Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kuantum İnternet Nedir? Bilim, Devrim Niteliğindeki Yeni Nesil Kuantum İnternet Rüyasını Gerçek Kılabilir mi?

Kuantum İnternet Nedir? Bilim, Devrim Niteliğindeki Yeni Nesil Kuantum İnternet Rüyasını Gerçek Kılabilir mi? Sandbox Studio
9 dakika
7,167
Tüm Reklamları Kapat

Kuantum internet, kuantum fiziğine dayalı olarak çalışan kuantum bilgisayarlar gibi cihazların ortak bir çevrede veri alışverişi yapmasına olanak tanıyan, kuantum fiziği kurallarına dayalı olarak çalışan, gelecek nesil internet teknolojilerinin genel adıdır. Teorik olarak kuantum internet, günümüzdeki web uygulamalarının asla erişemeyecekleri hız ve yeteneklere erişebilmesini mümkün kılacaktır.

Kuantum bilgisayarlar (ve dolayısıyla onların bağlanması öngörülen kuantum internet); günümüzde kullanılan "bit" mantık yapısına sahip klasik (dijital) bilgisayarların yerini alması öngörülen, "kübit" (veya "qubit") adı verilen kuantum bitlerden faydalanması dolayısıyla çok yüksek hızlı işlem yapabilen, kuantum mekaniği prensiplerine göre çalışan yeni bilgisayarlar olarak öngörülmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Modern Teknolojide Kuantum Mekaniği

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji alanlarında, kuantum bilgisayarlarlara ek olarak; kuantum iletişim, kuantum teleportasyon, kuantum şifreleme, kuantum algoritmaları ve kayıpsız kuantum durum iletimi (İng: "perfect state transfer") gibi kuantum teknolojileri üretilmeye çalışılmaktadır.

Her ne kadar popüler dizi ve filmlerde kuantum teleportasyon ile mikroskobik ve makroskobik ölçekteki maddelerin uzay ve zamanda bir noktadan başka bir noktaya taşınması, yani "ışınlanması" anlatılagelse de aslında bu alandaki atılımlar daha ziyade nesnelerin kuantum durumlarının bir noktadan diğerine aktarılması üzerinedir. Kolay kırılabilir (çözülebilir) klasik şifreleme yerine kuantum fiziği prensiplerine göre çalışan kuantum şifreleme protokolleri üretilmeye çalışılmaktadır. Kuantum bilginin bir yerden bir yere kayıpsız taşınımı için modeller ve algoritmalar ele alınmaktadır. Klasik bilgisayarlarda kullanılan algoritma yerine, kuantum mekanik algoritmaların kullanılması öngörülmektedir. Benzer şekilde, klasik mantık kapıları yerine, kuantum durumların (İng: "quantum states") mantıksal işleyişine uyacak yeni kuantum mantık kapılarının kuantum bilgisayarlarında kullanılması planlanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Günümüz teknolojisinin geldiği bu noktada fizik, tüm bu teknolojik süreçlerin olanaklı olup olmadığını, olanaklı ise hangi araçların kullanılarak bunların yapılabileceğini, kuantum bilgisayarları, kuantum iletişim, kuantum tele-nakil, kuantum şifreleme, kuantum algoritmaları, kayıpsız kuantum durum iletimi gibi bilimsel problemlerin nasıl modelleneceği gibi önemli sorulara teorik yanıtlar ve deneysel kanıtlar aramaktadır.

Kuantum Bilgi İşlemde Dolanıklık Kavramı

Yukarıda bahsi geçen fizik konularının hepsinin ortak kavramı, ilk defa 1935 yılında Schrödinger tarafından önerilen kuantum dolanıklıktır. Bu teknoloji uygulamalarını hayata geçirebilmek için, temel olarak kuantum dolanıklığa hükmedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kuantum dolanıklığın elde edilmesi, kuantum mantık yapılarının kurulması ve üretilmesi, kuantum algoritma ile ilişkilendirilmesi, kuantum şifreleme protokolüne aktarılması, iletilmesi ve korunması problemleri önem taşımaktadır. Dolanıklığın kuantum teknolojileri açısından taşıdığı bu önemden dolayı son yıllarda çok yoğun teorik ve deneysel çalışmalar sürdürülmektedir.

Kuantum Dolanıklık
Kuantum Dolanıklık
NIST

Tüm bunlar kulağa bir bilimkurgu konsepti gibi gelebilir; ancak kuantum dolanıklık fenomeni aracılığı ile kuantum ağları oluşturmak, dünyadaki birçok ülke için önemli bir araştırma geliştirme tutkusu durumunda. Yakın zamanda ABD Savunma Bakanlığı, önümüzdeki birkaç yıl içinde kuantum internet rüyasını gerçeğe dönüştürmek için adım adım strateji ortaya koyan ilk planını yayınladı. Benzer şekilde, 2021 yılında bildirdiğimiz gibi Çin, kuantum anahtar dağıtıcı teknolojisi sayesinde veri aktarımının mümkün olabileceğini göstermiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kuantum İnternet Nedir?

Kuantum internet, kuantum mekaniği yasalarından yararlanılan bir ortamda kuantum cihazlarının bazı bilgileri değiş tokuş etmesine izin verecek bir ağ yapısıdır. Teorik olarak bu durumun, kuantum internete günümüzün web uygulamalarıyla gerçekleştirilmesi imkansız olan benzeri görülmemiş yetenekler kazandırması beklenmektedir.

Kuantum dünyasında veriler, kuantum bilgisayar veya kuantum işlemci gibi kuantum cihazlarda oluşturulabilen kuantum bit'lerin (kübitlerin) varlığı ile kodlanır. Bu veriler basit bir ifadeyle, fiziksel olarak ayrılmış birden çok kuantum aygıttan oluşan bir ağ üzerinden kübitlerin gönderilmesini içerecektir. En önemlisi, tüm bunlar kuantum mekaniği yasalarına özgü tuhaf özellikler sayesinde gerçekleşecektir.

Bu yapıyı bir anlığına hâlihazırda kullandığımız internet yapısına benzetmiş olabilirsiniz. Ancak kübitleri klasik bir kanal yerine bir kuantum kanal aracılığıyla göndermek, mikro ölçekte parçacıkların kuantum durum davranışlarından yararlanmak anlamına gelmektedir.

Günümüzde kullandığımız WEB 2.0'ın ilerde oluşturulacak kuantum ekosisteminin nasıl çalıştığını anlamak için, "klasik bilgi işlem" hakkında bildiğiniz her şeyi unutmak gerekmektedir. Çünkü kuantum internet, size en sevdiğiniz saatlerce sörf yaptığınız web tarayıcılarına asla benzemeyecektir. Bu nedenle de, en azından önümüzdeki birkaç on yıl boyunca, bir kuantum Zoom toplantısına katılmayı beklememelisiniz.

Kuantum İnternet
Kuantum İnternet
Quantum Internet

Kuantum İnternet Nasıl Çalışır?

Kuantum iletişimin merkezinde, kuantum mekaniğinin temel yasalarından yararlanan kübitlerin klasik bitlerden çok farklı davranması yatmaktadır. Kullandığımız klasik bilgisayarlar, tüm işlemleri 0 ve 1 değerlerinden yalnızca birini alabilen bit birimi üzerinden yapmaktadır. Örneğin bir ışık düğmesinin "açık" ya da "kapalı" olması veya bir kedinin "ölü" ya da "diri" olması örneğinde olduğu gibi, 0, "kapalı/ölü" konumu ve 1, "açık/diri" konumu temsil eden pozisyondur.

Tüm Reklamları Kapat

Kübitler ise klasik sistemlerdeki gibi 0 ya da 1 durumda olmak zorunda değildir. Kuantum dünyada ise (bir "ölçüm" yaparak sistemi etkilemediğimiz takdirde) işlemler, aynı anda bir miktar 0 bir miktar da 1 biçiminde bulunabilmektedir. Yani, klasik sistemde bir bit 0 ya da 1 "olmalı"dır, kuantum sistemdeki bir kübit ise "olabilir"dir. 0, 1, ya da her ikisinin kuantum süperpozisyonu denilen üst üste olma durumu söz konusudur.

Bu durum, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan ayrıldığı en temel noktalardan birini oluşturuyor. Elbette şaşırtıcı olmayacak şekilde, kübitler, e-postalar veya WhatsApp mesajları gibi aşina olduğumuz türden verileri göndermek için kullanılamayacaktır. Ancak bazı geniş tabanlı uygulamalarda büyük fırsatlar yaratacaktır.

Kuantum Anahtar Dağıtımı Ne İşe Yarayacak?

Klasik iletişimde çoğu veri, gönderici ve alıcıya paylaşılan bir anahtar dağıtılarak ve ardından mesajı şifrelemek için bu ortak anahtar kullanılarak güvence altına alınır. Alıcı, daha sonra, verilerin kodunu çözmek için bu anahtarını kullanabilir. Günümüzde çoğu klasik iletişimin güvenliği, bilgisayar korsanlarının kırılması zor ancak imkansız olmayan anahtarlar oluşturmaya yönelik bir algoritmaya dayanmaktadır. Son yıllarda araştırmacılar bu iletişim sürecini kuantum mekaniksel olarak yapmaya çalışmaktadırlar. Bu konsept, kuantum anahtar dağıtımı (İng: "quantum key distribution") adı verilen bir siber güvenlik alanının merkezinde yer almaktadır.

Kuantum anahtar dağıtımı, iki taraftan birinin anahtarını kübitler ile kodlayarak bir parça klasik veriyi şifrelemesini sağlayarak çalışır. Gönderici bu kübitleri, anahtar değerlerini elde etmek için kübitleri ölçen kişiye iletir. Yapılan bu ölçüm, kübitin durumunun çökmesine neden olur; ancak önemli olan, ölçüm işlemi sırasında okunan değerdir. Kübit, bir bakıma, yalnızca anahtar değerini taşımak için oradadır.

Tüm Reklamları Kapat

Kullanılan bu yöntem ile verinin iletimi sırasında üçüncü bir tarafın kübitleri gizlice izleyip izlemediğini öğrenmenin kolay olduğu düşünülebilir. Çünkü bu davetsiz misafir, bu gizemli anahtarın ona bakarak, çökmesine neden olmaktadır. Yani bir bilgisayar korsanı, herhangi bir noktada bu kübitlere bakarsa, kübitlerin durumunu otomatik olarak değiştirecektir ancak kaçınılmaz olarak da arkasında gizli bir izleme/dinleme işareti bırakacaktır. Bu nedenle kriptograflar kuantum anahtar dağıtımının "kanıtlanabilir" olarak güvenli olduğunu iddia ederler.

Neden Kuantum İnternet?

Şu anda kuantum anahtar dağıtımını oluşturmanın "olağan" yolu, kübitleri fiberoptik kablolar aracılığıyla, alıcıya tek yönlü olarak göndermekten ibarettir; ancak bu, alıcı ile vericinin aralarında oluşturulacak protokolün etkinliğini önemli ölçüde sınırlar. Kübitler, bir fiber optik kabloda kolayca kaybolabilir veya dağılabilir, bu da kuantum sinyallerinin çok fazla hataya açık olduğu ve uzun mesafeler kat etmek için mücadele ettiği anlamına gelir. Aslına bakarsanız mevcut deneyler, en fazla yüzlerce kilometrelik bir menzille sınırlıdır. Bu konuda en kritik çözüm, iki cihaz arasında iletişim kurmak için dolanıklık fenomeninden yararlanmaktır.

İki kübit etkileşime girdiğinde ve birbirine dolandığında, birbirleri arasında belirli özellikleri paylaşırlar. Kübitler dolanık durumdayken, çiftteki bir parçacıkta meydana gelen herhangi bir değişiklik, fiziksel olarak birbirlerinden ayrılmış olsalar bile, diğerinde de değişikliklere neden olacaktır. Bu nedenle, ilk kübitin durumu, dolanık muadilinin davranışına bakılarak "okunabilir". Kuantum iletişim bağlamında, ikisini birbirine bağlayan fiziksel bir kanala ihtiyaç duymadan, bir kübitten bazı bilgileri dolanık diğer yarısına ışınlayabilir.

Bu, şu demektir: Dolanıklık ağı kurulduğunda, bağlantılı kübitlerin mesajlarını bir yerden bir yere iletmek için artık herhangi bir fiziksel altyapıdan geçmesi gerekmeyecektir. Bu nedenle iletim sırasında, kuantum anahtarı üçüncü şahıslar tarafından neredeyse görünmez olacaktır, ele geçirilmesi imkansız olacaktır ve bir noktadan diğerine güvenilir bir şekilde "ışınlanabilir" olacaktır. Bu fikir, bankacılık, sağlık hizmetleri veya uçak iletişimi gibi hassas verilerle ilgilenen endüstrilerde büyük etkilere sebep olacaktır ve çok gizli ulusal bilgileri koruyan hükümetlerin de bu teknolojiyi etkin kullanmaları beklenmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Kuantum İnterneti Hayata Geçirmek İçin Ne Bekliyoruz?

Bilim insanları, kübitler arasında nasıl dolanıklık yaratılacağını zaten biliyorlar ve hatta bahsedilen kuantum anahtar dağıtımı için de dolanıklıktan başarıyla yararlanıyorlar. Kuantum ağlarında uzun süredir başarılı araştırmaları olan Çin, uydu tabanlı dolanıklık konusunda önemli bir araştırmaya imza attı ve kısa süre önce kurduğu dolanıklık ile kuantum anahtar dağıtımında 1200 kilometre ile mesafe rekorunu kırmış oldu.

Bundan sonraki aşama, var olan altyapıyı daha da büyütmek olacak. Ne var ki Dünya üzerinde kübitleri etkin bir şekilde birbirine bağlayabilecek büyük ölçekli "ışınlama ağları" oluşturmak için önümüzde hala büyük mühendislik zorlukları bulunuyor. Şimdiye kadarki tüm deneyler yalnızca iki noktayı birbirine bağladı. Artık noktadan noktaya iletişim sağlandığı için, bilim insanları, birden fazla göndericinin ve birden fazla alıcının kuantum internet üzerinden küresel ölçekte değiş tokuş yapabileceği bir ağ oluşturmaya çalışıyorlar.

Kuantum Uydu
Kuantum Uydu
University of Science and Technology of China

Yeni görev: Uzun mesafeler boyunca ve aynı anda birçok farklı nokta arasında çok sayıda dolanık kübit üretmenin en iyi yollarını bulmak. Bunu söylemek, yapmaktan elbette çok daha kolay: Örneğin, Çin'deki bir cihaz ile ABD'deki bir cihaz arasındaki dolanıklığı sürdürmek, yeni yönlendirme protokollerinin üzerine bir ara düğüm noktasının varlığının geliştirilmesini gerektirecektir.

Çin, bu anlamda uydu teknolojisi ile bunu gerçekleştirmeyi seçerken, şu anda dolanık kübitleri ayıran mesafeyi artırabilecek bir kuantum tekrarlayıcı ağı oluşturmaya çalışan ABD Savunma Bakanlığı tarafından tercih edilen yöntem fiber optik teknolojisidir. ABD'de, parçacıklar, kuantum tekrarlayıcılara ihtiyaç duymadan, Chicago'da 84 kilometrelik bir "kuantum döngüsü" boyunca optik fiber aracılığıyla dolanık halde kaldı ve ağ yakında 130 kilometrelik bir kuantum test oluşturmak için laboratuvarlarda yeniden inşa edilecek.

Avrupa Birliği de, kuantum internet için bir strateji geliştirmek üzere 2018'de Kuantum İnternet Birliği'ni kurdu ve araştırmacılar, 50 kilometreden fazla mesafede dolanıklığı gerçekleştirdi.

Sonuç

Kuantum araştırmacılar için amaç, bu ağları önce ulusal, sorasında da uluslararası düzeyde ölçeklendirmektir. Bilim insanlarının büyük çoğunluğu, bunun birkaç on yıldan önce gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı konusunda hemfikirdir. Kuantum internet, şüphesiz çok uzun vadeli bir projedir ve önünde birçok teknik engel bulunmaktadır. Ancak teknolojinin kaçınılmaz olarak yol açacağı beklenmedik sonuçlar, şimdilik tahmin bile edilemeyen çok sayıda tuhaf kuantum uygulamasıyla tamamlanmış paha biçilmez bir bilimsel yolculuk yapacaktır. Tam da Carl Sagan'ın dediği gibi:

Bir yerlerde muhteşem bir şeyler keşfedilmeyi bekliyor.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
50
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 16
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 14
 • İnanılmaz 8
 • Muhteşem! 6
 • Umut Verici! 6
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Bilim Budur! 4
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: ZDNet | Arşiv Bağlantısı
 • J. Yin, et al. (2017). Satellite-Based Entanglement Distribution Over 1200 Kilometers. Science, sf: 1140-1144. doi: 10.1126/science.aan3211. | Arşiv Bağlantısı
 • Julien Laurat. World’s Record Entanglement Storage Sets Up A Milestone For The European Quantum Internet Alliance. (16 Ekim 2021). Alındığı Tarih: 1 Ocak 2022. Alındığı Yer: The Quantum Internet Alliance | Arşiv Bağlantısı
 • H. J. Kimble. (2008). The Quantum Internet. Nature, sf: 1023-1030. doi: 10.1038/nature07127. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Hurley. The Quantum Internet Will Blow Your Mind. Here’s What It Will Look Like. (3 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 1 Ocak 2022. Alındığı Yer: Discover Magazine | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/09/2023 01:52:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9029

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Uygulama
Böcek
Coronavirus
Hava
Evrim Kuramı
Kimyasal
Gezegen
Tıp
Maske
Hominid
Mavi
Nükleik Asit
Arkeoloji
Astrobiyoloji
Diş
Adaptasyon
Isı
Kanser Tedavisi
Kuyruksuz Maymun
Mucize
Stres
Meteor
Saç
Kafatası
Canlılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Evinizde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (CERN) İnşa Edin!
Evinizde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (CERN) İnşa Edin!
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
Aynalar, Kuantum Evrene Açılan Bir Portal mı?
BEST OF EVRİM AĞACI SHORTS 2022 🎉
BEST OF EVRİM AĞACI SHORTS 2022 🎉
Şeker İnsanı Hiperaktif Yapar mı?
Şeker İnsanı Hiperaktif Yapar mı?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Leprince-Ringuet, et al. Kuantum İnternet Nedir? Bilim, Devrim Niteliğindeki Yeni Nesil Kuantum İnternet Rüyasını Gerçek Kılabilir mi?. (15 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 27 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9029
Leprince-Ringuet, D., Han, D. S. D., Bakırcı, Ç. M. (2022, January 15). Kuantum İnternet Nedir? Bilim, Devrim Niteliğindeki Yeni Nesil Kuantum İnternet Rüyasını Gerçek Kılabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9029
D. Leprince-Ringuet, et al. “Kuantum İnternet Nedir? Bilim, Devrim Niteliğindeki Yeni Nesil Kuantum İnternet Rüyasını Gerçek Kılabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 15 Jan. 2022, https://evrimagaci.org/s/9029.
Leprince-Ringuet, Daphne. Han, Dr. S. Deniz. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kuantum İnternet Nedir? Bilim, Devrim Niteliğindeki Yeni Nesil Kuantum İnternet Rüyasını Gerçek Kılabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 15, 2022. https://evrimagaci.org/s/9029.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close