Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

RaTG13: SARS-CoV-2'nin Yakın Akrabası Ne Kadar Tehlikeli?

RaTG13: SARS-CoV-2'nin Yakın Akrabası Ne Kadar Tehlikeli? The New York Times
6 dakika
2,084
Tüm Reklamları Kapat

Bat-CoV/RaTG13 (veya eski ismiyle Ra4991) Rhinolophus affinis cinsi yarasaları enfekte eden SARS benzeri bir betakoronavirüstür.[1] 2013 yılında Çin, Yunnan Mojiang ilçesinde yer alan terk edilmiş eski bir madendeki yarasa pisliğinde keşfedilmiştir.[1], [2] COVID-19 pandemisi patlak verdikten sonra başlatılan araştırmalara konu edilen RaTG13, Şubat 2020'de %96,1 nükleotid benzerliği ile SARS-CoV-2'nin en yakın akrabası ilan edilmiştir.[3] 2022'de Laos/Feuang'da keşfedilen Banal-52'nin, %96.8 nükleotid benzerliği göstermesiyle RaTG13, bu unvanını kaybetmiştir.

Keşif Tarihi

2012'nin bahar aylarında Mojiang ilçesinde maden temizleyen üç işçi ölümcül pnömoni geliştirdi. Pnömoni, ilaçlara cevap vermeyince, yeni bir hastalık olması endişesiyle hastalardan alınan örnekler Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gönderildi. Örnekler üzerinde Ebola, Nipah ve SARSr-Cov Rp3 testleri yapıldı, COVID-19 salgını ortaya çıkınca örnekler üzerinde SARS-CoV-2 testi de yapıldı, negatif sonuç alındı.

Hastalığın olası patojenini araştırmak üzere 2012 ve 2015 yıllarındaki araştırmalarda maden ocağı ve yakınlarında yaşayan yarasa, kemirgen ve sıçanlardan örnekler alındı. 284 adet alfakoronavirüs, 9 adet betakoronavirüs izole edildi. Rhinolophus affinis yarasalarının dışkılarında görevlilerden izole edilen virüsün bir şusu bulundu ve ilk olarak Bat-CoV/Ra4991 olarak isimlendirildi. COVID-19 pandemisinden sonra, enfekte ettiği canlının Latince başharfleri (Rhinolophus affinis), keşfedildiği yerin bazı harfleri (Tongguan) ve keşfedildiği yıl (2013) ile kodlanmış şekilde virüsün ismi değiştirildi: Bat-CoV/RaTG13.

Tüm Reklamları Kapat

Yapı ve Viroloji

RaTG13, pozitif polariteli tek sarmallı RNA virüsüdür. Yapısal proteinlerin sabitlendiği lipit yapılı çift katmanlı viral bir zara sahiptir. Yaklaşık 29.800 nükleotid uzunluğundaki genom bir replikaz proteini, 4 yapısal protein ve 5 viral yardımcı proteini kodlar. Her koronavirüste olduğu gibi 3 tip proteine sahiptir: yapısal, yapısal olmayan ve yardımcı proteinler.[4]

Yapısal Proteinlerinin Yapısı

RaTG13; Membran, Spike, Nükleokapsid ve Zarf olmak üzere dört yapısal proteine sahiptir:

 • ORF5 geni tarafından kodlanan Membran proteinleri viral replikasyon için gerekli olup, virüse yuvarlak şeklini verir. Genomda en çok bulunan proteindir ve yaklaşık 230 amino asit uzunluğundadır.[5]
 • ORF4 geni tarafından kodlanan zarf proteinleri lipit tabakaya gömülü halde bulunup virüs içi madde dolaşımı, viron oluşumu, tomurcuklanma gibi olaylarda rol üstlenir ve 110 amino asit uzunluğundadır.[6]
 • ORF9 geni tarafından kodlanan Nükleokapsid proteinleri en çok gen ekspresyonuna uğrar ve ribonükleoprotein yapıları oluşturmak için RNA'ya bağlanır, ortalama 220 amino asit uzunluğundadır.[7]
 • ORF2 geni tarafından kodlanan Spike proteinleri ACE2 reseptörlerine bağlanarak virüs ile konak hücre arasındaki etkileşimi kurup, enfeksiyonu gerçekleştirir.[9], [8]
SARS-CoV-2 ve RaTG13'e ait Spike Proteinleri
SARS-CoV-2 ve RaTG13'e ait Spike Proteinleri
Nature

Enfeksiyon Mekanizması

SARS benzeri koronavirüslerin ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) 2'yi kullandığı kabul edilse de bazı araştırmalar RaTG13 için ACE2'nin enfeksiyon için işlevsel olamayabileceğini gösterir.[10], [11] RaTG13'ün yarasalar dışında etkin enfeksiyon yaratacak kadar duyarlı olduğu başka bir canlı yoktur. İnsan hücrelerinde bulunan ve hACE2 olarak adlandırılan ACE2 enzimlerine SARS-CoV-2'ye nazaran çok az duyarlıdır, ancak ekstrem durumlarda (2012'deki işçiler) insan hücrelerini enfekte edebilir.[11]

Spike (Mızrak/Yüzey/Başak) proteinleri koronavirüslerde etkili bir enfeksiyon için başroldedir. Ortalama bir koronavirüste 74 adet bulunur ve trimer uzantıları virüsün taç görünümünde olmasını sağlar. Bu protein, evrimsel süreçte iyi korunmuş olan S1 ve S2 olmak üzere iki bölgeden oluşur. S1 bölgesi viral enfeksiyonun ilk aşamalarında, konak hücre yüzeyindeki reseptörlerle etkileşime girer. Bu bölge reseptör bağlanma alanı (RBD) olarak kabul edilir. S2 bölgesi viral zarf ile konak hücre arasındaki zar füzyonundan sorumludur ve viral genomun hücre içine girmesini sağlar.[9]

Tüm Reklamları Kapat

Genetik

Yaklaşık 29.800 nükleotide sahip RaTG13 genomu, 5' bölgesinde 5'UTR olarak adlandırılan çevrilmemiş bölgeye ve 3' bölgesinde 3'UTR olarak adlandırılan çevrilmemiş bölgeye sahiptir.[2]

5'UTR viral replikasyon, transkripsiyon ve virüs içi madde dolaşımından sorumludur.[26] Evrimsel süreçte korunmuş RNA ikincil yapısına sahiptir ve ilk 150-200 nükleotid yüksek düzeyde yapılandırılmış olup üç korunmuş gövde halkasına sahiptir (SL1, SL2, SL4). SARS-CoV-2 ve RaTG13 genomunda SL1, SL2, SL3 ve SL4 şeklinde ek bir SL3 köküyle beraber 4 halkadan oluştuğu tahmin edilmektedir.[27] pp1a poliproteinini sentezleyen ORF'leri içeren daha büyük bir yapı, SL5 de mevcuttur.[28]

3'UTR de viral replikasyon gibi önemli virolojik aktivitelerden sorumludur. SARS benzeri koronavirüsleri 3'UTR'si ortalama 300-500 nükleotid kadardır ve iyi korunmuş RNA ikincil yapısına sahiptir.[29], [30]

ORF Genleri

ORF1ab (bazen ORF1a/b) tüm koronavirüslerde ortak olarak bulunur ve SARS benzeri virüslerin genomlarındaki iki ayrı ORF'yi (ORF1a ve ORF1b) ifade eder. Replikaz geni olarak bilinen ORF1ab, pp1a ve pp1b isimli yapısal olmayan poliproteinleri kodlar.[12], [13] Diğer ORF genleri şöyle sıralanabilir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • ORF3a, SARS benzeri koronavirüslerde bulunan bir gendir. Kesin olmamakla beraber viroporin oluşumnda görev alan, 275 amino asit uzunluğundaki bir yardımcı proteini kodladığı düşünülmektedir.[14]
 • ORF3b de sadece SARS benzeri virüslerde bulunur ve kısa bir yapısal olmayan proteini kodlar.[15]
 • ORF3c de ilk kez SARS-CoV-2 ile keşfedilmiştir ancak daha sonra RaTG13 ve diğer SARSr-CoV'larda da keşfedilmiştir. İşlevi bilnmeyen 41 amino asit uzunluğundaki bir yapısal olmayan proteini kodlar.[16]
 • ORF3d ise tüm SARS benzeri koronavirüslerden ziyade sadece SARS-CoV-2 ve RaTG13 ile ilişkili koronavirüslerde bulunan bir gendir, 57 kodon uzunluğunda olup 57 amino asit uzunluğunda işlevi bilinmeyen bir yapısal olmayan proteini kodlar.[17]
 • ORF6, SARS ile ilişkili virüslerde, virüsten virüse değişmekle birlikte, ortalama 60 amino asit uzunluğundaki bir yardımcı proteini kodlar.[18]
 • ORF7a, RaTG13 ve SARS-CoV-2'de işlevi kesin olmamakla beraber immünomodülasyon ve interferon antagonizması olduğu düşünülen transmembran proteinlerini kodlamaktadır.[19] ORF7a ile örtüşen ORF7b de işlevi bilinmeyen bir yardımcı proteini kodlayan bir gendir.[18]
 • Yapı olarak ORF7a'ya benzeyen ORF8, NS8 isimli viral yardımcı proteini kodlar, bu protein SARS-CoV-2 ve RaTG13'te konakçı hücrenin savunma sistemiyle etkileşime geçen, işlevi ve mekanizması tam bilinmeyen immünoglobulin alanına sahip bir proteindir.[20]
 • Daha önceden ORF13 olarak bilinen ORF9b, SARS benzeri koronavirüslerde ortalama 90-100 amino asit uzunluğunda viral düzenleyici ve yardımcı bir proteini kodlayan gendir.
 • ORF9b Nükleokapsid proteinini kodlayan ORF9 proteini ile örtüşen bir gendir.[23]
 • ORF9c (eski adıyla ORF14) SARS-CoV-2 ve RaTG13'te ortalama 70-73 kodon uzunluğunda bir gendir. Biyoinformatik veriler ORF9c'nin işlevsel bir proteini kodlayan bir gen olmayabileceğini gösterir.[18]
 • ORF10, 38 kodon uzunluğunda bir gendir ve kesin olmamakla beraber korunmamış yardımcı bir proteini kodlar. ORF9c'de olduğu gibi biyoinformatik veriler ORF10'un viral düzenleyici-yardımcı bir proteini kodlayan bir gen olmayabileceğini gösterir.[24], [25]

Genom Karşılaştırması

RaTG13 ve SARS-CoV-2 arasındaki genetik benzerlik, nükleotid ve amino asit açısından oranı aşağıdaki tablodaki şekildedir.[31]

Evrim, Taksonomi ve Filogenetik

Taksonomik açıdan RaTG13, bilimsel olarak Orthocoronavirinae olarak isimlendirilen Koronavirüs ailesinin Betacoronavirus alt familyasının bir parçası olan Sarbecovirus sınıfına mensuptur ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin kladına aittir.[32]

RaTG13 ve SARS-CoV-2'ye ait Evrim Ağacı
RaTG13 ve SARS-CoV-2'ye ait Evrim Ağacı

Evrim

SARS-CoV-2 ile RaTG13 arasında ata-torun ilişkisi yoktur (yani biri diğerinden doğrudan evrimleşmemiştir). İki virüsün de evrimi henüz net değildir; ancak SARS benzeri koronavirüslerin belirgin bir özelliği, enfekte ettikleri konakçı canlılarda yer alan diğer koronavirüslerle genetik rekombinasyon eğilimi göstermektir. Betakoronavirüslerin geri kalanından çok erken bir dönemde ayrılıp evrimleşen SARSr-CoV'ların evrimi kendine özgü olmuştur. Bu evrim basamakları tahmin edilebilir olsa da RaTG13 ve SARS-CoV-2 için net değildir. İki virüsün ortak atasının ne zaman evrimleştiği ve SARS-CoV-2'nin ara konağı gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bir ölçüm yöntemi iki virüsün ortak atalarından sapmasını 18 ila 71,4 yıl arasında değişebileceğini öngörmektedir ve bu öngörüye göre RaTG13'e SARS-CoV-2'den daha çok benzeyen ve daha erken bir dönemde ortak atadan ayrılmış başka SARSr-CoV'ların varlığı da tahmin edilmektedir.[33]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
31
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/04/2024 00:59:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13257

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Şempanze
Ekonomi
Gaz
Tutarlılık
Deniz
Öğrenme
Galaksi
Hızlı
Yörünge
Evrimsel Biyoloji
Karanlık
Kimyasal Bağ
Karanlık Madde
Spor
Moleküler Biyoloji
İhtiyoloji
Haber
Ayak
Hominid
Mühendislik
Kedi
Proton
Kafatası
Abd
Diş Hekimliği
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Ay, et al. RaTG13: SARS-CoV-2'nin Yakın Akrabası Ne Kadar Tehlikeli?. (18 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13257
Ay, I., Bakırcı, Ç. M. (2022, November 18). RaTG13: SARS-CoV-2'nin Yakın Akrabası Ne Kadar Tehlikeli?. Evrim Ağacı. Retrieved April 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13257
I. Ay, et al. “RaTG13: SARS-CoV-2'nin Yakın Akrabası Ne Kadar Tehlikeli?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 18 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/13257.
Ay, Ilgaz. Bakırcı, Çağrı Mert. “RaTG13: SARS-CoV-2'nin Yakın Akrabası Ne Kadar Tehlikeli?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 18, 2022. https://evrimagaci.org/s/13257.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close