Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Müziğin ve Arka Plan Sesinin Faydaları: Çalışırken Müzik Dinlemek Faydalı mı Zararlı mı?

Çalışırken Müzik Dinlemek Bilişsel Performansınızı Artırıyor!

Müziğin ve Arka Plan Sesinin Faydaları: Çalışırken Müzik Dinlemek Faydalı mı Zararlı mı? Pexels
15 dakika
7,142
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 13. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Birçok insan çalışırken, ders çalışırken veya antrenman yaparken müzik veya arkaplan seslerini dinlemeyi sever. Araştırmalar, müzik ve arka plan gürültüsünün üretkenlik, yaratıcılık, konsantrasyon ve ruh hali gibi faktörler değerlendirildiğinde bir dizi fayda sağladığını bulguluyor ve bu türde seslerin faydalı olabileceğini gösteriyor.

Herhangi bir planlama olmaksızın bu faydalardan basitçe yararlanmak mümkün olsa da, müzik dinlemeyi ve arka plan gürültüsünü daha etkili hale getirebilecek bazı stratejiler de bulunmaktadır. Bu makalede arka plan sesinin ve müziğin faydalarını öğrenecek ve bu faydaları en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Müzik ve Arka Plan Sesinin Faydaları

Araştırmalar, çalıştığınız, ders çalıştığınız veya benzer türde bir faaliyet gerçekleştirdiğiniz durumlarda müzik veya arka plan gürültüsü dinlemenin çeşitli faydalar sağlayabileceğini göstermektedir. Bu faydalar arasında en dikkat çekici olanlar şu şekildedir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Bilişsel Performans Artışı: Müzik dinlemenin zeka ve çeşitli bilişsel işlevleri ölçen testlerde performansı artırdığı ve insanların zihinsel aritmetik yapma becerilerini geliştirdiği gösterilmiştir.[1], [2], [3] Benzer şekilde arka plan gürültüsünün insanların daha önce karşılaşılan nesneleri, varlıkları ve olayları tanıma yeteneği ile ilişkilendirilen tanıma belleğini ve soyut kavramlar hakkında düşünme yeteneğiyle ilişkilendirilen soyut işlemleri güçlendirdiği gösterilmiştir.[4], [5]
 • Yüksek Performans: Müzik dinlemenin öğrencilerin okuduğunu anlama ve materyal öğrenme becerilerini geliştirdiği kanıtlanmıştır.[6], [7] Benzer şekilde arka plan gürültüsünün insanların yaratıcılık performansını artırdığı bulgulanmıştır.[5]
 • Konsantrasyon Artışı: Müzik dinlemenin insanların uzun süreler boyunca tekrarlayan görevleri yerine getirirken konsantrasyonlarını korumalarına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.[8]
 • Enerji Düzeyinde Artış: Müzik dinlemenin monoton görevlerle uğraşırken insanlara enerji verdiği kanıtlanmıştır.[9]
 • Daha iyi ruh hali: Müzik dinlemenin insanların ruh halini iyileştirdiği ve iş memnuniyetini artırdığı kanıtlanmıştır.[10], [11]

Bu faydaların çoğunun birbiriyle ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Örneğin müzik ile ruh halinin iyileştiğinde insanlar konsantrasyonu ve dolayısıyla ilgili görevlerdeki performansları artabilir.

Bütün bunların ötesinde müzik ve arka plan sesinin çalışma/ders çalışma alanlarının ötesinde faydalar sağlaması da muhtemeldir. Örneğin:

 • Stres Azaltıcı Etki: Akan su ve kuş cıvıldaması gibi doğal seslerin stresi azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.[12]
 • Sosyal Etkileşimlerde İyileşme: Sosyal iletişim sırasında arka plan müziğinin insanların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağladığı, böylelikle bu insanların daha iyi iletişim kurabildiği ve konuşmalardan daha fazla keyif aldığı kanıtlanmıştır.[13]
 • Spor ve Egzersiz: Spor veya egzersiz yaparken müzik dinlemenin fiziksel performansı ve sporla ilişkilendirilen olumlu duyguları artırdığı, algılanan eforu azalttığı kanıtlanmıştır.[14]
 • Sağlık: Müzik dinlemenin ağrıyı hafifletme, depresyon hislerini azaltma ve ameliyat sonrasında iyileşmeye destek olma dahil olmak üzere çeşitli şekillerde fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıda bulunduğu kanıtlanmıştır.[15], [16], [17], [18], [19]

Son olarak, belirli kesimler belirli müzik türlerinden veya arka plan gürültüsünden farklı şekillerde faydalanabilir. Örneğin bazı beyaz gürültü türlerinin DEHB olan kişilerde DEHB semptomlarını azaltarak ve bilişsel performanslarını artırarak yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.[20], [21], [22]

Araştırmalar, genel olarak müzik ve arka plan gürültüsü dinlemenin konsantrasyon, bilişsel performans ve görev performansında iyileşme, enerji seviyelerinde artış ve ruh halinde iyileşme gibi çeşitli faydalar sağlayabileceğini göstermektedir. Bu faydalarla beraber müzik veya arka plan gürültüsü dinlemenin kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi özellikle çarpıcılık kazanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Not: Müziğin müzik yapmak, müzik eğitimi almak veya müzik terapisi alanlarında da faydaları olduğu açıktır; ancak bu makalede yalnızca müzik dinlemenin faydalarına odaklanılmaktadır.[23], [24], [25]

Marcelo Chagas

Müzik ve Arka Plan Gürültüsü Konusunda Akılda Tutulması Gerekenler

Araştırmalar müzik ve arka plan seslerinin kayda değer faydaları olabileceğini gösterse de akılda tutulması gereken kimi önemli unsurlar da bulunmaktadır:

İlk olarak konuyla ilgili bazı araştırmalar eleştirilmiş ve faydalardan bazılarının sorgulanmıştır. Bilişsel performans üzerinde müziğin faydaları hakkındaki bazı araştırmalar buna örnek olarak verilebilir. Bu tür eleştiriler, bu faydaların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşiyorsa da tutarlı ve önemli bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği sorusunu gündeme getirmektedir.[26]

İkinci konu ise müzik ve arka plan gürültüsünün farklı kişilere sağladığı faydalar hususunda önemli farklılıklar bulunmasıdır. Bireysel farklılıklar nedeniyle bir kişide bu faydalar önemli ölçüde görülebilirken bir diğer kimsede çok daha düşük düzeyde görülebilir veya hiç görülmeyebilir.[27]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Üçüncü konu ise çeşitli görevler arasında bu faydalar açısından önemli değişkenler gözlemlenmesidir. Örneğin ders çalışmak gibi belirli bir görevi yerine getirirken faydalı olabilen müzik, egzersiz yapmak gibi başka bir görev söz konusu olduğunda engel teşkil edebilir.

Dördüncü konu müzik türleriyle ilgilidir. Farklı müzik türlerinin faydaları arasında da kayda değer farklar bulunmaktadır. Örneğin bazı müzik türleri konsantrasyonu artırma konusunda başarılıyken diğer müzik türlerinin bu konuda bir faydası olmayabilir. Bu farklılık genellikle ilgili bireylerin müzik tercihleri gibi diğer faktörlerden de etkilenmektedir.

Son olarak, müzik ve arka plan gürültüsü bazı durumlarda zararlı da olabilir. Örneğin yüksek müzik sesi dikkat dağıtıcı olabilir ve üretkenliği artıracağı yerde dikkat dağıtabilir.[28] Benzer şekilde, örneğin açık ofis ortamında arka plandaki konuşma sesleri rahatsız edici ve dikkat dağıtıcı olabilir.[29] Önceki paragrafta da değinildiği gibi bu konular da ilgili kişilerin tercihleri ve meşgul oldukları görev türü gibi faktörlerden etkilenebilir.

Genel olarak, müzik ve arka plan gürültüsü çeşitli şekillerde faydaları bulunsa da, bazı varsayılan faydaları konusunda belirsizlik olduğunu ve faydalı oldukları durumlarda bile etkilerinin küçük veya ihmal edilebilir olabileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca müzik ve arka plan gürültüsünün etkisi söz konusu olduğunda, bireysel tercihler ve görev türü gibi faktörlerin bir sonucu olarak çok fazla değişkenlik gündeme gelmektedir ve bazı durumlarda müzik ve arka plan gürültüsü zararlı bile olabileceği unutulmamalıdır.

Jonas Mohamadi

Müzik ve Arka Plan Sesleri Neden Faydalıdır?

Müzik ve arka plan gürültüsünün faydalarından sorumlu olan tek bir mekanizma bulunmamaktadır. Müzik ve gürültüyü algılama biçimimizde rol oynayan çeşitli bilişsel ve sinirsel mekanizmalar ve müzik ve gürültünün yol açabileceği çok çeşitli faydalar göz önüne alındığında bütün bunlardan tek bir mekanizmanın sorumlu olmaması hiç de şaşırtıcı değildir.[4]

Örneğin arka plan gürültüsünün yol açabileceği bilişsel faydalardan bazıları, stokastik rezonans olarak bilinen bir fenomene atfedilmektedir; stokastik rezonans ile bu bağlamda, optimum düzeyde beyaz gürültünün bir sonucu olarak zayıf bir sinyali algılama yeteneğindeki iyileşme ifade edilmektedir.[4], [21], [22] Ancak stokastik rezonans fenomeni, bu tür gelişmelere yol açtığı kesin olan mekanizmalara ilişkin soruları da beraberinde getirmektedir.[30] Konu hakkında bir çalışmada şu sözlere yer verilmektedir:[4]

Tüm Reklamları Kapat

Sonuçlarımız, işitsel beyaz gürültünün öğrenme üzerindeki faydalı etkilerinin dopaminerjik nöromodülasyona ve orta beyin bölgeleri ile dikkat modülasyonunda kilit bir oyuncu olan [superior temporal sulkus] arasındaki gelişmiş bağlantıya bağlı olduğunu göstermektedir.

Buna ek olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, müzik ve arka plan gürültüsünün faydalarının çoğu birbiriyle ilişkilidir; bir alandaki iyileşme diğer alanlarda da iyileşmelere yol açabilir. Yani görev performansları açısından müziğin faydalarının bazılarını müziğin insanların ruh hali üzerindeki olumlu etkisiyle ilişkilendirmek mümkündür. Bu da esasen müziğin insanların görevleri yerine getirmekten daha fazla keyif almasını sağladığı ve bunun da bu görevlerde daha iyi performans göstermelerine neden olduğu anlamına gelir.

Özetle müzik ve arka plan gürültüsünün farklı faydalarından çeşitli bilişsel ve sinirsel mekanizmalar sorumludur. Bu faydaların birçoğu birbiriyle ilişkilidir, yani bir alandaki iyileşme diğer alanlarda da iyileşmeye yol açabilir.

Not: Müzik algımızın ardındaki bu mekanizmalarla ilgili araştırmaların çoğu nöromüzikoloji alanında incelenmektedir.[31]

Tüm Reklamları Kapat

Dinleyeceğiniz Müziği veya Arka Plan Sesini Nasıl Seçersiniz?

İçinde Bulunduğunuz Durumu ve Tercihlerinizi Göz Önünde Bulundurun!

Her durumda herkes için en iyi seçim olabilecek tek bir müzik veya arka plan gürültüsü türü yoktur.[32] Bunun nedeni, farklı müzik ve gürültü türlerinin etkinliğinin farklı insanlar arasında, farklı görevlerde ve farklı koşullar altında değişiklik göstermesidir.[22], [33] Örneğin bazı insanlar genel olarak klasik müziği tercih ederken, bazıları daha neşeli bir türü tercih ediyor olabilir. Ayrıca bir kimse bir tür müzik dinlemeyi tercih ederken egzersiz yaparken farklı bir müzik türünü tercih edebilir.

Bu nedenle dinleyeceğiniz müziği veya arka plan gürültüsünü seçerken içinde bulunduğunuz durumu ve kendi tercihlerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Yani başkaları tarafından sıklıkla tavsiye edildiği için hoşlanmadığınız müzikleri dinlememelisiniz, çünkü bu tür müzikler size ya hiç fayda sağlamayacak, ya da çok az fayda sağlayacaktır.[3]

Ne dinleyeceğinize ve hangi ses seviyesinde dinleyeceğinize karar verirken iki ana faktörü göz önünde bulundurmalısınız:

 • Durumsal faktörler: Derin konsantrasyon gerektiren bir görev üzerinde mi çalıştığınızı yoksa sadece rahatlamaya mı çalıştığınızı göz önünde bulundurun.
 • Kişisel faktörler: Genellikle hangi tür müzikleri dinlemekten hoşlandığınızı ve dinlediğiniz müziklerin hangi ses seviyesinde dikkatinizi dağıtmaya başladığını göz önünde bulundurun.

Müzik ve arka plan gürültüsünün en önemli avantajlarından biri, bu sesleri dinlemenin ve bulmanın kolaylığıdır. Yeni müzikler ve sesler keşfetmekten korkmayın ve sizin için en iyi müzikleri bulana kadar araştırmaya devam edin.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Mukaşi Mukaşi: Evvel Zaman İçinde Japonya’da

Zamansızdır masallar
Elimizden tutup bizi hayali diyarlarda gezmeye çıkarırlar
Bekler orada gizemli insanlar, efsanevi yaratıklar, sihirli olaylar
Çeşit çeşit renkler, duygular

Bu kitap dizisinde dünyanın dört bir yanından en güzel masallar bir araya geldi. Farklı farklı çizerler de hepsini resimledi.

Güneşin doğduğu o uzak ülke Japonya’da gizemli ve güçlü varlıkların masalları anlatılırmış. Bu masallardan bazıları bu kitapta toplanmış. Su cini Kappa, parmak ucu boyundaki çocuk, turna kadın, tanuki’yle tilki ve daha nicesi bakalım neler yapmış?

Devamını Göster
₺130.00
Mukaşi Mukaşi: Evvel Zaman İçinde Japonya’da
 • Dış Sitelerde Paylaş

İlerleyen bölümlerde, en uygun müzik ve arka plan gürültüsü seçimine ilişkin bazı ek bilgiler göreceksiniz. Akılda tutulması gereken önemli husus, bu bilgilerin seçimlerinize rehberlik etmesine rağmen, kendi özel durumunuza ve kişisel değerlendirmelerinize dayanarak ne dinleyeceğinizi bulmanın nihayetinde size bağlı olduğudur.

Andrea Piacquadio

Müzik Türü Nasıl Seçilmeli?

Çalışırken veya konsantre olurken müzik dinlemek söz konusu olduğunda, şarkı sözleri dikkat dağıtıcı olabileceğinden, söz içeren şarkılardan kaçınılması önerilir.[34] Ancak şarkı sözü içeren müzikler dinlemek istiyorsanız çok fazla söz barındırmayan, sözlerin çok tekrar edildiği veya anlamadığınız bir yabancı dilde olan şarkıları, yani dikkatinizi daha az dağıtacak şarkıları değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, egzersiz gibi konularda şarkı sözlerinin dikkatinizi dağıtmayacağını ve önceki bölümde belirtildiği gibi, bazı kimselerin dikkatleri dağılmaksızın şarkı sözleri içeren müzikleri de dinleyebileceğini göz önünde bulundurun.[35]

Şarkı sözü içeren müziklerin yanı sıra, enstrümanların hızı veya ses yüksekliği gibi faktörler açısından karmaşık, farklı veya aşırı yapılar içeren şarkılar da dikkatinizi dağıtabilir. Nispeten tutarlı bir ritme ve dar bir ses aralığına sahip müzikler dikkatinizi daha az dağıtır. Bu da büyük ölçüde yaptığınız faaliyete ve kişisel tercihlerinize bağlıdır.

Bilişsel performans konusunda klasik müziğin özellikle faydalı olduğu söylenegelmiştir ve bu olgu Mozart Etkisi olarak adlandırılır.[36] Ancak klasik müzik ve bilişsel performans alanında yapılan araştırmaların büyük bir kısmı eleştirilmektedir. Yani klasik müziğin bilişsel performansa yönelik faydaları varsa bile bu faydaların diğer türde müziklerin veya arka plan gürültülerinin faydalarına benzer olduğu düşünülmektedir.[26], [27], [37] Ancak bu tabi ki klasik müziğin iyi bir seçim olmadığı anlamına gelmez; diğer müzik türlerine kıyasla, özellikle de önemli durumsal ve kişisel değişkenlik de göz önünde bulundurulduğunda, genel bağlamda istisnai olarak faydalı görülmemesi gerektiği anlamına gelir.

Son olarak, video oyunu müzikleri de sıklıkla arka planda çalınabilecek iyi bir müzik türü olarak tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili çok az bilimsel araştırma olmasına rağmen bu tavsiyenin arkasındaki mantık, video oyunu müziklerinin genellikle arka planda çalınması ve dinleyen kişinin elindeki göreve konsantre olmasına yardımcı olmasıdır.[38] Farklı oyunların müzikleri ve aynı oyun içindeki farklı parçalar göz önünde bulundurulduğunda bu alanda kayda değer ölçüde çeşitlilik olduğu açıktır; yani size uygun video oyunu müziği türünü bulmak için biraz zaman harcamanız gerekecektir.

Genel olarak, daha önce de belirtildiği gibi, dinlenecek en iyi müzik türü, yaptığınız etkinlik ve kişisel tercihleriniz gibi faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte arka plan müziği için yaygın öneriler arasında sözsüz ve ritim açısından tutarlı müziklerin yanı sıra video oyunu müzikleri de bulunmaktadır.

Dids

Arka Plan Gürültüsü Türü Nasıl Seçilmeli?

Yaptığınız faaliyet veya kişisel tercihleriniz çerçevesinde arka plan gürültüsü, belirli durumlarda müzikten daha iyi bir seçenek olabilir.

Arka plan gürültülerinde ritimleri tutarlı ve ılımlı, anlaşılır nitelikte insan konuşması içermeyen sesler tercih edilir. Bu tür sesler hafif yağmur sesi, rüzgar sesi veya dalga sesi olabilir.

Farklı arka plan gürültüsü türleri bazen renk terminolojisi kullanılarak kategorize edilir. Bu terminoloji kapsamında özellikle beyaz gürültü iyi bilinmektedir. Ancak beyaz gürültünün yanı sıra pembe gürültü ve kırmızı gürültü ("Brown gürültüsü" olarak da adlandırılır) gibi diğer renkler de bulunmaktadır. Bu gürültü türlerinin hepsi farklı özelliklere sahiptir ve bu nedenle farklı durumlarda farklı insanlar tarafından tercih edilmektedir.

Buna göre, tercih ettiğiniz arka plan gürültüsü türünü, tercih ettiğiniz müzik türünü seçtiğiniz şekilde, sizin için en uygun olanları bulana kadar farklı seçenekleri dinleyerek belirlemelisiniz. Arka plan seslerini internette bulmak veya çeşitli uygulamalarla yaratmak oldukça kolaydır.

Tüm Reklamları Kapat

Müziğin Sesi Ne Kadar Açık Olmalı?

Neyi dinleyeceğine ilişkin kararda olduğu gibi, ne kadar yüksek sesle dinleneceğine ilişkin karar da durumsal ve kişisel faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, genel olarak, müzik ve arka plan gürültüsü, duyabileceğiniz ve bunlardan yararlanabileceğiniz kadar yüksek; ancak dikkatinizi dağıtacak, işitme hasarına neden olacak veya başkalarını rahatsız edecek kadar yüksek olmamalıdır.

Aklınızda bulundurabileceğiniz genel bir kural, iş çalışırken müzik dinlemeye gelince, bazen ses seviyelerinin 65 dB – 75 dB civarında olması tavsiye edilir.[5], [33] 70 dB, sizden birkaç metre uzakta gerçekleşen normal bir konuşma sesi kadar şiddetlidir.

Bazen Sessizlik En İyi Tercihtir!

Müzik ve arka plan gürültüsünün birçok potansiyel faydası olmasına rağmen sessizliğin bazen en iyi seçenek olduğunu unutmamak önemlidir. Örneğin mevcut tek müziğin sevmediğiniz veya dikkat dağıtıcı bulduğunuz bir müzik olduğu bir yerdeyseniz.[39], [40]

Ayrıca, müziğin veya arka plan gürültüsünün olumsuz etkiye sahip olabileceği durumlarda da sessizlik daha iyi bir tercih olabilir.[32], [41] Örneğin yüksek düzeyde konsantrasyon gerektiren sözlü bir görev üzerinde çalışıyorsanız veya uzunca bir süredir müzik dinliyorsanız ve bir molaya ihtiyacınız varsa müziği kapatmak isteyebilirsiniz.[42]

Tüm Reklamları Kapat

Bu nedenle, müziğin veya arka plan gürültüsünün size zarar verdiğini düşünüyorsanız, kapatın veya engellemenin bir yolunu bulun. Müzik ve gürültünün etkisi konusunda da kayda değer bireysel farklılıklar bulunmaktadır; bunların size faydalı olup olmadığını veya zarar verip vermediğini en iyi bilecek kişi de sizsiniz.[42]

Zetong Li

Başkaları için Müzik veya Arka Plan Gürültüsü Nasıl Seçilir?

Kimi zamanlar kendinizi başkaları için müzik veya arka plan gürültüsü seçmek durumunda bulabilirsiniz. Böyle bir durumda hatırlanması gereken en önemli şey, müzik ve arka plan gürültüsünün her zaman faydalı olmadığı ve ne tür bir müzik çalınacağına karar verirken durumsal ve kişisel faktörleri göz önünde bulundurmanız gerektiğidir.

Örneğin siz belirli bir müzik türünü faydalı bulsanız bile, bir başkası size faydalı olan müzik türünü dikkat dağıtıcı bulabilir. Bu nedenle hangi müziği veya arka plan sesini açacağınızı ve ne kadar yüksek sesle açacağınızı seçmeden önce müzikle amaçladığınız etkiyi ve dinleyecek kişilerin kişisel tercihlerini göz önünde bulundurun; eğer mümkünse bu kişilerin görüşlerini alın ve müziği veya arka plan gürültüsünü bu görüşler doğrultusunda değiştirin.

Özet ve Sonuçlar

 • İş veya ders çalışma gibi faaliyetler sırasında müzik ve arka plan gürültüsü dinlemek, bilişsel ve görev performansında, konsantrasyonda, ruh halinde iyileşme ve enerji seviyelerinde artış gibi çeşitli faydalar sağlayabilir.
 • Müzik dinlemek ve arka plan gürültüsü başkaca durumlarda da faydalı olabilir. Örneğin, sosyal etkileşimleri artırabilir, stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve egzersiz sırasında olumlu duyguları artırabilir.
 • Müzik ve arka plan gürültüsünün faydaları söz konusu olduğunda önemli farklılıklar bulunmaktadır, yani müziğin/arka plan gürültüsünün etkileri farklı koşullar altında farklı insanlar için farklı olabilir ve hatta etkilerinin zararlı olabileceği bazı durumlar da bulunmaktadır. Örneğin çok yüksek sesli müzik yerine sessizlik daha iyi bir seçenektir.
 • Müzik seçiminde faaliyet türü gibi durumsal faktörlerin yanı sıra tercih edilen müzik türü gibi kişisel faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Müzik ve arka plan seslerine ilişkin kayda değer farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar arasında belirli durumlara ve faaliyetlere yönelik tercihlerinizi belirlemek için birçok farklı türde müzik dinlemeli ve araştırma yapmalısınız.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 13. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
86
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 40
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Muhteşem! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 2
 • Güldürdü 1
 • Korkutucu! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/06/2024 05:13:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13068

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Metabolizma
Evrim Ağacı Duyurusu
Çiftleşme
Evrim Tarihi
Uzun
Toprak
Olumsuz
Dinozor
Kartal
Tahmin
Video
Botanik
Diş Sorunları
Sayı
Savaş
Primat
Nöroloji
Allah
Nüfus
Bilim Tarihi
Zeka
Makroevrim
Demir
Avcı
Tohum
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Müziğin ve Arka Plan Sesinin Faydaları: Çalışırken Müzik Dinlemek Faydalı mı Zararlı mı?. (25 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 20 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13068
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Karagözoğlu, . (2022, October 25). Müziğin ve Arka Plan Sesinin Faydaları: Çalışırken Müzik Dinlemek Faydalı mı Zararlı mı?. Evrim Ağacı. Retrieved June 20, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13068
I. Shatz, et al. “Müziğin ve Arka Plan Sesinin Faydaları: Çalışırken Müzik Dinlemek Faydalı mı Zararlı mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 25 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13068.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Karagözoğlu, . “Müziğin ve Arka Plan Sesinin Faydaları: Çalışırken Müzik Dinlemek Faydalı mı Zararlı mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 25, 2022. https://evrimagaci.org/s/13068.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close