiş olsa da, iki tardigrad türünün kur ve çiftleşme ritüellerini araştırmak ve karşılaştırmak için bir çalışma yapılmıştır: Paramacrobiotus ve Macrobiotus shonacius. Çiftleşme davranışları aşağıdaki gibi beş adımda kategorize edilmiştir:

 • İzleme: erkek dişi bireyi izler.
 • Dokunma: erkek dişi bireyin kloakına (hem boşaltım hem de üreme kanalı) temas eder.
 • Durma: kadın, erkeğin boşalması tamamlanana kadar hareketi durdurur ve/veya kısıtlar.
 • Boşalma: erkeğin kloakı dişinin kloakına bastırılmış bir şekilde boşalır (kuşlardakine benzer bir durum).
 • Kasılma: dişi birey spermatozoayı yakalayabilmek için ventral tarafını kasar ve daraltır.
Tardigradların çiftleşme davranışını gösteren bir çizim.
Tardigradların çiftleşme davranışını gösteren bir çizim.
Invertebrate Zoology

Bu çiftleşme davranışı insanlardaki seks kadar zevk unsurlarını içinde barındırmıyormuş gibi görünse de kur ritüelleri tardigrad davranışlarını anlamamız ve analiz edebilmemiz için önemlidir. Elbette yukarıda sizlere sunmuş olduğumuz kur dizisi tüm tardigradlar için geçerli bir süreç değil; çünkü kloaka sahip olmayan tardigrad sınıfları da bulunmakta, bu yüzden bunu belirtmekte fayda var.

Tardigradların Kur Ritüellerini İzlemek Neden Bu Kadar Zor?

Elbette ki bunun asıl nedeni tardigradların boyutlarının oldukça küçük olmasıdır. Bir düşünün, 1 milimetreden daha küçük bir canlının dişisini nasıl etkilediğini ve ardından nasıl onla beraber olduğunu görüntülemeye çalışıyorsunuz!

Bu Reklamı Kapat

İşiniz oldukça zor; ama imkansız değil! Yeterli donanıma ve şansa sahip olduğunuz sürece tardigradların çiftleşme davranışlarını gözlemleye bilirsiniz. Hatta şanslı bir araştırmacı, bu anı bizler için aşağıda yer alan videoda paylaşmış.

Tardigradların Dişi ve Erkek Bireylerini Birbirinden Ayırmamıza Yardımcı Olacak Özellikler Var mı?

Soruda yer alan dişi ve erkek bireyin farklılığına eşeysel dimorfizm (cinsel çiftbiçimlilik) adı verilir. Eşeysel dimorfizmde bir türün erkek ve dişi cinsiyetleri arasındaki cinsel organlarının haricindeki yapısal farklılıklarla ilgilidir. Yani aslanlarda olduğu gibi yeleler, tavus kuşlarındaki gibi rengarenk devasa tüyler vb. Bu örneklerden yola çıkarak bu farklılıkların, her iki cinsiyetin boyutlarında, görünüşlerinde ve morfolojik birçok karakterde karşımıza çıkabileceği açıktır.

Peki neden dimorfizmler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir? Çünkü dimorfizmlere neden olan mekanizmaları aydınlatarak türlerin biyoçeşitliliğinin kökenlerine dair fikirler elde edilebilir. Elde edilen bilgiler ışığında geçmiş ve gelecek akraba türlerin davranışları yorumlanabilir, aynı şekilde öngörülebilir olacaktır.

Echiniscus cinsine ait bir bireyin baş bölgesinin etrafında yer alan clava ve sirrus yapılarının gösterimi
Echiniscus cinsine ait bir bireyin baş bölgesinin etrafında yer alan clava ve sirrus yapılarının gösterimi
Akın Karahasan

Tardigradlarda üreme davranışlarını gözlemlemek gibi eşeysel dimorfizmleri de gözlemlemek oldukça zordur; fakat zor olması, üzerinde çalışmalar yapılmadığı anlamına gelmez. Tardigradlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bazı türlerin cinsel dimorfizmlere sahip olduğu düşünülmektedir. Echiniscus türlerinin erkekleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre, dişilerin erkeklere göre daha uzun klava, pençe ve lateral gövde ekleri olan cirrilere sahip oldukları keşfedilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Araştırmacılar bu farklılaşmanın çiftleşme sırasında erkek bireye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Öyle ki; pençelerde ve lateral gövde uzantılarında artan uzunluk, erkek tardigradların çiftleşme sırasında dişi bireye daha sıkı tutunup kloaka spermi daha iyi aktara bilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, bu tür uyarlamalar erkek tardigradların üreme başarısını artırabilir.

Dünyanın En Dayanıklı Hayvanı, Dünyanın En İyi Annesi midir?

Tardigradların zorlu yaşamsal koşulara karşı gösterdikleri direnç takdire şayandır ve bu, onlara öğretilmez. Çünkü yumurtadan çıktığı anda bir tardigrad tamamen tek başınadır. Anne bireyler yumurtalarını bırakıp, hayatlarına devam ederler.

Tardigradların ebeveyn davranışları hakkında çok az şey bilinmektedir ve bunların ışığında, tardigradların yavru bakımı davranışından yoksun olduğu gözlemlenmiştir. Bu düşünceyi destekler bir diğer argüman, çiftleşme davranışında bulunacak olan erkek bireylerin dişiye yiyecek ve hediye sunma davranışının gözlemlenmemiş olmasıdır. Yani dişi birey için, yavru bakımı yapmak amacıyla avlanmayı bırakma gibi bir davranışta bulunması oldukça risklidir. Yapılan bir araştırmaya göre de dişi bireylerin erkeklerden daha büyük olma eğiliminde oldukları keşfedilmiştir, bu nedenle kendilerini daha iyi koruyabilecekleri için, erkek bireylerin korumasına da ihtiyaç duymadıkları düşünülmektedir.

Tardigradların seks davranışıyla ilgili bilgiler verirken, "olabilir" sözcüğünü çok kullandık; çünkü bu davranışları tüm detaylarıyla henüz gözleyebilmiş değiliz. Bu yüzden bu konularda net bir şey söylemek oldukça zor. Ancak zaman geçtikçe, bu ilginç canlılar hakkında daha fazla bilgiye kavuşacağız ve bizler de memnuniyetle bu yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/08/2022 02:44:04 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9832

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Kimyasal Evrim
Paleontoloji
Doğa Olayları
Albert Einstein
Metal
Yapay
Güneş
Modern
Maske Takmak
Yavru
Grip
Ergen
Astronot
Makale
Koaservat
Şehir
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Kurbağa
Kamuflaj
Cinsellik
Parçacık
Nasa
Gen İfadesi
Etik
Bilgi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.