Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Rüzgar Enerjisi Nedir? Bir Rüzgar Türbini Nasıl Enerji Üretir?

Rüzgar Enerjisi Nedir? Bir Rüzgar Türbini Nasıl Enerji Üretir?
13 dakika
23,830
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gelişimi

Bazen havayı bir akışkan olarak hayal etmek zordur. Ancak hava, parçacıklarının sıvı yerine gaz biçiminde olması dışında, diğerleri gibi bir akışkandır. Ve hava, rüzgarla hızlı bir şekilde hareket ettiğinde, bu parçacıklar da hızla hareket eder. Hareket, tıpkı hareketli sudaki enerjinin bir hidroelektrik barajdaki türbin tarafından yakalanabilmesi gibi, rüzgar içerisinde yakalanabilecek kinetik enerji olduğu anlamına gelir. Rüzgar türbinindeki türbin kanatları, rüzgarda kinetik enerjiyi yakalamak üzere tasarlanmıştır.

Gerisi, bir hidroelektrik düzeneği ile neredeyse aynıdır: Türbin kanatları, rüzgar enerjisini yakalayıp hareket etmeye başladığında, rotorun göbeğinden bir jeneratöre giden bir şaft döndürülür. Jeneratör, bu dönme enerjisini elektriğe çevirir. Özünde, rüzgardan elektrik üretmek, enerjiyi bir ortamdan diğerine aktarmakla ilgilidir.

Bu Reklamı Kapat

Rüzgar Enerjisinin Rotası

Rüzgar enerjisi, Güneş ile başlar. Güneş, belirli bir toprak alanını ısıttığında, bu toprak kütlesinin etrafındaki hava, bu ısının bir kısmını emer. Belirli bir sıcaklıkta, bu daha sıcak hava çok hızlı yükselmeye başlar, çünkü belirli bir hacimdeki sıcak hava, eşit hacimdeki soğuk havadan daha hafiftir. Daha hızlı hareket eden (daha sıcak) hava parçacıkları, daha yavaş hareket eden parçacıklara göre daha fazla basınç uygular, bu nedenle belirli bir yükseklikte normal hava basıncını korumak için daha az sayıda parça gerekir. Bu hafif sıcak hava aniden yükseldiğinde, sıcak havanın geride bıraktığı boşluğu doldurmak için daha soğuk hava hızla içeri girer. Boşluğu doldurmak için içeri giren hava, rüzgarı oluşturur. Rüzgarların oluşumuyla ilgili daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

İşte bu rüzgarın yoluna pervane kanadı gibi bir nesne yerleştirirseniz, rüzgar onu itecek ve kendi hareket enerjisinin bir kısmını kanada aktaracaktır. Rüzgar türbini, rüzgardan enerji elde etme şeklidir. Aynı şey, yelkenli teknede de olur. Hava rüzgar şeklinde hareket ederken, yoluna çıkan "yelken" isimli bariyeri de iter ve teknenin hareket etmesine neden olur. Rüzgar, kendi hareket enerjisini yelkenli tekneye aktarır.

Bu Reklamı Kapat

Rüzgar Enerjisinin Tarihçesi

M.Ö. 3000 gibi erken bir tarihte, Mısır'da insanlar rüzgar enerjisini ilk kez yelkenli tekneler şeklinde kullandılar. Yelkenler, bir tekneyi suya çekmek için rüzgardaki enerjiyi yakaladı. Tahıl öğütmek için kullanılan en eski yel değirmenleri, M.Ö. 2000'de eski Babil'de veya M.Ö. 200'de antik İran'da ortaya çıktı; ancak tam olarak nerede ortaya çıktığı, kime sorduğunuza bağlı olarak değişir. Bu ilk cihazlar, rüzgarla dönen dönen bir şafta tutturulmuş, dibinde bir değirmen taşı olan, dikey olarak monte edilmiş bir veya daha fazla ahşap kirişten oluşuyordu.

Tahıl öğütmek için rüzgar enerjisinin kullanılması kavramı Orta Doğu'da hızla yayıldı ve Avrupa'da ilk yel değirmeni ortaya çıkmadan çok önce yaygın olarak kullanılıyordu. M.S. 11. yüzyıldan başlayarak, Avrupalı Haçlılar konsepti yanlarında getirdiler ve çoğumuzun aşina olduğu Hollanda tipi yel değirmeni doğdu.

Rüzgar enerjisi teknolojisinin ve uygulamalarının modern gelişimi, tahmini 600.000 yel değirmeninin kırsal alanlara elektrik ve su pompalama hizmetleri sağladığı 1930'larda oldukça ilerleme kaydetmişti. Geniş ölçekli elektrik dağıtımı, çiftliklere ve taşra kasabalarına yayıldıktan sonra, ABD'de rüzgar enerjisi kullanımı azalmaya başladı, ancak 1970'lerin başındaki ABD petrol kıtlığından sonra tekrar toparlandı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Son 30 yılda araştırma ve geliştirme, federal hükümetin ilgisi ve vergi teşvikleriyle dalgalandı. 1980'lerin ortalarında rüzgar türbinlerinin tipik maksimum güç oranı 150 kW idi. 2006 yılında, ticari, şebeke ölçekli türbinler genellikle 1 MW'ın üzerinde derecelendirilmiştir ve 4 MW'a kadar kapasitesi mevcuttur.

Rüzgar Türbininin Parçaları

En basit rüzgar enerjisi türbini, üç önemli bölümden oluşur:

 • Rotor Kanatları: Kanatlar temelde sistemin yelkenleridir; en basit haliyle, rüzgara karşı bariyer görevi görürler (daha modern kanat tasarımları bariyer yönteminin ötesine geçer). Rüzgar kanatları hareket etmeye zorladığında, enerjisinin bir kısmını rotora aktarır.
 • Şaft: Rüzgar türbini şaftı, rotorun merkezine bağlıdır. Rotor döndüğünde şaft da döner. Bu şekilde rotor, mekanik, dönme enerjisini diğer ucunda bir elektrik jeneratörüne giren mile aktarır.
 • Jeneratör: Bir jeneratör oldukça basit bir cihazdır. Elektrik voltajı üretmek için elektromanyetik indüksiyonun özelliklerini kullanır. Gerilim, esasen elektriksel basınçtır (Elektriği veya elektrik akımını bir noktadan diğerine hareket ettiren kuvvet). Dolayısıyla, voltaj üretmek fiilen akım üretmektedir. Basit bir jeneratör, mıknatıslardan ve bir iletkenden oluşur. İletken, tipik olarak sarmal bir teldir. Jeneratörün içinde şaft, tel bobinini çevreleyen kalıcı mıknatıslar grubuna bağlanır. Elektromanyetik indüksiyonda, mıknatıslarla çevrili bir iletkeniniz varsa ve bu parçalardan biri diğerine göre dönüyorsa, iletkende voltajı indükler. Rotor, şaftı döndürdüğünde, şaft, mıknatıslar takımını döndürerek tel bobininde voltaj oluşturur. Bu voltaj, elektrik akımını (tipik olarak alternatif akım, veya AC gücü) dağıtım için güç hatlarından dışarı çıkar.

Elbette her bir parçanın birçok alt birimi daha bulunmaktadır; ancak burada her birinin detayına girecek olursak, bu yazının fazlasıyla teknik bir dokümana evrimleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun yerine, aşağıdaki şemayı inceleyerek alt birimleri de tanıyabilirsiniz.

Alstom Haliade 150-6MW modelinin basitleştirilmiş parça şeması
Alstom Haliade 150-6MW modelinin basitleştirilmiş parça şeması
Wind Power Engineering

Artık basitleştirilmiş bir sisteme baktığınıza göre, bugün rüzgar santrallerinde ve kırsal arka bahçelerde gördüğünüz modern teknolojiye geçeceğiz. Biraz daha karmaşık, ancak temel prensipler aynı.

Modern Rüzgar Enerjisi Teknolojisi

Modern rüzgar türbinlerinden söz ederken, aslında iki ana tasarımdan söz etmekteyiz: yatay eksen ve dikey eksen.

Bu Reklamı Kapat

Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri

Dikey eksenli rüzgar türbinleri (İng: "Vertical Axis Wind Turbine" ya da kısaca "VAWT") oldukça nadirdir. Şu anda ticari üretimde olan tek tür, yumurta çırpıcıya benzeyen Darrieus türbinidir.

Bir VAWT'de, şaft yere dik dikey bir eksene monte edilir. VAWT'ler, yatay eksen muadillerinin aksine her zaman rüzgarla aynı hizadadır, bu nedenle rüzgar yönü değiştiğinde herhangi bir ayarlama gerekmez; ancak bir VAWT kendi başına hareket etmeye başlayamaz, başlamak için elektrik sisteminden bir desteğe ihtiyacı vardır. Bir kule yerine, tipik olarak destek için gergi telleri kullanır, bu nedenle rotor yüksekliği daha düşüktür. Daha düşük yükseklik, zemin paraziti nedeniyle daha yavaş rüzgar anlamına gelir, bu nedenle VAWT'ler genellikle HAWT'lerden daha az verimlidir.

Darrieus tasarımı (VAWT)
Darrieus tasarımı (VAWT)
HowStuffWorks

VAWT'ler küçük ölçekli türbinler için ve kırsal alanlarda su pompalamak için kullanılabilir, ancak ticari olarak üretilen, kamu hizmeti ölçekli rüzgar türbinlerinin tümü yatay eksenli rüzgar türbinleridir (HAWT'ler).

Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri

Adından da anlaşılacağı gibi HAWT, şaftı yere paralel olarak yatay olarak monte edilir. HAWT'lerin bir sapma ayarlama mekanizması kullanarak kendilerini sürekli olarak rüzgarla hizalamaları gerekir. Rota sistemi tipik olarak , tüm rotoru küçük artışlarla sola veya sağa hareket ettiren elektrik motorları ve dişli kutularından oluşur. Türbinin elektronik kontrolü, bir rüzgar pervanesi cihazının (mekanik veya elektronik) konumunu okur ve mevcut en fazla rüzgar enerjisini yakalamak için rotorun konumunu ayarlar.

Bu Reklamı Kapat

HAWT'ler, türbin bileşenlerini rüzgar hızı için optimum bir yüksekliğe kaldırmak için bir kule kullanır (ve böylece kanatlar ile zemin arasında yeterince açıklık oluşur) ve bileşenlerin neredeyse tamamı 80 metre kadar olduğundan havada çok az yer kaplar.

HAWT bileşenleri
HAWT bileşenleri
HowStuffWorks

Büyük HAWT bileşenleri:

 • Rotor Kanatları: Rüzgarın enerjisini yakalar ve onu şaftın dönme enerjisine dönüştürür.
 • Şaft: Dönme enerjisini jeneratöre aktarır.
 • Nasel: Rotor göbeği ile jeneratör arasındaki şaftın hızını artırır.
 • Jeneratör: Elektromanyetizma kullanarak elektrik üretmek için şaftın dönme enerjisini kullanır.
 • Elektrik Kontrol Ünitesi: Sistemi izler, arıza durumunda türbini kapatır ve sapmayı kontrol eder.
 • Sapma Kontrolörü: Rüzgar yönüne göre rotoru hareket ettirir.
 • Frenler: Aşırı güç yüklenmesi veya sistem arızası durumunda şaftın dönüşünü durdurur.
 • Kule: Rotor ve naseli destekler ve kurulumun tümünü, bıçaklar ile zemin arasında güvenli bir mesafe oluşabilmesi için daha yükseğe kaldırır.
 • Elektrikli Ekipman: Elektriği jeneratörden kuleye taşır ve türbinin birçok güvenlik unsurunu kontrol eder.

Türbin Aerodinamiği

Kanatları harekete geçirmek için çoğunlukla rüzgarın gücüne dayanan eski moda Hollanda yel değirmeni tasarımından farklı olarak, modern türbinler rüzgar enerjisini en etkili şekilde yakalamak için daha sofistike aerodinamik prensipler kullanır. Rüzgar türbini rotorlarında çalışan iki ana aerodinamik kuvvet, rüzgar akışının yönüne dik olarak hareket eden kaldırma ve rüzgarın akış yönüne paralel hareket eden sürüklemedir.

Hollanda'nın meşhur yel değirmenleri
Hollanda'nın meşhur yel değirmenleri
Culture Trip

Türbin kanatları, uçak kanatları gibi tasarlanmıştır. Bir kanat profilinde, kanadın bir yüzeyi biraz yuvarlanırken diğeri nispeten düzdür. Kaldırma işleminin basitleştirilmiş bir açıklamasında, rüzgar, bıçağın yuvarlak, rüzgar yönündeki yüzü üzerinden geçtiğinde, bıçağın düz, rüzgar üstü yüzü üzerinde hareket eden rüzgarı karşılamak için zamanında bıçağın sonuna ulaşmak için rüzgarın estiği yöne bakacak şekilde daha hızlı hareket etmelidir (gerçi uçak aerodinamiğinin bu açıklaması oldukça tartışmalıdır). Daha hızlı hareket eden hava, atmosferde yükselme eğiliminde olduğundan, rüzgar yönüne doğru eğimli yüzey, hemen üzerinde düşük basınçlı bir cep ile son bulur. Düşük basınç alanı, "kaldırma" olarak bilinen bir etki olan rüzgar yönü yönünde bıçağı emer. Bıçağın rüzgarın ters tarafında, rüzgar daha yavaş hareket eder ve bıçağı yavaşlatmaya çalışan daha yüksek bir basınç alanı yaratır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Tıbbi Laboratuvarda Doğru Sonuç
 • Boyut: 22 x 28
 • Sayfa Sayısı: 368
 • Basım: 1
 • Basım Yeri: Ankara
 • ISBN No: 9786053552956
Devamını Göster
₺255.00
Tıbbi Laboratuvarda Doğru Sonuç

Rüzgar Türbini Bıçağı
Rüzgar Türbini Bıçağı
Clark County Today

Bir uçak kanadının tasarımında olduğu gibi, verimli bir türbin kanadı tasarlarken yüksek bir kaldırma-sürükleme oranı gereklidir. Türbin kanatları, ideal kaldırma-sürükleme kuvveti oranından her zaman yararlanan bir açı sunabilmeleri için bükülmüştür.

Aerodinamik, etkili bir rüzgar türbini oluşturmada rol oynayan tek bileşen değildir. Türbin kanatları ne kadar uzunsa (ve dolayısıyla rotor çapı ne kadar büyükse), bir türbin, rüzgardan o kadar fazla enerji alabilir ve elektrik üretim kapasitesi o kadar büyük olur. Genel olarak, rotor çapının iki katına çıkarılması, enerji çıkışında dört kat artış sağlar. Bununla birlikte, bazı durumlarda, daha düşük rüzgar hızı alanında, daha küçük çaplı bir rotor, daha büyük bir rotordan daha fazla enerji üretebilir, çünkü daha küçük bir kurulumla, daha küçük jeneratörü döndürmek için daha az rüzgar gücü gerekir, bu nedenle türbin neredeyse her zaman tam kapasite ile çalışabilir.

Kule yüksekliği üretim kapasitesinde de önemli bir faktördür. Türbin ne kadar yüksek olursa, rüzgar hızları yükseklik arttıkça artar. Zemin sürtünmesi ve yer seviyesindeki nesneler rüzgarın akışını kesintiye uğratır. Bilim insanları, her yüksekliğin iki katına çıkmasıyla rüzgar hızında %12'lik bir artış tahmin ediyor.

Güç Hesaplaması

Bir türbinin rüzgardan gerçekten üretebileceği güç miktarını hesaplamak için, türbin sahasındaki rüzgar hızını ve türbin güç oranını bilmeniz gerekir. Çoğu büyük türbin, maksimum gücünü saniyede 15 metre (33 mph) civarında rüzgar hızlarında üretir. Sabit rüzgar hızları dikkate alındığında, bir türbinin ne kadar enerji üretebileceğini belirleyen, rotorun çapıdır. Bir rotor çapı arttıkça kulenin yüksekliğinin de arttığını ve bu da daha hızlı rüzgarlara daha fazla erişim anlamına geldiğini unutmayın.

Rotor boyutu ve maksimum güç çıkışı
Rotor boyutu ve maksimum güç çıkışı
Danimarka Rüzgar Endüstrisi Derneği & Amerikan Rüzgar Enerjisi Derneği

33 mph'de (53 km/sa) çoğu büyük türbin nominal güç kapasitesini üretir ve 45 mph (saniyede 20 metre) hızda çoğu büyük türbin kapanır. Rüzgar hızları yapıyı tehdit ederse türbini kapatabilen bir dizi güvenlik sistemi vardır; bazı türbinlerde temelde küçük bir kaide üzerinde duran bir zincire bağlı metal bir bilyeden oluşan oldukça basit bir titreşim sensörü de vardır. Türbin belirli bir eşiğin üzerinde titreşmeye başlarsa, top kaideden düşer, zinciri çeker ve bir kapanmayı tetikler.

Muhtemelen bir türbinde en yaygın olarak etkinleştirilen güvenlik sistemi, eşik üstü rüzgar hızları tarafından tetiklenen "frenleme" sistemidir. Bu kurulumlar, rüzgar hızları çok yükseldiğinde esasen frene çarpan ve ardından rüzgar saatte 72 kilometrenin altına düştüğünde "frenleri serbest bırakan" bir güç kontrol sistemi kullanır. Modern büyük türbin tasarımları birkaç farklı tipte fren sistemi kullanır:

 • Pitch Kontrolü: Türbinin elektronik kontrolörü, türbinin güç çıkışını izler. 45 mph'nin üzerindeki rüzgar hızlarında, güç çıkışı çok yüksek olacaktır, bu noktada kontrolör kanatlara rüzgarla hizalanmamaları için kanatların eğimini değiştirmelerini söyler. Bu, bıçakların dönüşünü yavaşlatır. Pitch kontrollü sistemler, kanatların (rotor üzerindeki) montaj açısının ayarlanabilir olmasını gerektirir.
 • Pasif Durma Kontrolü: Kanatlar rotora sabit bir açıyla monte edilir, ancak kanatların bükülmelerinin rüzgar çok hızlı hale geldiğinde frenleri uygulayacağı şekilde tasarlanmıştır. Kanatlar, belirli bir hızın üzerindeki rüzgarlar, kanadın rüzgarın ters tarafında türbülansa neden olacak ve durmaya neden olacak şekilde açılıdır. Basitçe ifade edersek, aerodinamik perdövites, kanadın yaklaşan rüzgara bakan açısı o kadar dik hale geldiğinde meydana gelir ki, kanatların hızını düşürerek kaldırma kuvvetini ortadan kaldırmaya başlar.
 • Aktif Durak Kontrolü: Bu tür bir güç kontrol sistemindeki kanatlar, aralık kontrollü bir sistemdeki kanatlar gibi eğilebilirdir. Aktif bir perdövites sistemi, güç çıkışını bir pitch kontrollü sistemin yaptığı gibi okur, ancak kanatları rüzgarla hizasından çıkarmak yerine, onları perdövites üretmek için fırlatır.

Küresel olarak, en az 50.000 rüzgar türbini yılda toplam 50 milyar kilowatt saat (kWh) üretiyor. Bir sonraki bölümde, rüzgar kaynaklarının mevcudiyetini ve rüzgar türbinlerinin gerçekte ne kadar elektrik üretebileceğini inceleyeceğiz.

Rüzgar Enerjisi Kaynakları

Elektrik üretim kapasitesi 1 megawatt (MW, 1 milyon watt) rüzgar enerjisi bir yılda 2,4 milyon ila 3 milyon kilowatt saat (kWh) elektrik üretebilir. Küresel ölçekte rüzgar türbinleri şu anda yaklaşık sekiz büyük nükleer enerji santrali kadar elektrik üretiyor. Bu sadece şebeke ölçeğindeki türbinleri değil, aynı zamanda bireysel evler veya işletmeler için elektrik üreten küçük türbinleri de içerir (bazen fotovoltaik güneş enerjisi ile birlikte kullanılır). Küçük, 10 kW kapasiteli bir türbin yılda 16.000 kWh üretebilir ve tipik bir ABD hanesi yılda yaklaşık 10.000 kWh tüketir.

Tipik bir büyük rüzgar türbini, ideal koşullar altında yılda 1,8 MW veya 5,2 milyon kWh elektrik üretebilir (bu da yaklaşık 600 haneye güç sağlar). Yine de nükleer ve kömür santralleri rüzgar türbinlerinden daha ucuza elektrik üretebilir. Öyleyse neden rüzgar enerjisi kullanalım? Elektrik üretmek için rüzgarı kullanmanın en büyük iki nedeni en bariz olanlardır: Rüzgar enerjisi temiz ve yenilenebilir. Kömürün yaptığı gibi atmosfere karbon dioksit ve nitrojen oksitler gibi zararlı gazlar salmaz ve yakın zamanda rüzgarın bitmesi tehlikesiyle karşı karşıya değiliz. Ayrıca, herhangi bir ülke bunu yurt dışından destek almadan kendi ülkesinde üretebileceği için rüzgar enerjisiyle ilişkili bağımsızlık da vardır. Ek olarak; bir rüzgar türbini, merkezi elektrik şebekesinin hizmet vermediği uzak bölgelere elektrik getirebilir.

Ancak dezavantajları da var. Rüzgar hızları dalgalandığı için rüzgar türbinleri diğer birçok elektrik santrali gibi her zaman %100 güçte çalışamaz. Rüzgar türbinleri, bir rüzgar santralinin yakınında yaşıyorsanız gürültülü olabilir, kuşlar ve yarasalar için tehlikeli olabilirler (bunu destekleyen ve çürüten çalışmalar bulmak mümkün). Zorlu çöl alanlarında, türbin kurmak için zemini kazarsanız, arazi erozyonu riski vardır. Ayrıca, rüzgar nispeten güvenilmez bir enerji kaynağı olduğu için, rüzgar enerjisi santrallerinin operatörleri, rüzgar hızlarının azaldığı zamanlar için sistemi az miktarda güvenilir, yenilenemez enerji ile yedeklemek zorundadır. Bazıları temiz enerji üretimini desteklemek için kirli enerji kullanımının faydaları ortadan kaldırdığını iddia ediyor, ancak rüzgar endüstrisi bir rüzgar sisteminde sabit bir elektrik arzını sürdürmek için gerekli olan kirli enerji miktarının yenmek için çok az olduğunu iddia ediyor.

Enerji konusunda genel prensip, enerji kaynaklarının çeşitliliğini olabildiğince arttırmak ve bu sırada daha temiz enerji kaynaklarının gelişmesine fon ayırmaktır. Bir ülke (ve genel olarak insanlık), hiçbir zaman tek bir enerji kaynağına bağlı kalmamalıdır ve her zaman temiz enerji kaynaklarına daha fazla kaynak ayırmalıdır. Bu nedenle rüzgar türbinleri, araştırmaların devam etmesi gereken çok önemli bir enerji üretim sahasıdır; ancak tek başına insanlığın tüm ihtiyaçlarını karşılama ihtimali düşüktür - ki bu kaynaktan böyle bir şeyi beklemenin bilimsel bir temeli de bulunmamaktadır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Muhteşem! 4
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: How Stuff Works | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/06/2022 04:35:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9817

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Savaş
Aşılar
Patlama
Carl Sagan
Nörobilim
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Deri
Kanser Tedavisi
Tüy
Viral Enfeksiyon
Uluslararası Uzay İstasyonu
Jinekoloji
Mers
Gen
Diş Hastalıkları
Yas
Darwin
Pandemik
Ergen
Besin
Genetik Mühendisliği
Aile
Uçuş
Oksijen
Felsefe
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.