Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Keseli Kılıç Dişli Nedir? Soyları Nasıl Tükenmiştir?

Keseli Kılıç Dişli Nedir? Soyları Nasıl Tükenmiştir? Atlas Obscura
Keseli kılıç dişlinin 3B görüntüsü.
8 dakika
692
Tüm Reklamları Kapat

Kılıç dişli denildiğinde, genellikle uzun ve kıvrımlı dişlere sahip olan smilodonlar, yani kılıç dişli kediler akla gelir. Ancak, “kılıç diş” morfolojisi sadece Smilodon cinsine veya yakın akrabalarına özgü bir özellik değildir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu özellik memeliler arasında tarih boyunca birden fazla kez evrimleşmiştir. Yani yakınsak evrim!

Karnivorlar arasında kılıç dişli üyelerin en az iki bağımsız evrimsel süreç geçirdiği tespit edilmiştir.[1] Kılıç dişlilere baktığımızda, Kedigiller yani Felidae ailesinde ve Nimravidae içerisinde (sahte kılıç dişliler olarak da bilinir) evrimleşmiştir. Ayrıca Kuzey Amerika'da yaşamış olan Hyaenodontidae ailesine ait etobur türler de, benzer bir şekilde kılıç dişlere sahip türler arasında sınıflandırılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Dahası, yazımızın ana konusu olan, Güney Amerika'da Üst Miyosen'den Geç Pliyosen'e kadar yaşamış, kılıç dişli keseliler olan Thylacosmilinae de kılıç dişli morfolojisinin farklı bir örneğini sunmaktadır. Bu durum, sadece memeliler içerisinde bile, kılıç diş morfolojisinin heyecan verici bir yakınsak evrim örneği olduğunu göstermektedir.

Keseli Kılıç Dişli Thylacosmilus Nedir?

Milyonlarca yıl boyunca (yaklaşık 50 ila 3 milyon yıl önce) Güney Amerika izole bir kıta hâlinde varlığını sürdürmekteydi. Yaklaşık 3 milyon yıl önce, Panama Kıstağı'nın oluşmasıyla birlikte, bu izole durum sona erdi ve kıta Kuzey Amerika ile birleşti. Bu süre zarfında, 47 milyon yıl boyunca izole kalan kıtada oldukça günümüzde aşina olduğumuz canlılardan farklı canlılar bulunmaktaydı.

Tüm Reklamları Kapat

3 metre boya kadar ulaşabilen dev tembel hayvanlar (Megatheriidae sp.), 2 ton ağırlığa kadar ulaşabilen zırhlı Glyptodon'lar bu canlılardan sadece bazılarıdır. Öte yandan kıtanın avcıları ise bir o kadar ilginçtir. Örneğin boyları 14.6 metreye kadar ulaşabilen Titanoboa'lar, dev timsahlar (Purussaurus, Mourasuchus, Gryposuchus...) ve dönemin uçamayan kuş avcıları olan terör kuşları o dönemde kıtadaki apeks yırtıcılardan bazılarıdır.

Mourasuchus çenesinin altındaki geniş bir keseye sahipti.
Mourasuchus çenesinin altındaki geniş bir keseye sahipti.
Research Gate (M. Cidade et al., 2019).

Ayıgiller, kedigiller ve köpekgiller gibi hayvanlar, yaklaşık bir milyon yıl öncesine kadar Güney Amerika'da bulunmuyordu. Bu dönemde, bahsedilen hayvanların ekolojik rollerini kısmen Sparassodonta takımı dolduruyordu. Sparassodonta takımı, büyük kedigillerle benzer özelliklere sahip olan ve Güney Amerika'ya özgü etobur keselileri içeren, artık soyu tükenmiş bir memeli takımıydı. Bu canlıların, keseli memelilere (Marsupialia spp.) ait olup olmadıkları hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Ancak genellikle yavrularını kese içinde taşıdıkları düşünülen bir canlı takımıdır.

Bu avcılar, bağımsız bir şekilde evrimleşerek çakal, kurt ve Smilodon gibi canlılarla benzer bir çok özellik taşımaktaydı. Bu durumun en çarpıcı örneği, günümüz Arjantin'in çayırlarında, dokuz ila üç milyon yıl önce yaşamış olan, zaman zaman keseli kılıç dişli olarak da adlandırılan, Thylacosmilus atrox'tur.[2]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Vücut Yapıları ve Dişleri Nasıldı?

Tam vücut fosillerini henüz bulamadığımızdan ötürü, bu canlıların kesin boyutları tam olarak belirlenememektedir. Ancak elimizdeki kemiklerden yola çıkarak, çoğu bilim insanı bu canlıların, yaklaşık olarak 100 kilogramlık büyük bir puma kadar büyük olduğunu tahmin etmektedir. Bununla birlikte, bazı uzmanlar, bu canlının 150 kilograma kadar çıkabileceğini ve bir jaguar kadar büyük olabileceğini hesaplamışlardır.[3]

Thylacosmilus atrox kafatası.
Thylacosmilus atrox kafatası.
Wikimedia Commons

Ancak bu canlıların görünüşünü esas olarak ilginiç kılan şey dişleridir. Şimdiye kadar bulunmuş en uzun Thylacosmilus dişi 15 santimetre uzunluğundadır. Aynı zamanda bu durum, vücut büyüklüklerine göre Smilodon'lara nazaran daha uzun dişlere sahip olduklarını göstermektedir.

Thylacosmilus'un dişlerinin en ilginç yönlerinden biri, kemirgen dişlerine benzer şekilde, hayvanın yaşamı boyunca sürekli uzama özelliğine sahip olmalarıydı.[4] Bu özellik, onların diş yapısını diğer büyük etobur memelilerden ayırt edici bir özellik haline getiriyordu.

Dahası, Thylacosmilus'un dişleri, Smilodon'lardaki gibi yüzün her iki yanında görünür bir şekilde yer almıyordu. Bunun yerine, bu devasa dişler, hayvanın dudaklarına benzeyen uzantılar içinde, bir çeşit kılıf ya da kın gibi işlev gören yapılar içinde bulunuyordu. Bu yapının amacı, hayvanın ağzı kapalıyken uzun köpek dişlerini korumak ve muhtemelen avlanma sırasında zarar görmelerini önlemekti.[5]

Smilodon ve Thylacosmilus kafalarının bir karşılaştırılması. Görülebileceği üzere  Thylacosmilus'ların alt çenelerinde dişlerin yerleştirilebileceği bir bölüm bulunur.
Smilodon ve Thylacosmilus kafalarının bir karşılaştırılması. Görülebileceği üzere
Thylacosmilus'ların alt çenelerinde dişlerin yerleştirilebileceği bir bölüm bulunur.
Sci News

Yazının başında da bahsettiğimiz üzere bu morfoloji karnivorlar arasında birden fazla kez bağımsız olarak evrim geçirmiştir. Bu tip dişler, özellikle uzun ve keskin yapıları ile dikkat çeker ve avcıların genellikle sert derili büyük avları öldürmelerine veya etkili bir şekilde tüketmelerine olanak tanır.

Tüm Reklamları Kapat

İlginçtir ki, bu uzun dişli etoburların karşı karşıya geldiği bir mücadeleye tanık olamamıştır. Mesela Smilodonlar, Kuzey Amerika'da evrimleşmişlerdir ve Büyük Amerikan Biyotik Değişimi sırasında Güney Amerika'ya ulaştıklarında, Thylacosmilus zaten yok olmuştur.

Thylacosmilus'un Avlanma Davranışları ve Diyeti Nasıldı?

Thylacosmilus'ların av tecihleri esas olarak otçul hayvanları, özellikle de büyük otçulları içermekteydi. Dönemin karakteristik memelileri olan Notoungulat’lar, bazı türleri modern gergedanlara benzeyen ve en büyükleri üç bin kilogram kütleye ulaşabilen canlılardı. Bununla birlikte, Thylacosmilus'ların bu büyük ve zorlu avları nasıl avladığı konusunda farklı görüşler mevcuttur.

Thylacosmilus'un beslenmesini gösteren bir illüstrasyon.
Thylacosmilus'un beslenmesini gösteren bir illüstrasyon.
Kaek McBeardy (DeviantArt)

Bulunan Thylacosmilus dişlerindeki aşınma izleri, yumuşak et ile beslendiklerine ve kemik yemediklerine işaret eder. Bu durum, onların avlanma yöntemlerinin Smilodon gibi diğer büyük kedi benzeri yırtıcılardan daha farklı olduğunu gösterir. Thylacosmilus'un kafatası yapısı ve zayıf çene kasları, büyük avlarını öldürmek için gereken kuvveti uygulayamayacakları düşüncesini destekler. Smilodon'un güçlü çeneleri, avlarını boynundan veya başından ısırarak etkisiz hale getirme kapasitesine sahipken, Thylacosmilus'un daha zayıf çene yapısı ve kırılgan kafatası, bu tür bir avlanma stratejisi için uygun olmayabilir.

Thylacosmilus'un dişleri, Smilodon'un dişlerinden farklı olarak daha üçgen ve kıvrımlıydı. Bu, avını öldürme yöntemlerinde de farklılıklar olabileceğini göstermektedir. Öte yandan bazı araştırmalar, Thylacosmilus'un kafatası ve diş yapısının kemik kırmaya uygun olmadığını ve muhtemelen avının karnı deşerek daha yumuşak olan iç organlara odaklanan bir avcı olduğunu öne sürmektedir.[6] Bu durumu destekleyen bir diğer ilginç özellik ise, Thylacosmilus'un kesici ön dişlerinin (incisors) bulunmuyor oluşudur. Bu durum da, yine hayvanın eti kemikten ayırmak yerine, avının yumuşak organlarına odaklanmış olabileceğini düşündürmektedir. Sahip olduğu anatomik özellikler, Thylacosmilus'un beslenme stratejisini etkileyerek, onun ölü hayvanların karın bölgesini yırtıp iç organlarından beslenme ihtimalini epey bir güçlendirmektedir. En nihayetinde, Thylacosmilus'un aktif bir avcıdan çok, bir pusu avcısı ya da leşçil bir canlı olması kuvvetle muhtemeldir.[7]

Tüm Reklamları Kapat

Thylacosmilus atrox.
Thylacosmilus atrox.
Marina Lezcano (ArtStation)

Thylacosmilus'u ilginç kılan bir diğer özellik ise göz yapıları ve görüşleridir. Nesli tükenmiş canlıların görme yeteneklerini incelemek genellikle zordur çünkü gözler fosilleşmeye pek uygun değildir. Bunun yerine, bilim insanları göz yuvalarının (orbita) yönlenişine ve boyutuna bakarak gözlerin işlevi hakkında çıkarımlarda bulunurlar. İyi bir derinlik algısı, avcı memelilerde evrimleşmiştir, çünkü bu yetenek avcılara avlarının mesafesini ve hızını daha doğru tahmin etme imkanı verir. Hedefin konumunu ve hareketini doğru anlamak, avcılara etkili saldırı için doğru yaklaşımı belirleme fırsatı sunar. Ancak, Thylacosmilus bu bağlamda bir istisna teşkil eder.

Thylacosmilus, göz yuvaları bakımından diğer avcı memelilerden önemli ölçüde farklılık gösterir. Bu hayvanın kemiksel göz yuvaları, otçullar olan genellikle inek veya at gibi dışa doğru açılı bir yapıya sahiptir, bu da tipik avcı memelilerinkinden oldukça farklıdır. Göz yuvalarının birbirine olan yakınlığı yanı sıra, bu yuvaların yüzeydeki ve dikey konumlanmaları da hayvanın derinlik algısı için önem taşır.

Smilodon ve Thylacosmilus dişlerin kafatası içerisindeki girintisinin öne çıkarıldığı bir analiz görseli.
Smilodon ve Thylacosmilus dişlerin kafatası içerisindeki girintisinin öne çıkarıldığı bir analiz görseli.
Field Museum

Araştırmalar, Thylacosmilus'un göz yuvalarının, birbirine göreceli olarak daha az yakın olmasına rağmen, bu sınırlı yakınlığı dengeler bir biçimde ön yüze ve dikey olarak yerleştiğini gösteriyor. Bu yerleşim, hayvana sınırlı da olsa bir miktar derinlik algısı sağlayabilir. Bu ilginç adaptasyonun, Thylacosmilus'un diğer dikkat çekici özelliği olan büyük ve kökü olmayan köpek dişlerinin olağanüstü büyümesiyle ilişkili olabileceği düşünülüyor. Bu büyük dişler, hayvanın kafatası yapısını, dolayısıyla göz yuvalarının konumunu ve yönelimini etkileyerek, görsel algılama yeteneklerini değiştirmiş olabilir.

Nesilleri Neden Tükendi?

Thylacosmilus'un neslinin tükenmesi, Kuzey ve Güney Amerika arasındaki kara bağlantısının Pliyosen Dönemi'nin ortasında kurulmasının ardından gerçekleşmiştir. Bu türün neslinin tükenme sebepleri arasında ekolojik değişiklikler, av kaynaklarının azalması veya başka çevresel faktörler gibi olasılıklar üzerinde durulmaktadır. Fakat Thylacosmilus'un neslinin tükenme sebepleri hakkında kesin bir sonuca varılmamıştır ve bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Thylacosmilus cinsi keseli kılıç dişli.
Thylacosmilus cinsi keseli kılıç dişli.
Wikipedia

Sonuç

Thylacosmilus gibi ilginç ama nesli tükenmiş canlılar hakkında kesin bilgilere ulaşmak gerçekten zordur, çünkü elimizdeki bilgiler büyük ölçüde sınırlı fosil kayıtlarına dayanmaktadır. Fosiller nesli tükenmiş canlıların hayatlarına dair sadece parçalı ve genellikle yorumlaması zor veriler sunar. Bu nedenle, Thylacosmilus'un davranışları, üreme alışkanlıkları ve gelişim süreçleri gibi konular hakkında net sonuçlara varmak oldukça güçtür.

Ancak, fosil kayıtlarının artmasıyla birlikte, Thylacosmilus'un yaşam tarzı ve ekolojik nişi hakkında daha ayrıntılı ve net bir resim elde etme şansımız artmaktadır. Her yeni fosil bulgusu, bu eski yırtıcıların biyolojisi ve ekosistemlerindeki rolleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Bu yüzden, gelecekte yapılacak fosil keşifleri ve araştırmalar, Thylacosmilus gibi gizemli türlerin anlaşılmasında önemli rol oynayacak ve paleontoloji/paleobiyoloji alanında yeni bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu durum ise bilim dünyasının bu tür eski ve benzersiz canlıların gizemlerini çözme yolunda sürekli ilerlemesini sağlar.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
32
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Tebrikler! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/12/2023 11:43:51 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15394

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kadın Sağlığı
Psikoloji
Duygu
Tohum
Olasılık
Güve
Kan Hastalıkları
Davranış
Mitler
Antibiyotik
Gen
Hastalık Yayılımı
Stres
Avrupa
Uterus
Makine
Diş Sorunları
Ara Tür
İnfografik
Çocuklar
Hasta
Çalışma
Patojen
Dağılım
Hastalık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Cinsel Bölgelerimiz Neden Kıllı?
Cinsel Bölgelerimiz Neden Kıllı?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Matematikten Neden Bu Kadar Korkuyorsunuz?
Neden Öpüşüyoruz?
Neden Öpüşüyoruz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. K. Selçukoğlu, et al. Keseli Kılıç Dişli Nedir? Soyları Nasıl Tükenmiştir?. (14 Kasım 2023). Alındığı Tarih: 6 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15394
Selçukoğlu, A. K., Türkoğlu, P. (2023, November 14). Keseli Kılıç Dişli Nedir? Soyları Nasıl Tükenmiştir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15394
A. K. Selçukoğlu, et al. “Keseli Kılıç Dişli Nedir? Soyları Nasıl Tükenmiştir?.” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, 14 Nov. 2023, https://evrimagaci.org/s/15394.
Selçukoğlu, Alper Kaan. Türkoğlu, Pedram. “Keseli Kılıç Dişli Nedir? Soyları Nasıl Tükenmiştir?.” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, November 14, 2023. https://evrimagaci.org/s/15394.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close