Bu Reklamı Kapat

Hücreler Neden Yuvarlaktır ve Bölünerek Çoğalırlar?

Hücreler Neden Yuvarlaktır ve Bölünerek Çoğalırlar? GutSpace
Bu Reklamı Kapat
 DamlaŞahin 2. Editör Damla Şahin
11 dakika
9,798 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Canlılığın en temel yapıtaşı olan hücrelerin yuvarlak olma davranışını/eğilimini anlamak için, canlılığın kökenlerine inmemiz gerekiyor. Canlılığın başlangıcına... Yani, "cansız" olarak tanımladığımız kavramların, belirli çevre şartları altında kademeli değişerek "canlı" olarak tanımlayacağımız kavramların ortaya çıkışına... Bunu inceleyen teori, Evrim Teorisi değil, Abiyogenez Teorisi'dir.

Abiyogenez Kuramı dahilinde cansız varlıklardan, yaklaşık 500 milyon yıl süren bir deneme-yanılma süreci sonucunda, ilk defa canlı varlıkların kimyasal evrim yoluyla oluştuğunu biliyoruz. Bu sürecin en önemli basamaklarından birisi, belki de canlılık tarihinin en önemli olayı olan "bölünme" ("üreme") olayıdır. Bu ilk bölünme, günümüzde de prokaryotik canlılarda görebildiğimiz "amitoz bölünme" (binary fission) ile olmuştur. Yani hücre, yaklaşık olarak ortadan, mümkün olduğunca eş (ancak içerikler heterojen olarak dağılabilir) bir şekilde ikiye bölünmüştür. İyi ama... Neden? Neden bir varlık "bölünme" ihtiyacı duysun ki? Canlılar, üremeden de evrimleşemezler miydi?

Bunun temeli sebebi, ilkin canlılar ("koaservatlar") ile, bulundukları çevrenin etkileşimidir. Bu etkileşimin en önemli ayaklarından birisi, koaservatların vücudunu oluşturan yağ zırhları (günümüzdeki buna "hücre zarı" diyoruz) aracılığıyla dışarıdan içeriye maddeler girip çıkmaya başlamasıdır. Çünkü canlılığın modern tanımının iki önemli parçasından birisi hücresel organizasyon (vücudu dış dünyadan ayıran bir yapı) ile, bu organizasyon dahilinde sürdürülen kimyasal süreçlerle enerji üretmek ve bunu, entropi artışına karşı koymak için kullanmaktır. Yani canlılığın "canlı" kalabilmesi için vücut içi kimyasal faaliyete, bunun sonucunda üretilen enerjiye, atıkların vücuttan gönderilmesine, vb. hücresel faaliyetlere ihtiyaç vardır. Bu sürecin büyük çoğunluğu, koaservatların yağ (lipit) zırhlarından geçerek olmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Vücut içine alınan moleküllerin kullanılması ve biyokimyasal tepkimelerin sürmesi sonucunda artan ürünlerin sonucunda, ilkin canlılığı oluşturan hücreler büyümüş ve gelişmiştir. Bu durum, biyoloji ve kimyanın alanının fiziğe taşmasına neden olmuştur. Çünkü fiziksel büyüme, sadece biyoloji ve kimyanın sorunu değildir. Fiziksel yasalar da doğrudan bu süreci etkilemektedir. Giderek irileşen bir vücut, çok sayıda enerjinin ve kuvvetin birbiriyle etkileşiminin değişmesi demektir. Bunların başında, yüzey enerjisi ve potansiyel enerjinin değişmesi gibi kavramlar gelmektedir.

Hacmin Yüzey Alanına Oranı (HAO)

Fizik yasaları dahilinde, bir cismin potansiyel enerjisinin en düşük olabilmesinin yollarından biri, o hücrenin "Yüzey Alanı / Hacim Oranı" ( (İng: "Surface Area to Volume Ratio", SA:V) kavramının matematiksel değerinin en yüksek olmasıdır (ya da Hacmin Alana Oranı, HAO, en düşük olmasıdır). Eğer en iri astronomik nesnelerden, günlük yaşantımızı oluşturan bir kap su gibi çok basit cisimlere kadar her varlık, potansiyel enerjilerini minimuma getirme eğilimindedirler. Örneğin, gerilen bir yayda potansiyel enerji birikir ve yay bunu boşaltmak ister. Havadaki bir top, sahip olduğu yüksek potansiyel enerjisini azaltmaya çalışır, bu nedenle kütleçekimi etkisiyle yüzeye düşer. Bir kap içindeki suyu dökecek olursanız, su yüzeye olabildiğince yayılarak potansiyel enerjisini minimize etmeye çalışacaktır. Bir insanlar (ve diğer sayısız hayvan), uyku moduna geçerken yatay olarak yatıp, potansiyel enerjimizi en aza indiririz. Tüm bunların en temel nedeni, potansiyel enerjisi düşük maddelerin daha kararlı/dengeli bir yapıda olmasıdır.

Bunun yanı sıra her nesne, belli bir şekle sahiptir veya bir akışkan ise bulunduğu kabın şeklini alır. Ancak canlılığın neredeyse tamamı belli bir şekle sahiptir. Bu şekil, kimi zaman bir küre, küp, dikdörtgen prizma, vb. şekiller olarak modellenebilir (gerçeği %100 yansıtmasa da, yaklaşık bir model oluşturulabilir). Örneğin biz insanlar, kabaca bir dikdörtgen prizma olarak modellenebiliriz. Ancak canlılığı oluşturan hücrelerin neredeyse hepsi (bitki hücreleri gibi istisnalar hariç), bariz bir küre şekline sahiptir. Özellikle de canlılığı ilk oluşturan koaservatların tamamen küresel oldukları düşünmektedir. Dolayısıyla kürelerin irileştikçe potansiyel enerjilerinin nasıl değiştiğini anlamak, bölünmenin ve üremenin arkasında yatan nedeni de ortaya çıkarabilir.

Bu Reklamı Kapat

Hücre büyüdükçe, kürenin hacminin büyüme miktarı, yüzey alanının büyüme miktarında çok daha hızlıdır. Çünkü hacim, bir uzunluğun kübü ile büyür (R3). Alan ise aynı uzunluğun karesi ile büyür (R2). Bunu, bir kürenin hacmi ile yüzey alanını veren formülleri inceleyerek de görebilirsiniz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Dolayısıyla bir hücre büyüdükçe ne olur? Hacim hızla artarken, yüzey alanı aynı hızda büyüyemez. Dolayısıyla hacmin yüzey alanına oranı (HAO) giderek büyür (ya da, Yüzey Alanı Hacim oranı küçülür). Bu, hücrede kararsızlığa sebep olur. Ve hücre, fizik yasaları dahilinde, kendisini küçültmeye meyillenir. Bu, "isteğe bağlı" olan bir şey değildir. Kütleçekimi etkisi altında Dünya'ya doğru çekilmeyi ne kadar istiyorsak, yüksek HAO etkisi altında hücreler de o kadar bölünmeyi ister. Bu bir tercih değildir. Zorunluluktur. İşte bu sebeple, ilk hücreler bölünmeye meyilli hale gelmiştir. Elbette koca bir insan (ya da bitki), durup dururken ikiye bölünemez. Ancak ilkin hücreler, mikroskobik yapıdalardı (tıpkı günümüzdeki hücreler gibi). Biyolojik, esnek yapıları, cansız veya aşırı iri varlıkların aksine, bu bölünmeye izin vermiştir. Bu noktaya az sonra geri döneceğiz ancak yeri gelmişken, hücrelerin neden yuvarlak olduğuna da değinelim:

Hücreler Neden Yuvarlaktır?

Hücrelerin yuvarlak olma sebebi kimyasal ve biyolojik değil; daha ziyade fizikseldir! Yuvarlak (küresel) bir cisme bu şeklini veren, hiçbir kenarı veya köşesi olmamasıdır. Kürelerin yüzeyi sonsuz değilse de, sınırsızdır. Bunun biyolojik etkisi nedir? Kenarı ve köşesi olmayan cisimler üzerinde fiziksel yük daha eşit ve daha dengeli miktarda dağılır. Kenarlar ve köşeler, fiziksel yükün (stresin) biriktiği noktalardır. Aşağıdaki grafikler, bu stresin dağılımını kısmen de olsa göstermektedir:

Mecway
YouTube

İşte küresel olan veya küreye en yakın olan yapılar, fiziksel açıdan en az stresi üzerlerinde barındırırlar (ya da en azından, stresi en dengeli şekilde tüm vücuda dağıtabilirler). Dikkat ederseniz, endüstriyel tasarımlarda da mümkün olduğunca sivri köşelerden kaçınılır. Bu hem sağlık açısından (yani bizler açısından) iyidir, hem de sivri uçlarda daha çok mekanik stres barınacağından, kırılma (İng: "fracture", "failure") daha kolay olabilecektir. Benzer şekilde, doğada da bu yüzden sivri uçlara mümkün olduğunca "izin verilmez". Aşırı özelleşmiş iğneler, dişler, zırhlar gibi sivri uçlar barındıran organlar haricinde canlıların kendi vücutları keskin köşelere ve uzun kenarlara sahip değildir. Birçok canlı daha yuvarlak, daha yumuşak geçişlere sahip olacak biçimde evrimleşmiştir. Bir canlı, bu tip bir yapı geliştirmeye çalışsa bile, daha kolay kırılmalar, kopmalar, yaralanmalar meydana geleceğinden, Doğal Seçilim ile bu varyasyonlar (çeşitlilik) elenecektir.

Ufak ve küresel olmanın bir diğer avantajı da, hem hacmin, hem de yüzey alanının oldukça küçük olmasıdır. Bunun avantajı şudur: Çevre, oldukça faydalı besinlere sahip olsa da, aynı zamanda sayısız tehlikeye de gebedir. Birçok hücre, kendilerini olabildiğince küçük tutarak, yüzey alanlarının çevreyle en az miktarda etkileşmesini sağlamak isterler. Bu etkileşim, madde alışverişi açısından değerlendirilmemelidir. Daha ziyade, çevrede bulunabilecek zararlı maddeler, diğer fiziksel unsurlar, vb. olumsuz faktörlere karşı bir savunma mekanizması olarak görülmelidir.

Elbette, her hücre de dairesel değildir. Özellikle de çok hücreli canlıların vücutlarındaki hücreler, küp, altıgen, vb. birçok şekilde olabilirler. Bunun sebebi, hücre şeklini belirleyen tek fiziksel unsurun stres dağılımı olmamasıdır. Örneğin birçok canlıda hücreleri, en etkili şekilde paketlenip, dar bir alana en az artık bırakacak şekilde sığabilmek için altıgen veya altıgene yakın şekillerdedir (beşgen gibi). Bitki hücreleri, meşhur bir şekilde dikdörtgenimsi bir ovaldir. Ancak bunlarda bile kenarlar oldukça yuvarlanmış haldedir; çünkü hiçbir hücre sivri uçlar üretmek istemez. Hem masraflıdır, hem de tehlikeli...

Bu Reklamı Kapat

Hücreler Neden Çoğalıyor?

Hücrelerin yuvarlak olmasının en temel nedenlerinden birisi, biyolojik ve kimyasaldır. Yüzey Alanının Hacme Oranı (SA:V) azaldıkça, canlıların devasa hacimlerini doyurmak için gerekli olan madde alışverişi çevreyle yapılamaz hale gelir. Çünkü hücre içine alınacak olan ve hücreden dışarı atılacak olan bütün maddeler, hücrenin dış zırhı içinden geçmek zorundadır. Bu yüzeyin alanı, SA:V oranı içindeki "yüzey alanı" kısmıdır. Bu kısım, hacme göre daha küçükse (yani SA:V oranı küçüldükçe), hacmin ihtiyacı olan madde miktarı hücreye alınamamaya başlar. Dolayısıyla hücreler bölünerek bu oranı dengelemeye çalışırlar. Daha küçük bir küre, daha iri bir küreye göre daha yüksek SA:V oranına (veya daha düşük bir HAO değerine) sahiptir. 

Bu temel yaklaşım, günümüzdeki bütün canlıların yaptığı en temel davranışlardan birinin kökenine ışık tutmaktadır: Neden cinsel isteğe sahibiz? Neden ürüyoruz? Elbette bunu tek bir açıdan cevaplamak imkansız. Üremenin, cinselliğin, cinsiyetlerin temellerine yönelik sayısız teori geliştirildi. Bunların bazılarına buradaki yazımızda değinmiştik. Ancak burada öğrendiklerimiz de, canlılardaki üreme davranışının kökenine yönelik bazı fikirler edinmemizi sağlamaktadır. 

Çoğalmaya meyilliyiz, çünkü canlılığın başlangıcında ortaya çıkan en temel moleküller olan ve hücrelerin bütün davranışlarını ve özelliklerini bünyelerinde barındıran DNA ve onun atası RNA, çoğalmayı mümkün kılan enzimlere ait bilgileri de bünyesinde barındırmaktadır. Yani hücrelerin en eski zamanlardaki bölünmeye yönelik eğilimleri, onların özelliklerini barındıran DNA-RNA kodlarının da buna göre düzenlenmesiyle sonuçlanmıştır. Bu nedenle, günümüzden 4 milyar yıl kadar önce başlayan en ilkin canlılığın bölünebilme ve çoğalma özelliği, aradan geçen milyarlarca yıl sonunda, o atalardan evrimleşmiş olan bütün torun türlere miras olarak kalmıştır.

Buna bir diğer açıdan bakmak da mümkündür: Eğer ki atalarımızdan herhangi birisi üremeye meyilli olmayan canlılar olsaydı veya ilk canlılardan bize kadar gelecek olan soy hattı bölünme veya diğer yöntemlerle çoğalmayı başaramamış olsalardı (o şekilde evrimleşmiş olsalardı), günümüzdeki canlıların hiçbiri var olamazdı. Bizler de burada olamazdık! Örneğin Plüton gezegeninde "Neden canlılar üreyecek biçimde evrimleşti?" diye soran hiç kimse yok. Çünkü oradaki hiçbir varlık, en azından bildiğimiz kadarıyla, canlılığın temelinde yatan bu özelliklere sahip olacak biçimde evrimleşmedi. İşte bizim atalarımız da bunu başaramamış olsaydı, ne bu soruyu sorabilirdik, ne de bu soruya cevaplar üretebilirdik. Çünkü genetik materyalin aktarımı olmadan, canlılığın ve türün devamlılığı sağlanamaz ve doğa içerisinde, bizim gibi düşünen hayvanlara kadar olan uzun evrimsel zincirlerin en en başındaki küçük bir hücreli ve prokaryotik hücremsi atalarımız, bölünerek ve genetik materyali aktararak varlıklarını sürdürmeyi başarabilecek nitelikteydi ki, bizler var olabildik. Eğer böyle bir canlı var olmasaydı, bu okuduğunuz metin de var olmayacaktı. 

Bu Reklamı Kapat

İşin bu kısmı bilimden ziyade felsefe gibi dursa da, özünde çok kritik ve bilimsel bir neden-sonuç ilişkisini barındırmaktadır. Şöyle düşünebilirsiniz: Belki de, günümüzden 4 milyar yıl öncesinde, üremeye meyilli olmayan "canlılar" da, cansız moleküllerden evrimleşmişlerdi. Yani bildiğimiz ve alışageldiğimiz canlılığa gidecek olan soy hattının kuzenleri arasında, yine canlı olan ama bölünme konusunda başarısız olan başka soy hatları da bulunuyordu. Ancak bunların evrimsel yolağı fazla uzağa gidemedi; çünkü bölünemeyen bir yapı, sürerlilik sağlayamazdı. Evet, cansızlar (örneğin bir kaya parçası), belli bir sürerliliğe sahiptir; ancak bu, onu pek de ilgi çekici kılmamaktadır. Günümüzdeki bazı jeolojik oluşumlar yüz milyonlarca yıldır vardır; tıpkı sayısız canlı gibi... Ancak jeolojik oluşumlar, canlılık kadar ilgi çekmez; çünkü canlılığa ait diğer özelliklere sahip değillerdir. Canlılığı büyüleyici kılan, hareketli, aktif, iç dünyalarını dışarı yansıtabilen varlıklar olmalarıdır. Dolayısıyla en erken koaservat atalarımızın kuzenleri arasından üreme becerisine sahip olmayanlar, istedikleri kadar evrimleşebilmiş olsunlar, devamlılıklarını sağlayamadıkları için, soyları tükenmiştir.

Bizler de, karmaşık yapılarımız bir kenara, en nihayetinde bir yığın hücre olduğumuz ve bu hücrelerin kolektif çalışmasının bir ürünü olarak var olduğumuz için, hücrelerimizin atasal durumlarından beri gelegelen "istekleri", daha doğrusu varlıklarını sürdürebilmek adına Doğal Seçilim ile seçilegelen biyokimyasal reaksiyonları, bizim yapımıza da yansımaktadır. İşte bu, bizim cinsel isteğimizin kökeninde yatan nedendir.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 5
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Bilim Budur! 3
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Brooklyn College. Why Are Cells So Small?. (29 Ocak 2019). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2019. Alındığı Yer: Brooklyn College | Arşiv Bağlantısı
 • Socratic. How Does Surface Area To Volume Ratio Relate To Cell Division?. (20 Haziran 2015). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2019. Alındığı Yer: Socratic | Arşiv Bağlantısı
 • ScienceLine. Are All Plant Cells Square And All Animal Cells More Round In Shape?. (02 Aralık 2010). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2019. Alındığı Yer: ScienceLine | Arşiv Bağlantısı
 • H. Matthews. What Controls Cell Shape?. (16 Aralık 2013). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2019. Alındığı Yer: The Naked Scientists | Arşiv Bağlantısı
 • Plaza. Why Must A Cell Divide?. (29 Ocak 2019). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2019. Alındığı Yer: Plaza | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2022 03:42:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3975

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Entomoloji
Hayvan Davranışları
Enzim
Endokrin Sistemi
Jeoloji
Kafatası
Sıvı
Yeşil
Evrim Ağacı
Kromozom
Uçuş
İnsan Evrimi
Antikor
Yüzey
Kimyasal Element
Psikoloji
Yaşamın Başlangıcı
Canlı
Hastalık Kataloğu
Bitkiler
Sağlık
Aşı
Evrim Ağacı Duyurusu
Komplo Teorisi
Yatay Gen Transferi
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et