Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Kromozom Nedir?

Kromozom Nedir? Flickr Public Domain
7 dakika
13,243

Kromozom, hayvan ve bitki hücrelerinde çekirdek içinde konumlanmış, ipliksi bir yapıdır. Her kromozom proteinden ve tekil Deoksiribonükleik Asit yani DNA'dan oluşur. DNA, atadan gelen ve kişiyi eşsiz kılan belirli bilgileri içerir.

"Kromozom" terimi, Yunancadan köken almaktadır. "Renk" anlamına gelen "chroma" ve "vücut" anlamına gelen "soma" sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bilim insanlarının bu ismi koymalarının sebebi ise, araştırmalar esnasında bu hücre yapılarını görebilmek için çeşitli boya maddeleri kullanılarak kromozomların renklendirilmesidir. Gelin sizinle 8 soruda kromozomların ne olduğunu biraz daha yakından öğrenelim.

Bu Reklamı Kapat

Kromozomlar Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kromozomların İşlevi Nedir?

Kromozomların benzersiz yapısı, DNA'nın "histon" adı verilen proteinlere sıkı sıkıya bağlanmasını sağlamaktadır. Kabaca "paketleme" olarak da tasvir edilebilecek bu yapısallık sayesinde, dümdüz bir iplik olsa hücreye sığamayacak kadar uzun olan DNA molekülünü hücreye sığdırmak mümkün olmaktadır. Hatta böyle bir "paketleme" olmasa ve hücredeki bütün çözülmüş DNA molekülleri uca eklenirse, bu yapı yaklaşık 1.83 metre uzunluğa denk gelirdi!

Bir organizmanın uygun bir şekilde gelişip işlev göstermesi için, hücrelerin sık sık bölünmesi, yaşlanan hücrelerin yerini bölünmelerle yenilerinin alması gerekir. Hücre bölünmesi esnasında DNA, materyali açısından zarar görmez; ama yeni oluşan hücreler arasında eşit olarak paylaştırılır. Kromozomlar bu süreçte DNA'nın tam olarak kopyalanmasında ve yeni oluşan hücrelere dağıtılmasında kilit rol oynar. Fakat bu süreçte tabii ki kimi zaman çeşitli hatalar da oluşabilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Kromozomların sayılarının veya yapılarının değişmesi çok ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Örneğin insanlarda lösemi tiplerinden biri ve bazı kanser türleri, parçalanmış kromozomlardan oluşan kötü huylu kromozomlar sebebiyle olmaktadır. Bu hastalıkların çözümünü bulabilmek için, kromozomların bu istenmeyen davranışlarını anlamamız büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca yüksek düzeyde önem teşkil eden bir konu da üreme hücreleriyle alakalıdır: Yumurta ve sperm olarak adlandırdığımız bu hücrelerin doğru sayıda kromozoma ve doğru kromozom yapısına sahip olması çok önemlidir. Aksi takdirde yavrular uygun şekilde gelişemeyebilir. Örneğin Down Sendromlu bireylerde her insanda aslında sadece iki kopyası olması gereken 21. kromozomun, üç kopyası olduğunu görüyoruz. Bu basit sayı farkı, oldukça farklı görünümlü ve zihinsel becerileri oldukça farklı bireyleri oluşturabilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

DNA'nın proteinlerce sıkıştırılarak kromozom formatında saklanması
DNA'nın proteinlerce sıkıştırılarak kromozom formatında saklanması
Pixabay

Bütün Canlılar Aynı Tipte Kromozoma mı Sahiptir?

Kromozomlar sayıca ve şekilce canlıdan canlıya çeşitlilik gösterir. Örneğin çoğu bakteride, bir ya da iki tane, halkasal yapıda kromozom bulunur. İnsanların yanı sıra diğer hayvanlar ve bitkilerde kromozomlar, çekirdek içerisinde çiftler halinde bulunur ve lineer (doğrusal) yapıdadır.

Çiftler halinde kromozom bulundurmayan tek insan hücresi, aynı zamanda gametler olarak da bilinen ve her kromozomun tek kopyasını taşıyan üreme (eşey) hücreleridir. Bu tek kopyalı üreme hücreleri birleşerek yeni bir hücre meydana geldiğinde (ki buna "zigot" denir), oluşan yeni hücre her kromozomun iki kopyasını taşıyacak hale gelir. Devamında bu hücre, bölünmelere uğrar ve bu hücrenin bölünmesiyle oluşan hücreler de bölünmeye devam eder. Bu sürecin devamında neredeyse bütün hücreler, tam takım eşli kromozomlar oluşturur; böylelikle de olgun bireyler meydana gelir.

Fakat eklenmeden geçilemeyecek mühim bir nokta var. İnsanlar ve diğer kompleks organizmaların çekirdekleri içerisinde konumlanmış doğrusal yapıdaki kromozomların haricinde, diğerlerine kıyasla çok daha küçük yapıda, bakterilerde görülen kromozom yapısındaki gibi halkasal yapıda kromozomlar da bulunur! Bu halkasal yapılar mitokondri adını verdiğimiz, çekirdek dışında konumlanmış ve hücrenin enerji gereksinimini karşılayan organelde bulunmaktadır.

Bilim insanlarının düşüncesine göre mitokondri adlı organel, geçmişte serbest yaşayan ve oksijeni enerjiye çevirme yeteneği olan bir bakteriydi. Bu bakteri hücreye girdiğinde oksijenden enerji elde etmek suretiyle enerji açığını karşıladığından ötürü bir nevi hücre onu içerisinde tuttu. Zamanla da o bakteri günümüzün mitokondri organeline evrimleşti. Endosimbiyotik Teori adı verilen bu teori hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

Sentromer Nedir?

Doğrusal kromozomların, boğumlandığı bölüme sentromer adı verilmektedir. Aslında kelimenin kökeninin, özellikle de yabancı dilde uyandırdığı intibanın aksine ("center" veya "merkez"), sentromerler kromozomun tam olarak ortasında konumlanmamaktadır. Hatta kimi durumlarda kromozomun sonunda bile bulunabilir! Sentromerin iki tarafına ise, kromozomun kolları denmektedir.

Sentromerler, hücre bölünmesi esnasında kromozomların uygun şekilde dizilmesine yardımcı olmaktadır. Kromozomlar hücre bölünmesi için kopyalandığında sentromerler, kromozomun kardeş kromatitler olarak bilinen iki yarısı için bir bağlanma noktası oluşturuyor.

Kromozom Modellemesi
Kromozom Modellemesi
Jstor Daily

Telomer Nedir?

Telomer, doğrusal kromozomların uçlarında bulunan DNA'nın tekrarlı parçalarına verilen addır. Telomerler, kromozomların uçlarını, bir nevi ayakkabılardaki bağcıklar misali çözülmekten alıkoyar.

Her hücre bölünmesinde telomerler, içerdikleri DNA'nın bir kısmını kaybederler. En son aşamada, telomer bütün DNA'sını kaybettiği vakit, hücre artık kendini daha fazla yenileyemez ve ölür.

Bu Reklamı Kapat

Akyuvar hücreleri ve bazı sık bölünme kapasitesine sahip olan hücrelerde telomeraz isimli özel bir enzim mevcuttur. Bu enzim, kromozomlarda görülen telomer kaybını önleyerek diğer hücrelerden daha uzun yaşamasını sağlamaktadır. Telomerazları daha yakından tanımak, ömrümüzü uzatma yolunda önemli bir basamak olacaktır.

Sadece ömür beklentisini arttırmak için de değil! Bu durum, kanserde de aynen bu şekilde görülüyor: Kötü huylu hücrelerin kromozomları, telomerlerini kaybetmezler. Bu sayede bu kötü huylu hücreler büyüyüp yayılmaya devam eder ve kanseri yıkıcı etkisini göstermesini sağlar.

İnsanlarda Kaç Kromozom Var?

İnsanlar, 23 çiftten oluşmak suretiyle toplam 46 kromozoma sahiptirler. Yalnız insanlar değil, her bitki ve hayvan türü de belirli bir kromozom sayısına sahiptir. Örneğin sirke sineği 4 çiftten oluşmak suretiyle 8, pirincin 12 ve köpeğin de 39 kromozomu mevcuttur.

Burada şunu söylemekte fayda var: Kromozom sayısı, bir canlının gelişmişliği ile ilgili değildir! Yani daha fazla sayıda kromozoma sahip olan canlılar, daha karmaşık veya gelişmiş değildir. Benzer şekilde, daha az sayıda kromozoma sahip olan canlılar da daha az gelişmiş değildir. Aslına bakarsanız, insandan çok ama çok daha fazla sayıda kromozomu bulunan birçok canlı bulunmaktadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
İnsan Vücudu Tiyatrosu

İnsan biyolojisine yapacağınız bu büyüleyici yolculuğun her aşamasında size ben eşlik edeceğim. Önce sahneye bir iskelet olarak çıkacağım ve her bölümde kostümüme yeni bir katman eklenecek, ta ki vücudum tamamen oluşana kadar. Bu anatomik yolculukta konunun kalbine (hatta midesine, damarlarına, hücrelerine, kemiklerine, beynine) kadar ineceğiz. Oyunumuz eğlenceli, hatta o kadar eğlenceli ki bedenimiz hakkında bunca şeyi ne ara öğrendiğinize şaşıracaksınız. İnsan Vücudu Tiyatrosu, çocukların (ve yetişkinlerin) vücudumuzun işleyişini derinlemesine ve keyif alarak öğrenebilmesi için harika bir kaynak.

Devamını Göster
₺62.00
İnsan Vücudu Tiyatrosu

Kromozomlar Nesilden Nesle Nasıl Aktarılır?

İnsanlarda ve diğer kompleks organizmalarda her kromozomun bir kopyası anneden, diğer kopyası babadan gelmektedir. Bu durum, çocukların neden hem anneden hem babadan özellikler aldığını açıklar.

Fakat yukarıda bahsettiğimiz kalıtım modeli, daha önce de farklılığına atıf yapmış olduğumuz, mitokondride konumlanan küçük halkasal kromozom için biraz daha farklıdır. Döllenme sürecinde babadan gelen sperm ve anneden gelen yumurta hücrelerinden, sadece yumurta hücresi mitokondrisini koruyabilmektedir. Bundan ötürü mitokondriyal DNA'mız, yalnızca annemizden gelmektedir (gerçi bu bilgiye, son dönemde yapılan yeni araştırmaların bulgularıyla meydan okunmuştur). İnsanlarda, kimi durumda bu mitokondriyal DNA'ya bağlı olarak işitme problemleri veya diyabet gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir; dolayısıyla bu ufak kromozom da, hücre çekirdeği içerisindeki kromozomlar kadar önemlidir.

Pixabay

Farklı Cinsiyetlerde Farklı Kromozomlar mı Var?

Evet. Çiftler halinde bulunan eşey kromozomları farklılık göstermektedir. Dişilerde iki adet X kromozomu bulunmaktayken, erkeklerde ise bir adet X ve bir adet Y kromozomu mevcuttur.

Alt nesle aktarılması gerekenden daha fazla veya az eşey kromozomunun aktarılması, çok ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Örneğin X kromozomu olması gerekenden fazla olan dişilerde, ortalamadan daha uzun bir boy ve zekâ geriliği (ya da mental retardasyon) görülmektedir. Erkeklerde ise olması gerekenden bir fazla X kromozomu bulunduranlarda Klinifelter Sendromu olarak adlandırdığımız, uzun boya ve genelde üreme yoksunluğuna sebep olan sendrom görülmektedir. Eşey kromozomlarının neden olduğu bir diğer bozukluk da Turner Sendromu'dur. Turner Sendromlu bir dişi, yalnızca bir tane X kromozomuna sahiptir. Bu dişiler, genellikle çok kısa boylu olurlar ve genelde ergenlik geçirmezler. Kimilerinde böbrek ya da kalp rahatsızlıkları da görülebilir.

Kromozomlar Nasıl Keşfedildi?

Bilim insanları kromozomları ilk defa 1800'lü yılların sonlarında gözlemlediler. Fakat o zamanlarda bu hücre yapılarının karakteri ve işlevi açıklanamamıştı.

Araştırmacılar 1900'lü yılların başında, Thomas Hunt Morgan'ın öncü çalışmalarıyla, kromozomlar hakkında daha çok bilgi edindi. Morgan, sirke sineklerinde X kromozomunun göz rengi ve cinsiyeti etkilediğini göstererek kromozomlar ve atadan kalıtılan özellikler arasında bağlantı kurmuş oldu.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Bilim Budur! 7
 • İnanılmaz 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2022 14:00:56 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9933

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Küçük
Saldırı
Sürüngen
Mikrobiyoloji
Bilimsel
Uçak
Algı
Sağlık Personeli
Jinekoloji
Bilim Tarihi
Tardigrad
Onkoloji
Sinirbilim
Yapay
Parçacık
Üreme
Cinsel Yönelim
Abiyogenez
Örümcek
Manyetik Alan
Covid-19
Türleşme
Koruma
Seçilim
Doğa Gözlemleri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et