Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Şempanze (Pan troglodytes)

Şempanze (Pan troglodytes) Cüneyt Balıkçıoğlu
Meraklı gözlerle kameraya bakan bir yetişkin, Uganda.
11 dakika
3,060
 • Primatoloji
Şempanze
 • Bilimsel Adı Pan troglodytes
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Şempanze
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Chimpanzee
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Gözlem Bilgileri

Şempanze fotoğraflarının bir kısmı Dr. Shinya Yamamoto tarafından Bossou’da saha araştırması esnasında çekilmiştir. Kendisi insan ve insan olmayan hayvanlarda sosyalliğin evrimi, bunun zeka ile ilişkisi, işbirliği, fedakarlık gibi konular üzerine çalışmaktadır. Şempanze fotoğraflarının diğer kısmı da Cüneyt Balıkçıoğlu tarafından Uganda gezisi süresinde Kibale Ormanı Ulusal Park'ta çekilmiştir. Dr. Shinya Yamamoto'nun çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Tanım ve Genel Bilgiler

Şempanze (Pan troglodytes), Afrika'nın tropik bölgelerindeki savanalarda ve ormanlarda yaşayan, bölgeye endemik olan bir kuyruksuz maymun türüdür. Şempanze vücudu, siyah saçlarla (kıllarla) kaplıdır; ancak yüzlerinde, kulaklarında, parmaklarında, ellerinin içleri ve ayaklarının altlarında saç bulunmaz. Yaşlandıkça bu saçlar dökülür ve kimi bölgelerinde kel alanlar oluşur. Ayrıca özellikle çene bölgelerindeki saçları beyazlamaya başlar. Şempanze erkekleri 35-70 kilo arasındayken, dişiler 25-50 kilo arasında olurlar. Ayağa kalktıklarında boyları ortalama 150 cm civarındadır. Şempanzelerin kolları bacaklarından daha uzundur, neredeyse dizlerinin altına kadar uzanabilirler. Dört ayak üzerinde yürürler ve yürürken parmak eklemlerinden destek alırlar. Öne bakan gözleri ve küçük burunları vardır. Koku alma duyularından çok görme duyularına güvenirler. Doğada ortalama 50 yıl yaşarlar, esaret altında yaşayan bazı bireylerin 60 yaşına kadar yaşadığı gözlemlenmiştir.

Şempanzeler, 15 ila 80 bireyden oluşan topluluklarda yaşayan sosyal hayvanlardır. Genellikle kalabalık gruplar halinde yaşasalar da bazı topluluklarda sadece bir veya iki yetişkin erkek, birkaç yetişkin dişi ve birkaç yavrudan oluşur. Her topluluğun kendine ait bir bölgesi vardır. Beslenmelerini ve gezilerini bu bölge içinde yaparlar. Farklı topluluklardan şempanzelerin karşılaşmaları genellikle kavga ile sonuçlanır. Erkekler hemen her zaman doğdukları grupta kalırlarken, dişiler yaklaşık ortalama 12 yaşına geldiklerinde farklı gruplara giderler ve orada yaşamaya devam ederler. Araştırmacılar bunun erkek bireyler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiği gibi ve yabancı bireyleri dışarıda tutma yöntemi olduğunu düşünmektedir. Ayrıca erkeklerin doğdukları bölgede kalması ve yeni gruplara katılmak için dişilerin ayrılmasıyla akraba evliliklerinin önüne geçildiği düşünülmektedir.

Şempanze grubu, Bossou, Gine.
Şempanze grubu, Bossou, Gine.
Shinya Yamamoto

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Bilimsel adı Pan troglodytes olan şempanzeler, filogenetik bağları ve homolojilerine bakılarak Hominidae alt ailesinde yerini alan ve 4 tane alt türü olan bir primattır. Pan troglodytes’ler birçok fiziksel özellik, beslenme ve sosyal davranış özelliklerini paylaşsalar da alt tür olarak sınıflandıracak kadar büyük farklılıkları da vardır.

Bu Reklamı Kapat

 • Pan troglodytes troglodytes: Özel ismi ile tschego ya da Orta Afrika şempanzesi.
 • Pan troglodytes verus: Batı Afrika’da yaşayan maskeli şempanze.
 • Pan troglodytes schweinfurthii: Doğu Afrika’da yaşayan uzun kıllı şempanze.
 • Pan troglodytes ellioti: Nijerya-Kamerun şempanzesi.

Evrimsel süreçte şempanzelerin yakın akrabalarıyla yollarının ne zaman ayrıldığı kesin olarak bilinmese de, araştırmalar 5-7 milyon yıl önce insan cinsinden ayrıldıklarını göstermektedir. Pan cinsinin evrimsel sürecine buradan ulaşabilirsiniz.

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Şempanzeler Afrika’da kıtanın batı kıyısından doğusuna kadar uzanan geniş bir bölgede yaşarlar. Detaylı bakacak olursak: Batı Afrika şempanzeleri güney Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Sierra Leone'de; Orta Afrika şempanzeleri Gabon, Kongo, Kamerun ve Ekvator Ginesi'nde; Doğu Afrika şempanzeleri Burundi, Tanzanya ve Uganda'da, Nijerya-Kamerun şempanzeleri ise, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, Nijerya ve Kamerun’da yaşarlar.

İnsan nüfusu artışı ve habitat kaybının bir sonucu olarak yaşam alanları daralan şempanzeler için yaşam alanlarını belirleyen en önemli etken besin kaynaklarıdır. Meyvenin mevcudiyeti ve yoğunluğu, nüfus yoğunluğuna etki eder. Meyve en çok tropikal, yaprak dökmeyen ormanlarda bulunur. Bu nedenle, şempanze popülasyonunun çoğu burada yaşar. Ancak şempanzeler, bambu ormanlarında, bataklık ormanlarında, orman kenarlarında ve hatta savanalarda yaşayabilirler.

Popülasyon ve Koruma Statüsü

Şempanzelerin nesli tehlike altındadır. Çeşitli bölgelerdeki şempanze topluluklarında kaç bireyin yaşadığı, ne zaman doğum yaptığı, ne zaman öldüğü bilinse de insan varlığına alışkın olmayan topluluklar hakkında aynı bilgilere sahip olmak mümkün değildir. Bu nedenle araştırmacılar şempanzeleri saymak yerine yuvaları sayarlar. Şempanzeler her gece yeni bir yuva yaptıkları için bunları ormanda bulmak kolaydır. Araştırmacılar tüm bu ipuçlarına dayanarak, şimdi doğada 200 ila 300 bin şempanze kaldığını söylemektedir. 20. Yüzyılın başında bu sayının yaklaşık 1 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde bu sayı oldukça korkutucudur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Günümüzde şempanzelerin karşı karşıya olduğu başlıca tehditler arasında kaçak avlanma, yasadışı evcil hayvan ticareti, habitat kaybı ve bulaşıcı hastalıklar bulunmaktadır. Bu tehditler sonucunda, birkaç park, orman ve hatta ülkede şempanze nüfusu tümden yok olmuş; Gambiya, Benin ve Burkina Faso’daki nesilleri tükendi. Bugün hala yaşadıkları ülkelerde ise yaşam alanları gün geçtikçe daralmaktadır. Araştırmalar önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde şempanze nüfusunun %80 azalacağını göstermektedir.

Davranış ve Etoloji

Göz dağı veren birey, Kibale Ormanı, Uganda.
Göz dağı veren birey, Kibale Ormanı, Uganda.
Cüneyt Balıkçıoğlu

Avlanma

Şempanzelerin sadece hayvanları yemediğini, aynı zamanda onları avladıklarını biliyoruz. Genellikle gruplar halinde avlanırlar ve diğer grup üyeleriyle eti paylaşırlar. Şempanzelerin avlanma davranışı araştırmacıların, avlanma sırasında şempanzelerin ne ölçüde birlikte çalıştığını ve eylemlerini nasıl koordine ettikleri üzerine gözlem yapmaya itmiştir. Yapılan gözlemler şempanze gruplarında fazla erkek olduğunda şempanzelerin avlanma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Görünüşe göre bir avı başlatmak için cesur, motive olmuş bir kişiye ihtiyaçları vardır. İlk adım atıldıktan sonra diğerleri de onun liderliğini takip eder. Ancak unutmamak gerekir ki bu davranış kalıpları popülasyonlar arasında farklılıklar gösterebilir.

Şempanzeler avlandıklarında çok heyecanlanır, koşturur ve yüksek sesle çığlıklar atarlar. Et onlar için çok değerli bir gıdadır. Bu yüzden olacak ki avın paylaşımı da şempanzeler arasında önemlidir. Ancak avın paylaşımı konusundan farklı görüşler vardır. Kimi gözlemciler avlarını paylaşan şempanzelerin dilenci şempanzeleri başlarından savmanın bir yolu olarak değerlendirseler de, farklı gözlemciler bu paylaşımı bireyleri ödüllendirerek çiftleşme, tımar etmek veya bir çatışmada yardım etme gibi istedikleri diğer şeyler için ticaret amacıyla kullandıklarına inanırlar.

Erkek şempanzeler, dişi şempanzelere göre daha çok avlanırlar. Bunun nedenlerinden biri erkek şempanzelerin büyük gruplarda daha çok vakit geçirmeleridir. Tahmin edileceği üzere büyük grupların avlanma başarısı daha yüksektir. Öte yandan araştırmacılar dişilerin erkeklere oranla daha az risk almayı tercih ettiklerini söylerler. Avlanma çok büyük bir çaba ve çok fazla enerji tüketimi gerektirdiğinden, avlanma başarısız geçtiğinde harcanılan enerjinin karşılığını alamazlar. Ayrıca bu süreçte yaralanma ihtimalleri de çok yüksektir. Dişiler genelde çocuk bakımını üstlendiklerinden hem enerji kaybına hem de yaralanmayı ihtimallerini göze almamayı tercih ederler. Dişi şempanzelerin daha az avlanmasının bir başka olası sebebi de, avlanırken başarılı olsalar bile, büyük ve baskın erkeklere karşı avlarını koruyamamalarıdır.

Bu Reklamı Kapat

Alet Kullanımı

Dr. Jane Goodall'ın çığır açan gözlemlerinin başında şempanzelerin alet kullanımı gelmektedir. O zamana dek yalnızca insanların bu beceriye sahip olduğu düşünülmekteydi. Hatta öyle ki insan, alet yapabiliyor olması üzerinde tanımlanıyordu. Dr. Goodall’un bu keşfiyle birlikte, şempanzelerin dal, yaprak ve kaya gibi nesneleri beslenme, içme, kendilerini temizleme, ulaşılamayan nesneleri inceleme ve silah olarak gibi farklı şekillerde değerlendirdikleri keşfedildi.

Şempanzelerin alet yapımı ve kullanımı her şeyden önce planlama kapasitelerini gösterir. Örneğin, termit avlamak üzere alet kullanacak bir şempanzenin öncelikle uygun bir sopayı seçmesi ve kullanım alanı için uygun hale getirilmesi gerekir. Bu da bize, akıllarındaki amaca yönelik hareket ettiklerini ve bu hedefe ulaşmak için bir plan yaptıklarını göstermektedir.

Alet kullanımı kimi zaman zorlu ve karmaşık olsa da şempanzelere önemli olanaklar sağlar. Genç şempanzelerin alet kullanma becerilerini annelerinden öğrendiklerine dair kanıt çok az vardır. Bunun yerine, genç şempanzeler bu becerileri kazanmak için gözlem ve kendi başlarına pratik yapmak zorundadır.

Yüz ifadeleri ve mimikler şempanze iletişiminde büyük önem taşır, Bossou, Gine.
Yüz ifadeleri ve mimikler şempanze iletişiminde büyük önem taşır, Bossou, Gine.
Shinya Yamamoto

İletişim

Şempanzeler iletişim kurmak için yüz ifadeleri, duruşlar, mimikler ve seslerini kullanırlar. Ancak çıkardıkları seslerin tamamı neredeyse genetiktir; hemen hiçbiri öğrenilerek edinilemez. Bu sesler belli duygulara bağlıdır ve yakın çevredeki herkese yöneliktirler. Çoğunlukla bu çağrılar yırtıcı hayvanlardan kaçmak, kavgalarda hayatta kalmak gibi özellikle acil işlevlerle özdeşleşir. Fakat jestler bundan farklı olarak, öğrenerek edinildiği gibi; farklı durumlarda, farklı toplumsal amaçlar için kullanılabilirler. Örneğin şempanzeler sinirlendiklerinde karşı tarafı tehdit etmek ve daha büyük gözükmek amacıyla iki ayak üzerine kalkar, kamburlaşır ve kollarını sallarlar ya da yolculuk sırasında ellerini ve ayaklarını büyük ağaçların gövdelerine vurarak temas halinde kalırlar. Şempanzeler jestleri belli toplumsal amaçlar için esnek ve stratejik olarak seçip üretikleri gibi, vokalizasyonların aksine bu jestleri rahatlıkla maksatlı sinyal olarak kullanabilirler.

Bu Reklamı Kapat

Tımar Etme

Şempanzeler öpüşerek, birbirlerini kucaklayarak, ellerine dokunarak, gıdıklayarak ve birbirlerini tımar ederek iletişim kurarlar. Tımar etmek, oyun oynamak, birbirlerine şefkat göstermek ve kimi zaman yakın mesafeli oturmak bile bireyler arasında bağların kurulmasını sağlar. Bu davranışlar bireyin gününün %10’unu oluşturur. Şempanzeler arasında bilinen en yaygın sosyalleşme davranışı tımardır. Tımar etmek grup içinde arkadaşlıkları geliştirmeye, sürdürmeye, gerginlikleri sonlandırmaya, sakinleştirmeye/stresi azaltmaya, erkekler arasında ittifakları güçlendirmeye, kimi zaman rütbeleri yükseltmeye hizmet eden davranışların başında gelir. Bunlar dışında sağlık açısından da tımar önemlidir. Bu şekilde birbirleri üzerindeki kene ve parazitleri ayıklarlar.

Anneler uzun süre yavrularını sırtlarında taşırlar, Bossou, Gine.
Anneler uzun süre yavrularını sırtlarında taşırlar, Bossou, Gine.
Shinya Yamamoto

Anne ve Yavru İlişkisi

Gebelikler genellikle 8 ay sürer. Yavrular ilk yıllarında anneyle tamamen fiziksel temas halinde yaşarlar. Bu süreçte yavrular akraba olmayan kişilerle nadiren etkileşime girerler. Genellikle anneler bebeklerine karşı aşırı derecede korumacıdır. Hiç kimsenin, hatta kendi çocuklarının bile yenidoğana çok yakınlaşmasına izin vermezler. İlk zamanlar anne yavrusunu göbeğinde taşır. Daha sonra ise sırtında taşımaya devam ederler. Tabii bu çok kolay değildir, çünkü annenin sırtında seyahat, güç gerektirir. Yavrunun elleri ve ayaklarıyla annelerinin saçlarını tutacak kadar güçlü olmaları gerekir. Bu süreç yavrunun fiziksel gelişimlerinin iyi bir ölçüsüdür.

Yavrular yaklaşık dördüncü aylarında diş çıkarmaya ve beş aylıkken katı yiyecekleri denemeye başlarlar. Aynı zamanda bu civarlarda ilk adımlarını atmaya yeltenirler. Yaklaşık sekiz aylıkken cesaretlerini toplamaya başlarlar. Anneleri onları yere bıraktığında her zaman ağlamazlar. Anneden biraz uzaklaşabilirler. Ancak 12-18 ay arası bebekler nadiren annelerinin kollarının dışında kalırlar.

Üç yaş civarına geldiklerinde cinsiyet farklılıkları davranışlarında belirgin olur. Örneğin erkekler annelerinden uzaklaşma eğilimindedir. Anneler yavrularına sosyal ağlar oluşturmaya başlar. Yavru yaklaşık 4 yaşına geldiğinde anne onu sütten keser. Maalesef bu dönem şempanze için genellikle çok zorlayıcıdır. Yavru, annenin dikkatini çekmek için bazı yeni numaralara ihtiyaç duyar ve genellikle sütten kesilme sırasında anneyi daha çok tımar eder. Anne bir sonraki hamileliği için yavrunun sütten kesilmesini bekler. Tipik olarak şempanzeler altı ila dokuz yaşları arasında bağımsız hale gelir.

Bu Reklamı Kapat

Çoğu hayvan gibi şempanzeler de öğrenmek ve fiziksel beceriler kazanmak için oyun oynarlar. Anneleriyle, kardeşleriyle, diğer çocuklarla, hatta ilgisiz yetişkinlerle de bu oyunlara dahildir. Bir şempanze topluluğunun üyeleri bir araya geldiğinde tüm yavrular oyun oynama şansı yakalar. Her yaştan çocuk, birbirlerini kovalamak ve güreşmek için saatler harcarlar. Şempanzeler bazen oyun esnasında sertleşebilir ve kendilerine zarar verebilirler. Ancak oyundan kazanacakları çok şey vardır. Sosyal oyun yoluyla, bazı görgü kurallarını öğrendikleri gibi, dallar arasında tırmanarak ve yarışarak, hangilerinin ağırlıklarını destekleyebileceğini, daldan dala en iyi nasıl atlayacaklarını tecrübe ederler.

Agora Bilim Pazarı
Şüphecinin El Kitabı: Bilgi Çağında Gerçeği Bulmak
Bilim kitaplarına alışığız; evrim, kuantum fiziği, tıp, botanik, kozmoloji, jeoloji, kimya, sinirbilim ve daha nicesi… Ancak bilimin kalbinde yatan en temel felsefi duruşa, yani bilimsel şüpheciliğe dair donanımımız ne düzeyde? Gerçek olan ile olmayanı ayırt etmek konusunda ne kadar iyiyiz? Bilimle ilgili konularda doğru ile sahteyi, gerçek ile zırvayı birbirinden ayırmayı biliyor muyuz? Yoksa sadece “içgüdülerimize”, yani önyargılarımıza mı güveniyoruz? Bu kitabın en temel amacı, sizi bilimsel şüphecilik kültürüyle donatmak ve böylece bilimin baş döndürücü dünyasına yapacağınız yolculukta, alet çantanızın çok daha zengin ve çeşitli olmasını sağlamak…
 • Yazar: Arsel Berkat Acar & Çağrı Mert Bakırcı
 • İlk Yayın Tarihi: 08.11.2019
 • Baskı Sayısı: 3. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 424
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
 • Boyut: 16 x 24 cm
 • ISBN: 9786058023116
Devamını Göster
₺73.00
Şüphecinin El Kitabı: Bilgi Çağında Gerçeği Bulmak

Diyet ve Metabolizma

Şempanzeler, bilinenin aksine otçul değil, hepçil hayvanlardır; yani hem bitkilerlerle hem de hayvanlarla beslenirler. Dr. Jane Goodall şempanzelerin termitleri çıkarmak için alet kullandıklarını gözlemleyen ilk kişi olduğu gibi ve şempanzelerin maymun gibi daha küçük memelileri avladıklarını ve yediklerini gözlemleyen ilk kişiydi. O zamana kadar şempanzelerin, otobur olduklarına inanılıyordu.

Şempanzelerin besinlerinin çoğu meyveler, tohumlar, kabuklu yemişler, yapraklar, çiçekler, bal ve böceklerden oluşturur. Meyve, gerekli şeker ihtiyacını yapraklar ise lif ve proteini sağlar. Şempanzelerin bayıldığı bir şey varsa, o da baldır. Bal, şempanzeler için enerji sağlayan şekerlerle doludur. Kovanlara dalmanın sofistike yollarını geliştirmişlerdir. Kimi zaman bu yollar başarısız olduğunda sokulmayı göze alarak arı kovanını kırarlar. Böcekler ve termitler beslenmelerinin çok daha küçük bir bölümünü oluşturur, ancak yapraklarda bulunmayan ekstra proteinler kaynağını oluştururlar. Tüm bunların yanı sıra artık şempanzelerin et yediğini, yani avlandıklarını da biliyoruz. Maymunları, çalı domuzlarını, çalılık hayvanlarını ve çeşitli kuş, yarasa ve kertenkele gibi diğer küçük hayvanları avlarlar.

Şempanzeler pek çok farklı bitki ve hayvanı yeseler de, zehirli bitkilerden veya böceklerden korunmak için önemli seçimler yaparlar. Ayrıca ortalama bir yılda yüzden fazla farklı bitki türü ile beslenen şempanzeler çeşitli bitkilerin medikal değerlerini sezgisel olarak bilirler. Gombe Ulusal Parkı'nda şempanzelerin çeşitli durumlarda mineraller içeren toprak, enfeksiyonlarla savaşan karaağaç kabuğu, tüberküloz riskini azaltan kordiya çiçeği sapları gibi çeşitli bitkileri yedikleri de gözlemlenmiştir.

Yetişkin birey, Kibale Ormanı, Uganda.
Yetişkin birey, Kibale Ormanı, Uganda.
Cüneyt Balıkçığlu

Diğer Bilgiler:

 • Vücut ısıları, 37 derecededir.
 • 32 adet dişleri vardır.
 • Oyun oynarken gülerler.
 • Her akşam uyumak için ağaç üzerinde çanak şeklinde, yapraklar ve bitki malzemelerinden yapılmıştır yataklar yaparlar.
 • Yavru şempanzelerin, kuyruklarında çocukluktan sonra kaybolan beyaz saçları vardır.
 • Suda olmayı sevmezler ve genellikle yüzemezler.
 • İnsan hastalıklarını yakalanabilirler. (Henüz doğada herhangi bir şempanzenin COVID-19’a yakalandığı bildirilmedi ancak COVID-19 onlar için de tehdit oluşturmaktadır.)

Uyarı: Bu içerikteki görseller, Shinya Yamamoto ve Cüneyt Balıkçıoğlu tarafından, Evrim Ağacı'nın "Yaşam Ağacı" projesinde kullanılmak üzere paylaşılmıştır. Fotoğrafların izinsiz olarak kopyalanması, dağıtılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Tüm hakları saklıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 10
 • Tebrikler! 6
 • Güldürdü 3
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Wikipedia. Chimpanzee. (24 Ocak 2002). Alındığı Tarih: 7 Ocak 2021. Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
 • C. Crockford, C. Boesch,, et al. (2005). Call Combinations In Wild Chimpanzees. Behaviour, sf: 397–421. doi: 10.1163/1568539054012047. S2CID 84677208. | Arşiv Bağlantısı
 • F. De Waal. (2013). Köken Ağacı, Primat Davranışı İnsanın Toplumsal Evrimi İçin Ne Söyleyebilir?. Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • F. De Waal. (2008). İçimizdeki Maymun, Biz Neden Biziz?. Yayınevi: Metis Yayıncılık.
 • J. Goodall. (1986). The Chimpanzees Of Gombe: Patterns Of Behavior.. Yayınevi: Harvard University Press.
 • W. C. McGrew. (2004). The Cultured Chimpanzee: Reflections On Cultural Primatology.. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • M. Tomasello. (2017). İnsan İletişiminin Kökenleri. Yayınevi: Metis Yayıncılık.
 • Coursera. Chimpanzee Behavior And Conservation. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 12/08/2022 00:13:05 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9901

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Evrim Ağacı Duyurusu
Göz
Şehir Hastanesi
Doğal
Jeoloji
Maymun
Çeviri
Moleküler Biyoloji
Ses
Foton
Biyocoğrafya
Olasılık
Uyku
Tür
Elektrik
Dünya Dışı Yaşam
Değişim
Alan
Kimya Tarihi
Anksiyete
Obstetrik
Su Ayısı
Neandertal
Kontrol
Mucize
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.