Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü Nedir? Yıldızlaştırıcılar Bize Ne Sunabilir?

Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü Nedir? Yıldızlaştırıcılar Bize Ne Sunabilir? Science
Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü.
14 dakika
673
Tüm Reklamları Kapat

Wendelstein 7-X (W7-X) füzyon reaktörü, temiz ve sürdürülebilir enerji arayışında önemli bir atılımı temsil etmektedir. Almanya'daki Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü (IPP) tarafından geliştirilen bu devrim niteliğindeki füzyon cihazı, güneşi besleyen süreç olan nükleer füzyonun muazzam gücünün kilidini açmayı hedeflemektedir.

Füzyon enerjisi; sera gazı emisyonu ve uzun ömürlü radyoaktif atık üretmeyen, çevre dostu ve neredeyse sınırsız bir güç kaynağı sağlayan bir enerji olması sebebiyle büyük umutlar vaat etmektedir. Bununla birlikte, Dünya'daki füzyon reaksiyonlarından yararlanmak, çok büyük teknik zorluklar ortaya çıkarmaktadır. W7-X reaktörü, gelişmiş plazma stabilitesi ve uzun hapsetme süreleri sunan yenilikçi yıldızlaştırıcı (İng: "stellarator") tasarımıyla bu engellerin üstesinden gelmeyi ve böylece füzyon gücü hayalini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Küresel enerji talebi artmaya devam ettikçe ve iklim değişikliği ile ilgili endişeler yoğunlaştıkça, sürdürülebilir ve karbonsuz enerji kaynaklarına olan ihtiyaç giderek daha acil hale gelirken W7-X füzyon reaktörü, temiz enerji çözümleri arayışında önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir. Füzyon reaksiyonlarının yoğun ısı ve basıncını kullanan W7-X reaktörü; bol miktarda güvenli ve çevre dostu enerji sağlama potansiyeline sahiptir.

Başarılı çalışması halinde bu reaktör yalnızca dünyanın artan enerji taleplerini karşılama vaadini yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda fosil yakıtlara bir alternatif ve iklim değişikliğini hafifletmek için bir yol da sunar. Bu yazıda, Wendelstein 7-X füzyon reaktörünün tasarımını, çalışma ilkelerini, deneysel sonuçlarını ve enerji üretiminin geleceğini şekillendirmedeki potansiyel etkisini keşfediyoruz.

Tüm Reklamları Kapat

Füzyon Enerjisi Nedir?

Füzyon enerjisi, yıldızları besleyen süreçlerden ilham alarak enerji üretimine devrim niteliğinde bir yaklaşımı temsil etmektedir. Hafif atom çekirdeklerinin, tipik olarak hidrojen izotoplarının daha ağır elementler oluşturmak için birleştirilmesini ve muazzam miktarda enerjinin salınmasını içerir. Füzyonun arkasındaki temel ilke, Einstein'ın ünlü denklemi olan E=mc²E=mc² denklemi aracılığıyla kütlenin enerjiye dönüştürülmesidir. Bu süreç, fosil yakıtlar ve fisyona dayalı nükleer enerji gibi geleneksel enerji kaynaklarına göre çok sayıda avantaj sunar.

Füzyon Reaksiyonu
Füzyon Reaksiyonu

Füzyon enerjisi, fosil yakıtların aksine bol ve yaygın olarak bulunabilen yakıt kaynaklarına dayanır. Deniz suyunda bulunan bir hidrojen izotopu olan döteryum ve lityumdan üretilebilen trityum, füzyon reaksiyonları için birincil yakıt görevi görür. Bu yakıtların bolluğu, sınırlı fosil yakıt kaynaklarıyla ilgili çevresel ve jeopolitik endişeler olmadan uzun vadeli enerji sürdürülebilirliği sağlar. Ayrıca, füzyon reaksiyonları karbon dioksit veya diğer sera gazları üretmez ve iklim değişikliğini hafifletmede çok önemli olan karbonsuz bir enerji çözümü sunar.

Trityum İzotopunun Yapısı
Trityum İzotopunun Yapısı
ITER

Füzyon enerjisinden yararlanmadaki zorluklar, stabil ve kontrollü plazma hapsini korurken füzyon reaksiyonlarının oluşması için gereken aşırı koşulların tekrarlanmasında yatmaktadır. Gerekli koşulların sağlanması, Güneş'in çekirdeğinden çok daha sıcak olan milyonlarca santigrat derecelik bir sıcaklık gerektirir. Pozitif yüklü atom çekirdekleri arasındaki itici kuvvetlere karşı koymak için plazma ısıtılmalı ve yeterli sürelerle sınırlandırılmalıdır. Ek olarak, kesintileri önlemek ve sürekli füzyon reaksiyonlarını sağlamak için plazma üzerinde hassas kontrol hayati önem taşır. Bu teknik engellerin üstesinden gelmek, füzyon araştırmalarının ana odak noktası olmuştur ve tokamaklar, yıldızlayıcılar ve atalet hapsi cihazları gibi çeşitli reaktör tasarımlarının geliştirilmesine yol açmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Özetle füzyon enerjisi, nükleer füzyonun gücünden yararlanarak dünyanın enerji sorunlarına umut verici bir çözüm sunmaktadır. Bol miktarda yakıt kaynağı, sera gazı emisyonu olmaması ve neredeyse sınırsız enerji potansiyeli ile füzyon, enerji üretiminde devrim yaratma kapasitesine sahiptir.

Bununla birlikte, özellikle yüksek sıcaklıklarda kararlı füzyon reaksiyonlarının elde edilmesi ve sürdürülmesinde önemli bilimsel ve mühendislik gerektiren zorluklar ele alınmaya devam etmektedir. Wendelstein 7-X füzyon reaktörü gibi projelerle örneklenen sürekli araştırma ve geliştirme çabaları, füzyon enerjisi anlayışımıza katkıda bulunuyor ve ticari olarak uygulanabilir füzyon enerji santrallerinin gerçekleştirilmesinin yolunu açıyor.

Yıldızlaştırıcı Yaklaşımı

Yıldızlaştırıcı konfigürasyonu, kontrollü nükleer füzyon reaksiyonlarına ulaşmak için farklı bir yaklaşımı temsil eder. Merkezi bir solenoid tarafından üretilen toroidal bir manyetik alan kullanan yaygın olarak bilinen tokamak tasarımının aksine yıldızlaştırıcı, plazmayı sınırlamak ve kontrol etmek için karmaşık bir üç boyutlu bükülmüş geometri kullanır. Yıldızlaştırıcının birincil avantajı, büyük indüklenmiş plazma akımlarına ihtiyaç duymadan kararlı durum plazma hapsini sürdürme konusundaki doğal yeteneğidir.

Yıldızlaştırıcının bükülmüş geometrisi, plazma parçacık hareketi nedeniyle ortaya çıkan sürüklenme etkilerini ortadan kaldırmak için dikkatlice tasarlanmıştır. Bu sürüklenme etkileri, partikül kayıplarına neden olma ve plazma hapsedilmesini bozma eğilimindedir. Yıldızlaştırıcı, plazmadaki manyetik alan çizgilerini bükerek bu sürüklenme etkilerini etkili bir şekilde ortadan kaldırarak plazma stabilitesini iyileştirir. Karmaşık manyetik alan konfigürasyonu, plazma hapsi için gerekli manyetik alanları oluşturan bir dizi hassaslıkla şekillendirilmiş ve konumlandırılmış manyetik bobinler aracılığıyla elde edilir.

Yıldızlaştırıcı yaklaşımı ayrıca birkaç avantaj daha sunar. Araştırmacıların plazma geometrisini uyarlamasına ve plazma performansını optimize etmesine olanak tanıyan esnek plazma şekillendirmeyi mümkün kılar. Bu esneklik, kararlı plazma koşullarının korunmasında ve plazma dengesizliklerinin hafifletilmesinde özellikle faydalıdır. Ayrıca, büyük indüklenmiş plazma akımlarının olmaması, plazmanın kontrol edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili karmaşıklığı ve zorlukları azaltır. Bununla birlikte, karmaşık manyetik alan geometrisi ve yıldız oluşturma cihazlarının tasarımı ve yapımında yer alan karmaşıklıklar, önemli mühendislik gerektiren ve teknik zorluklar yaratır.

Tüm Reklamları Kapat

Yıldızlaştırıcı Yaklışım Prensibi
Yıldızlaştırıcı Yaklışım Prensibi
PNAS

Son yıllarda Wendelstein 7-X (W7-X) füzyon reaktörü, bir amiral gemisi yıldız deneyi olarak ortaya çıktı. Almanya'daki Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü'nde (IPP) bulunan W7-X, yıldızlaştırıcı kavramının uygulanabilirliğini ve potansiyelini göstermeyi amaçlıyor. Süper iletken manyetik bobinler ve gelişmiş plazma teşhisi içeren makinenin gelişmiş tasarımı, araştırmacıların plazma hapsinin inceliklerini keşfetmelerine ve çeşitli çalışma koşulları altındaki davranışlarını incelemelerine olanak tanıyor. Yıldızlaştırıcı araştırmasının sınırlarını zorlayan W7-X, füzyon plazma fiziğinin daha geniş bir şekilde anlaşılmasına ve geleceğin yıldızlaştırıcı tabanlı füzyon reaktörlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Sonuç olarak yıldızlaştırıcı yaklaşım, kontrollü nükleer füzyon elde etmeye yönelik alternatif bir yolu temsil eder. Karmaşık manyetik alan konfigürasyonu ve sürüklenme etkilerinin iptali sayesinde yıldızlaştırıcı tasarımı, gelişmiş plazma stabilitesi ve füzyon işlemi üzerinde gelişmiş kontrol sunar. W7-X gibi yıldızlaştırıcılar önemli mühendislik zorlukları ortaya koyarken, füzyon araştırmasının sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve bizi, temiz ve sürdürülebilir bir güç kaynağı olarak füzyon enerjisinin potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaştırıyor.

W7-X'in Yolculuğu

Wendelstein 7-X (W7-X) füzyon reaktörünün geliştirilmesi, bilimsel yenilik, titiz mühendislik ve uluslararası iş birliğinin bir ürünüdür. Projenin yolculuğu, uzun vadeli plazma hapsi elde edebilen son teknoloji bir yıldız cihazı yaratma vizyonuyla başladı. Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü (IPP), füzyon araştırmalarının doğasında var olan karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için fizikçiler, mühendisler ve teknisyenlerden oluşan bir ekibi bir araya getirerek bu çabaya öncülük etti.

Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü İnşaası
Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü İnşaası
Wikipedia

W7-X'in inşası çok sayıda planlama, tasarım ve inşaat aşamasını içeren on yılı aşkın bir süreyi kapsıyordu. Proje, yıldızlaştırıcı konseptini iyileştirmeye ve gelişmiş plazma hapsi için manyetik alan yapılandırmasını optimize etmeye yönelik kapsamlı araştırma ve geliştirme çabalarıyla başladı. Tasarım süreci, makinenin yapısal bütünlüğünü ve optimum performansını sağlamak için büyük ölçüde gelişmiş bilgisayar simülasyonlarına ve modelleme tekniklerine dayanıyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Tasarım aşaması tamamlandıktan sonra, W7-X'in yapımına başlandı. Füzyon cihazının montajı süper iletken bobinlerin, plazma damarı bileşenlerinin ve teşhis sistemlerinin imalatı da dahil olmak üzere karmaşık hassas işler içeriyordu. Bu bileşenleri entegre etme ve sorunsuz çalışmasını sağlamaya dayanan zorlu görev, yüksek düzeyde mühendislik uzmanlığı ve ayrıntılara gösterilen titiz bir dikkat gerektiriyordu.

İnşaatın tamamlanmasının ardından W7-X'in devreye girme aşaması önemli bir dönüm noktası oldu. Bu aşama, makinenin alt sistemlerinin ve genel işlevselliğinin titiz bir şekilde test edilmesini ve kalibrasyonunu içeriyordu. Bilim insanları ve mühendisler; manyetik alanlarda titizlikle ince ayar yaptılar, plazma ısıtma ve teşhis için gerekli altyapıyı kurdular ve reaktörün performansını doğrulamak için ilk plazma deneylerini gerçekleştirdiler.

W7-X'in Tasarımı ve Yapısı

Wendelstein 7-X (W7-X) füzyon reaktörünün tasarımı ve yapısı, verimli ve kararlı plazma hapsine ulaşmayı amaçlayan kapsamlı araştırma ve mühendislik çabalarının doruk noktasını temsil eder. Bir yıldız oluşturucu olarak W7-X, gelişmiş plazma stabilitesi ve uzatılmış plazma hapsetme süreleri sağlayan benzersiz ve karmaşık bir tasarıma sahiptir. Makinenin yapısı, cihazın genel bütünlüğünü ve işlevselliğini sağlarken etkili plazma ısıtma ve hapsetmeyi kolaylaştırmak için titizlikle tasarlanmış birkaç temel bileşenden oluşur.

W7-X'in kalbinde, plazma hapsi için gerekli manyetik alanları oluşturan süper iletken manyetik bobinlerin karmaşık düzenlemesi yatıyor. Dikkatlice şekillendirilen ve konumlandırılan bobinler, sürüklenme etkilerini ortadan kaldıran ve plazma stabilitesini artıran üç boyutlu bir bükülmüş manyetik alan konfigürasyonu oluşturur. Süper iletken bobinlerin kullanılması, füzyon reaksiyonları için gerekli plazma parametrelerine ulaşmak için çok önemli olan yüksek manyetik alan güçlerinin üretilmesine izin verir. Tasarımın bu yönü, plazmanın sınırlandırılması ve kontrol edilmesinde makinenin verimliliğine ve etkinliğine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Bebo ve Bice'nin Keşifleri - 2 | Bize Bir Mancınık Lazım!

Yo, olamaz! Köprü yıkıldı… Çekirge Zigi için kolay, şöyle bir zıplasa yeter. Ama Bebo ve Bice uçurumu nasıl aşacaklar?

Bebo pembe bir solucan, Bice ise mavi bir pire; birbirinden hiç ayrılmayan iki arkadaş. Bebo biraz şakacı, Bice ise serüven peşinde koşan bir oyunbaz. Meraklı Bebo ve Bice’nin karşısına her zaman tuhaf ve sıra dışı şeyler çıkıyor. Onlar da basit deneyler yaparak olayları açıklığa kavuşturuyorlar.

Bebo ve Bice’nin Keşifleri, okul öncesi dönemden başlayarak çocukları dünyayı gözlemlemeye ve problemler karşısında çözüm üretmeye teşvik ediyor. Hikayeye yerleştirilmiş basit deneyler aracılığıyla çocuklar erken yaşta bilimle tanışıyor.

Instagram’da kitap hakkındaki okur yorumlarını sizin için derledik, okumak için #bebovebicedomingo etiketiyle arama yapabilirsiniz.

Devamını Göster
₺85.00
Bebo ve Bice'nin Keşifleri - 2 | Bize Bir Mancınık Lazım!

Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörünün Yapısı
Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörünün Yapısı
ITER

Plazma damarının kendisi, W7-X tasarımının bir başka hayati unsurunu oluşturur. Yüksek sıcaklıktaki plazmanın oluşturulduğu ve hapsedildiği bir kap görevi görür. Kap, aşırı ısıya ve plazmanın aşındırıcı etkilerine dayanabilen yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Kabın yapısal tasarımı, füzyon reaksiyonları sırasında üretilen ısıyı dağıtmak için sofistike bir soğutma sistemi içerir. Damarın geometrisi ve iç yapıları, plazma bozulmalarını en aza indirmek ve plazma performansını optimize etmek için dikkatle tasarlanmıştır.

Ek olarak W7-X, plazmanın davranışını izlemek ve analiz etmek için stratejik olarak konumlandırılmış bir dizi gelişmiş teşhis ve ölçüm sistemine sahiptir. Bu teşhis sistemleri, sıcaklık, yoğunluk ve parçacık dağılımı gibi plazma parametreleri hakkında değerli bilgiler sağlayarak füzyon işleminin karmaşık dinamiklerini anlamaya yardımcı olur. Ayrıca, nötr ışın enjeksiyonu ve elektron siklotron rezonans ısıtması gibi plazma ısıtma mekanizmalarının entegrasyonu, sürekli füzyon reaksiyonları için gereken yüksek sıcaklıklara ulaşma ve bunu koruma yeteneğini geliştirir.

Özet olarak, W7-X'in tasarımı ve yapısı, en ileri mühendislik teknikleri ve bilimsel bilginin kaynaşmasını göstermektedir. Süper iletken manyetik bobinlerin karmaşık düzeni, sağlam plazma damarı ve gelişmiş tanılamanın dahil edilmesi makinenin plazmayı verimli bir şekilde sınırlandırma ve kontrol etme becerisine katkıda bulunur. W7-X'in tasarımı yalnızca plazma fiziğinin ve füzyon reaksiyonlarının araştırılmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki füzyon reaktörü tasarımları ve ilerlemeleri için temel oluşturur.

Plazma Hapsi ve Isıtma

Etkili plazma hapsi ve ısıtma sağlamak, füzyon araştırmasının temel bir yönüdür ve Wendelstein 7-X (W7-X) füzyon reaktörünün çalışmasında çok önemli bir rol oynar. Plazma hapsinin birincil amacı, manyetik alan yapısı içinde kararlı ve iyi kontrol edilen bir plazma durumunu sürdürmektir. Bu, füzyon reaksiyonlarını sürdürmek ve bozulmalara yol açabilecek plazma kararsızlıklarını önlemek için gereklidir. W7-X, plazmayı uzun süreler boyunca sınırlamak için karmaşık bir manyetik alan konfigürasyonu kullanan yıldız oluşturma konseptini kullanır. Yıldızlaştırıcı tasarımındaki manyetik alan çizgilerinin bükülmüş geometrisi, gelişmiş plazma kararlılığı sağlar ve indüklenen plazma akımlarına olan güveni azaltır.

Plazma ısıtma, füzyon işleminin bir başka kritik yönüdür. Füzyon reaksiyonları, atom çekirdekleri arasındaki elektrostatik itmenin üstesinden gelmek için yüksek sıcaklıklar gerektirdiğinden, istenen plazma koşullarını elde etmek için W7-X'te verimli ısıtma mekanizmaları kullanılır. Reaktör, nötr ışın enjeksiyonu (NBI) ve elektron siklotron rezonans ısıtması (ECRH) gibi çeşitli ısıtma yöntemlerini kullanır. NBI, enerjilerini çarpışmalar yoluyla plazma iyonlarına aktaran enerjik nötr parçacıkların plazmaya enjekte edilmesini içerir. Öte yandan ECRH, plazma elektronlarını doğrudan ısıtmak için yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanır. W7-X, ısıtma mekanizmalarını dikkatli bir şekilde kontrol ederek füzyon reaksiyonları için gerekli sıcaklıklara ulaşabilir ve kararlı plazma koşullarını koruyabilir.

Kapalı plazmanın davranışını izlemek ve analiz etmek için W7-X, bir dizi gelişmiş teşhis ve ölçüm sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler; sıcaklık, yoğunluk, parçacık dağılımı ve plazma dengesizlikleri gibi önemli plazma parametreleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu teşhislerden elde edilen ölçümler; araştırmacıların plazma davranışını anlamalarına, teorik modelleri doğrulamalarına ve füzyon reaktörünün performansını iyileştirmelerine yardımcı olur. Gelişmiş tanılamanın W7-X'e entegrasyonu, plazma hapsetme ve ısıtma anlayışımızı geliştirerek füzyon araştırmalarında daha fazla ilerlemeyi kolaylaştırabilir.

Deneysel Sonuçlar ve Gelecekteki Beklentiler

Wendelstein 7-X (W7-X) füzyon reaktörü plazma hapsinin davranışını keşfetmeyi, teorik modelleri doğrulamayı ve füzyon enerjisinin potansiyeline ilişkin içgörüler kazanmayı amaçlayan kapsamlı deneysel araştırmaların konusu olmuştur. W7-X'ten elde edilen deneysel sonuçlar, plazma fiziği ve füzyon reaksiyonlarını anlamamıza katkıda bulunan değerli veriler ve gözlemler sağlamıştır. Bu bulguların yalnızca gelecekteki füzyon reaktörlerinin gelişimi için değil, aynı zamanda plazma bilimi için de çıkarımları vardır.

W7-X'in dikkate değer başarılarından biri, ilk beklentileri aşan uzun plazma hapsetme sürelerinin başarılı bir şekilde gösterilmesidir. Makine, 100 saniyeye kadar süren plazma deşarjlarına ulaşmıştır ve bu, bir yıldız aygıtı için dikkate değer bir başarıdır. Bu başarı, sürekli füzyon reaksiyonları için yeni olanaklar sunarken daha gelişmiş plazma senaryolarını ve çalışma koşullarını keşfetmenin yolunu açmaktadır. W7-X deneylerinde gözlemlenen uzamış plazma hapsi süreleri, gelecekteki füzyon reaktörlerinin gelişimi için çok önemli olan yıldız plazmalarının stabilitesi ve kontrolü hakkında fikir verir.

Ayrıca W7-X, plazma türbülansı ve taşıma özellikleri hakkında değerli deneysel veriler sağlamıştır. Plazma türbülansını anlamak ve hafifletmek, verimli enerji sınırlaması elde etmek ve genel plazma performansını iyileştirmek için çok önemlidir. W7-X'teki deneysel çalışmalar, türbülansın özelliklerine ve bunun plazma taşınması üzerindeki etkisine ışık tutmuştur. W7-X deneylerinden elde edilen gözlemler, teorik modellerin ve hesaplamalı simülasyonların iyileştirilmesine yardımcı olarak, plazma davranışının daha iyi anlaşılmasına ve füzyon cihazlarında plazma hapsedilmesinin daha doğru tahminlerine yol açmıştır.

İleriye bakıldığında, W7-X ve daha geniş füzyon araştırma alanı için gelecek beklentileri umut vericidir. W7-X üzerinde devam eden deney ve araştırmalar; gelişmiş plazma senaryolarını keşfetmeyi, plazma performansını optimize etmeyi ve plazma hapsini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. W7-X deneylerinden elde edilen bilgiler daha verimli, kompakt ve ekonomik olarak uygun olan yeni nesil füzyon reaktörlerinin tasarımına ve geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ek olarak, W7-X araştırmasıyla geliştirilen içgörüler ve teknikler, uluslararası iş birliğini teşvik ederek ve füzyon bilimini ilerleterek dünya çapındaki diğer yıldız yaratma projelerine fayda sağlama potansiyeline sahiptir.

W7-X füzyon reaktörü ile örneklenen füzyon araştırmalarında devam eden ilerlemeler, sürdürülebilir enerji üretiminin gerçeğe dönüştüğü bir geleceğe bir bakış atmamızı sağlamaktadır. Enerji alanında devrim yaratma potansiyeline sahip olan W7-X füzyon reaktörü, temiz ve bol güç kaynaklarına yönelik acil küresel ihtiyaca cevap verme konusundaki insan zekasının ve kararlılığının bir kanıtı olarak görülmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
17
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 4
 • Umut Verici! 2
 • Tebrikler! 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/11/2023 00:05:19 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14847

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Makine
Bilim Tarihi
Mitler
Homo Sapiens
Hücre
Köpekgil
Hız
İntihar
Nötron
Darwin
Psikoloji
Bilim İnsanı
Nobel Ödülü
Makina Mühendisliği
Kadın Doğum
Olumsuz
Botanik
Kanıt
Genler
Bilim Felsefesi
Optik
Modern
Karar Verme
Süt
Asit
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Kurtlar Neden Dolunayda Ulur?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
Cep Telefonları Yerinizi Nereden Biliyor da Sizi Arayabiliyor?
Cep Telefonları Yerinizi Nereden Biliyor da Sizi Arayabiliyor?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
H. Avcı, et al. Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü Nedir? Yıldızlaştırıcılar Bize Ne Sunabilir?. (23 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 30 Kasım 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14847
Avcı, H., Alparslan, E. (2023, July 23). Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü Nedir? Yıldızlaştırıcılar Bize Ne Sunabilir?. Evrim Ağacı. Retrieved November 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14847
H. Avcı, et al. “Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü Nedir? Yıldızlaştırıcılar Bize Ne Sunabilir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 23 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/14847.
Avcı, Hüseyin. Alparslan, Eda. “Wendelstein 7-X Füzyon Reaktörü Nedir? Yıldızlaştırıcılar Bize Ne Sunabilir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, July 23, 2023. https://evrimagaci.org/s/14847.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close