Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Oyuk Dünya Komplosu: Dünya’nın Kutuplarında, Agarta Medeniyetine Açılan Geçitler Olabilir mi?

Oyuk Dünya Komplosu: Dünya’nın Kutuplarında, Agarta Medeniyetine Açılan Geçitler Olabilir mi? Indy100
"Oyuk Dünya" teorisine göre Dünya.
15 dakika
25,958
 • Jeoloji
 • Coğrafya

Komplo teorisyenleri gerek dini gerek milli değerleri kullanarak çok fazla psikolojik ve vicdani sömürüye zemin hazırlamaktalar. Üstelik çok büyük bir kısmı, toplantılar, etkinlikler, fonlar vb. eylemlerle kandırıldıklarından bihaber insanlardan çok fazla para koparmaktalar. Gerek Düz Dünya Komplosu'na inananlar, gerekse Dünya’nın 7000 yıl önce yaratıldığına inananlar olsun, ne yazık ki bu gibi teorileri ortaya katan kurnaz grupların ekmeğine yağ sürmekten ve vakitlerini boş bir uğraş için harcamaktan başka, anlamlı pek bir faaliyette bulunmuyorlar.

Bu yazımızda, en az "Düz Dünya" komplosu kadar popüler olan bir diğer komplo teorisinden bahsedeceğiz: “Oyuk Dünya” (İng.: "Hollow Earth") komplo teorisi; yani Dünya'nın gerçekte küresel ve katı bir yapıda değil, küresel olsa bile içi oyuk bir yapıda olduğuna inananların savunduğu komplo teorisi. Buna geçmeden önce, insanların neden bu tür bariz bir şekilde hatalı komplo teorilerine bu kadar büyük bir talep gösterdiklerini öğrenmek isterseniz şu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Tüm Reklamları Kapat

İnsanların komplo teorilerine inanmalarının evrimsel ve bireysel boyutunu belirttiğimiz yazıdan öğrendiğinize göre gelelim “Oyuk Dünya” teorisine. Tıpkı Düz Dünya’cılar gibi Oyuk Dünya’cılar da dünya çapında bir hayli fazla. Peki ama Oyuk Dünya teorisi nedir ve kimler tarafından ortaya atılmış önce bunu öğrenelim.

Oyuk Dünya Teorisi Nedir? Nereden Çıktı?

Bu teori; Düz Dünya teorisine nazaran Dünya’nın düz değil, bir küre şeklinde olduğunu ancak kutuplarında oyuklar, delikler olduğunu dile getiriyor. Bu delikler; tıpkı birer kapı, geçit gibi Dünya’nın içindeki yeni bir dünyaya açılmakta. Ve bu dünyaya da "Agarta" denmekte. Agarta’nın geçmişi aslında Tibet, Orta Asya’ya kadar uzanmakta. Bu geleneklerde sözü edilen bu efsanevi, mistik dünya; ancak bazı coğrafyalarda bulunan dağlar, gizli geçitler aracılığıyla (ki bunların bazılarının Türkiye’de de var olduğuna inanılmakta) ziyaret edilebilir. Oyuk Dünya teorisine göre Dünya’mızın içi bomboş. Evet, yine ortada bir çekirdek bulunuyor ancak bu çekirdek, Dünya’nın içinde var olduğuna inanılan Agarta’ya bir ısı ve ışık kaynağı oluyor. Aynı zamanda yine bu gizli yer altı dünyasında milyonlarca yıl önce nesli tükenmiş olan mamut, dinozor gibi canlılar yer almakta.

Tüm Reklamları Kapat

Oyuk Dünya fikrine göre Dünya’nın taslak çizimi:
Oyuk Dünya fikrine göre Dünya’nın taslak çizimi:
Wikipedia

Peki bu iddia nereden çıktı? İddiaya göre yaklaşık 10-12 bin yıl önce Dünya’da Atlantis ve Mu adı verilen iki süper medeniyet vardı. Bu üstün medeniyetlerin teknolojileri bizim şu anki teknolojimizden çok daha üstündü. Atlantisliler ve Mulular, üstün yaşamlarını sürerken, birçok mitolojik kaynakta adı geçen "Nuh Tufanı" gerçekleşti ve her tarafı sel kapladı ve bu iki medeniyetten Dünya’da eser kalmadı.

Tam da bu noktada bir iddia daha var: (elbette) uzaylılar! Bu iddiaya göre de Dünya’yı başka bir galaksiden gelen uzaylılar işgal ediyor ve Atlantisliler ve Mulular bu uzaylılar ile kahramanca savaşıyorlar. Uzaylılar savaşı kaybedeceklerini anladıkları zaman, Dünya’nın kutuplarını nükleer bombalar ile patlatıyorlar ve bir sel taşkınına sebep oluyorlar. Anlayacağınız ya Tanrı'nın gazabı Nuh Tufanı ile ya da uzaylılarla, öyle ya da böyle, Dünya’yı bir sel kaplıyor.

Bu selden kurtulabilen üstün ırklar, Dünya’nın yer kabuğundan aşağıya doğru yol alıp tesadüfen iç dünyayı keşfediyorlar. Ve bu dünyanın zenginlikleriyle tanışınca, burada yeni bir medeniyet kurmaya karar veriyorlar. İşte iddiaya göre bu krallığa Agarta denmekte. Elbette değişik kültürlerde değişik inançlar söz konusu. Örneğin yine bir iddiaya göre aslında Agarta ırkı tek başına değil, Shambhala (Şambala) isimli bir krallık ile iç dünyaya hüküm sürmekte. Başka bir iddiaya göre Agarta iyiliği temsil ederken, Shambhala kötülüğü temsil etmekte. İddialar; kültürden ve kabul gören mitolojiden kaynaklı olarak değişkenlik gösterse de efsanenin özü aynı: yer altı dünyası.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İnanışa göre bu dünyada yaşayan üstün ırk veya ırklar binlerce yıl önce Dünya yüzeyindeki kuzenleriyle, yani eski çağdaki kuzey kutuplarında, Oyuk Dünya inanışına göre var olan deliklerle belli aralıklarla iletişime geçiyorlar ve bizden bilgi alıp kimi zaman bizleri yönlendiriyorlar. Agartalılar veya var olduğuna inanılan diğer krallıklar eski çağlarda yaşayan insanları medenileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar; ancak insanların medenileştikçe daha saldırgan, daha agresif ve adaletsiz davrandıklarını görünce insanları kendi başlarına bırakıp kabuklarına çekiliyorlar. Ancak yine de insanları izlemeye devam edip bilgi almaya devam ediyorlar, hatta eskiden ve şu anda da UFO ("Unidentified Flying Object", Türkçe'de "Tanımlanamayan Uçan Nesne") olduğu düşünülen bazı uçan cisimlerin, aslında Agartalılar olduğuna inanılıyor.

İddialar bununla kalmıyor. Başka iddialara göre nerdeyse 1 asır kadar önce, yani 20. yüzyılda, üstün güce sahip olan bazı devletler Agartalılar ile iletişime geçiyor. Bu iddiada en çok adı geçen isim, (elbette) Hitler’dir. Hitler, 1930 yıllarında bu delikleri keşfedip Agartalılar ile iletişime geçiyor ve bir şekilde onlarla anlaşma sağlayıp üstün savunma teknolojilerinden faydalanıyor. Hatta kuzey kutuplarında bazı üsler kurup, sık sık Agartalılar ile iletişime geçiyor. Bir başka iddiaya göre, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanlar yenileceklerini anladığında Hitler ve bazı Nazi subayları, bu deliklerden Agarta’ya kaçıp saklanmıştır.

İddialara göre Hitler savaş boyunca Agartalılardan destek almıştı.
İddialara göre Hitler savaş boyunca Agartalılardan destek almıştı.
Alcances

Görüldüğü üzere iddialar çok farklı şekillerde dallanabiliyor: Hitler, uzaylılar, Nuh Tufanı... Ancak az önce belirttiğimiz gibi bütün iddiaların kökeninde aynı şey yatıyor: Dünya’nın içi boş ve orada Agarta isimli br medeniyet yer alıyor. Peki bu teorinin gerçek olduğunu düşünenlerin bilimsel iddiaları var mı? Bunlardan söz edelim.

Komployu Bilimle Süsleme Çabaları...

Halley kuyruklu yıldızının isim babası Edmond Halley'in 1697 yılında kaleme aldığı bir araştırmasında bu teorinin Dünya’nın manyetik alanının kaynağı ile bir geçerlilik kazanabileceği yer alıyordu. Ona göre Dünya’nın oluşmaya başladığı ilk zamanlarda Dünya tamamen eriyik kayalardan oluşuyordu ve bu kayalar soğurken Dünya’nın kendi etrafında çok hızlı bir şekilde dönmesinden ötürü bir santifirüj etkisiyle Dünya’nın iç katmanları birbirinden ayrıldı. Merkezde erimiş metalde oluşan son derece sıcak bir çekirdek kaldı. Bu çekirdeğin etrafında ise tahmini 2-4 arası katman yer alıyordu. Ve bu katmanlar farklı hızlarda hareket ediyordu. Bundan ötürü de Dünya’nın manyetik alanı oluşuyordu.

İşin ilginç tarafı ise şu: Halley’e göre bu çekirdeğin etrafında, katmanlarda bir yaşam belirtisi olabilirdi. Yani çekirdek, yapay bir güneş gibi davranabilirdi. 1697’de bunu yayımladığında bununla alay eden kimse olmadığı gibi, bu teoriyi ciddiye alan kimse de olmadı. Zaten Halley’in kendisi de bu fikir üzerinde yoğunlaşmadı.

Tüm Reklamları Kapat

Edmond Halley’e göre Dünya bir santifirüj etkisiyle içten katmanlarına ayrılmış olmalıydı.
Edmond Halley’e göre Dünya bir santifirüj etkisiyle içten katmanlarına ayrılmış olmalıydı.
Wikipedia

Buna rağmen bu teori Batı’da 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. 1800’lerin başında ise bu fikre rağbet inanılmaz bir şekilde arttı. Birçok kaşif, seyyah Dünya’da bu teorinin yeşerdiği ortamlara (Himalaya, Tibet vb.) gezide bulunuyorlardı. Doğu’nun mistisizmi bir merak konusu olmaya başladı ve kimi gruplar bu teoriyi Avrupa’da yaymaya başladı. Hatta 1870’te "Cyrus Teed" isimli bir bilim insanı, bir kaza geçirip ilahi bir kaynaktan ilham aldığını ileri sürdü. Ve Dünya’nın merkezindeki bu medeniyetten haberdar olduğunu ileri sürüp, bir tarikat bile kurdu.

Yine başka bir iddiaya göre 1968’de gönderilen bir uydu kutuplarda bulunan bu deliklerin fotoğrafını çekti; ancak NASA bu fotoğrafları arşivinden kaldırıp, toplattı. Ancak bazı güruhlar, bu "fotoğrafları" internette yayınlamaya devam ediyorlar.

Bahsi geçen fotoğraf.
Bahsi geçen fotoğraf.
Mirror

Gidip Dönen Biri: Amiral Richard E. Byrd

İddialar bununla da kalmıyor. Bir başka söylentiye göre de ünlü amiral Richard E. Byrd ,1940’larde kutuplarda keşif araştırmaları yaparken kazara bu geçitlerden birine rastlıyor ve Agarta’ya geçiş yapıyor. Agartalılar ile muhabbet eden bu amirale Agartalılar, nükleer silahların kullanılmasından şikayetçi olduklarını belirtip, onu Dünya yüzeyine geri gönderiyorlar. Durumu öğrenen Pentagon, amiralin asla konuşmaması gerektiğini belirtiyor. Hikaye burada başka iddialarla şekillense de, tamamen söylentilere dayalı bu tür dallanmalarla yazımızı uzatmak istemiyoruz. İşin özünde olan, ortada en ufak bir kanıt olmamasına rağmen, tarihi olayları rastgele bir şekilde birbirine bağlayarak, bir hikaye türetme çabası...

Richard E. Byrd: Agartalılar ile iletişime geçtiği iddia edilen kişi.
Richard E. Byrd: Agartalılar ile iletişime geçtiği iddia edilen kişi.
Britannica

Bilimle Soslamak, Bir Komplo Teorisini Bilimsel Yapmaz!

Öncelikle “bilimsel” kelimesini netleştirelim: Bir konunun bilimsel olması demek, onun rasyonel (yani herkes tarafından, uygun bir anlatımla, kuşkusuzca kabul edilebilir) bir zemine yatırılabilmesi demektir. Örneğin perilerin varlığı bilimsel bir konu değildir; çünkü perilerin nasıl var oldukları, neye benzedikleri, nasıl özelliklere sahip oldukları tamamen belirsiz bir kurgudan ibarettir. Bu yüzden periler hiçbir zaman bilimsel bir zeminde tartışılamazlar. Ancak bunun aksine suyun (H2O) değişen koşullar altında değişen fiziksel özellikleri bilimsel bir konudur ve bilimin alt dallarından Kimya biliminin konusudur.

Tüm Reklamları Kapat

Oyuk Dünya teorisi ise bilimsel olarak test edilebilirdir, çünkü kanıtlanabilir niteliktedir. Ancak bir konunun bilimsel olması onu mutlak gerçek konumuna getirmez. Yani bu komplo, ispatlanmamış bir fikirden ibarettir. Eğer kalkıp bunu doğrular nitelikte araştırmalar, makaleler, keşifler ortaya koyarsanız ve bu çalışmalarınızın sonucunda son derece tutarlı sonuçlar elde ederseniz, incelediğiniz konu bilim camiasında ve halk arasında "gerçek" olarak kabul görebilir. O zamana kadar, ispatsız iddiaların gerçek olmadığını kabul etmemiz gerekmektedir.

Ya Halley’in Araştırması?

Edmond Halley’in dönemi aslında pozitif bilimler için çok iyi bir dönemdi; ancak bu dönemdeki bilgilerin çoğu daha sonra hatalı veya eksik çıktı: Örneğin Newton gibi bir dahinin bile ortaya koyduğu Kütleçekim Teorisi, yıllarca "tartışılmaz gerçekler" gibi görüldükten sonra, Einstein adlı başka bir dahi tarafından yanlışlanmıştır. Halley de bu konuda bilimsel olarak kabul edilebilir düzeyde bir kanıt veya deney ortaya koyamamıştır; dolayısıyla sadece bir bilim insanı bu tür bir fikri değerlendirdi diye, fikir kendiliğinden bilimsel olmamaktadır. Bir fikri gerçek yapan, ona dair kanıtlar sunabilmektir; bilim insanlarından 1 tanesi (veya N tanesi) şöyle veya böyle dedi diye bir şey gerçek olmaz.

Oyuk Dünya Teorisi Fiziksel Olarak İmkansızdır!

Oyuk Dünya teorisinin fiziksel olarak imkansız bir teori olduğunu anlamak için, kütle yığınlarının uzayda, boşlukta nasıl davrandığını anlamamız gerekmektedir. Bunun için de kütleçekimini anlamamız gerekiyor. Albert Einstein’ın 1915’te ortaya koyduğu Genel Görelilik Teorisi'ne göre, uzay-zaman kumaşında kütleler bir boğum yaratıyorlar ve boğumun etkisiyle kütleçekimi denen bir kuvvet ortaya çıkıyor.

Uzayda bulunan bir yığın madde, çevrelerinde çok daha büyük kütleli bir cisim bulunmadığı müddetçe, her zaman birbiri üzerine yığılır. Yani bu maddeler, miktarı fark etmeksizin, birbirlerini çekerler. İşte gezegenler, aylar yani uydular, yıldızlar, meteorlar vb. gök cisimlerinin hepsi aşırı miktarda maddenin bu kuvvetle birbirini çekmesi sonucu oluştu ve oluşmaya devam ediyor. Bunun için aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Primo Sole Blend Filtre Kahve 500 gr.

Primo Sole Filtre Kahve

The Coffee Belt markamızın yeni üyesi Primo Sole Filtre Kahve, %100 Arabica çekirdeklerinden oluşan nefis bir lezzet. Özenle ve orta derecede kavrulan kahve çekirdekleri fincanınızda kakao, vanilya ve çiçeksi notalarıyla lezzet dolu bir deneyim sunuyor.

Primo Sole Filtre Kahve günün her saatinde içebileceğiniz bir kahve. Güne başlangıçta, ofiste, evde ya da bir akşam sohbetinde sevdiklerinizle size eşlik eder.UYARI: Bu ürün, müşterilerimizin tercihine göre özel olarak öğütülerek (veya hiç öğütülmeden) temin edilmektedir; yani müşteri talebine özel olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle lütfen sipariş notlarına talep ettiğiniz öğütme türünü ekleyiniz:

 1. Çekirdek (Öğütme İstemiyorum)
 2. Filtre Kahve Makinesi,
 3. Espresso (Öğütülmüş),
 4. French Press,
 5. Moka Pot,
 6. Hario V60,
 7. Aeropress,
 8. Metal Filtre,
 9. Chemex – Pour Over.

Tercih belirtilmemesi halinde öğütülmemiş çekirdekler gönderilecektir ve tarafınızdan öğütülmesi veya değirmen olan bir yerde öğüttürülmesi gerekecektir.

Devamını Göster
₺164.00
Primo Sole Blend Filtre Kahve 500 gr.

Videoda görebileceğiniz üzere, mikrokütleçekimli uzay ortamında su, ayrı durmak yerine birbiri üzerine yığılıp küresel bir şekil almaktadır. Bu da demek oluyor ki madde yığınları boşlukta dağınık durmak yerine bir arada durmayı tercih ederler, bir araya gelen maddelerde daha çok küresel bir şekil gözlemlenir (bunun nedeni, kürenin en düşük potansiyel enerjiyi mümkün kılıyor olmasıdır). Dünya’nın yaklaşık beşte birinden daha büyük nesnelerde baskın kuvvet merkeze doğru oluşan kütle çekimi olduğu için bu kütledeki nesnelerin bütünü küreseldir. Ancak bunu akışkan bir madde olan su ile, çok daha az miktarı gözlemleyerek de fark edebiliyoruz.

Buradan şunu çıkarabiliriz: Dünya’nın kütlesi, Dünya içerisinde katmanlar ve ortasında da son derece sıcak bir çekirdek bırakmaya müsaade etmez. Halley’in teorisinde öne sürdüğü gibi Dünya’nın oluşmaya başladığı ilk zamanlarda akışkan maddelerden oluşup kendi etrafında hızla dönmesi bile böyle bir Dünya şeklinin oluşması mümkün değildir. Bu şekilde bir gezegen olsa bile, kütleçekimi merkeze doğru olacağından, çekirdek tüm katmanları kendi içine doğru çeker ve nihayetinde baştaki gezegenin uzayda kapladığı hacimden daha az hacim kaplayan daha yoğun bir gezegen ortaya çıkar.

Varsayalım ki bu katmanlar ön göremediğimiz bir şekilde var oldu. Bu sefer de bu katmanlar üzerinde canlı yaşamı mümkün olmazdı. Çünkü bir yandan kütleçekimi buna müsaade etmezken bir yandan atmosferin sıcaklığı Güneş’in yüzeyi kadar sıcak olan Dünya çekirdeğinden ötürü aşırı derecede yükselir ve tıpkı atmosferin iyonosfer tabakası gazlar iyon halinde bulunur. Bir farkla: İyonosferde gazlar seyrek olduğu için sıcaklık termometre ile ölçüldüğünde düşük bir değer söz konusudur. Bu katmanlar arasındaki atmosfer ise canlı yaşamına müsaade edebilmesi için en az Dünya yüzeyi kadar yoğun bir hava tabakasına sahip olmalıdır. Bu da göz önüne alındığında hava tabakası, aşırı ısınıp gazlar iyonlarına ayrılacağından bir ekosistem oluşmasına müsaade etmeyecektir.

Yani her iki yönden de (yer çekimi ve gezegenlerin oluşması, çekirdek sıcaklığından ötürü canlılığın var olamaması) bu teori çuvallamaktadır.

Peki Ya NASA’nın Kaldırdığı Uydu Görüntüleri?

Yazının başlarında gösterdiğimiz fotoğrafta, kutuplarda belirgin bir şekilde oyuklar, delikler söz konusu. Ancak bu da bize herhangi bir kanıt sunmaz çünkü bahsi geçen fotoğraflar manipüle edilmiş görüntülerdir. Yani montaj ile oluşturulmuş, sahte fotoğraflardır. Günümüzde kutupların fotoğrafları tüm netliğiyle çekilebilmektedir ve bu tür deliklerin olmadığı barizdir.

Uzaydan Kuzey Kutbu...
Uzaydan Kuzey Kutbu...
NOAA
Uzaydan Güney Kutbu
Uzaydan Güney Kutbu
NASA

Ya Yerin Altına Açılan Delikler?

Obruklar! Obruklar, doğal süreçler veya karstik süreçler sonucu oluşan çukurlardır. Bu deliklerin çapı ve derinliği 1 – 600 metre arasında değişirken, kase ve kaya kenarlı kanyonlar gibi çeşitleri vardır. Birdenbire meydana gelebilecekleri gibi, yavaş yavaş da meydana gelebilirler ve su kanallarının, durgun suların olduğu yerlerde oluşabileceği gibi yüksek ve kuru yerlerde de oluşabilir. Bu yapının oluşumu, erozyon, mağara çatısının çökmesi, az çözünür kayaçların su sızıntısıyla yavaş yavaş yok olması gibi doğal süreçleri içerisine alır.

Obruklar; ülkemizde en çok Konya havzasında bulunurlar ve derinlikleri yer kabuğunu aşıp Agarta’ya, sonsuz güzelliklerin olduğu sözde cennete, açılmak bir yana dursun, genelde 1 kilometre altındadır.

Hırvatistan'daki Kızıl Göl obruğu, yeryüzündeki en büyük üçüncü obruktur.
Hırvatistan'daki Kızıl Göl obruğu, yeryüzündeki en büyük üçüncü obruktur.
Daily Mail

Yerin Altında Bir Medeniyet Hiç Var Oldu mu?

Agarta’nın var olmasının fiziksel imkansızlıklarından az önce söz ettik. Ancak bu, insanoğlunun yerin altına bir şehir veya devlet kurmadığı anlamına gelmez. Bunun en güzel örneği Nevşehir ilimizde yer alan Derinkuyu yer altı şehridir. M.Ö. 7-8. yüzyıllarında Frigler tarafından inşa edildiği düşünülen Derinkuyu şehri, Bizans döneminde Araplardan korunmak için (M.S. 780-1180) yoğun olarak kullanılmıştır. Ayrıca Timur’dan korunmak için Hristiyan yerliler tarafından da sıkça kullanılmış bir şehirdir.

Derinkuyu yer altı şehri:
Derinkuyu yer altı şehri:
Wikipedia

Tam olarak yer altı medeniyeti diyemesek de Dünya’daki koşullar nedeniyle (savaş, yönetim vs.) insanlar tarihte yerin altında kısıtlı bir yaşam olanağı sunan mekanlar yapma ihtiyacı duymuştur.

Peki Dünya’nın İçinde Başka Bir Dünya Yoksa, Ne Var?

Cevap: önce taş, sonra ateş!

Tüm Reklamları Kapat

İlkokul ve ortaokul derslerinden hatırlayabileceğiniz üzere Dünya sadece sudan veya karalardan oluşmaz. Dünya’nın derinliklerine inildikçe (70 km, Tibet platosu sınır olarak kabul edilir) sıcaklıktan ötürü kayaçlar eriyik hâle gelir ve magma denilen hamurumsu karışım ortaya çıkar. Daha da derinlere (sınır: 2890 km) inildikçe önce dış çekirdek daha sonra da Güneş’in yüzeyi kadar sıcak olan iç çekirdek (5700 K) ortaya çıkar. Yani Dünya kabuğu soğumuş bir alev topundan ibaret desek yeridir.

Peki görmediğimiz bir yer hakkında nasıl bilgi ediniyoruz? Tabii ki matematik, kimya ve fizik ile!

Bunun Bir Mit Olduğundan Emin miyiz?

Yerin altında bir Dünya olduğu inanışı ilahi kaynaklı dinlere ve beraberinde eski Türk devletlerinin inançlarında da geçer. Örneğin Hristiyanlık’ta ölen kişilerin ruhlarının; kişi eğer kötü veya dinsiz ise yerin altındaki ateşlerler dolu cehenneme, eğer iyi ve dinine bağlıysa göklerdeki Tanrı’nın mekanına yani cennete gönderileceğine inanılır. Tengricilik, yani Gök Tanrı inancında da benzer bir inanış söz konusu. Bu ve benzeri inanışların kalıntılarına; İslam, Budizm, Yahudilik gibi inançların kültürlerinde de rastlamak mümkündür.

Ancak bilimsel olarak test edilebilir ve yanlışlanabilir bir kanıt sunulana kadar, eldeki bilimsel kanıtların da tam aksi yönde bulgular sunuyor olmasından ötürü, Oyuk Dünya Komplo Teorisi'nin tamamen bir uydurma olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Yani eldeki verilere ve konunun tarihselliğine bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Dünya’nın içinde ne başka bir dünya var; ne Agarta ne de Shambhala diye bir medeniyet var. Bunların çoğu mitlerden, efsanelerden gelen kulaktan dolma inanışlardan ibarettir. Komplo teorileri, bizlerin "ütopya" denilen, herkesin mutlu olduğu devletlere olan merakımıza ve vicdanımıza hitap ettiği için, onlara inanılması kolaydır. Öte yandan bilim, yani gerçek, uzun uğraşlar gerektiren ve yavaş ilerleyen bir olgu olduğundan, insanların büyük bir kısmı bilimsel gerçeklerden uzak durmayı, bilimle içli dışlı bir yaşam kurmaktan daha kolay gördükleri için, komploları gerçeğe yeğlemektedirler.

Dünya; var olduğu tarihten bu yana kimi dönem dinozorları, kimi dönem devasa canlıları, bu dönem de insanları misafir etmiş, evrende var olan ve bir yıldız sistemine bağlı milyarlarca, belki trilyonlarca gezegenden farksız bir gezegendir. Onu farklı kılan biziz, bizim zihnimiz... Ona hak etmediği anlamları yüklemek, bizi boş bir uğraş peşinde koşturmaktan başka bir işe yaramaz.

Nitekim tarih, örnekleriyle dolu komplo teorilerinin: Evrenin Dünya etrafında döndüğünü düşünen Orta Çağ kiliseleri, Dünya’nın bir kaplumbağa veya kimi zaman bir ejderhanın sırtındaki bir gezegen olduğunu düşünenler... Ayrıca yaşamın tarihini merak ediyorsanız sizi buraya alalım.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
41
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 30
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 11
 • Muhteşem! 9
 • Bilim Budur! 7
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • İnanılmaz 4
 • Umut Verici! 3
 • Güldürdü 2
 • Korkutucu! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • E. Grundhauser. The Hollow Earth Is Filled With Giants, Germans, And A Little Sun. (24 Ocak 2015). Alındığı Tarih: 27 Ocak 2021. Alındığı Yer: Atlas Obscura | Arşiv Bağlantısı
 • C. E. Sandifer. Euler And The Hollow Earth: Fact Or Fiction?. (27 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 27 Ocak 2021. Alındığı Yer: Cambridge | Arşiv Bağlantısı
 • J. H. Lienhard. Hollow Earth. Alındığı Tarih: 27 Ocak 2021. Alındığı Yer: University of Houston | Arşiv Bağlantısı
 • D. D. De Lucia. Hollow Earth In The Puranas. (3 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 3 Şubat 2021. Alındığı Yer: Holloworbs | Arşiv Bağlantısı
 • Gaia. Hollow Earth Theory; Is The Subterranean Civilization Of Agartha Real?. (15 Kasım 2019). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2021. Alındığı Yer: Gaia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Derinkuyu Underground City. (24 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2021. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Hell. (15 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2021. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • A. Ducksworth. The Strange “Hollow Earth” Case Of Admiral Richard Byrd. (5 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2021. Alındığı Yer: Medium | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/02/2023 05:17:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10043

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Nörobilim
Enzim
Algoritma
Sinirbilim
Sars Virüsü
Uluslararası Uzay İstasyonu
Carl Sagan
Malzeme
Bilgi Felsefesi
Karadelik
Yüzey
Tarım
Klinik Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Yapay
Balık Çeşitliliği
Yüz
Galaksi
Zooloji
Ölçüm
Sinir
Alkol
Algı
Köpekbalığı
Viroloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Y. İğın, et al. Oyuk Dünya Komplosu: Dünya’nın Kutuplarında, Agarta Medeniyetine Açılan Geçitler Olabilir mi?. (5 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 7 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10043
İğın, Y., Acar, A. B. (2021, February 05). Oyuk Dünya Komplosu: Dünya’nın Kutuplarında, Agarta Medeniyetine Açılan Geçitler Olabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved February 07, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10043
Y. İğın, et al. “Oyuk Dünya Komplosu: Dünya’nın Kutuplarında, Agarta Medeniyetine Açılan Geçitler Olabilir mi?.” Edited by Arsel Berkat Acar. Evrim Ağacı, 05 Feb. 2021, https://evrimagaci.org/s/10043.
İğın, Yusuf. Acar, Arsel Berkat. “Oyuk Dünya Komplosu: Dünya’nın Kutuplarında, Agarta Medeniyetine Açılan Geçitler Olabilir mi?.” Edited by Arsel Berkat Acar. Evrim Ağacı, February 05, 2021. https://evrimagaci.org/s/10043.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.