Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

İnsan Koronavirüsü NL63 Enfeksiyonu Nedir? Diğer Koronavirüslere Göre Daha Ağır Hastalığa Neden Olur mu?

İnsan Koronavirüsü NL63 Enfeksiyonu Nedir? Diğer Koronavirüslere Göre Daha Ağır Hastalığa Neden Olur mu? Virology BMC
Elektron Mikroskobu Altında HCoV-NL63
7 dakika
1,675
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
HCoV-NL63
 • Türkçe Adı HCoV-NL63
 • İngilizce Adı Human Coronavirus NL63 Infection
 • OrphaNet

HCoV-NL63 zarflı, pozitif polariteli, tek sarmallı, segmentsiz RNA virüsüdür. Yapısal proteinlerin sabitlendiği, lipit yapılı, çift katmanlı zarf, virüsü konak hücre dışındayken korur. NL63 koronavirüsü, genellikle küçük çocukları, yaşlıları ve immün yetmezliği olan hastaları daha çok etkilemektedir. İnsan haricinde yarasa ve misk kedilerini de enfekte edebilmektedir.

2003 yılındaki SARS pandemisine kadar sadece iki tane koronavirüsün (OC43 ve 229E) insanları enfekte ettiği bilinmekteydi. SARS pandemisinden 1 yıl sonra ise, 2004 yılında, HCoV-NL63 isimli yeni bir koronavirüs, Hollanda'da şiddetli alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren 7 aylık bir bebekten izole edildi. HCoV-NL63, yakın kuzeni 229E gibi bir Alphacoronavirus'tür ve Setracovirus isimli alt aileye mensuptur.

Tüm Reklamları Kapat

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Protein Yapısı

HCoV-NL63'ün yapısında üç çeşit protein bulunur: yapısal olmayan, yapısal ve yardımcı proteinler.

 • M (Membran/Zar) Proteini: Virüsün yuvarlak şeklini oluşturan yapısal proteindir. Genomda en çok bulunan proteindir. Viral replikasyon için gereklidir. Tomurcuklanma, zarf oluşumu gibi olaylarda rol üstlenir. Öte yandan M proteininin NL63'ü diğer koronavirüslerden ayıran bir özelliği ise, konak hücreye girişte S ile beraber M proteininin de kullanılıyor olmasıdır. M proteini, diğer üç yapısal proteinlerle protein-protein etkileşimi kurarak NL63 vironlarının birleşmesini organize eder.
 • E (Zarf) Proteinleri: Küçük yapısal proteinlerdir. Lipit tabakasına gömülü halde bulunur. Virüsün oluşumu, virüs içi dolaşım, tomurcuklanma gibi olaylarda kullanılır.
 • S (Spike/Yüzey/Başak/Mızrak) Proteinleri: Elektron mikroskobundan bakıldığında sivri veya taç (Lat: Corona) görüntüsü veren glikoproteinlerdir. Bu sivri ların her biri ortalama 20 nm uzunluğundadır ve Spike proteinlerinin trimerlerinden oluşur. Ortalama olarak bir koronavirüste 74 civarı bu trimer çıkıntılarından vardır. Spike proteinleri konak hücrelerdeki reseptörlere bağlanarak virüsü konak hücreye sokarlar ve böylece virüs hücreyi enfekte eder. Proteinin S1 bölgesi viral bağlanmanın ilk aşamalarında konak hücre yüzeyindeki reseptör molekülleri ile olan etkileşimden sorumludur. S2 bölgesi virüs ile konak hücre arasındaki membran füzyonunu gerçekleştirir ve viral genomun hücreye girmesini sağlar.
 • N (Nükleokapsid) Proteinleri: Viral kapsid içerisinde yer alır. Ribonükleoprotein yapıları oluşturmak için ipe dizilmiş boncuk gibi RNA'ya bağlanır. 4 yapısal protein içerisinde en çok gen ekspresyonuna uğrayan proteindir.

Genetik

Tüm koronavirüsler gibi NL63 de viral genoma sahiptir. Bu genom RNA virüsleri içindeki bilinen en büyük genomlardandır. Koronavirüsler 26-30 kilobaz arasında değişen uzunlukta genomlara sahiptirler, NL63 ise tam olarak 27.553 adet baza sahiptir. Genomun üçte ikisini "açık okuma çerçeveleri" olarak bilinen ORF 1a ve ORF 1b oluşturur. Bu ORF'ler RNA replikasyonu için gerekli enzimleri içeren poliproteinleri sentezler. pp1a ve pp1b isimli bu poliproteinler, viral replikaz transkriptaz kopmleksini oluşturmaları için 16 yapısal olmayan proteine dönüştürülür. Diğer ORF'ler ise yapısal proteinlerini kodlar. ORF4, E proteinlerini; ORF2, S proteinlerini; ORF9, N proteinlerini; ORF5 ise M proteinlerini kodlar. Bunun dışında kalan ORF'ler yardımcı proteinleri kodlar. Özetle NL63, (5’)ORF1a-ORF1b-S-ORF3-EMN-polyT(3’) genom sırasına sahiptir.

Tüm Reklamları Kapat

HCoV-NL63 ve yakın kuzenlerinin genom sırası karşılaştırması
HCoV-NL63 ve yakın kuzenlerinin genom sırası karşılaştırması
FEMS Microbiology Reviews

Genel olarak tüm koronavirüslerde G ve C nükleotidlerine karşı negatif bir önyargı bulunmaktadır. Ancak urasil (%39), adenin (%27), guanin (%20) ve sitozin (%14) oranları HCoV-NL63'ü bu ön yargı oranının en yüksek olduğu koronavirüs yapmaktadır.[24]

Evrim, Taksonomi ve Filogenetik

İnsanları enfekte eden yedi koronavirüs arasında NL63'e en yakın benzerliği HCoV-229E gösterir (%65) - ki ikisi de insanları enfekte eden tek alfakoronavirüslerdir. Tüm koronavirüsler içinde ise en yüksek benzerliği (%97) Bat-Cov/BtKYNL63-9a isimli NL63 ile ilişkili bir virüs gösterir.[21]

NL63 ve 229E benzer bir evrimsel geçişe ve akrabalığa sahiptir. İki virüsün ortak atalarında ayrılma süresi tahminen 1000 yıl öncesine aittir.[4] HCoV-NL63'ün Triaenops afer türü yarasalardaki daha atasal NL63 benzeri bir virüs ile Hipposideros türü yarasalardaki 229E benzeri bir virüsün rekombinasyonu olabileceği düşülmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Biyolojik kökenine ilişkin de kesin bir şey söylenememektedir. Tıpkı diğer alfakoronavirüslerdeki gibi yarasaların ana rezervuar olduğu düşünülmektedir. Ara konağı ise henüz keşfedilememiştir. Virüs muhtemelen Perimyotis subflavus cinsi yarasalardan kaynaklanmıştır.

İnsan Koronavirüsü NL63'ün Evrim Ağacı
İnsan Koronavirüsü NL63'ün Evrim Ağacı

Bulaş Yolları

HCoV-NL63 solunum yolu enfeksiyonudur ve solunum yolaklarından bulaşır. Hasta kişilerle yakın temasta öksürme, hapşırma, derin nefes verme gibi olaylarda damlacık veya aerosol yoluyla virüs sağlıklı kişiye bulaşabilir. Ayrıca virüs cansız yüzeylerde (yüzeyden yüzeye değişmekle birlikte) ortalama 3 saat enfektif kalabilmektedir. Bu yüzeylerden (fomit) de virüs vücuda alınabilmektedir.

Enfeksiyon Mekanizması

Koronavirüslerin etkili enfeksiyon oluşturabilmeleri için sadece Spike proteinlerine ihtiyaçları olduğu kabul edilir. Ancak HCoV-NL63'ün hücresel reseptörlere bağlanmasında Membran proteininin de önemli rolü bulunmaktadır.

Membran proteini, viral girişten önceki konak hücre ve reseptörleriyle etkileşimlerinden sorumludur. Etkili enfeksiyon için en az spike proteini kadar önemli bir işlev üstlenir ve heparan sülfat polisakkaritine bağlanır.[26]

Spike proteini ise tıpkı Sars-CoV-1/2 gibi ACE-2 (anjiyotensin dönüştürücü enzim) reseptörüne bağlanır ve genetik materyal konak hücreye yerleştirilir.[5], [12], [23]

Tüm Reklamları Kapat

Komorbidite

Virüs, %50'yi geçen oranlarda diğer viral kaynaklı solunum yolu hastalıklarıyla ko-enfeksiyon oluşturur. Diğer İnsan Koronavirüsleri, Parainfluenza, Influenza A, İnsan Metapnömovirüsü ve Respiratuar Sinsityal Virüs ile NL63'ün ko-enfeksiyonu çok yaygındır. Genellikle hastaneye yatırılması gereken hastalarda ko-enfeksiyon bulunur ve bu immün sisteme ek yük bindirir.

İlginç olan ise ko-enfeksiyon geçiren hastalardaki NL63'ün viral yükü, tekil enfeksiyon geçiren hastalara nazaran daha azdır. Bunun nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte birtakım hipotezler geliştirilmiştir. Bunlardan biri şöyledir: Eğer ilk kapılan enfeksiyon NL63 ise, ikincil enfeksiyonların oluşması için bağışıklık sistemini zayıflatarak ortam sağlıyor olabilir. Bu da ikincil enfeksiyon semptom gösterdiğinde NL63’ün bir miktar kontrol altına alınmış olabileceğine işaret eder.

Ko-enfeksiyon sıklığı, genetik açıdan da önemlidir. Yayılma ve enfekte etme hızı yüksek olan virüslerin ortak enfeksiyonu rekombinant genoma sahip virüslerin ortaya çıkması olasılığını arttırır. HCoV-NL63’ün evrimine de bakıldığında atasal virüslerin rekombine olmuş genomlara sahip olduğu görülmektedir.[6]

Belirti ve Semptomlar

NL63 enfeksiyonuna sahip hastaların yaklaşık %50'si diğer solunum yolu virüsleriyle beraber enfeksiyon geçirmektedir. Bu da virüse özgü belirtilerin aydınlatılmasını zorlaştırmaktadır. İkincil enfeksiyon geçirmeyen NL63 enfeksiyonu taşıyan hastalarda yapılan araştırmalar, belirtileri daha sağlıklı bir şekilde ortaya koymuştur. Buna bağlı olarak, NL63 enfeksiyonunda görülebilecek belirtiler şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

 • Ateş (>38o)
 • Öksürük
 • Rinit
 • Boğaz Ağrısı
 • Ses Kısıklığı
 • Bronşit
 • Bronşiolit
 • Pnömoni
 • Krup

Özellikle yüksek krup sıklığı, HCoV-NL63 enfeksiyonlarının bir özelliğidir.[11] Semptomlar genellikle hafif-orta dereceli olarak kendini gösterir ve nadiren ciddi boyutlara ulaşır.

Teşhis Yöntemleri

Kan testleriyle doğrudan virüsün veya virüse özgül antikorların saptanması kullanılabilir ancak en sık kullanılan yöntem burun boşluğu ve boğazdan nazofaringeal sürüntü yöntemiyle alınan örnekler üzerinde rt-PCR testi yapılmasıdır. Bu yöntem virüsün RNA'sının saptanması için en bilindik ve en etkili yöntemdir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Pek çok viral enfeksiyonda olduğu gibi doğrudan ve etkili bir tedavisi yoktur. Grip benzeri hastalıklar gibi kişinin kendine yapacağı tedaviler hastalığı tedavi edebilir. Kullandığınız ateş düşürücü-ağrı kesicileri almak semptomları rahatlatır. Nadiren ciddi boyutlara ulaşan hastalara da hastanelerde semptomatik tedavi uygulanmaktadır. İntravenöz immünoglobulin tedavi yöntemi de %100 etkili bir yöntem olmasa da orta-ciddi boyutlara ulaşmış enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilir.[22] Nadiren de olsa solunum yetmezliğine dönüşen enfeksiyonlarda solunum desteğine başlanır.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

HCoV-NL63 keşfedildikten sonra başlayan araştırmalar virüsün Hollanda'ya özgü olmadığını ortaya koydu. Günümüzde ise orta kuşakta yer alan ılıman iklime sahip ülkelerde mevsimsel soğuk algınlığı vakalarından sorumlu tutulmaktadır. Bununla birlikte ilk raporlar Çin için ilkbahar ve sonbahar, Tayvan ve Hong Kong için yazın daha baskın olduğu yönünde istisnalar bildiriyordu. Tropikal iklime sahip bölgelerde ise virüse yılın her döneminde rastlanabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Tanrının Kapısını Çalan Bilim

“Tanrının Kapısını Çalan Bilim” adlı eser, Carl Sagan’ın 1985 yılında ünlü Gifford Konferanslarının yüzüncü yıl dönümü nedeniyle aldığı davet üzerine İskoçya’da verdiği konferansın metinlerinden oluşmaktadır.
Sagan konferanslarda, diğer gezegenlerde akla dayalı yaşam olasılığından kendi gezegenimizdeki yaşamın karşı karşıya kaldığı nükleer tehlikeye, yaratılışçılık ve sözde akıllı tasarımdan bilimin ’bilgili tapma’ olduğuna dair yeni bir kavrama, manik depresyondan tutun da kendinden geçmenin (huşu) muhtemel kimyasal yapısına kadar uzanan konulara ve sorunlara değinmiş.
On yıl önce kaybettiğimiz büyük astronom ve astrofizikçi kozmoloji, fizik, felsefe, edebiyat, psikoloji, kültürel antropoloji, mitoloji ve ilahiyat gibi farklı pek çok alanda yaptığı konuşmalarla, konferanslara katılan herkeste hayranlık uyandırarak dehasıyla tüm insanlığı aydınlatmıştır.
Sagan’ın ölümünün onuncu yıl dönümü vesilesiyle ilk kez yayınlanan “Tanrının Kapısını Çalan Bilim” adlı kitabı eşi ve uzun süre onunla birlikte çalışmış olan Ann Druyan tarafından hazırlanarak günümüzün bilgileriyle tazelenmiştir.
Sagan bu kitapta din ve bilim arasındaki ilişki konusundaki fikirlerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koyarken evrenin enginliğinde kutsalın ne demek olduğunu anlamak için sürdürdüğü kişisel arayışını ve yolculuğunu oldukça anlaşılır, mizahi, akılcı ve tamamen gözleme dayalı bir ifadeyle bizlere aktarıyor.

Devamını Göster
₺110.00
Tanrının Kapısını Çalan Bilim

Önlem Yöntemleri

Genellikle mevsimsel enfeksiyonlara yol açtığı için mevsimsel grip için alınan önlemler yeterlidir. Elleri sık sık yıkamak, suya ve sabuna ulaşımın olmadığı durumlarda alkol bazlı dezenfektanlar kullanmak, elleri ağız, burun ve gözlere temas ettirmemek, hasta insanlarla sosyal mesafeyi korumak vb. HCoV-NL63 enfeksiyonu için herhangi bir önleyici aşı bulunmamaktadır.

Diğer Başlıklar

Kawasaki ve Gastroenterit ile İlişkisi

Kawasaki hastalığı çocuklardaki edinsel kalp-damar hastalığının en yaygın sebebidir. HCoV-NL63'ün kullandığı ACE2'nin kalp ve arterlerde bulunması ve bazı hastaların Kawasaki ve NL63'ü birlikte geçirmesi bu iki sendrom arasında bir bağ olduğu düşüncesine yol açmıştır. Ancak yapılan çalışmalar, Kawasaki ile HCoV-NL63 arasında organik bir bağ olmadığına işaret etmektedir.

ACE2 reseptörü bağırsaklarda da bulunur, kana karışıp bağırsaklara kadar ulaşan HCoV-NL63 vironları reseptörlere tutunarak bağırsak hücrelerini de etkileyebilir, ki enfeksiyonu geçiren bazı kişilerin bağırsaklarında rastlanmıştır ve gastroenterit ile ilişkilidir. HCoV-NL63'ün gastroenteritteki rolü sık rastlanan komorbidite hali nedeniyle belirsizdir.

Pek çok klinik araştırmacı nadiren de olsa ciddi boyutlara ulaşabildiği için, SARS benzeri bir virüs olmamasına rağmen ACE2'yi kullanması ve belirsiz gastroenterit sebebiyle HCoV-NL63 ve yakın kuzenlerinin daha fazla araştırılması gerektiğini düşünülmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
23
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/10/2023 17:49:41 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12388

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Göğüs
Bilgi
Patlama
Öğrenme
Genetik Müdahale
Homo Sapiens
Elektron
Hayatta Kalma
Hastalık Yayılımı
Hematoloji
Sanat
Irk
Nadir
Jinekoloji
Sinirbilim
Biyografi
Epistemik
Uzay
Galaksi
Tercih
Kimyasal Bağ
Bilgisayar
Ribozim
Önyargı
Atom
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Oppenheimer Kumarı: Tek Bir Atom Bombası Dünyayı Yok Edebilir mi?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Evrendeki En Sıcak Şey, Ne Kadar Sıcak Olabilir?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Karadeliğin İçinden Kurtulabilir miydiniz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Ay, et al. İnsan Koronavirüsü NL63 Enfeksiyonu Nedir? Diğer Koronavirüslere Göre Daha Ağır Hastalığa Neden Olur mu?. (11 Eylül 2022). Alındığı Tarih: 3 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12388
Ay, I., Bakırcı, Ç. M. (2022, September 11). İnsan Koronavirüsü NL63 Enfeksiyonu Nedir? Diğer Koronavirüslere Göre Daha Ağır Hastalığa Neden Olur mu?. Evrim Ağacı. Retrieved October 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12388
I. Ay, et al. “İnsan Koronavirüsü NL63 Enfeksiyonu Nedir? Diğer Koronavirüslere Göre Daha Ağır Hastalığa Neden Olur mu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Sep. 2022, https://evrimagaci.org/s/12388.
Ay, Ilgaz. Bakırcı, Çağrı Mert. “İnsan Koronavirüsü NL63 Enfeksiyonu Nedir? Diğer Koronavirüslere Göre Daha Ağır Hastalığa Neden Olur mu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 11, 2022. https://evrimagaci.org/s/12388.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close