Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV)

Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) Time
Yetişkinlerden çok yavru develer risk altında.
8 dakika
3,348
 • Epidemiyoloji
 • Viroloji
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
MERS-CoV
 • Türkçe Adı Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV)
 • İngilizce Adı Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)
 • Latince Adı MERS-CoV
 • OrphaNet

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Salgınlar nedeniyle adını sıkça duyurmuş SARS-CoV ve SARS-CoV-2 virüslerinin bulunduğu Coronaviridae ailesinden bir başka virüs olan MERS-CoV etkenli bir enfeksiyon hastalığıdır. İngilizce ismi ile “Middle East Respiratory Syndrome (MERS)“ şeklinde bilinen, insan dışı hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik viral solunum yolu hastalığıdır. Taksonomik açıdan SARS-CoV gibi Betacoronavirus cinsi içerisinde bulunur. İnsan için önemli olan diğerkbazı koronavirüsler SARS-CoV, SARS-CoV-2, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-HKU1'dir. Başlıca bulaştığı hayvanlar arasında insan, yarasa ve deve vardır. Türkçe ODSS (Orta Doğu Solunum Sendromu) şeklinde kısaltılır. Diğer bir adı ise "camel flu" yani deve gribidir.

Elektron mikroskobu altındaki renklendirilmiş görüntüsü.
Elektron mikroskobu altındaki renklendirilmiş görüntüsü.
iScience Research

Virüsün kendisi pozitif polariteli, zarflı ve tek iplikçikli RNA virüsüdür. Hayvanların birçok hücresinde bulunan ve sinyal iletiminden sorumlu CD26 (DDP4) yüzey reseptörüne tutunarak hücreye girer. Özellikle akciğerlerdeki bronşlarda ve böbreklerde yoğunlaşmış bir yüzey antijenidir. Diğer solunum yolu virüslerinden ayrılan en önemli farkı, silli olmayan bronşiyal epiteline tutunarak hücreye giriş yapmasıdır. Bu sayede kazanılmış bağışıklık yanıtından verimli bir şekilde kaçabilir ve interferon oluşumunu önemli ölçüde engelleyebilir.

Bu Reklamı Kapat

Bulaş Yolları

MERS-CoV, tıpkı diğer koronavirüsler gibi enfekte bireyin sekresyonları olan damlacık yolu ile bulaştığı düşünülüyor. Fakat bu mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. Hastane dışında insandan insana bulaşın oldukça düşük oranda olduğu rapor edilmiştir. Yüzeylerde ne kadar süre dayanabildiği hakkında pek bilgi yoktur. Fakat diğer koronavirüsler ile benzer olduğu tahmin ediliyor. Genellikle enfekte bireyler ile yakın temasta bulunan kişilerde görülmüştür. Buna rağmen kalabalık aileler içerisinde bulaşa nadiren rastlanmıştı. Genellikle hastane içerisinde bulaş olduğu rapor edilmişti. Asemptomatik bireyler vardır; ancak bireylerin bulaşıcılığı ile ilgili rapor yoktur.

MERS-CoV'un yarasalardan köken alarak develer geçtiği düşünülüyor. Yarasaların neden insanlar için ölümcül olabilecek virüsleri taşıdığını burada işlemiştik. Salgın açısından bakıldığında, en azından bir MERS hastasının yakın zamanda deve ile temas ettiği ya da deve sütü içtiği kesin olarak biliniyordu. Öte yandan Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük oranda deve eti tüketildiği de bilinen bir hadiseydi. 2013 yılında deve çiftliği bulunan iki kişide hastalık belirtileri gözlendi. Ardından develerde yapılan incelemelerde develerin kanında MERS-CoV'a rastlandı. Ancak develerin hiçbirinde herhangi bir semptom yoktu. Söz konusu bireylerin de sosyoekonomik düzeyi düşük, hijyen bakımından yetersiz ortamda yaşadıkları görüldü.

Bu Reklamı Kapat

Devegillerin taksonomisi.
Devegillerin taksonomisi.
Pinterest

Evrimsel Tarihi ve Taksonomisi

Virüsün yarasalardan (Chiroptera) köken aldığı analiz edilmiştir. Tylonycteris cinsinden izole edilen HKU4 koronavirüsü ve Pipistrellus cinsinden izole edilen HKU5 koronavirüsü ile filogenetik olarak yakın akraba olduğu görülmüştür. Serolojik araştırmalara göre bu virüsler 20 yıldır develeri enfekte ediyordu. Ardından 1990'lı yıllarda develere sıçradığı gösterilmiştir. Develerden insanlara geçiş ise 2010 yıllarında olduğu düşünülüyor. Taksonomik açıdan hangi türden kaynaklandığı kesin olarak netleşmemiştir. Son çalışmalarda tek hörgüçlü deve (Camelus dromedarius) türünde virüs gösterilmiştir.

Evrimsel süreçte, yıllar boyunca develerde seçilim göstermesi, devenin ara konaktan ana konağa dönüşmesini sağlamıştır. Dolayısıyla yarasadan sıçrayan atasal virüs, artık değişerek farklı bir virüse türleşmiştir. Virüslerin inanılmaz üreme hızları, evrimsel açıdan değişimlerini de hızlandırıyor. Suudi Arabistan'ın Bisha şehrindeki Mısır mezar yarasası (Taphozous perforatus) türünden izole edilen koronavirüs, hasta bir insandan izole edilen β-CoV 2c EMC/2012 suşu ile %100 oranında nükleotit benzerliği gösteriyordu. Fakat bu türdeki bütün bireylerden değil sadece tek bir yarasadan izole edilebilmişti.

 1. Virüsler
 2. Tek iplikçikli ssRNA virüsler (single strand)
 3. Grup IV: Pozitif polariteli (+)
 4. Takım: Nidovirales
 5. Aile: Coronaviridae (Koronavirüsler)
 6. Alt Aile: Coronavirinae
 7. Cins: Betacoronavirus
 8. Tür: MERS-CoV

MERS-CoV'un evrimsel olarak SARS-CoV'dan ziyade Bat-CoV HKU4 ve Bat-CoV HKU5 koronavirüsleri ile yakın akraba olduğu görülmüştür. Öyle ki genomun %90'u bu türler ile benzerlik taşıyor. Hatta eskiden Uluslarası Virüs Taksonomi Komitesi (ICTV) tarafından aynı türde sınıflandırılırdı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Not: HCoV diye yazılan türler "Human Coronavirus" anlamını taşır, Bat-CoV ise "Bat Coronavirus" kısaltmasıdır. İlki insan koronavirüsü, ikincisi ise yarasa koronavirüsü demektir. İnsan koronavirüsleri de yarasalardan bulaşmış olabilir; ancak insanlar arasındaki üreme hızlarından dolayı evrimleşerek farklı bir tür haline gelmişlerdir.

Belirti ve Semptomlar

Semptomlar 15 gün içerisinde hafif veya şiddetli başlayabilir. Tipik semptomlar arasında başlıca solunum yolu semptomları vardır. Hastalığın ileriki dönemlerinde böbrek yetmezliği, DIC (dissemine intravasküler koagülasyon) ve perikardit (kalp zarı inflamasyonu) görüldüğü rapor edilmiştir.

 • Ateş (>38.0°C)
 • Halsizlik
 • Kas ağrısı (miyalji)
 • İshal
 • Kuru öksürük
 • Yaş öksürük (balgam)
 • Nefes darlığı (dispne)

Teşhis Yöntemleri

Diğer enfeksiyon ajanları gibi kan veya alt solunum yolu salgılarında (bronkoalveoler lavaj) virüsün ve özgül antikorların tespiti ile tanı konur. Bu yöntemler arasında başlıca rRT-PCR ve ELISA kullanılır. Aynı zamanda laboratuvar testleri arasında enfeksiyon belirteçleri ve akut faz reaktanları da şüphe etmekte yardımcıdır. Ancak ilginçtir ki viral enfeksiyonlarda (ve bazı kanserlerde) yükselen lenfosit sayısının MERS-CoV enfeksiyonunda düştüğü rapor edilmiştir. Ayrıca BT (Bilgisayarlı Tomografi) gibi görüntüleme yöntemleri ile akciğerdeki infiltrasyonlar gösterilerek tanı lehine yorum yapılabilir. En önemli araçlardan biri anamnez adı verilen hasta hikayesidir. Hastanın Orta Doğu'ya seyahati sırasında deve ile teması sorgulanır ve son zamanlardaki diğer seyahatleri araştırılır.

MERS hastasının akciğer (X-Ray) filmi. 1. günde sol akciğerde plevra kökenli periferal opasite mevcut. Yatışın 3. gününde sol akciğeri büyük oranda kaplayan opasite haline geldiği görülüyor.
MERS hastasının akciğer (X-Ray) filmi. 1. günde sol akciğerde plevra kökenli periferal opasite mevcut. Yatışın 3. gününde sol akciğeri büyük oranda kaplayan opasite haline geldiği görülüyor.
The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Çoğu viral hastalık gibi doğrudan tedavisi olmadığından başlıca semptomatik tedavi uygulanır. Yani hastanın semptomlarını azaltmak ve hayat kalitesini yükseltmek hedeflenir. Viral kaynaklı bir sendrom olduğundan antibiyotiklerin doğrudan etkisi yoktur. Ancak sekonder olarak gelişen bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotikler tedavide kullanılır. Oksijen ve mekanik ventilatörler kandaki düşük oksijen satürasyonunu yükseltmek için kullanılır. Hasta kişilerin ve onları tedavi eden sağlık çalışanlarının izolasyonu sağlanır. İnterferon, antiviral veya steroid türevlerinin klinik seyri değiştirdiği yönünde kanıt yoktur. 2020 itibariyle mevcut bir aşısı yoktur; ancak aşı çalışmaları devam ediyor.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

KOAH veya astım gibi altta yatan solunum yolu problemi yaşayan bireylerde prognoz daha kötüdür ve solunum arresti (durması) ile sonuçlanabilir. İleri dönemlerde hastayı Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) cihazına bağlamanın önemli ölçüde prognozu iyileştirdiği gösterilmiştir. Zaten bu cihaz akciğer ve kalp görevi görerek, kanın vücut dışında oksijenlenmesini sağlar. Genelde açık kalp ameliyatları sırasında geçici bir süreliğine kullanılır.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

İlk olarak 2012'nin Haziran ayında, Suudi Arabistan/Cidde şehrinde virolog Ali Mohammed Zaki tarafından şiddetli solunum ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden hastada tanımlanmıştır. 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'ne 26 ülkeden 1589 kesin MERS vakası bildirilmiştir. Ocak 2020 itibari ile 21'den fazla ülkede toplam 2500 vaka bulunmaktadır. Vakalar arasından 567 ölüm raporu çıkmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Salgının epidemiyolojik dağılım haritası.
Salgının epidemiyolojik dağılım haritası.
WHO

Epidemik anlamda fatalite hızı %35,6 oranındadır. Fatalite ile mortalite tanımını karıştırmamak lazım. Fatalite, hastalananların ölüm oranı iken; mortalite ise toplumdaki genel ölüm oranıdır. 2015'te Güney Kore'de ve 2018'de Suudi Arabistan'da tekrar epidemik salgınlar yaşanmıştır. Güney Kore'deki salgında 147 vaka ve 47 ölüm raporu vardır. Suudi Arabistan'dakinde ise 186 vaka içerisinde 36 ölüm rapor edilmiştir.

Türkiye'de MERS sebebiyle ilk ölüm vakası ise 2014 yılının Ekim ayı içerisinde Suudi Arabistan'da çalışan Hatay ili nüfusuna kayıtlı olan bir kişinin Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra gözlenmiştir. MERS ilkbahar aylarında özellikle hastane kaynaklı salgınlara neden olmaktadır ancak tüm yıl boyunca yeni vakalar görülebilmektedir. MERS açısından tek bir kişi bile epidemik salgına neden olabileceği için ülkeler bu konuda önlem almalı ve kontrolü göz ardı etmemelidir. Halen sağlık otoritelerince hastalığın takip çalışmaları sürdürülmektedir.

Önlem Yöntemleri

Salgının görüldüğü ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Umman, Kuveyt, Yemen, Lübnan olarak kayda geçmektedir. Söz konusu bölgelere yapılacak seyahatlerde aşağıdakilere dikkat edilmeli.

 • Develerle temasa geçtikten sonra el hijyeni sağlanmalı.
 • Hasta görünen develerle temasa geçmekten kaçınılmalı.
 • İyi pişmemiş et, özellikle de deve eti yenilmemeli.
 • Çiğ deve sütü ve deve idrarı içmekten kaçınılmalı
 • Seyahat dönüşü 14 gün içerisinde semptom olursa doktora başvurmalı ve seyahatten bahsedilmeli.

Temas İzolasyonu: Hastanın mümkünse ayrı odaya alınması, hasta ile her türlü işlemde eldiven giyilip izolasyon sağlanması. Ardından el hijyeni sağlanması. Hastanın kıyafetleri kırmızı atık torbasına atılmalıdır. Hastadan sorumlu personel dışında odaya kimse alınmamalıdır. (Kırmızı Yıldız ile simgelenir)

Bu Reklamı Kapat

Damlacık İzolasyonu: Hastanın ayrı odaya alınması, cerrahi maske takılması, koruyucu gözlük kullanılması. Aynı mikroorganizma ile enfekte bireyler koşullar yeterli değilse aynı odaya yerleştirilebilir. Fakat yataklar arasında en az 1 metre bulunmalıdır. Mümkünse bağışık kişiler hastadan sorumlu olmalıdır. Önlük ve eldiven resmi kural değildir. Hasta gerekmedikçe oda dışarısına çıkmamalıdır; çıkması gerektiği durumlarda cerrahi maske ile çıkmalıdır.

Standart Önlemler: Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçınmak, hasta olunduğunda evden çıkmamak; göz, burun, ağza dokunmaktan kaçınmak, sürekli kullanılan nesne ve yüzeyleri temizlemek.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 11:00:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8565

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Buz
Diş Gelişimi
Çiçek
Plastik
Karar
Skeptisizm
Hasta
Siyah
Spor
Tüy
Balık Çeşitliliği
Mantar
Metabolizma
Entomoloji
Tarih
Görüş
Molekül
Solunum
Ağrı
Uçak
Gıda
Bilim
Kitap
İntihar
Canlı Cansız
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.