Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnsan Koronavirüsü OC43 Nedir? Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?

İnsan Koronavirüsü OC43 Nedir? Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur? PHIL
Organ Kültüründen İzole Edilmiş HCoV-OC43 Vironları.
8 dakika
1,483
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
HCoV-OC43
 • Türkçe Adı İnsan Koronavirüsü OC43
 • İngilizce Adı Human Coronavirus OC43
 • Latince Adı HCoV-OC43
 • NIH 31631

HCoV-OC43, insanları ve sığırları enfekte eden Betacoronavirus 1 virüsünün insanlara bulaşan bir suşudur. OC43'ün 1890'lı yıllarda Bovine-CoV'dan (sığırları enfekte eden varyant) ayrılıp insanlara sıçradığı düşünülmektedir. İnsanlarda nadiren ciddi sonuçlar doğurur. Genellikle diğer 3 koronavirüsle (NL63, 229E, HKU1) birlikte soğuk algınlığına sebep olur. Bu dört koronavirüs, mevsimsel olarak görülen soğuk algınlığı vakalarının %10 ila %30'unu oluşturur. OC43 ise koronavirüs kaynaklı soğuk algınlığı vakalarının en sık rastlanan patojenidir. Bu haliyle genetik olarak yaklaşık %51 oranında benzediği SARS-CoV-2'den sonra en sık rastlanan koronavirüstür.[1]

Betacoronavirus'lardan bir Embecovirus olan OC43'ün kemirgenlerden köken aldığı ve ara konak canlı olan sığırlardan insanlara sıçradığı düşünülmektedir. Diğer Embecovirusler gibi OC43 de "Hemagglutinin esteraz" isimli daha kısa bir Spike proteinine sahiptir. 7 insan koronavirüsü arasında OC43'e en çok benzeyen virüs HKU1, tüm Koronavirüsler içinde ise Bovine-CoV'dur.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Bulgular

OC43'ün sebep olduğu ayırt edici semptomlar yoktur. Sebep olduğu hastalık, grip-korona ve benzeri her hastalıkta rastlanabilecek semptomlara sahiptir. Fransa'daki yerel bir salgın araştırıldığında şu belirtilere değişken oranlarda rastlandığı bildirilmiştir:[2]

 • Ateş,
 • Baş ve vücut ağrıları,
 • Kusma ve ishal gibi sindirim sorunları,
 • Rinit,
 • Farenjit,
 • Larenjit,
 • Akut otitis (Orta kulak iltihabı),
 • Bronşit,
 • Bronşiolit,
 • Pnömoni.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Viroloji

HCoV-OC43'ün dört farklı genotipi (Genotip A, B, C ve D) ve 29 kadar varyantı tanımlanmıştır. Tıpkı diğer koronavirüsler gibi OC43'ün de RNA'sı yüksek mutasyon ve rekombinasyon frekansına sahiptir. Bu adaptif özellik, koronavirüslere pek çok canlıya sıçrayabilme ve sıçrama sonrası çeşitlenmeyi sürdürme yeteneği kazandırır.

Tüm Reklamları Kapat

OC43 yaklaşık 30.000 nükleotid uzunluğuyla en büyük genoma sahip virüslerden biridir. Bu 30 kilobazlık genomda 11 adet fonksiyonel ORF bulunur. Bu 11 ORF, replikaz geni denen iki geni (ORF1a ve ORF1b), 5 adet yapısal proteini ve 4 kadar viral yardımcı proteini kodlayan genlerden oluşur.

Enfeksiyon Mekanizması

Diğer Embecovirus'ler gibi HCoV-OC43 de Spike Glikoproteinlerine (S proteini) ek olarak Hemagglutinin Esteraz (HE) proteini de içerir. HE proteinleri yapısal olarak S proteinlerinden daha kısadır ancak OC43'ün viral girişte kullandığı sialik asit reseptörlerine bağlanma ve reseptör yapısının istikrarsızlaştırılmasında görev alırlar. Koronavirüs HE proteinlerinin Influenza C Virüs'lerdeki HE proteinlerine benzer bir yapıyla evrimsel olarak ilişkili olduğu düşünülmektedir.[3]

Diğer koronavirüsler gibi OC43'teki Spike glikoproteinleri de "N- Asetilnöraminik asit" reseptörüne tutunur. Reseptörlere bağlanan Spike proteininin S1 bölgesi konak hücre ile moleküler etkileşimler kurar, S2 bölgesi ise hücresel membranın yapısını bozar ve hücre ile virüs arasında bir köprü kurup RNA'nın sitoplazmaya akmasını sağlar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Risk Faktörleri

Soğuk algınlığına sebep olan koronavirüslerin geri kalanı gibi bu virüs de bebekler, yaşlılar, kanser hastaları ve HIV+/AIDS hastaları için risk teşkil etmektedir. Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan virüsün risk grubundaki hastalarda viral pnömoni dahil daha ciddi alt solunum yolu sendromlarına yol açması muhtemeldir. Ensefalite (beyin-omurilik iltihabına) çevirme olasılığı sebebiyle halihazırda sinir sistemi bozukluğu olan bireyler için bu olasılık da diğer nezle koronavirüslerinde olmayan bir risk teşkil etmektedir.

Evrim, Taksonomi ve Filogenetik

HCoV-OC43, Embecovirus tipi Betacoronavirus 1 isimli bir virüsün insanlara bulaşan suşudur. Embecovirus alt ailesi de Koronavirüslerin içindeki bir alt aile olan Betacoronavirus içinde sınıflandırılmaktadır

OC43'e en yakın virüs olan Bovine-CoV (BCV) OC43'ten 19. yüzyılın sonunda (muhtemelen 1889-1890 yıllarında) ayrılmıştır. OC43 insanlarda, BCV de sığırlarda seçilim göstererek türleşmişlerdir. OC43'ün sığırlardan insanlara sıçrayabilmesine delesyon tipi bir mutasyonun sebep olduğu tahmin edilmektedir. BCV ve OC43'ün atası da daha önce PHEV isimli başka bir Embecovirus'le olan ortak atadan ayrılmıştır.

Öte yandan diğer koronavirüslerde olduğu gibi Embecovirusler de kendi aralarında rekombinasyon yapma eğilimindedir. Örneğin OC43 Genotip D, Genotip B ve C'nin rekombinasyonu sebebiyle oluşmuştur ve köpeklerde solunum yolu enfeksiyonundan sorumlu CrCoV isimli virüs de OC43 ve diğer Embecoviruslerin rekombinasyonundan ortaya çıkmıştır.

İnsanlara Bulaşan iki Embecovirusun (OC43 ve HKU1) Genom Karşılaştırması
İnsanlara Bulaşan iki Embecovirusun (OC43 ve HKU1) Genom Karşılaştırması
BMC Cell and Bioscience

İnsanları enfekte edebilen tek Embecovirus olma sıfatını taşıyan HKU1 ve OC43'ün çok daha eski bir ortak atası vardır ve bu virüsler Embecovirusler arasında farklı kladlara aittirler. OC43, Bovine-CoV, PHEV, CrCoV, Equine-CoV virüsleriyle daha yakın ve aynı kladdayken HKU1, MHV ile ilişkilidir.

Tüm Reklamları Kapat

Teşhis Yöntemleri

Burun boşluğu ve boğazdan alınan nazal örnekler üzerinde rt-PCR testi yapılması, klinik testlerde ve tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan yöntemdir. Bununla birlikte enfeksiyonun diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzer bir tablo ortaya koyması, semptomatik tedavi ile giderilecek olması ve nadiren ciddi enfeksiyon yaratması bir anlamda teşhisi gereksiz kılmaktadır. Grip de dahil solunum yolu hastalıklarında test istemi, testin pozitif sonuç vermesi durumunda tedavi seyrinin değişmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bağlıdır. Hasta, ciddi olmayan bir OC43 enfeksiyonu geçiriyorsa her durumda semptom giderici tedavi alacağı için test yapılması gereksiz görülebilir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Bu hastalık viral bir hastalık olduğundan etkili bir tedavi geliştirmek zordur. Nadiren ciddi boyutlara ulaştığı için mevsimsel olarak görülen nezle vakalarından farklı yaklaşılmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirecek takviye gıdalar (mineral, vitamin gibi), ateş düşürücü-ağrı kesici olarak analjezik-antipiretik ilaç versiyonları (genellikle steroid içerikli olmayan anti-inflamatuar ilaçlar), sekonder olarak gelişen (veya gelişmesi muhtemel) bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotikler kullanılabilir.

Ciddi vakalarda ise görüş birliğine varılmış bir OC43 tedavisi olmadığı için bağışıklık sistemine destek olma ve hastanın rahatlatılması amaçlanır. Çeşitli antiviral kokteylleri denenebilir ancak bunların prognozu iyileştirdiği yönünde bir bilimsel fikir birliği yoktur. İntravenöz immün globülin veya pasif bağışıklanma yöntemi, klinik olarak %100 etkili olmasa da denenen yöntemler arasındadır. Ağır vakalarda akut akciğer hasarı meydana geldiğinden mekanik ventilasyona başlanabilir.

SARS-CoV-2 için araştırılan Klorokin, Remdesivir, Favipiravir ve Molnupiravir gibi antiviraller ve birtakım interferonlar OC43 gibi mevsimsel koronavirüsler için de araştırılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

OC43 Hastasının Akciğer Görüntüsü
OC43 Hastasının Akciğer Görüntüsü
Frontiersin

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

İnsanları enfekte eden dört soğuk algınlığı koronavirüsünün birbirleriyle örtüşen epidemiyolojileri vardır. Ilıman iklimlerde Eylül-Mart aylarında görülmeleri yaygındır. Ekvator bölgesinde ise mevsimsel bir baskınlıkları yoktur, yılın her döneminde ılıman bölgelerin hastalık sezonu aylarına nazaran daha az olsa da vakalara rastlanabilir.

Bu dört koronavirüs soğuk algınlığı vakalarının %10-30'undan sorumludur. OC43 ise bu dört koronavirüs içerisinde en çok rastlanan patojendir. Klinik araştırmalar OC43'ü en çok çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde saptamaktadır.[4]

HCoV-NL63'e göre ko-enfeksiyon oranı daha düşüktür. Nadiren görülen ko-enfeksiyon genellikle diğer insan koronavirüsleriyle gerçekleşir.

OC43 ve Diğer Mevsimsel Koronavirüslerin Dağılımı
OC43 ve Diğer Mevsimsel Koronavirüslerin Dağılımı
Springer Link

Önlem Yöntemleri

SARS-CoV-2 veya grip için alınan önlemler OC43 için de etkilidir. Elleri sıkça yıkamak, hasta insanlarla temas etmemek, bolca sıvı tüketerek ve iyi beslenerek bağışıklık sistemine destek olmak gibi önlemler alınabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Nörolojide Ölçme ve Değerlendirme
 • Basım: 1
 • ISBN No: 9789944341851
Devamını Göster
₺389.00
Nörolojide Ölçme ve Değerlendirme

OC43 için henüz bir aşı bulunmamaktadır, ancak araştırmalar devam etmektedir. OC43'ün sığırları enfekte eden tipi Bovine-CoV için lisanslı aşılar mevcuttur, fakat bu aşıların insanlara uygulanması önerilmemektedir.

COVID-19 aşılarının OC43 ve diğer koronavirüs kaynaklı hastalıklar üzerinde bir miktar çapraz bağışıklık sağlayacağı düşünülse de bu bilgi kesin değildir. Yine de COVID-19 aşısı olmak COVID-19 ve OC43 virüslerinin ko-enfeksiyon yaratma ihtimalini ortadan kaldırır.

Diğer Başlıklar

1889-1990 Rus Gribi Salgını

1889-1890 yıllarında kendini gösteren bu salgına Influenza A virüsünün H2N2 ya da H3N8 tiplerinin sebep olduğu düşünülmektedir. Ancak SARS salgınından sonra daha iyi tanımaya başladığımız koronavirüslerden OC43'ün bu salgına sebep olmuş olması da olasıdır. Bu hipotezin en büyük destekçisi, BCV ile OC43'ün ortak atalarından tam da salgının kendini gösterdiği zamanda evrimleşmiş olmalarıdır.

Öte yandan grip ve korona enfeksiyonlarının belirtilerinin benzerliği ve salgının oldukça eski bir tarihte yaşanmış olması hangi virüsün salgına sebep olduğunun saptanmasını zorlaştırsa da Rus Gribi'nin iyileşme sonrası klinik belirtilerin devam etmesi, tat-koku duyusunda bozukluklar ve çoklu sistem bozuklukları (COVID-19'da rastlanır) ve OC43'teki gibi nörolojik semptomlar göstermesi sebebiyle etken virüsün bir koronavirüs olduğundan şüphelenilmektedir.[5], [6]

Eğer OC43, Rus Gribi salgının etken patojeniyse günümüzdeki ölüm oranının düşüklüğüne rağmen virüs, kendisiyle hiç karşılaşmamış popülasyonlarda daha öldürücü olabilir. Öte yandan bu onu ilk zoonoz kaynaklı insan koronavirüsü yapar.

Fakat OC43'ün Rus Gribinin patojeni olmayabileceğini öngören hipotezler de mevcuttur. Örneğin; SARS-CoV-2 insanlara bulaşmadan önce muhtemelen 18-70 yıl boyunca RaTG13'le olan ortak atasından ayrılmıştı ve yarasalarda dolaşmaya devam ediyordu. Ya da MERS-CoV insanlara bulaşmadan önce 10-20 yıl boyunca develeri enfekte etmekteydi. Yani kısaca koronavirüsler konaklarını enfekte etmeden önce bir süre ana veya ara konaklarını enfekte ediyordu. Fakat Rus Gribinin OC43 kaynaklı olduğunu öngören hipotezler OC43'ün BCV'den ayrılma tarihini gribin başladığı dönemlere denk geldiğini, yani OC43'ün evrimleşir evrimleşmez insanlara bulaştığını söylemektedir.

Kısacası Rus Gribine Influenza A H2N2 ya da H3N8'in mi, OC43'ün mü yoksa başka bir virüsün mü sebep olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
13
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/12/2023 13:22:23 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14680

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Oksijen
Tutarlılık
Astrobiyoloji
Factchecking
Tümör
Uluslararası Uzay İstasyonu
Davranış
İnternet
Makina Mühendisliği
Primatlar
Etoloji
Yıl
Hasta
Periyodik Cetvel
Çocuklar
Çeviri
Biyoteknoloji
Endokrin Sistemi
Obstetrik
Stres
Hücreler
Çevre
Komplo
Dünya Dışı Yaşam
Kütleçekimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Türkiye Kıyıları Nasıl SONSUZ Uzunlukta Olabilir? | Sahil Paradoksu!
Gombe Şempanze Savaşı:
Gombe Şempanze Savaşı: "Maymunlar Cehennemi" Gerçek Oldu!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Oppenheimer: Ben Şimdi, Dünyaların Yok Edicisi Olan Ölüm Oldum!
Denizdeki GERÇEK Tehlikelere Hazır mısın?
Denizdeki GERÇEK Tehlikelere Hazır mısın?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Ay, et al. İnsan Koronavirüsü OC43 Nedir? Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?. (14 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 8 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14680
Ay, I., Alparslan, E. (2023, July 14). İnsan Koronavirüsü OC43 Nedir? Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?. Evrim Ağacı. Retrieved December 08, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14680
I. Ay, et al. “İnsan Koronavirüsü OC43 Nedir? Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 14 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/14680.
Ay, Ilgaz. Alparslan, Eda. “İnsan Koronavirüsü OC43 Nedir? Nasıl Bir Hastalığa Sebep Olur?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, July 14, 2023. https://evrimagaci.org/s/14680.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close